ملکم خان و تغییر خط

فهرست مطالب شامل
مقدمه / 9
شرح حال وی / 10
تولد و تحصیلات  او / 11
فعالیتهای او / 11
دوران روزنامه‌نگاری  / 14
نثر ملکم / 15
نقد ادبی و ملکم / 16
آثار  / 19
ملکم­خان و تغییر خط / 27
گاهشمار شمسی فعالیت زندگی او پیرامون تغییر خط / 31
یادآوری / 43
روابط ملکم با آخوندزاده و موضوع اصلاح الفباء / 45
الفبای ملکمی / 77
برخی نامه­های ملکم خان / 91
مسودة کاغذ آخوندزاده به وزیر امور خارجه / 93
مسوده کاغذ آخوندزاده به ملکم خان / 95
نامه آخوندزاده به ملکم خان / 99
نامه­ آخوندزاده به میرزا ملکم­خان / 101
از ملکم خان به آخوندزاده / 107
کاغذ دوم آخوندزاده به ملکم خان / 109
از ملکم خان به آخوندزاده / 111
از ملکم خان به آخوندزاده / 112
نامه آخوندزاده به ملکم خان /  113
نامه آخوندزاده به ملکم خان / 115
از میرزا ملکم خان به آخوندزاده / 117
سواد مکتوب آخوندزاده به ملکم خان / 120
سواد ورقة جداگانه از آخوندزاده به ملکم / 121
سواد ورقه جداگانه آخوندزاده به ملکم خان / 124
سواد ورقه آخوندزاده به ملکم خان / 128
نامه آخوندزاده به ملکم خان /  130
کاغذ جداگانه /  134
سواد مکتوبی از آخوندزاده  به دو نفر از وزرای عثمانیه /  135
از میرزا ملکم خان به آخوندزاده /  140
نامه آخونزاده  به ملکم خان /  141
از آخوندزاده به ملکم خان /  144
سواد مکتوب دیگر از آخوندزاده بروح القدس /  146
بسط و تفصیل مطالبی است که آخوندزاده در اواخر ماه مارت سنة 1872 از جناب روح القدس در تفلیس هنگام عبورش از این بلده بعزیمت طهران در چند مجلس شنیده‌ است /  148
کتاب «نمونه خطوط آدمیت» /  153
معرفی متن /  158
اصل متن  /  160
[مقدمه] /  160
[نکته اول: قواعد خط] /  160
[نکته دوم: شرط رواج]  /  162
[نکته سوم: جدا نویسی]  /  164
[نکته چهارم: اعراب داخل حروف]  /  165
«بحث»  /  169
«سؤال»  /  170
«بحث»  /  172
«مسأله بزرک»  /  174
جمع بندی  /  177
شیخ و وزیر  /  179
مجلس اوّل در اسلامبول  /  181
مجلس دویم   /  196
مجلس سیم  /  205
مقدمه گلستان سعدی  /  213
رساله خط ملکمی  /  229
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید  /  235
منابع و کتابنامه  /  239

 

علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند مبلغ 350 هزار تومان به شماره حساب ملی

0101606661005

به نام کاظم استادی

واریز نمایند و تصویر فیش بعلاوه آدرس دقیق پستی خود را به صورت پیام به این ایمیل

ostadikazem@yahoo.com

ارسال نمایند؛ تا در اسرع وقت از طریق پست برایشان ارسال گردد

/ 0 نظر / 31 بازدید