شرح حال آیت الله حسینی شیرازی

                                                               شرح حال آیةاللَّه حسینى شیرازى

ایشان در روز 20 ذى الحجة سال 1360 هجرى در شهر مقدّس کربلا چشم به جهان گشود.

شجره طیّبه

نسب آیة اللَّه حاج سیّد صادق حسینى شیرازى به ائمه اطهار: مى‏رسد و از فرزندان حضرت زید شهید فرزندامام على بن الحسین7 مى‏باشد.

ایشان از یک خاندان بزرگ و ریشه دارى که از درخت آن شاخه‏هاى پرثمرى به جهان اسلام هدیه نموده است،قدم به عرصه وجود گذاشته است.

در این بخش با نمونه‏هاى والایى از ثمرات این »شجره طیّبه« آشنا مى‏شویم.

1) آیة اللَّه میرزا محمّد حسن شیرازى1 معروف به مجدّد شیرازى که هدایت و رهبرى قیام معروف به تنباکو رابه عهده داشته و در سال 1312 هجرى دار فانى را بدرود گفته است.

2) آیة اللَّه العظمى میرزا محمّد تقى شیرازى1 رهبر قیام ملّت مسلمان عراق در سال 1920 میلادى و آزاد کننده‏مردم عراق از سلطه استعمار انگلیس.

3) آیة اللَّه العظمى حاج میرزا على آقا شیرازى فرزند مجدّد بزرگ یکى از بزرگان مراجع تقلید شیعه در نجف‏اشرف و متوفاى سال 1335 هجرى است.

4) آیة اللَّه العظمى سیّد اسماعیل شیرازى1 متوفاى 1305 هجرى است.

5) عالم وارسته و مرجع تقلید شیعیان حضرت آیة اللَّه العظمى حاج سیّد عبدالهادى شیرازى1 متوفّآى سال1382 هجرى است.

6) پدر بزرگوار این شخصیّت، عالم زاهد متّقى، حضرت آیة اللَّه العظمى حاج میرزا مهدى شیرازى1 یکى ازعلما و مراجع بزرگ قرن اخیر است که در شهر کربلا مى‏زیستأ ایشان دانشمندى باصفا و مخلص و ارادتمندى‏صادق به اولیا و بزرگان دین، مسلمانان از وجودش بهرمند مى‏شدند؛ زهد و تقوا و فضایل اخلاقى او زبانزدخاص و عام گردید.

7) برادر بزرگوار ایشان، آیةاللَّه حاج سیّد محمّد حسینى شیرازى1 .

8) برادر دیگر ایشان، مجاهد نستوه و شهید بزرگوار آیة اللَّه العظمى حاج سیّد حسن شیرازى1 که حوزه علمیّه‏وسیعى در جوار حرم حضرت زینب کبرى1 در دمشق پایتخت کشور سوریه تأسیس نموده است.

در محضر اساتید

آیة اللَّه حاج سیّد صادق حسینى شیرازى در طول سالیان تحصیل در حوزه‏هاى علمیّه نزد بزرگانى از علما ودانشمندان تلمّذ نموده و از محضرچهره‏هاى‏درخشان‏علم‏ودانش‏بهره‏هاى‏فراوانى‏برده‏است،ازجمله:

1- پدر بزرگوارشان حضرت آیة اللَّه العظمى حاج میرزا مهدى شیرازى1.

2 - برادر عظیم الشأن ایشان حضرت آیة اللَّه حاج سیّد محمّد حسینى شیرازى1.

3 - آیة اللَّه حاج شیخ محمّد رضا اصفهانى1.

4 - آیة اللَّه شیخ یوسف خراسانى1.

5 - آیة اللَّه شیخ محمّد شاهرودى1.

6 - آیة اللَّه شیخ محمّد کلباسى1.

7 - آیة اللَّه شیهد سیّد حسن حسینى شیرازى1.

8 - آیة اللَّه شیخ جعفر رشتى1.

9 - آیة اللَّه شیخ محمّد حسین مازندرانى1.

تألیفات

حضرت آیة اللَّه حاج سیّد صادق حسینى شیرازى نویسندگى را از نوجوانى آغاز نمود و در موضوعات مختلف‏دینى، سیاسى، اجتماعى و اخلاقى متجاوز از 80 کتاب به رشته تحریر در آورده است.

فهرست برخى از تألیفات ایشان عبارت است از:

»کتاب‏هاى علمى و استدلالى«

1) شرح العروة الوثقى )باب الاجتهاد والتقلید(

این شرح به صورت بحث‏هاى مبسوط استدلالى در 700 صفحه تدوین شده و در بیروت به طبع رسیده است‏و هم اکنون با تحقیقات جدید و اضافى مؤلّف آماده چاپ مجدّد است.

2) شرح العروة الوثقى )کتاب الطهارة(

این قسمت از شرح عروة علیرغم محتوى عمیق و تحقیقات ارزنده‏اى که در بردارد، تاکنون هیچ یک از اجزاى‏آن به طبع نرسیده است.

3) شرح العروة الوثقى )باب الصلاة(

این شرح استدلالى در 20 جلد تنظیم شده است.

4) حاشیة العروة الوثقى

در این کتاب با نظریات فقهى این بزرگوار به صورت حاشیه بر کتاب العروة الوثقى مرحوم سیّد کاظم طباطبایى‏یزدى1 آشنا مى‏شویم.

5) بیان الأصول

این کتاب یکى از بحث‏هاى استدلالى عمیق ایشان در علم اصول است و در ده جلد به رشته تحریر در آمده وتاکنون فقط یک مجلد آن که قاعده اصولى »لاضرر« را مورد بحث قرار داده، به چاپ رسیده است.

6) شرح اللمعة الدمشقیّة

این کتاب در 10 جلد و به صورت شرح تعلیقى بر کتاب شرح لمعة شهید ثانى؛ که یکى از کتاب‏هاى درسى‏حوزه‏هاى علمیّه مى‏باشد، به رشته تحریر در آمده است.

7) توضیح شرایع الاسلام

این کتاب در 4 جلد که به صورت شرح توضیحى کتاب شرایع الاسلام محقّق حلّى؛ به رشته تحریر در آمده وتاکنون چندین مرتبه به زیور طبع آراسته شده و مورد استفاده محصّلین و دانشجویان علوم دینى و دانشگاه‏هاقرار گرفته است.

8) شرح تبصرة المتعلّمین / 2 جلد

در این کتاب، جملات تبصرة المتعلّمین علامه حلّى؛ به صورت شرح مزجى توضیح داده شده و مشتمل برابواب مختلف فقه از کتاب الطهارة تا کتاب الدیات مى‏باشد.

این کتاب در سال 1381 هجرى به رشته تحریر در آمده است، جلد اوّل آن داراى 486 صفحه و جلد دوّم آن‏مشتمل بر 534 صفحه مى‏باشد و چندین بار به چاپ رسیده است که اوّلین بار در چاپخانه الآداب نجف اشرف‏در سال 1381 هجرى به طبع رسیده و مورد استفاده طلاب علوم دینى قرار گرفته است.

9) شرح السیوطى / 2 جلد

این کتاب شرح تعلیقى بر کتاب »البهجة المرضیة« سیوطى است که در تاریخ 15 شعبان العمظم 1386 هجرى‏تألیف شده که جلد اوّل آن داراى 454 صفحه و جلد دوم آن 442 صفحه مى‏باشد و چندین مرتبه چاپ شده‏است و طلاب حوزه‏هاى علمیّه استقبال خوبى از آن نموده‏اند.

10) شرح الصمدیة

این کتاب شرح مزجى بر کتاب »الصمدیّة« شیخ بهایى؛ در علم نحو است که از کتاب‏هاى رسمى حوزه‏هاى‏علمیه به شمار مى‏رود و بیش از 10 مرتبه در نجف اشرف و قم مقدّس به چاپ رسیده است.

11) شرح العوامل

این کتاب شرح مزجى بر کتاب »العوامل« علامه محقّق ملا محسن فیض کاشانى؛ است و از جمله کتاب‏هاى‏درسى حوزوى به شمار مى‏آید.

12) الموجز فى المنطق

این کتاب مسائل اوّلیه علم منطق را با روش و سبکى آسان براى نوآموزان حوزه‏هاى علمى توضیح داده است‏که جایگاه خوبى در مراکز علمى پیدا کرده و در تاریخ 2 محّرم الحرام 1384 هجرى تألیف شده و چندین بار به‏طبع رسیده است.

چاپ اخیر آن توسط مؤسّسه فرهنگى دارالمهدى و القرآن الحکیم اصفهان با تحقیقات جدید انجام گرفته‏است.

»کتاب‏هاى اعتقادى«

/ 0 نظر / 13 بازدید