کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
فقط مردها بخوانند by: کاظم استادی

فقط مردها بخوانند
آزادی کلمه ایست زیبا که اکنون بسیار بر زبانها جاری است .  آزادی معانی گوناگونی دارد که هر کس آن را به گونه ای تفسیر می کند ، البته ما به گستردگی این بحث ،به صورت کلی وارد آن نمی شویم و کاری هم نداریم که درآ اسلام آزادی به چه معناست و یا اصلا با پذیرش بندگی ، دیگر آزادی معنا پیدا می کند یا خیر . اما قصد داریم مساله آزادی زن و یا بهتر بگوییم «حضور زن در جامعه » را مطرح کنیم و پیرامون آن بحث و تبادل نظر کنیم .
این مطلب بر هیچ کس پوشیده نیست که افعال و فرمایشات بزرگان دین ، خیر و صلاح انسانها را در بر دارد . هر چند که عده ای آنقدر ساده اند که این دستورات را نیز با عقل و درک خود مقایسه می کنند  و آنگاه می پذیرند . اما مطلب مورد نظر ما آنقدر روشن و واضح است ، که بر عقل آنها نیز منطبق خواهد بود . و همگان می توانند تک تک موضوعات مورد بحث را بر خود عرضه کنند و مهر تایید بر آن بزنند. البته اگر از مسیر انصاف خارج نشوند .
روایاتی که پیرامون زن و مسایل مختلف آن در مکتب معتبر انسانی موجود می باشد بسیار است ؛ که هر کدام در موضوع خود قابل بحث و بررسی است . اما اینکه اساسا حضور زن در اجتماع و ایجاد آزادی های گوناگون به او صحیح است یا خیر ، مساله ای بسیار مهم است ، که قصد بررسی آن را داریم .
البته توجه به این نکته ضروری است که دیدگاه ما نسبت به زن ، نه آنگونه است که  بعضی او را منفور و مترود جلوه می دهند ،  و تعابیر بسیار زشتی را به او روا می دارند؛ و نه همانند آنهایی است که بیش از اندازه آن را نشان می دهند و قصد رسیدن به امیال پست حیوانی خود را دارند . بلکه ما معتقدیم که خداوند انسان را خلق کرد تا او را پرستش کند و به عظمت او پی برد .
و زن و مرد هیچکدام بر یکدیگر برتری ندارند ؛ چون حقیقت انسان جان اوست و جان انسان زن و مرد ندارد .  همانگونه که خداوند متعال می فرماید « هرکس کار شایسته ای انجام دهد ، خواه مرد باشد یا زن ، در حالی که مومن است . او را به حیاتی پاک زنده می داریم ؛ و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام میدادند خواهیم داد . » بنا براین تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد . و تنها ملاک برتری تقواست .
پس ما در مورد برتری زن و مرد سخن نمی گوییم و قصد آن را نیز نداریم که زنان را تحقیر کنیم و یا از ارزش آنها بکاهیم .
ولی این واقعیت را نیز می پذیریم که زن و مرد تفاوتهای جسمی و روحی بسیاری دارند . که این تفاوتها یک تناسب ایجاد کرده ، تا آنها یکی شوند . همانگونه کهخداوند می فرماید : «آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها (هردو سبب و زینت هم و هم سبب حفظ یکدیگرید )  .»
بنابر این ؛ تفاوتها ، دلیل برتری یکی بر دیگری نیستند ؛ بلکه تفاوتهای دوجانبه ای هستند ، که ایجاد یک تناسب متعادل برای رسیدن به اهداف خداوند متعال می کنند . پس اینکه گفته می شود عقل زنان در حد کمال نیست ،  در عوض احساسات و ظرافت آنان کامل است به طوری که می توانند عقل مردان را تحت الشعاء قرار دهند . و در مقابل نیز ، عقل مردان می تواند احساسات زنان را تحت الشعاء قرار دهد و ...
پس ما معتقدیم که به خاطر این تفاوت های متناسب ، حقوق و جایگاه زنان و مردان متفاوت است ، که دین آن را مشخص کرده است. یعنی وقتی می گوییم بهتر است که زن در جامعه حضور غیر ضروری نداشته باشد ؛ به این دلیل که جایگاه مشخص شده برای زنان خانه است . و این دستور ، خارج از عدالت نیست و نیز حقی از زن ضایع نگشته است . بلکه اگر در جایگاه دیگری واقع شود ظلمی بس عظیم در حق او انجام پذیرفته است .
در حال حاضر کسانی به اسم دفاع از مقام زن و اهمیت جایگاه او ، بزرگترین و مهلک ترین ضربات را بر مقام زن و اساس دین وارد می سازد . اینان فکر میکندد که هوای نفس و بدعت گذاری در دین ، سرگشته از حس آزادی و تساوی زن و مرد است ؛ در حالی که نمی دانندد که نادانند .
