نظر امام‌ پیرامون‌ حرکت‌ مسلحانه‌ مؤتلفه‌

نظر امام‌ پیرامون‌ حرکت‌ مسلحانه‌ مؤتلفه‌

 شهید عراقی‌ در ادامه‌ خاطرات‌ خود می‌گوید: خلاصه‌اش‌ مطرح‌ شد برای‌ این‌ کار کسانی‌ فرستاده‌ شده‌ ] اند [  پهلوی‌ آقای‌ خمینی‌ که‌ در این‌ جریانات‌ فتوی‌' بگیرند و آقای‌ خمینی‌ فتوی‌' نداده‌ در مرحله‌ اول‌. در مرحله‌ دوم‌ باز فرستاده‌اند و آقا به‌ آن‌ حامل‌ گفته‌ که‌ اصلاً به‌ تو چه‌ که‌ توی‌ این‌ کارها دخالت‌ می‌کنی‌.

 حجة‌الاسلام‌والمسلمین‌ انواری‌ نیز در این‌ باره‌ می‌گوید: ... آقای‌ صادق‌ امانی‌ آمد منزل‌ ما و گفت‌: با اعلامیه‌ کار درست‌ نمی‌شود. (این‌ هنوز زمان‌ اسدالله‌ عَلَم‌ بود.) صادق‌ می‌گفت‌: علم‌ را بکشیم‌. چند سؤال‌ کردم‌ و گفتم‌: چه‌ می‌خواهی‌؟ گفت‌: از آقا بپرسید که‌ ما مجازیم‌ بزنیم‌؟ گفتم‌: کسی‌ هست‌ که‌ بزند؟ گفت‌: آری‌، هستند جوان‌هایی‌ که‌ این‌ کار را بکنند. من‌ گفتم‌: این‌ تبعاتی‌ دارد، دستگیری‌ دارد، اعدامی‌ دارد. باز گفتم‌: کسانی‌ هستند؟ گفت‌: آری‌. گفتم‌: «باعث‌ امیدواری‌ است‌» که‌ بعد همین‌ جمله‌ زمینه‌ محاکمه‌ ما شد.

 ] این‌ گذشت‌ تا اینکه‌  [  آقای‌ یدالله‌ جلالی‌فر (تجارت‌خانه‌ داشت‌.) به‌ من‌ می‌گفت‌: کی‌ قم‌ می‌روی‌؟ من‌ می‌خواهم‌ حاج‌ آقا را ببینم‌. بعد از نماز مغرب‌ و عشا راه‌ افتادیم‌ به‌ سوی‌ قم‌. او پول‌ آورده‌ بود. یازده‌ شب‌ رسیدیم‌. ساعت‌ دوازده‌ رفتیم‌ خانه‌ آقا. دیدم‌ در بیرونی‌، خلخالی‌، آقا مصطفی‌ و توسلی‌ صحبت‌ می‌کردند. از دیدن‌ من‌ تعجب‌ کردند. گفتم‌: می‌خواهم‌ آقا را ببینم‌. آقا مصطفی‌ رفت‌ آقا را بیدار کرد. رفتم‌ خدمت‌ حاج‌ آقا (که‌ لب‌ تخت‌ نشسته‌ بود). جلالی‌فر هم‌ آمد دست‌ حاج‌ آقا را بوسید. آقا از ایشان‌ پرسید چه‌ لزومی‌ داشت‌ این‌ وقت‌ شب‌ بیایی‌؟ آقای‌ انواری‌ هم‌ وکیل‌ من‌ بود. جلالی‌فر گفت‌: بله‌، ولی‌ می‌خواستم‌ خدمت‌ شما برسم‌. امام‌ هم‌ پول‌ را قبول‌ نکرد و گفت‌: با ایشان‌ حساب‌ کنید که‌ همان‌ جا ما این‌ کار را کردیم‌. بعد حاجی‌ رفت‌.

 عذر خواستم‌ که‌ برای‌ این‌ کار نیامدم‌. بعد مسأله‌ را طرح‌ کردم‌. مؤتلفه‌ می‌خواهند دست‌ به‌ اقدامات‌ تند بزنند. می‌گویند دوره‌ اعلامیه‌ گذشته‌ است‌، باید یک‌ کاری‌ کرد.

 «امام‌ اوّل‌ یک‌ داستان‌ تعریف‌ کردند. فرمودند:

 یکی‌ از دوستان‌ ما این‌ جا آمد و اسلحه‌اش‌ را درآورد و گذاشت‌ جلو من‌ و گفت‌: من‌ فردا دیداری‌ با عَلَم‌ دارم‌. اگر اجازه‌ بدهید علم‌ را در دفترش‌ می‌کشم‌.

 به‌ او گفتم‌: نه‌، ما تازه‌ اول‌ کارمان‌ است‌. خواهند گفت‌ اینها منطق‌ ندارند. بگذارید اینها را به‌ مردم‌ بشناسانیم‌. باید بگوییم‌ اینها فساد آورده‌اند و ادعای‌ اصلاحات‌ دارند. بگذارید بشناسانیم‌ آرام‌ آرام‌. بعد مردم‌ تکلیف‌ خود را می‌دانند.» معین‌ نکنید.

 صبح‌ مکلف‌ هستی‌ بروی‌ تهران‌ و بگویی‌ این‌ کار را نکنید. (این‌ شب‌ پنجشنبه‌ بود.) شب‌ را به‌ تهران‌ برگشتیم‌.

 سر راه‌ رفتم‌ محل‌ تجارت‌ صادق‌ امانی‌. خودش‌ نبود. پرسیدم‌ حاجی‌ کجاست‌؟ گفتند رفته‌ سرکشی‌ به‌ چند جا بکند. در راه‌ او را دیدم‌ و پیغام‌ امام‌ را دادم‌ و گفتم‌: ایشان‌ مرا تکلیف‌ کرده‌ که‌ نکنید، به‌ ما ضرر می‌زند.

 آقای‌ حبیب‌الله‌ عسگراولادی‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: ... یکی‌ از دلایلی‌ که‌ موجب‌ شده‌ بود تا دیرتر به‌ اقدام‌ خود دست‌ بزنند، نهی‌ امام‌(ره‌) در مورد کارشان‌ بود.

 آنها برای‌ برداشتن‌ این‌ نهی‌ تلاشهای‌ زیادی‌ کردند و چندید بار خدمت‌ امام‌ (ره‌) رفتند، اما امام‌(ره‌) تأکید داشتند که‌ این‌ کار در غیر خودش‌ ] شاه‌ [  مفید نیست‌؛ زیرا اگر به‌ غیر از شاه‌ فرد دیگری‌ را بزنند، تمام‌ گذشته‌ به‌ گردن‌ آن‌ فرد خواهد افتاد و برای‌ او نیز مجلس‌ها می‌گیرند و مخالفان‌ خودشان‌ را از بین‌ خواهند برد؛ بنابراین‌ این‌ حرکت‌ در غیر خودش‌ مفید نخواهد بود.

 این‌ چهار شهید برای‌ این‌ که‌ این‌ نهی‌ را بردارند از مراجع‌ دیگری‌ فتوا گرفتند. اما همچنان‌ حضرت‌ امام‌ نهی‌ بر این‌ کار داشتند.

 بنابراین‌، این‌ افراد از بنده‌ که‌ نمایند امام‌ در وجوهات‌ بودم‌ و با دیگر علما نیز ارتباط‌ داشتم‌،  ] دوباره‌ [  خواستند تا از امام‌ بخواهم‌ این‌ نهی‌ را بردارند؛ اما امام‌(ره‌) در پاسخ‌ به‌ من‌ گفتند که‌ در کارهای‌ تند شرکت‌ نکن‌ و شما دخالتی‌ در کار این‌ افراد نداشته‌ باشید.

 از همین‌ فرمایشات‌ امام‌، حاج‌ صادق‌ امانی‌ این‌ استنباط‌ را داشتند که‌ امام‌(ره‌) نهی‌ را برداشتند.

 حاج‌ هاشم‌ امانی‌ می‌گوید: ایشان‌ ] حاج‌ صادق‌ امانی‌ [  با حضرت‌ امام‌ ارتباط‌ داشت‌ و چندین‌ بار با ایشان‌ تماس‌ گرفته‌ بود. البته‌ امام‌ هیچ‌ وقت‌ فتوا برای‌ اعدام‌ کسی‌ ندادند.

 آقای‌ ابوالفضل‌ توکلی‌بینا از اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ مؤتلفه‌ نیز در گفتگویی‌ تلفنی‌ با بنده‌، تأکید داشتند که‌ هیچ‌گونه‌ اجازه‌ای‌ از حضرت‌ امام‌ درباره‌ ترور گرفته‌ نشده‌ است‌.

 و در حاشیه‌ صفحه‌ای‌ از کتاب‌ خشونت‌ قانونی‌ نوشته‌اند: امام‌ خمینی‌ (ره‌) اصولاً با حرکت‌ مسلحانه‌ موافق‌ نبودند.

 در متن‌ بازجوییهای‌ دادگاه‌ عملین‌ ترور منصور نیز اینچنین‌ آمده‌ است‌: «محرکین‌ و عاملین‌ توطئه‌ قتل‌ مرحوم‌ منصور در بازجوئیهای‌ خود اعتراف‌ نموده‌اند: سال‌ گذشته‌ که‌ موضوع‌ ترور آقای‌ علم‌ مطرح‌ بوده‌؛ یک‌ بار عباس‌ مدرسی‌فر را نزد آقای‌ میلانی‌ به‌ مشهد اعزام‌ داشته‌اند که‌ در مورد ترور اشخاص‌ مؤثر مخالف‌ روحانیون‌ از مشارالیه‌ فتوی‌ بگیرد که‌ میلانی‌ اظهار داشته‌ این‌ عمل‌ جایز نیست‌.

 ضمناً حبیب‌اله‌ عسگراولادی‌ را که‌ از مریدان‌ خاص‌ آقای‌ خمینی‌ و مسئول‌ جمع‌آوری‌ وجوه‌ سهم‌ امام‌ می‌باشد به‌ قم‌ اعزام‌ و نظر خمینی‌ را در مورد ترور استعلام‌ می‌نمایند که‌ مدعی‌ هستند خمینی‌ این‌ عمل‌ را صلاح‌ ندانسته‌ است‌. سپس‌ شیخ‌ محیی‌الدین‌ انواری‌ از طرف‌ عاملین‌ توطئه‌ در مورد اخذ فتوی‌ به‌ خمینی‌ مراجعه‌ و بوی‌ نیز جواب‌ رد داده‌ میشود.

 مجدداً «حبیب‌اله‌ عسگراولادی‌» را به‌ قم‌ اعزام‌ و بوی‌ ماموریت‌ می‌دهند از آقای‌ خمینی‌ چنین‌ سئوال‌ بکند: «چنانچه‌ اشخاصی‌ قصد ترور اشخاص‌ مؤثری‌ از دولت‌ را داشته‌ باشند آنان‌ را منع‌ بکنند یا نکنند». در این‌ مورد مدعی‌ هستند که‌ خمینی‌ چنین‌ پاسخ‌ داده‌ است‌ «شما چه‌ کاره‌ هستید منع‌ بکنید یا نکنید».

 اخیراً جناب‌ آقای‌ عسگراولادی‌ در مصاحبه‌ای‌ فرمودند: این‌ مجازات‌ افراد است‌، نه‌ کار مسلحانه‌. کار مسلحانه‌ آن‌ است‌ که‌ مردم‌ یا دست‌ کم‌ عده‌ای‌ از آنها را مسلح‌ کنیم‌ و در خیابانها راه‌ بیندازیم‌. کار ما در آن‌ روز، مجازات‌ خائنین‌ بود. مرحوم‌ حاج‌ صادق‌ امانی‌ به‌ این‌ فتوای‌ عمومی‌ امام‌ هم‌ تکیه‌ می‌کردند. که‌ امام‌ در روز چهار آبان‌ که‌ راجع‌ به‌ مصونیت‌ قضایی‌ مستشاران‌ نظامی‌ آمریکا صحبت‌ کردند، فرمودند: «هر کس‌ این‌ لایحه‌ را نوشته‌، هر کس‌ در تصویب‌ آن‌ شرکت‌ کرده‌، هر کس‌ آن‌ را توشیح‌ کرده‌ و هر کس‌ اجرا کند، همه‌ خائنند» خائن‌ را مجازات‌ کردن‌، ربطی‌ به‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ ندارد و مؤتله‌ هم‌ چون‌ فتوای‌ مرجعش‌ مؤید مبارزه‌ مسلحانه‌ نبود، کار مسلحانه‌ نکرد. این‌ کار مجازات‌ خائنین‌ است‌.»

 وی‌ ادامه‌ می‌دهد: امام‌ حتی‌ در مورد نمایندگان‌ مجلس‌ هم‌ فرمودند: «مجلسی‌ که‌ این‌ لایحه‌ را تصویب‌ کرده‌، مجلس‌ محرم‌ بوده‌ و مراجع‌ تقلید، آن‌ را تحریم‌ کرده‌ بودند» و بعد فرمودند « اگر در میان‌ این‌ نمایندگان‌ کسانی‌ هم‌ باشند که‌ رأی‌ مردم‌ را داشته‌ باشند، من‌ اینها را عزل‌ می‌کنم‌. همه‌ خائن‌ هستند.» و لذا ما فتوای‌ عام‌ امام‌ را داشتیم‌ و فتوای‌ خاص‌ را هم‌ از آیت‌الله‌ میلانی‌ و دیگران‌ گرفته‌ بودیم‌. امام‌ از همان‌ ابتدا تا آخر عمرشان‌ معتقد به‌ قیام‌ مسلحانه‌ نبودند و روی‌ مردم‌ تکیه‌ داشتند و می‌فرمودند: « خون‌ بر شمشیر پیروز است‌» اما مجازات‌ خائنین‌ را نباید نبرد مسلحانه‌ محسوب‌ کرد.

 یقیناً حضرت‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) تفاوت‌ «مجازات‌ خائنین‌» با «نبرد مسلحانه‌» را بهتر از دیگران‌ می‌دانستند. و با علم‌ به‌ این‌ موضوع‌، بارها افراد مختلف‌ را از این‌ کا باز داشتند و نیز به‌ استفتاء گروه‌ مؤتلفه‌ برای‌ «مجازات‌ خائنین‌» مکرراً نظر منفی‌ دادند و آنها را از این‌ کار نهی‌ فرمودند.

  نظر امام‌ به‌ گروه‌ مسلحانه‌ مؤتلفه‌

 برای‌ این‌ منظور به‌ چند منبع‌ مراجعه‌ شد. پس‌ از جستجو، مشخص‌ شد که‌ حضرت‌ امام‌ هیچ‌ گونه‌ مطلبی‌ و یا حتی‌ اشاره‌ای‌ به‌ افراد و عنوانهای‌ زیر نداشته‌اند:

 «فداییان‌ اسلام‌»، «نواب‌ صفوی‌»، «هیئت‌ مؤتلفه‌ اسلامی‌»، «محمد بخارایی‌»، «مرتضی‌ نیک‌نژاد»، «رضا صفارهرندی‌»، «سید علی‌ اندرزگو»، «صادق‌ امانی‌»، «هاشم‌ امانی‌»، «تقی‌ خاموشی‌»، «عباس‌ مدرسی‌فر».

 مطالب‌ این‌ قسمت‌ کتاب‌، برای‌ کوچک‌ شمردن‌ این‌ بزرگان‌ نیست‌. آنها هر کدام‌ به‌ تنهایی‌ روی‌ چشم‌ بنده‌ و بقیه‌ مردم‌ جای‌ دارند. بلکه‌، گواه‌ این‌ معنی‌ است‌ که‌ حضرت‌ امام‌ با ترور میانه‌ای‌ نداشتند و پس‌ از ترور منصور در طول‌ 25 سال‌ از گذشت‌ آن‌ جریان‌، هیچ‌گونه‌ یادی‌ و نامی‌ از اقدام‌ کنندگان‌ آن‌ نبردند و از آنها هیچ‌گونه‌ تجلیل‌ و بزرگداشتی‌ نداشتند؛ که‌ همین‌ اقدام‌ عملی‌ امام‌ دلیلی‌ است‌ بر اکراه‌ شدید ایشان‌ از این‌ دست‌ اقدامات‌. از همه‌ مهمتر حضرت‌ امام‌، مثلاً پس‌ از دادگاه‌ «نهضت‌ آزادی‌ ایران‌» در اوایل‌ سال‌ 43 بیانیه‌ صادر و از آنها دفاع‌ نمودند، ولی‌ نسبت‌ به‌ دادگاه‌ اعضای‌ مؤتلفه‌ با اینکه‌ در بیرون‌ ایران‌ فشار کمتری‌ بر ایشان‌ بود، هیچ‌ عکس‌العملی‌ از خود بروز ندادند. امّا در بیانات‌ حضرت‌ امام‌، روشن‌ شد که‌ امام‌ از دو نفر ایشان‌ در مواردی‌ اظهار اعتماد و تمجید کرده‌اند:

 1 ـ حبیب‌ الله‌ عسگراولادی‌: به‌ سبب‌ اینکه‌ برخی‌ اعضای‌ مؤتلفه‌ پس‌از فروپاشی‌، رو به‌ فعالیتهای‌ خدماتی‌ رفاهی‌ و مالی‌ آوردند، پس‌ از انقلاب‌ نیز همکاری‌ ایشان‌ با حضرت‌ امام‌ با همین‌ سمت‌ و سو بود. جناب‌ آقای‌ عسگراولادی‌ نیز به‌ طبع‌ دوستی‌ و نزدیکی‌ با این‌ افراد و مجموعه‌ها، توسط‌ امام‌ در همین‌ فعالیتها گماشته‌ شد.

 2 ـ مهدی‌ عراقی‌: حضرت‌ امام‌ به‌ مناسبت‌ شهادت‌ مهدی‌ عراقی‌ و فرزندش‌ حسام‌ در جمع‌ اعضای‌ خانوادة‌ شهید می‌فرمایند:

 من‌ ایشان‌ را حدود بیست‌ سال‌ است‌ که‌ می‌شناسم‌. مهدی‌ عراقی‌ یک‌ نفر نبود، او به‌ تنهایی‌ بیست‌ نفر بود. حاج‌ مهدی‌ عراقی‌ برای‌ من‌ برادر و فرزند خوب‌ و عزیز من‌ بود. شهادت‌ ایشان‌ برای‌ من‌ بسیار سنگین‌ بود اما آنچه‌ مطلب‌ را آیان‌ می‌کند آن‌ است‌ که‌ در راه‌ خدا بود. شهادت‌ او بر همه‌ مسلمین‌ مبارک‌ باشد. او می‌بایست‌ شهید می‌شد؛ برای‌ او مردن‌ در رختخواب‌ کوچک‌ بود...

/ 0 نظر / 38 بازدید