شرح حال آیت الله نوری همدانی

                                                              شرح حال آیةاللَّه نورى همدانى

تولد و دوران کودکى

آیت‏اللَّه شیخ حسین نورى همدانى در سال 1304 هجرى شمسى در خانواده‏اى مذهبى و روحانى، در شهرهمدان به دنیا آمد. هفت ساله بود که تحصیلات خود را در محضر پدر خود آغاز کرد. پدرش از علماى همدان‏و هم حجره آیت اللَّه آخوند ملاعلى همدانى بود  و روحیه او نقش به سزایى در توفیق و پیروى فرزندش درعمل و علم داشت.

دوره تحصیل

آیت اللَّه نورى همدانى در هفت سالگى با عنایت پدر و در محضر او تحصیلات خود را آغاز کرد. در آغاز،ادبیات فارسى، کتاب گلستان سعدى، کلیله و دمنه، انشاء، نصاب الصبیان و نوشتن خط نستعلیق و نسخ و جامع‏المقدمات و ادبیات فارسى و عربى را فرا گرفت. سپس به همدان رفت و در مدرسه علمیه آخوند به تحصیل‏مشغول شد و از سیوطى و حاشیه تا قوانین را در همان جا فرا گرفت.

در سال 1322 هجرى شمسى و در هیجده سالگى راهى حوزه علمیه قم شد تا از محضر استادان آن حوزه‏سترگ نیز بهره‏مند شود. با ورود به قم به درس رسائل و مکاسب رفت و پس از مدتى کفایة الاصول را فراگرفت.

از خاطرات شگفت آور آیت اللَّه نورى همدانى از آن سال‏ها خواندن نماز باران توسط آیة اللَّه سید محمد تقى‏خوانسارى بود که باعث نزول باران فراوان و رونق کشاورزى در آن سال شده بود.

او با پایان یافتن دروس سطح، به درس خارج فقه و اصول مراجع و استادان بزرگ آن زمان شرفیاب شد، ازجمله مدت پانزده سال به درس آیة اللَّه بروجردى1 رفت و تا پایان عمر آن مرجع بزرگ، در درس وى حاضرشد. وى در طى این سال‏ها به تحصیل علوم عقلى نیز پرداخت. و در دروس اخلاق، به ویژه اخلاق امام‏خمینى1 شرکت مى‏جست.

آیت اللَّه نورى همدانى از آغاز سال‏هاى تحصیلى خود، به تدریس کتب حوزه نیز مى‏پرداخت و از این رهگذرشاگردان ممتازى را به مکتب شیعه ارزانى داشته است.

اساتید

آیت اللَّه نورى همدانى از آغاز تحت تربیت و تدریس پدر، صرف و نحو و ادبیات فارسى و عربى را در محضرپدر خود، فرا گرفت. پدر او بر این باور بود که در تحصیل دروس دینى، دروس پایه و مقدماتى نقش اساسى دارد. از این رو، هر روز دروس‏را به‏بهترین نحوآموزش مى‏داد وفردا همان‏رااز فرزندخودبازمى‏پرسید.

در حوزه علمیه قم نیز آیت اللَّه نورى همدانى براى تحصیل رسائل و مکاسب و کفایه از محضر استادان فراوانى‏از جمله آیة اللَّه سید محمد باقر سلطانى طباطبایى، آیة اللَّه داماد، شیخ محمد مجاهدى، میرزا مهدى تبریزى‏بهره برد.

آیت اللَّه نورى همدانى در دروس اصول و فلسفه آیة اللَّه رفیعى قزوینى و در دروس فقه و اصول آیة اللَّه سیدمحمد حجت کوهکمرى و آیة اللَّه سید على یثربى کاشانى نیز شرکت مى‏کرد. او مدت دوازده سال به درس‏مرحوم آیة اللَّه سید محمد داماد و مدت پانزده سال در درس آیة اللَّه بروجردى1 و مدت پنج سال در درس امام‏خمینى1 در فقه و اصول شرکت جست.

براى فراگیرى اسفار اربعه نیز مدت پنج سال به درس علامه سید محمد حسین طباطبایى1 رفت و در درس‏تفسیر این استاد بزرگ نیز شرکت مى‏کرد.

آیت اللَّه نورى همدانى در طى سال‏هاى تحصیل، با فضلاى بسیارى رابطه دوستى و رفاقت داشته است که ازجمله آنها مى‏توان از شهید سعید، آیت اللَّه دکتر مفتح و آیة اللَّه حاج سید مهدى روحانى و آیت اللَّه حاج شیخ‏عباس على ایزدى نجف آبادى و آیة اللَّه حاج سید موسى صدر نام برد.

فعالیت‏هاى علمى و فرهنگى

آیت اللَّه نورى همدانى در طول عمر شریف خود تاکنون فعالیت‏ها و خدمات علمى و فرهنگى بسیارى را به‏عالم اسلام ارزانى داشته است.

او از زمانى که در همدان به تحصیل مشغول بود، تدریس را آغاز کرد و پس از آن در قم، بارها کتاب‏هاى قوانین،رسائل، مکاسب و کفایة الاصول را تدریس کرد و شاگردان بسیارى در دروس او شرکت مى‏کردند. با درگذشت‏آیة اللَّه بروجردى، آیة اللَّه نورى همدانى رسماً تدریس خارج فقه و اصول را آغاز کرد و تاکنون به این کاراشتغال دارد از این رو نیم قرن تدریس در حوزه‏هاى علمیه در کارنامه علمى و فرهنگى او مى‏درخشد. بسیارى‏از شاگردان وى هم اکنون از علماء و رجال نامى کشور هستند و در پست هایى چون مسند قضاوت، امامت‏جمعه و وکلاى مجلس و وزرا و سفرا و تدریس و تعلیم و تربیت یا انجام دادن وظیفه در نهادها و ارگان‏هاى‏انقلابى اشتغال دارند.

در زمان آیة اللَّه بروجردى، آقایان کرباسچیان و روزبه در تهران، مرکزى را براى فراگیرى چند نفر از فضلاى‏حوزه علمیه قم در باره علوم شیمى، فیزیک، هیأت، تشریح، حساب، هندسه و زبان تأسیس کردند. آیت اللَّه‏نورى همدانى جزو کسانى بود که دو سال تابستان تمام هنگام تعطیلى حوزه علمیه قم، در این مجمع شرکت واین علوم را تکمیل کرد و مدت دو سال نیز جزو مجمعى از علما بود که با نظر حضرت آیة اللَّه بروجردى، به‏تکمیل اخبار وسائل الشیعه پرداخته بودند.

از فعالیت‏هاى مهم  فرهنگى آیة اللَّه نورى همدانى تأسیس مدرسه مهدى موعود)عج( است. وى با یارى آیة اللَّه شهید مفتح بر آن شد که مدرسه‏اى تأسیس کند که پایگاه تعلیم و تربیت با برنامه مخصوص باشد و طلاب‏مستعد در آن پرورش یابند از این مدرسه در دوران دفاع مقدس، طلاب فراوانى به جبهه‏ها اعزام شدند وبرخى از آنان شهید یا مجروح شدند. این مدرسه تا به امروز طلاب فاضل بسیارى را پرورش داده است که درامتحانات حوزه علمیه همیشه داراى امتیاز ویژه‏اى هستند و هم اکنون نیز با عنایت مؤسس آن، به فعالیت خودادامه مى‏دهد.

فعالیت‏هاى سیاسى

آیت اللَّه نورى همدانى به موازات فعالیت‏هاى علمى و فرهنگى و تحصیل علم، تکلیف سیاسى خود را نیزهمواره در نظر داشت. او که نخستین آشنایى خود با امام خمینى1 را سال 1322 مى‏داند، از همان تاریخ تاآخرین لحظه عمر آن مرجع بزرگ، همواره خود را به متابعت و حمایت از او واداشته بود.

آیت اللَّه نورى همدانى مهم‏ترین ویژگى عالم دینى را براساس آیات و روایات، زمان‏شناسى و آگاه به زمانه‏بودن مى‏داند و امام خمینى1 را بهترین و شایسته‏ترین مصداق آن معرفى مى‏کند. از دیدگاه او همین ویژگى امام‏باعث شده بود که بتواند تحولات فراوانى را در عرصه جهانى پدید آورد و سرمشقى براى امروز و آیندگان‏باشد.

آیت اللَّه نورى همدانى از نخستین جرقه‏هاى نهضت به جمع مبارزان پیوست و در سخنرانى‏هاى خود ماهیت‏رژیم دست نشانده پهلوى را برملا مى‏ساخت و مردم را به مبارزه عمیق و پى‏گیر با آن دعوت مى‏کرد.

منزل او در بعد از ظهر روز نوزده دى ماه 1356 در قم، محل اجتماع تظاهرات کنندگان شده و او خود طى‏سخنان تند و انقلابى، به سیاست‏هاى رژیم حمله کرد و با تحلیل از امام و قیام پانزده خرداد بر ادامه مبارزه‏تأکید کرد و در ضمن سخنان خود در آن مجمع با شکوه امام خمینى را به ماه و مخالف را به کلب تشبه کرد واین اشعار را خواند:

مه فشاند نور و سگ عوعو کند

هر کسى بر طینت خود مى‏تند

در شب مهتاب مه را بر سماک

از سگان و عوعو ایشان چه باک

کى شود دریا ز پوز سگ نجس؟

کى شود خورشید از کف منطمس؟

مصطفى مه مى‏شکافد نیمه شب

ژاژ مى‏خاید ز کینه بولهب

پس از این سخنرانى، تظاهرات با شور و هیجان بیشترى به خیابان‏هاى اطراف کشیده شد و مأموران رژیم‏پهلوى مردم را گلوله باران کردند که بر اثر آن برخى شهید و زخمى شدند و ایشان را دستگیر و به شهر خلخال‏تبعید کردند.

آیت اللَّه نورى همدانى به سبب مبارزه‏هاى پیگیر خود، بارها مورد بازجویى و تعقیب قرار گرفت و به زندان‏افتاد که در یک مورد، سه ماه در سلول انفرادى زندان قزل قلعه محبوس شد و چند بار هم تبعید شد که تبعیدبه خلخال از آن جمله است. ایشان که در خلخال در تبعید بسر مى‏برد و شهرها یکى پس از دیگرى به انقلاب مى‏پیوستند و نهضت انقلابى مردم متعهد ایران با راهنمایى‏هاى حضرت امام خمینى1 فراگیر مى‏شد. اشعارى‏درباره این قیام در تبعیدگاه سرود که براى دیدار کنندگان و در همه جا مى‏خواند و در تهییج مردم مؤثر بود.

ساواک او را از سخنرانى در اماکن عمومى ممنوع کرده بود اما او حتى در دوران تبعید، به سخنرانى و افشاگرى‏پرداخت و این مساله، فشارهاى رژیم بر او را تشدید مى‏کرد.

ایشان پس از رهایى از آخرى تبعیدگاه خود که - سقز کردستان - بود براى دیدار امام به پاریس رفت و در هنگام‏بازگشت، برگه‏اى از امام به دست او داده شد که در آن مطالبى درباره حکومت اسلامى نوشته شده بود ومأموریت یافت که آن را با آیت اللَّه شهید بهشتى و آیة اللَّه مطهرى در میان بگذارد و تصمیماتى بر آن اساس‏اتخاذ شود

/ 0 نظر / 23 بازدید