فعالان اصلاح الفبا و تغییر خط

فعالان اصلاح الفبا و تغییر خط

حدود صد سال پس از آنکه چاپ سربی از طریق اروپا به استانبول رسید، موضوع تغییر خط و بحث پیرامون آن در ترکیه رواج پیدا کرد.

 به واسطه ایرانیان ساکن در ترکیه و قفقاز این بحث به خط فارسی نیز سرایت کرد و به مرور زمان قوت گرفت. بحث تغییر خط همزمان با رواج چاپ سربی رخ داده است که شاید اگر علت این ایده را هم در ترکیه و ایران و دیگر کشورهای منطقه، صنعت چاپ بدانیم، بی‌راه نیست.

بحث تغییر خط فارسی در سه دوره زمانی حدوداً صد و بیست ساله همدیگر را لاپوشانی می‌کنند، جریان داشته است:

 • دوره اول از حدود سال 1240 تا 1300شمسی.

همزمان و همراه با رواج بحث تغییر خط در ترکیه افرادی همانند آخوندزاده، ملکم خان، مستشارالدوله، میرزا رضای تبریزی، و چند نفر دیگر برای تغییر خط فارسی همکار و هم صدا بودند.

 • دوره دوم از حدود سال 1300 تا 1330 شمسی.

طی سی سال و همزمان با رواج ماشین تحریر اتفاق افتاد. در این دوره افرادی چون اعتصام زاده، رشید یاسمی، علی دشتی، عبدالصمد فرهنگ، محمد علی داعی الاسلام و غیره به واسطه ارتباط بیشتر ایران با اروپا، مستقل از ترکیه، تحصیل‌کرده‌ها یا ساکنین کشورهای اروپایی بودند.

 • دوره سوم از حدود سال 1330 تا 1360 شمسی.

شامل عده زیادی حدود 80 نفر که بحث تغییر خط را در ایران به اوج رساندند. سعید نفیسی، رحمت مصطفوی، ارسطا، محمود دهناد، علی اصغر خان طالقانی، رضا صفی نیا و دیگران از این عده افراد بودند که همزمان با رواج ماشین‌های حروف‌چینی اینترتایپ، لاینو تایپ و مونو تایپ در ایران به فعالیت پیرامون اصلاح و تغییر خط پرداخته‌اند.

این شخصیت‌ها یعنی موافقان و یا طراحان تغیر خط دارای مشترکاتی هستند از جمله:

 • روحانی بودن.
 • زبان دوم.
 • مقیم خارج یا فارغ‌التحصیل از خارج.
 • ادیب و دانشمند و معلم.
 • تحصیل در مدارس جدید.
 • ارتباط فکری و کاری.
 • ترقی خواهی.
 • نبود منفعت شخصی.

این هشت اشتراک حداقل اشتراکات مدافعان تغییر خط فارسی در 120 سال قبل از انقلاب اسلامی است که البته تمام این اشتراکات در دوره‌های سه‌گانه مساوی نبودند و به نظر می‌رسد که از دوره اول تا دوره سوم کم کم کمرنگ شده‌اند.

کتاب حاضر تلاشی است در معرفی فعالان اصلاح خط. در اینجا با دو گروه از فعالان اصلاح خط روبرو خواهیم بود؛ نخست کسانی که با «اصلاح الفبا» و «تغییر خط» هم‌داستان بوده و این هم‌داستانی را با نوشتن گفتارها و کتابچه‌هایی باز نموده‌اند؛ و خود پیشنهاد خط نوی نکرده و کوششی در آن باره ننموده‌اند.

دیگر کسانی که تنها به هم‌داستانی نمودن، بس نکرده، خود گام فراتر نهاده، پیشنهادهایی کرده، الفباهایی پدید آورده و کوشش‌هایی در این باره با گفتن و نوشتن کرده‌اند.

همین نوشتن‌ها و کوشش‌هاست که تاریخچه دویست ساله‌ای برای این جنبش بزرگ پدید آورده و نمونه‌های نیکی از دلسوزی‌ها و فداکاری‌های دانشوران کشورهای شرقی، به ویژه ایرانی را نشان می‌دهد. این کتاب تکمیل شده گفتار سوم کتاب «در پیرامون تغییر خط فارسی» یحیی ذکاء می‌باشد که آن نیز مکمل مقاله‌ای از سید رضا صفی نیا است. (الفبای نو، راه نو؛ س 3/ 12. تهران:1324).

عناوین این کتاب به ترتیب تاریخی تنظیم شده است و شرح حال مختصری از این فعالین در انتهای هر مطلب آورده شده است.

« «فعالان» اصلاح الفبا و «تغییر خط» » در دوران معاصر را کاظم استادی در 450 صفحه نگاشته است.

نشر علم در تهران این کتاب را در سال 91 در 1100 نسخه منتشر کرده است و به قیمت 175000 ریال به بازار عرضه شده است.

/ 0 نظر / 29 بازدید