کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
شرح حال آیت الله حسینی شیرازی by: کاظم استادی

                                                               شرح حال آیةاللَّه حسینى شیرازى

ایشان در روز 20 ذى الحجة سال 1360 هجرى در شهر مقدّس کربلا چشم به جهان گشود.

شجره طیّبه

نسب آیة اللَّه حاج سیّد صادق حسینى شیرازى به ائمه اطهار: مى‏رسد و از فرزندان حضرت زید شهید فرزندامام على بن الحسین7 مى‏باشد.

ایشان از یک خاندان بزرگ و ریشه دارى که از درخت آن شاخه‏هاى پرثمرى به جهان اسلام هدیه نموده است،قدم به عرصه وجود گذاشته است.

در این بخش با نمونه‏هاى والایى از ثمرات این »شجره طیّبه« آشنا مى‏شویم.

1) آیة اللَّه میرزا محمّد حسن شیرازى1 معروف به مجدّد شیرازى که هدایت و رهبرى قیام معروف به تنباکو رابه عهده داشته و در سال 1312 هجرى دار فانى را بدرود گفته است.

2) آیة اللَّه العظمى میرزا محمّد تقى شیرازى1 رهبر قیام ملّت مسلمان عراق در سال 1920 میلادى و آزاد کننده‏مردم عراق از سلطه استعمار انگلیس.

3) آیة اللَّه العظمى حاج میرزا على آقا شیرازى فرزند مجدّد بزرگ یکى از بزرگان مراجع تقلید شیعه در نجف‏اشرف و متوفاى سال 1335 هجرى است.

4) آیة اللَّه العظمى سیّد اسماعیل شیرازى1 متوفاى 1305 هجرى است.

5) عالم وارسته و مرجع تقلید شیعیان حضرت آیة اللَّه العظمى حاج سیّد عبدالهادى شیرازى1 متوفّآى سال1382 هجرى است.

6) پدر بزرگوار این شخصیّت، عالم زاهد متّقى، حضرت آیة اللَّه العظمى حاج میرزا مهدى شیرازى1 یکى ازعلما و مراجع بزرگ قرن اخیر است که در شهر کربلا مى‏زیستأ ایشان دانشمندى باصفا و مخلص و ارادتمندى‏صادق به اولیا و بزرگان دین، مسلمانان از وجودش بهرمند مى‏شدند؛ زهد و تقوا و فضایل اخلاقى او زبانزدخاص و عام گردید.

7) برادر بزرگوار ایشان، آیةاللَّه حاج سیّد محمّد حسینى شیرازى1 .

8) برادر دیگر ایشان، مجاهد نستوه و شهید بزرگوار آیة اللَّه العظمى حاج سیّد حسن شیرازى1 که حوزه علمیّه‏وسیعى در جوار حرم حضرت زینب کبرى1 در دمشق پایتخت کشور سوریه تأسیس نموده است.

در محضر اساتید

آیة اللَّه حاج سیّد صادق حسینى شیرازى در طول سالیان تحصیل در حوزه‏هاى علمیّه نزد بزرگانى از علما ودانشمندان تلمّذ نموده و از محضرچهره‏هاى‏درخشان‏علم‏ودانش‏بهره‏هاى‏فراوانى‏برده‏است،ازجمله:

1- پدر بزرگوارشان حضرت آیة اللَّه العظمى حاج میرزا مهدى شیرازى1.

2 - برادر عظیم الشأن ایشان حضرت آیة اللَّه حاج سیّد محمّد حسینى شیرازى1.

3 - آیة اللَّه حاج شیخ محمّد رضا اصفهانى1.

4 - آیة اللَّه شیخ یوسف خراسانى1.

5 - آیة اللَّه شیخ محمّد شاهرودى1.

6 - آیة اللَّه شیخ محمّد کلباسى1.

7 - آیة اللَّه شیهد سیّد حسن حسینى شیرازى1.

8 - آیة اللَّه شیخ جعفر رشتى1.

9 - آیة اللَّه شیخ محمّد حسین مازندرانى1.

تألیفات

حضرت آیة اللَّه حاج سیّد صادق حسینى شیرازى نویسندگى را از نوجوانى آغاز نمود و در موضوعات مختلف‏دینى، سیاسى، اجتماعى و اخلاقى متجاوز از 80 کتاب به رشته تحریر در آورده است.

فهرست برخى از تألیفات ایشان عبارت است از:

»کتاب‏هاى علمى و استدلالى«

1) شرح العروة الوثقى )باب الاجتهاد والتقلید(

این شرح به صورت بحث‏هاى مبسوط استدلالى در 700 صفحه تدوین شده و در بیروت به طبع رسیده است‏و هم اکنون با تحقیقات جدید و اضافى مؤلّف آماده چاپ مجدّد است.

2) شرح العروة الوثقى )کتاب الطهارة(

این قسمت از شرح عروة علیرغم محتوى عمیق و تحقیقات ارزنده‏اى که در بردارد، تاکنون هیچ یک از اجزاى‏آن به طبع نرسیده است.

3) شرح العروة الوثقى )باب الصلاة(

این شرح استدلالى در 20 جلد تنظیم شده است.

4) حاشیة العروة الوثقى

در این کتاب با نظریات فقهى این بزرگوار به صورت حاشیه بر کتاب العروة الوثقى مرحوم سیّد کاظم طباطبایى‏یزدى1 آشنا مى‏شویم.

5) بیان الأصول

این کتاب یکى از بحث‏هاى استدلالى عمیق ایشان در علم اصول است و در ده جلد به رشته تحریر در آمده وتاکنون فقط یک مجلد آن که قاعده اصولى »لاضرر« را مورد بحث قرار داده، به چاپ رسیده است.

6) شرح اللمعة الدمشقیّة

این کتاب در 10 جلد و به صورت شرح تعلیقى بر کتاب شرح لمعة شهید ثانى؛ که یکى از کتاب‏هاى درسى‏حوزه‏هاى علمیّه مى‏باشد، به رشته تحریر در آمده است.

7) توضیح شرایع الاسلام

این کتاب در 4 جلد که به صورت شرح توضیحى کتاب شرایع الاسلام محقّق حلّى؛ به رشته تحریر در آمده وتاکنون چندین مرتبه به زیور طبع آراسته شده و مورد استفاده محصّلین و دانشجویان علوم دینى و دانشگاه‏هاقرار گرفته است.

8) شرح تبصرة المتعلّمین / 2 جلد

در این کتاب، جملات تبصرة المتعلّمین علامه حلّى؛ به صورت شرح مزجى توضیح داده شده و مشتمل برابواب مختلف فقه از کتاب الطهارة تا کتاب الدیات مى‏باشد.

این کتاب در سال 1381 هجرى به رشته تحریر در آمده است، جلد اوّل آن داراى 486 صفحه و جلد دوّم آن‏مشتمل بر 534 صفحه مى‏باشد و چندین بار به چاپ رسیده است که اوّلین بار در چاپخانه الآداب نجف اشرف‏در سال 1381 هجرى به طبع رسیده و مورد استفاده طلاب علوم دینى قرار گرفته است.

9) شرح السیوطى / 2 جلد

این کتاب شرح تعلیقى بر کتاب »البهجة المرضیة« سیوطى است که در تاریخ 15 شعبان العمظم 1386 هجرى‏تألیف شده که جلد اوّل آن داراى 454 صفحه و جلد دوم آن 442 صفحه مى‏باشد و چندین مرتبه چاپ شده‏است و طلاب حوزه‏هاى علمیّه استقبال خوبى از آن نموده‏اند.

10) شرح الصمدیة

این کتاب شرح مزجى بر کتاب »الصمدیّة« شیخ بهایى؛ در علم نحو است که از کتاب‏هاى رسمى حوزه‏هاى‏علمیه به شمار مى‏رود و بیش از 10 مرتبه در نجف اشرف و قم مقدّس به چاپ رسیده است.

11) شرح العوامل

این کتاب شرح مزجى بر کتاب »العوامل« علامه محقّق ملا محسن فیض کاشانى؛ است و از جمله کتاب‏هاى‏درسى حوزوى به شمار مى‏آید.

12) الموجز فى المنطق

این کتاب مسائل اوّلیه علم منطق را با روش و سبکى آسان براى نوآموزان حوزه‏هاى علمى توضیح داده است‏که جایگاه خوبى در مراکز علمى پیدا کرده و در تاریخ 2 محّرم الحرام 1384 هجرى تألیف شده و چندین بار به‏طبع رسیده است.

چاپ اخیر آن توسط مؤسّسه فرهنگى دارالمهدى و القرآن الحکیم اصفهان با تحقیقات جدید انجام گرفته‏است.

»کتاب‏هاى اعتقادى«

این شخصیت عظیم الشأن براى دفاع از حقّانیت مکتب اهل بیت: و آشنایى نسل جوان با خاندان عصمت وطهارت: کتاب‏هاى مفیدى را تألیف نموده است که با برخى از آنها آشنا مى‏شویم:

13) علىّ فى القرآن / 2 جلد

در این کتاب تعداد 711 آیه از قرآن مجید که در شأن مولاى متّقیان امیرمؤمنان7 است و همگى از مصادر معتبرعلماى اهل سنّت جمع آورى شده که جلد اوّل آن داراى 404 صفحه و جلد دوّم آن مشتمل بر 528 صفحه‏مى‏باشد.

14) فاطمة الزهراء فى القرآن

آنچه از آیات  قرآنى مجید که در شأن حضرت صدیقه کبرى فاطمه زهرا3 از دیدگاه اهل تسنّن نازل شده، دراین کتاب جمع آورى شده است، این کتاب در تاریخ 17 رجب 1408 ه تألیف و داراى 360 صفحه مى‏باشد وچندین مرتبه به چاپ رسیده است.

15) المهدىّ فى القرآن

مؤلف بزرگوار در این کتاب آیاتى که در باره حضرت مهدى )عجل اللَّه تعالى فرجه الشریف( بنا بر نقل علماى‏اهل تسنّن نازل شده، جمع آورى نموده است. این کتاب داراى 260 صفحه بوده و چندین مرتبه به چاپ‏رسیده است.

16) المهدىّ فى السنة

روایات فراواى را که در کتاب‏ها و مصادر معتبر اهل تسنّن در باره فضایل و مناقب و شخصیت منجى عالم‏بشریت آمده در این کتاب جمع آورى و به نکته‏هاى دقیق آنها اشاره شده است.

17) اهل البیت فى القرآن

در این کتاب، آیاتى که از دیدگاه دانشمندان اهل تسنّن در مصادر کتاب‏هاى آنان در باره خاندان عصمت وطهارت نازل شده است، جمع آورى و داراى 407 صفحه مى‏باشد.

18) حقائق عن الشیعه

در این کتاب به شبهات وارده در باره اعتقادات شیعه به شیوه زیبایى پاسخ داده شده است. این اثر گرانبهاتوسط آقاى صادق یادگارى به زبان فارسى ترجمه شده و به نام »خرافه یا حقیقت؟!« در چند نوبت به چاپ‏رسیده است.

19) الشیعة فى القرآن

آیاتى که در باره شیعیان و پیروان مولاى متّقیان امیرمؤمنان حضرت على7 از دیدگاه اهل تسنّن نازل شده در این

کتاب جمع آورى و در لبنان به چاپ رسیده است.

»کتاب‏هاى گوناگون در موضوعات متنوع«

20) القیاس فى الشریعة الاسلامیة

این کتاب در باره  قیاس در احکام شرعیه و حکم آن از دیدگاه قرآن و اهل بیت: بحث و گفتگو مى‏نمایند.

21) السیاسة من واقع الاسلام

در این کتاب سعى شده سیاست از دیدگاه پیامبر اکرم9 و امیرمؤمنان حضرت على7 با قلم زیبا و رسا توضیح‏داده شود. این کتاب داراى 414 صفحه و چندین بار به زیور طبع آراسته شده است.

22) صلاة الجماعة و منزلتها فى الاسلام

در این کتاب روایات فضیلت نماز جماعت و اهمیّت آن در اسلام جمع آورى و توضیح داده شده است.

23) الصوم

این کتاب در باره اهمیّت روزه و فلسفه آن بحث مى‏کند و اوّلین بار در نجف اشرف بیش از چهل و پنج سال‏پیش به طبع رسیده است.

24) الحجّ

مسائل و احکام آیین الهى حجّ در این کتاب مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

25) تمهیدات فى الاقتصاد الاسلامى

شمّه‏اى از نظریات اقتصادى اسلام در این کتاب مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

26) الربا المشکلة الاقتصادیة القائمة

در این کتاب در باره ربا، این مشکل بزرگ جوامع بشرى بحث مى‏شود و راه رهایى از این بلاى خانمان سوزبیان شده است.

27) الخمر کولیر المجتمع

در این کتاب ضررهاى مشروبات الکلى و علّت حرمت آن در اسلام مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و چندین‏مرتبه در نجف اشرف و قم مقدّس به چاپ رسیده است.

28) مساوى السفور

در این کتاب اهمّیت حجاب و زیان‏ها و مفاسد بزرگ اجتماعى بى حجابى و برهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏است.

29) قصص توجهیّة

در این کتاب داستان‏هاى مفید براى ارشاد و راهنمایى جوانان به رشته تحریر در آمده است.

30) العقوبات فى الاسلام

این کتاب پیرامون فلسفه حدود و عقوبات در اسلام بحث مى‏کند و در بیروت به چاپ رسیده است.

31) الطریق الى بنک اسلامى

مؤلّف محترم، در این کتاب کوشش نموده که روش بانکدارى اسلامى را تبیین نماید و به پرسش هایى درباره‏چگونگى لغو ربا از نظام بانکى پاسخ داده است.

این کتاب داراى 104 صفحه و در سال 1392 هجرى در دارالصادق بیروت به زیور طبع آراسته شده است.

32) الاصلاح الزراعى فى الاسلام

مؤلف سعى نموده در این کتاب نقشه استعمار که به نام اصلاحات ارضى به منظور نابودسازى کشاورزى‏کشورهاى اسلامى تنظیم شده است را روشن سازد و مشت استعمارگران را باز نماید.

این کتاب در سال 1383 هجرى براى اوّلین بار به چاپ رسید. البته حکومت طاغوتى عراق چاپ این کتاب راممنوع ساخت و صاحب چاپخانه را علیرغم پرداخت جریمه مالى به زندان انداخت.

33) مالک الأشتر النخعى

شرح حال فرمانده سپاه امیرمؤمنان على7 جناب مالک اشتر »رضوان اللَّه علیه« در این کتاب مورد بحث وبررسى قرار گرفته و در سال 1378 هجرى در نجف اشرف به چاپ رسیده است.

34) الشهید الأول

شرح حال مختصرى است درباره یکى از ستارگان درخشان آسمان علم و دانش جناب محمّد بن مکّى معروف‏به »شهید اوّل« از علماى قرن هشتم هجرى است و ایشان نویسنده کتاب باارزش »اللمعة الدمشقیة« مى‏باشد.

35) الشهید الثانى

در این کتاب به طور مختصر شرح حال جناب زین الدین عاملى معروف به »شهید ثانى« که از دانشمندان قرن‏دهم هجرى و صاحب کتاب »شرح لمعه« است به رشته تحریر در آمده است.

36) مناسک الحجّ

این کتاب به دو زبان فارسى و عربى است و نظریات فقهى ایشان در باره مسائل حج و عمره در آن جمع آورى‏شده است.

37) منتخب المسائل الاسلامیة

که شامل نظریات فقهى و فتاواى ایشان است.

38) منتخب توضیح المسائل

گزیده‏اى از نظریات فقهى این بزرگوار است که شامل تمام ابواب فقهى از مسایل اجتهاد و تقلید گرفته تا مسائل‏حدود و دیات مى‏باشد و ترجمه فارسى آن نیز به چاپ رسیده است.

قابل توجه است که بسیارى از این کتاب‏ها به زبان‏هاى فارسى و اردو ترجمه شده و به چاپ رسیده است.

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۸

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی