شرح حال آیت الله جعفر سبحانی

                                                              شرح حال آیةاللَّه جعفرسبحانى

تولد و دوران کودکى

آیة اللَّه جعفر سبحانى در 20 فروردین 1308 شمسى در تبریز و در خانواده اى صاحب علم و تقوا به دنیا آمد.پدرش آیة اللَّه حاج شیخ محمد حسین سبحانى خیابانى، از عالمان و فقیهان تبریز بود که سال ها در محضرعالمان تبریز و نجف همچون سید محمد کاظم یزدى و شیخ الشریعة اصفهانى درس آموخته و از محضر آیات‏عظام: میرزا محمد تقى شیرازى، آقا سید ابوالحسن اصفهانى و حاج شیخ عبدالکریم حائرى اجازه اجتهادگرفته بود. او تألیفاتى از خود به جاى گذاشت و در سن 93 سالگى چشم از جهان فرو بست.

دوران تحصیل

معظم له پس از به پایان رساندن دوره ابتدایى به مکتب خانه مرحوم میرزا محمود فاضل رفت و به فراگیرى‏کتاب‏هایى چون نصاب الصبیان، گلستان، بوستان و ابواب الجنان پرداخت. در چهارده سالگى به مدرسه علمیه‏طالبیه تبریز رفت و درس هاى مقدمات را به جد و جهد فراوان فرا گرفت. تلاش وى در آن سال ها به حدى بودکه خود، منشأ تألیف دو کتاب در آینده به نام‏هاى معیار الفکر )در منطق( و مهذب البلاغه )در معانى و بیان وبدیع( شد.

تحولات آذربایجان و ظهور فرقه دموکرات به رهبرى پیشه ورى و غلام یحیى )در شهریور 1324) و تشکیل‏حکومت وابسته به شوروى، عرصه را براى تحصیل در تبریز تنگ کرده بود. از این رو استاد سبحانى در مهرماه1325 - در حالى که درس هاى مقدمات و بخشى از درس هاى دوره سطح را به پایان رسانیده بود - وارد حوزه‏علمیه قم شد. در قم نیز درس‏هاى باقى مانده از سطح را به پایان برد و سپس به درس خارج عالمان و بزرگان‏حوزه علمیه قم همچون آیات الله بروجردى حجّت و امام خمینى؛ راه یافت و از محضر آنان بهره‏هاى بسیاربرد.

تحصیلات ایشان به اصول و فقه منحضر نماند و وى در تبریز و قم، در علوم عقلى نیز مهارت‏هاى بسیار کسب‏کرد و از محضر استادان فرهیخته‏اى چون علامه سید محمد حسین طباطبائى بهره‏هاى بسیار برد. وى همچنین‏در درس‏هاى اخلاق استادان خود با جدیت شرکت مى کرد تا همواره علم را با عمل درآمیزد و به بارگاه کمال‏بار یابد.

استادان و دوستان

ایشان در سال‏هاى تحصیل خود به محضر استادان و فرزانگان بسیارى شرفیاب شد او که متون ادب پارسى رادر مکتب خانه در محضر میرزا محمود فاضل فرا گرفته بود، در مدرسه طالبیه تبریز، علوم ادبى را نزد مرحوم‏حاج شیخ حسن نحوى و مرحوم شیخ على اکبر نحوى آموخت. بخشى از مطول، منطق منظومه و شرح لمعه رادر محضر علامه میرزا محمد على مدرس خیابانى - صاحب ریحانة الادب - فراگرفت و این همه را در پنج سال‏به پایان رساند.

با ورود به قم، باقى مانده رسائل را نزد آیة اللَّه میرزا محمد مجاهدى تبریزى و آیة اللَّه میرزا احمد کافى و کفایةالاصول را نزد آیة اللَّه العظمى سید محمد رضا گلپایگانى فرا گرفت. سپس به درس خارج فقه و اصول آیات‏عظام: بروجردى، سید محمد حجت  کوه کمرى و امام خمینى؛ رفت و سال‏ها از خرمن علم آنان خوشه چینى‏کرد.

او در تبریز به محضر آیةاللَّه حاج سید محمد بادکوبه‏اى رفت و شرح قواعد العقائد علامه را فرا گرفت و دردرس‏هاى منطق و فلسفه آیة اللَّه سید محمد حسین طباطبائى شرکت کرد. پس از آن شرح منظومه و بخش‏اعظم اسفار را نزد وى فرا گرت و همزمان در جلسه شب‏هاى پنج شنبه و جمعه علامه - که در آن فلسفه مادى‏به نقد کشیده مى شد - حضور داشت. حاصل آن جلسه‏هاى نگارش کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« بودکه استاد سبحانى به درخواست علامه طباطبائى جلد اول آن را به عربى ترجمه کرد.

در سال هاى تحصیل و پس از آن با بسیارى از طلاب و فضلاى آن روزگار رابطه دوستى داشته است که از آنهامى توان آیة اللَّه مکارم شیرازى، آیة اللَّه امینى، آیة اللَّه مرتضى مطهرى و آیة اللَّه مفتح را نام برد.

فعالیت‏هاى علمى و فرهنگى

ایشان در سال هاى عمر خود خدمات علمى و فرهنگى بسیارى را به عالم اسلام کرد.

او تا پایان دوره اول درس اصول امام حضور داشت و مجموع درس‏هاى ایشان را تحریر نمود و آن را به چاپ‏رسانید. این مسئله موجبات تشکر امام و خرسندى اهل علم را فراهم آورد؛ شگفت آن که ایشان هنگام چاپ‏این اثر، 28 سال بیشتر نداشت.

استاد سبحانى از آغازین سال‏هاى تحصیل به تدریس هم پرداخت؛ به گونه‏اى که هفت سال مطول، چند دوره‏معالم الاصول و شرح لمعه، هفت دوره رسائل، چند دوره مکاسب و کفایه و پنج دوره شرح منظومه را تدریس‏کرد. وى چند دوره کامل خارج اصول و حدود 25 سال خارج فقه را به طلاب فاضل حوزه علمیه قم درس داده‏است. در درس وى بیش از 600 نفر شرکت مى کنند و از آن بهره‏هاى فراوان مى برند. استاد معظم سال هاى‏بسیارى به تدریس اسفار پرداخته و در طى این سال ها از تدریس عقاید، رجال، درایه، تاریخ اسلام و تشیع،ملل و نحل، تفسیر و ادبیات نیز غافل نمانده است. بسیارى از استادان امروز حوزه علمیه قم از شاگردان ایشان‏به شمار مى روند و به اعتراف خود، از درس آن استاد بزرگوار بهره بسیار برده‏اند.

از فعالیت‏هاى مهم او در این عرصه، شرکت در تأسیس مجله »مکتب اسلام« است. این نشریه ، کهن سال ترین

نشریه حوزه علمیه قم است که تأسیس آن به سال 1337 و 1338 برمى گردد. در آن روزگار خلأهاى بسیارى‏در نگرش‏هاى جوانان به سبب نفوذ فرهنگ غرب و کمونیسم وجود داشت. از این رو گروهى از فضلاى حوزه‏تصمیم گرفتند تا با انتشار مجله‏اى افکار صحیح اسلامى را به جامعه انتقال دهند. این نشریه در اندک زمانى باتیراژى حدود صدهزار منتشر مى شد. استاد سبحانى هم اکنون صاحب امتیاز این نشریه است و مجله تحت‏سرپرستى وى منتشر مى‏شود.

تفسیر موضوعى قرآن از نوآورى‏هاى ایشان بود. او با چاپ تفسیر »مفاهیم القرآن« در 10 جلد به زبان عربى،موجبات خرسندى بزرگانى چون علامه طباطبائى، شیخ محمد تقى شوشترى، محمد جواد مغنیه و سیدمحمد باقر صدر را فراهم آورد. سپس با توجه به نیاز شدید به نگارش تفسیر فارسى قرآن، کتاب »منشورجاوید قرآن« در 14 جلد منتشر کرد.

معظم‏له همواره به دگرگونى در نظام آموزشى حوزه‏ها مى اندیشید و از این رهگذر، کتاب‏هاى آموزشى‏بسیارى را با شیوه نو و متناسب با زمان نگاشته است. این کتاب ها در رشته هاى اصول، فقه ، عقاید، تفسیر،رجال و درایه نگاشته شده و بسیارى از آنها هم اکنون به متون درسى حوزه‏هاى علمیه تبدیل شده است.

از خدمات مهم فرهنگى آیة اللَّه سبحانى، تأسیس مؤسسه تحقیقاتى امام صادق7 است. این مؤسسه که در سال1359 و در روز عید غدیر تأسیس شد، به تربیت و آموزش استعدادهاى جوان براى پژوهش در مسائل‏اسلامى، احیاى متون اسلامى، نقد آثار روز، پاسخ به پرسش‏ها و شبهات دینى و انتشار جزوه‏هاى مختصر درمسائل اسلامى مى پردازد. کتاب خانه این مرکز حدود 44 هزار جلد کتاب دارد که همگى در اختیار پژوهش‏گران است.

ایشان با ایجاد رشته تخصصى کلام و جذب طلاب مستعد در آن رشته، گام مهمى در اعتلاى مباحث کلامى دردنیاى امروز برداشته است. او در هر زمان با توجه به نیازهاى روز در راه اعتلاى اسلام تلاش کرده و همواره ازکیان تشیع در برابر شبهه‏ها و انحرافات - به ویژه ظهور مکاتبى چون وهابى‏گرى - دفاع کرده است. او بارها درمجامع فرهنگى حضور داشته و ضمن سخنرانى یا ارائه مقاله باعث گرمى آن محافل بوده است که از جمله آنهامى توان کنگره جهانى امام رضا7، کنفرانس وحدت اسلامى، کنگره جهانى شیخ مفید، کنگره نهج البلاغه وکنگره جهانى شیخ انصارى را نام برد. او در کنگره‏هایى که شرکت کنندگان عرب در آن بسیار بودند به زبان‏عربى فصیح سخن مى گفت و نفوذ کلام خویش را دو چندان مى ساخت.

تألیفات استاد سبحانى بسیار است و ذکر نام همه آنها در این مختصر نمى گنجد؛ مهم ترین تألیفات او به شرح‏زیر است:

1 - منشور جاوید قرآن (14 جلد( 2 - مفاهیم القرآن (10 جلد( 3 - اصالت روح از نظر قرآن 4 - التوحید والشرک فى القرآن الکریم 5 - شورا در قرآن و نهج البلاغه 6 - احمد موعود انجیل 7 - مکتب وحى 8 - خاتمیت‏از نظر قرآن و حدیث و عقل 9- مرزهاى اعجاز 10 - برهان رسالت 11 - شناخت صفات خدا 12 - آشنایى بإے؛غ‏کک اصول اسلام 13 - جهان بینى اسلامى 14 - الهیات و معارف اسلامى 15 - نیروى معنوى پیامبران 16 - رسالت‏جهانى پیامبران 17 - فى ظلّ اصول الاسلام 18 - معاد انسان و جهان 19 - راه خداشناسى 20 - مصدر الوجود21 - جبر و اختیار 22 - حسن و قبح عقل 23 - توسل 24 - البداء فى الکتاب و السنه 25 - آگاهى سوم 26 -رهبرى امت 27 - پیشوایى از نظر اسلام 28 - سرنوشت از دیدگاه قرآن و حدیث و عقل 29 - شفاعت از دیدگاه‏قرآن و حدیث و عقل 30 - کاوش‏هایى پیرامون ولایت 31 - مفهوم العبادة فى الکتاب و السنة 32 - رویة اللَّه 33 -الزیارة 34 - اصول الفلسفه 35 - فلسفه اسلامى و اصول دیالکتیک 36 - نظریة المعرفة 37 - سرنوشت ازدیدگاه علم و فلسفه 38 - شناخت در فلسفه اسلامى 39 - هستى شناسى در مکتب صدرالمتألهین 40 - تحلیلى‏از فلسفه مارکس 41 - نیروى محرک تاریخ 42 - المواهب فى احکام المکاسب 43 - المختار فى احکام الخیار44 - نظام الارث فى الشریعة الاسلامیة الغراء 45 - نظام الطلاق فى الشریعة الاسلامیة الغراء 46 - نظام‏المضاربه فى الشریعة الغراء 47 - کتاب الخمس 48 - قاعدتان فقهیتان 49 - الاعتصام بالکتاب و السنه 50 - نظام‏النکاح فى الشریعة الاسلامیة الغراء 51 - سبع مسائل 52 - تهذیب الاصول (3 جلد( 53 - المحصول فى علم‏الاصول (4 جلد( 54 - الرسائل الاربع 55 - فروغ ابدیت 56 - فروغ ولایت 57 - زندگانى امامان به زبان ساده 58- الائمه الاثنى عشر 59 - تاریخ اسلام 60 - کلیات فى علم الرجال 61 - اصول الحدیث و احکامه 62 - بحوث فى‏الملل و النحل (8 جلد( 63 - فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامى (4جلد( 64 - مع الشیعة الامامیه فى عقائدهم65 - الشیعه فى موکب التاریخ 66 - الشیعه و علم الکلام عبرالقرون الاربعه 67 - آیین وهابیت 68 - الوهابیة فى‏المیزان 69 - بازگشت به عصر ایمان 70 - رمز پیروزى مردان بزرگ 71 - پرسش‏ها و پاسخ‏ها.

فعالیت‏هاى سیاسى

ایشان در عمر شریف خود همواره در فعالیت سیاسى و انقلابى حضور داشته است. او درتلاش هاى سیاسى‏جامعه مدرسین سهیم بود و امضاى او در بسیارى از اعلامیه‏هاى آن نهاد مقدس به چشم مى خورد.

آیة اللَّه سبحانى به امر و ترغیب امام در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى به نمایندگى از مردم آذربایجان‏شرقى حضور داشت و در آن مجلس محترم، در تنظیم قانون اساسى نقش به سزایى ایفا کرد؛ به گونه‏اى که‏دقت و ژرف نگرى او مورد قدردانى آیة اللَّه بهشتى قرار گرفت.

وى در صحنه‏هاى گوناگون انقلاب حضور داشته و همواره به مبارزه با خط انحر

/ 0 نظر / 8 بازدید