درسهایی از مکتب اسلام و تغییر خط

فهرست مطالب شامل
پیشگفتار                        11
مقدمه در اندیشه تغییر خط از آغاز تا دورۀ انتشار مکتب اسلام                 13
معرفی مجله درسهایی از مکتب اسلام                     22
نویسندگان ، یاران و موسسین                      28
موضعِ «مکتب اسلام» دربارۀ اصلاح و تغییر خط                      31
بررسی دورۀ زمانی مقالات تغییر خط در مکتب اسلام                 32
نویسندگان مقالات علیه تغییر خط، در مکتب اسلام                   33
مخاطبان مقالات مکتب اسلام و بازتاب آن                   37
موضع روزنامه­ها و نشریات دیگر،  نسبت به تغییر خط              40
1. نغمه‌های استعمار!                    43
چگونه افکار عمومی را فریب میدهند؟                       45
زمزمه تغییر خط فارسی                  47
این انگلیسها را تماشا کنید               48
طرفداران تغییر خط چه میگویند؟                  48
بخوانید و عبرت بگیرید                 50
قطع رابطه مسلمانان ایران از سایر مسلمین                   51
2. باز هم در پیرامون تغییر خط                 53
3. باز هم مسئلهء «تغییر خط»!                   61
اما تذکر کلی                    63
اما در مورد مسئله تغییر خط                        66
4. توطئهء تغییر خط!                    69
سابقهء موضوع                 72
خط ژاپن             74
در ترکیه             75
توطئه خطرناک                 75
5. دربارۀ خط فارسی                   79
6.  دربارۀ زبان و خط فارسی                    83
آمیختگی عربی با فارسی                 86
مسئله نقص خط               88
7. از پوست پلنگ تا تغییر خط فارسی                   91
8. در دنیای افراط و تفریط                                    91
9. این نوسازی نیست ویرانگری است                     95
زمزمه‌ای که هرچند وقت یکبار بعلل نامعلومی‌ اوج می‌گیرد!                    97
10. چرا ایرانیان خط عربی را بجای خط پهلوی برگزیدند                  101
تغییر خط باعث شد کتب قدیم متروک گردد               103
چرا خط عربی را بجای خط پهلوی گذاشتند                105
بارزترین مظاهر تجلی حقیقت‏جوئی ایرانی                  108
11. الفبای فارسی تقصیر ندارد                  111
معلم                  116
دانش‌آموز                       117
12. هشدار به پاسداران‌ فرهنگ کهن ایران               119
طرفداران تغییر خط حسن نیت ندارند                        122
طرفداران تغییر خط آگاهانه یا نا آگاهانه باستعمار کمک می‏کنند                124
13. خوابهای‌ پریشانی‌ که درباره تغییر خط دیده‌اند               129
خط و ملیت                     131
خط فارسی از نظر احساسات ملی و مذهبی                  133
خوابهای پریشان               136
14. اشکالات خط لاتین بمراتب‏ از خط فارسی بیشتر است               139
طرفداران تغییر خط نغمه دیگر ساز میکنند                   141
آیا با تغییر خط فارسی بخط لاتین‏ عیب و اشکال رفع می‏شود؟                 142
الفبای لاتین بسیار ناقص و فراگرفتن‏ آن سخت دشوار است                     145
15. بریدگی فرهنگی در ترکیّه مولود تغییر خطّ                    149
نقاب اروپائی و روح شرقی              151
بریدگی فرهنگی               152
16. نقشه‌های استعمار برای از بین‌ بردن وحدت و عظمت اسلام                     153
برهم زدن وحدت مسلمانان!!                        155
قطع رابطهء مردم با گذشتهء پرافتخار دینیشان.!             157
ترویج فساد!!                    158
کتابنامه              160

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند مبلغ 350 هزار تومان به شماره حساب ملی

0101606661005

به نام کاظم استادی

واریز نمایند و تصویر فیش بعلاوه آدرس دقیق پستی خود را به صورت پیام به این ایمیل

ostadikazem@yahoo.com

ارسال نمایند؛ تا در اسرع وقت از طریق پست برایشان ارسال گردد

/ 0 نظر / 128 بازدید