کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
شرح حال آیت الله محمد شاهرودی by: کاظم استادی

                                                         شرح حال آیة اللَّه حسینى شاهرودى

ولادت:

آیة اللَّه حاج سید محمد حسینى شاهرودى، در ماه جمادى الاول سال 1344 هجرى قمرى، در نجف اشرف‏دیده به جهان گشودند و در خانواده‏اى رشد و نمو کردند که از متدیّن‏ترین و با تقواترین بیوت علمى نجف‏اشرف به شمار مى‏رفت، چه آنکه از طرف پدرى، والدى همچون مرحوم آیة اللَّه حاج سید محمود حسینى‏شاهرودى داشتند که مستغنى از تعریف و بى نیاز از توصیف مى‏باشند.

آن شخصیت بزرگ از لحاظ عدالت و تقوى و زهد و ورع و فقاهت زبانزد خاص و عام بودند و پس از فوت‏مرحوم آیة اللَّه سید ابوالحسن اصفهانى1 سالهاى متمادى مرجعیّت عامّه جهان تشیّع را بر عهده داشتند. ذکراحوال ایشان از عهده این جزوه مختصر خارج است و در کتب مفصله زندگینامه آن مرجع عظیم الشأن همانندکتاب »الامام الشاهرودى« به رشته تحریر در آمده است.

و اما والده ایشان صبیّه مرحوم آیة اللَّه شیخ محمد رضا فاضل نیشابورى بود که از زهّاد معروف و از مدرّسین‏عقائد و اخلاق در حوزه نجف اشرف بشمار مى‏رفت، و روحانیون و فضلاء در جلسه درس ایشان شرکت‏نموده و از بیانات گهربار ایشان استفاده مى‏بردند. والده ماجده ایشان بانویى بود مشهور به ترک زرق و برق وزخارف دنیوى، و هیچگاه در مقابل سختیهاو مرارتهاى که زندگى در نجف اشرف بویژه در آن زمان داشت خم‏به ابرو نیاورد و با ایمان کامل و با توکل به خدا در کنار همسر عظیم الشأن خود زندگى مى‏کرد، و حتّى در اواخرایام مرجعیّت عامّه مرحوم آیة اللَّه شاهرودى1 دست از ساده زیستى و ترک دنیا برنداشته به همان رویه حسنه وخداپسندانه ادامه داد.

آن مرحومه درکنار تقوى و تدیّن داراى مدارج علمى و مراتبى از فضل و کمال بود و منزل ایشان همواره محلّ‏تردد بانوان مسلمان بود که قرائت قرآن و نماز خود را تصحیح نموده و احکام شرعى و مسائل دینى را از ایشان‏فرا مى‏گرفتند، و حتّى فرزندان و نوادگانشان مقدار زیادى از مقدمات و مسائل شرعى و احکام اسلامى وروایات اخلاقى را نزد ایشان فرا مى‏گرفتند.

آیة اللَّه سید محمد شاهرودى در این محیط معنوى و پاک تعلیمات اولیّه و دروس ابتدائى و مقدماتى را نزد والدماجد و والده ماجده خویش فرا گرفتند و ریشه‏هاى ایمان و تقوى و تعالیم اسلامى در وجودشان مستحکم‏گردید.

گوشه هایى از اشتغالات علمى ایشان مقدمات را نزد والد بزرگوار خود و همچنین مرحوم شیخ على شهر بابکى و مرحوم شیخ شمس زنجانى‏که از اساتید مبرّز علم منطق بود فرا گرفتند.

بعضى از دروس سطح مانند رسائل و مکاسب را نزد والد معظّمشان بصورت خصوصى فرا گرفتند و کتاب‏کفایة الاصول را نزد مرحوم آیة اللَّه میرزا هاشم آملى1 و مرحوم آیة اللَّه شیخ عبدالحسین رشتى1 حاضر شدند.

تدریس سطوح عالیه:

در ابتداء جوانى از مدرسین سطوح عالیه دروس حوزوى بشمار مى‏رفتند و مطالب سخت و دشوار کتب‏درسى را بخوبى براى شاگردان شرح داده و روشن مى‏نمودند و این امر همزمان بود با ابتداى حضور ایشان دردرس خارج.

حضور در درس خارج:

ایشان در سال 1360 هجرى قمرى، در سن شانزده سالگى به آخرین مرحله دروس حوزوى یعنى درس خارج‏قدم نهادند، و به سبب تربیت و خط مشى صحیحى که والد بزرگوارشان ترسیم نموده بودند و بخصوص تأکیدداشتند که ایشان متمحّض در درس و بحث باشند و از اشتغالات دیگر بر حذر باشند، از عمر گرانبها استفاده‏کامل برده و اوقات خود را با جدّ و جهد فراوان در راه تحصیل و تعلیم صرف مى‏نمودند.

ایشان مدت مدیدى در جلسات درس خارج شرکت نموده و از محضر درس آیة اللَّه حاج سید محمودشاهرودى1 بهره کافى برده و از علوم ایشان استفاده کامل مى‏نمودند تا اینکه خود به درجات عالیه اجتهاد نائل‏آمدند و در عین حال تا آخرین جلسات درس والد معظّم خود شرکت نمودند و تقریرات درس اصول و فقه‏ایشان را به رشته تحریر در آوردند.

