شرح حال آیت الله محمد باقر شیرازی

شرح حال آیةاللَّه محمد باقر شیرازى

آیت‏اللَّه آقاى حاج سید محمد باقر موسوى شیرازى در غرّه ماه رجب المرجب 1350 هجرى قمرى همزمان‏با ولادت با سعادت حضرت باقر العلوم امام محمّد باقر علیه‏السّلام در شهر شیراز و در خانواده اى متدین وعالم پرور دیده به جهان گشودند.

والد معظم ایشان مرجع عالیقدر جهان تشیّع مرحوم آیت‏اللَّه العظمى حاج سید عبداللَّه طاهرى شیرازى )قده(که از دیرباز در شمار علماى مشهور عصر و مصر خود بودند )که البته عظمت و تلاش هاى بى وقفه ایشان درپاسدارى از دین و مکتب از گذشته‏هاى دور در شهرهاى شیراز و نجف و اخیراً در شهر مقدس مشهد خصوصاًهمزمان با مبارزات بى امان بر علیه شاه ملعون، و در وقایع پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى - به گونه‏اى که‏حسینیه آن فقید سعید اصلى‏ترین پایگاه تجمّعات و تصمیمات بود - بر کسى پوشیده نیست.

اساتید

1- والد معظّم ایشان مرحوم آیت‏اللَّه العظمى حاج سید عبداللَّه شیرازى قدس سره الشریف.

2- مرحوم آیت‏اللَّه العظمى حاج شیخ عبدالحسین رشتى قدس سره الشریف.

3- مرحوم آیت‏اللَّه العظمى حاج سید جمال گلپایگانى قدس سره الشریف.

4- مرحوم آیت‏اللَّه العظمى حاج سید محمود شاهرودى قدس سره الشریف.

5- مرحوم آیت‏اللَّه العظمى حاج سید ابوالقاسم خویى قدس سره الشریف.

6- مرحوم آیت‏اللَّه العظمى حاج سید ابوالحسن بجنوردى قدس سره الشریف.

و اساتید و بزرگان دیگرى همچون مرحوم آیت‏اللَّه العظمى امام خمینى )قدس سره الشریف( که گهگاهى درابعاد مختلف علمى، دینى، اخلاقى، بهره‏هاى فراوانى را از آن بزرگواران برده است.

اهتمام فوق العاده به بحث و تدریس

یکى از امور مهمى که معظّم له از همان ابتدا، به آن اهتمام کامل مى‏ورزیدند امر تدریس در سطوح مختلف بودو از حداقل فرصت ممکن، به منظور پرورش نیروى فکرى و علمى طلّاب استفاده مى‏نمودند و در شرائطسخت و طاقت فرساى نجف هم، مباحثه را ادامه داده و تأکید مى فرمودند که طلّاب حوزه‏هاى علمیه بایدهمیشه فعالیت‏هاى علمى خود را در رأس امور خود قرار دهند.

تألیفات

1- الفقه الاسلامى و سیر الزمن: که در مقارنه مبسوطى میان علوم قدیم )احکام و مسائل فقهى و دینى( و علوم‏جدید صورت گرفته است/ تاریخ اولین چاپ 1378 هجرى قمرى.

2- رساله آثار تازه پدید یا مسائل مستحدثه: مسائل مستحدثه و جدید و به روز و تعیین جداول فلکى ومحاسبات ریاضى در خصوص صور فلکى و بیان کیفیت استفاده از قبله نماى ابتکارى ایشان به طور مبسوط درآن پرداخته شده است/ تاریخ اولین چاپ 1388 هجرى قمرى.

3- الاصول فى سیر تمامه و کماله: نگرش جدیدى در مباحث اصولى به شکل مبسوطى در آن ذکر شده ونظرات و پیشنهادهاى نوینى در این گونه مباحث در این کتاب مطرح گردیده است/ تاریخ تصنیف 1390هجرى قمرى.

4- الجمعة و آثارها فى الاسلام )صلاة جمعه(: بحث مفصّلى درباره نماز جمعه و آثار و احکام آن تفصیلاً دراین کتاب مطرح گردیده که تقریرى است از درس خارج فقه والد معظّم ایشان/ تاریخ اتمام 1371 هجرى‏قمرى/ تاریخ اولین چاپ 1403 هجرى قمرى.

5- حاشیه بر کتاب »النهایه« شیخ طوسى به شکل استدلالى/ تاریخ اتمام 1415 هجرى قمرى.

6- حاشیه بر کتاب »مجمع الرسائل« مرحوم صاحب جواهر محشَى به حاشیه أعاظم و بزرگانى نظیر شیخ‏انصارى، میرزاى شیرازى، میرزا محمدتقى شیرازى، سید کاظم طباطبایى صاحب کتاب »عروة الوثقى« و حاج‏شیخ عبدالکریم حائرى مؤسّس حوزه علمیه مقدّسه قم )قدس اللَّه اسرارهم الزکیه( تاریخ اولین چاپ 1415هجرى قمرى.

7- مناسک حج همراه با آداب و ادعیه هریک از اماکن مقدسه به صورت حاشیه بر مناسک حج مرحوم آیت‏اللَّه‏العظمى شیرازى )قده(/ تاریخ اتمام 1412 هجرى قمرى - تاریخ اولین چاپ 1418 هجرى قمرى.

8- الفقه الاسلامى: که رساله عملیه ایشان به زبان عربى است و بیشترین مسائل مبتلى‏به مؤمنین در آن ذکر شده‏است/ تاریخ اولین چاپ 1421 هجرى قمرى.

9- رساله توضیح المسائل: که به طور مستقل از رساله عربى توسط هیأت استفتاء به سرپستى فاضل ارجمندحجةالاسلام و المسلمین قاسمى داماد ارشد آیت‏اللَّه العظمى شیرازى و در حضور ایشان تنظیم گردیده است/تاریخ چاپ 1422 هجرى قمرى.

10- تعلیقات بر کتب بزرگانى همچون شیخ انصارى و عروةالوثقى و نیز کتب والد معظم‏شان.

/ 0 نظر / 10 بازدید