مجموعه مقالاتی از موافقان و مخالفان تغییر خط (جلد دوم

فهرست مطالب شامل
مقدمه /                                    9
درباره این کتاب /                       12
تحقیقی در خط اسلام /    فتحعلی آخوندزاده                        15
شیخ و وزیر /      میرزا ملکم خان ناظم­الدوله                          21
معروض نامة /   میرزا فتحعلی آخوندزاده                            53
روزنامه اختر و تغییر خط فارسی /             کاظم استادی                    71
الفبای بهروزی /                       میرزا رضاخان افشاربکشلو غزوینی    121
رساله در وجوب اصلاح خطّ اسلام /     یوسف خان مستشار الدوله              139
خط نو برای نوآموزان پارسی /    میرزا علیمحمد خان اویسی             157
لزوم اصلاح خط فارسی /           آقای اعتصام‏زاده               187
تسهیل و تکمیل الفباء /            آقا نور حقیق صدر المعالی خوانساری            195
راه پیشرفت /     نگارش مصطفی فاتح                      209
رساله خطّ داعی /          پروفسور آقا سید محمدعلی             241
خط فارسی /      موسی نثری                                 241
خطوط معمول در دنیا و میزان تکامل خط فارسی /        حسین رضاعی     287
دبیره /   ذبیح بهروز                      297
الفبای آسان شاهراه رستگاری ایرانیان است /          ابوالقاسم آزادمراغی          311
لزوم قطعی تغییر خط /               ابراهیم گرانفر                  351
مرگ یک بار... شیون یک بار /                  حبیب یغمائی                  423
ماجرای تغییر خطّ /                   علی اکبر شهابی                            429
توطئه تغییر خط در ایران از نقشه‌های شوم دشمنان اسلام است /             سید­هادی خسروشاهی        459
سابقه فکر تغییر خط در ایران /             سید هادی خسروشاهی                   469
نغمه‌های استعمار ! ... /                بدون نام مؤلف                 479
باز هم در پیرامون تغییر خط /       محمد علی شمشیری میلانی                        487
روش نوین برای اصلاح خط فارسی /    نگارش م. س / تصحیح احمد محمدی عراقی              495
دربارة خط فارسی /                    مظاهر مصفّا                     519
اصلاح یا تغییر خط فارسی /                     مجتبی مینوی                               525
باز هم مسئلهء «تغییر خط»! /                     بدون نام نویسنده                          545
توطئهء تغییر خط! /                    سیّد هادی خسرو شاهی                  551
بحثی دربارة خط و زبان فارسی /               حسین نواب                    559
تکلیف خط چیست؟ /                        عبدالله رهنما                    595
بحثی درباره خط فارسی و پیشنهادهائی درباره یکسان کردن آن /        خسرو فرشید ورد             607
تغییر خط بجای اصلاح املاء /               محمد کیوان                    619
این نوسازی نیست ویرانگری است /                مرتضی آزادمنش               625
خط فارسی /                  یونس جعفری                  631
بجای خرده­گیری بیجا از زبان و خط فارسی توجه بیشتری به فرا گرفتن آن بشود /  علی­اکبر شهابی  637
الفبای فارسی تقصیر ندارد /                     محمد ارشک                                649
خوابهای‌ پریشانی‌ که درباره تغییر خط دیده‌اند /      داود الهامی                      655
اشکالات خط لاتین بمراتب‏ از خط فارسی بیشتر است /     داود الهامی                      663
تغییر خط نه ضروری است و نه شایسته /                محمود شفیعی                 671
سخنی در زمینة نگارش واکها در خط فارسی /      احمد کاظمی موسوی         685
مسائل خط فارسی /                    میر حمید مدنی                             695

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند مبلغ 350 هزار تومان به شماره حساب ملی

0101606661005

به نام کاظم استادی

واریز نمایند و تصویر فیش بعلاوه آدرس دقیق پستی خود را به صورت پیام به این ایمیل

ostadikazem@yahoo.com

ارسال نمایند؛ تا در اسرع وقت از طریق پست برایشان ارسال گردد

/ 0 نظر / 223 بازدید