ترور منصور بدون فتوا از مراجع بوده است

 

 جمعیت‌ مؤتلفه‌ اسلامی‌، از ائتلاف‌ سه‌ هیأت‌ در اوایل‌ سال‌ 42 پدید آمد. افراد اصلی‌ که‌ در شکل‌گیری‌ آن‌ نقش‌ داشتند، اغلب‌ از شغل‌های‌ جزء و اکثراً شاگرد مغازه‌ و با میانگین‌ سنی‌ 30 سال‌ با تحصیلات‌ ششم‌ ابتدایی‌ بودده‌اند. البته‌ افراد دیگری‌ نیز که‌ جزء اعضای‌ درجه‌ سه‌ این‌ گروه‌ محسوب‌ می‌شدند در این‌ میان‌ نقش‌ داشتند، ولی‌ چون‌ غالباً از نظر سنی‌ کوچکتر بوده‌اند، اسامی‌ آنها به‌ صورت‌ دقیق‌ در دست‌ نیست‌.

 انسجام‌ مؤتلفه‌

 معمولاً تشکّل‌هایی‌ که‌ قصد دارند مبارزات‌ سیاسی‌ انجام‌ دهند، از چهارچوب‌های‌ نظام‌مند و مشخصی‌ پیروی‌ می‌کنند؛ تا حیات‌ آنها ادامه‌ پیدا کرده‌ و از تأثیرگذاری‌ بیشتری‌ برخوردار شوند. با دقت‌ در روند شکل‌گیری‌ «جمعیت‌ مؤتلفه‌» می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ این‌ گروه‌ از این‌ مؤلفه‌های‌ سازمانی‌ برخوردار نبود. و مدیریت‌ شروع‌ این‌ تشکّل‌ و مدیریت‌ ادامه‌اش‌، مدیرتی‌ هیئتی‌ بوده‌ است‌؛ این‌ نوع‌ مدیریت‌ توانایی‌ نگهداری‌ سازمانی‌ سیاسی‌، که‌ می‌خواهد اپوزسیون‌ حکومت‌ باشد را، ندارد. و شاید به‌ همین‌ علت‌ بود که‌ با نفوذ سریع‌ و آسان‌ رژیم‌ شاه‌ دراین‌ تشکّل‌ و بعدها نیز بادستگیری‌ تنها یک‌نفر، کل‌تشکیلات‌ مؤتلفه‌اسلامی‌ازهم‌ پاچیده‌شد.

 با نگاهی‌ گذرا به‌ سیر پیدایش‌ مؤتلفه‌، می‌توان‌ دریافت‌ که‌ پس‌ از شکل‌گیری‌ این‌ ائتلاف‌، تا زمانی‌ که‌ این‌ جمعیت‌ شکل‌ و نظام‌ درستی‌ پیدا کند، چندین‌ ماه‌ به‌ طول‌ انجامید. که‌ در این‌ میان‌، ساواک‌ و دستگاه‌ رژیم‌ از تأسیس‌ این‌ جمعیت‌ اطلاع‌ پیدا کرد. و در مقطعی‌ نیز سبب‌ انحلال‌ برخی‌ حوزه‌هایشان‌ شد. و از زمانی‌ نیز که‌ مؤتلفه‌ واقعاً منسجم‌ و تشکیلاتی‌ شد و شهید بهشتی‌ نیز به‌ تهران‌ منتقل‌ گشت‌ و ارتباط‌ بیشتری‌ با این‌ جمعیت‌ پیدا نمود، برخی‌ مأموران‌ ساواک‌ حداقل‌ در جلسات‌ رده‌های‌ سوم‌ مؤتلفه‌، به‌ طور مرتب‌ شرکت‌ می‌کردند و گزارش‌ دقیق‌ این‌ جلسات‌ را به‌ ساواک‌ ارائه‌ می‌نمودند، و ساواک‌ اوضاع‌ و اقدامات‌ جمعیت‌ مؤتلفه‌ اسلامی‌ را تا قمستی‌، تحت‌ کنترل‌ و نظارت‌ خود داشت‌.

 تشکیل‌ هسته‌ روحانیّت‌

 اگر «واقع‌ بینانه‌» در سیر جریانها و سازمانهای‌ سیاسی‌ و مذهبی‌ دهه‌ 30 و 40 ایران‌ دقت‌ شود، پس‌ از وقفه‌ چند ساله‌ وقایع‌ ابتدایی‌ دهه‌ 30 ، دوباره‌ جریانهایی‌ سیاسی‌ مذهبی‌ در ایران‌ شکل‌ گرفت‌ و فعال‌ شد. که‌ این‌ جریانها بی‌شباهت‌ به‌ جریانهای‌ قبلی‌ نبوند. از آن‌ جمله‌ شکل‌گیری‌ «هیأت‌های‌ مؤتلفه‌ اسلامی‌» که‌ در واقع‌ از ازدواج‌ ضمنی‌ افکار «فداییان‌ اسلام‌» و «نهضت‌ آزادی‌» پدید آمد. البته‌ فرزند این‌ ازدواج‌، در واقع‌ نتوانست‌ نه‌ تأثیرگذاری‌ سیاسی‌ «فداییان‌ اسلام‌» را داشته‌ باشد و نه‌ توانست‌ تأثیرگذاری‌ مذهبی‌ «نهضت‌ آزادی‌» را در جامعه‌ داشته‌ باشد. چرا که‌ فعالیت‌ و جغرافیای‌ و نفوذ سیاسی‌ «فداییان‌ اسلام‌» قابل‌ مقایسه‌ با «جمعیت‌ مؤتلفه‌» نیست‌.

 و از سوی‌ دیگر، چون‌ سخنرانان‌ و اعضای‌ «نهضت‌ آزادی‌» همه‌ تحصیل‌ کرده‌ و صاحب‌ نفوذ کلام‌ در جامعه‌ پیرامون‌ خود بودند. مؤتلفه‌ نیز خواست‌ این‌ نقیصه‌ خود را با دعوت‌ از افرادی‌ مشابه‌ آنها، که‌ صبغه‌ حوزوی‌ نیز داشتند، جبران‌ کند. و بتواند در مقام‌ تقلید از آنها، اثرگذاری‌ جدیدی‌، لااقل‌ در قشر بازاریان‌ که‌ معمولاً از «تحصیلات‌ ابتدایی‌» برخوردار بودند، بنماید. از این‌ رو اعضای‌ مؤتلفه‌، تصمیم‌ گرفتند که‌ کسانی‌ را برای‌ ایجاد وجهة‌ بیشتر به‌ گروه‌ خود دعوت‌ کنند، امّا در عمل‌ می‌خواستند که‌ این‌ روحانیون‌، نفوذ زیادی‌ در تصمیم‌گیری‌های‌ گروه‌ نداشته‌ باشتند.

 به‌ همین‌ منظور، از استاد مطهری‌ و استاد گلزاده‌ غفوری‌ که‌ هر دو در مسجد هدایت‌ و مکتب‌ توحید همراه‌ گروه‌ «جمعیت‌ نهضت‌ آزادی‌» فعالیت‌ می‌کردند و فعالیتهایشان‌ نیز گُل‌ کرده‌ بود، برای‌ این‌ منظور دعوت‌ به‌ عمل‌ آورند. که‌ البته‌، احتمالاً آنها چون‌ فعالیت‌ قبلی‌ و فعلی‌ خود را مثمر ثمرتر می‌دیدند، به‌ شروع‌ فعالیت‌ در مؤتلفه‌، به‌ عنوان‌ کاری‌ بسیار فرعی‌ نگریستند و بیشتر وقت‌ خود را در همان‌ مسیر قبلی‌ مصروف‌ داشتند. و مثلاً اینکه‌ در برخی‌ کتابها ذکر شده‌، که‌ کتاب‌ «انسان‌ و سرنوشت‌» استاد مطهری‌ محصول‌ جلسات‌ مؤتلفه‌ است‌، این‌ ادعا اشتباه‌ می‌باشد، چرا که‌ این‌ کتاب‌ قبل‌ از تأسیس‌ مؤتلفه‌ تألیف‌ شده‌ بوده‌ است‌. و در آن‌ زمان‌، تنها پلی‌کپی‌ آن‌ در اختیار اعضا قرار می‌گرفته‌ تا از آن‌ استفاده‌ کنند.

 اما سه‌ نفر دیگر از روحانیون‌ که‌ به‌ تناسب‌، جوانتر و فعالیتشان‌ کم‌تر بود مخصوصاً حجة‌الاسلام‌ بهشتی‌ که‌ تازه‌ به‌ تهران‌ آمده‌ بود و حجة‌الاسلام‌ انواری‌، شاید وقت‌ بیشتری‌ را در این‌ جهت‌ برای‌ مؤتلفه‌ ارائه‌ داده‌اند.

 شهید باهنر نیز با همکاری‌ شهید بهشتی‌ به‌ تشکیلات‌ هیأت‌ مؤتلفه‌ وارد و در حوزه‌ها و کانون‌های‌ آن‌ به‌ آموزش‌ عقیدتی‌ نیروهای‌ مؤتلفه‌ پرداخت‌.

 البته‌ این‌ بدین‌ معنا نیست‌ که‌ این‌ افراد به‌ صورت‌ مستمر در جلسات‌ عمومی‌ مؤتلفه‌ شرکت‌ می‌کردند. بلکه‌ فقط‌ افاده‌ ارتباط‌ می‌کند. برای‌ روشن‌ شدن‌ این‌ موضوع‌، لازم‌ است‌ روشن‌ شود که‌ مؤتلفه‌ دارای‌ دو نوع‌ جلسه‌ بوده‌ است‌.

 یک‌، جلسات‌ عمومی‌ مؤتلفه‌ که‌ هر هفته‌ در آن‌ همه‌ اعضا 36 نفره‌ می‌توانستند شرکت‌ نمایند. و معمولاً این‌ جلسات‌ سه‌شنبه‌ها منعقد می‌گشته‌، و اداره‌ آن‌ نوعاً با حجت‌الاسلام‌ باهنر بوده‌، هر چند ایشان‌ نیز همزمان‌ در مجالس‌ دیگر مثل‌ «مسجد جامع‌» شرکت‌ و سخنرانی‌ می‌نموده‌ است‌ بنابرای‌ به‌ نظر می‌رسد آنچه‌ در جلسات‌ مؤتلفه‌ بیشتر شکل‌ می‌گرفته‌، جنبه‌ خودگردانی‌ اعضاء را شامل‌ می‌شده‌ و برنامه‌ها معمولاً توسط‌ یکی‌ از خود اعضا مؤتلفه‌ صورت‌ می‌گرفته‌ است‌ و در آن‌ مطالب‌ عقیدتی‌ و مذهبی‌ مطرح‌ می‌شده‌ است‌.

