یک بام دو هوا

                                               یک بام و دو هواى ارشاد اسلامى

معمولاً اگر یک روزنامه را در مقیاس، قطع و حروفچینى یک کتاب در بیآوریم، تا 300 صفحه را پر مى‏کند؛حال، این روزنامه با مطالب 300 صفحه‏اى، و ویژگى‏هاى دیگرى مثل:

1 - تیراژ زیاد، که گاهى تا چند صد هزار نسخه است.

2 - قیمت ارزان

3 - توزیع سریع

4 - فراگیرى در شهرها و تمامى کشور

5 - اتمام نسخه‏هاى روزنامه در یک روز و ...

صحت و سلامت، و کلاً مسؤولیت مطالب آن، از سوى ارشاداسلامى بر عهده »مدیر مسؤول روزنامه« سپرده‏شده‏است، یعنى لازم نیست در هر شماره، مجوز مطالب روزنامه گرفته شود، بلکه به صورت کلى، مسؤلیت‏مطالب بر عهده صاحب نشریه مى‏باشد، تا اگر مشکلى پیش آمد، جوابگو باشد.

امّا کتاب )که در ایران خیلى غریب است( با ویژگیهاى دیگرى مثل:

1 - تیراژ اندک، که اغلب هزار تا دو هزار نسخه مى‏باشد،)میانگین تیراژ کتاب در ایران، با احتساب کتابهاى‏کودکان و کمک درسى، چهار هزار نسخه است.(

2 - قیمت گران

3 - زمان زیادِ آمادسازى کتاب، که اغلب چند ماه به طول مى‏انجامد.

4 - توزیع بسیار ضعیف و کُند کتاب.

5 - فراگیر نبودن توزیع، که معمولاً محلى مى‏باشد)که البته، ایجاد مرکز توزیع کتاب در ایران، از وظایف ارشاداست، ولى به روى خود نمى‏آورد(

6 - اتمام دیر هنگام تیراژ کتاب، که معمولاً خوب آن، یکسال طول مى‏کشد.

و ویژگیهاى دیگرى از این دست؛ مجوزش در انحصار ارشاد است. یعنى با اینکه اکثر قریب به اتفاق ناشران،متعهد و محترم‏اند، ولى صلاحیتى همانند مدیر مسؤول روزنامه‏ها ندارد؛ و این صدر و ذیل، یعنى یک بام و دوهوا در وزارت ارشاد اسلامى.

اگر به ارشاد »اسلامى« مراجعه کنید، خواهید دید که نیروهاى بسیارى، جهت مجوز و مراحل ادارى آن ؛ اعلاموصول کتاب براى صحافى و دیگر مراحل ادارى آن ، مشغول به روزمرگى هستند و مسؤولان ارشاد نیز با این‏حجم کارى خودساخته، همچنان خیال مى‏کنند که خیلى فعالیت مى‏کنند، ولى غافل از آن که وظیفه ارشاد»اسلامى« چیز دیگرى است. »وظایف کلان فرهنگى«. ولى همچنان که از نتایج این وظایف کلان فرهنگى درجامعه معلوم مى‏شود، انگار این وظایف به خدا سپرده شده است، و ارتباطى با وزارت ارشاد »اسلامى«ندارد، و این، عطف به ماسبق نیز مى‏شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید