کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
آشنایی با برخی سوره های قرآن by: کاظم استادی

 

                                                                     آشنایى با برخى سوره هاى قرآن

سورة الفاتحة

نام اوّلین سوره قرآن است. نامهاى دیگر این سوره حمد، شفاء، امّ الکتاب، فاتحة القرآن، شافیه، وافیه، کافیه،کنز و سبع مثانى مى‏باشد. این سوره داراى هفت آیه و در مکّه نازل شده است. موضوعات و محتواى این‏سوره به دو بخش تقسیم مى‏شود. بخشى حمد و ثناى خداست و بخشى؛ از نیازهاى انسان سخن مى‏گوید.

قال رسول اللَّه 9 لجابر بن عبد اللَّه: یا جابر الا اعلّمک افضل سورة انزلها اللَّه فی کتابه؟

فقال جابر: بلى بأبی و أمی یا رسول اللَّه علمنیها فعلمّه »الحمد للَّه امّ الکتاب« ثمّ قال له: یا جابر الا اخبرک عنها؟قال: بلى بابی و أمی فاخبرنی.

قال: هی شفاء من کلّ داء الاّ السام یعنی الموت

» رسول خدا 9 به جابر بن عبداللَّه فرمودند: اى جابر آیا نمى‏خواهى که به تو بهترین سوره‏اى که خداوند درکتابش نازل کرده است را بیاموزم ؟

جابر گفت: آرى یا رسول‏اللَّه پدر و مادرم فداى تو باد بیاموز مرا. پس رسول خدا 9 سوره حمد )امّ الکتاب( را به‏او آموخت سپس فرمود: اى جابر آیا نمى‏خواهى از آن به تو خبرى بدهم؟ گفت: آرى، خبرى بده مادر و پدرم‏فداى تو باد.

فرمود: سوره حمد شفایى است براى هر بیمارى جز مرگ.«


سورة البقرة

نام دومین سوره قرآن مى‏باشد؛ نام دیگر این سوره »فسطاط القرآن« است. این سوره در مدینه نازل شده و286 آیه دارد و طولانى‏ترین سوره قرآن مى‏باشد. و جزء سوره‏هاى سبع طوال مى‏باشد. موضوعاتى که در این‏سوره مطرح شده بسیار متنوع است. برخى موضوعات سوره عبارتند از: توحید و معاد همراه با داستان‏حضرت ابراهیم و زنده شدن مرغ‏ها، اعجاز قرآن، مباحث مفصل درباره یهود و منافقان، تاریخ پیامبران بزرگ‏به ویژه حضرت ابراهیم 7 و موسى 7 و مباحثى در مورد انسان و نیز احکام مختلف اسلامى از جمله نماز،روزه، جهاد در راه خدا، حج و تغییر قبله، ازدواج، احکام تجارت و دین، ربا و قصاص و تحریم قسمتى ازگوشتهاى حرام و قمار و شراب و بخشى از احکام وصیّت. نام این سوره از آیه 67 آن گرفته شده است.

فی وصیه أبی ذر انّه سأل النبی9 ایّ آیة أنزلها اللَّه علیک أعظم؟ قال: آیة الکرسی .

» در وصیّت ابوذر آمده است که از پیامبر 9 سئوال کرد که بزرگترین آیه‏اى که خداوند بر شما نازل کرده کدام‏است؟ فرمود: آیة الکرسى .«

 

عن ابی عبد اللَّه 7 قال: من قرأ البقرة و آل عمران جائتا یوم القیامة تظلاّنه

على رأسه مثل الغمامتین أو مثل العبائین

» از ابى عبداللَّه 7 روایت شده است که فرمود: هرکس سوره بقره و آل‏عمران را بخواند روز قیامت این دو سوره‏بر او سایه افکنند، مانند دو قطعه ابر یا دو عبا.«

 

سورة آل‏عمران

نام سومین سوره قرآن مجید است. عمران نام پدر حضرت مریم، مادر عیسى 7 است. و نام این سوره از آیه 33آن گرفته شده است. پاره‏اى از موضوعات مطرح شده در این سوره عبارتند از: ایمان و اسلام، استقامت در راه‏گسترش اسلام، مبارزه منطقى با یهود و نصارى و مشرکان، نفى عقاید باطل و پاره‏اى مباحث و درسهاى‏تربیتى. این سوره در مدینه نازل شده و دویست آیه دارد.

عن علی بن أبی‏طالب 7 قال: إذا أراد أحدکم الحاجة فلیکن فی طلبها یوم الخمیس فانّ رسول‏الله 9 قال: اللّهم‏بارک لأمّتی فی بکورها یوم الخمیس، ولیقرأ إذا خرج من منزله آخر آل عمران، وإنا أنزلناه فی لیلة القدر، وامّ‏الکتاب، فانّ فیهنّ قضاء حوائج الدنیا والاخرة.

از على‏بن ابى‏طالب 7 نقل شده است که فرمود: هرگاه کسى از شما خواسته‏اى دارد پس در روز پنجشنبه دنبال‏آن برود، چرا که رسول خدا 9 فرمود: خداوندا، بر امّت من در اینکه صبح زود روز پنجشنبه دنبال کارى رود،برکت فرست، و هرگاه خواست از خانه خارج شود، بخواند آخر سوره آل‏عمران و انّا انزلناه فی لیله القدر و امّ‏الکتاب را چرا که در آنها برآورده شدن حوائج دنیا و آخرت است.«

 

سورة النساء

به معنى زنان است و نام چهارمین سوره قرآن مجید مى‏باشد. نام این سوره از آیه اوّل آن گرفته شده و در این‏سوره پاره‏اى از حقوق مربوط به زنان مطرح گردیده است. بعضى از موضوعات دیگر این سوره عبارتند ازدعوت به ایمان و عدالت، کنترل و نگهدارى و بهسازى محیط خانواده، حقوق و وظایف افراد جامعه در برابریکدیگر، لزوم اطاعت از رهبرى، قوانین مربوط به ازدواج، قوانین کلّى حفظ اموال عمومى، قانون ارث، و بیان‏سرگذشت پیشینیان و بیان اهمیّت هجرت در راه خدا. این سوره در مدینه نازل شده و 176 آیه دارد.

عن أمیرالمؤمنین 7 قال: من قرأ سورة النساء فی کل جمعة أمن ضغطة القبر.

 

امیرالمؤمنین 7 فرمود: هرکس در هر جمعه سوره نساء را قرائت کند از فشار قبر در امان باشد.

 

سورة المائدة

»مائدة« به معنى سفره آراسته از غذا مى‏باشد. »مائدة« نام پنجمین سوره قرآن مى‏باشد که از آیه 112 این سوره‏گرفته شده است. قسمتى از این سوره درباره تقاضاى حواریّون و یاران حضرت عیسى 7 است که از اوخواستند سفره‏اى آراسته از غذا براى آنان از طرف خداوند نازل شود. بعضى از موضوعات مطرح شده در این‏سوره عبارتند از: بیان معارف اسلامى موضوع رهبرى بعد از رسول خدا 6 نفى اعتقاد مسیحیت به تثلیث،موضوع وفاى به عهد و عدالت اجتماعى، شهادت به عدل، داستان هابیل و قابیل فرزندان آدم 7 و تحریم قتل‏نفس و معرفى غذاهاى حلال و حرام و بیان قسمتى از احکام مربوط به وضو و تیمّم. این سوره 120 آیه دارد ودر مدینه نازل شده است.

عن أبی جعفر 7 قال: من قرأ سورة المائدة فی کل خمیس لم یلبس إیمانه بظلم ولا یشرک أبدا.

از حضرت باقر 7 نقل شده که فرمود: هرکس سوره مائده را در هر پنجشنبه بخواند، ایمانش بظلم آلوده نگرددو هرگز بر خدا شریک نگیرد.

 

 

سورة الانعام

به معنى چهار پایان مى‏باشد و نام ششمین سوره قرآن است. نام این سوره از آیه 136 آن گرفته شده است و دراین سوره به چهارپایان و احکام مربوط به آنها از نظر حلال و حرام بودن گوشت اشاره گردیده است بعضى‏موضوعات دیگرى که در این سوره بیان شده عبارتند از: مبارزه با شرک و بت پرستى، دعوت به اصول سه گانه‏توحید و نبوّت و معاد، وبیان کردار و اعمال و بدعتهاى مشرکان و مبارزه با آن. این سوره در مکّه نازل شده و165 آیه دارد.

عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبدالله 7 یقول: إن سورة الانعام نزلت جملة وشیعها سبعون ألف ملک، حین‏نزلت على رسول الله 9، فعظّموها وبجّلوها، فان اسم الله تبارک وتعالى فیها فی سبعین موضعا، ولو علم الناس‏ما فی قراءتها من الفضل ما ترکوها.

از ابى‏بصیر نقل شده که گفت: شنیدم از اباعبداللَّه7 که مى‏فرمود: سوره انعام یکدفعه نازل گشت و هفتاد هزارملک آنرا همراهى مى‏کرد هنگامیکه بر رسول خدا 9 نازل گشت پس آنرا بزرگ داشتند و ارج نهادند چرا که‏اسم خداوند تبارک و تعالى در هفتاد موضع آن آمده است و اگر مردم مى‏دانستند که خواندن آن چه فضلى داردآنرا ترک نمى‏کردند.

 

 

<Page = 923>

سورة الاعراف

»اعراف« نام محلّى میان بهشت و جهنّم، و نیز نام هفتمین سوره قرآن است. نام این سوره از آیه 46 آن گرفته‏شده و پاره‏اى موضوعات مطرح شده در این سوره عبارتند از: داستان آفرینش آدم، سرگذشت اقوام نوح وولوط و شعیب 7، سرگذشت قوم بنى اسرائیل، مبارزه حضرت موسى با فرعون و بیان موضوع مبدأ و معاد. این‏سوره 206 آیه دارد و در مکّه نازل شده است.