 دو، جلسات‌ شورای‌ مرکزی‌، که‌ معمولاً هر 15 روز یک‌بار برگزار می‌شده‌ است‌، غالباً با حضور دکتر بهشتی‌ و در منزل‌ وی‌ اداره‌ شده‌ است‌.

 طبق‌ گفته‌های‌ اعضای‌ جمعیت‌ مؤتلفه‌ اسلامی‌، پنج‌ نفر در شورای‌ روحانیت‌ حداکثر حدود یکسال‌ همکاری‌ مشورتی‌ می‌کردند.

 اسامی‌ روحانیون‌ شورا، همراه‌ با سن‌ و تحصیلات‌ شان‌، عبارتند از:

 1ـ حجة‌الاسلام‌والمسلمین‌ شیخ‌ مرتضی‌ مطهری‌ (فریمانی‌، 43 ساله‌، اجتهاد در فقه‌ و اصول‌ و حکمت‌اسلامی‌)

 2ـ حجة‌الاسلام‌ شیخ‌ علی‌ گلزاده‌ غفوری‌ (قزوینی‌، 40 ساله‌، خارج‌ فقه‌واصول‌)

 3ـ حجة‌الاسلام‌ شیخ‌ احمد مولایی‌ (تهرانی‌، 39 ساله‌، خارج‌ فقه‌واصول‌)

 4ـ حجة‌الاسلام‌ شیخ‌ محی‌الدین‌انواری‌ (همدانی‌، 38 ساله‌، خارج‌ فقه‌واصول‌)

 5ـ حجة‌الاسلام‌ سید محمد حسینی‌ بهشتی‌ (اصفهانی‌، 36 ساله‌، خارج‌ فقه‌واصول‌)

 بالاخره‌، در نخستین‌ جلسه‌ای‌ که‌ با حضور اعضای‌ شورای‌ فقهی‌ بر پا شد، بحث‌ اصلی‌ بر سر این‌ بود که‌ رأی‌گیری‌ چگونه‌ صورت‌ گیرد. مرحوم‌ مولایی‌ فرمودند: شما منسلخ‌ بشوید و منظور ایشان‌ از این‌ کلمه‌ به‌ طور خلاصه‌ این‌ بود که‌ شورای‌ مرکزی‌ باید تابع‌ محض‌ شورای‌ فقهی‌ باشد. شورای‌ مرکزی‌ پیشنهاد آقای‌ مولایی‌ را نپذیرفت‌ و معتقد بود شورای‌ مرکزی‌ در مورد مسائل‌ فقهی‌، کاملاً در اختیار آقایان‌ است‌ و هر چه‌ شورای‌ فقهی‌ بگوید اطاعت‌ می‌کند، ولی‌ در مسایل‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ بهتر است‌ اعضای‌ محترم‌ شورای‌ فقهی‌ مانند اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ که‌ منتخب‌ امام‌ هستند، فقط‌ دارای‌ یک‌ رأی‌ و تابع‌ اکثریت‌ باشند. وقتی‌ نظر شورای‌ مرکزی‌ مطرح‌ شد، مرحوم‌ شهید دکتر بهشتی‌ لحظه‌ای‌ تأمل‌ کرد و بعد فرمود: دوستان‌ ما درست‌ می‌گویند و نظرشان‌ صحیح‌ است‌. سخن‌ مرحوم‌ بهشتی‌ به‌ بحث‌ها خاتمه‌ داد و شورای‌ مرکزی‌ با آقایان‌ به‌ توافق‌ رسید و فعالیت‌های‌ ما آغاز شد.

 پیرامون‌ شورای‌ فقهی‌ مؤتلفه‌ اسلامی‌، این‌ نکته‌ وجود دارد که‌: با اینکه‌ در حال‌ حاضر و در زمان‌ پس‌ از انقلاب‌، شرایط‌ برای‌ بازگو کردن‌ مطالب‌ و خاطرات‌ محدودیتی‌ ندارد، اما با این‌ حال‌، اطلاعات‌ دقیقی‌ از مقدار و نوع‌ فعالیت‌ این‌ روحانیون‌ و مقدار تأثیرگذاری‌ آنها و تأثیرپذیری‌ اعضا، در مدت‌ یکسال‌ و اندی‌ که‌ «جمعیت‌ مؤتلفه‌» فعالیت‌ داشته‌، در دسترس‌ نیست‌. البته‌، آنکه‌ بیشتر با مجموعه‌ مؤتلفه‌ همراه‌ بوده‌ است‌ آقای‌ دکتر بهشتی‌ و پس‌ از آن‌ آقای‌ انواری‌ است‌ امّا در اسناد و مدارک‌، مطالبی‌ که‌ حاکی‌ از ارتباط‌ تنگاتنگ‌ میان‌ آقایان‌ غفوری‌، مولایی‌ و مرتضی‌ مطهری‌ با مؤتلفه‌ باشد، در دسترس‌ نیست‌.

 تا کنون‌ سندی‌ پیرامون‌ ارتباط‌ تشکیلاتی‌ مؤتلفه‌ با آیت‌الله‌ مطهری‌ به‌ دست‌ ما نرسیده‌. اما به‌ عکس‌، اسناد منتشر شده‌ ایشان‌ در آن‌ دوره‌، مربوط‌ به‌ «مسجد هدایت‌» و «مکتب‌ توحید» و «جلسات‌ نهضت‌ آزادی‌» و نیز «مجالس‌ عمومی‌» می‌باشد که‌ دال‌ بر ارتباط‌ ایشان‌ با این‌ افراد است‌. البته‌ راجع‌ به‌ دکتر گلزاده‌غفوری‌، پس‌از انقلاب‌ و جریانات‌ سال‌ 60 مسأله‌ متفاوت‌ شده‌ است‌، و مؤتلفه‌ علاقه‌ای‌ ندارد اسمی‌ از ایشان‌ به‌ میان‌ آورد. و حتی‌ اسم‌ ایشان‌ را در نمودار مؤتلفه‌ که‌ در کتاب‌ «هیأت‌های‌ مؤتلفه‌» چاپ‌ شده‌، حذف‌ نموده‌اند و معمولاً نیز اعضا در خاطرات‌ خود، نامی‌ از ایشان‌ نمی‌برند.

 البته‌ این‌ روحانیون‌، اگرچه‌ ارتباطی‌ با مؤتلفه‌ داشته‌اند، امّا همزمان‌ در بسیاری‌ از مجالس‌ و گروه‌های‌ مشابه‌ نیز فعالانه‌ شرکت‌ می‌کرده‌اند.

 بنابراین‌ به‌ نظر می‌رسد، مطلبی‌ را که‌ برخی‌ در خاطرات‌ خود مطرح‌ می‌کنند که‌ ایشان‌ فرصت‌ همکاری‌ زیاد با مؤتلفه‌ را نداشته‌ است‌، صحیح‌ باشد. و به‌ نظر می‌رسد مناسب‌ است‌ که‌ اعضای‌ مؤتلفه‌، دقیقاً مشخص‌ نمایند که‌ میزان‌ ارتباط‌ و همکاری‌ استاد مطهری‌ با آنها چگونه‌ بوده‌ است‌؟

 لایحه‌ مهم‌

 در این‌ دوران‌ «کاپیتولاسیون‌» با آن‌ سوابق‌ شوم‌ و ننگین‌ گذشته‌، بار دیگر در عرصه‌ سیاست‌ ایران‌، حادثه‌ آفرین‌ شد.

 مخالفت‌ حاج‌آقا روح‌الله‌ خمینی‌ با رژیم‌ شاه‌ پس‌از آزادی‌ از زندان‌، در قضیّة‌ «کاپیتولاسیون‌» به‌ اوج‌ خود رسید.

 رژیم‌ شاه‌ که‌ در برابر مخالفت‌ صریح‌ و قاطع‌ امام‌ خمینی‌ گیج‌ شده‌ بود و می‌دانست‌ که‌ با کشتار مردم‌ و زندانی‌ کردن‌ دوبارة‌ ایشان‌، مسئله‌ حل‌ نمی‌شود، تصمیم‌ گرفت‌ امام‌ را از ایران‌ به‌ ترکیه‌ تبعید کند. مأموران‌ ساواک‌ به‌ خانه‌ ایشان‌ ریختند و مرجع‌ تقلید و رهبر مبارزات‌ ملّت‌ را شبانه‌ دستگیر کردند و به‌ تهران‌ آوردند و صبح‌ روز 13 آبان‌ ماه‌ 1343 یکسره‌ از فرودگاه‌ مهرآباد به‌ ترکیه‌ فرستادند.

 آغاز جدی‌ اقدامات‌ مسلحانه‌

 عراقی‌ می‌گوید: خوب‌، ایشان‌ را تبعید کردند به‌ ترکیه‌، بچّه‌ها چون‌ زیاد فشار می‌آوردند که‌ بایستی‌ یک‌ کاری‌ بکنیم‌ و ما هم‌ یک‌ مقدار کار توضیحی‌ برایشان‌ کردیم‌ که‌ در این‌ شرایط‌ الا´ن‌ آن‌ نیرویی‌ وجود ندارد که‌ بعد از آن‌ کشتار سال‌ گذشته‌، مردم‌ تقریباً ضربه‌ای‌ خوردند از جهت‌ روحی‌، آن‌ آمادگی‌ درشان‌ نیست‌ که‌ ما بتوانیم‌ یک‌ همچون‌ موجی‌ در آنها ایجاد بکنیم‌، و اگر هم‌ که‌ موج‌ کمتر از سال‌ گذشته‌ باشد این‌ شکست‌ خود ماست‌ و شکست‌ حرکت‌ و جنبش‌ است‌، شما عجالتاً یک‌ مقدار به‌ مسائل‌ درونی‌ خودتان‌ مشغول‌ باشید، تعلیماتی‌ که‌ به‌ شما می‌دهند چه‌ از نظر ایدئولوژی‌، چه‌ از نظر سیاسی‌ ـ اجتماعی‌، تا بعد طرح‌ و نقشه‌ای‌ که‌ ما داریم‌، خرده‌ خرده‌ برایتان‌ روشن‌ می‌شود، بیکار ننشسته‌ایم‌.

 احمد شهاب‌ می‌گوید: «نکتة‌ خیلی‌ مهم‌ این‌ است‌ که‌ پس‌ از تبعید امام‌، بازار بسته‌ نشد؛ در حالی‌ که‌ یک‌ سال‌ قبل‌ که‌ امام‌ را گرفته‌ و به‌ زندان‌ برده‌ بودند، بازار تعطیل‌ شده‌ بود. لذا ما بلافاصله‌ درصدد تحقیق‌ برآمدیم‌ و متوجه‌ شدیم‌ که‌ بعضی‌ از آقایان‌ و رؤسای‌ اصناف‌ در جایی‌ جمع‌ شده‌ بودند و پهلوانی‌، معاون‌ سرهنگ‌ صدارت‌ در ساواک‌، بازار را دعوت‌ کرده‌ و قول‌ گرفتند که‌ ما رؤسای‌ اصناف‌ سعی‌ می‌کنیم‌ بازار بسته‌ نشود و در مقابل‌ به‌ هشتاد نفر از ما تذکرة‌ زیارت‌ قبر امام‌ حسین‌(ع‌) را بدهید. لذا بازار در آن‌ روز باز بود. من‌ و شهید عراقی‌ و بعضی‌ از برادرانمان‌ درصدد بودیم‌ که‌ چه‌ کار کنیم‌؟ بلافاصله‌ شبانه‌ به‌ منزل‌ شهید عراقی‌ رفتیم‌. حمید ایپکچی‌ بود، آقای‌ عسگراولادی‌ و برخی‌ از برادران‌ که‌ الا´ن‌ درست‌ در نظرم‌ نیست‌، هم‌ بودند. در آنجا با ریگ‌ و باروت‌ و گلیسرین‌ حدود 100 تا 150 بمب‌ کوچک‌ ساختیم‌ و فردای‌ آن‌ روز به‌ بازار آمدیم‌ و بین‌ اعضای‌ مؤتلفه‌ تقسیم‌ کردیم‌ که‌ سر ساعت‌ ده‌ صبح‌ عمل‌ کنیم‌. سر ساعت‌ ده‌، اینها را به‌ طرف‌ دیوارهای‌ مغازه‌ها در بازار پرتاب‌ کردیم‌. بمب‌ها صدای‌ عجیبی‌ می‌داد و دود عجیبی‌ نیز برپا می‌شد. بازار به‌ کلی‌ بسته‌ شد و تمام‌ مغازه‌دارها رفتند. ساواک‌ و شهربانی‌ به‌ بازار آمدند. دو مرتبه‌ بمب‌ها به‌ طرف‌ آنها پرتاب‌ شد.»

 در همین‌ زمان‌ بود که‌ شور و هیجان‌ مؤتلفه‌، برای‌ هر کار که‌ بتواند کمکی‌ به‌ حل‌ بحران‌ نماید، از کنترول‌ خارج‌ شد. و تصمیم‌ به‌ حرکتی‌ گرفتند که‌ حضرت‌ امام‌ با آن‌ کاملاً مخالف‌ بود.

 آقای‌ حبیب‌الله‌ عسگراولادی‌ می‌گوید: وقتی‌ که‌ مؤتلفه‌ اسلامی‌ در تعطیل‌ بازار و فراگیر کردن‌ اعتصابها موفق‌ نشد، بخشی‌ از تشکل‌ ما به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ کار مسلحانه‌ کند.

 آقای‌ هاشم‌ امانی‌ می‌گوید: این‌ تصمیم‌ خود مؤتلفه‌ بود، یعنی‌ وضعیت‌ طوری‌ شده‌ بود که‌ اعلامیه‌ و تشکیل‌ جلسات‌، مثمر ثمر نبود. مردم‌ خسته‌ شده‌ بودند و می‌گفتند باید کاری‌ کرد. بعد از تبعید امام‌، بر عکس‌ 15 خرداد، هیچ‌ اتفاقی‌ نیفتاد و فقط‌ نصف‌ روز بازار دروازه‌ را بستند.

 وی‌ در جای‌ دیگری‌ می‌گوید: پس‌ از تبعید امام‌(ره‌) حرکت‌ مؤثری‌ صورت‌ نگرفته‌ بود، نه‌ بازاری‌ بسته‌ شده‌ بود، نه‌ تحصنی‌ صورت‌ گرفت‌ نه‌ تظاهرات‌ بزرگی‌ انجام‌ شد، البته‌ برادران‌ مؤتلفه‌ یک‌ روز به‌ بازار حضرتی‌ آمدند و اعتراضی‌ کردند که‌ این‌ عمل‌ باعث‌ شد بازار نصف‌ روز بسته‌ شود. این‌ وقایع‌ سبب‌ گردید که‌ من‌، شهید امانی‌ و شهید عراقی‌ مصمم‌ شویم‌ که‌ این‌ کار را انجام‌ دهیم‌ و یک‌ پاسخ‌ دندان‌ شکن‌ به‌ اقدامات‌ حکومت‌ بدهیم‌. این‌ بود که‌ شاخه‌ نظامی‌ مؤتلفه‌ مصمم‌ شد که‌ این‌ کار را بکند

 آقای‌ هاشم‌ امانی‌ ادامه‌ می‌دهد: زدن‌ این‌ افراد حالت‌ ضرب‌الاجل‌ پیدا کرده‌ بود و ما می‌خواستیم‌ حتماً بعد از تبعید امام‌ یک‌ کاری‌ انجام‌ شود و چندان‌ فاصله‌ای‌ بین‌ این‌ دو رویداد نیفتد. عملاً هم‌ همین‌ طور شد، یعنی‌ امام‌ در سیزده‌ آبان‌ تبعید شدند و منصور را در روز اول‌ بهمن‌ زدند.

  آغاز رسمی‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ مؤتلفه‌

 ابتدا باید در نظر داشت‌ که‌ از زمان‌ تأسیس‌ و پاشیده‌شدن‌ مؤتلفه‌ اسلامی‌ پس‌ از ترور، کلاً بیست‌ ماه‌ طول‌ کشیده‌ است‌. و باید کل‌ تحلیل‌های‌ پیرامون‌ ترور منصور و اجازه‌ ترور، به‌ صورت‌ واقع‌بینانه‌ در این‌ بیست‌ ماه‌ بگنجد. و همچنین‌ باید دانست‌، این‌ گروه‌ها از جوانانی‌ متدین‌ و با احساس‌ که‌ با میانگین‌ سن‌ 30 سال‌، شکل‌ گرفته‌ است‌.

 آنچه‌ از شواهد و اسناد مشخص‌ است‌ گروه‌های‌ مؤتلفه‌ که‌ از چند گروه‌ مجزا به‌ هم‌ پیوستند، دو نوع‌ فعالیت‌ داشتند. هم‌ ارتباط‌ و همکاری‌ قبلی‌ خود را با اعضای‌ گروه‌ اولیه‌شان‌ حفظ‌ کردند و هم‌ همکاری‌ در ائتلاف‌ جدید را، بنابراین‌ تأسیس‌ مؤتلفه‌، اسماً در اوایل‌ خرداد 42 می‌باشد، ولی‌ همکاری‌ منسجم‌ و تشکیلاتی‌ آن‌ چندین‌ ماه‌ بعد شکل‌ گرفت‌. بنابراین‌ گروه‌ها سه‌ گانه‌ از نظر عملیاتی‌ کارهای‌ سابق‌ خود را پیگیری‌ می‌نمودند.

 از این‌ جهت‌، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اعضای‌ گروه‌ «مسجد شیخ‌علی‌»، که‌ برآمده‌ از «گروه‌ شیعیان‌» و آن‌ نیز برآمده‌ از گروه‌ «فداییان‌ اسلام‌» بود، با طبع‌ و گرایشی‌ خاص‌، فعالیتهای‌ خود را دنبال‌ می‌کردند. و پس‌ از تشکیل‌ ائتلاف‌ نیز، بدون‌ نظر شورای‌ مرکزی‌ مؤتلفه‌، این‌ فعالیتها را ادامه‌ دادند.

 این‌ گروه‌ پس‌ از آنکه‌ موفق‌ به‌ اخذ فتوی‌' از مراجع‌ تقلید نشدند، از این‌ کار صرف‌ نظر کردند. تا اینکه‌ پس‌ از تبعید امام‌ خمینی‌ با محمد بخارایی‌ و رفقایش‌ آشنا می‌شوند و آنها را مصرّ به‌ اقدام‌ ترور می‌بینند. و کار را کلاً به‌ آنها واگذار می‌نمایند.

 نکته‌ دیگر اینکه‌:

 آنچه‌ مسلم‌ است‌، حداقل‌ سه‌ نفر (حاج‌ مهدی‌ عراقی‌، حاج‌ احمد شهاب‌ و حاج‌ هاشم‌ امانی‌) از اعضای‌ مؤتلفه‌، سابقه‌ عضویت‌ در گروه‌ «فداییان‌ اسلام‌» را داشتند که‌ دو نفر آنها اخراجی‌ گروه‌ فداییان‌اسلام‌، توسط‌ نواب‌ صفوی‌ هستند، که‌ به‌ مؤتلفه‌ پیوستند.

 و حداقل‌ ده‌ نفر آنها علاقمند و همکار و متأثر از فداییان‌ اسلام‌ بوده‌اند. بنابراین‌ حداقل‌ یازده‌ نفر با داشتن‌ افکار فداییان‌ اسلام‌، توانستند پس‌ از پاشیده‌شدن‌ گروه‌ «فداییان‌ اسلام‌» به‌ هیأت‌های‌ «مؤتلفه‌ اسلامی‌» بپیوندند. و بر این‌ اساس‌، طرز تفکر «حرکت‌های‌ مسلحانه‌» را به‌ این‌ گروه‌ وارد کنند.

 همچنین‌ گروه‌ مسجد شیخ‌علی‌ که‌ عوامل‌ اصلی‌ دست‌اندرکار ترور در آن‌ بودند، اغلب‌ عضو گروه‌ شیعیان‌ بودند که‌ به‌ گفته‌ آقای‌ عسگراولادی‌: از «فداییان‌ اسلام‌» تولد یافته‌ بود. و آقای‌ جواد مقصودی‌ نیز بر آن‌ تأکید دارد:

 با دعوت‌ مرحوم‌ حاج‌ صادق‌ امانی‌ ـ که‌ خدا درجاتش‌ را متعالی‌ کند ـ جلسات‌ را تشکیل‌ دادیم‌. در ابتدا ایشان‌ حدیث‌ می‌فرمودند و گاهی‌ هم‌ بحث‌ سیاسی‌ می‌کردند که‌ شاید الهام‌ گرفته‌ از دیدگاه‌ فداییان‌ اسلام‌ بود. ما با فداییان‌ اسلام‌ و شهید نواب‌ رفت‌ و آمد و دوستی‌ داشتیم‌. موقعی‌ که‌ شهید نواب‌ صفوی‌ در دولاب‌ و در حال‌ اختفا به‌ سر می‌برد، من‌ و مرحوم‌ حاج‌ صادق‌ امانی‌ به‌ منزل‌ ایشان‌ می‌رفتیم‌. خانه‌ محقری‌ بود و حوض‌ کوچکی‌ هم‌ داشت‌. در حیاط‌ منزلشان‌ می‌نشستیم‌ و ایشان‌ مسائلی‌ را بیان‌ می‌کردند، بنابراین‌ حرکت‌ ما الهام‌ گرفته‌ از فداییان‌ اسلام‌ بود که‌ با رژیم‌ مبارزه‌ می‌کردند و حرف‌ این‌ بود که‌ چگونه‌ باید با یک‌ رژیم‌ ضد دین‌ و مروج‌ فساد، مقابله‌ کرد... ما به‌ عنوان‌ گروه‌ شیعیان‌ فعالیت‌ می‌کردیم‌.

 از آنجا که‌ فداییان‌ اسلام‌ مرحوم‌ نواب‌ را در میان‌ خود داشتند، خود را نیازمند به‌ اجازه‌ از مراجع‌ و علماء دیگر نمی‌دانستند. و برخی‌ می‌گفتند که‌ مقتولین‌ مفسد فی‌الارض‌ هستند.

 و در این‌ میان‌، اعتقاد برخی‌ از اعضای‌ «گروه‌ حاد مؤتلفه‌» نیز این‌ چنین‌ بود که‌ لزومی‌ به‌ کسب‌ مجوز نمی‌دیدند.

 حاج‌ هاشم‌ امانی‌ می‌گوید: البته‌ در مورد کسانی‌ چون‌ حسن‌ علی‌ منصور با آن‌ جنایت‌ها، برای‌ اعدام‌ انقلابی‌ نیازی‌ به‌ فتوا نبود. من‌ در جایی‌ خواندم‌ که‌ حسن‌ علی‌ منصور برای‌ آمریکائی‌ها از شاه‌ هم‌ مهم‌تر بود، چون‌ کسی‌ بود که‌ این‌ همه‌ خیانت‌ به‌ کشور و به‌ اسلام‌ کرد کسی‌ که‌ به‌ پیغمبر فحش‌ بدهد، قتلش‌ از قبل‌ مشخص‌ است‌. اینها هم‌ چنین‌ بودند و اصلاً نیاز به‌ فتوا نبود.

 امّا از گفته‌ها بر می‌آید که‌ به‌ اصرار حاج‌ صادق‌ امانی‌، آنها برای‌ کسب‌ مجوز فعالیت‌ خود، تلاش‌ نموده‌اند.

 هر چند آقای‌ مهدی‌ عراقی‌ در خاطرات‌ خود می‌گوید ایدة‌ گرفتن‌ فتوی‌' از من‌ بوده‌ است‌. نکتة‌ آخر و بسیار مهم‌ اینکه‌، گروه‌ حاد ابتدا شروع‌ به‌ فعالیت‌ و پس‌ از مدتی‌، اقدام‌ به‌ هماهنگی‌ با شورای‌ مؤتلفه‌ نمود.

 آقای‌ هاشم‌ امانی‌ می‌گوید: قبل‌ از 15 خرداد  ] 42 [  حتی‌ تصمیم‌ گرفته‌ بود که‌ شاخه‌ نظامی‌ داشته‌ باشد. حاج‌ صادق‌ نیز قبل‌ از 15 خرداد همواره‌ می‌گفت‌ که‌: «بالاخره‌ روزی‌ می‌رسد که‌ ما باید در مقابله‌ با رژیم‌ مسلحانه‌ برخورد کنیم‌.» ما به‌ صورت‌ مستمر به‌ همراه‌ شهید عراقی‌، شهید حاج‌ صادق‌ امانی‌، آقای‌ عباس‌ مدرسی‌فر و عزت‌الله‌ خلیلی‌ در منزل‌ آقای‌ مدرسی‌فر جلساتی‌ را داشتیم‌ و وظایف‌ را تقسیم‌ می‌کردیم‌. در این‌ جلسات‌ مسؤولیت‌ تهیه‌ اسلحه‌ بر عهده‌ من‌ قرار گرفت‌، این‌ تصمیم‌ حول‌ و حوش‌ 15 خرداد گرفته‌ شد.

 و بعدها یعنی‌ پس‌از گذشت‌ حدود یکسال‌، شورای‌ مشورتی‌ روحانی‌ از آن‌ خبردار شدند.

 حجة‌الاسلام‌ انواری‌ می‌گوید: «مؤتلفه‌ در کنار تشکیلات‌ سیاسی‌ خود به‌ تشکیل‌ گروه‌ مسلحی‌ پرداخت‌؛ البته‌ من‌ باید عرض‌ کنم‌ که‌ این‌ گروه‌ مسلح‌ که‌ اینها تشکیل‌ دادند، شورای‌ روحانی‌ بی‌خبر بود. ما اطلاع‌ نداشتیم‌ بعد که‌ خواستند وارد عمل‌ شوند ما را در جریان‌ گذاشتند.»

 «گروه‌ حاد» مؤتلفه‌ پس‌ از آنکه‌ موفق‌ به‌ اخذ فتوی‌' ترور از مراجع‌ تقلید نشدند، از «اقدام‌ به‌ ترور» صرف‌نظر کردند. امّا بالاخره‌ پس‌ از تبعید حضرت‌ امام‌ خمینی‌، و با وضع‌ فوق‌العاده‌ای‌ که‌ بین‌ انقلابیون‌ و مخصوصاً بچه‌های‌ مؤتلفه‌ پیش‌ آمده‌ بود، گروه‌ حاد توانستند نظر ضمنی‌ و مشروط‌ اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ مؤتلفه‌ را با خود همراه‌ کنند.

 آقای‌ هاشم‌ امانی‌ می‌گوید: این‌ تصمیم‌ خود مؤتلفه‌ بود، یعنی‌ وضعیت‌ طوری‌ شده‌ بود که‌ اعلامیه‌ و تشکیل‌ جلسات‌، مثمر ثمر نبود. مردم‌ خسته‌ شده‌ بودند و می‌ گفتند باید کاری‌ کرد. بعد از تبعید امام‌، بر عکس‌ 15 خرداد، هیچ‌ اتفاقی‌ نیفتاد و فقط‌ نصف‌ روز بازار دروازه‌ را بستند.

 آقای‌ عسگراولادی‌ می‌گوید: بخشی‌ از تشکل‌ ما به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ کار مسلحانه‌ کند و وقتی‌ که‌ این‌ تصمیم‌ گرفته‌ شد، شورای‌ مرکزی‌ حکم‌ عدم‌ صلاحیت‌ برای‌ خودش‌ صادر کرد و گفت‌ اینکه‌ بنده‌ می‌خواهد کا مسلحانه‌ بکند، ما برای‌ تأیید آن‌ صاحب‌ صلاحیت‌ نیستیم‌. تجدید نظری‌ در شورای‌ مرکزی‌ انجام‌ شد.

 در بازجویی‌ افراد قریب‌ به‌ این‌ مضمون‌ آمده‌ است‌: پس‌ از صحبت‌ برخی‌ اعضاء، نوبت‌ که‌ به‌ حاج‌ صادق‌ امانی‌ رسید، ایشان‌ از فعالیتهای‌ عادی‌ مؤتلفه‌ و دیگر مبارزان‌ اظهار یأس‌ و ناامیدی‌ نمودند و گفتند باید راه‌ بهتری‌ پیدا کرد. که‌ منظورشان‌ اقدامات‌ حاد بود.

 همین‌ که‌ خواست‌ توضیح‌ بیشتری‌ دهد، عده‌ای‌ از اعضا گفتند این‌ صحبت‌ها مضرّ است‌ و مانع‌ شدند. از جمله‌ کسانی‌ که‌ اعتراض‌ کردند آقای‌ اسلامی‌ و عسگراولادی‌ و میرفندرسکی‌ بودند. البته‌ دیگران‌ نیز اعتراض‌ داشتند ولی‌ فرصت‌ بیان‌ پیدا نکردند.

 اعضا تأکید داشتند که‌ یک‌ فرد مسلمان‌ برخلاف‌ نظر مراجع‌ تقلید قدم‌ بر نمی‌دارد و لذا اطراف‌ این‌ موضوع‌ در جلسه‌ خیلی‌ بحث‌ شد. و عده‌ای‌ نیز مشروط‌ به‌ جلب‌ نظر مراجع‌ تقلید با این‌ اقدام‌ موافقت‌ ضمنی‌ نمودند.

 امّا بالاخره‌ با وجود مخالفت‌هایی‌، قرار شد مؤتلفه‌ اسلامی‌ پس‌ از نظرسنجی‌ از بدنه‌ خود و نبود طرح‌ و ایده‌ دیگر، «شاخة‌ نظامی‌» نیز داشته‌ باشد.

 حاج‌ حبیب‌ الله‌ شفیق‌ می‌گویند: بعد از بازداشت‌ و تبعید امام‌، فضا خیلی‌ برای‌ ما تنگ‌ شد و همه‌ فعالیت‌های‌ ما تحت‌ کنترل‌ در آمد. بالاخره‌ شورا به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ باید به‌ کارهای‌ نظامی‌ رو بیاوریم‌.

 شورای‌ مرکزی‌  ] در منزل‌ علاء میرمحمد صادقی‌، واقع‌ در نظام‌آباد ساعت‌ شش‌ تا 12 شب‌ [  تشکیل‌ جلسه‌ داد و قرار شد، از مجموعه‌ گروه‌ سوالی‌ بشود که‌ هر فردی‌ تا کجا آمادگی‌ دارد که‌ برای‌ نهضت‌ همکاری‌ داشته&

/ 0 نظر / 40 بازدید