شرح حال آیت الله جوادی آملی

 

      شرح حال آیةاللَّه جوادى‏آملى

تولد و دوران کودکى

آیة اللَّه عبداللَّه جوادى آملى، در سال 1312 شمسى در آمل به دنیا آمد. پدر و جدش، میرزا ابوالحسن و ملافتح اللَّه از مبلغان اسلام و ارادتمندان به آستان ولایت بوده‏اند. جدّ وى در منابر خود به ذکر احکام و مناقب اهل‏بیت مى پرداخت و ظاهراً علاقه وافرى به علم کلام داشته است. فرزندانى که خدا به پدر استاد عطا مى کرد،معمولاً بر اثر کمبود امکانات بهداشتى و پزشکى و یا به علل و عوامل دیگر زنده نمى ماندند. پیش از تولداستاد، یکى از بستگانش در عالم رؤیا مى بیند که شخصى عصایى به دست پدر استاد مى دهد و او آن را به‏دست مى گیرد. این رؤیا را چنین تعبیر کردند که خداوند به میرزا ابوالحسن، پسرى عطا خواهد کرد که زنده مى‏ماند و عصاى دست پدر خواهد شد. از این رو، پدر و مادر نذر کردند اگر خدا به آنها پسرى داد، او را به مشهدامام رضا7 ببرند؛ و این گونه، استاد جوادى آملى متولد شد.

فشار رژیم پهلوى و مشکلات مادى و سیاسى پدر و جدّ استاد، باعث نشد که از علاقه این خانواده به روحانیت‏شیعه کاسته شود و همانا، آرزوى آنان که تحصیل فرزند خود در حوزه‏هاى علمیه بود، تحقق یافت.

دوران تحصیل

پس از به پایان رساندن سال ششم ابتدایى، در سال 1325 یا 1326 شمسى، با پیشنهاد پدر و علاقه وافر، واردحوزه علمیه آمل شد و تا سال 1329 در آن شهر به تحصیل پرداخت و بخشى از درس‏هاى سطح را در آن جا به‏پایان برد. پس از آن با تشویق استاد خود، مرحوم آقا شیخ شعبان نورى، عازم حوزه علمیه مشهد مقدس شد.در بدو ورود به حوزه علمیه مشهد، در یکى از مدارس به برخى از طلاب برخورد که در کسوت روحانیت‏بودند، ولى به علماى بزرگ مشهد در آن روزگار، تکریمى نداشتند و تعابیرشان درباره علما با تندى و طعن‏همراه بود! این خاطره چنان براى استاد تلخ بود که حاضر نشد در آن جا بماند و درس بخواند. از این رو مشهدرا ترک گفت و همراه پدر، رهسپار تهران شد تا در حوزه عظیم آن روزگار و در محضر بزرگانى همچون آیة اللَّه‏حاج شیخ محمد تقى آملى تحصیل کند. شیخ محمد تقى آملى نیز پدر استاد را مى شناخت و طى نامه‏اى به‏حاج محمد باقر آشتیانى )متصدى مدرسه مروى( که از بهترین مدارس آن روز بود، خواستار پذیرش وى شد.

با ورود به مدرسه مروى و قبولى در آزمون ورودى آن، به خواندن رسائل و مکاسب مشغول شد. پس از آن به‏فراگیرى کفایة الاصول پرداخت و سپس در درس‏هاى خارج استادان بنام حوزه علمیه تهران شرکت جست وهمزمان، به فراگیرى علوم عقلى نیز پرداخت. پس از حدود پنج سال تحصیل در تهران و با کسب اجازه از

محضر مرحوم آیة اللَّه حاج شیخ محمد تقى آملى، در سال تحصیلى 1334 - 35 به حوزه علمیه قم آمد تا ازمحضر علماى آن دیار نیز بهره‏هاى فراوانى ببرد. از آن سال تاکنون وى در حوزء علمیه قم حضور دارد و ضمن‏بهره‏مندى از محضر علماى بزرگ این حوزه مبارکه خود سر منشأ خیرات و برکات براى آن بوده است.

استادان و دوستان

در دوران تحصیلى با استادان بنامى انس داشته است. پدر او معتقد بود که درس حوزوى را باید پیش انسان‏بزرگوارى که خود تزکیه شده باشد، آغاز کرد. بدین منظور فرزند خود را براى تحصیل نزد آیة اللَّه فرسیو، ازدانشمندان و علماى بزرگ آمل برد و او در آغازین روز درس، جمله »اول العلم معرفة الجبار« را چنان معنا کردکه استاد خود را هنوز مرهون آن سروش غیبى مى داند.

ادبیّات را نزد پدرش و حجج اسلام: عبداللَّه اشراقى، شیخ احمد اعتمادى و برخى دیگر خواند و بخش مهم‏شرح لمعه را نزد آیة اللَّه شیخ عزیزاللَّه طبرسى فرا گرفت. بخش اوامر قوانین را در محضر آیة اللَّه ضیاء آملى وبقیه را از آیة اللَّه ضیاءالدین املى مى خواند.

با ورود به تهران، به مدرسه علمیه مروى رفت و درس هاى سطح را در آن جا به پایان برد. از ویژگى هاى‏مدرسه مروى این بود که طلاب آن مى بایست در کنار فراگیرى علوم، قرآن را نیز تلاوت کنند و سالى دو باربراى بازدید کتاب ها جلساتى تشکیل مى شد. در این صورت انس با کتابخانه نیز نصیب طلاب علوم مى شد وتوفیق بود تا محصلان با کتاب هاى خطى و چاپى آشنا شوند.

استاد جوادى آملى، درس‏هاى رسائل و مکاسب را در محضر آیة اللَّه سید عباس فشارکى، آقاى شیخ اسماعیل‏جاپلقى و آقا شیخ محمد رضا محقق خواند. در بخش فلسفه نیز، شرح منظومه، طبیعیات، اشارات و بخشى ازاسفار را نزد حاج شیخ ابوالحسن شعرانى و مقدارى از شرح منظومه و شرح اشارات و بخشى از اسفار راخدمت آیة اللَّه حاج میرزا مهدى محى الدین الهى قمشه‏اى، که عارفى بى نظیر و صاحبدلى بى بدیل بود،فراگرفت. براى آموختن شرح فصوص ابن عربى )شرح قیصرى بر فصوص( به محضر آیة اللَّه محمد حسین‏فاضل تونى رفت و درس‏هاى خارج فقه و اصول را نزد شیخ محمد تقى آملى آموخت؛ ضمن این که در علوم‏معقول نیز از ایشان بهره‏هاى فراوان مى برد.

با هجرت به قم، در سال تحصیلى 1334 - 35 شمسى در درس آیات عظام: بروجردى، امام خمینى؛، علامه‏سید محمد حسین طباطبائى، محقق داماد و میرزا هاشم آملى حاضر شد. وى، ویژگى بارز درس امام خمینى راپرورش روح دقت و آزادگى علمى مى داند و بر حکیمانه بودن دیدگاه هاى امام در درس‏هاى حوزوى تأکید مى‏کند.

استاد جوادى آملى، در حدود 25 سال از محضر علامه طباطبائى در علوم نقلى و عقلى بهره برد و در خلوت وجلوت، انیس این مفسر بزرگ قرآن کریم بود. از این رو خاطرات بسیارى از ایشان در سینه دارد که در بسیارى‏از مصاحبه‏ها و نوشته ها آنها را بیان کرده است.

از دوستان آیة اللَّه جوادى آملى، مى توان از آیة اللَّه شهید مطهرى، مرحوم حاج آقا مصطفى خمینى و امام‏موسى صدر نام برد. او در سال 1332 در تهران، با شهید مطهرى آشنا شد که این دوستى تا زمان شهادت‏ایشان ادامه داشت.

فعالیت‏هاى علمى و فرهنگى

ایشان، در طور عمر شریف خود، تاکنون خدمات علمى و فرهنگى شایان توجهى را انجام داده است. از سال‏هاى نخستین تحصیل به تدریس و تربیت طلاب مبتدى مى پرداخته است و تاکنون، شاگردان بسیار مفیدى به‏عالم اسلام تقدیم کرده است.

استاد، همواره بر تهذیب نفس در کنار تحصیل پاى مى فشارد و همواره شاگردان خود را به اخلاص در تبلیغ‏معارف وحیانى و انس دائمى با قرآن و روایات سفارش مى کند.

از خدمات مهم فرهنگى استاد جوادى آملى، تأسیس مؤسسه تحقیقاتى نشر )اسراء( در سال 1372 است.مؤسسه اسراء به منظور پژوهش در رشته‏هاى مختلف علوم اسلامى و پاسخ گویى به شبهات افراد درباره‏عقاید اسلامى تأسیس شده است و تاکنون خدمات شایانى ارائه کرده است.

ایشان، تاکنون کتاب‏هاى بسیارى در زمینه‏هاى گوناگون، از جمله تفسیر، فلسفه، کلام، فقه و اصول نگاشته‏است که به برخى از آنها اشاره مى شود:

1 - تسنیم، تفسیر قرآن کریم )تاکنون 11 جلد( 2 - تفسیر موضوعى قرآن کریم )در 15 جلد( 3 - رحیق محتوم(2 جلد( 4 - ولایت فقیه 5 - عصاره خلقت، درباره امام زمان)عج( 6 - عید ولایت 7 - ولایت در قرآن 8 - ولایت‏علوى 9 - تجلّى ولایت 10 - حکمت علوى 11 - ظهور ولایت 12 - دنیا شناسى و دنیا گرایى در نهج‏البلاغه 13 -على7 مظهر اسماى حسناى الهى 14 - وحدت جوامع در نهج البلاغه 15 - حیات عارفانه امام على16 7 - انتظاربشر از دین 17 - بنیان مرصوص امام خمینى 18 - شریعت در آینه معرفت 19 - زن در آینه جلال و جمال 20 -حماسه و عرفان 21 - صهباى حج 22 - فلسفه حقوق بشر 23 - تبیین براهین اثبات خدا 24 - حکمت نظرى‏وعملى در نهج البلاغه 25 - مراثى اهل بیت 26 - حکمت و عبادات 27 - گنجور عشق 28 - کتاب الخُمس 29 -اسرار الصلوة 30 - على بن موسى الرضا7 و القرآن کریم 31 - على بن موسى الرضا7 و الفلسفة الالهیة 32 -کتاب الحجّ. 33- شرح اسفار ملاصدرا. بسیارى از کتاب هاى استاد نیز تاکنون منتشر نشده و مؤسسه اسراءمشغول تدوین و چاپ آنهاست.

فعالیت هاى سیاسى

ایشلان که از یاران صدیق و از شاگردان مبرّز امام خمینى بود، در جبهه‏هاى سیاسى نیز همواره پیر و مراد خودبود و در سال هاى مبارزه بر ضد رژیم شاه از هیچ کوششى دریغ نمى ورزید. از سال 1342 همراه امام بود و درطول این دوران، بارها دستگیر و مورد بازجویى ساواک قرار گرفت.

بخشى از این مبارزات، همکارى در مبارزات مردم آمل، سخنرانى، افشاگرى و تنظیم اطلاعیه ها و بیانیه‏ها بود.

با شکل گیرى مبارزات و تظاهرات در همه جاى ایران، مردم آمل نیز با ارشادها و راهنمایى‏هاى آیة اللَّه جوادى‏آملى به صفوف مبارزان پیوستند و رژیم پهلوى را با شکست رو به رو ساختند.

پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران نیز در مسئولیت گوناگونى به انجام وظیفه پرداخت. در سال هاى آغازین‏انقلاب، با حکم امام خمینى به ریاست دادگاه انقلاب و حاکمیت شرع منصوب شد و همچنین عضو شوراى‏عالى قضایى بود. از دیگر فعالیت‏هاى ایشان در آن دوره، تدوین لایحه قصاص بود که همواره مورد نفرت‏دشمنان انقلاب و ملى گراها بود.

وى، سفرهاى گوناگونى به کشورهاى مختلف جهان، با انگیزه‏هاى تبلیغى و سیاسى انجام داده است. یکى ازمهم ترین آنها سفر به شوروى سابق براى تسلیم پیام امام خمینى؛ به گورباچف، )رهبر وقت اتحاد جماهیرشوروى( بود که از دید صاحب نظران جهانى، پدیده‏اى بسیار مهم تلقى مى شد. از دیگر سفرهاى مهم وى،سفر به نیویورک و شرکت در نشست ادیان و ابلاغ پیام مقام معظم رهبرى بود که معظم‏له با صلابت تمام پیام‏رهبر ایران را در آن قرائت کردند.

از دیگر مسئولیت هاى وى ، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسى و نیز عضویت در مجلس خبرگان‏رهبرى در دوره‏هاى اول و دوم بود. وى همچنین از اعضاى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیش و پس ازانقلاب اسلامى بوده است و هم اکنون نیز امامت نماز جمعه شهر مقدس قم را بر عهده دارد. ایشان، هم اکنون‏در حوزه علمیه قم به تربیت طلاب مى پردازد.

 

/ 0 نظر / 61 بازدید