اسلام به هیچ وحه راضی و علاقه مند نبوده است که زن بدون ضرورت در اجتماع ظاهر شود ، و این حضور و ظهور را سرچشمه تمامی تباهی اجتماع می داند.
ما قصد آن داریم تا جایگاه واقعی زن را در جامعه مشخص کنیم ، که البته این واقعیت باعث برگرفتن آزادی و نا عدالتی در برابر مقام زن نیست . بلکه اگر به نتایج و آثار این دستورات به شکل صحیح ، دقت شود ؛ بهترین آزادی و عدالتی که از سوی زن و مقام او واگذار شده است . و این نکته نیز قابل تعمل است ، که بسیاری از تعابیر تندی که در روایات ، برای زن آمده است ؛ برای دقت نظر بیشتر در این موضوع و موضع بوده ، تا از آن غفلت نگردد و آن را به عنوان یک اصل بدون تغییر بپذیرند و بدانند که بی توجهی به این جایگاه زن و دوری او از خانه و خانواده باعث تباهی جامعه خواهد شد . و اگر این تشبیه را تنها یک مثال بدانید ، می توان گفت گه زن همانند جواهری است گرانبها که جایگاه خاصی دارد و اگر از جایگاه خود خارج شود ، از بین خواهد رفت .
البته گروهی حضور زن و انجام فعالیت های اجتماعی را مطرح می کنند ، و دائم این موضوع را ترویج می کنند که این حضور و فعالیت منافاتی با اسلام ندارد . و معمولا فرض را بر این می گذارند که خانمی با پوشش صحیح اسلامی وارد اجتماع و جامعه می شود و تمامی افراد ان جامعه نیز سر به زیر به دنبال کار خود هستند و این فعالیت  و حضور نه برای جامعه مشکل آفرین است و نه برای زن . اما اگر نیک بیندیشیم و دقت کنیم ، حق این است که هر فسادی کم کم و به مرور زمان خطر آفرین خواهد شد . وقتی زنان وارد جامعه می شوند در این جامعه چند گروه از افراد زندگی میکنند . زنهای خوب و بد ، و مردهای خوب و بد . که این امر موجب می شود تا به مرور زمان - و علاقه افراد به سرپیچی از فرمان الهی و راهنمایی شیطان - اندک اندک زن های خوب و مردان خوب نیز آلوده شوند و آن خواهد شد که اکنون در جامعه در حال وقوع است . و وقتی بلایی بیاید ، تر و خشک باهم می سوزند و دیگر نه خانواده های مذهبی در امانند و نه دیگران . پس اگر اسلام را دین حق بدانیم و باور کنیم ، باید یقین داشته باشیم که خداوند مهربان و اولیاء او بهترین راه ها را در پیش روی ما گذاشته اند و تمام توصیه هایی که به زن میکنند، به صلاح او و جامه اسلامی است .
همانند این حدیث شریف که می فرماید :
رسول گرامی اسلام از اصحاب پرسیدند خیر زنان در چیست ؟
اصحاب ندانستند چه بگویند . امیرالمومنین  به خانه رفت و سوال
یامبر را برای فاطمه بازگو کرد . حضرت فاطمه فرمودند: چرا جواب ندادید ؟ خیر آنها در این است که مردان نامحرم را نبینند ، و مردان نامحرم هم آنها را نبینند .  
بنابراین پر واضح است که آنهایی که جایگاه زن را عوض می کنند و معتقدند زن آزاد است و می تواند در جامعه حضور فعال داشته باشد . افکارشان منحرف از اسلام است و از مسیر الهی خارج شده اند .
و باید توجه داشت ، آن دسته از مردم بی اعتقادی که بر دستورهای اسلام اعتراض می کنند ، به این مقدار از بیان ها و آزادی هایی که از عده ای صادر می شود ، قانع نمی شوند .
پس چرا عده ای برای جلب نظر آنها ، می گویند اسلام مانع ورود زن در اجتماع و رانندگی کردن و فروشندگی و ... نمی شود و دستورات خانه نشینی زن را به عنوان توصیه ها و امور غیر لازم، از اسلام حذف می کنند . ولی باید بدانیم که مردم بی اعتقاد به این قدر قانع نمی شوند ؛ و دیگر بار از شما توقع دارند که تمتعات جنسی غیر از زنا را نیز حلال کنید و اگر در این مرحله نیز تسلیم شویم ، پیشنهاد خود را ادامه می دهند .
در صورتی که نص صریح قرآن کریم مجوز «حضور غیر ضروری» زن را در اجتماع نداده است . البته این استثنا نیز از ناحیه حرج است ؛ و گرنه ، ملاک و مبنای تحریم نیز وحودد دارد . پس بنابراین ، هر قدر حجاب بیشتر رعایت شود ، بهتر است . یعنی جدایی زن و مرد ، پوشش ، ترک نظر و هر چیز دیگر که انسان را از حریم مسایل جنسی دور می کند ، رجحان دارد و باید مراعات گردد. و به طور کلی ، اصل ضرورت  و احتیاج را باید در نظر گرفت ؛ و نباید این ترخیص شرعی ، بهانه ای به دست دهد که مردان و زنان نامحرم حریم را از میان بردارند و خطر برخوردهای زن و مرد را فراموش کنند . چرا که هیچ غریزه ای به سرکشی و حساسیت غریزه جنسی نیست ؛ احتیاط ها و توصیه های اسلامی - مبنی برای دور نگه داشتن زنان و مردان نامحرم - بر این اصل روانی قرار دارد . و روانشناسی و روانکاوی ، صد در صد این نظر را تایید می کند ؛ و داستانهای تاریخ نیز موید این مطلب است که گاهی یک برخورد ، یک تلاقی نگاه ، در ظرف یک لحظه ، اساس خانواده ای را متلاشی می کند . و این نکته جالب توجه است که به تقوا و ایمان در مقابل موجبات همه گناهان می توان تکیه اساسی کرد ، مگر در مورد گناهان مربوط به غریزه جنسی.
در اینجا یک سوال مطرح است ، که اگر حضور زن در اجتماع - در نظر اسلام - مبغوض و منفور است ، پس چرا آن را حلال قرار داده اند ؟ و اگر مبغوض و زشت نیست ، پس این همه نکوهش درباره آن چیست ؟
رمز این مطلب چیست ؟ آیا ممکن است چیزی به قدر یک حرام مبغوض و ناپسند باشد ولی در عین حال مباح باشد ؟
بلی . ممکن است چیزی به قدر یک حرام و بیش از بسیاری از حرام ها مبغوض باشد ، ولی به خاطر مصلحتی تحریم نشود . که اگر بخواهند مردم را از برخی کارها منع کنند ، زندگی بر آنها دشوار خواهد شد ، بنابراین از حرام نمودن ان چشم پوشیده اند ..
بهترین مثال ، مساله طلاق است ، شک نیست که طلاق از نظر اسلام ، عملی ناپسند و زشت است -تا حدی که آن را زشت ترین مباح خوانده اند . ولی در عین حال شارع مقدس حکم به تحریم طلاق نکرده است . و رمز این مساله که اسلانم حضور زن را در اجتماع بسیار زشت می داند ولی مانع آن هم نمی شود ، این است که ضرورت ، دیگر چاره از آن نیست . پس به حکم اسلام ، زن باید در جایگاه خود - که خانه و خانواده است - قرار گیرد ، تا محفوظ بماند .
نکته آخر ، اگر فرض کنیم در حق زن ، ظلم شده است و عدالت بر او منطبق نگشته ، باز دو گروه هستند که یکی بر حق عمل می کنند و دیگر ی بر باطل . توضیح اینکه ، بر فرض محال که خداوند خواسته است تا بر زن ، ظلمی روا شود و محدودیتی داشته باشد . اگر این باشد که نیست ، باز عقل سلیم حکم می کند که انسان به موجب بنده بودن و تشکر از نعمات خداوند ، امر او را اطاعت کند و با جان و دل دستور او را بپذیرد و آن را عمل نماید . نه اینکه همانند گروه باطل در مقابل خداوند عزوجل بایستد و احقاق حق کند ؛ که این ناشکری آشکار است .
شاید از سوی شما این سوال نیز مطرح شود که اگر بخواهیم این توصیه های اخلاقی را عمل کنیم ، در حال حاضر با وضع موجود اجتماع ، امکان پذیر نیست .
جواب ، بسیار روشن است . هر کاری که کم کم و به مرور زمان انجام پذیرد ، در مقابل نیز باید با آن به مرور زمان مقابله کرد .
چون اجتماع پذیرش جدیت آنی را ندارد . پس شما سعیتان را بر این قرار بگمارید که قصد اصلاح جامعه را دارید ، و هر کس خود و خانواده اش را به این عمل تشویق کند ، تا به مرور زمان ، قبح این حضور و فعالیت در جامعه گسترش یابد ؛ تا در زمانی نه چندان دور تمامی افراد جامعه - اعم از مرد و زن - حضور زن را در جامعه قبیح بدانند و هر کدام راضی به جایگاه خود باشند ؛ تا در آخرت اجر اعمال خود را ببینند .
البته برای حضور فعال زنان در جامعه ، پیشنهادی نیز مطرح است - که با اسلام نیز منافاتی نخواهد داشت - و آن اینکه زنان در جامعه به صورت گسترده فعالیت کنند و حضور داشته باشند . ( که اکنون چنین است ) و در عوض ، مردان به خاطر عدم کنترل غریزه جنسی خود و نگرانی از بروز گناه ، در خانه بمانند . و این رخداد عجیب در آخر الزمان بعید نیست

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳٩٠/٥/٩

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی