شرح حال آیت الله سیدعلی خامنه ای

دوران کودکى

دوران کودکى با تربیت پدرى سخت گیر و مراقب اما به شدت مهربان و دوست داشتنى؛ و مادرى مهربان‏تر، درنهایت عسرت و تنگدستى با حاصلى از زى طلبگى، قرین بود.

حضرت آیت‏اللَّه خامنه‏اى در این باره مى‏گویند:

»دوران کودکى ما بسیار در عسرت مى گذشت، خاصه که کودکى من مصادف با ایام جنگ نیز بود. با اینکه‏مشهد در کرانه جنگ واقع بود و همه چیز نسبت به شهرهاى دیگر کشور در آن ارزان و فروان بود؛ معهذا وضع‏خانواده ما به طورى بود که ما حتى همیشه نمى‏توانستیم نان گندم بخوریم و معمولاً نان جو مى خوردیم، من‏شبهایى از کودکى را به یاد مى آورم که در منزل شام نداشتیم و مادر با پول خردى که بعضى از وقتها مادر بزرگم‏به من یا یکى از برادران و خواهرانم مى داد، قدرى کشمش یا شیر مى‏خرید تا با نان بخوریم...

منزل پدرى من که در آن متولد شده‏ام )تا 5 - 4 سالگى من( یک خانه حدود 70 - 60 مترى در محله‏اى فقیرنشین در مشهد بود که فقط یک اطاق داشت و یک زیر زمین تاریک و خفه.

معظم‏له تصدیق ششم را دور از چشم پدر با رفتن به کلاس شبانه دریافت مى‏دارد و سپس مخفیانه در کلاسهاى

دبیرستان نام‏نویسى کرده، و دوره متوسطه را طى دوسال به صورت جهشى مى‏خوانند و دیپلم مى‏گیرند.

از نظر علوم اسلامى در همان مدرسه اسلامى، ادبیات عرب را شروع مى کنند. و سپس در چهارده سالگى به‏مدرسه علوم دینیه »سلیمان‏خان« مى روند و ادبیات عرب را در آنجا به پایان مى‏رسانند. شرایع را هم در درس‏پدر شرکت مى‏کنند و هنگامى که به کتاب حج مى‏رسند، پدر به ایشان مى گویند که در درس لمعه که مبحث‏حج رسیده بود شرکت کنند و هم مباحثه با برادرشان، حاج سید محمدآقا بشوند. بعد از مدرسه سلیمان‏خان به‏مدرسه علوم دینیه نوّاب مى‏روند و سطح را به پایان مى‏رسانند. پس از آن در دروس خارج مرحوم‏آیت‏اللَّه‏العظمى میلانى شرکت مى‏نمایند، و این کم‏نظیر بود که جوانى در سن 16 سالگى بتواند در درس خارج‏شرکت نماید.

تدریس

ایشان تدریس را از اولین روزهاى طلبگى رسمى، یعنى بلافاطه بعد از تمام شدن دوره دبستان شروع کرده واولین تدریس، ایشان کتاب امثله یا صرف میر بوده که براى دو شاگرد بزرگسال از روضه خوانهاى مشهدتدریس مى‏نموده‏اند و تا سال 1337 که در مشهد بوده، کتابهایى از صرف، نحو، معانى، بیان، اصول و فقه‏تدریس مى کرده‏اند. و در قم هم در کنار دروسى که مى خوانده‏اند، تدریس نیز مى کرده‏اند.

پس از برگشتن از قم به مشهد، )در سال 1343) تدریس یکى از برنامه‏هاى اصلى و همیشگى ایشان بوده و درطول این سالها )تا 1356) سطوح عالیه، )مکاسب و کفایه( تفسیر و عقاید تدریس مى کرده‏اند.

و هم‏اکنون درس ایشان کانونى‏گرم براى طالبان علوم‏آل‏اللَّه مى‏باشد.

اساتید

معظم‏له دروس سطح را نزد اساتیدى چون آقاى علوى، آقاى مسعود، پدر بزرگوارشان، مرحوم آقا میرزا احمدمدرس یزدى، مرحوم آیت‏اللَّه حاج شیخ هاشم قزوینى )که ایشان از شاگردان مرحوم آقا میرزا مهدى اصفهانى‏و اهل ریاضت و مدرس درجه یک مشهد و بسیار مرد محترم و ملاّ و معروف بودند و در بین خواصّ مشهد مردآزاده و روشن ضمیرى بودند، به خصوص در نزد اهل علم( به مدت پنج سال و نیم خوانده‏اند،

و درس خارج را هم نزد اساتیدى چون:

مرحوم آیت‏اللَّه العظمى میلانى)ره(، آیت‏اللَّه حاج شیخ هاشم قزوینى، و درس فلسفه را نزد آیت‏اللَّه میرزا جوادآقا تهرانى خوانده؛ که ایشان کتاب منظومه و مطالب مرحوم حاج ملاهادى سبزوارى را درس مى‏گفته و ردّ مى‏کرده‏اند، که در حقیقت این درس منظومه ایشان رد منظومه بوده و پس از مدتى بنا به پیشنهاد یکى ازدوستانشان به درس آقا شیخ رضا ایسى که در مشهد ملاّى قدیمى و فاضل و حکیم و خیلى هم معتقد به‏حکمت بوده، شرکت نموده‏اند.

عزیمت به نجف و قم

ایشان پس از درک محضر اساتید بزرگوار ایران، به نجف رفته و در درسهاى آیات عظمام؛ حکیم، خوئى،

شاهرودى و آقا میرزاباقر زنجانى و مرحوم میرزاحسن یزدى و آقاسید یحیى یزدى شرکت نموده‏اند.

معظم‏له در شرح زندگانى خود فرموده‏اند:

»اما در بین همه این درسها یکى از درس آیت اللَّه حکیم خیلى خوشم آمد، به خاطر سلیس بودن و روانى‏اش وبا نظرات فقهى خیلى خوبى که داشت و یکى هم درس آیت‏اللَّه آقا میرزا حسن بجنوردى که در مسجد طوسى‏درس مى گفت و از درس ایشان هم خوشم آمد، تا اینکه تصمیم گرفتم در نجف بمانم، لذا به پدرم نامه نوشتم‏که اگر مى شود من اینجا بمانم، اما پدرم موافقت نکرده بنابراین آمدم مشهد و بعد از مدتى راهى قم شدم و درقم تصمیم گرفتم همه درسها را ببینم تا هرکدام را پسندیدم به همان درس بروم، که همین کار را هم کردم و ازمیان همه آن درسها، یکى از درس امام و بعد از آن درس آیت‏اللَّه آقا مرتضى حائرى )پسر حاج شیخ( و دیگرى‏درس آیت‏اللَّه العظمى بروجردى را مى رفتم، و در درس فقه و اصول امام هم مستمراً شرکت مى کردم. درقسمت فلسفه هم یک مقدار از اسفار و یک مقدار هم شفا را از درس علامه طباطبایى استفاده کردم«.

مبارزات

آیت‏اللَّه خامنه‏اى، مجاهدى شجاع و با تقواست که در سراسر زندگى پر برکتش همواره در جهاد به وسیله قلم وسخن و سلاح بوده و به خصوص از سال 1341 که امام بزرگوار نهضت عظمى اسلامى را آغاز نمود، دقیقه‏اى‏از تلاش و جهاد باز نمانده است.

شرح این همه مبارزه، خود چندین جلد کتاب مى‏خواهد. تنها در این مختصر اشاره‏اى خواهیم داشت.

آیت‏اللَّه خامنه‏اى در این باره خودشان مى فرمایند:

»در ارتباط با ورود به میدان مبارزه و مسائل سیاسى، سالهاى 31 - 32 بود، که شنیدم مرحوم نواب صفوى‏آمدند به مشهد که در این ارتباط یک جاذبه پنهانى مرا به طرف مرحوم نواب مى کشاند و خیلى علاقه‏مند شدم‏نواب را ببینم، تا اینکه خبر دادند نواب مى‏خواهد به مدرسه سلیمان‏خان که من هم از طلاب آنجا بودم بیاید که‏آن روز ورود مرحوم نواب به مدرسه سلیمان خان جزو روزهاى فراموش نشدنى زندگى من است.

وقتى ایشان با یک عده از افراد فدائیان اسلام که کلاه‏پوست مخصوص به سر داشتند، وارد مدرسه شده به‏هیئت ایستاده و با شعار کوبنده شروع به سخنرانى کرد. محتواى سخنرانى‏اش هم این بود که باید اسلام زنده‏شود و اسلام حکومت کند و در این ارتباط پرخاشگرانه، شاه، انگلیس و مسؤولین مملکتى را متهم به‏دروغگویى کرد و گفت: این مسؤولین مسلمان نیستند!

من که براى اولین بار این حرفها از زبان مرحوم نواب به گوشم مى‏خورد؛ آن چنان حرفهایش در دلم نشست که‏دوست داشتم همیشه با او باشم و همانجا اعلام شد که فردا آقاى نواب از مهدیه به مدرسه نواب خواهد رفت‏و فرداى آن روز مرحوم نواب به هیئت اجتماع از مهدیه به سوى مدرسه نواب حرکت کرد و در بین راه خطاب‏به مردم با صداى بلند شعار مى داد و مى گفت: »برادر غیرتمند مسلمان، باید اسلام حکومت کند« تا اینکه به‏مدرسه نواب وارد شد و آنجا هم با تمام وجود یک سخنرانى مفصل و هیجان انگیزى ایراد کرد و بعد از

سخنرانى به ایشان پیشنهاد اقامه نماز جماعت شد که قبول کردند و نماز را به امامت ایشان خواندیم و بعد از آن‏که مرحوم نواب از مشهد رفتند، ما دیگر از او خبر نداشتیم تا اینکه خبر شهادتش به مشهد رسید و وقتى خبرشهادت ایشان به مشهد آمد، ماها از روى خشم و غیض منقلب شده بودیم، به نحوى که در صحن مدرسه‏شعار مى دادیم و از شاه بدگویى مى‏کردیم و نکته قابل توجه این است که مرحوم آیت اللَّه حاج شیخ هاشم‏قزوینى در مشهد تنها روحانى‏اى بود که بر اساس همان آزادگى و بزرگ منشى در مقابل شهادت مرحوم نوّاب‏عکس العمل نشان داد و در مجلس درس از شهادت مرحوم نواب صفوى و یارانش به وسیله دستگاه حاکم‏انتقاد شدید کرد و تأثر خودش را از شهادت آنها ابراز داشت و گفت مملکت ما کارش به جایى رسیده که فرزندپیغمبر)ص( را به جرم گفتن حقایق مى کشند! و لذا از همان وقت جرقه‏هاى انگیزش انقلابى اسلامى به وسیله‏نواب صفوى در من به وجود آمده و هیچ شکى ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد.بنابراین آن حالت رنگ پذیرى از مرحوم نواب سبب شد که در همان سال 34 یا 35، اولین حرکت مبارزاتى ماشروع شود، به این شکل که یک استاندارى به نام »فرّخ« براى مشهد آمده بود و این شخص به هیچ یک ازمظاهر و ضوابط دینى احترام نمى گذاشت؛ از جمله اینکه در ماه محرم و صفر که معمول بود سینماهاى مشهدتعطیل مى‏شد، ابتدا تا چهاردهم محرم اعلام تعطیلى کرد و بعد یک قدرى سر و صدا شد تا بیست محرم‏تجدید کرد و لذا ما چند نفر بودیم که نشستیم یک اعلامیه در ارتباط با امر به معروف و نهى از منکر نوشتیم و باپُست به این طرف و آن طرف فرستادیم«.

مبارزات بعد از سال 41

حوزه علمیه قم در سال 41 با نداى امام امت به پاخواست و شور دیگرى در این مرکز علم و تقوى و جهاد وشهادت پدید آمد.

علما و طلاب با تلاشى خالصانه و با مردانگى تمام، سخنان و رهنمودهاى امام و سایر مراجع را به اقصى نقاطایران مى بردند و آیت اللَّه خامنه‏اى در این مورد، نقش سازنده و عظمیمى را ایفا نمود و ضمن فعالیتهایى که درقم داشت ارتباط خود را با علما و طلاب مشهد تقویت نمود و کوشید با استفاده از فعالیتهاى سایر علماى‏خراسان هرچه بیشتر و بهتر طلاب را تجهیز نماید.

این فعالیت، آن چنان مؤثر و چشمگیر بود که در سال 1342 از طرف امام مأموریت یافت، سه پیام را به مشهدببرد. سه پیامى که با محرم سرنوشت سازى که پانزده خرداد در آن اتفاق افتاد، ارتباط داشت.

و ایشان پس از آغاز مبارزات تا انقلاب اسلامى در 22 بهمن 57 اکثر عمر پربرکتشان را یا در زندان و یا در تبعیدبه سر برده یا بعلت تعقیب توسط ساواک متو

/ 0 نظر / 9 بازدید