عن أبی عبدالله7 قال: من قرأ سورة الاعراف فی کل شهر کان یوم القیامة من الذین لا خوف علیهم ولا هم‏یحزنون، فان قرأها فی کل جمعة کان ممن لا یحاسب یوم القیامة أما إن فیها محکما فلا تدعوا قراءتها، فانهاتشهد یوم القیامة لمن قرأها .

» روایت شده است که امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره اعراف را در هر ماه یکبار بخواند در قیامت جزءکسانى باشد که خداوند فرموده خوفى بر ایشان نیست و اندوهگین نخواهند بود، و چنانچه در هر جمعه آنرایکبار تلاوت کند از آن گروه باشد که حساب برایشان آسان گیرند و همانا یکى از محکمات در این سوره است،پس تلاوت آنرا ترک مکنید چونکه درروز قیامت شهادت دهد براى هرکس که آنرا قراءت کرده است.«

 

سورة الانفال

به معنى بهره‏ها و غنائم جنگ و ثروتهاى عمومى است. انفال نام هشتمین سوره قرآن مجید مى‏باشد که از آیه‏اوّل این سوره گرفته شده است. بعضى موضوعات مطرح شده در این سوره عبارتند از: انفال و غنائم، صفات‏مؤمنان واقعى، داستان جنگ بدر، واقعه تاریخى شب هجرت رسول خدا9 از مکّه به مدینه، حکم اسیران‏جنگى، احکام جهاد، حکم خمس، خرافات مشرکان و راه شناخت منافقان و مبارزه با آنان. این سوره 75 آیه‏دارد و در مدینه نازل شده است.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة الانفال وسورة براءة فی کل شهر لم یدخله نفاق أبدا، وکان من شیعةأمیرالمؤمنین 7 .

امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره انفال و توبه را در هر ماه یکبار تلاوت کند نفاق در دل او راه نیاید و ازشیعیان امیرالمؤمنین 7 باشد.

 

سورة التوبة

به معنى بازگشتن از گناه و کار بد، ونام نهمین سوره قرآن مجید است. نام این سوره از آیه 105 آن گرفته شده‏است.  در این سوره داستان متخلفین از جنگ تبوک آمده است. سوره توبه تنها سوره‏اى از قرآن است که بدون»بسم‏اللَّه‏الرحمن‏الرحیم« آغاز مى‏شود. زیرا اعلان جنگ به مشرکان و برائت از آنان است. پاره‏اى از موضوعات‏این سوره عبارتند از: قطع رابطه با مشرکان، جهاد در راه خدا، ستایش مجاهدان راه خدا، لزوم تحصیل علم، و

پرهیز از تراکم ثروت، داستان هجرت پیامبر 9، موضوع ماههاى حرام، گرفتن جزیه از اقلیت‏هاى مذهبى،سرنوشت منافقان و موضوع زکات. این سوره در مدینه نازل شده و 129 آیه دارد.

عن النبی 9 أن من قرأهما )أی الانفال و التوبة( فأنا شفیعه، وشاهد له یوم القیامه أنه برى‏ء من النفاق، واعطی من‏الاجر بعدد کل منافق ومنافقة فی دار الدنیا عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، وکان‏العرش وحملته یصلون علیه أیام حیاته فی الدنیا.

از پیامبر 9 نقل شده است که: هرکس بخواند سوره‏هاى انفال و توبه را من شفیع او خواهم بود و روز قیامت‏شاهد بر او خواهم بود که او از نفاق مبرّا است و به او عطا مى‏شود به تعداد هر منافق و منافقه‏اى در دنیا ده‏حسنه و محو مى‏شود از او ده سیّئه و ده مرتبه بالا مى‏رود و عرش و حاملانش در ایّام حیاتش در دنیا بر او درودمى‏فرستند.

 

سورة یونس

»یونس« نام یکى از پیامبران است. و نام دهمین سوره قرآن مجید است. در قرآن نام یونس چهار بار مذکوراست و در سوره صافات و سوره قلم داستان وى مندرج مى‏باشد. در سوره انبیاء هم به عنوان »ذو النون« از اویاد شده و همین سوره قرآن به مناسبت آیه نود و هشتم آن بنام یونس نامگذارى شده است. و در خلال دهمین‏آیه به قصه یونس اشاره شده است. این سوره در مکه نازل شده و 109 آیه دارد.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة یونس فی کل شهرین أو ثلاثة، لم یخف علیه أن یکون من الجاهلین، وکان‏یوم القیامة من المقربین .

» روایت شده است که امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره یونس را در هر دو یا سه ماه یکبار قراءت کند بیم آن‏نیست که مبادا از جاهلین باشد، و در روز قیامت از جمله مقرّبین درگاه الهى خواهد بود.«

 

سورة هود

هود نام پیامبرى بوده است که بر قبیله عاد مبعوث گردیده است. هود نام یازدهمین سوره قرآن مجید است که‏در آن داستان قوم هود به صورت مشروح ذکر شده است. قوم هود در اثر عدم قبول دعوت هود 7 و سرآمدن‏مهلت الهى، دچار عذاب‏الهى شدند و از بین رفتند. این سوره مکى است و 123 آیه دارد.

عن أبی جعفر 7 قال: من قرأ سورة هود فی کل جمعة بعثه الله عزوجل یوم القیامة فی زمرة النبیین علیهم‏السلام، ولم یعرف له خطیئة عملها یوم القیامة .

» امام باقر 7 فرمود: هرکس سوره هود را در هر روز جمعه یکبار بخواند، خداوند بزرگ وى را در قیامت درزمره انبیاء برانگیزد، و در آنروز گناهى براى وى نشناسند که در دنیا مرتکب گشته باشد.«

 

 

سورة یوسف

پیامبرى است که در قرآن به رسالت او تصریح شده است. دوازدهمین سوره قرآن داستان یوسف را به عنوان»احسن القصص« از آغاز تا پایان بیان کرده است. سوره یوسف داراى 111 آیه است: چهار آیه آن به صورت‏مقدمه و هفت آیه آن به صورت خاتمه و نتیجه داستان است و 100 آیه دیگر اختصاص به متن داستان دارد .این سوره در مکه نازل شده است.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة یوسف فی کل یوم أو فی کل لیلة بعثه الله یوم القیامة وجماله کجمال‏یوسف، ولا یصیبه فزع یوم القیامة، وکان من خیار عباد الله الصالحین .

» امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره یوسف را هر روز یا هر شب یکبار تلاوت کند خداوند متعال وى را درقیامت برانگیزد بازیبائى و جمالى مانند جمال و زیبائى یوسف7 و بیم و هراس آنروز وى را نگیرد، و از جمله‏بندگان نیک و درست کردار خداوند باشد.«

 

سورة الرعد

به معنى صداى ابر و غرّش آن است و نام سیزدهمین سوره قرآن است نام این سوره از آیه سیزدهم آن گرفته‏شده است. در این سوره به تسبیح کردن رعد که یکى از آیات خداوند است اشاره شده است. پاره‏اى‏موضوعات دیگر سوره عظمت قرآن، اسرار آفرینش آسمانها، شناخت حقّ و باطل، وفاى به عهد و صله رحم،صبر و استقامت و انفاق در راه خدا در پنهان و آشکار، اشاره به سرگذشت اقوام یاغى و سرکش، وسجده‏آسمانیان و زمینى‏ها در برابر عظمت خدا مى‏باشد. این سوره چهل و سه آیه دارد و در مدینه نازل شده است.

عن أبی عبدالله7 قال: من أکثر قراءة سورة الرعد لم یصبه الله بصاعقة أبدا، ولو کان ناصبا، وإن کان مؤمنا أدخله‏الله الجنة بلا حساب، وشفّع فی جمیع من یعرف من أهل بیته وإخوانه .

از امام صادق 7 روایت شده است که فرمود: هرکس سوره رعد را بسیار بخواند، خداوند او را در دنیا به صاعقه‏و برق‏زدگى هلاک نکند هرچند از دشمنان اهل بیت: باشد )صاعقه آتشى است که از اصطکاک دو ابر پدید آیدو ما آنرا برق گوئیم( و چنانچه قارى از شیعیان باشد خداوند او را بدون حساب به بهشت بَرَد، و شفاعتش‏درباره خاندان خودش و برادران مؤمنش پذیرفته گردد.

 

سورة ابراهیم

جدّ حضرت رسول 9 و از پیامبران بنى اسرائیل مى‏باشد و مورد تصدیق مسلمانان، یهود و نصارى است. نام‏چهاردهمین سوره قرآن مجید است که به نام حضرت ابراهیم7 نامگذارى شده و در این سوره علاوه بر بیان‏داستان حضرت ابراهیم، داستان انبیایى چون نوح 7 و موسى 7 نیز آمده است. سوره ابراهیم 52 آیه دارد و درمکّه نازل شده است.

 

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة إبراهیم والحجر فی رکعتین جمیعاً فی کلّ جمعة لم یصبه فقر أبدا، ولاجنون ولا بلوى .

امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره ابراهیم و حجر را در رکعت اوّل و دوّم نماز در هر جمعه یکبار بخواندتنگدستى و نیاز و دیوانگى و بلاهاى دیگر بدو نرسد.

 

سورة الحجر

حجر نام قومى است )که بعضى آن را بر قوم ثمود منطبق کرده‏اند و یا آنان را از بقایاى ثمود به شمار آورده‏اند.(حجر نام پانزدهمین سوره قرآن مجید است که این نام از آیه 80 این سوره گرفته شده است. در این سوره قصّه‏اصحاب حجر به صورت مختصر ذکر گشته است. سوره حجر 99 آیه دارد و در مکّه نازل شده است.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة إبراهیم والحجر فی رکعتین جمیعاً فی کلّ جمعة لم یصبه فقر أبدا، ولاجنون ولا بلوى .

امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره ابراهیم و حجر را در رکعت اوّل و دوّم نماز در هر جمعه یکبار بخواندتنگدستى و نیاز و دیوانگى و بلاهاى دیگر بدو نرسد.

 

سورة النحل

به معنى زنبور عسل است و نیز نام شانزدهمین سوره قرآن مى‏باشد. نام این سوره از آیه 68 آن گرفته شده‏است. موضوعاتى که در این سوره به آنها پرداخته شده عبارتند از: مظاهر طبیعى و آیات الهى چون باران و نورآفتاب، انواع گیاهان و میوه‏ها و مواد غذایى، حیواناتى که در خدمت انسانها هستند، زنبور عسل، دلایل توحیدو معاد، تهدید مشرکان، دستور به عدل و احسان، هجرت و جهاد، نهى از فحشاء و ظلم و ستم، نهى از پیمان‏شکنى و اشاره کوتاه به داستان حضرت ابراهیم 7، این سوره داراى 128 آیه مى‏باشد و در مکّه معظمه نازل‏شده است.

عن أبی جعفر 7 قال: من قرأ سورة النحل فی کل شهر کفی المغرم فی الدنیا، وسبعین نوعا من أنواع البلاء أهونه‏الجنون والجذام والبرص، وکان مسکنه فی جنة عدن، وهی وسط الجنان.

»امام باقر 7 فرمود: هرکس سوره نحل را در هر ماه یکبار بخواند از زیان مالى و یا قرض در دنیا ایمن باشد و نیزاز هفتاد نوع بلا که سبکترین آنها دیوانگى و جذام و پیسى باشد، و مسکنش در آخرت در بهشت عدن باشد وآن محلى است وسط بهشت.«

 

سورة الاسراء

به معنى سیر دادن در شب مى‏باشد. )منظور معراج حضرت محمّد9 از مسجد الحرام به مسجد الاقصى و بعد

از آن است( و نام هفدهمین سوره قرآن مجید مى‏باشد. نام این سوره از آیه اوّل آن گرفته شده است. بعضى ازموضوعات که در این سوره مطرح شده عبارتند از: دلائل نبوّت، داستان معراج، تاریخ بنى اسرائیل، و وجودحساب و کتاب در زندگى این جهان، حق‏شناسى به ویژه در مورد پدر و مادر، تحریم اسراف و تبذیر کردن،موضوع بخل، فرزندکشى در دوران جاهلیت، نهى از خوردن مال یتیم، نهى از کم فروشى و تکبّر، تأثیر قرآن دردرمان هرگونه بیمارى اخلاقى و اجتماعى، بیان اعجاز قرآن. این سوره در مکّه نازل شده و صد و یازده آیه‏دارد. نام دیگر این سوره بنى اسرائیل است.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرء سورة بنی إسرائیل فی کل لیلة جمعة لم یمت حتى یدرک القائم 7، فیکون من‏أصحابه .

امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره بنى اسرائیل را در هرشب جمعه تلاوت کند نمیرد تا زمان قائم آل محمّدصلوات اللَّه علیه و علیهم را درک نماید و از یاران او باشد.

 

سورة الکهف

به معنى غارى که در کوه به وجود آمده است و نام هجدهمین سوره قرآن مى‏باشد. ونام این سوره از آیه نهم آن‏گرفته شده است. موضوعاتى که در این سوره آمده است به اختصار عبارتند از: داستان اصحاب کهف، داستان‏ملاقات حضرت موسى 7 با حضرت خضر، داستان ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج. این سوره در مکّه نازل شده‏و صد و ده آیه دارد.

قال أبوعبدالله7: من قرأ سورة الکهف فی کل لیلة جمعة کانت کفّارة له لما بین الجمعة إلى الجمعة.

»ابا عبد اللَّه 7 فرمود: هرکس سوره کهف را در هر شب جمعه بخواند براى او سبب آمرزش آنچه که بین این‏جمعه تا آن جمعه بوده است مى‏شود.«

 

سورة مریم

مریم نام مادر حضرت عیسى7 است که سى و یک مرتبه در قرآن ذکر شده است. مریم نام نوزدهمین سوره‏قرآن مجید است. مضامین اصلى این سوره داستان حضرت مریم3 ولادت حضرت عیسى7 و داستان حضرت‏زکریا و یحیى و نیز اشاره‏اى به داستان حضرت ابراهیم است. این سوره مکّى است و 98 آیه دارد و نام دیگرآن »کهیعص« است که به صورت اختصار »که« مى‏نامند.

عن أبی عبدالله 7 قال: من أدمن قراءة سورة مریم، لم یمت حتى یصیب منها ما یغینه فی نفسه وماله وولده،وکان فی الاخرة من أصحاب عیسى بن مریم علیهما السلام واعطی فی الاخرة مثل ملک سلیمان بن داود فی‏الدنیا.

»امام صادق 7 فرمود: هرکس بخواندن سوره مریم مداومت کند نمیرد تا اینکه برسد به آنچه او را بى‏نیاز سازد

در جان و مال و فرزندش، و نیز در آخرت از یاران عیسى بن مریم 7 باشد، و در آنروز داراى سلطنتى شودچون سلطنت سلیمان در دنیا.«

 

سورة طه

طه بیستمین سوره قرآن مجید است، این سوره با حروف مقطّعة »طه« آغاز شده است، به این مناسبت آن را طه‏مى‏نامند. قصّه آدم، داستان مشروح موسى7 از مضامین اصلى این سوره است. این سوره مکّى است و داراى135 آیه مى‏باشد.

عن أبی عبدالله 7 قال: لا تدعوا قراءة سورة طه فان الله یحبها ویحب من قرأها ومن أدمن قراءتها أعطاه الله یوم‏القیامه کتابه بیمینه، ولم یحاسبه بما عمل فی الاسلام، واعطی فی الاخرة من الاجر حتى یرضى.

» امام صادق 7 فرمود: تلاوت سوره طه را ترک مکنید، زیرا خداوند آنرا دوست مى‏دارد، و هرکس آنرا بخواندرا نیز دوست خواهد داشت، و هرکه مداومت کند بخواندن آن، خداوند در روز قیامت نامه عمل او را بدست‏راستش دهد، و از کردار او در اسلام حساب سخت نکشد، و آنقدر باو پاداش عطا فرماید تا خشنود گردد.«

 

سورة الانبیاء

به معنى پیامبران است و نام بیست و یکمین سوره قرآن مى‏باشد و از آنجا که زندگى پیامبران در این سوره بیان‏شده به این نام نامگذارى گردیده است. موضوعاتى که در این سوره آمده عبارتند از فرازهایى از زندگى‏شانزده تن از پیامبران و همچنین اشاره به توحید و پیروزى حق علیه باطل، این سوره در مکّه نازل شده و 112آیه دارد.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة الانبیاء حبّاً لها کان ممن رافق النبیین أجمعین فی جنات النعیم، وکان مهیبافی أعین الناس حیاة الدنیا.

»امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره انبیاء را از روى شوق و میل قراءت کند مانند کسى خواهد بود که خود باهمه پیغمبران خدا در بهشت جاوید همنشین و همدم است، و در تمام عمر در نظر مردم با هیبت و شکوه‏باشد.«

 

سورة الحج

یکى از عبادات بزرگ اسلام و نام بیست و دومین سوره قرآن مى‏باشد. نام این سوره از آیه 27 آن گرفته شده‏است. موضوعات سوره: معاد، حیات پس از مرگ، سرگذشت اقوام گذشته از جمله قوم حضرت ابراهیم ولوط، قوم شعیب و قوم موسى، حج و سابقه تاریخى آن از زمان حضرت ابراهیم، قربانى کردن در حج و طواف،نماز و زکات و امر به معروف و نهى از منکر و توکل به خداوند مى‏باشد. این سوره در مدینه نازل شده و 78 آیه

دارد.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة الحج فی کل ثلاثة أیام لم تخرج سنته حتى یخرج إلى بیت الله الحرام، وإن‏مات فی سفره ادخل الجنة.

قلت: فان کان مخالفا؟ قال: یخفف عنه بعض ما هو فیه .

»امام صادق 7 فرمود: هرکس در هر سه روز یکبار سوره حجّ را تلاوت کند سال بر او نگذر مگر ایکه زیارت‏خانه خدا نصیب او گردد، وبسوى حجّ رهسپار شود، و چنانچه در این سفر از دنیا برود او را یکسره به بهشت‏برند، راوى گوید: عرض کردم اگر این مردم از مخالفان و ناصبی باشد با او چه خواهند کرد؟ امام 7 فرمود درعذابش تخفیف خواهند داد.«

 

سورة المؤمنون

به معنى ایمان آورندگان و نام بیست و سومین سوره قرآن مجید است. زیرا در این سوره اوصاف آنان بیان شده‏است. نام این سوره از آیه اوّل آن گرفته شده است. بعضى از موضوعاتى که در این سوره بیان شده عبارتند از:اوصاف مؤمنان، خداشناسى با بیان نشانه‏هایى از نظام آفرینش و خلقت انسان و حیوانات و گیاهان، فرازهایى‏از داستان پیامبران، معاد و حیات پس از مرگ. این سوره در مکّه نازل شده و 118 آیه دارد.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرء سورة المؤمنون ختم الله له بالسعادة، إذا کان ید من قراءتها فی کل جمعة، وکان‏منزله فی الفردوس الاعلى مع النبیین والمرسلین.

»امام صادق 7 فرمود: هرکس سوره مؤمنون را قراءت کند خداوند عمرش را با رستگارى و سعادت پایان دهدو چنانچه مداومت بر آن نماید در هر جمعه جایگاهش در فردوس اعلا با انبیاء و فرستادگان حق باشد.«

 

سورة النّور

»نور« به معنى روشنایى پراکنده‏اى که به دیدن کمک نماید. و نام بیست و چهارمین سوره قرآن است و نام این‏سوره از آیه 35 آن گرفته شده است. این سوره در مکّه نازل شده و 64 آیه دارد. سوره نور را مى‏توان سوره‏پاکدامنى و عفّت و مبارزه با آلودگیها دانست.

عن أبی عبدالله 7 قال: حصنوا أموالکم وفروجکم بتلاوة سورة النور، وحصنوا بها نساءکم، فان من أدمن قراءتهافی کل یوم أو فی کل لیلة لم یزن أحد من أهل بیته أبدا حتى یموت، فاذا هو مات شیعه إلى قبره سبعون ألف‏ملک کلهم یدعون ویستغفرون الله له حتى یدخل فی قبره .

» امام صادق 7 فرمود: مال و ناموس خود را بتلاوت سوره نور در پناه بدارید )یا بقول اهل زمان ما بیمه کنید(، ونیز زنهاى خویش را بدان مستور و محفوظ بدارید، زیرا هرکس بر قراءت این سوره در هر روز یا هرشب‏مداومت کند هیچیک از افراد خانواده‏اش بعمل منافى عفّت هرگز دچار نشود تا از دنیا برود، و چون از دنیإے؛پپنکک رفت هفتاد هزار فرشته تا کنار قبر او را مشایعت و بدرقه کنند، و همه براى او دعا و طلب آمرزش کنند تا او رامیان گور وارد سازند.«

 

سورة الفرقان

به معنى جدا کننده حق از باطل است، و نام بیست و پنجمین سوره قرآن مجید مى‏باشد. نام این سوره از آیه اوّل‏آن گرفته شده است.

موضوعات این سوره شامل: توحید و خداشناسى، ضعف منطق مشرکان، اشاره به آفرینش الهى و عظمت اواز جمله روشنائى آفتاب، ظلمت و تاریکى شب، باد و باران، آفرینش آسمانها و زمین و خورشید و ماه وحرکت منظم آنها، بیان صفات مؤمنین. این سوره در مکّه نازل شده و 77 آیه دارد.

عن أبی الحسن 7 قال: یا ابن عمار لا تدع قراءة سورة )تبارک الذی نزل الفرقان على عبده( فان من قرأها فی کل‏لیلة لم یعذبه الله أبدا، ولم یحاسبه، وکان منزله فی الفردوس الاعلى .

» امام موسى کاظم 7 فرمود: اى پسر عمّار ترک مکن سوره تبارک الذى نزل الفرقان على عبده را، زیرا هرکس‏این سوره را در هر شب تلاوت کند خداوند هرگز او را عذاب نکند، و از او حساب نکشد، و جایگاهش درفردوس اعلا خواهد بود.«

 

سورة الشعراء

به معنى شاعران و کسانى که شعر مى‏سرایند است و نام بیست و ششمین سوره قرآن مجید مى‏باشد. نام این‏سوره از آیه 224 آن گرفته شده است که درباره شاعران آیاتى را بیان مى‏نماید. موضوعات دیگر سوره داستان‏هفت تن از پیامبران الهى یعنى ابراهیم 7، هود، صالح، لوط، شعیب و حضرت موسى7 مى‏باشد. این سوره درمکّه نازل شده و 227 آیه دارد.

عن أبی عبدالله7 قال: من قرأ الطواسین الثلاثة فی لیلة الجمعة، کان من أولیاء الله وفی جوار الله وکنفه، ولم‏یصبه فی الدنیا بؤس أبدا، واعطی فی الاخرة من الجنة حتى یرضى، وفوق رضاه، وزوجه الله مائة زوجة من‏الحور العین .

»امام صادق 7 فرمود: هرکس این سه »طس« را در شبهاى جمعه قراءت کند از اولیاء و دوستان خداوند باشد وهرگز رنج و سختى در دنیا بدو نرسد، و از بهشت آنقدر باو بدهند که خشنود گردد بلکه بالاتر از رضا وخشنودى او، و خداوند صد حوریه از حوران بهشتى به همسرى به وى دهد.«

 

سورة النَّمل

به معنى مورچه است و نام بیست و هفتمین سوره قرآن مى‏باشد. نام این سوره از آیه 18 آن گرفته شده و

پاره‏اى از موضوعات آن عبارتند از: معاد و حیات پس از مرگ، داستان پنج تن از پیامبران الهى، داستان حضرت‏سلیمان و ملکه سبأ، سخن گفتن پرنده‏اى چون هدهد با حضرت سلیمان و سخن گفتن حشراتى چون مورچه.این سوره 93 آیه داشته و در مکّه نازل شده و قبل از سوره شعراء قرار دارد.

عن أبی عبدالله7 قال: من قرأ الطواسین الثلاثة فی لیلة الجمعة، کان من أولیاء الله وفی جوار الله وکنفه، ولم‏یصبه فی الدنیا بؤس أبدا، واعطی فی الاخرة من الجنة حتى یرضى، وفوق رضاه، وزوجه الله مائة زوجة من‏الحور العین .

»امام صادق 7 فرمود: هرکس این سه »طس« )شعراء ، نمل و قصص( را در شبهاى جمعه قراءت کند از اولیاء ودوستان خداوند باشد و هرگز رنج و سختى در دنیا بدو نرسد، و از بهشت آنقدر باو بدهند که خشنود گرددبلکه بالاتر از رضا و خشنودى او، و خداوند صد حوریه از حوران بهشتى به همسرى بوى دهد.«

 

سورة القصص

به معنى داستان‏ها است، و نام بیست و هشتمین سوره قرآن مى‏باشد. نام این سوره از آیه 25 آن گرفته شده‏است. موضوعاتى که در این سوره به آنها پرداخته شده است به اختصار عبارتند از: تاریخچه بنى‏اسرائیل،داستان قارون )ثروتمند مستکبرى که سرگذشتى چون فرعون، که در آب غرق شد، داشت(. این سوره در مکّه‏نازل شد و 88 آیه دارد .

عن أبی عبدالله7 قال: من قرأ الطواسین الثلاثة فی لیلة الجمعة، کان من أولیاء الله وفی جوار الله وکنفه، ولم‏یصبه فی الدنیا بؤس أبدا، واعطی فی الاخرة من الجنة حتى یرضى، وفوق رضاه، وزوجه الله مائة زوجة من‏الحور العین .

»امام صادق 7 فرمود: هرکس این سه »طس« )شعراء و نمل و قصص( را در شبهاى جمعه قراءت کند از اولیاء ودوستان خداوند باشد و هرگز رنج و سختى در دنیا بدو نرسد، و از بهشت آنقدر باو بدهند که خشنود گرددبلکه بالاتر از رضا و خشنودى او، و خداوند صد حوریه از حوران بهشتى به همسرى بوى دهد.«

 

سورة العنکبوت

نام حشره‏اى است، و نام بیست و نهمین سوره قرآن مجید مى‏باشد که از آیه 41 آن گرفته شده است. پاره‏اى ازموضوعات این سوره عبارتند از: امتحان شدن انسانها، وضعیّت منافقان، مبارزات پیامبران الهى، توحید وخداشناسى، و نفى خدایان دروغین و ساختگى و ضعف و ناتوانى آنها. این سوره 69 آیه دارد و در مکّه نازل‏شده است.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة العنکبوت والروم فی شهر رمضان لیلة ثلاث وعشرین، فهو والله یا ابامحمد من أهل الجنة، ولا أستثنى فیه أبدا، ولا أخاف أن یکتب الله علی فی یمینی إثما، وإن لهاتین السورتین من

<Page = 833>

الله مکانا.

» امام صادق 7 فرمود: هرکس در شب بیست و سوّم ماه رمضان سوره عنکبوت و روم را تلاوت کند بخداسوگند او از اهل بهشت خواهد بود  و هرگز کسى را از این حکم استثناء نمى‏کنم و بیم آن ندارم که در این‏سوگند خداوند گناهى بر من نویسد، و براستى که این دو سوره را نزد خداوند مقامى بلند است.«

 

سورة الرّوم

سوره سى ام قرآن مجید به نام »روم« نامگذارى شده است. مراد از »روم« در آیه شریفه دولت روم شرقى یعنى»امپراطورى بیزانس« است که بر شام و فلسطین تسلّط داشته در بعضى از قبائل جزیرة العرب هم نفوذ و قدرتى‏به هم رسانیده بود. اکثر مفسرین برآنند که چون رومیان مغلوب پارسیان شدند مشرکین شاد گردیدند و گفتندرومیان که اهل کتاب بودند مغلوب مجوسیان شدند همچنین عرب مشرک هم بر مسلمانان پیروز خواهد شد.از این رو براى تسلّى خاطر مسلمانان سوره روم نازل گردید و در آن خبر غیبى پیروز شدن رومیان ذکر شد.سوره روم در مکّه نازل شده و 60 آیه دارد.

عن أبی عبدالله 7 قال: من قرأ سورة العنکبوت والروم فی شهر رمضان لیلة ثلاث وعشرین، فهو والله یا ابامحمد من أهل الجنة، ولا أستثنى فیه أبدا، ولا أخاف أن یکتب الله علی فی یمینی إثما، وإن لهاتین السورتین من‏الله مکانا.

»امام صادق 7 فرمود: هرکس در شب بیست و سوّم ماه رمضان سوره عنکبوت و روم را تلاوت کند بخداسوگند او از اهل بهشت خواهد بود  و هرگز کس را از این حکم استثناء نمى‏کنم و بیم آن ندارم که در این سوگندخداوند گناهى بر من نویسد، و براستى که این دو سوره را نزد خداوند مقامى بلند است.«

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۸

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی