مجموعه مقالات پیرامون خط فارسی جلد اول

فهرست مطالب شامل
مقدمه /                             9
معلم الاطفال /  احمد حسین­زاده                   17
نمونۀ افکار / انجمن دانش بمبئی                          27
مسئله اصلاح خط فارسی /    پرویز ناتل خانلری                                         61
دربارۀ  اصلاح  خط فارسی / یحیی مهدوی             71
دربارۀ  اصلاح  خط فارسی /             پرویز ناتل خانلری       77
شیوۀ   خط فارسی /                پرویز ناتل خانلری       89
دربارۀ  تغییر  خط فارسی /                 پرویز ناتل خانلری       97
دربارۀ خط فارسی /     فره­وشی                   105
دربارۀ زبان و خط فارسی /     عبدالحمن فرامرزی                109
از پوست پلنگ تا تغییر خط فارسی /    بی­نام             115
کلمه و مرزهای آن در زبان و خط فارسی /    هرمز میلانیان                 119
چرا ایرانیان خط عربی را بجای خط پهلوی برگزیدند /          داود الهامی      135
هشدار به پاسداران فرهنگ کهن ایران /        داود الهامی                143
بریدگی فرهنگی در ترکیه / حسین سرفراز                      151
نقشه­های استعمار /     زین العابدین قربانی      155
مسئله­ی خط /           احسان طبری              163
چند پیشنهاد درباره­ی روش نگارش و خط فارسی /         داریوش آشوری 167
روسی کردن خط و زبان /               مهدی پیشوائی            175
پیشنهاد برای بهکرد خط فارسی /       احمد کاظمی موسوی             181
همنگاری در خط فارسی /             محمد تقی طیب                    191
تجربۀ تاجیکستان در تغییر خط فارسی /                             حبیب برجیان              217
زبان و خطِ ما /           جلال متینی                233
شرح رشید الدین فضل الله در امتیاز خط چینی ـ ژاپنی / هاشم رجب­زاده   255
نقد دستور خط فارسی /         غلامحسین غلامحسین­زاده                  279
خط فارسی؛ مناسب یا نارسا؟ / بهروز محمودی بختیاری          313
شیوه­ی خط فارسی  دیدگاهی دیگر/         اسماعیل ضیاء             339
اختر و اصلاح خط و الفبای فارسی /   منوچهر بختیاری                    345
سه پیشنهاد برای تغییر خط /              افشین دشتی                        357
بلبشویی به نام رسم­الخط /                 مهدی طهوری             367
سیاست­های فرهنگی و اصلاح خط فارسی / عبدالحسین­آذرنگ      377
رساله­ای از میرزا یوسف­خان مستشار الدوله /   غلامعلی پاشازاده                   391
درآمدی بر خط­شناسی و نظم گریزی نوشتار فارسی / اسماعیل­افتخاری     401
رابطۀ جنبش اصلاح خط با زمینه­های فکری مشروطیت  / عطاءالله­حسنی        429
گفتار و خط فارسی /               محمد رضا باطنی                   449
خط فارسی بهترین نیست /                سعدالله کبیری             465
درنگی باز بر مسأله حروف الفبا /    محمد حسین امیر اردوش                   471
خط استادی /            کاظم استادی              491
زبان و خط فارسی را دریابیم /            محمد رضا شعبانی                 507
مشکلات خط فارسی /                   محمد رضا ملوندی                 515
بررسی مشکلات ریخت­شناسی زبان فارسی / مرضیه گل­تاجی           521
گاهشمار شمسی خط فارسی /             کاظم استادی              551
ملکم­خان و کتاب نمونه خطوط آدمیت /    کاظم استادی              571
اندیشۀ تغییر خط در ایران /               کاظم استادی              601
معرفی نسخ­های خطی تغییر خط /      کاظم استادی                        647
اندیشه تغییر خط در امپراطوری اسلام /        کاظم استادی              673
داعی­الاسلام و مسئلۀ تغییر خط /               قهرمان سلیمانی           693

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند مبلغ 350 هزار تومان به شماره حساب ملی

0101606661005

به نام کاظم استادی

واریز نمایند و تصویر فیش بعلاوه آدرس دقیق پستی خود را به صورت پیام به این ایمیل

ostadikazem@yahoo.com

ارسال نمایند؛ تا در اسرع وقت از طریق پست برایشان ارسال گردد

/ 0 نظر / 148 بازدید