کتابشناسى آیین نگارش

 

 

 

کتابشناسى آیین نگارش

 

آموزش گام به گام آیین نگارش (5) سال سوم نظام جدید

ناشر :نشر آزمون

نویسنده :احمدى‏طباطبایى - زهرا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1377/08/10

قیمت :4000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :104

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2000

شابک :9644614143

موضوع :

1 -فن نگارش  آزمونها و تمرینها )متوسطه(

2 -فارسى  انشائ و تمرین کتابهاى درسى راهنماى آموزشى

 

 

آموزش گام به گام انشائ و نامه‏نگارى از کلاس اول ابتدایى تا کلاس سوم راهنمایى

ناشر :انزلى

نویسنده :انزلى - حسن

محل نشر :ارومیه

تاریخ نشر :1377/09/02

قیمت :4500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :160

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9646614019

موضوع :

1 -نامه‏نگارى فارسى راهنماى آموزشى

2 -فن نگارش

3 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى

 

 

آموزش گام به گام فارسى و آیین نگارش (5) سال سوم نظام جدید

ناشر :نشر آزمون

نویسنده :قوامى - پرویز

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1376/10/06

قیمت :3800

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :176

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

شابک :9644612949

موضوع :

1 -فارسى  راهنماى آموزشى )متوسطه(

2 -فارسى  کتابهاى درسى

 

 

آموزش نگارش در کلاس با آزمون و تست و ایجاد خلاقیت در نویسندگى

ناشر :گلبرگ

نویسنده :معینیان - مهدى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/05/28

قیمت :10000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :234

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9645699193

موضوع :

1 -نامه‏هاى فارسى راهنماى آموزشى

2 -فن نگارش  راهنماى آموزشى

3 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى

 

 

ویژه دوره راهنمایى ’انشائ و آیین نگارش’آموزش و راهنماى کامل

ناشر :باستان

نویسنده :جعفرنژاد - على‏رضا

نویسنده :چنگیزى - پریسا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/06/31

قیمت :8000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :176

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9647394004

موضوع :

1 -فن نگارش

/ 0 نظر / 40 بازدید