کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
معرفی یکصد و چهل داروی گیاهی by: کاظم استادی

 

                                                                         داروخانه گیاهى

در گذشته، چند اثر پیرامون داروهاى گیاهى منتشر نمودم، امّا در عمل مى‏دیدم که مردم، اکثراً حال و حوصله

خریدن گیاه را از عطارى، و نیز درست کردن یا جوشاندن آن را ندارند.

از آنجایى که تقریباً شرکت‏هاى تولیدى داروهاى گیاهى، رو به گسترش است، به این فکر افتادم تا هم جهت سهولت کار مردم، براى تهیه داروهاى گیاهى، و نیز اطلاع پزشکان محترم از وجود انواع داروهاى گیاهى تولید شده، اقدام به جمع‏آورى داروهاى گیاهى موجود در داروخانه‏هاى کشور نمایم تا قدم ابتدایى در جهت گسترش فرهنگ مصرف داروهاى گیاهى باشد.

بنابراین مجموعه حاضر با اندکى تلاش فراهم شد، به این امید که بزرگان این فن به بزرگى خود، این اثر کوچک را زیرسبیلى رد کننده، تا ان‏شأالله در آینده اثرى کامل‏تر و ارزنده‏تر جمع‏آورى شود.

توضیحات زیر ممکن است در فهم مطالب داروها مؤثر باشند:

1. نام دارو:

بر اساس نام پذیرفته شده در مجامع دارویى مى‏باشد. و در اکثر موارد نام، توسط شرکت سازنده دارو،

نام‏گذارى شده است.

2. خاصیّت درمانى:

که نشانگر گروه دارویى یا اثر درمانى داروست که از میان چندین خاصیّت مختلف، مهم‏ترین یا مشهورترین اثر دارو نوشته شده است.

3. موارد استعمال:

به عنوان مهم‏ترین موارد مصرف دارو بر اساس اطّلاعات موجود و نیز با توجّه به اشکال دارویى فرآورده‏هاى

موجود با نظام دارویى بیان گردیده است.

4. مقدار مصرف:

این عنوان از نحوه استفاده، چگونگى مصرف دارو صحبت مى‏کند و در صورتى که دارو به دو یا چند شکل

وجود داشته باشد و یا بطور مشترک نزد نوزادان، خردسالان و یا بزرگسالان مصرف داشته باشد، مقدار آن

بطور جداگانه نزد هر یک از این گروههاى سنى شرح داده شده است.

5. حسّاسیت متقابل:

افراد حسّاس به یک دارو به کلیه داروهاى قرار گرفته شده در آن گروه دارویى حسّاسیت دارند که تحت عنوان حساسیت متقابل شرح داده شده است.

6.  موارد منع استعمال: در این تیتر، مواردى که مصرف دارو غیر مجاز است و استفاده از آن موجب وخیم‏تر

شدن حال بیمار مى‏گردد توضیح داده شده است.

7.  عوارض جانبى: ممکن است یک دارو با اثر بر روى یک ارگانسیم احتمالاً عضو دیگر را تحت تأثیر قرار

دهد، که گاهى اوقات این عوارض ثانویه مطلوب بوده و گاهى جز موارد استعمال دارو در مى‏آید و یا حتى

مورد استعمال اصلى دارو را تحت‏الشعاع قرار مى‏دهند.

8. احتیاطات: شرایط بالینى خاص یا خطراتى که تجویز دارو نزد بعضى از بیماران تحت شرایط خاص ایجاد

مى‏کند و نیز خطراتى که مصرف دارو نزد بعضى از بیماران در بردارد و نیز آزمایشات و اقداماتى که در وضعیت بیمار اثر دارد، در این قسمت توضیح داده شده است.

9. تداخل دارویى: گاهى بیمار در یک برهه زمانى نیازمند به دریافت دو دارو با اثرات متفاوت است که یکى بر روى دیگرى اثر کرده و باعث کاهش یا افزایش اثر یا جذب داروى دیگر مى‏شود.

شناخت این اثرات، موجب تصحیح دوز یکى از داروها و یا در صورت ناسازگارى شدید، به قطع یکى از آنها

که در درمان اهمیت کمترى دارد، مى‏گردد.

10. مصرف در باردارى: این عنوان مجاز یا غیرمجاز بودن یا شرایط مصرف دارو در طول حاملگى را بطور

مختصر و مفید مورد ارزیابى قرار مى‏دهد. البته باید توجّه داشت که در طول حاملگى از مصرف هر نوع

داروئى خوددارى گردد، مگر آنکه عدم مصرف دارو تهدیدى جدى براى سلامت بیمار باشد.

11. مصرف در شیردهى: به علّت ترشّح دارو در شیر، تبعاتى در تغذیه نوزاد از شیر مادر به همراه دارد که

بالطّبع اثرات دارو در بدن نوزاد از مهمترین بازتاب‏هاى مصرف دارو در دوران شیردهى است.

12. مصرف در نوزادان: مصرف دارو نزد کودکان به علّت حسّاس بودن سن، باید با دقت خاصّى همراه باشد.

)نوزاد به گروه سنّى پیش‏دبستانى اطلاق مى‏گردد(.

13. مصرف در خردسالان: خردسالان به گروه سنّى دبستانى اطلاق مى‏گردد که بهر حال مصرف دارو در این گروه با نوزادان و بزرگسالان متفاوت است و بطور معمول دوز دارو در این گروه نصفِ مقدار افراد بالغ است.

14. مصرف در سالمندان: بعضى از داروها نزد افراد سالخورده بعلّت فرسودگى سلولها و بافتها، اثرات ضعیف و قوى‏ترى دارند که تصحیح دوز دارو نزد این گروه سنّى را الزامى مى‏سازد.

15. نگهدارى: شرایط نگهدارى داروها یکسان نیستند بعضى در یخچال، بعضى در حرارت پائین و تعدادى

دیگر در حرارت معمولى باید نگهدارى شوند و بطور خلاصه چگونگى نگهدارى دارو از زمان خروج از

کارخانه تا زمان مصرف توسّط مصرف کننده، در این قسمت بیان شده است.

16. اشکال داروئى: نشانگر اشکالى از دارو است که در نظام داروئى ایران وجود دارند و به عنوان راهنمائى براى کلیه دست‏اندرکاران پزشکى عمل مى‏کند.

17. نام تجارتى دارو: یک دارو ممکن است بوسیله کارخانجات مختلف داروسازى با اسامى گوناگون به بازار

عرضه گردد که در این قسمت مشهورترین نام تجارى دارو آورده شده که البته در مورد بعضى از داروها نام

تجارتى دارو ممکن است در ایران شهره باشند نه در تمام دنیا.

 


 

 

                                             فهرست داروهاى گیاهى موجود در داروخانه‏ها

مقدمه     8

آفرودیت )قطره(      12

آفرودیت )قرص(      15

آلتادین      17

آلتیب      19

آلیکوم      21

آنتوم )قرص(      24

آنتوم )گرانول(      26

آنتومینا      28

آنتى‏پُرستا      29

آنتى‏دیابتیک      30

آنتى‏میگرن      32

آوى‏پکت      34

افشرده پرتقال 36      %2

افشرده ترخون 38      %2

افشرده زیره      40

افشرده سدر      42

افشرده گشنیز      43

افشرده لیموترش      45

افشرده مرزه 47      %2

اکینامِد      49

اکى‏هرب      51

اگنوگل      55

انسولینا      58

انوکسولون      59

اورتان      61

اورتیدین      63

اولئاکرات      65

ایرالوکس      67

ایرگل      69

بابونه      72

بخور اوکالیپتوس      74

بخور اوکالیپتوس )پودر(      77

برن      79

برونکوتیدى      81

بلادومِد      83

بنفشام      84

پاسى‏پى      85

پاک‏کننده‏آرایشى‏باریج      87

پرسیکا      88

پرفوران      91

پروستاتان      96

پسیلیوم      99

پلانتاژل      102

پونه      104

پیجیوم‏آفریکانوم      106

تانامیگرن      108

توسیان      110

توسیگل      112

توسیوین      114

تیم‏آرتا      117

تیمکس      119

تیمیان      121

جن‏جى‏تون      123

جنرال‏تونیک      125

جین‏سین      126

جینگومِد      130

چاى‏کیسه‏اى بابونه      132

چاى‏کیسه‏اى چاى‏سبز      134

چاى‏کیسه‏اى رازیانه      136

چاى‏کیسه‏اى شیرین‏بیان      138

چاى‏کیسه‏اى قره‏قات      140

چاى‏کیسه‏اى گاوزبان      142

چاى‏کیسه‏اى لاکسان      144

چاى‏کیسه‏اى ملیس      146

چهارتخمه      148

د - رگلیس      149

دیل‏سان      151

دیورتیک      153

رازین      155

رزمارى )پماد(      157

رزمارى )لوسیون(      160

رگلیس معطر      162

رگلیسیدین      165

رها      167

زینتوما      172

سالویزان      174

سامى‏لاکس      177

سدامین      180

سناگل      182

سنالین)قرص(      185

سنالین )پودر(      189

سنامد      192

سنکل      195

سوپرمینت      197

سى.ام      199

سیر      201

سى‏لاکس      203

سیلیامِد      206

سینابایل      207

سینامول      209

شیرافزا      212

شیرینوش      214

ضدجوش باریجه      217

فنلین      219

فیتوکلد      221

کارامین      224

کارمیناتیف      226

کارمینت      228

کاراوى‏میکسچر      230

کالاندولا      232

کالندیت - اى      233

کامى‏سُل      236

کامیل      238

کامیلان      240

کراتاگوس      242

کلپوره      244

گارسین      246

گارلت      249

گارلى‏کپ      252

گاسترولان      255

گاسترولیت      258

گرایپ‏واتر      260

گل‏سرخ      262

گل‏گریپ      264

لاگزاریسین      265

لوسیون ام.جى      267

لوسیون حنا      269

لوسیون ژرانیوم      270

لوسیون ضدلک لاواند      272

لومکس      274

لیکوفار      276

لیورینا      279

ماتریکا      280

ماسومنت      282

ماسومینت‏منتازین      285

مایکودرم      287

ملیسان      288

منتا      289

منتازین      290

منتول )مایع(      292

موسیلیوم      294

میرتکس      297

میرتوپلکس      299

مینتاژل      300

نوراگل      301

والریک      304

والرین      306

ویتاگنوس      308

هایپیران      310

هربى‏لاکس      313

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۸

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی