گاهشمار انقلاب اسلامی ایران

1324/01/29   استعفاى بیات از نخست وزیرى.

1324/02/18   تسلیم آلمان و پایان جنگ در اروپا.

1324/02/20   تشکیل کابینه إبراهیم حکیمى.

1324/03/13   سقوط دولت حکیمى به علّت رأى عدم اعتماد مجلس.

1324/03/22   محسن صدر )معروف به صدرالاشراف( مأمور تشکیل دولت شد.

1324/06/12   سید جعفر پیشه ورى طى بیانیه‏اى خود مختارى آذربایجان را اعلام کرد.

1324/09/21   جمهورى آذربایجان به ریاست یکى از سران فرقه دمکرات اعلام شد و پیشه‏ورى نخست‏وزیر شد.

1324/07/29   استعفاى صدر از نخست‏وزیرى.

1324/08/12   حکیمى بار دیگر مأمور تشکیل دولت مى‏شود.

1324/09/26   قاضى محمّد، رئیس حزب دموکرات کردستان، جمهورى خود مختار کردستان را اعلام‏کرد.

1324/10/00   شکایت ایران به سازمان ملل در مورد عدم خروج نیروهاى شوروى از آذربایجان.

1324/11/01   دومین استعفاى حکیمى از نخست وزیرى.

1324/11/06   احمد قوام مأمور تشکیل کابینه شد.

1324/11/29   قوام براى مذاکره در مورد نیروهاى روسى در ایران به مسکو مى‏رود.

 

1325/01/15   موافقت‏نامه قوام - سادچیکف در مورد خروج نیروهاى شوروى از ایران، مسأله آذربایجان وامتیاز نفت شمال امضاء شد.

1325/02/18   ورود پیشه‏ورى به تهران به دعوت قوام‏السلطنه.

1325/05/12   شرکت حزب توده در هیأت دولت.

1325/09/18   سقوط کابینه قوام به علّت رأى عدم‏اعتماد مجلس.

1325/09/21   سقوط دولت دست‏نشانده شوروى در آذربایجان

1325/09/21   نیروهاى دولتى وارد شهر تبریز شدند، حکومت خودمختار آذربایجان سقوط کرد و سران‏فرقه دموکرات به شوروى گریختند.

 

1325/10/06   تشکیل کابینه سوّم حکیمى.

 

1326/09/26   سقوط دولت قوام

 

1327/02/30   تظاهرات گسترده‏اى در مسجد شاه علیه عملیات صهیونیست‏ها در فلسطین، تحت زعامت‏آیت‏اللَّه کاشانى برپا گردید.

1327/03/18   سقوط سومین کابینه حکیمى

1327/03/23   تشکیل کابینه عبدالحسین هژیر وزیردربار شاه.

1327/08/15   سقوط کابینه هژیر به علّت رأى عدم‏اعتماد مجلس.

1327/08/25   تشکیل کابینه ساعد مراغه‏اى.

1327/11/15   شاه توسط ناصر فخرآرایى در جلوى دانشکده حقوق دانشگاه تهران مورد سوء قصدقرارگرفت و جان سالم بدربرد. در تهران حکومت‏نظامى اعلام شد و عده زیادى بازداشت شدند.

1327/11/17   آیت‏اللَّه سیّدابوالقاسم کاشانى بازداشت و به خرّم‏آباد تبعید شد.

 

1328/02/01   گشایش سومین مجلس مؤسسان براى تجدیدنظر در اصول 44 و 48 و تأسیس مجلس سنا.

1328/08/13   عبدالحسین هژیر وزیردربار، در مسجد سپهسالار بوسیله حسین امامى، عضو جمعیّت‏فدائیان‏اسلام، ترور شد.

1328/08/18   اعلام ابطال انتخابات تهران از طرف انجمن نظارت.

1328/08/21   جبهه ملى ایران به رهبرى دکتر محمّد مصدق تشکیل گردید.

1328/08/24   اوّلین سفر شاه به آمریکا و ملاقات با ترومن.

1328/11/06   میتینگ بزرگى به دعوت آیت‏اللَّه‏کاشانى در مسجد شاه در جهت ملى‏کردن صنعت نفت‏برگزار شد.

1328/12/27   استعفاى ساعد از نخست وزیرى

 

1329/01/04   على منصور به نخست وزیرى منصوب مى‏شود.

1329/02/17   حمل )ظاهرى( جنازه رضاشاه از مصر به ایران.

1329/04/05   على منصور استعفا مى‏دهد.

1329/04/13   على رزم‏آرا به نخست‏وزیرى منصوب مى‏شود.

1329/12/03   پیشنهاد ملى‏شدن نفت در مجلس.

 

1329/12/16   سپهبدرزم‏آرا، نخست وزیر، در مسجد شاه به وسیله خلیل طهماسبى، عضو جمعیّت‏فداییان اسلام در مراسم ختم مرحوم آیت‏اللَّه فیض به قتل رسید.

1329/12/20    حسین علاء به نخست‏وزیرى منصوب مى‏شود.

/ 0 نظر / 86 بازدید