کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
شرح حال آیت الله ملکوتی by: کاظم استادی

                                                               شرح حال آیت‏اللَّه ملکوتى

تاریخ و محل ولادت

اینجانب به سال 1303 ه.ش در حومه شهر سراب از شهرهاى آذربایجان شرقى واقع در 130 کیلومترى تبریزدر میان خانواده‏اى بسیار متدین و پایبند به احکام الهى دیده به جهان گشودم. پدرم )حاج آقا یوسف( مردى‏متدین، خیّر و خوش نام و مادرم از زنان پرهیزگار و آگاه بودند.

از پنج یا شش سالگى نزد عالم محل - که از منسوبین بود - مشغول تحصیل شدم و به سبب داشتن علاقه شدیدو مشوقانى دل سوز، توانستم در مدّت زمانى کوتاه، سواد خواندن و نوشتن و قرآن مجید را فرا گیرم.

دوران تحصیل

براى ادامه تحصیلات به شهر سراب - که تقریباً در چهارکیلومترى زادگاهم واقع است - عزیمت کردم و در آنجابه فراگیرى کتاب‏هاى متداول ادبى حوزه از قبیل: مقدمات، سیوطى، شرح جامى، مغنى، مطول و مقدارى ازمنطق و اصول فقه پرداختم.

در هفده سالگى براى ادامه تحصیل به شهر تبریز هجرت کردم و در آنجا به مدت چهارسال از محضر عالمان‏وارسته و نامدارى چون آیة اللَّه مهدى انگجى، آیة اللَّه میرزا فتاح شهیدى و آیة اللَّه میرزا محمود دوزدوزانى -رضوان اللَّه علیهم - براى فراگیرى کتاب‏هاى شرح لمعه، رسائل و کفایه استفاده کردم.

زمانى که در تبریز به تحصیل علوم اشتغال داشتم، درس هایى که پیشتر خوانده بودم، براى طلاب دیگرتدریس مى‏نمودم.

مهاجرت به شهر قم

در سال 1321 ه.ش پس از اتمام دوره سطح در حوزه علمیه تبریز براى ادامه تحصیل و بهره‏گیرى از محضرعالمان و دانشمندان بزرگوار، عازم شهر مقدس قم شدم. پس از ورود به شهر مقدس قم، بدون از دست دادن‏کمترین فرصت، از محضر حضرات آیات سیدصدرالدین صدر، سید محمد تقى خوانسارى، فیض - رضوان‏اللَّه‏علیهم - کسب فیض کردم.

همچنین در درس فقه و اصول حضرت آیة اللَّه حجت که در آن زمان از جایگاه ویژه‏اى برخوردار بود، شرکت‏مى‏کردم.

در کنار درسهاى مراجع بزرگوار یاد شده، در درس‏هاى علوم عقلى حضرت امام خمینى1 حضورى مداوم‏داشتم به گونه‏اى که تا آخرین سالهایى که حضرت امام1 به تدریس فلسفه اشتغال داشتند، جزو ملازمان

دروس حضرتشان بودم.

پس از گذشت مدتى از مهاجرتم به قم، در درس‏هاى آیة اللَّه العظمى بروجردى1 شرکت کردم که این فیض تازمان سفرم به نجف اشرف ادامه داشت.

از جمله اساتیدم در علوم معقول حضرات آیات میرزا مهدى مازندرانى، شیخ ابوالقاسم اصفهانى، میرزا مهدى‏آشتیانى و علامه طباطبائى بودند.

براى فراگیرى‏قسمت الهیات شرح منظومه از حضور علامه طباطبائى به صورت خصوصى استفاده کردم.

براى مدتى به مشهد مقدس سفر کردم و از محضر عالمان بزگوار آن سامان مانند حضرت آیة اللَّه العظمى سیدیونس اردبیلى1 و آیة اللَّه میرزا مهدى اصفهانى بهره‏مند شدم. ریاضیات و هیئت را از آیات عظام شیخ محمدرضا کلباسى و شیخ سیف اللَّه عیسى فرا گرفتم.

مسافرت به نجف اشرف

در سال 1334 ه.ش در سایه عنایات خداوند متعال و توجهات حضرت ولى عصر - اروحنا فداه - مقدمات‏سفرم به نجف اشرف فراهم آمد. پس از ورود به نجف اشرف به تدریس فقه، اصول، فلسفه، کلام، هیئت،ریاضى و دیگر علوم پرداختم.

در کنار اشتغال به تدریس، از حضور در درس‏هاى علماى مبرّز آن روز نجف اشرف غفلت نورزیدم و دردرسهاى فقه حضرات آیات میرزا عبدالهادى شیرازى، سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودى، شیخ‏حسین حلى و نیز در درس فقه و اصول سید ابوالقاسم خوئى شرکت مى‏کردم.

مراجعت از نجف اشرف و اشتغال به تدریس در حوزه علمیه قم

پس از دوازده سال اقامت در نجف اشرف و فعالیت مداوم علمى و تدریس علوم گوناگون، سرانجام به سال1346 ه.ش به منظور سپرى کردن تعطیلات تابستان عازم ایران شدم و قصد داشتم بار دیگر به نجف‏اشرف بازگردم، ولى به دلیل بروز برخى مشکلات و موانع به ویژه مسائل مرزى و سیاسى بین رژیم‏هاى وقت ایران وعراق از مراجعت به نجف اشرف منصرف شدم و در پى آن، عازم شهر مقدس قم شدم و در این شهر سکونت‏گزیدم.

پس از ورود به شهر مقدس به تدریس فقه و اصول پرداختم که با استقبال جمعى از طلاب درس خوان و فاضل‏روبرو شد و در کنار درس‏هاى مزبور براى گروهى از طلاب و فضلاى علاقه‏مند به طور خصوصى درس‏هاى‏فلسفه مى‏گفتم.

فعالیت‏هاى اجتماعى و سیاسى

در کنار تدریس و تألیف، فعالیت‏هاى زیادى در صحنه‏هاى اجتماعى و سیاسى داشتم که مهمترین آنها تأسیس»کتابخانه المهدى« در شهرستان سراب بود که موجب شد گروهى از جوانان فعال متشکل شوند و فعالیت‏هاى‏علمى و سیاسى گسترده‏اى را علیه رژیم فاسد پهلوى آغاز کنند. همچنین تأسیس صندوق‏هاى قرض الحسنه

المهدى)عج( و مستمندان در شهر مزبور - که منشأ آثار مثبت و پربارى در آن زمان بود - از جمله این فعالیت‏هامى‏باشند.

در مبارزه با رژیم خود کامه پهلوى، فعالیت‏هاى چشمگیر و روشن گرانه‏اى در آذربایجان و قم انجام دادم وبارها تحت تعقیب ساواک قرار گرفتم و از سوى آنان اذیت و آزار فراوان دیدم که پرونده‏هاى باقى مانده درساواک گویاى این مطلب است. زمانى که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مشغول فعالیت شدم، جزواعضاى فعال آن جامعه به حساب مى‏آمدم و در حرکت‏هاى دسته جمعى آن جمع حضورى فعال داشتم تا این‏که بحمداللَّه انقاب اسلامى به رهبرى حضرت آیة اللَّه العظمى امام خمینى؛ به پیروزى رسید. در دوران پیروزى‏و پس از آن، مسئولیت‏هاى حساس از سوى حضرت امام1 به عهده اینجانب گذاشته شد؛ از جمله این که، به‏عنوان نماینده حضرت امام1 از سوى او براى رسیدگى به مشکلات استان زنجان به آن استان رفتم وبررسى‏هاى لازم را به عمل آوردم. همچنین به امر حضرت امام1 براى رسیدگى به معضلات و مشکلات‏آذربایجان و بررسى اوضاع و احوال منطقه، سفرى به آن‏جا داشتم که الحمداللَّه مشکلات و اختلافات موجودرا حل و فصل کردم. از فعالیت‏هاى اساسى ام حضور مستمر در دفتر استفتائات حضرت امام1 بود که تا پیش ازهجرتم به آذربایجان در آن دفتر فعالیت داشتم.

مهاجرت به تبریز به عنوان نماینده حضرت امام در آذربایجان

در سال 1360 ه.ش زمانى که آیة اللَّه مدنى نماینده حضرت امام در آذربایجان شرقى و امام جمعه تبریز به‏دست منافقان کوردل به فیض شهادل نایل آمد و اوضاع آن روز آذربایجان به ویژه تبریز به دلیل حساسیت‏ویژه‏اى که داشت ناهمگون شد، حضرت امام1 طى حکمى این جانب را به عنوان نماینده خود در آذربایجان وامام جمعه تبریز برگزید. اینجانب على رغم میل شخصى‏ام که هیچ علاقه‏اى به ترک تدریس و تحقیق در حوزه‏علمیه را نداشتم، به لحاظ اعتقاد و اخلاصى که به استاد و مراد خود حضرت امام1 داشتم و نیز مسئولیتى را که‏در قبال انقلاب اسلامى و خون‏هاى پاک شهیدان احساس مى‏کردم، به فرمان امام براى انجام تکلیف شرعى درسنگرى دیگر، عازم آذربایجان شدم. معضلات و مشکلات آن روز آذربایجان به ویژه تبریز بسیار گسترده وپیچیده بود. فعالیت مداوم گروه‏هاى مخالف اسلام و نظام و پیدایش تفرقه در صفوف متحد مردم و بالاخره‏حساسیت‏هاى دیگر، همه و همه خطیر بودن این مسئولیت را اقتضا مى‏کرد.

اینجانب با اتکا به نیروى لایزال الهى و عنایات حضرت ولى عصر)عج( به حل و فصل امور و برطرف ساختن‏مشکلات موجود پرداختم و در کوتاه‏ترین زمان ممکن با صبر و حوصله بر معضلات موجود منطقه فایق آمدم.روحانیت معزّز منطقه با وحدت و یگانگى و تفاهم کامل و با همکارى شان در سنگر دفاع از اسلام عزیز و نظام‏مقدس اسلامى همانند بنیانى مرصوص متحد شدند.

دورانى که در آذربایجان به سر مى‏بردم - به ویژه در سال‏هاى اول - از حساس‏ترین دوران‏هاى تاریخ آذربایجان‏به شمار مى‏آید.

 

حرکت‏هاى افراد و گروههاى تنگ نظر، بى تقوا و فرصت طلب با خواسته‏هاى شخصى یا باندى متأثر از هواى‏نفس به یارى خداوند متعال همیشه دچار شکست و عدم موفقیت مى‏شد. تنها امرى که موجب شد در تبریزبمانم و در این راه متحمل مصایب و شداید فراوان شوم، چیزى جز عمل به تکلیف شرعى نبود و ملاحظه‏تکلیفى بود که در قبال خون‏هاى پاک شهیدان احساس مى‏کردم.

در دوران دفاع مقدس از هیچ کوششى دریغ نکردم. مردم مسلمان را به شرکت همه جانبه در این امر دینى ملى‏بسیج مى‏کردم جذب و هدایت کمک‏هاى مردمى به جبهه، حضور مداوم در سنگرها به ویژه در هنگام‏عملیات‏ها و تبیین مواضعِ به حق نظام جمهورى اسلامى با سخنرانى هایم در نماز جمعه و... از دیگرفعالیت‏هاى اجتماعى و سیاسى اینجانب مى‏باشند.

قابل توجه است که در کنار این همه مشاغل، از رسیدگى به امور و معضلات ستمدیدگان و محرومان و یارى‏رساندن به آنان و نیز اداره حوزه‏هاى علمیه آذربایجان با همکارى گروهى از علماى تبریز غافل نبودم.

در مدت چهارده سالى که در تبریز بودم هرگز از فعالیت‏هاى علمى و تحقیقى غفلت نورزیدم. تدریس ابواب‏مختلف فقه، اصول، فلسفه و کلام از فعالیت‏هاى جدى و منظم اینجانب به شمار مى‏آمد. در کنار این قبیل‏اشتغالات نیز با حضور در سمینارهاى مختلف علمى، سیاسى و اجتماعى که در مراکز گوناگون نظیردانشگاه‏ها و غیره تشکیل مى‏شد، فعالیت داشتم.

مراجعت به حوزه علمیه قم

آنگونه که پیش‏تر گذشت جدایى از قم و سکونت در تبریز، امرى بر خلاف میل درونى ام بود، و تنها عامل‏پذیرفتن این مسئولیت خطیر، عمل به وظیفه شرعى بود و بس. و چه بسیار که در پیش دوستان و خویشان‏آرزوى مراجعت به قم را بر زبان مى‏آوردم و از این که از آن شهر مقدس دور شده بودم، اظهار تأسف و تألم‏مى‏کردم.

همواره در فکر مراجعت به قم بودم. پس از رحلت حضرت امام1 به دلیل مسائل و رویدادهایى که در ارتباط بارهبرى بعد از امام خمینى1 پیش آمد. خروج خود را از آذربایجان در بدو امر رهبرىِ مقام معظم رهبرى آیة اللَّه‏خامنه‏اى هرگز به صلاح اسلام و انقلاب اسلامى ندیدم از این‏رو، براى پیشگیرى از بروز حوادث و تحکیم‏موقعیت و جایگاه ویژه رهبرى براى مدتى دیگر در تبریز ماندم و سرانجام زمانى که به حول و قوه الهى کارهادر بستر مناسب خود قرار گرفت و مقدمات مراجعتم به قم - که همیشه مورد عشق و علاقه‏ام بود - فراهم آمد،با دعوت برخى از اعاظم حوزه و موافقت مقام معظم رهبرى در خرداد ماه 1373 ه.ش به شهر قم وارد شدم وپس از سپرى کردن تابستان آن سال، شروع به تدریس فقه و اصول کردم.

تألیفات

1 - الربا فى تشریع‏الاسلامى )از سه جلد، یک جلد به چاپ رسیده است(

2 - مسجد مسجد شد )دو جلداست، شامل یک دوره تاریخ کامل آذربایجان و بررسى مسائل و رویدادهاى

<Page = 042>

اجتماعى مذهبى و فرهنگى و سیاسى منطقه است(

3 - المحاکمات )این اثر، به نقد و بررسى آرا و نظریات میرزاى نایینى1 و مقایسه آن با آراى برخى علماى دیگرمى‏پردازد(

4 - شرح کفایة الاصول

5 - یک دوره اصول

6 - حاشیه بر اسفار

7 - حاشیه بر شفا

8 - الامن العالم فى الاسلام اوالامر بالمعروف و النهى عن المنکر

9 - تفسیر سوره فاتحه

10 - المنافقون فى القرآن و السنة و التاریخ

11 - الفرق بین الدین و العلم و الفلسفه

12 - توضیح المسائل

13 - مقتل الامام الحسین7

14 - الحاشیه على العروة الوثقى

15 - مناسک حج

16 - الصلاة

17 - الحدود و الدیات

18 - رقبات موقوفه طبق وقفنامه

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۸

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی