شرح حال آیت الله صانعی

شرح حال آیة اللَّه یوسف صانعى

آیةالله حاج شیخ یوسف صانعى در سال 1316 شمسى در یکى از روستاهاى اصفهان در خانواده‏اى روحانى‏و دلبسته به اهل بیت: به دنیا آمد.

پدرشان حجةالاسلام والمسلمین شیخ محمد على صانعى از روحانیان محبوب و خدوم بود.

درس‏هاى مقدماتى را در اصفهان فرا گرفت و در سال 1330 شمسى براى ادمه تحصیل به حوزه علمیه قم‏رهسپار شد. دوره سطح را در چهار سال به پایان رسانید و سپس در درس خارج شرکت کرد.

اساتید او در قم

آیة اللَّه ستوده

آیة اللَّه سید موسى صدر

آیة اللَّه مشکینى

آیة اللَّه منتظرى

آیة اللَّه فکور یزدى

آیة اللَّه حاج شیخ عبدالجواد جبل عاملى

آیة اللَّه العظمى بروجردى

آیة اللَّه العظمى امام خمینى

آیة اللَّه‏العظمى اراکى

آیة اللَّه العظمى محقق داماد

او پس از سال ها تدریس سطح، به تدریس درس خارج فقه و اصول پرداخت که هنوز هم ادامه دارد.

تألیفات او:

1 - فقه الثقلین کتاب القصاص

2 - فقه الثقلین کتاب الطلاق )تقریرات(

3 - تقریرات درس‏هاى خارج امام خمینى

4 - رساله در قاعده فراغ و تجاوز

5 - رساله لاضرر

6 - فقه الثقلین کتاب الارث

7 - فقه الثقلین کتاب النکاح

و کتاب هاى دیگر.

ایشان پس از پیروزى انقلاب در سال‏هاى گذشته مسؤولیت‏هاى گوناگونى داشت:

1 - دادستان کل کشور.

2 - عضو فقهاى شوراى نگهبان.

3 - عضو مجلس خبرگان رهبرى در دوره اول.

4 - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.

5 - امامت جمعه قم.

/ 0 نظر / 43 بازدید