سفرنامه افغانستان

بالاخره پس از پنج روز انتظار در بلاتکلیفى، وقت رفتن رسید. بعد از نماز صبح، خواب از سرمان پریده بود.وسایل‏مون جمع و جور کردیم. من وسایل بچه‏ها رو کنترول کردم تا بار اضافى یا کم نیارند. سوار ماشین شدیم.ساعت 7/5 بود. به سمت فرودگاه راه افتادیم. وقتى رسیدیم، قیمت پارکینگ رو پرسیدیم. ماتمون زد، روزى‏هزار تومان؛ ولى چه کار مى‏شد کرد مجبور بودیم. حدود 2 ساعتى توى فرودگاه اسیر بودیم. فرودگاه تقریباًخلوت بود. مردم در گوشه و کنار نشسته بودند. البته وقتى مى‏گم مردم، مى‏دونین که مردم داخل فرودگاه مشهددو گروهند؛ عده‏اى پولدارهاى سوسول و مسول، مثل همه فرودگاها و عده‏اى هم پولدارهاى حاجى بازارى.

بگذریم. حدود ساعت 9 - 9/5 بود که شخصى قدبلند رو از دور در سالن دیدم، حدس زدم باید رابط پروازمان‏باشد. کم کم  که جلو آمد به طرف من دستى تکان داد. برعکس برو بچه‏هایى که قبلاً در انصار دیده بودم تقریباًاز خود متشکر بود؛ البته از جهت اعتماد به نفس، البته زیردستاش مظلوم بودند والا خیلى حرفه‏اى نبود.

بالاخره پس‏از روزها دلهره، سوار ماشین شدیم تا بریم پهلوى هواپیما با سفارش رابط قدبلند به ما لطف کردندو جلوى هواپیما نشاندنمان. امّا چشمتون روز بد نبینه که این شد مثال دوستى خال خرسه. چون آنقدر جلوى‏هواپیما گرم بود که مجبور شدم تمام لباسهایم را که از ترس سرماى افغانستان پوشیده بودیم، در بیاوریم و فقط با یک پیراهن بشینم.

از نوع هواپیما و افراد و توضیحات داخل هواپیما معذورم چون تقریباً جزء مسایل غیرگفتنى است؛ ولى اگرمى‏شد گفت 20 - 10 صفحه‏اى مى نوشتیم.

حالا تا بعد

با هر بدبختى و فلاکتى که بود پس از تقریباً 2/5 ساعت رسیدیم فرودگاه بگرام 40 کیلومترى کابل.

وقتى از هواپیما پیاده شدیم، دیدیم فرودگاه که چه عرض کنم یک منطقه مخروبه که قسمتى از آن نیز آسفالت‏باند فرودگاه بود. نه اطاقى، سالنى؛ هیچى.

ماشینى آمد پهلوى هواپیما و »یکتا نفر افغانى« با پلاستیکى که مهر و بساط ورود و خروج دستش بود، آمد جلوو پاسهامونُ مهر زد البته از بس که اینکاره نبود جاى مُهر را اشتباه تو پاس زد.

تازه از اینجا بدبختى‏هامون شروع شد.

چون رابط سفارت نیامده بود و خدمه و فرمانده هواپیما مى‏خواستند زودى برگردند ایران، دستور دادند یک‏تاکسى آمد پهلوى هواپیما. وقتى رفتیم سوار بشیم، از فرمانده پرسیدم چقدر باید بدیم راننده؟ او هم که‏مى‏خواست خود را خلاص کند، گفت: مجانى، برید ، هیچى نمى‏خواد بدین.

ما هم از همه جا بى‏خبر، خوشحال و راحت سوار شدیمُ حرکت کردیم به سوى کابل.

امّا نمى‏دونستیم که به خاطر یه ذره راه تا کابل مى‏خواد 100 دلار ازمون بگیره، وقتى در آخر کار قیمت‏رو ازش‏شنیدیم اشکمون داشت در مى‏اومد.

بگذریم.

جاده بگرام به کابل خیلى خراب بود. بیشتر قسمتهاش، بر اثر بمب و ... سوراخ، سوراخ بود. دو طرف جاده هم‏که کلاً مین‏گذارى شده بود. هراز چند گاهى به تابلویى بر مى‏خوردیم که به اردو نوشته بود » این وسایل‏خطرناک است، دست نزنید«. و عکسِ مین، راکت ، نارنجک و ... کشیده بود.

چندتا پاسگاه افغانى و چند تا پاسگاه خارجکى را رد کردیم؛ عجب هیکلهاى درشتى داشتند. وقتى مى‏دیدندایرانى هستیم هیچ کدام کارى نداشتند و بدون مزاحمت به مسیر ادامه دادیم.

در طول مسیر راننده و همکارش که همراهش بود، نوار موسیقى افغانى گذاشتند. نوارشان هم مثل آدمیزادنبود، خواننده آرام اشعارى را به اردو مى‏خواند. ما از ترس یکه خوردیم، یکدفعه با صداى بسیار بلندمى‏گفت: اى یى یى یى ه ه !

ناگفته نماند ماشینهاشونم مثل آدمیزاد نبود. بعضى فرمان دست راست، بعضى فرمان دست چپ. جاده هم که‏خراب، سرعت هم که زیاد، فکر شو بکنین چى مى‏شه.

بالاخره پس‏از دو سه بار که نزدیک بود تصادف سختى با مشینهاى روبرویى بکنیم رسیدیم به ورودى کابل.

این اولین لحظه‏اى بود که هر چه در تلویزیون دیده بودم از نزدیک مى‏دیدم. برعکس افغانى‏هایى که در ایران دیده بودم آنجا تقریباً بیشترشون شبیه ایرانى‏ها بودند ولى سبزه‏تر. که اگر ایران بیایند تقریباً از چهره، کسى‏تشخیص نمى‏دهد که افغانى هستند.

و معمولاً به خاطر تیره و نژادى که دارند، اکثراً این گروه به ایران نمى‏آیند. و در مصاحبه‏هایى که بعداً داشتیم، به‏این مطلب پى‏بردیم که غالباً در هیچ زمانى به ایران نیامده‏اند.

چون داشت وقت مى‏گذشت به راننده گفتم ما را به مسجدى ببر تا نماز بخوانیم، ما را سر راه به مسجد رسول‏اعظم برد. در ورودى که حیاط بود در کنارش وضوخانه و دستشویى قرار داشت که بسیار افتضاح بود. من ازخیر دستشویى گذشتم و با فلاکتى از گل و لاى و کثیفیهاى وسط حیاط، خود را به وضوخانه رساندم. و با آب‏یخ، وضو گرفتم.

داخل مسجد شدیم، مسجد بزرگى بود. که در کنار آن شخصى پرده‏اى آویزان کرده و معتکف شده‏بود.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 27 بازدید