تند نویسی و آینده جدانویسی خط فارسی

فهرست مطالب شامل
پیشگفتار                        9
فصل اول
آیندۀ جدانویسی خط فارسی         17
مقدمه    19
جدانویسی چیست؟          28
انواع خطهای جهان از نظر جدانویسی          35
جدانویسی خوب است یا بد؟        39
جدانویسی خط فارسی     42
انواع جدانویسی خط فارسی          47
جدانویسیِ جمله­ای          48
جدانویسیِ کلمه­ای          53
الف : جدانویسی کلمه­ای از جهت رویکرد              53
جدانویسی ابتدایی           53
جدانویسی اعتدالی           54
جدانویسی افراطی            55
ب : جدانویسی کلمه­ای از جهت نوع فاصله            56
فاصله مجازی     56
نقش نیم­فاصله در درست خواندن   60
املاى بعضى از واژه‌ها در دستور خط         62
جدانویسیِ  حرفی            66
دقت و تطبیق در جدانویسی­ها       70
تاریخچۀ توجه به جدانویسی         74
تاریخچۀ  توجه  به  جدانویسیِ  حروف     80
معایب و مزایای جدانویسی خط فارسی      86
معایب جدانویسی کلمات فارسی (از گذشته تا حال)                       90
معایب جدانویسی کلمات در زمان حال      93
معایب  نیم­فاصله نویسی در کلمات                        100
مزایای جدانویسی کلمات فارسی               105
مزایای نیم­فاصله، یا بی­فاصله نویسی           109
معایبِ جدانویسیِ حروفِ خطِ فارسی در گذشته      110
معایب جدانویسی حروف در زمان حال       111
مزایای جدانویسیِ حروفِ خط فارسی         112
بررسی حروفِ جدانویسِ فارسی    128
بررسی کلماتِ جدانویسِ فارسی   130
نتیجه­گیری          132
چشم­انداز جدانویسیِ خطِ فارسی   140
فصل دوم
کتابشناسی املاء و جدانویسی خط فارسی   145
فصل سوم
خط جایگزین یا سیستم تندنویسی 166
مقدمه    167
تاریخچه                        172
روش­های نشانه­ای نوین               172
تندنویسی پیتمن              176
تند نویسی گرِیگ                        181
تندنویسی اشتولتز- شری              185
تندنویسی آلمانی – اتریشی          186
تندنویسی تیلاین             187
سیستم تندنویسی الفبایی               189
دست نویسی                   192
گفتارِ مشهود بل               194
الفبای آوایی جهانی          196
بلیسیمبالیکس     198
نتیجه­گیری          200
فهرست منابع                  201
فهرست اعلام                  204

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند مبلغ 350 هزار تومان به شماره حساب ملی

0101606661005

به نام کاظم استادی

واریز نمایند و تصویر فیش بعلاوه آدرس دقیق پستی خود را به صورت پیام به این ایمیل

ostadikazem@yahoo.com

ارسال نمایند؛ تا در اسرع وقت از طریق پست برایشان ارسال گردد

/ 0 نظر / 116 بازدید