معرفی کتاب مصابیح القلوب

معرفى کتاب مصابیح القلوب

»داستان عارفان« گزیده‏اى از کتاب »مصابیح القلوب« یکى از آثار ارزشمند زبان فارسى، که سرشار از آیات و  روایات، مواعظ و حکم نادره است، مى‏باشد. این کتاب نوشته ابوسعید )ابوعلى ( حسن‏بن حسین واعظ بیهقى )زنده در 757 ه’( که در نوشته هایش همواره خود را »حسن شیعى سبزوارى« مى‏خواند. حیات این عالم فاضل و واعظ وارسته، در قرن هشتم هجرى )معاصر فرزند علامه حلى )ره( و هم روزگار شهید اول( مى‏باشد.

از زندگى او اطلاع چندانى در دست نیست، جز مختصرى که صاحب ریاض و علامه سیدمحسن امین و علامه آقابزرگ تهرانى در آثار خویش نقل نموده‏اند.(193) »حسن شیعى سبزوارى« چندین کتاب به زبان فارسى دارد، که بجر »مصابیح القلوب« همه در شرح زندگانى و احوال معصومین و بیان فضایل و معجزات آن ذوات مقدّس : مى‏باشد.

از مجموع آثار او یک عنوان تلخیص، یک عنوان ترجمه و بقیه تألیف خود اوست.

1 - »بهجْ المباهج« فى تلخیص » مباهج المهج« فى مناهج الحجج.

2 - ترجمه کشف الغمّْ.

3 - راحْ الارواح و مونس الاشباح فى احول النّبى و الائمْ :

4 - غاىْ المرام فى فضایل على‏بن ابى‏طالب و ذریّته الکرام :

5 - المصباح المنیر فى فضایل النّبى و اهل بیته :

6 - مصابیح القلوب.

»واعظ بیهقى« مصابیح القلوب را - که اینک تنها داستانهاى آن تقدیم خوانندگان گرامى مى‏شود - در مواعظ، نصایح و نوادر حکم، نگاشته و در 53 فصل، به شرح و تفسیر 53 حدیث از کلمات گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرداخته است. او هر فصل را با روایتى آغاز مى‏نماید و در برخى از فصلها پس از متن روایت، به مناجات با خداوند متعال مى‏پردازد. سپس با ذکر برخى از اوصاف رسول اکرم 6 به ترجمه و شرح حدیث مى‏پردازد، و چنانکه شیوه اهل منبر است از ذکر آیات و روایات متعدد، و امثال و حکم، و سرگذشت بزرگان، و قصّه‏ها و داستانهاى شیرین - و گاهى نادر - غفلت نمى‏ورزد.

چنانچه گفته شد، داستانهاى آن کتاب، غالباً جالب و خواندنى است، که ما را بر آن داشت، تا داستانها آن کتاب را به صورت مجزا و موضوع‏بندى شده منتشر کنیم. تا ان‏شأالله مفید فایده واقع شود.

تلاشهایى که در آماده سازى کتاب حاضر صورت گرفته است، به شرح ذیل مى‏باشد:

1 - موضوع‏بندى تمامى داستانها

2 - ویراستارى جدید

3 - ترجمه و شرح لغات و اصطلاحات

4 - نام‏گذارى داستانها

5 - ترجمه آیات و عبارات

6 - ترجمه اشعار عربى به نظم فارسى

7 - اضافه نمودن بعضى مطالب ضرورى در متن

امید آن داریم، که سروران و استادان گرامى، خطاها و لغزش‏هاى این اثر را بر ما روشن کنند، و ما را از دعاى خیر خویش بهره‏مند سازند.

/ 0 نظر / 156 بازدید