معرفى کتاب استخاره با قرآن

                                                   

فهرست مطالب کتاب

فصل اول:

رساله استخاره علامه مجلسى‏ره

فضیلت استخاره    4

رضایت به نتیجه استخاره    6

انواع استخاره    8

اول: استخاره مطلقه    10

دوّم: استخاره قلبى    37

سوّم: استخاره مشورتى    42

چهارم: استخاره با قرآن مجید    49

پنجم: استخاره با تسبیح    60

ششم: استخاره به رقاع    65

استخاره به رقاع بر خلافِ طریق مشهور    74

استخاره به بنادق    77

در بیان بعضى از امور نادره    86

استخاره به خواب    86

تأکید بر استخاره دعایى    90

در چه مسایلى مى‏توان استخاره نمود    91

استخاره براى دیگران    93

رساله‏اى در تکرار استخاره    95

فصل دوم:

پرسش و پاسخ  و احکام استخاره    105

1 -  آیا استخاره با قرآن یا تسبیح و یا انواع دیگر آن صحیح مى‏باشد. و در صورت صحت، کدام یک بر دیگرى

اولى مى‏باشد؟

2 - آیا حضرات معصومین نیز براى خود یا دیگران استخاره نموده‏اند.

3 - اگر کسى کثیرالاستخاره مى‏باشد، آیا عمل او به استخاره‏ها صحیح است؟

4 - چرا اگر جواب استخاره بد شود، حتماً باید آن عمل را ترک نمود؟

5 -  آیا عمل به استخاره واجب است؟

6 - فرق استخاره و قرعه‏اى چیست؟

7 -  آیا تکرار استخاره در موضوعى صحیح است؟

8 - استخاره یک فرد براى دیگرى صحیح است یا خیر؟

9 - استخاره در مورد واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرام، چه صورتى دارد؟

10 -  آیا اگر فاعل استخاره شخصى »سیّد« باشد، اولى بر عام است؟

11 - اکثر مردم عوام هستند، آیا مطرح نمودن استخاره از طرف دین مبین اسلام، زمینه‏اى براى جلوگیرى از

فکر و عقل در بین مردم نمى‏شود؟

12 -  براى اینکه انسان به استخاره‏اى که نموده، عمل نکند; باید چه کارى انجام دهد؟

13 -  استخاره نمودن زنان، چه صورتى دارد؟

14 - استخاره براى ازدواج چه مقدار حجت شرعى دارد و انسان باید با چه نیّتى براى ازدواج استخاره نماید؟

15 - اگر استخاره خوب بیاید و بعداً انسان در مورد آن، سختى و مشکلات و ضرر ببیند، مى‏گویند خیر و صلاح

شما در همان بوده، خوب در این صورت، استخاره چه معنى دارد؟

16 - کسانى که مى‏گویند » مطالب قرآن بسیار عمیق است و به سادگى فهمیده نمى‏شود« پس با این توضیح،

چگونه مى‏شود خوبى و بدى حاجتى را از قرآن متوجه شد؟

17 -  کسانى که مرتباً براى همه کارهاى خود، اعم از کوچک و بزرگ استخاره مى‏کنند، چه حکمى دارد؟

18 - مى‏گویند استخاره باید با قرآنِ کامل باشد ملاک آن چیست؟

19 - کسى که خیلى دقیق به معانى قرآن واقف نیست اگر استخاره براى مردم نماید، چه حکمى دارد ؟

20 - براى اطلاع بیشتر به چه منابعى باید رجوع نماییم؟

فصل سوم:

روایات استخاره    149

باب 1  ما ورد فى الحث على الاستخارْ و الترغیب فیها والرضا و التسلیم بعدها 150

باب 2 الاستخارْ بالرقاع    155

باب 3 الاستخارْ بالبنادق    167

باب 4 الاستخارْ و التفؤل بالقرآن المجید    174

باب 5 الاستخارْ بالسبحْ و الحصا    181

باب 6 الاستخارْ بالاستشارْ    188

باب 7 الاستخارْ بالدعأفقط من‏غیراستعمال‏عمل  192

باب 8 النوادر    228

فصل چهارم:

داستانهایى درباره استخاره    233

فصل پنجم:

کتابشناسى استخاره    283

 

 

توضیح استخاره با قرآن (طبق خط عثمان‏ طه . شماره ها نماینگر شماره صفحه قرآن میباشد)


1 - بسیار خوب است ان شأ ا&

از خداوند متعال شکرگزارى نمایید و با توکل به او این کار را انجام دهید و از خداوند بخواهید تا انجام این کار

نیز خوب و مورد رضایت او قرار گیرد. ان شأ ا& این کار پر خیر و منفعت است، اقدام نمایید.

3 - بد است

اقدام شما نتیجه‏اى ندارد. در ظاهر موافق شما است ولى در باطن مخالف شما. قصد فریب شما را دارند، به

خداوند متعال توکل کنید تا فریب نخورید.

5 - بسیار خوب است ان شأ ا&

خیر و منفعت غیر منتظره‏اى به شما مى‏رسد ان شأ ا& و کارها طبق خواسته شما پیش مى‏رود.

اگر قصد ازدواج دارید همسرى پاک و پاکیزه نصیب شما خواهد شد که تا انتها زندگى خوبى خواهید داشت

خیر و نیکى در صورتى است که پایبند تعهدات خود باشید.

7 - میانه است ان شأ ا&

دوباره مورد لطف خداوند واقع شده‏اید، پس فقط به رضاى خدا توجه کنید و از چیزى نترسید. به پیمانهاى

خود نیز وفادار باشید. بیشتر مشورت نمایید تا رأیتان قوى‏تر شود.

9 - بد است

لطف و نیکى شما را بد پاسخ مى‏دهند، راه عادى خود را ادامه بده، ولى از انصاف و مروت دورى نکن.

11 -  بد است

براى شما بهانه تراشى مى‏کنند، و مایل به انجام کار نیستند. در آینده حقیقت روشن خواهد شد. پس فریب

ایشان را نخورید. و بیشتر فکر کنید.

13 - بد است

اگر برعکس نیت خود عمل کنید خوب است. به پیمان خود پایبند نیستند، هرکدام را که بخواهند عمل مى‏کنند

و هرکدام را که نخواهند زیر پا مى‏گذارند. در آینده رسوا مى‏شوند. چون آنها در کار زشت خود همدیگر را

یارى مى‏کنند شما نیز در ترک این مطلب از خدا یارى بجوئید.

15 - بد است

آنها ادعایى مى‏کنند که آن را قبول ندارند. و نسبت به دنیا حریص‏اند. بعداً نشانه‏هایى براى شما آشکار

مى‏شود. پس از خدا غافل نشوید تا او مطالب را براى شما روشن سازد.

17 - بد است

اگر شما از خیر این کار بگذرید، خداوند مثل این یا بهتر از این را نصیب شما مى‏کند. بدانید جز خدا، ولىّ و

یاورى براى شما نیست، و او مصلحت شما را بهتر مى‏داند، پس به او توکل کنید و صبر نمایید.

19 - بسیار بد است

هر کارى کنى، مورد رضایت واقع نمى‏شود. و اگر )بعد از آنکه دانستى( از هوى و هوس آنها پیروى کنى

خداوند تو را کمک نخواهد کرد و تمام زحماتت هدر مى‏رود.

21 بد است

به حرف آنها توجه نکنید، راه درست را پیدا کنید و از آن پیروى کنید. و خداوند شرّ آنها را از شما دفع مى‏کند.

آنچه آنها مى‏کنند براى خودشان است و آنچه شما مى‏کنید براى خودتان و هرکس مسؤول اعمال خود

مى‏باشد.

23 - بد است

طرف شما آگاهانه حق را کتمان مى‏کند پس شما هرگز مردد نشوید. در نیکى و اعمال خیر از هم سبقت بگیرید

و خداوند از آنچه انجام مى‏دهید، غافل نیست.

25 - خوب است ان شأ الله

این کار دوباره تکرار نمى‏شود. درباره‏اش خوب فکر کنید و از خدا یارى بخواهید. و پس از آن از نتیجه حلال و

نیکوى آن استفاده کنید. و در طول انجام کار مواظب باشید دچار دام و گام شیطان زمینى و آسمانى نشوید.

27 - میانه است

فقط این کار کافى نیست باید کارهاى دیگرى نیز انجام دهید. آنچه براى خود دوست دارى براى دیگران نیز

دوست بدار. در برابر سختیها و مشکلات استقامت کن تا نتیجه‏اى نیکو و خوب بدست آورى.

29 - خوب است ان شأ ا&

این کار شما در بعضى موارد صحیح است. قبلاً به خود خیانت مى‏کردید. اکنون طلب آمرزش کنید و راه

درست را از خداوند طلب کنید و مواظب باشید به مال مردم.

31 - میانه خوب است ان شأ ا&

در این کار از جدال و گناه بپرهیز. جوانب امر را خوب بررسى کن، و با احتیاط اقدام بر این کار بنما. تغییر

موقعیت هم در این کار با فایده خواهد بود. از خداوند طلب خیر کن.

33 - بسیار بد است

در این کار کفران نعمت خواهد شد. درست است که شما در این کار زینفع هستید ولى با افراد بى ایمان و

ناسپاس برخورد مى‏کنید حتماً صبر کنید. خداوند در آینده روزى بهترى عنایت خواهد نمود.

35 - میانه خوب است ان شأ ا&

تنها بهره بردن خوب نیست، دیگران را نیز بهره‏مند کنید که اگر نکنید خداوند شما را به زحمت مى‏تواند

بیاندازد. جوانب امر را نیز بیشتر بررسى کنید.

اگر مورد شما ازدواج است، از خداوند بخواهید مورد با ایمان‏ترى نصیب تان نماید.

37 - میانه است ان شأ ا&

اگر نمى‏توانید صبر کنید به طرز پسندیده‏اى موضوع را فیصله دهید. از دیگران مشورت و پند بخواهید. و

بدانید خداوند به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است.

39 - خوب است ان شأ ا&

در انجام کار کوشا باشید. اگر خطرى متوجه شما شد تغییر موقعیت دهید. چیزهایى که نمى‏دانید بپرسید. هدیه

نیز فراموش نشود.

41 - بد است

مورد آزمایش واقع مى‏شوید. صبر کنید و از خداوند بخواهید شکیبایى و استقامت به شما عنایت فرماید و

قدمهایتان را ثابت بدارد. خداوند بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع مى‏کند.

43 - خوب است ان شأ ا&

اگر رضاى خدا را در نظر نگیرید بد است.

با انسانهاى متکبر روبرو خواهید شد. اگر به خدا توکل کنید نشانهاى روشنى براى شما مى‏آورد، که در کار

مصمم‏تر شوید.

45 - خوب است ان شأ ا&

براى تثبیت موقعیت خود، انفاق کنید، تا برکت و روزى براى شما سرازیر شود.

از بهترین اموال انفاق کن و مواظب باش ریا و هتک حرمت نشود.

47 - بسیار بد است

کارى که به ظاهر درست مى‏دانید، کار اشتباهى است. زیاده خواه مباش و زیاده خواهى را نپذیر. به طرف

مقابل مهلت بده. و راه درست و رضاى خدا را طلب کن و چیزى غمگین و ترسان مباش.

49 - خوب است ان شأ ا&

براى کار خود گواه و شاهد بگیرید. هرکس را به اندازه تواناییش، از او کار بخواهید. از خداوند تحمّل طلب

کنید. و همیشه رحم کنید تا خداوند نیز بر شما رحم نماید.

51 - بسیار بد است

دنیا شما را از حق غافل نکند. از اتفاقات عبرت بگیرید. مورد آزمایش واقع مى‏شوید از خداوند یارى بخواهید

و بدانید آنچه ماندنى است نزد خداوند متعال است.

53 - بد است

به راه درستى آنها را دعوت مى‏کنى ولى آنها قبول نمى‏کنند. مورد تهمت و سأ ظن واقع مى‏شوید. از خداوند

بخواهید شما را توانایى و عزّت دهد. مطلب در آینده براى شما روشن مى‏شود.

55 - بسیار خوب است ان شأ ا&

فرزند پاکیزه‏اى به شما عطا مى‏شود.

از جایى که توقع ندارید خیر و برکتى به شما مى‏رسد چند وقت از دنیا حذر کن و مشغول عبادت خاص

خداوند باش تا نشانى از خیر و برکت براى تو روشن شود.

57 - خوب است ان شأ ا&

عده‏اى براى شما توطئه مى‏نمایند به خدا توکل کنید و از او راهنمایى بخواهید.

در آنچه اختلاف دارید از داورى الهى کمک بخواهید. در آینده دروغ دروغگویان روشن خواهد شد.

59 - بد است

کسانى حق را با باطل مشتبه مى‏سازند و حقیقت را پنهان مى‏کنند.

براى شما توطئه مى‏نمایند صبر کنید، مورد مناسب‏ترى براى شما پیش مى‏آید. به پیمانهاى خود پایبند باشید.

61 - خوب است ان شأ ا&

صدقه دهید و مواظب باشید مرتکب گناه نشوید و از راه مستقیم خارج نگردید.

به اشتباه کار مهلت ندهید مگر اینکه کار خود را اصلاح نماید.

63 - خوب است ان شأ ا&

به خداوند توکل کنید تا براى شما نعمت و الفت و هدایت فراهم شود.

دیگران را نیز امر به معروف و نهى از منکر نمایید. ان شأ ا& در این کار به نتیجه خواهید رسید.

65 - بسیار بد است

اسرار و راز خود را فاش نکنید. آنها شما را دوست ندارند و مى‏خواهند در رنج و زحمت باشید. اگر از حقیقت

پیروى نکنید مال و فرزند به درد شما نمى‏خورد.

67 - بسیار خوب است ان شأ ا&

در این کار عجله نمایید. صدقه دهید و خشم خود را در اختیار بگیرید و مراقب باشید مرتکب عمل زشتى

نشوید.

سست و غمگین نگردید و بر خداوند توکل کنید.

69 - بد است

حرف انسانهاى ناصالح را گوش نکنید که اگر گوش کنید و انجام دهید زیان و ضرر خواهید نمود. نزاع نکنید.

شاید مورد آزمایش نیز واقع شوید.

به خداوند توکل کنید و صدقه نیز بپردازید.

71 - میانه خوب است ان شأ ا&

نترس اگر زیانى متوجه تو باشد در پناه خدا و با توکل به او آسان مى‏گذرد. براى طرف مقابل خیر و رحمت

بخواه و آمرزش طلب کن.

در کارها مشورت کن و وقتى تصمیم گرفتى با توکل بر خداوند، قاطع عمل نما.

73 - بسیار خوب است ان شأ ا&

از شایعات بى اساس نترسید. و از رضاى خداوند پیروى کنید.

گذر زمان به نفع شماست. همیشه راه وسط را انتخاب کنید.

انفاق و بخشش زیاد نمایید، که خیلى به نفع شماست.

75 - بد است

به پیمان خود پایبند نیستند و آن را منکر مى‏شوند. آینده خوبى ندارد و سختى و مشکلات فراوانى دارد.

77 - بسیار خوب است ان شأ ا&

با نام خدا شروع کنید مراقب خویشان و اقوام باشید و مال خود را مخلوط به حرام نکنید.

عدالت در کارها پیشه کنید و بدانید که خداوند مراقب شماست.

79 - میانه خوب است ان شأ ا&

اوّل دین خود را بپردازید و موظب باشید که تمام امور خود را به نوشته درآورید.

از راه انصاف و عدل خارج نشوید. بر حقوق خود و دیگران واقف شوید.

81 - بد است

این کار را ترک کنید که پشیمانى دارد ولى اگر خواستید انتخابى دیگر داشته باشید، حق و حقوق ما قبل را تمام

و کمال بپردازید. و از تهمت و گناه آشکار بپرهیزید.

83 - خوب است ان شأ ا&

خدا شما را مى‏بخشد به شرطى که پیرو شهوات نباشید. مواظب مال مردم باشید و بر خود نیز ظلم نکنید.

تفاوتهاى طبیعى میان شما و دیگران است پس خود را با آرزوهاى نشدنى به زحمت نیندازید.

85 - بسیار بد است

بعضى افراد ریاکارند و شیطان همدم آنها است. و اینها براى انسانهاى خوب بدهمنشین هستند.

حتماً صدقه دهید و هوشیار باشید.

87 - بسیار بد است

هرکس را خداوند از رحمتش دور سازد یاورى بر او نیست.

هیچ خیر و منفعتى در این کار نیست. پاى حسد در میان است. امانتدار باشید و به خدا توکل کنید و صبر نمایید.

89 - خوب است ان شأ ا&

از موقعیت خود خارج شوید. اندرزهایى که به شما داده مى‏شود، انجام دهید.

آمادگى خود را حفظ کنید. در میان شما کسانى هستند که قصد دارند اراده شما را سست کنند با توکل به

خداوند انجام دهید هرچند به ظاهر زیان ببینید.

91 - بد است

با انسانهاى منافق روبرو هستید که در ظاهر چیزى مى‏گویند و در پشت سر چیزى دیگر.

اعتنا به آنها نکن و به خداوند توکل کن تا فرجى دیگر حاصل شود.

93 - بد است

حتماً ترک کنید زیرا که تاوان زیادى براى این کار باید بپردازید.

بیشتر تحقیق کنید و راه درستى را بیابید. و با توکل بر خدا در آن راه گام زنید.

95 - میانه است

در هر حال که هستى هوشیار باش و از امر خود غافل مشو.

اگر از امرى ناراحتى، مى‏توانى تغییر موقعیت دهى. ولى با توجه به طرف مقابل با اراده باش.

97 - خوب است ان شأ ا&

درگوشى و یواشکى کارى نکن مگر در امور خیر و نیک، یا اصلاح در میان مردم.

وقتى حرف حق به تو زده مى‏شود گوش کن و از راهى که خوبان مى‏روند برو. فریب شیطان را نخور به آرزوها

سرگرم نباش.

99 - میانه است.

اگر با هم صلح و سازش کنید بهتر است. و اگر گذشت نمایید، خیلى بهتر است. عدالت را در تمام امور رعایت

نمایید و بدانید خداوند تنها داراى فضل و کَرَم است.

101 - بسیار بد است

با انسانهاى دو رو روبرو مى‏شوید. قصد فریب شما را دارند.

سعى کنید افراد درستکار و با ایمان را ولىّ و تکیه گاه خود قرار دهید. از خدا کمک بخواهید.

103 - بسیار بد است

پیمان شکنى مى‏کنند و بر شما تهمت زده مى‏شود. بیشتر تحقیق کنید تا مطالب بر شما روشن شود.

صدقه نیز کنار بگذارید.

105 - بد است

در این کار زیاده روى مى‏شود.

به خدا توکل کنید در آینده مورد بهترى براى شما آورده مى‏شود.

همیشه حق بگویید و طرف‏دار حق باشید.

107 - خوب است ان شأ ا&

کار خود را با ذکر نام خدا و توکل بر او شروع کنید. ترس به دل خود راه ندهید. اگر احیاناً به مطلوب نرسیدید،

متمایل به گناه نشوید صبر کنید خداوند به لطف و رحمت خود جبران مى‏کند.

109 - بسیار بد است

چشم شما به جاى اینکه به سوى خدا باشد، به جاى دیگرى است.

حتماً ترک کنید و توکل بر خدا نمایید. در این مورد دچار پیمان شکنى مى‏شوید. پس صبر کنید تا آینده‏اى بهتر.

111 - بد است

صبر کنید مطالب بر شما روشن مى‏شود. از کسى یا کسانى که مورد اطمینان هستند و در این امر آگاه هستند

مشورت بخواهید بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید.

113 - بد است

دچار افراد مفسد مى‏شوید. احتمالاً خطر جانى نیز دارد. حتماً ترک کنید.

هم رسوایى دنیایى دارد و هم مجازات اخروى.

115 - بد است

تکذیب مى‏شوید. مال حرام نیز در کار است. اگر از این مورد صرف نظر نمایید با توکل به خداوند هیچ ضرر و

زیانى به شما نمى‏رسد.

اگر قصد انجام کار را دارید، حق مدار باشید و بدانید در مخمصه و تنگنا قرار مى‏گیرید.

117 - بسیار بد است

افراد ناشایست را انتخاب نکنید و اگر معاشرت و معامله نمایید خسارت مى‏بینید آنها دو رو و منافق هستند و

زمانى که احتیاج به آنها دارید شما را رها مى‏کنند. به خدا توکل کنید و از او همه چیز را درخواست نمایید.

119 - خوب است ان شأ ا&

اگر جانب احتیاط را رعایت کنید و معتدل و میانه رو باشید، روزى خوبى خواهد بود.

لجاجت راه مناسبى در این کار نیست.

121 - بد است

در این کار زیاده روى مى‏شود و حق پایمال مى‏گردد و باعث گمراهى خود و دیگران مى‏شوید.

یکدیگر را نیز از اعمال زشت نهى نمایید. تا مورد لعن و سرزنش دیگران واقع نشوید.

123 - بد است

در این کار فکر شما زایل شده و درصد ریسک آن بالاست. و شیطان نیز دشمنى و کینه و کدورت ایجاد مى‏کند.

و از کارهاى خوب و درست خود باز مى‏مانید.

125 - بد است

در راه درست بیشتر دقت کنید. اگر حق بگویید و حق انجام دهید; اشتباه دیگران به شما زیانى نمى‏رساند. پس

حتماً ترک کنید براى کارهاى خود شاهد و نوشته بگیرید، تا دچار اختلاف و دشمنى نگردید.

127 - بسیار خوب است ان شأ ا&

دعاى شما مستجاب خواهد شد ولى اگر در این مورد کفران نعمت و گناه نمایید، مجازات سخت خواهید شد.

براى اینکه از این رزق و روزى بهتر استفاده کنید از خدا کمک بگیرید.

129 - بد است

شما مورد استهزأ و دشمنى واقع مى‏شوید هر طور استدلال کنید آنها جور دیگرى حرف مى‏زنند.

اگر خداوند زیانى به تو برساند، هیچ کس جز او نمى‏تواند آن را برطرف کند و اگر خیرى به تو رساند او بر همه

چیز تواناست.

131 - بد است

آنها دروغگو هستند و دو رو عمل مى‏کنند. از این موضوع ناراحت نباش. صبر و استقامت کن و از جاهلان

مباش.

133 - خوب است ان شأ ا&

پلیدى و ضرر از این کار جدا شده است

اگر از اهل فن مشورت کنید، غمگین و ترسان نمى‏شوید.

افرادى که رضاى خدا را در نظر دارند از خود دور نکنید، تا نعمت بر شما افزون شود.

135 - میانه است

خداوند همیشه مراقب اعمال شماست و از آنچه عمل مى‏کنید آگاه است.

با کسانى که دلایل روشن از دین را مسخره مى‏کنند نشست و برخاست مکن.

137 - بد است

با عده‏اى روبرو مى‏شوید که بناى دشمنى با شما مى‏گذارند. و مورد مؤاخذه واقع مى‏شوید. تحقیق و جستجو

کنید تا بهترین راه بر شما مشخص شود. صدقه بگذارید و برخداوند توکل کنید تا آینده‏اى بهتر حاصل شود.

139 - بد است

با شما لجاجت مى‏کنند. و مطالبى را نیز پنهان مى‏کنند.

دو رکعت نماز بخوانید و پس از آن دعا کنید تا راه درست و آسان بر شما مشخص شود.

141 - خوب است ان شأ ا&

به خدا توکل کن و از نعمت‏ها و کارهایى که خداوند براى انجام داده چشم پوشى نکن. در کارها اعتدال را

رعایت کن. بر علیه مخالفینت دشمنى و خباثت نکن. و آنها را به خدا واگذار.

143 - بد است

به خاطر هوى و هوس و بى دانشى گمراه مى‏شوید. و فریب مى‏خورید. کارهاى اشتباه پنهانى و آشکار خود را

رها کنید. این کار زیبا جلوه مى‏کند ولى سرانجام خوش ندارد.

145 - میانه بد است

با افراد پستى مواجه مى‏شوید و امر مشتبه مى‏شود. بهتر ترک این کار است با بد شرکائى روبرو مى‏شوید.

همیشه مراقب باشید و بدانید خداوند از شما غافل نمى‏شود.

147 - میانه خوب است ان شأ ا&

با نام خداوند شروع کنید. زیاده روى ننمایید.

بیشتر تحقیق و مشورت نمایید و مواظب باشید مرتکب گناه نشوید. و راستگو باشید.

149 - میانه است

حق را به عدالت به پاى دار. و جز به مقدار توانایى خود، تصمیم نگیر. به عهد خود وفادار باش. و خود را

مشغول کارهاى مختلف نساز تا از همه باز بمانى.

151 - بسیار خوب است ان شأ ا&

مواظب جوانب امر باشید و خداوند را همیشه در نظر بگیرید. و ناراحتى به خود راه ندهید.

153 - بد است

اختلاف و دشمنى پیش مى‏آید. صبر کنید و تقواى الهى را مدنظر داشته باشید. مراقب فریب دیگران باشید.

155 - بد است

پشیمانى و بدبختى دارد. شما را گمراه مى‏کنند. و مورد لعن و سرزنش دیگران قرار مى‏گیرید.

157 - خوب است ان شأ ا&

مواظب باشید کار خوب خود را با کار بد خراب نکنید.

زمان را از دست ندهید و بدانید تدبیر امور در دست خداوند است.

159 - خوب است

به شما کمک مى‏شود. خیرخواهى دیگران را با مشورت بپذیرید.

حق را قبول کنید و مراقب باشید دیگران را آزار نرسانید. از خداوند تشکر کنید.

161 - میانه بد است

با شما بد برخورد مى‏شود و از مقصد خود باز مى‏مانید. و رانده مى‏شوید. با افراد بى اعتقاد روبرو مى‏شوید.

صبر کنید بهتر است.

163 - بد است

حق شما پایمال مى‏شود. مورد فریب قرار مى‏گیرید.

به عهد و پیمان خود وفادار نیستند. ترک کنید که نتیجه‏اى ندارد.

165 - بسیار خوب است ان شأ ا&

کسانى به مخالفت شما برمى خیزند ولى راه به جایى نمى‏برند. و خداوند حقشان را کف دستشان مى‏گذارد.

باتدبیر جلو روید ان شأ ا& به نتیجه مطلوب مى‏رسید.

167 - میانه بد است

با افرادى جاهل و گمراه روبرو مى‏شوید. سختى و مشکلات دارد. ترک این عمل بهتر است و به ثواب نزدیکتر.

169 - بد است

با افرادى روبروى مى‏شوید که از حرف و پیمان خود برمى گردند. و توجهى به شما نمى‏کنند.

از خداوند طلب آمرزش کنید و دعا کنید. تا فرصت بهترى براى شما مهیا سازد.

171 - میانه بد است

بین شما دو دستگى و تفرقه مى‏افتد و با افرادى که ناسپاس هستند روبرو مى‏شوید. آینده‏اى سخت و پر

دردسر دارید.

173 - میانه بد است

گذشته را فراموش نکن و آنچه دارى مواظبت کن.

شیطان پشت این موضوع است. بنابراین آینده‏اى ندارد و با آرمهاى ناجورى مواجه مى‏شوید.

175 - بد است

سر خود عمل نکن. سود و زیان تو در دست خداست. با افراد مطلع مشورت کن.

177 - بسیار خوب است ان شأ ا&

خیر و برکت به تو مى‏رسد. ولى از این نعمات باید دیگران را هم بهره‏مند سازى.

اگر به خدا توکل کنى، روزى بى عیب و نقصى در انتظارت خواهد بود.

179 - خوب است ان اشأ ا&

فقط بدان موفقیت در این کار، لطف خداوند است.

پس به خدا توکل کن تا پیروزى به سراغ تو آید.

از این امتحان خوب بیرون بیا.

181 - بد است

چرا از کار خیر جلوگیرى مى‏کنى، در حالى که به تو هیچ ربطى ندارد.

کار خیر را باید از اهل آن بیاموزى.

این کار جز حسرت و ناراحتى و سرافکندگى براى شما چیز دیگرى ندارد.

183 - میانه است ان شأ ا&

در این کار از فعل حرام و نیز نزاع و کشمکش دورى کنید و تکبر نیز ننمایید. صبر و استقامت داشته باشید و

توکل به خداوند را فراموش نکنید.

185 - خوب است ان شأ ا&

حتماً به خدا توکل کن تا تو را یارى نماید. مواظب فریب دیگران باش، و از کسانى که مورد تأیید خداوند

هستند، حمایت طلب کن.

در این جریان دلها به هم نزدیک مى‏شود و بدان جز خداوند کسى نمى‏تواند بین دلها الفت برقرار نماید.

187 - بسیار بد است

به عهد و پیمان خود پایبند نیستند و باعث اذیت و آزار خواهند شد.

اما تو به وعده و عهد خود وفا کن و مدتى به تناسب، به آنها مهلت بده و آنگاه بر آنها سخت بگیر. و پرهیزکار

باش.

189 - خوب است ان شأ ا&

اقدام کنید که خداوند به دست شما این کار به ثمر مى‏رساند و اگر کسانى بر سر راه شما ایجاد مشکل کنند،

رسوا مى‏شوند.

با صبر و محبت پیگیر شوید و پوزش آنهایى که ناآگاه بوده‏اند را بپذیرید.

191 -خوب است ان شأ ا&

از انسانهاى ناپاک دورى کن. براى بى نیازى و دورى از فقر به خدا توکل کن.

با کسانى که احکام الهى را نمى‏پذیرند دشمنى کن تا وقتى تسلیم دستورات الهى شوند.

193 - بد است

با افرادى مواجه مى‏شوید که اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه مى‏کند.

آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى شده‏اید؟

با اینکه نعمتهاى دنیا در برابر آخرت، جز اندکى نیست!

195 - بد است

با افرادى مواجه مى‏شوید که در پى فتنه انگیزى هستند و کارهاى شما دچار مشکل و اختلاف مى‏شود.

پس صبر کنید تا آینده و ضعیف مناسبى پیش آید.

197 - بد است

با افرادى دو رو مواجه مى‏شوید که شما را به بازى و شوخى مى‏گیرند. قسم آنها را باور نکنید صدقه دهید و به

خداوند توکل کنید تا از این موضوع راحت شوید. و صبر کنید براى آینده‏اى بهتر.

199 - میانه بد است

در این کار اگر با شدّت و قدرت اقدام کنید نتیجه بخش خواهد بود.

در شرایط حساس کارى که باید بکنند نمى‏کنند در تعهد و پیمان دو رویى مى‏کنند.

بنابراین اگر ترک شود بهتر است.

201 - میانه بد است

کار و حرف شما را از قصد نمى‏فهمند و همراه با متخلفان خواهند شد. آینده سختى خواهید داشت.

شما بهتر است همراه کسى شوید که با ایمان و اهل سخاوت است.

203 - بسیار خوب است ان شأ ا&

خداوند متعال از این کار خشنود است به شرط آنکه از اولیأ خدا به درستى پیروى کنید. و دچار گناه نشوید.

205 - خوب است ان شأ ا&

چند کار را حتماً باید انجام دهى: 1 - توکل به خداوند 2 - قدردانى از دیگران 3 - طلب پوزش هنگام اشتباه 4

یاد گرفتن و یاد دادن کارها 5 - مواظبت بر احکام الهى.

207 - خوب است ان شأ ا&

مراقب باشید مسائل کوچک و پیش افتاده شما را از مسائل مهم و بزرگتر غافل نکند.

باید با پشتکار و کوشش فراوان این کار را انجام دهید تا نتیجه بخش باشد. توکل به خداوند فراموش نشود.

209 - بسیار بد است

این کار شما را از خداوند و روز آخرت غافل مى‏کند و درگیر مسائل دنیایى مى‏نماید.

صدقه دهید و دعا کنید خداوند فرصت مناسب براى شما مهیا نماید.

211 - بد است

اگر این زحمت و دردسر از بین برود، قدردانى نمى‏شود.

و هرکس مکر کند مکر کننده‏اى خواهد یافت. هرکس باید هرچه براى خود مى‏پسندد براى دیگران هم بپسندد

و هرچه براى خود نمى‏پسندد براى دیگران نیز نپسندد.

213 - بد است

کار شما فقط توسط خداوند حل مى‏شود.

پس خود را مشغول دیگران نکنید چون از آنان دروغ و بى تعهدى خواهید دید. ترک کنید پشیمانى دارد.

215 - بد است

ترک کنید پشیمانى دارد. در این کار ستمى بر شما یا دیگرى روا مى‏شود.

مشکلات و سختى‏هاى فراوانى دارد که باعث رنجش خواهد شد.

217 - خوب است ان شأ ا&

توکل بر خدا کنید و پاداش خود را نیز از خداوند بخواهید.

دیگران ممکن است از شما پیروى نکنند ولى نمى‏توانند شما را از کار خویش باز دارند.

219 - خوب است ان شأ ا&

خواسته شما برآورده مى‏شود به شرط آنکه صبر و استقامت کنید. و با افراد بى ایمان همراه نشوید.

توکل و نیکى کردن در راه خداوند کار ساز خواهد بود، حتماً فراموش نکنید.

221 - خوب است ان شأ ا&

به خدا توکل کن و صبور باش و بدان اگر خداوند بخواهد به تو خیرى برسد هیچ کس نمى‏تواند مانع آن خیر

شود.

در هر قدم مشورت با اهل خبره فراموش نشود.

223 - بد است

به شما نسبت دروغ و تهمت زده مى‏شود. براى شما مشکلات درست مى‏کنند.

ترک کنید به نتیجه دلخواه نمى‏رسید.

225 - میانه بد است

زحمات شما بى پاسخ مى‏ماند و در این راه سختى و مشکلات فراوانى برایتان پیش مى‏آید. با شما جرّ و بحث

فراوان مى‏کنند.

نتیجه ندارد بهتر است ترک کنید.

227 - بد است

مطلب نادرستى طلب کرده‏اید با افرادى انس گرفته‏اید که آنها مورد رضاى خداوند نیستند.

به خداوند توکل کنید و طلب مغفرت نمایید تا سلامت و برکت بر شما نازل شود.

229 - بد است

زیان مى‏کنید. براى اطمینان مى‏توانید قبل از اقدام، آزمایش و امتحان کنید تا بدانید که آنان از این آزمون

شکست خورده بیرون مى‏آیند.

پیمان شکنى مى‏کنند، ترک کنید.

231 - بسیار بد است

حتماً ترک کنید جز ضرر و خسارت چه مالى و آبرویى چیز دیگرى ندارد.

ضمناً در تعهدات خود مقداراً و زماناً پایبند باشید.

233 بسیار بد است

حتماً ترک کنید ضرر و پشیمانى دارد و مورد لعن و نفرین واقع مى‏شوید.

خداوند مجازات را، جز تا زمان محدودى، تأخیر نمى‏اندازد.

235 - بد است

از سرگذشت دیگران عبرت بگیر. و از موعظه و پند دیگران استفاده کن.

به خداوند توکل کن و از او طلب رحمت و

/ 4 نظر / 2020 بازدید
ghaffari

ببخشید چرا تو هیچ سایتی تفسیر استخاره صفحات زوج قرآن رو نمیگذارن؟ یکبار358 و یکبار برای مسئله ای دیگر 336 اومدبرام . نمیدونم تفسیرش چیه؟اگه میدونید لطفا به ایمیلم بفرستید!!!!!!!!!! ممنون میشم!

مرندی

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

مرندی

سلام چطور میتونم کتاب استخاره با قرآن رو تهیه کنم؟

مرندی

سلام چطور میتونم کتاب استخاره با قرآن رو تهیه کنم یا دانلود؟