آشنایی با برخی سوره های قرآن

سورة البقرة

نام دومین سوره قرآن مى‏باشد؛ نام دیگر این سوره »فسطاط القرآن« است. این سوره در مدینه نازل شده و286 آیه دارد و طولانى‏ترین سوره قرآن مى‏باشد. و جزء سوره‏هاى سبع طوال مى‏باشد. موضوعاتى که در این‏سوره مطرح شده بسیار متنوع است. برخى موضوعات سوره عبارتند از: توحید و معاد همراه با داستان‏حضرت ابراهیم و زنده شدن مرغ‏ها، اعجاز قرآن، مباحث مفصل درباره یهود و منافقان، تاریخ پیامبران بزرگ‏به ویژه حضرت ابراهیم 7 و موسى 7 و مباحثى در مورد انسان و نیز احکام مختلف اسلامى از جمله نماز،روزه، جهاد در راه خدا، حج و تغییر قبله، ازدواج، احکام تجارت و دین، ربا و قصاص و تحریم قسمتى ازگوشتهاى حرام و قمار و شراب و بخشى از احکام وصیّت. نام این سوره از آیه 67 آن گرفته شده است.

فی وصیه أبی ذر انّه سأل النبی9 ایّ آیة أنزلها اللَّه علیک أعظم؟ قال: آیة الکرسی .

» در وصیّت ابوذر آمده است که از پیامبر 9 سئوال کرد که بزرگترین آیه‏اى که خداوند بر شما نازل کرده کدام‏است؟ فرمود: آیة الکرسى .«

 

عن ابی عبد اللَّه 7 قال: من قرأ البقرة و آل عمران جائتا یوم القیامة تظلاّنه

على رأسه مثل الغمامتین أو مثل العبائین

» از ابى عبداللَّه 7 روایت شده است که فرمود: هرکس سوره بقره و آل‏عمران را بخواند روز قیامت این دو سوره‏بر او سایه افکنند، مانند دو قطعه ابر یا دو عبا.«

 

سورة آل‏عمران

نام سومین سوره قرآن مجید است. عمران نام پدر حضرت مریم، مادر عیسى 7 است. و نام این سوره از آیه 33آن گرفته شده است. پاره‏اى از موضوعات مطرح شده در این سوره عبارتند از: ایمان و اسلام، استقامت در راه‏گسترش اسلام، مبارزه منطقى با یهود و نصارى و مشرکان، نفى عقاید باطل و پاره‏اى مباحث و درسهاى‏تربیتى. این سوره در مدینه نازل شده و دویست آیه دارد.

عن علی بن أبی‏طالب 7 قال: إذا أراد أحدکم الحاجة فلیکن فی طلبها یوم الخمیس فانّ رسول‏الله 9 قال: اللّهم‏بارک لأمّتی فی بکورها یوم الخمیس، ولیقرأ إذا خرج من منزله آخر آل عمران، وإنا أنزلناه فی لیلة القدر، وامّ‏الکتاب، فانّ فیهنّ قضاء حوائج الدنیا والاخرة.

از على‏بن ابى‏طالب 7 نقل شده است که فرمود: هرگاه کسى از شما خواسته‏اى دارد پس در روز پنجشنبه دنبال‏آن برود، چرا که رسول خدا 9 فرمود: خداوندا، بر امّت من در اینکه صبح زود روز پنجشنبه دنبال کارى رود،برکت فرست، و هرگاه خواست از خانه خارج شود، بخواند آخر سوره آل‏عمران و انّا انزلناه فی لیله القدر و امّ‏الکتاب را چرا که در آنها برآورده شدن حوائج دنیا و آخرت است.«

 

سورة النساء

به معنى زنان است و نام چهارمین سوره قرآن مجید مى‏باشد. نام این سوره از آیه اوّل آن گرفته شده و در این‏سوره پاره‏اى از حقوق مربوط به زنان مطرح گردیده است. بعضى از موضوعات دیگر این سوره عبارتند ازدعوت به ایمان و عدالت، کنترل و نگهدارى و بهسازى محیط خانواده، حقوق و وظایف افراد جامعه در برابریکدیگر، لزوم اطاعت از رهبرى، قوانین مربوط به ازدواج، قوانین کلّى حفظ اموال عمومى، قانون ارث، و بیان‏سرگذشت پیشینیان و بیان اهمیّت هجرت در راه خدا. این سوره در مدینه نازل شده و 176 آیه دارد.

عن أمیرالمؤمنین 7 قال: من قرأ سورة النساء فی کل جمعة أمن ضغطة القبر.

 

امیرالمؤمنین 7 فرمود: هرکس در هر جمعه سوره نساء را قرائت کند از فشار قبر در امان باشد.

 

سورة المائدة

»مائدة« به معنى سفره آراسته از غذا مى‏باشد. »مائدة« نام پنجمین سوره قرآن مى‏باشد که از آیه 112 این سوره‏گرفته شده است. قسمتى از این سوره درباره تقاضاى حواریّون و یاران حضرت عیسى 7 است که از اوخواستند سفره‏اى آراسته از غذا براى آنان از طرف خداوند نازل شود. بعضى از موضوعات مطرح شده در این‏سوره عبارتند از: بیان معارف اسلامى موضوع رهبرى بعد از رسول خدا 6 نفى اعتقاد مسیحیت به تثلیث،موضوع وفاى به عهد و عدالت اجتماعى، شهادت به عدل، داستان هابیل و قابیل فرزندان آدم 7 و تحریم قتل‏نفس و معرفى غذاهاى حلال و حرام و بیان قسمتى از احکام مربوط به وضو و تیمّم. این سوره 120 آیه دارد ودر مدینه نازل شده است.

عن أبی جعفر 7 قال: من قرأ سورة المائدة فی کل خمیس لم یلبس إیمانه بظلم ولا یشرک أبدا.

از حضرت باقر 7 نقل شده که فرمود: هرکس سوره مائده را در هر پنجشنبه بخواند، ایمانش بظلم آلوده نگرددو هرگز بر خدا شریک نگیرد.

 

 

سورة الانعام

به معنى چهار پایان مى‏باشد و نام ششمین سوره قرآن است. نام این سوره از آیه 136 آن گرفته شده است و دراین سوره به چهارپایان و احکام مربوط به آنها از نظر حلال و حرام بودن گوشت اشاره گردیده است بعضى‏موضوعات دیگرى که در این سوره بیان شده عبارتند از: مبارزه با شرک و بت پرستى، دعوت به اصول سه گانه‏توحید و نبوّت و معاد، وبیان کردار و اعمال و بدعتهاى مشرکان و مبارزه با آن. این سوره در مکّه نازل شده و165 آیه دارد.

عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبدالله 7 یقول: إن سورة الانعام نزلت جملة وشیعها سبعون ألف ملک، حین‏نزلت على رسول الله 9، فعظّموها وبجّلوها، فان اسم الله تبارک وتعالى فیها فی سبعین موضعا، ولو علم الناس‏ما فی قراءتها من الفضل ما ترکوها.

از ابى‏بصیر نقل شده که گفت: شنیدم از اباعبداللَّه7 که مى‏فرمود: سوره انعام یکدفعه نازل گشت و هفتاد هزارملک آنرا همراهى مى‏کرد هنگامیکه بر رسول خدا 9 نازل گشت پس آنرا بزرگ داشتند و ارج نهادند چرا که‏اسم خداوند تبارک و تعالى در هفتاد موضع آن آمده است و اگر مردم مى‏دانستند که خواندن آن چه فضلى داردآنرا ترک نمى‏کردند.

 

 

<Page = 923>

سورة الاعراف

»اعراف« نام محلّى میان بهشت و جهنّم، و نیز نام هفتمین سوره قرآن است. نام این سوره از آیه 46 آن گرفته‏شده و پاره‏اى موضوعات مطرح شده در این سوره عبارتند از: داستان آفرینش آدم، سرگذشت اقوام نوح وولوط و شعیب 7، سرگذشت قوم بنى اسرائیل، مبارزه حضرت موسى با فرعون و بیان موضوع مبدأ و معاد. این‏سوره 206 آیه دارد و در مکّه نازل شده است.

عن أبی عبدالله7 قال: من قرأ سورة الاعراف فی کل شهر کان یوم القیامة من الذین لا خوف علیهم ولا هم‏یحزنون، فان قرأها فی کل جمعة کان ممن لا یحاسب یوم القیامة أما إن فیها محکما فلا تدعوا قراءتها، فانهاتشهد یوم القیامة لمن قرأها .

» روایت شده است که امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره اعراف را در هر ماه یکبار بخواند در قیامت جزءکسانى باشد که خداوند فرموده خوفى بر ایشان نیست و اندوهگین نخواهند بود، و چنانچه در هر جمعه آنرایکبار تلاوت کند از آن گروه باشد که حساب برایشان آسان گیرند و همانا یکى از محکمات در این سوره است،پس تلاوت آنرا ترک مکنید چونکه درروز قیامت شهادت دهد براى هرکس که آنرا قراءت کرده است.«

 

سورة الانفال

به معنى بهره‏ها و غنائم جنگ و ثروتهاى عمومى است. انفال نام هشتمین سوره قرآن مجید مى‏باشد که از آیه‏اوّل این سوره گرفته شده است. بعضى موضوعات مطرح شده در این سوره عبارتند از: انفال و غنائم، صفات‏مؤمنان واقعى، داستان جنگ بدر، واقعه تاریخى شب هجرت رسول خدا9 از مکّه به مدینه، حکم اسیران‏جنگى، احکام جهاد، حکم خمس، خرافات مشرکان و راه شناخت منافقان و مبارزه با آنان. این سوره 75 آیه‏دارد و در مدینه نازل شده است.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة الانفال وسورة براءة فی کل شهر لم یدخله نفاق أبدا، وکان من شیعةأمیرالمؤمنین 7 .

امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره انفال و توبه را در هر ماه یکبار تلاوت کند نفاق در دل او راه نیاید و ازشیعیان امیرالمؤمنین 7 باشد.

 

سورة التوبة

به معنى بازگشتن از گناه و کار بد، ونام نهمین سوره قرآن مجید است. نام این سوره از آیه 105 آن گرفته شده‏است.  در این سوره داستان متخلفین از جنگ تبوک آمده است. سوره توبه تنها سوره‏اى از قرآن است که بدون»بسم‏اللَّه‏الرحمن‏الرحیم« آغاز مى‏شود. زیرا اعلان جنگ به مشرکان و برائت از آنان است. پاره‏اى از موضوعات‏این سوره عبارتند از: قطع رابطه با مشرکان، جهاد در راه خدا، ستایش مجاهدان راه خدا، لزوم تحصیل علم، و

پرهیز از تراکم ثروت، داستان هجرت پیامبر 9، موضوع ماههاى حرام، گرفتن جزیه از اقلیت‏هاى مذهبى،سرنوشت منافقان و موضوع زکات. این سوره در مدینه نازل شده و 129 آیه دارد.

عن النبی 9 أن من قرأهما )أی الانفال و التوبة( فأنا شفیعه، وشاهد له یوم القیامه أنه برى‏ء من النفاق، واعطی من‏الاجر بعدد کل منافق ومنافقة فی دار الدنیا عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، وکان‏العرش وحملته یصلون علیه أیام حیاته فی الدنیا.

از پیامبر 9 نقل شده است که: هرکس بخواند سوره‏هاى انفال و توبه را من شفیع او خواهم بود و روز قیامت‏شاهد بر او خواهم بود که او از نفاق مبرّا است و به او عطا مى‏شود به تعداد هر منافق و منافقه‏اى در دنیا ده‏حسنه و محو مى‏شود از او ده سیّئه و ده مرتبه بالا مى‏رود و عرش و حاملانش در ایّام حیاتش در دنیا بر او درودمى‏فرستند.

 

سورة یونس

»یونس« نام یکى از پیامبران است. و نام دهمین سوره قرآن مجید است. در قرآن نام یونس چهار بار مذکوراست و در سوره صافات و سوره قلم داستان وى مندرج مى‏باشد. در سوره انبیاء هم به عنوان »ذو النون« از اویاد شده و همین سوره قرآن به مناسبت آیه نود و هشتم آن بنام یونس نامگذارى شده است. و در خلال دهمین‏آیه به قصه یونس اشاره شده است. این سوره در مکه نازل شده و 109 آیه دارد.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة یونس فی کل شهرین أو ثلاثة، لم یخف علیه أن یکون من الجاهلین، وکان‏یوم القیامة من المقربین .

» روایت شده است که امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره یونس را در هر دو یا سه ماه یکبار قراءت کند بیم آن‏نیست که مبادا از جاهلین باشد، و در روز قیامت از جمله مقرّبین درگاه الهى خواهد بود.«

 

سورة هود

هود نام پیامبرى بوده است که بر قبیله عاد مبعوث گردیده است. هود نام یازدهمین سوره قرآن مجید است که‏در آن داستان قوم هود به صورت مشروح ذکر شده است. قوم هود در اثر عدم قبول دعوت هود 7 و سرآمدن‏مهلت الهى، دچار عذاب‏الهى شدند و از بین رفتند. این سوره مکى است و 123 آیه دارد.

عن أبی جعفر 7 قال: من قرأ سورة هود فی کل جمعة بعثه الله عزوجل یوم القیامة فی زمرة النبیین علیهم‏السلام، ولم یعرف له خطیئة عملها یوم القیامة .

» امام باقر 7 فرمود: هرکس سوره هود را در هر روز جمعه یکبار بخواند، خداوند بزرگ وى را در قیامت درزمره انبیاء برانگیزد، و در آنروز گناهى براى وى نشناسند که در دنیا مرتکب گشته باشد.«

 

 

سورة یوسف

پیامبرى است که در قرآن به رسالت او تصریح شده است. دوازدهمین سوره قرآن داستان یوسف را به عنوان»احسن القصص« از آغاز تا پایان بیان کرده است. سوره یوسف داراى 111 آیه است: چهار آیه آن به صورت‏مقدمه و هفت آیه آن به صورت خاتمه و نتیجه داستان است و 100 آیه دیگر اختصاص به متن داستان دارد .این سوره در مکه نازل شده است.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة یوسف فی کل یوم أو فی کل لیلة بعثه الله یوم القیامة وجماله کجمال‏یوسف، ولا یصیبه فزع یوم القیامة، وکان من خیار عباد الله الصالحین .

» امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره یوسف را هر روز یا هر شب یکبار تلاوت کند خداوند متعال وى را درقیامت برانگیزد بازیبائى و جمالى مانند جمال و زیبائى یوسف7 و بیم و هراس آنروز وى را نگیرد، و از جمله‏بندگان نیک و درست کردار خداوند باشد.«

 

سورة الرعد

به معنى صداى ابر و غرّش آن است و نام سیزدهمین سوره قرآن است نام این سوره از آیه سیزدهم آن گرفته‏شده است. در این سوره به تسبیح کردن رعد که یکى از آیات خداوند است اشاره شده است. پاره‏اى‏موضوعات دیگر سوره عظمت قرآن، اسرار آفرینش آسمانها، شناخت حقّ و باطل، وفاى به عهد و صله رحم،صبر و استقامت و انفاق در راه خدا در پنهان و آشکار، اشاره به سرگذشت اقوام یاغى و سرکش، وسجده‏آسمانیان و زمینى‏ها در برابر عظمت خدا مى‏باشد. این سوره چهل و سه آیه دارد و در مدینه نازل شده است.

عن أبی عبدالله7 قال: من أکثر قراءة سورة الرعد لم یصبه الله بصاعقة أبدا، ولو کان ناصبا، وإن کان مؤمنا أدخله‏الله الجنة بلا حساب، وشفّع فی جمیع من یعرف من أهل بیته وإخوانه .

از امام صادق 7 روایت شده است که فرمود: هرکس سوره رعد را بسیار بخواند، خداوند او را در دنیا به صاعقه‏و برق‏زدگى هلاک نکند هرچند از دشمنان اهل بیت: باشد )صاعقه آتشى است که از اصطکاک دو ابر پدید آیدو ما آنرا برق گوئیم( و چنانچه قارى از شیعیان باشد خداوند او را بدون حساب به بهشت بَرَد، و شفاعتش‏درباره خاندان خودش و برادران مؤمنش پذیرفته گردد.

 

سورة ابراهیم

جدّ حضرت رسول 9 و از پیامبران بنى اسرائیل مى‏باشد و مورد تصدیق مسلمانان، یهود و نصارى است. نام‏چهاردهمین سوره قرآن مجید است که به نام حضرت ابراهیم7 نامگذارى شده و در این سوره علاوه بر بیان‏داستان حضرت ابراهیم، داستان انبیایى چون نوح 7 و موسى 7 نیز آمده است. سوره ابراهیم 52 آیه دارد و درمکّه نازل شده است.

 

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة إبراهیم والحجر فی رکعتین جمیعاً فی کلّ جمعة لم یصبه فقر أبدا، ولاجنون ولا بلوى .

امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره ابراهیم و حجر را در رکعت اوّل و دوّم نماز در هر جمعه یکبار بخواندتنگدستى و نیاز و دیوانگى و بلاهاى دیگر بدو نرسد.

 

سورة الحجر

حجر نام قومى است )که بعضى آن را بر قوم ثمود منطبق کرده‏اند و یا آنان را از بقایاى ثمود به شمار آورده‏اند.(حجر نام پانزدهمین سوره قرآن مجید است که این نام از آیه 80 این سوره گرفته شده است. در این سوره قصّه‏اصحاب حجر به صورت مختصر ذکر گشته است. سوره حجر 99 آیه دارد و در مکّه نازل شده است.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة إبراهیم والحجر فی رکعتین جمیعاً فی کلّ جمعة لم یصبه فقر أبدا، ولاجنون ولا بلوى .

امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره ابراهیم و حجر را در رکعت اوّل و دوّم نماز در هر جمعه یکبار بخواندتنگدستى و نیاز و دیوانگى و بلاهاى دیگر بدو نرسد.

 

سورة النحل

به معنى زنبور عسل است و نیز نام شانزدهمین سوره قرآن مى‏باشد. نام این سوره از آیه 68 آن گرفته شده‏است. موضوعاتى که در این سوره به آنها پرداخته شده عبارتند از: مظاهر طبیعى و آیات الهى چون باران و نورآفتاب، انواع گیاهان و میوه‏ها و مواد غذایى، حیواناتى که در خدمت انسانها هستند، زنبور عسل، دلایل توحیدو معاد، تهدید مشرکان، دستور به عدل و احسان، هجرت و جهاد، نهى از فحشاء و ظلم و ستم، نهى از پیمان‏شکنى و اشاره کوتاه به داستان حضرت ابراهیم 7، این سوره داراى 128 آیه مى‏باشد و در مکّه معظمه نازل‏شده است.

عن أبی جعفر 7 قال: من قرأ سورة النحل فی کل شهر کفی المغرم فی الدنیا، وسبعین نوعا من أنواع البلاء أهونه‏الجنون والجذام والبرص، وکان مسکنه فی جنة عدن، وهی وسط الجنان.

»امام باقر 7 فرمود: هرکس سوره نحل را در هر ماه یکبار بخواند از زیان مالى و یا قرض در دنیا ایمن باشد و نیزاز هفتاد نوع بلا که سبکترین آنها دیوانگى و جذام و پیسى باشد، و مسکنش در آخرت در بهشت عدن باشد وآن محلى است وسط بهشت.«

 

سورة الاسراء

به معنى سیر دادن در شب مى‏باشد. )منظور معراج حضرت محمّد9 از مسجد الحرام به مسجد الاقصى و بعد

از آن است( و نام هفدهمین سوره قرآن مجید مى‏باشد. نام این سوره از آیه اوّل آن گرفته شده است. بعضى ازموضوعات که در این سوره مطرح شده عبارتند از: دلائل نبوّت، داستان معراج، تاریخ بنى اسرائیل، و وجودحساب و کتاب در زندگى این جهان، حق‏شناسى به ویژه در مورد پدر و مادر، تحریم اسراف و تبذیر کردن،موضوع بخل، فرزندکشى در دوران جاهلیت، نهى از خوردن مال یتیم، نهى از کم فروشى و تکبّر، تأثیر قرآن دردرمان هرگونه بیمارى اخلاقى و اجتماعى، بیان اعجاز قرآن. این سوره در مکّه نازل شده و صد و یازده آیه‏دارد. نام دیگر این سوره بنى اسرائیل است.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرء سورة بنی إسرائیل فی کل لیلة جمعة لم یمت حتى یدرک القائم 7، فیکون من‏أصحابه .

امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره بنى اسرائیل را در هرشب جمعه تلاوت کند نمیرد تا زمان قائم آل محمّدصلوات اللَّه علیه و علیهم را درک نماید و از یاران او باشد.

 

سورة الکهف

به معنى غارى که در کوه به وجود آمده است و نام هجدهمین سوره قرآن مى‏باشد. ونام این سوره از آیه نهم آن‏گرفته شده است. موضوعاتى که در این سوره آمده است به اختصار عبارتند از: داستان اصحاب کهف، داستان‏ملاقات حضرت موسى 7 با حضرت خضر، داستان ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج. این سوره در مکّه نازل شده‏و صد و ده آیه دارد.

قال أبوعبدالله7: من قرأ سورة الکهف فی کل لیلة جمعة کانت کفّارة له لما بین الجمعة إلى الجمعة.

»ابا عبد اللَّه 7 فرمود: هرکس سوره کهف را در هر شب جمعه بخواند براى او سبب آمرزش آنچه که بین این‏جمعه تا آن جمعه بوده است مى‏شود.«

 

سورة مریم

مریم نام مادر حضرت عیسى7 است که سى و یک مرتبه در قرآن ذکر شده است. مریم نام نوزدهمین سوره‏قرآن مجید است. مضامین اصلى این سوره داستان حضرت مریم3 ولادت حضرت عیسى7 و داستان حضرت‏زکریا و یحیى و نیز اشاره‏اى به داستان حضرت ابراهیم است. این سوره مکّى است و 98 آیه دارد و نام دیگرآن »کهیعص« است که به صورت اختصار »که« مى‏نامند.

عن أبی عبدالله 7 قال: من أدمن قراءة سورة مریم، لم یمت حتى یصیب منها ما یغینه فی نفسه وماله وولده،وکان فی الاخرة من أصحاب عیسى بن مریم علیهما السلام واعطی فی الاخرة مثل ملک سلیمان بن داود فی‏الدنیا.

»امام صادق 7 فرمود: هرکس بخواندن سوره مریم مداومت کند نمیرد تا اینکه برسد به آنچه او را بى‏نیاز سازد

در جان و مال و فرزندش، و نیز در آخرت از یاران عیسى بن مریم 7 باشد، و در آنروز داراى سلطنتى شودچون سلطنت سلیمان در دنیا.«

 

سورة طه

طه بیستمین سوره قرآن مجید است، این سوره با حروف مقطّعة »طه« آغاز شده است، به این مناسبت آن را طه‏مى‏نامند. قصّه آدم، داستان مشروح موسى7 از مضامین اصلى این سوره است. این سوره مکّى است و داراى135 آیه مى‏باشد.

عن أبی عبدالله 7 قال: لا تدعوا قراءة سورة طه فان الله یحبها ویحب من قرأها ومن أدمن قراءتها أعطاه الله یوم‏القیامه کتابه بیمینه، ولم یحاسبه بما عمل فی الاسلام، واعطی فی الاخرة من الاجر حتى یرضى.

» امام صادق 7 فرمود: تلاوت سوره طه را ترک مکنید، زیرا خداوند آنرا دوست مى‏دارد، و هرکس آنرا بخواندرا نیز دوست خواهد داشت، و هرکه مداومت کند بخواندن آن، خداوند در روز قیامت نامه عمل او را بدست‏راستش دهد، و از کردار او در اسلام حساب سخت نکشد، و آنقدر باو پاداش عطا فرماید تا خشنود گردد.«

 

سورة الانبیاء

به معنى پیامبران است و نام بیست و یکمین سوره قرآن مى‏باشد و از آنجا که زندگى پیامبران در این سوره بیان‏شده به این نام نامگذارى گردیده است. موضوعاتى که در این سوره آمده عبارتند از فرازهایى از زندگى‏شانزده تن از پیامبران و همچنین اشاره به توحید و پیروزى حق علیه باطل، این سوره در مکّه نازل شده و 112آیه دارد.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة الانبیاء حبّاً لها کان ممن رافق النبیین أجمعین فی جنات النعیم، وکان مهیبافی أعین الناس حیاة الدنیا.

»امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره انبیاء را

/ 0 نظر / 233 بازدید