معرفى کتاب انیس‏الناس

معرفى کتاب انیس‏الناس

کتاب »انیس الناس(273)»، که به کوشش جناب آقاى ایرج افشار به چاپ رسیده است.

از نویسنده این کتاب، اطلاع زیادى در دست نیست; نامش شجاع بوده و به نحوى که خود در متن کتاب »انیس الناس« آورده، جدّش پسر عموى »شاه شیخ ابواسحق اینجو« بوده است. قسمتى از زمان حیات مؤلّف مصادف بوده است با دوران حکومت مغیث الدین ابوالفتح ابراهیم سلطان تیمورى که از سال 817 تا 838 در فارس به حکومت اشتغال داشت و مؤلّف مذکور، کتاب خود را در سال 830 به نگارش در آورده. تحصیلات مؤلّف در مدرسه مشهور فزاریّه شیراز بوده است.

»انیس الناس« کتابى است در اخلاق و سیاست، یعنى مجموعه‏اى است از دو رشته‏اى که در تمدن اسلامى به سیاست مدن و تدبیر منزل، شناخته مى‏شد.

کتاب در بیست باب است و مؤلّف در نگارش آن تعدادى از کتب عمده ادب فارسى را مورد استفاده قرار داده است. مانند; قابوس نامه، گلستان، بوستان، کلیله و دمنه، خمسه نظامى . و از آوردن اشعار قدما، خوددارى نداشته و اشعار شاعران طراز اوّل چون فردوسى، سعدى، حافظ، اوحدى و آثار و اشعار دیگر از این دست، و گاه به گاه اشعارى هم از خود به متن الحاق کرده است.

قسمتهاى مستند کتاب  حکایات و مضامینى و یا اطلاعاتى مختصرى است که مؤّلف از عصر خود بیان مى دارد.

در مجموع کتابى است مفید، بنابراین ما را بر آن داشت تا براى استفاده عموم از این کتاب گرانقدر، آن را بازنگرى کرده و فصولى که از آن بهره‏اى در این زمان نیست، حذف نماییم; و تنها مطالبى که اکنون مى‏تواند سودمند واقع شود، با تغییراتى جزئى و کلّى، به نام »اسرار زندگى« به چاپ برسانیم.

امید اینکه جوانان عزیز از آن، بهره کافى ببرند; و صاحب نظران مکرّم نیز، ما را از نظرات خود بهرمند سازند تا بهتر از پیش در خدمت خلق خدا باشیم. ان‏شأا&.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید