شرح حال آیت الله وحید خراسانی

                                                             شرح حال آیت‏اللَّه وحید خراسانى

ولادت و تحصیلات

ایشان در سال 1300 هجرى شمسى در شهر مقدس مشهد در خانواده‏اى متقى و پرهیزکار متولد شدند.

ایشان پس از گذرانیدن دوران صباوت و خواندن ادبیات، سطوح اولى و نهائى را از مرحوم آیت اللَّه حاج شیخ‏محمد نهاوندى صاحب تفسیر فرا گرفته و به درس خارج مرحوم آیت اللَّه میرزا مهدى اصفهانى و آیت اللَّه حاج‏شیخ مرتضى آشتیانى حاضر شده و استفاده‏هاى فراوانى نموده و بواسطه داشتن استعداد و نبوغ فکرى به‏مدارج عالیه علم و اجتهاد ارتقا یافته‏اند.

و در سال 1327 خورشیدى در شهر رى به دیدن مرحوم استاد آیت اللَّه العظمى حجت کوه کمرى؛ شرفیاب‏شدند و پس از مذاکرات علمى مفتخر به دریافت اجازه اجتهاد مطلق گردیدند.

عزیمت به عراق

آیت اللَّه وحید خراسانى به قصد تکمیل مبانى و دیدن نظریات آیات و مراجع عراق مجتهدا در سن 27 سالگى‏به شهر نجف اشرف مهاجرت نموده و در درس مرحوم آیت اللَّه العظمى میرزا عبدالهادى شیرازى و آیت اللَّه‏العظمى حکیم و بالاخص آیت اللَّه العظمى خوئى شرکت کردند.

تدریس استاد

استاد معظم از سال 1378 ه.ق پس از تدریس سالهاى متوالى دروس سطح، درس خارج فقه و اصول را شروع‏نموده‏اند. و حدود دوازده سال در نجف اشرف تدریس خارج فقه داشتند تا در سال 1390 که به ایران بازگشته‏و بنابر اصرار فضلاء و محصلین و علماء استان خراسان و امر بعضى از مراجع یکسالى را در شهر مشهد توقف‏نموده و به تدریس پرداخته و بعد از آن به شهر مقدس قم مهاجرت نموده و اکنون در حوزه علمیه قم اشتغال به‏تدریس خارج فقه و اصول دارند. حوزه درس ایشان بسیار جالب و صدها نفر از فضلاء و اساتید در محضردرس ایشان شرکت دارند

ایشان تألیفات متعددى دارند که برخى از آنها چاپ شده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید