شرح حال آیت الله عزالدین زنجانی

                                              شرح حال آیت‏الله عزالدین زنجانى

پدرش، آیت اللَّه حاج سید محمود امام جمعه زنجانى از علماء بزرگوار و دانشمندان عالیمقدار زنجان بود.

وى در سال 1338 ق در شهر زنجان متولد و بعد از فراگرفتن دروس و تعلیمات ابتدائى مقدمات علوم دینى وادبیات عرب یعنى سیوطى و جامى و مغنى و مطول را نزد اساتید آن دوره بالاخص مرحوم مبرور آقاى میرزاعلى اصغر فصاحتى طاب ثراه معروف )بمطول گو( فرا گرفت.

و با مرحوم والدش شرح شمسیه منطق را که از حاشیه ملاعبداللَّه نافع‏تر است نزد یکى از افاضل زنجان خواندو با معیت مرحوم آقاى روزبه منطق حکمت الاشراق و معیار العلم غزالى را نزد مرحوم والدش تحصیل نمود وبعد از اتمام آنها کتاب مبدأ و معاد و مقدار کمى از اسفار را هم شبها بعد از فراغت از نماز جماعت نزد ایشان‏خواند.

بعد از فراغت از مقدمات کتابهاى سطح عالى مانند رسائل و مکاسب و قسمت عمده از طهارت شیخ اعظم‏انصارى را در نزد آیت اللَّه مرحوم مبرور آقا شیخ حسن که از مجتهدین و تلامذه مرحوم آخوند خراسانى بودندخوانده و کفایة الاصول را در خدمت مرحوم آیت اللَّه حاج شیخ عبدالکریم خوئینى زنجانى فرا گرفته و بعد ازدو سال تحصیل در آن کتب بدرس خارج اصول مرحوم والدش آیت اللَّه امام جمعه که عنوانش تقریرات مرحوم‏کاظمینى بود حاضر شده تا اینکه مقارن شهریور بیست شمسى براى تکمیل تحصیلات به قم مشرف شده و به‏درس خارج فقه و اصول مرحوم آیت اللَّه حجت حاضر گردیده.

و یک دوره کامل اصول با قسمت اعظم خارج مکاسب شیخ و صلوة را در نزد آن مرحوم تلمذ نموده و شبها به‏درس خارج اصول مرحوم آیت اللَّه صدر و آیت اللَّه حاج سید احمد خوانسارى شرکت نموده و خارج مقالات‏مرحوم آیت اللَّه آقا ضیاء الدین عراقى و جلد دوم تقریرات کاظمینى را در نزد ایشان خوانده و در معقول اسفارو غیره آن را از محضر آیت اللَّه العظمى خمینى به اتفاق عده‏اى از فضلاء دانشمندان عصر چون آقاى مطهرى وآیت اللَّه حاج سید محمد على قاضى طباطبائى تبریزى استفاده نمود.

و چون آیت‏اللَّه حاج سیدمحمد حسین علامه‏طباطبائى صاحب تفسیر المیزان، به قم مشرف شدند مجدداًاسفار را با معیت بعضى از آن آقایان از آن جناب بهره‏مند شده تا اینکه آیة اللَّه بروجردى به قم آمدند فقهاً واصولاً در درس‏ایشان حاضر و تقریرات ایشان را برشته تحریر درآورد.

آنگاه مسافرت به نجف اشرف نموده و در حوزه درس مرحوم آیت اللَّه حکیم و آیت اللَّه آقا سید عبدالهادى طاب ثراه حاضر شد.

ولى به مناسبت کسالت شدید مزاج به امر والدش به ایران مراجعت و به زنجان وارد شده و از آن تاریخ به‏خدمات دینى از قبیل بحث و تدریس و اقامه نماز جماعت و نماز جمعه و تبلیغ احکام و نشر معارف اسلام‏پرداخت و سالها است که ایشان در مشهد مقدس ساکن شده‏اند.

تألیفات و آثار قلمى ایشان

1 - تقریرات اصول آیت اللَّه بروجردى 2 - شرح قسمت مهمى از وسیله که در ضمن تدریس خارج فقه تألیف‏نموده‏اند 3 - حواشى متفرقه در منظومه حکمت 4 - تحریر کفایة الاصول 5 - کتابى در تصوف 6 - تحریرات‏زیادى در زمینه تبلیغ 7 - رساله عملیه متوسط 8 - تحریر الوسیط فى الفقه که با سبک استدلالى متوسطنوشته‏اند که مباحث عمده طهارت تمام شده 9 - تحریر کتاب خمس 10 - شرح خطبه فاطمه زهرا سلام الله‏علیها در دو جلد که مکرر چاپ شده است

/ 0 نظر / 8 بازدید