کتابشناسی گیاهان دارویی

اعجاز طب گیاهى در معالجه امراض

على اکبر کاظمى - تبریز: زرقلم - 240 ص - وزیرى - 15000 ریال - چاپ اول

 

تجزیه و شناسایى مواد دارویى گیاهى به روش میکروسکوپى و کروماتوگرافى

اگون اشتال، سید هادى صمصام شریعت - تهران: روزبهان - 264 ص - وزیرى - 28000 ریال - چاپ دوم

 

تغذیه و درمان طبیعى )با تجدید نظر و اضافات و نکاتى از نظر طب معصومین علیهم‏السلام(

عبدالمجید شکوه؛ - مشهد: پارسیران - 144 ص - رقعى - 8000 ریال - چاپ دوم

 

تقویت نیروى جنسى با گیاهان دارویى، حاوى بیش از: 100 نوع گیاه و میوه مقوى نیروى جنسى

مجید حاتمى؛ با همکارى: حسین بهادر - اصفهان: شهید فهمیده - 160 ص - رقعى - 8000 ریال -

جوان بمانید

کلاوس اوبربیل، اولاران - هوبر؛ مترجم: سیروس بابازده خامنه؛ تهران: پیدایش - 328 ص - رقعى - 19500ریال - چاپ اول

 

چگونه جوان بمانید و عمر طولانى نمایید

محمد رضا تقدمى - مشهد: کتابدرمانى - 156 ص - رقعى - 11000 ریال - چاپ دوازدهم

 

چگونه جوان بمانیم: روش‏هاى مبارزه با فرآیند پیرى

داریل سى، فرشته اکبرپور؛ مترجم: فرزانه توانایى‏پور - تهران: ققنوس - 240ص رقعى، 1900 تومان، چ‏اول

 

خواص درمانى میوه و گیاهان

میترا قاسمى - مشهد: نشر تیهو - 104 وزیرى، 900تومان، چ دوم

 

خواص سبزى و میوه داروهاى گیاهى، پزشک خانواده، غذاهاى ضد پیرى، راز طول عمر و جوانى

بدیع مرادى - سنندج: همه ژار - 96 ص - جیبى - 3000 ریال - چ دوم

 

 

<Page = 03>

خواص غذایى و درمانى میوه‏ها و سبزیجات

برنارد جانسون؛ مترجم: منوچهر شکوه - تهران: فرهنگ و قلم - 150 ص - رقعى - چاپ دوم

 

خواص میوه و سبزیجات

ساناز سمیعى - قم: نشر آئینه دانش - 64 ص - جیبى 2000 ریال - چاپ اول

 

خواص میوه و سبزیها )گیاهان و نباتات شفابخش(

گردآورنده: غلامحسین قراگزلو همدانى - تهران: یاد عارف - 276ص وزیرى - 18500 ریال - چاپ اول

 

خواص میوه و گیاهان در درمان بیماریها

حسین غفرانى - اصفهان: شهید حسین فهمیده - 208 ص - رقعى - 10000 ریال - چاپ دوم

 

خواص میوه‏ها - خوارکیها )بانضمام درمان طبیعى: پزشک خانواده(

مهردارد مهرین - تهران: خشایار - 368 ص - وزیرى - 15000 ریال - چاپ بیست و هشتم

 

خود درمانى گیاهى

گردآورنده: امید رضایى، شهرزاد شیخ حسنى - تهران: دلشدگان - 380 ص - رقعى 35000 ریال - چاپ دوم

 

دائرة المعارف طب جامع‏نگر، روشهاى طب سنتى و نوین

على اصغر نویدى، خدیجه قاسمى سلیمانیه؛ تهران: مؤسسه فرهنگى انتشاراتى تیمورزاده، نشر طبیب -وزیرى - چاپ اول - جلد اول 450 ص - 49500 ریال - جلد دوم 496 ص - 89500 ریال - جلد سوم 464 ص -84500 ریال

 

داروخانه در کوه و دشت و اعجاز گیاهان

مقدمه: زین‏العابدین رضوى - مشهد: قاسمى - 352 ص - وزیرى - 10000 ریال - چاپ دوم

 

داروخانه سنتى

گردآورنده: لطیف راشدى - قم: نبوغ - 80 ص - رقعى 3500 ریال - چاپ پنجم

 

 

<Page = 13>

داروخانه شبانه‏روزى

گردآورنده: کاظم مقدم - قم: مصطفى - 256 ص - رقعى 12000 ریال - چاپ اول

 

داروخانه طبیعى

لطیف راشدى - قم: نبوغ - 48 ص - رقعى - 2500 ریال - چاپ پنجم

 

داروهاى ژنریک، هلال احمر و گیاهى ایران

دسته بندى داروها و اقدامات پرستارى

مصطفى صابر؛ تهران: نشر اشراقیه، نشر هادیان - 1126 ص - پالتویى - 39000 ریال - چاپ اول

 

دایرة المعارف طب اسلامى

مصطفى نورانى - قم: مکتب اهل بیت)ع( - وزیرى - چاپ اول/ جلد اول: 672 ص - 25000 ریال

 

دایرة المعارف گیاهى دارویى

آندرو شوالیه؛ مترجم: عباس زارع زاده - یزد: وصال، 344 ص - وزیرى، 10000 تومان - چاپ اول

 

درمان با گیاهان

تدوین: اعظم حدادى؛ زیرنظر: رضا آقا محمد صادق حریر فروش، احمد على آقا رفیعى - تهران: غنچه - 96ص - جیبى - 4000 ریال - چاپ اول

 

درمان با گیاه: مبانى نسخه پیچى گیاهى و مجموعه‏اى از نسخه‏هاى گیاهى ساده و مرکب

فریبرز معطر، سید هادى صمصام شریعت - تهران: روزبهان - 344 ص - وزیرى - 25000 ریال - چاپ هشتم

 

درمان بوسیله گیاهان دارویى

محمد صادق رجحان - تهران: مرکز فرهنگى آباء - 128 ص - رقعى - 6000 ریال - چاپ سوم

 

درمان بیماریها به روش سنتى

اسماعیل اژدرى - مشهد: یاس - 396 ص - وزیرى - 22000 ریال - چاپ پنجم

 

درمان بیماریها

1 - گیاهان دارویى - سبزیها میوه‏ها - حبوبات

2 - لبنیات: شیر - ماست - پنیر...

محمد صادق رجحان؛ با همکارى: مسعود رجحان - تهران: یکان - 218 ص - رقعى - 12000 ریال - چاپ اول

 

درمان بیماریهاى جنسى زناشویى با طب گیاهى

تدوین: کاظم کیانى - تبریز: زرقلم - 256 ص - جیبى - 8000 ریال - چاپ اول

 

درمان طبیعى بیمارى اعصاب

شهناز جویانکاره - مشهد: پیام اندیشه - 208 ص - رقعى - 11000 ریال - چاپ دوم

 

درمان طبیعى

جایگزینهاى طبیعى براى داروهاى شیمیایى

مایکل موراى؛ مترجم: عبدالرحیم گواهى، فرزاد بلوچ فرد - تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى - 500 ص -وزیرى - 15000 ریال - چاپ دوم

 

درمان گیاهى

غیاث‏الدین جزایرى - تهران: جانزاده - 264 ص - رقعى - 18500 ریال - چاپ هجدهم

 

درمان گیاهى با طب سنتى )گزیده هدایة المتعلمین فى الطب(

ربیع بن احمد اخوینى؛ گردآورنده: حسین واحدى - مشهد: نوند - 144 ص - رقعى - 9000 ریال - چاپ اول

 

درمان یبوست و اسهال به روش سنتى

فاطمه صارم بافنده؛ زیر نظر: فاطمه خرسند؛ مشهد: کتابدرمانى - 80 ص - رقعى - 5500 ریال - چاپ سوم

 

دورنمایى از طب اسلامى: گیاهان دارویى

مصطفى نورانى - قم: مکتب اهل‏بیت )ع( - 288ص - وزیرى - 10000 ریال - چاپ اول

 

راز تندرستى

 

<Page = 33>

مجید حاتمى - اصفهان: شهید فهمیده - 254 ص - رقعى - 12000 ریال - چاپ دوم

 

راز درمان: رساله‏اى در پزشکى سنتى و گیاه درمانى

عبداللَّه احمدیه - تهران: اقبال - 280 ص - جلد دوم - وزیرى - 14000 ریال - چاپ دوم

 

راز شادابى و زیبایى

محمد محمدى - تهران: تخت جمشید - 220 ص - رقعى - چاپ اول

 

راهمناى درمان طبیعى در طب اسلامى

مصطفى نورانى - قم: مکتب اهل‏بیت )ع( - 290 ص - وزیرى - 9000 ریال - چاپ اول

 

راهنماى کامل داروهاى ژنریک و گیاهى ایران به انضمام: ملاحظات پرستارى، آموزش...

حمیدرضا شیر محمدى، کریم همتى؛ زیر نظر: بیژن جهانگیرى - تهران: نسل فردا - 1100 ص - جیبى -45000 ریال - چاپ اول

 

زیبا و جوان بمانید!

على یاسرى - قم: چاف - 112 ص - رقعى - 5000 ریال - چاپ اول

/ 0 نظر / 56 بازدید