تقریرات درس خارج:

درس خارج داراى مفاهیم مشکل و اصطلاحات دشوار و معانى عمیق مى‏باشد که دقت بسزائى را مى‏طلبد، وبخصوص در زمان سابق که بسیارى از کتابهاو شرحهاى فعلى موجود نبود بسیارى از مطالب غامض این علم‏شریف در اجمال و ابهام قرار مى‏گرفت.

در چنین شرایطى روشن است که بسیارى از پویندگان معرفت و طالبان علوم آل محمد6 که تازه در این وادى‏قدم گذاشته‏اند کاملاً به عمق مطالب پى نبرده و مقصود استاد بر آنها روشن نمى‏شود، و در اینجاست که‏اهمیت مجلس تقریر دوباره درس خارج نمودار مى‏گردد.

به همین جهت ایشان هر روزه پس از اتمام درس خارج والدمعظم، بلا فاصله جلسه دیگرى تشکیل داده ودرس را از ابتداء شرح مى‏نمودند و کاملاً توضیح مى‏دادند وعده زیادى از بیانات ایشان استفاده مى‏بردند.

شرکت در مجلس استفتاء:

ایشان از ارکان مجلس استفتاء مرحوم آیة اللَّه حاج سید محمود شاهرودى1 بودند، که در این مجلس‏استفتاءاتى که از طرف شیعیان نقاط مختلف جهان که از مقلّدین آن مرحوم بودند مى‏رسید پاسخ داده مى‏شد.

این مجلس استفتاء با حضور جمعى از بارزترین فضلاء و علماء حوزه علمیه نجف اشرف برگزار مى‏گردید، ومسائل مهم و بغرنج در آن جلسه مطرح مى‏شد و پس از بحث و بررسى لازم آنها را به نظر مبارک مرحوم آیة اللَّه‏شاهرودى1 مى‏رساندند و ایشان آخرین حکم را صادر مى‏فرمودند.

اجازه اجتهاد:

ایشان در سال 1375 ه.ق، پس از بروز مدارج علمى و کمالى و پس از امتحانهاى متعدّدى که از ایشان به عمل‏آمد موفّق به کسب اجازه اجتهاد از مرحوم آیة اللَّه حاج سید محمود شاهرودى1 شدند، با توجه به آنکه آن‏مرحوم در زمینه اعطاء اجازه اجتهاد در حوزه علمیه نجف اشرف معروف به »ذوالشهادتین« بودند، یعنى درامتحان اجتهاد چنان سختگیرى و دقّتى مى‏کردند که اجازه اجتهاد ایشان ارزش اجازه اجتهاد از دو نفر از علماءرا داشت.

همچنین ایشان از مرحوم آیة اللَّه سید جمال الدین گلپایگانى1 که از شاگردان مبّرز میرزاى نائینى1 بودند اجازه‏اجتهاد دریافت نمودند.

تدریس خارج فقه و اصول:

ایشان اولین جلسات تدریس خارج را تقریباً در سال 1383 ه.ق، در سن سى و نه سالگى، و در مسجد هندى‏که از مهمترین مراکز تدریس در حوزه علمیه نجف اشرف به شمار مى‏رفت شروع نمودند، و همچنان درمجلس درس والد معظم شرکت مى‏جستند و تاکنون در کنار خدمات اجتماعى و اشتغالات علمى، روزى دوجلسه بحث خارج فقه و اصول ایراد مى‏نمایند، و شاگردانى مبرز و با فضل به جامعه اسلامى تحویل داده‏اند ودر حال حاضر عده زیادى از شخصیتهاى علمى و دینى که در بلاد مختلف مشغول به خدمت و ترویج احکام وتدریس در حوزه‏هاى علمیه و دانشگاهها و ارائه خدمات در مسئولیتهاى مختلف هستند از شاگردان ایشان‏مى‏باشند.

هجرت به حوزه علمیه قم:

در پى اخراج ایشان توسط رژیم بعث عراق از نجف اشرف به جمهورى اسلامى ایران در سال 1400 ه.ق،ایشان در شهر مقدس قم رحل اقامت افکندند و همچنان به تدریس فقه و اصول و تربیت و تهذیب شاگردان‏پرداخته و منشأ خیرات و برکات و خدمات کثیره و حل مشکلات شرعى و اجتماعى مى‏باشند.

تألیفات مطبوع:

1 - »ذخیرة المؤمنین لیوم الدین« رساله عملیه به زبان عربى.

2 - »توضیح مناسک الحج« مناسک حج به زبان عربى.

3 - »دروس فی احکام النساء« به زبان عربى.

4 - »کتاب الطهارة« تقریرات بحث خارج فقه ایشان است که توسط اخوى گرانقدرشان جناب آیة اللَّه حاج سیدحسین حسینى شاهرودى که از مدرسین حوزه علمیه قم مى‏باشد، به رشته تحریر در آمده است.

5 - »کتاب الصوم« احکام روزه به زبان عربى.

6 - »رساله توضیح المسائل« رساله عملیه به زبان فارسى.

7 - »توضیح مناسک حج« احکام حج به زبان فارسى.

8 - »رساله توضیح المسائل« به زبان اردو.

9 - کتاب استفتائات فارسى.

10 - کتاب درسهایى ویژه بانوان.

11 - »رساله مختصر الاحکام« به زبان اردو.

تألیفات مخطوط:

1 - حاشیه بر عروة الوثقى.

2 - کتاب فى الحدود.

3 - تقریرات مرحوم آیة اللَّه حاج سید محمود شاهرودى1

4 - کتاب استفتائات به زبان عربى که در دست چاپ است.

سجایاى روحى و مزایاى اخلاقى

ایشان با آنکه در جمیع امور، متخلّق به اخلاق اسلامى و متمسّک به روش ائمه اطهار: هستند ولى بعضى‏صفات حسنه ایشان بارزتر است که ذیلاً به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏شود:

ایشان اسوه زهد، اخلاص، تقوى، حسن خلق، برخورد خوب و گشاده روئى با مردم هستند و از هرگونه تکبّر وتوجه به مادیات منزّه مى‏باشند، در مقابل مؤمنین بقدرى متواضع و فروتن مى‏باشند که هر شخصى در اولین‏برخورد مجذوب اخلاق ایشان مى‏شود. ایشان همواره به کوچک و بزرگ ابتداء به سلام نموده، و کراراًمشاهده شده که با خادمان خود بر سر یک سفره نشسته‏اند. هیچگاه از همنشینى و هم صحبت شدن با فقراء ومستضعفین دورى نمى‏نمایند و در مجالس آنها شرکت مى‏کنند.در مباحثات علمى به طرف مقابل احترام‏گذاشته و در کمال صبر و متانت به سخنان وى گوش مى‏دهند و پس از اتمام با لحنى آرام شروع به جواب‏مى‏نمایند. گاهى که در مسیر راهى مى‏روند و شخصى مسأله‏اى سؤال مى‏کند و یا اینکه حاجت دیگرى دارد،به قدرى ایشان را سرپا معطّل مى‏کند که همراهان خسته شده و به ستوه مى‏آیند ولى خود آن جناب با کمال‏صبر و متانت به سؤالات طرف پاسخ مى‏گویند و مشکل او را برطرف مى‏کنند.

در برخورد با مشکلات و گرفتاریهاى مردم با صبر و حوصله بسیار به حلّ و فصل آنها مى‏پردازند، و بخاطرچنین صفاتى است که در قلوب مؤمنین جاى گرفته و از محبوبیت فوق العاده‏اى در میان اجتماع برخوردارند.

ایشان ملجأ و مأواى مستضعفین و درماندگان مى‏باشند و لذا بیت رفیع ایشان همواره پذیراى عده زیادى ازگرفتاران و مبتلایان و ابناء السبیل است که هر کدام را به فراخور حال و به حب امکانات مساعدت نموده وگرفتارى آنها را حل مى‏نمایند.

از خصوصیات بارز ایشان اهتمام به شؤون طلاب علوم دینى است که تا حدّ توان از هر نحو کمک به آنان‏مضایقه نمى‏نمایند، و در صرف سهم مبارک امام7 مى‏فرمایند اولویت با طلاب فقیر و محصّل است، و هرگاه‏مبالغى از حقوق شرعیّه را نزد ایشان مى‏آورند فوراً آن را به مستحقّین از روحانیون و پس از آن به موارد مقرّره‏شرعیه تقسیم مى‏نمایند.

ایشان بانصایح حکیمانه خود راهنما و مشعل هدایتى به اخلاص است، و همواره به مؤمنین و دوستان‏مى‏فرمایند که جمیع اعمال و رفتار خود را قربةً الى اللَّه و به جهت کسب ثواب اخروى انجام دهید، و حتى‏کارهاى روزمرّه و عادى را مقدمه براى انجام وظائف شرعى و طاعات و عبادات و براى جلب رضاى الهى قراردهید.

از جمله نصایح ایشان و دستور العملى که نسبت به خصوص طلاب علوم دینى دارند آنست که دروس علمى‏خود را مقدم همه کارها قرار دهند و بیشتر همت و وقت خود را صرف آن نمایند، على الخصوص تعلیم فقه آل‏محمد6 که مبیّن و راهنماى حلال و حرام الهى بوده و دستور العملیست که شامل تمام ابعاد زندگى بشرى درجمیع مراحل و زمانها مى‏باشد.

عشق و علاقه بى حد ایشان نسبت به پیامبر اکرم6 و اهل بیت عصمت و طهارت: زبانزد خاص و عام مى‏باشد. ودر بیت رفیعشان هر هفته روزهاى جمعه، و در ایام وفات، مجلس عزادارى و در ایام محرّم و صفر مجلس‏سوگوارى حضرت ابا عبداللَّه الحسین7 برقرار مى‏باشد. و نیز در ایام موالید اهل بیت و اعیاد مذهبى مجالس‏باشکوهى در بیت ایشان برقرار مى‏شود.

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۸

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی