# زبان_و_ادبیات_فارسی

مجموعه مقالاتی از موافقان و مخالفان تغییر خط (جلد دوم

فهرست مطالب شاملمقدمه /                                    9درباره این کتاب /                       12تحقیقی در خط اسلام /    فتحعلی آخوندزاده                        15شیخ و وزیر /      میرزا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

درآمدی بر فلسفه خط

فهرست مطالب شاملمقدمه                                        19دربارۀ کتاب                     21چند نکتۀ دانستنی             27پیرامونِ فلسفه                  29بخش اول: پیش­نیازهای فلسفه خطهستی و هستی­یاب                      37شناخت هستی                  39تنوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید

سیر تحول خط عمومی فارسی در ایران پس از اسلام

فهرست مطالب شاملپیشگفتار / 9بخش اول:سیر تحول خط‌عربی‌در‌میان ایرانیان‌ازقرن‌اول‌تا‌انتهای خلافت عباسیان / 15فصل اول: از سقوط ساسانیان تا آغاز فرمانروایان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

تند نویسی و آینده جدانویسی خط فارسی

فهرست مطالب شاملپیشگفتار                        9فصل اولآیندۀ جدانویسی خط فارسی         17مقدمه    19جدانویسی چیست؟          28انواع خطهای جهان از نظر جدانویسی          35جدانویسی خوب است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید

فعالان اصلاح الفبا و تغییر خط

فهرست مطالب شاملپیشگفتار (تیپ شناسی موافقان تغییر خط فارسی) /                         9فعالان تغییر خط. 1اعضای مجلس مجموعه فنون /                           20هنریک بارب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید