داروخانه گیاهى

در گذشته، چند اثر پیرامون داروهاى گیاهى منتشر نمودم، امّا در عمل مى‏دیدم که مردم، اکثراً حال و حوصله

خریدن گیاه را از عطارى، و نیز درست کردن یا جوشاندن آن را ندارند.

از آنجایى که تقریباً شرکت‏هاى تولیدى داروهاى گیاهى، رو به گسترش است، به این فکر افتادم تا هم جهت

سهولت کار مردم، براى تهیه داروهاى گیاهى، و نیز اطلاع پزشکان محترم از وجود انواع داروهاى گیاهى تولید

شده، اقدام به جمع‏آورى داروهاى گیاهى موجود در داروخانه‏هاى کشور نمایم تا قدم ابتدایى در جهت

گسترش فرهنگ مصرف داروهاى گیاهى باشد.

بنابراین مجموعه حاضر با اندکى تلاش فراهم شد، به این امید که بزرگان این فن به بزرگى خود، این اثر کوچک

را زیرسبیلى رد کننده، تا ان‏شأالله در آینده اثرى کامل‏تر و ارزنده‏تر جمع‏آورى شود.

توضیحات زیر ممکن است در فهم مطالب داروها مؤثر باشند:

/ 0 نظر / 68 بازدید