شرح حال آیت الله سیستانی

و بحثهاى آیت اللَّه حجت، و دیگر فرزانگان حوزه قم از این حوزه علمیه محیط علمى و آکنده از نشاط ساخته‏بود. ایشان در بحثهاى فقه و اصول آیت اللَّه العظمى بروجردى؛ حضورى جدى داشت، و از شاگردان طراز اول‏آن بزرگوار به شمار مى‏رفت، که از آراء و دیدگاههاى ابتکارى، فقهى، اصولى، و رجالى وى فراوان بهره گرفت‏وى در محضر درس آیت اللَّه العظمى حجت کوه کمره‏اى و دیگر فرزانگان و استادان آن دیار نیز شرکت جست‏و از چشمه سار زلال دانش و فقاهت آن بزرگواران سیراب گردید.

عزیمت به نجف اشرف

سپس به سال 1371 ه.ق حوزه علمیه قم را ترک کرد و براى اتصال به منبع فیض علوى و بهره‏گیرى از محضراستادان حوزه کهنسال و بلند آوازه نجف اشرف، راهى بارگاه ملکوتى و جوار مطهر باب علم نبى حضرت‏امیرالمؤمنین على7 شد.

ایشان در روزگارى به نجف اشرف وارد شد که حوزه‏هاى درس آن دیار در اوج شکوفائى و شور و نشاط بود.وى با تمام توان در محضر استوانه‏هاى علم و فقاهت شرکت کرد و از استادان بنام آن دیار فراوان بهره گرفت.

ایشان بیش از ده سال در بحث استاد الفقهاء و المجتهدین آیت اللَّه العظمى خوئى رضوان اللَّه علیه شرکت کرد واز افاضات ارجمند زعیم عالیقدر حوزه نجف در آن روزگار آیت اللَّه العظمى حکیم نیز استفاده کرد.

آیت اللَّه العظمى شیخ حسین حلى - که به دقت نظر و ژرفنگرى در بحث مشهور بود - نیز از جمله استادانى‏است که ایشان یک دوره کامل اصول را از محضر آن بزرگوار بهره‏مند شد. آیت اللَّه حاج سید على حسینى‏سیستانى پس از سالها بحث و فحص در مباحث اصولى و فقهى و تدریس و تدبر در متون حوزوى و شرکت درجریانهاى فکرى و فقهى گوناگون و استفاده از مدارس مهم حوزوى )مشهد، قم، نجف( به سال 1381 ه.ق‏درس خارج خود را بر محور مکاسب شیخ انصارى1 آغاز کردند. و پس از سالها تدریس خارج بر مبناى آن،مباحث عالى اجتهادى را به عنوان شرحى بر عروة الوثقى مرحوم سید محمد کاظم طباطبائى یزدى1 ادامه‏دادند.

ایشان تاکنون کتاب طهارت، بسیارى از فروع کتاب صلاة، و بخشى از کتاب خمس را تدریس فرموده‏اند. ایشان‏از ماه شعبان سال 1384 ه.ق بحثهاى عالى اجتهادى اصول را نیز آغاز کردند، و در ماه شعبان سال 1411 ه.ق‏سومین دوره آن را به پایان رساندند.

نبوغ علمى استاد:

آیت اللَّه سیستانى در حوزه درس استادان به سرعت درخشید.

همگامان، و همراهان و نیز استادان، وى را در قدرت نقد و بررسى، سرعت انتقال، گستردگى تحقیق و تتبع،احاطه بر نظرات و دقت در آراء و پشتکار علمى در زمینه‏هاى مختلف حوزوى بویژه فقه و اصول و رجال‏مى‏ستودند، و براى ایشان جایگاهى برتر از همراهان قائل بودند.

آیت اللَّه حاج سید على حسینى سیستانى از معدود افرادى است که در سنین جوانى به اجازه اجتهاد کتبى ازاستاد خود آیت اللَّه العظمى خوئى نائل شدند.

استاد دیگر ایشان آیت اللَّه العظمى شیخ حسین حلّى نیز شهادتنامه اجتهاد وى را به سال 1380 نگاشتند و ازفضل و دانش و تعمق ایشان تمجید و تجلیل کردند.

در همین سال فقیه، محدث، رجالى و کتابشناس بزرگ، علامه حاج آقا بزرگ تهرانى در شهادتى کتبى برمهارت علمى ایشان در رجال و حدیث تأکید کردند، و جایگاه والاى ایشان را در این دانشها ستودند. لازم به‏ذکر است که ایشان در هنگام دریافت این شهادتنامه‏ها که همه نشانگر مکانت والاى علمى وى هستند بیش ازسى و یک سال نداشتند.

تألیفات:

آیت اللَّه سیستانى در مدت ده‏ها سال تدریس خارج فقه و اصول و رجال خدمات بزرگى ارائه نموده و ثمره این

جهاد علمى و تلاش و کوشش پیگیر فقهى بسیار است که بر برخى از آن اشاره مى‏کنیم

1 - شرح العروة الوثقى

2 - البحوث الاصولیه

3 - کتاب القضاء

4 - کتاب البیع و الخیارات

5 - رسالة فى اللباس المشکوک فیه

6 - رسالة فى قاعدة الید

7 - رسالة فى صلاة المسافر

8 - رسالة فى قاعدة التجاوز و الفراغ

9 - رسالة فى القبلة

10 - رسالة فى التقیة

11 - رسالة فى قاعدة الالزام

12 - رسالة فى الاجتهاد و التقلید

13 - رسالة فى قاعدة لاضرر و لاضرار

14 - رسالة فى الربا

15 - رسالة فى حجیة مراسیل ابن ابى عمیر

16 - نقد رسالة تصحیح الاسنانید للاردبیلى

17 - شرح مشیخه التهذیبین

18 - رسالة فى مسالک القدماء فى حجیة الاخبار

19 - رسالة فى قاعدة القرعة

20 - رسالة فى صیانه کتاب الله عن التحریف

21 - رسالة فى تاریخ تدوین الحدیث فى الاسلام

22 - رسالة فى تحقیق نسبة کتاب العلل الى الفضل بن شاذان

23 - الفوائد الغرویة

24 - الفوائد الفقهیة

25 - شرح مشیخة الفقهیة

26 - رسالة فى حکم ما اذا اختلف المجتهدان المتساویان فى الفتوى

27 - تعلیقة على العروة الوثقى

28 - رسالة فى اختلاف الافاق فى رؤیة الهلال

 

/ 0 نظر / 13 بازدید