کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
شرح حال آیت الله محقق کابلی by: کاظم استادی

                                                                        شرح حال آیت اللَّه محقق نجفى کابلى

دوران کودکى و تحصیلات

آیة اللَّه محقق نجفى کابلى در تابستان 1307 ه.ش، در روستایى، واقع در شمال غرب کابل و در یک خانواده‏مذهبى و مخلص اهل البیت دیده به جهان گشود، از آنجائى که در خانواده ایشان، آموزش، تربیت، خصلت ومنش مذهبى حاکم بود، لذا نخستین گامهاى آموزش را در محیط آموزشى خانواده برداشته و در سن 7 سالگى‏در نزد برادر خود نور احمد؛ آموزش ابتدائى را شروع نموده و قرآن شریف و کتب فارسى درسى رایج را درنزد ایشان فرا مى‏گیرند.

بعد از طى این مرحله ابتدائى در محیط آموزشى بیرون از خانواده قدم نهاده و شروع به فراگیرى علوم عربى واسلامى چون ادبیات )مانند صرف، نحو، معانى، بیان و...( منطق، فقه و اصول مى‏نماید، بدلیل فقدان یک‏سیستم آموزشى منظم و پیشرفته و نبود مدرسه و حوزه علمیه درسى، این مضامین را بطور پراکنده و به شیوه‏سنتى و محلّى در نزد روحانیون محل و کابل تلمّذ مى‏نماید.

با توجه به مشکلات موجود از نظر آموزشى، امکانات و خفقان سیاسى، فرهنگى، مذهبى حاکم بر جامعه‏افغانستان ایشان با جدیّت و علاقه فراوان درسهاى حوزوى و آموزش علوم اسلامى را دنبال مى‏نمایند و درطى این مدت کتابهاى مهم درسى چون: جامع المقدّمات، شرح ملاّ جامى، مغنى، سیوطى، مطوّل )متون‏درسى ادبیات عربى( حاشیه ملا عبداللَّه )متن درسى منطق( معالم الاصول، قوانین )متون درسى اصول فقه( وکتاب شریف شرح لمعه )متن درسى فقه( را به پایان مى‏برد. با پایان رسانیدن حدّ نهائى، امکان ادامه‏تحصیلات در کابل عملاً زمینه استمرار تحصیل در آنجا منتفى مى‏گردد.

تا اینکه سرانجام با اعتقاد و توکل به خداوند ایشان تصمیم مى‏گیرد که راهى حوزه علمیه نجف اشرف گردد.

در سال 1332 وارد حوزه علمیه نجف اشرف مى‏گردد و تحصیلات خویش را از دو متن درسى سنگین حوزه‏علمیه در فقه و اصول یعنى »رسائل« و »مکاسب« شروع مى‏نماید و از محضر رجال نامى حوزه علمیه‏نجف‏اشرف آیةاللَّه سید عبدالاعلى سبزوارى؛و آیة اللَّه شیخ کاظم تبریزى و آیة اللَّه شیخ عبدالحسین رشتى وآیة اللَّه شیخ محمد تقى آل‏راضى این دو کتاب بسیار ارزشمند را فرا مى‏گیرد و متن مهم درسى کفایه الاصول رادر محضر اساتید بزرگ چون مرحوم شیخ صدرا و مرحوم شیخ مجتبى لنکرانى به پایان مى‏رساند و مقدارى ازمتن درسى عمیق فلسفى شرح منظومه را از محضر شیخ عباس قوچانى فرا مى‏گیرد.

بعد از پایان سطوح عالیه، در زمستان سال 1334 وارد حلقه درس خارج اصول حضرت آیت اللَّه خوئى1مى‏گردد و همچنین در حلقه درس خارج فقه از کتاب مکاسب آیة اللَّه شیخ محمد باقر زنجانى حاضر مى‏گردد.

شاید در سال 1336 است که حضرت آیة اللَّه خوئى؛ خارج فقه را به ترتیب کتاب ارزشمند فقهى عروة الوثقى‏آغاز مى‏نماید و حضرت آیة اللَّه محقق نیز در محضر درس خارج فقه ایشان شرکت مى‏نماید، بعد از پایان‏خارج مکاسب توسط آیة اللَّه شیخ محمد باقر زنجانى، در درس خارج فقه زعیم حوزه علمیه نجف اشرف‏حضرت آیة اللَّه حکیم»قده« حاضر مى‏شود، و همچنین مدتى را در دروس خارج فقه آیة اللَّه سید حسین‏حمامى و درس خارج اصول آیة اللَّه شیخ حسین حلّى شرکت مى‏نماید.

آیة اللَّه محقق در شرایطى که در حلقات درسى خارج بزرگان و اساتید حوزه علمیه نجف حضور مى‏رساند ازمتون درسى سطوح عالیه که زمینه ساز اجتهادند هرگز غفلت نورزیده و به مطالعه، تدریس و تحقیق دوباره آنهامى‏پردازد و در جهت استحکام پایه‏هاى فقهى و اصولى اجتهاد و حضور و تسلط بیشتر در منابع استنباط،کتابهاى درسى: شرح لمعه، قوانین، رسائل، مکاسب و کفایة الاصول را هماهنگ با دروس خارج براى طلاب‏علوم دینى تدریس مى‏نماید و خود جزو اساتید حوزه علمیه نجف اشرف مى‏شود و حلقات متعدد دروس‏حوزوى را ایجاد مى‏نماید.

تقریرات و آثار علمى و تحقیقاتى ایشان در دوران تحصیل:

1 - درس خارج فقه آیة اللَّه العظمى خوئى؛ به ترتیب متن »عروة الوثقى« تا اواخر کتاب صلوة تقریباً چهارده‏سال به طول مى‏انجامد و در طى این مدت ایشان مرتب در این درس شرکت ورزیده به دقت یادداشت بردارى‏مى‏نماید و بعد با اضافه کردن تحقیقات و نظرات خود دفاتر متعددى از این بحثها را تهیّه و تنظیم مى‏نماید ویک جلد را به اسم تحریر العروة به چاپ مى‏رساند و بقیه در حدود 9 جلد دیگر بدون چاپ باقى مى‏ماند.

2 - همچنین درس خارج اصول آیة اللَّه خوئى؛ را به دقت نوشته و به نام »انقح التقریرات« با قلم شیواى خودتنظیم مى‏نماید، اما از آنجائى که تقریرات اصول حضرت آیة اللَّه خوئى؛ به ترتیب، بخش اصول لفظیه توسطآیة اللَّه شیخ محمد اسحاق فیاض و اصول عملیه توسط آیة اللَّه سید محمد سرور واعظ؛ به چاپ سپرده‏مى‏شود، لذا ایشان دوباره لازم نمى‏بیند که »انقح التقریرات« را نیز به چاپ برساند.

3 - سایر دروس خارج فقه و اصول از بزرگان دیگر را که حاضر شده است نیز بطور دقیق و مرتب نوشته وتنظیم نموده است.

نکات قابل توجه در ایام تحصیلات ایشان

1 - توکّل، توسل تهذیب و تهجّد

ایشان در طول تحصیلات و بعد از آن هیچگاه حالات توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار: را از دست‏نداده است و در ارتباط دائم با این مجارى فیض الهى بوده است.

2 - تحمّل سختى‏ها و مشکلات

آیة اللَّه محقق دوران تحصیلات خود را با مشکلات و سختى‏هاى زیادى از نظر مسکن، هزینه و امکانات سپرى‏نموده است اما با توسل به ائمه اطهار: چون کوه در برابر همه این مشکلات مقاومت نموده وبه تحصیلات ادامه‏داده است. ایشان از اوائل تشرّف به نجف اشرف تا مدتها در تنگنا بوده و از نظر مسکن با مشکلات مواجه بوده‏است؛ در ابتدا تلاش زیادى براى یافتن اطاق در یکى از مدارس مى‏نماید اما موفق نمى‏شود تا بالاخره مجبورمى‏شود خدمت حضرت آیة اللَّه حکیم1 مى‏رسد و وضعیت خود را به ایشان گزارش داده و عرض حال‏مى‏نماید و آیة اللَّه حکیم به متولى مدرسه آقاى سید کاظم یزدى دستور مى‏دهد که ایشان را در مدرسه جاى‏دهد!

3 - نظم دقیق در زندگى

در طول تحصیلات و بعد از آن، ساعات و دقایق عمرش تقسیم بندى شده است، نمونه بارز از این نظم دقیق دردوران تحصیل ایشان، حضور مرتب و همیشگى در جلسات درس است که کمترین تخلّف و بى نظمى ارادى‏در برنامه‏هاى درسى ایشان دیده نمى‏شود براى افراد عادى بسیار جاى تعجب است که حتى در هفده سال‏حضور در درس خارج، ایشان فقط یک جلسه یا دو جلسه غیبت داشته است و کلیه جلسات دیگر دروس‏خارج را مرتب و سر ساعت حضور پیدا کرده است

4 - توجه به مطالعات و موضوعات جنبى

آیة اللَّه محقق با توجه به وقت کمى که داشته است، ثقل و سنگینى کار خود را روى تحقیقات و دروس حوزوى‏پایه و متون قرار مى‏دهد، اما در عین حال از سایر مضامین فرعى و مطالعات جنبى نیز غافل نیست و لذا قسمتى‏از اوقات خود را به مطالعه پیرامون مسائل اعتقادى، اخلاقى، سیاسى و اجتماعى اسلام و برنامه‏هاى تمرین‏سخنرانى و غیره اختصاص مى‏دهد.

5 - کار روى متون درسى پائین‏تر در حین ادامه تحصیلات بالاتر

چنانچه قبلاً اشارت رفت، روش ایشان این بوده است که در عین حال که تحصیلات خود را در سطوح ومراحل بالاترى ادامه مى‏داده و به دروس خارج مشغول بوده اما هرگز از متون درسى پائین غافل نبوده است وبار دیگر با افق فکرى بازتر و دید محققانه‏تر متون درسى پیشین را )که یکبار بدقت آنها را گذرانده است( موردمطالعه و بررسى قرار داده و به بحث و تدریس آنها مى‏پردازد.

6 - ارتباط با اساتید

آیة اللَّه محقق روابط بسیار خوب و نزدیکى با اساتید خود داشته است، اساتیدى که هر کدام از اساطین و رجال‏نامدار حوزه علمیه بوده‏اند و اساتید نیز به ایشان عنایت و توجهى خاص داشته‏اند. یکى از مراجع عظام درحوزه علمیه نجف اشرف اجاره منزل ایشان را شخصاً پرداخت مى‏کرده و این نمونه‏اى است که نشانگر ارتباطنزدیک و علاقه خاص بین این شاگرد و استاد بوده است، در میان بزرگان واساتید برجسته حوزه علمیه ارتباطایشان با سه اسطوانه و شخصیت عظیم حوزه، قابل توجه است یعنى حضرات آیات عظام: حکیم، امام خمینى و خوئى)رضوان اللَّه تعالى علیهم( و توجه خاص این آیات عظام به ایشان به عنوان یک شاگرد و شخصیت‏برجسته، مستعد و متعهّد است و ایشان افتخار نیابت عام دو تن از این مراجع عظام را داشته است.

بازگشت از نجف اشرف و اقامت در کابل

ایشان با بیست سال تحصیل، تحقیق و تدریس مستمر در حوزه علمیه نجف اشرف و در ظل توجهات ائمه‏اطهار: به مرحله اجتهاد مسلّم رسیده و با بار سنگین فرهنگى و اندوخته‏هاى عظیم از علوم اسلامى ازنجف‏اشرف به‏تاریخ (51/2/22) عازم وطن‏خویش مى‏گردند.

هنگامى که خبر ورود ایشان به خاک افغانستان در کابل انتشار یافت مؤمنین با صد و پنجاه ماشین تا غزنى وقندهار به استقبال شتافتند و توجه دولت و ملّت را به خود جلب نمودند، و اهالى کابل سؤال مى‏کردند که این‏کدام شخصیت عظیم است که از او چنین استقبال مى‏شود و مردم در هاله‏اى از بهت و تحیّر رفته بودند، زیرا تاآن زمان از هیچ شخصیت علمى چنین استقبالى نشده بود

آیة اللَّه محقق بعد از برگشت از نجف اشرف به کابل فعالیتها و خدمات گسترده خویش را در محورهاى‏تدریس، تبلیغ، ایجاد و بناى مراکز آموزشى، فرهنگى و مذهبى و رسیدگى و پاسخگوئى به مشکلات‏اجتماعى و امور مذهبى مردم آغاز نموده و با جدیت و اخلاص تمام دنبال مى‏نماید با حضور ایشان در کابل وایجاد حوزه بزرگ درسى؛ شیعیان افغانستان هویت فرهنگى و مذهبى درخشانترى مى‏یابند، جان و روح‏تازه‏اى مى‏گیرند و بر خود مى‏بالند که شاهد درخشش علمى خویش در برابر دیگران هستند.

ایشان هفت سال تمام در حوزه علمیه کابل به تدریس و تحقیق مى‏پردازد و بصورت یک اسطوانه عظیم به‏حوزه علمیه کابل غناء فرهنگى و بار علمى بیشترى مى‏دهد و با تأسیس مدرسه علمیه بزرگ »جامعة الاسلام«در کابل مرکز تعلیم و تعلّم علوم اسلامى را ایجاد مى‏نماید و مسجد بزرگى را بنام »مسجد امام خمینى«دردشت برچى تأسیس مى‏نماید که متأسفانه در اثر کودتاى کمونیستها ناتکمیل باقى مى‏ماند.

ایشان همانگونه که نقش زعامت حوزه علمیه را در کابل بعهده داشت، محور مراجعه مردم نیز بود که بخاطرمشکلات اجتماعى و مسائل شرعى به ایشان مراجعه مى‏کردند، گذشته‏ازاین درجهت تحکیم‏پیوندهاى‏مذهبى‏مردم و ارتباط هرچه بیشتر آنها با ائمه اطهار: و احیاء فرهنگ ناب تشیّع، خدمات شایانى را انجام داده‏است.

فعالیت‏هاى جهادى و علمى در دوران هجرت

با وقوع کودتاى مارکسیستى در افغانستان عرصه کلیه فعالیتهاى مذهبى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى براى‏کلیه اقشار جامعه و بخصوص روحانیون، علماء و حوزه‏هاى علمیه روز بروز تنگ‏تر مى‏شد و حاکمیت پلیسى وجو اختناق رو به فزونى و شدّت بود. رژیم در سراسر کشور به تعقیب و توقیف علماء و روحانیونن مبارزپرداخت و نقطه آغاز این دستگیریهاى وسیع کابل بود.

در برج دلو(1357) به آیة اللَّه محقق خبر مى‏رسانند که: از سوى رژیم مورد تعقیب قرار گرفته‏اید و قرار است

شما را در این روزها دستگیر نمایند! ایشان در شرایطى که اختناق شدید در کلیه نقاط کشور حاکم بود وراههاى عبور و مرور بخصوص مرزها تحت کنترل و مراقبت شدید مأمورین رژیم بودند، تصمیم مى‏گیرد که باتوکل به خداوند و توسل به ائمه اطهار: از کابل خارج شود و به سوى پاکستان و در نهایت به جمهورى اسلامى‏ایران رهسپار گردد.

چهارده سال را در حوزه علمیه قم به تدریس دو کتاب سنگین و دو متن بسیار مهم درسى یعنى »مکاسب« شیخ‏انصارى؛ و »کفایة الاصول« آخوند هروى خراسانى؛ مى‏پردازد، حلقات درس ایشان از گرمترین وپرجمعیت‏ترین حلقات درسى است و در سالهاى اخیر مشغول تدریس »خارج فقه« بوده است و در این مدت‏کتابهاى فقهى قضاء، شهادات، حدود ودیات را با دقت تمام و محققانه تدریس نموده است.

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۸

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی