کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
معرفى کتاب استخاره با قرآن by: کاظم استادی

معرفى کتاب استخاره با قرآن

مقدمه

1 - استخاره، اعتقادى و ایمانى است، اگر قبول ندارید، اوّل ایمان به آن بیاورید تا سپس، مرتب اعتقادتان بر آن افزوده شود.

2 - استخاره )غیر دعایى( قبل از فکر و تعقّل و مشورت با اهل‏خُبره، باطل است، پس همراه شیطان نشوید.

3 - هر کس، اگر سالى یکى - دو بار بیشتر به استخاره )غیر دعایى( مراجعه مى‏کند، باید در عقل خود و نیز اطلاع دیگران شک کند; که البته شک در این موارد بعید است.

4 - سعى کنید با شرایط و حال و حضور و حتى‏الامکان پس از نماز و ارتباط معنوى با خداوند متعال، خودتان براى خودتان، استخاره بگیرید.

5 - مطالب مفید داخل کتاب، براى شما جمع‏آورى شده، پس آن را با دقت مطالعه نمایید.

6 - از ناآگاهى و بى‏اطلاعى دیگران پیرامون استخاره سوء استفاده نکنید.


                                                   

فهرست مطالب کتاب

فصل اول:

رساله استخاره علامه مجلسى‏ره

فضیلت استخاره    4

رضایت به نتیجه استخاره    6

انواع استخاره    8

اول: استخاره مطلقه    10

دوّم: استخاره قلبى    37

سوّم: استخاره مشورتى    42

چهارم: استخاره با قرآن مجید    49

پنجم: استخاره با تسبیح    60

ششم: استخاره به رقاع    65

استخاره به رقاع بر خلافِ طریق مشهور    74

استخاره به بنادق    77

در بیان بعضى از امور نادره    86

استخاره به خواب    86

تأکید بر استخاره دعایى    90

در چه مسایلى مى‏توان استخاره نمود    91

استخاره براى دیگران    93

رساله‏اى در تکرار استخاره    95

فصل دوم:

پرسش و پاسخ  و احکام استخاره    105

1 -  آیا استخاره با قرآن یا تسبیح و یا انواع دیگر آن صحیح مى‏باشد. و در صورت صحت، کدام یک بر دیگرى

اولى مى‏باشد؟

2 - آیا حضرات معصومین نیز براى خود یا دیگران استخاره نموده‏اند.

3 - اگر کسى کثیرالاستخاره مى‏باشد، آیا عمل او به استخاره‏ها صحیح است؟

4 - چرا اگر جواب استخاره بد شود، حتماً باید آن عمل را ترک نمود؟

5 -  آیا عمل به استخاره واجب است؟

6 - فرق استخاره و قرعه‏اى چیست؟

7 -  آیا تکرار استخاره در موضوعى صحیح است؟

8 - استخاره یک فرد براى دیگرى صحیح است یا خیر؟

9 - استخاره در مورد واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرام، چه صورتى دارد؟

10 -  آیا اگر فاعل استخاره شخصى »سیّد« باشد، اولى بر عام است؟

11 - اکثر مردم عوام هستند، آیا مطرح نمودن استخاره از طرف دین مبین اسلام، زمینه‏اى براى جلوگیرى از

فکر و عقل در بین مردم نمى‏شود؟

12 -  براى اینکه انسان به استخاره‏اى که نموده، عمل نکند; باید چه کارى انجام دهد؟

13 -  استخاره نمودن زنان، چه صورتى دارد؟

14 - استخاره براى ازدواج چه مقدار حجت شرعى دارد و انسان باید با چه نیّتى براى ازدواج استخاره نماید؟

15 - اگر استخاره خوب بیاید و بعداً انسان در مورد آن، سختى و مشکلات و ضرر ببیند، مى‏گویند خیر و صلاح

شما در همان بوده، خوب در این صورت، استخاره چه معنى دارد؟

16 - کسانى که مى‏گویند » مطالب قرآن بسیار عمیق است و به سادگى فهمیده نمى‏شود« پس با این توضیح،

چگونه مى‏شود خوبى و بدى حاجتى را از قرآن متوجه شد؟

17 -  کسانى که مرتباً براى همه کارهاى خود، اعم از کوچک و بزرگ استخاره مى‏کنند، چه حکمى دارد؟

18 - مى‏گویند استخاره باید با قرآنِ کامل باشد ملاک آن چیست؟

19 - کسى که خیلى دقیق به معانى قرآن واقف نیست اگر استخاره براى مردم نماید، چه حکمى دارد ؟

20 - براى اطلاع بیشتر به چه منابعى باید رجوع نماییم؟

فصل سوم:

روایات استخاره    149

باب 1  ما ورد فى الحث على الاستخارْ و الترغیب فیها والرضا و التسلیم بعدها 150

باب 2 الاستخارْ بالرقاع    155

باب 3 الاستخارْ بالبنادق    167

باب 4 الاستخارْ و التفؤل بالقرآن المجید    174

باب 5 الاستخارْ بالسبحْ و الحصا    181

باب 6 الاستخارْ بالاستشارْ    188

باب 7 الاستخارْ بالدعأفقط من‏غیراستعمال‏عمل  192

باب 8 النوادر    228

فصل چهارم:

داستانهایى درباره استخاره    233

فصل پنجم:

کتابشناسى استخاره    283

 

 

توضیح استخاره با قرآن (طبق خط عثمان‏ طه . شماره ها نماینگر شماره صفحه قرآن میباشد)


1 - بسیار خوب است ان شأ ا&

از خداوند متعال شکرگزارى نمایید و با توکل به او این کار را انجام دهید و از خداوند بخواهید تا انجام این کار

نیز خوب و مورد رضایت او قرار گیرد. ان شأ ا& این کار پر خیر و منفعت است، اقدام نمایید.

3 - بد است

اقدام شما نتیجه‏اى ندارد. در ظاهر موافق شما است ولى در باطن مخالف شما. قصد فریب شما را دارند، به

خداوند متعال توکل کنید تا فریب نخورید.

5 - بسیار خوب است ان شأ ا&

خیر و منفعت غیر منتظره‏اى به شما مى‏رسد ان شأ ا& و کارها طبق خواسته شما پیش مى‏رود.

اگر قصد ازدواج دارید همسرى پاک و پاکیزه نصیب شما خواهد شد که تا انتها زندگى خوبى خواهید داشت

خیر و نیکى در صورتى است که پایبند تعهدات خود باشید.

7 - میانه است ان شأ ا&

دوباره مورد لطف خداوند واقع شده‏اید، پس فقط به رضاى خدا توجه کنید و از چیزى نترسید. به پیمانهاى

خود نیز وفادار باشید. بیشتر مشورت نمایید تا رأیتان قوى‏تر شود.

9 - بد است

لطف و نیکى شما را بد پاسخ مى‏دهند، راه عادى خود را ادامه بده، ولى از انصاف و مروت دورى نکن.

11 -  بد است

براى شما بهانه تراشى مى‏کنند، و مایل به انجام کار نیستند. در آینده حقیقت روشن خواهد شد. پس فریب

ایشان را نخورید. و بیشتر فکر کنید.

13 - بد است

اگر برعکس نیت خود عمل کنید خوب است. به پیمان خود پایبند نیستند، هرکدام را که بخواهند عمل مى‏کنند

و هرکدام را که نخواهند زیر پا مى‏گذارند. در آینده رسوا مى‏شوند. چون آنها در کار زشت خود همدیگر را

یارى مى‏کنند شما نیز در ترک این مطلب از خدا یارى بجوئید.

15 - بد است

آنها ادعایى مى‏کنند که آن را قبول ندارند. و نسبت به دنیا حریص‏اند. بعداً نشانه‏هایى براى شما آشکار

مى‏شود. پس از خدا غافل نشوید تا او مطالب را براى شما روشن سازد.

17 - بد است

اگر شما از خیر این کار بگذرید، خداوند مثل این یا بهتر از این را نصیب شما مى‏کند. بدانید جز خدا، ولىّ و

یاورى براى شما نیست، و او مصلحت شما را بهتر مى‏داند، پس به او توکل کنید و صبر نمایید.

19 - بسیار بد است

هر کارى کنى، مورد رضایت واقع نمى‏شود. و اگر )بعد از آنکه دانستى( از هوى و هوس آنها پیروى کنى

خداوند تو را کمک نخواهد کرد و تمام زحماتت هدر مى‏رود.

21 بد است

به حرف آنها توجه نکنید، راه درست را پیدا کنید و از آن پیروى کنید. و خداوند شرّ آنها را از شما دفع مى‏کند.

آنچه آنها مى‏کنند براى خودشان است و آنچه شما مى‏کنید براى خودتان و هرکس مسؤول اعمال خود

مى‏باشد.

23 - بد است

طرف شما آگاهانه حق را کتمان مى‏کند پس شما هرگز مردد نشوید. در نیکى و اعمال خیر از هم سبقت بگیرید

و خداوند از آنچه انجام مى‏دهید، غافل نیست.

25 - خوب است ان شأ الله

این کار دوباره تکرار نمى‏شود. درباره‏اش خوب فکر کنید و از خدا یارى بخواهید. و پس از آن از نتیجه حلال و

نیکوى آن استفاده کنید. و در طول انجام کار مواظب باشید دچار دام و گام شیطان زمینى و آسمانى نشوید.

27 - میانه است

فقط این کار کافى نیست باید کارهاى دیگرى نیز انجام دهید. آنچه براى خود دوست دارى براى دیگران نیز

دوست بدار. در برابر سختیها و مشکلات استقامت کن تا نتیجه‏اى نیکو و خوب بدست آورى.

29 - خوب است ان شأ ا&

این کار شما در بعضى موارد صحیح است. قبلاً به خود خیانت مى‏کردید. اکنون طلب آمرزش کنید و راه

درست را از خداوند طلب کنید و مواظب باشید به مال مردم.

31 - میانه خوب است ان شأ ا&

در این کار از جدال و گناه بپرهیز. جوانب امر را خوب بررسى کن، و با احتیاط اقدام بر این کار بنما. تغییر

موقعیت هم در این کار با فایده خواهد بود. از خداوند طلب خیر کن.

33 - بسیار بد است

در این کار کفران نعمت خواهد شد. درست است که شما در این کار زینفع هستید ولى با افراد بى ایمان و

ناسپاس برخورد مى‏کنید حتماً صبر کنید. خداوند در آینده روزى بهترى عنایت خواهد نمود.

35 - میانه خوب است ان شأ ا&

تنها بهره بردن خوب نیست، دیگران را نیز بهره‏مند کنید که اگر نکنید خداوند شما را به زحمت مى‏تواند

بیاندازد. جوانب امر را نیز بیشتر بررسى کنید.

اگر مورد شما ازدواج است، از خداوند بخواهید مورد با ایمان‏ترى نصیب تان نماید.

37 - میانه است ان شأ ا&

اگر نمى‏توانید صبر کنید به طرز پسندیده‏اى موضوع را فیصله دهید. از دیگران مشورت و پند بخواهید. و

بدانید خداوند به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است.

39 - خوب است ان شأ ا&

در انجام کار کوشا باشید. اگر خطرى متوجه شما شد تغییر موقعیت دهید. چیزهایى که نمى‏دانید بپرسید. هدیه

نیز فراموش نشود.

41 - بد است

مورد آزمایش واقع مى‏شوید. صبر کنید و از خداوند بخواهید شکیبایى و استقامت به شما عنایت فرماید و

قدمهایتان را ثابت بدارد. خداوند بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع مى‏کند.

43 - خوب است ان شأ ا&

اگر رضاى خدا را در نظر نگیرید بد است.

با انسانهاى متکبر روبرو خواهید شد. اگر به خدا توکل کنید نشانهاى روشنى براى شما مى‏آورد، که در کار

مصمم‏تر شوید.

45 - خوب است ان شأ ا&

براى تثبیت موقعیت خود، انفاق کنید، تا برکت و روزى براى شما سرازیر شود.

از بهترین اموال انفاق کن و مواظب باش ریا و هتک حرمت نشود.

47 - بسیار بد است

کارى که به ظاهر درست مى‏دانید، کار اشتباهى است. زیاده خواه مباش و زیاده خواهى را نپذیر. به طرف

مقابل مهلت بده. و راه درست و رضاى خدا را طلب کن و چیزى غمگین و ترسان مباش.

49 - خوب است ان شأ ا&

براى کار خود گواه و شاهد بگیرید. هرکس را به اندازه تواناییش، از او کار بخواهید. از خداوند تحمّل طلب

کنید. و همیشه رحم کنید تا خداوند نیز بر شما رحم نماید.

51 - بسیار بد است

دنیا شما را از حق غافل نکند. از اتفاقات عبرت بگیرید. مورد آزمایش واقع مى‏شوید از خداوند یارى بخواهید

و بدانید آنچه ماندنى است نزد خداوند متعال است.

53 - بد است

به راه درستى آنها را دعوت مى‏کنى ولى آنها قبول نمى‏کنند. مورد تهمت و سأ ظن واقع مى‏شوید. از خداوند

بخواهید شما را توانایى و عزّت دهد. مطلب در آینده براى شما روشن مى‏شود.

55 - بسیار خوب است ان شأ ا&

فرزند پاکیزه‏اى به شما عطا مى‏شود.

از جایى که توقع ندارید خیر و برکتى به شما مى‏رسد چند وقت از دنیا حذر کن و مشغول عبادت خاص

خداوند باش تا نشانى از خیر و برکت براى تو روشن شود.

57 - خوب است ان شأ ا&

عده‏اى براى شما توطئه مى‏نمایند به خدا توکل کنید و از او راهنمایى بخواهید.

در آنچه اختلاف دارید از داورى الهى کمک بخواهید. در آینده دروغ دروغگویان روشن خواهد شد.

59 - بد است

کسانى حق را با باطل مشتبه مى‏سازند و حقیقت را پنهان مى‏کنند.

براى شما توطئه مى‏نمایند صبر کنید، مورد مناسب‏ترى براى شما پیش مى‏آید. به پیمانهاى خود پایبند باشید.

61 - خوب است ان شأ ا&

صدقه دهید و مواظب باشید مرتکب گناه نشوید و از راه مستقیم خارج نگردید.

به اشتباه کار مهلت ندهید مگر اینکه کار خود را اصلاح نماید.

63 - خوب است ان شأ ا&

به خداوند توکل کنید تا براى شما نعمت و الفت و هدایت فراهم شود.

دیگران را نیز امر به معروف و نهى از منکر نمایید. ان شأ ا& در این کار به نتیجه خواهید رسید.

65 - بسیار بد است

اسرار و راز خود را فاش نکنید. آنها شما را دوست ندارند و مى‏خواهند در رنج و زحمت باشید. اگر از حقیقت

پیروى نکنید مال و فرزند به درد شما نمى‏خورد.

67 - بسیار خوب است ان شأ ا&

در این کار عجله نمایید. صدقه دهید و خشم خود را در اختیار بگیرید و مراقب باشید مرتکب عمل زشتى

نشوید.

سست و غمگین نگردید و بر خداوند توکل کنید.

69 - بد است

حرف انسانهاى ناصالح را گوش نکنید که اگر گوش کنید و انجام دهید زیان و ضرر خواهید نمود. نزاع نکنید.

شاید مورد آزمایش نیز واقع شوید.

به خداوند توکل کنید و صدقه نیز بپردازید.

71 - میانه خوب است ان شأ ا&

نترس اگر زیانى متوجه تو باشد در پناه خدا و با توکل به او آسان مى‏گذرد. براى طرف مقابل خیر و رحمت

بخواه و آمرزش طلب کن.

در کارها مشورت کن و وقتى تصمیم گرفتى با توکل بر خداوند، قاطع عمل نما.

73 - بسیار خوب است ان شأ ا&

از شایعات بى اساس نترسید. و از رضاى خداوند پیروى کنید.

گذر زمان به نفع شماست. همیشه راه وسط را انتخاب کنید.

انفاق و بخشش زیاد نمایید، که خیلى به نفع شماست.

75 - بد است

به پیمان خود پایبند نیستند و آن را منکر مى‏شوند. آینده خوبى ندارد و سختى و مشکلات فراوانى دارد.

77 - بسیار خوب است ان شأ ا&

با نام خدا شروع کنید مراقب خویشان و اقوام باشید و مال خود را مخلوط به حرام نکنید.

عدالت در کارها پیشه کنید و بدانید که خداوند مراقب شماست.

79 - میانه خوب است ان شأ ا&

اوّل دین خود را بپردازید و موظب باشید که تمام امور خود را به نوشته درآورید.

از راه انصاف و عدل خارج نشوید. بر حقوق خود و دیگران واقف شوید.

81 - بد است

این کار را ترک کنید که پشیمانى دارد ولى اگر خواستید انتخابى دیگر داشته باشید، حق و حقوق ما قبل را تمام

و کمال بپردازید. و از تهمت و گناه آشکار بپرهیزید.

83 - خوب است ان شأ ا&

خدا شما را مى‏بخشد به شرطى که پیرو شهوات نباشید. مواظب مال مردم باشید و بر خود نیز ظلم نکنید.

تفاوتهاى طبیعى میان شما و دیگران است پس خود را با آرزوهاى نشدنى به زحمت نیندازید.

85 - بسیار بد است

بعضى افراد ریاکارند و شیطان همدم آنها است. و اینها براى انسانهاى خوب بدهمنشین هستند.

حتماً صدقه دهید و هوشیار باشید.

87 - بسیار بد است

هرکس را خداوند از رحمتش دور سازد یاورى بر او نیست.

هیچ خیر و منفعتى در این کار نیست. پاى حسد در میان است. امانتدار باشید و به خدا توکل کنید و صبر نمایید.

89 - خوب است ان شأ ا&

از موقعیت خود خارج شوید. اندرزهایى که به شما داده مى‏شود، انجام دهید.

آمادگى خود را حفظ کنید. در میان شما کسانى هستند که قصد دارند اراده شما را سست کنند با توکل به

خداوند انجام دهید هرچند به ظاهر زیان ببینید.

91 - بد است

با انسانهاى منافق روبرو هستید که در ظاهر چیزى مى‏گویند و در پشت سر چیزى دیگر.

اعتنا به آنها نکن و به خداوند توکل کن تا فرجى دیگر حاصل شود.

93 - بد است

حتماً ترک کنید زیرا که تاوان زیادى براى این کار باید بپردازید.

بیشتر تحقیق کنید و راه درستى را بیابید. و با توکل بر خدا در آن راه گام زنید.

95 - میانه است

در هر حال که هستى هوشیار باش و از امر خود غافل مشو.

اگر از امرى ناراحتى، مى‏توانى تغییر موقعیت دهى. ولى با توجه به طرف مقابل با اراده باش.

97 - خوب است ان شأ ا&

درگوشى و یواشکى کارى نکن مگر در امور خیر و نیک، یا اصلاح در میان مردم.

وقتى حرف حق به تو زده مى‏شود گوش کن و از راهى که خوبان مى‏روند برو. فریب شیطان را نخور به آرزوها

سرگرم نباش.

99 - میانه است.

اگر با هم صلح و سازش کنید بهتر است. و اگر گذشت نمایید، خیلى بهتر است. عدالت را در تمام امور رعایت

نمایید و بدانید خداوند تنها داراى فضل و کَرَم است.

101 - بسیار بد است

با انسانهاى دو رو روبرو مى‏شوید. قصد فریب شما را دارند.

سعى کنید افراد درستکار و با ایمان را ولىّ و تکیه گاه خود قرار دهید. از خدا کمک بخواهید.

103 - بسیار بد است

پیمان شکنى مى‏کنند و بر شما تهمت زده مى‏شود. بیشتر تحقیق کنید تا مطالب بر شما روشن شود.

صدقه نیز کنار بگذارید.

105 - بد است

در این کار زیاده روى مى‏شود.

به خدا توکل کنید در آینده مورد بهترى براى شما آورده مى‏شود.

همیشه حق بگویید و طرف‏دار حق باشید.

107 - خوب است ان شأ ا&

کار خود را با ذکر نام خدا و توکل بر او شروع کنید. ترس به دل خود راه ندهید. اگر احیاناً به مطلوب نرسیدید،

متمایل به گناه نشوید صبر کنید خداوند به لطف و رحمت خود جبران مى‏کند.

109 - بسیار بد است

چشم شما به جاى اینکه به سوى خدا باشد، به جاى دیگرى است.

حتماً ترک کنید و توکل بر خدا نمایید. در این مورد دچار پیمان شکنى مى‏شوید. پس صبر کنید تا آینده‏اى بهتر.

111 - بد است

صبر کنید مطالب بر شما روشن مى‏شود. از کسى یا کسانى که مورد اطمینان هستند و در این امر آگاه هستند

مشورت بخواهید بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید.

113 - بد است

دچار افراد مفسد مى‏شوید. احتمالاً خطر جانى نیز دارد. حتماً ترک کنید.

هم رسوایى دنیایى دارد و هم مجازات اخروى.

115 - بد است

تکذیب مى‏شوید. مال حرام نیز در کار است. اگر از این مورد صرف نظر نمایید با توکل به خداوند هیچ ضرر و

زیانى به شما نمى‏رسد.

اگر قصد انجام کار را دارید، حق مدار باشید و بدانید در مخمصه و تنگنا قرار مى‏گیرید.

117 - بسیار بد است

افراد ناشایست را انتخاب نکنید و اگر معاشرت و معامله نمایید خسارت مى‏بینید آنها دو رو و منافق هستند و

زمانى که احتیاج به آنها دارید شما را رها مى‏کنند. به خدا توکل کنید و از او همه چیز را درخواست نمایید.

119 - خوب است ان شأ ا&

اگر جانب احتیاط را رعایت کنید و معتدل و میانه رو باشید، روزى خوبى خواهد بود.

لجاجت راه مناسبى در این کار نیست.

121 - بد است

در این کار زیاده روى مى‏شود و حق پایمال مى‏گردد و باعث گمراهى خود و دیگران مى‏شوید.

یکدیگر را نیز از اعمال زشت نهى نمایید. تا مورد لعن و سرزنش دیگران واقع نشوید.

123 - بد است

در این کار فکر شما زایل شده و درصد ریسک آن بالاست. و شیطان نیز دشمنى و کینه و کدورت ایجاد مى‏کند.

و از کارهاى خوب و درست خود باز مى‏مانید.

125 - بد است

در راه درست بیشتر دقت کنید. اگر حق بگویید و حق انجام دهید; اشتباه دیگران به شما زیانى نمى‏رساند. پس

حتماً ترک کنید براى کارهاى خود شاهد و نوشته بگیرید، تا دچار اختلاف و دشمنى نگردید.

127 - بسیار خوب است ان شأ ا&

دعاى شما مستجاب خواهد شد ولى اگر در این مورد کفران نعمت و گناه نمایید، مجازات سخت خواهید شد.

براى اینکه از این رزق و روزى بهتر استفاده کنید از خدا کمک بگیرید.

129 - بد است

شما مورد استهزأ و دشمنى واقع مى‏شوید هر طور استدلال کنید آنها جور دیگرى حرف مى‏زنند.

اگر خداوند زیانى به تو برساند، هیچ کس جز او نمى‏تواند آن را برطرف کند و اگر خیرى به تو رساند او بر همه

چیز تواناست.

131 - بد است

آنها دروغگو هستند و دو رو عمل مى‏کنند. از این موضوع ناراحت نباش. صبر و استقامت کن و از جاهلان

مباش.

133 - خوب است ان شأ ا&

پلیدى و ضرر از این کار جدا شده است

اگر از اهل فن مشورت کنید، غمگین و ترسان نمى‏شوید.

افرادى که رضاى خدا را در نظر دارند از خود دور نکنید، تا نعمت بر شما افزون شود.

135 - میانه است

خداوند همیشه مراقب اعمال شماست و از آنچه عمل مى‏کنید آگاه است.

با کسانى که دلایل روشن از دین را مسخره مى‏کنند نشست و برخاست مکن.

137 - بد است

با عده‏اى روبرو مى‏شوید که بناى دشمنى با شما مى‏گذارند. و مورد مؤاخذه واقع مى‏شوید. تحقیق و جستجو

کنید تا بهترین راه بر شما مشخص شود. صدقه بگذارید و برخداوند توکل کنید تا آینده‏اى بهتر حاصل شود.

139 - بد است

با شما لجاجت مى‏کنند. و مطالبى را نیز پنهان مى‏کنند.

دو رکعت نماز بخوانید و پس از آن دعا کنید تا راه درست و آسان بر شما مشخص شود.

141 - خوب است ان شأ ا&

به خدا توکل کن و از نعمت‏ها و کارهایى که خداوند براى انجام داده چشم پوشى نکن. در کارها اعتدال را

رعایت کن. بر علیه مخالفینت دشمنى و خباثت نکن. و آنها را به خدا واگذار.

143 - بد است

به خاطر هوى و هوس و بى دانشى گمراه مى‏شوید. و فریب مى‏خورید. کارهاى اشتباه پنهانى و آشکار خود را

رها کنید. این کار زیبا جلوه مى‏کند ولى سرانجام خوش ندارد.

145 - میانه بد است

با افراد پستى مواجه مى‏شوید و امر مشتبه مى‏شود. بهتر ترک این کار است با بد شرکائى روبرو مى‏شوید.

همیشه مراقب باشید و بدانید خداوند از شما غافل نمى‏شود.

147 - میانه خوب است ان شأ ا&

با نام خداوند شروع کنید. زیاده روى ننمایید.

بیشتر تحقیق و مشورت نمایید و مواظب باشید مرتکب گناه نشوید. و راستگو باشید.

149 - میانه است

حق را به عدالت به پاى دار. و جز به مقدار توانایى خود، تصمیم نگیر. به عهد خود وفادار باش. و خود را

مشغول کارهاى مختلف نساز تا از همه باز بمانى.

151 - بسیار خوب است ان شأ ا&

مواظب جوانب امر باشید و خداوند را همیشه در نظر بگیرید. و ناراحتى به خود راه ندهید.

153 - بد است

اختلاف و دشمنى پیش مى‏آید. صبر کنید و تقواى الهى را مدنظر داشته باشید. مراقب فریب دیگران باشید.

155 - بد است

پشیمانى و بدبختى دارد. شما را گمراه مى‏کنند. و مورد لعن و سرزنش دیگران قرار مى‏گیرید.

157 - خوب است ان شأ ا&

مواظب باشید کار خوب خود را با کار بد خراب نکنید.

زمان را از دست ندهید و بدانید تدبیر امور در دست خداوند است.

159 - خوب است

به شما کمک مى‏شود. خیرخواهى دیگران را با مشورت بپذیرید.

حق را قبول کنید و مراقب باشید دیگران را آزار نرسانید. از خداوند تشکر کنید.

161 - میانه بد است

با شما بد برخورد مى‏شود و از مقصد خود باز مى‏مانید. و رانده مى‏شوید. با افراد بى اعتقاد روبرو مى‏شوید.

صبر کنید بهتر است.

163 - بد است

حق شما پایمال مى‏شود. مورد فریب قرار مى‏گیرید.

به عهد و پیمان خود وفادار نیستند. ترک کنید که نتیجه‏اى ندارد.

165 - بسیار خوب است ان شأ ا&

کسانى به مخالفت شما برمى خیزند ولى راه به جایى نمى‏برند. و خداوند حقشان را کف دستشان مى‏گذارد.

باتدبیر جلو روید ان شأ ا& به نتیجه مطلوب مى‏رسید.

167 - میانه بد است

با افرادى جاهل و گمراه روبرو مى‏شوید. سختى و مشکلات دارد. ترک این عمل بهتر است و به ثواب نزدیکتر.

169 - بد است

با افرادى روبروى مى‏شوید که از حرف و پیمان خود برمى گردند. و توجهى به شما نمى‏کنند.

از خداوند طلب آمرزش کنید و دعا کنید. تا فرصت بهترى براى شما مهیا سازد.

171 - میانه بد است

بین شما دو دستگى و تفرقه مى‏افتد و با افرادى که ناسپاس هستند روبرو مى‏شوید. آینده‏اى سخت و پر

دردسر دارید.

173 - میانه بد است

گذشته را فراموش نکن و آنچه دارى مواظبت کن.

شیطان پشت این موضوع است. بنابراین آینده‏اى ندارد و با آرمهاى ناجورى مواجه مى‏شوید.

175 - بد است

سر خود عمل نکن. سود و زیان تو در دست خداست. با افراد مطلع مشورت کن.

177 - بسیار خوب است ان شأ ا&

خیر و برکت به تو مى‏رسد. ولى از این نعمات باید دیگران را هم بهره‏مند سازى.

اگر به خدا توکل کنى، روزى بى عیب و نقصى در انتظارت خواهد بود.

179 - خوب است ان اشأ ا&

فقط بدان موفقیت در این کار، لطف خداوند است.

پس به خدا توکل کن تا پیروزى به سراغ تو آید.

از این امتحان خوب بیرون بیا.

181 - بد است

چرا از کار خیر جلوگیرى مى‏کنى، در حالى که به تو هیچ ربطى ندارد.

کار خیر را باید از اهل آن بیاموزى.

این کار جز حسرت و ناراحتى و سرافکندگى براى شما چیز دیگرى ندارد.

183 - میانه است ان شأ ا&

در این کار از فعل حرام و نیز نزاع و کشمکش دورى کنید و تکبر نیز ننمایید. صبر و استقامت داشته باشید و

توکل به خداوند را فراموش نکنید.

185 - خوب است ان شأ ا&

حتماً به خدا توکل کن تا تو را یارى نماید. مواظب فریب دیگران باش، و از کسانى که مورد تأیید خداوند

هستند، حمایت طلب کن.

در این جریان دلها به هم نزدیک مى‏شود و بدان جز خداوند کسى نمى‏تواند بین دلها الفت برقرار نماید.

187 - بسیار بد است

به عهد و پیمان خود پایبند نیستند و باعث اذیت و آزار خواهند شد.

اما تو به وعده و عهد خود وفا کن و مدتى به تناسب، به آنها مهلت بده و آنگاه بر آنها سخت بگیر. و پرهیزکار

باش.

189 - خوب است ان شأ ا&

اقدام کنید که خداوند به دست شما این کار به ثمر مى‏رساند و اگر کسانى بر سر راه شما ایجاد مشکل کنند،

رسوا مى‏شوند.

با صبر و محبت پیگیر شوید و پوزش آنهایى که ناآگاه بوده‏اند را بپذیرید.

191 -خوب است ان شأ ا&

از انسانهاى ناپاک دورى کن. براى بى نیازى و دورى از فقر به خدا توکل کن.

با کسانى که احکام الهى را نمى‏پذیرند دشمنى کن تا وقتى تسلیم دستورات الهى شوند.

193 - بد است

با افرادى مواجه مى‏شوید که اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه مى‏کند.

آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى شده‏اید؟

با اینکه نعمتهاى دنیا در برابر آخرت، جز اندکى نیست!

195 - بد است

با افرادى مواجه مى‏شوید که در پى فتنه انگیزى هستند و کارهاى شما دچار مشکل و اختلاف مى‏شود.

پس صبر کنید تا آینده و ضعیف مناسبى پیش آید.

197 - بد است

با افرادى دو رو مواجه مى‏شوید که شما را به بازى و شوخى مى‏گیرند. قسم آنها را باور نکنید صدقه دهید و به

خداوند توکل کنید تا از این موضوع راحت شوید. و صبر کنید براى آینده‏اى بهتر.

199 - میانه بد است

در این کار اگر با شدّت و قدرت اقدام کنید نتیجه بخش خواهد بود.

در شرایط حساس کارى که باید بکنند نمى‏کنند در تعهد و پیمان دو رویى مى‏کنند.

بنابراین اگر ترک شود بهتر است.

201 - میانه بد است

کار و حرف شما را از قصد نمى‏فهمند و همراه با متخلفان خواهند شد. آینده سختى خواهید داشت.

شما بهتر است همراه کسى شوید که با ایمان و اهل سخاوت است.

203 - بسیار خوب است ان شأ ا&

خداوند متعال از این کار خشنود است به شرط آنکه از اولیأ خدا به درستى پیروى کنید. و دچار گناه نشوید.

205 - خوب است ان شأ ا&

چند کار را حتماً باید انجام دهى: 1 - توکل به خداوند 2 - قدردانى از دیگران 3 - طلب پوزش هنگام اشتباه 4

یاد گرفتن و یاد دادن کارها 5 - مواظبت بر احکام الهى.

207 - خوب است ان شأ ا&

مراقب باشید مسائل کوچک و پیش افتاده شما را از مسائل مهم و بزرگتر غافل نکند.

باید با پشتکار و کوشش فراوان این کار را انجام دهید تا نتیجه بخش باشد. توکل به خداوند فراموش نشود.

209 - بسیار بد است

این کار شما را از خداوند و روز آخرت غافل مى‏کند و درگیر مسائل دنیایى مى‏نماید.

صدقه دهید و دعا کنید خداوند فرصت مناسب براى شما مهیا نماید.

211 - بد است

اگر این زحمت و دردسر از بین برود، قدردانى نمى‏شود.

و هرکس مکر کند مکر کننده‏اى خواهد یافت. هرکس باید هرچه براى خود مى‏پسندد براى دیگران هم بپسندد

و هرچه براى خود نمى‏پسندد براى دیگران نیز نپسندد.

213 - بد است

کار شما فقط توسط خداوند حل مى‏شود.

پس خود را مشغول دیگران نکنید چون از آنان دروغ و بى تعهدى خواهید دید. ترک کنید پشیمانى دارد.

215 - بد است

ترک کنید پشیمانى دارد. در این کار ستمى بر شما یا دیگرى روا مى‏شود.

مشکلات و سختى‏هاى فراوانى دارد که باعث رنجش خواهد شد.

217 - خوب است ان شأ ا&

توکل بر خدا کنید و پاداش خود را نیز از خداوند بخواهید.

دیگران ممکن است از شما پیروى نکنند ولى نمى‏توانند شما را از کار خویش باز دارند.

219 - خوب است ان شأ ا&

خواسته شما برآورده مى‏شود به شرط آنکه صبر و استقامت کنید. و با افراد بى ایمان همراه نشوید.

توکل و نیکى کردن در راه خداوند کار ساز خواهد بود، حتماً فراموش نکنید.

221 - خوب است ان شأ ا&

به خدا توکل کن و صبور باش و بدان اگر خداوند بخواهد به تو خیرى برسد هیچ کس نمى‏تواند مانع آن خیر

شود.

در هر قدم مشورت با اهل خبره فراموش نشود.

223 - بد است

به شما نسبت دروغ و تهمت زده مى‏شود. براى شما مشکلات درست مى‏کنند.

ترک کنید به نتیجه دلخواه نمى‏رسید.

225 - میانه بد است

زحمات شما بى پاسخ مى‏ماند و در این راه سختى و مشکلات فراوانى برایتان پیش مى‏آید. با شما جرّ و بحث

فراوان مى‏کنند.

نتیجه ندارد بهتر است ترک کنید.

227 - بد است

مطلب نادرستى طلب کرده‏اید با افرادى انس گرفته‏اید که آنها مورد رضاى خداوند نیستند.

به خداوند توکل کنید و طلب مغفرت نمایید تا سلامت و برکت بر شما نازل شود.

229 - بد است

زیان مى‏کنید. براى اطمینان مى‏توانید قبل از اقدام، آزمایش و امتحان کنید تا بدانید که آنان از این آزمون

شکست خورده بیرون مى‏آیند.

پیمان شکنى مى‏کنند، ترک کنید.

231 - بسیار بد است

حتماً ترک کنید جز ضرر و خسارت چه مالى و آبرویى چیز دیگرى ندارد.

ضمناً در تعهدات خود مقداراً و زماناً پایبند باشید.

233 بسیار بد است

حتماً ترک کنید ضرر و پشیمانى دارد و مورد لعن و نفرین واقع مى‏شوید.

خداوند مجازات را، جز تا زمان محدودى، تأخیر نمى‏اندازد.

235 - بد است

از سرگذشت دیگران عبرت بگیر. و از موعظه و پند دیگران استفاده کن.

به خداوند توکل کن و از او طلب رحمت و نعمت نما. و بدان پروردگار از کارهایى که مى‏کنید، غافل نیست.

237 - بد است

عده‏اى که به ظاهر با شما خوب هستند براى شما مشکلاتى فراهم مى‏کنند. و شما را از موطن خود دور

مى‏سازند.

و نیز با افرادى دروغگو مواجه مى‏شوید.

239 - بسیار خوب است

ابتدا مورد سرزنش قرار مى‏گیرید ولى در آینده مورد حسرت و شگفت اطرافیان مى‏شوید.

براى اینکه مورد نیرنگ و فریب واقع نشوید حتماً توکل به خداوند داشته باشید.

241 - میانه است

افکار شما پریشان و پراکنده است. و بعید است که به نتیجه دلخواه برسید.

ممکن است در ابتدا کارها بر وفق مراد باشد ولى بعداً دچار مشکلات فراوانى مى‏شوید.

243 - بسیار خوب است ان شأ ا&

هرچند در گذشته براى شما مشکل آفریدند. ولى در این مورد اطمینان شما حداقل آینده‏اى خوب و دلخواه

شما را فراهم مى‏کند.

البته در صورتى که خود را به خدا بسپارید.

245 - میانه است

کلکى در کار است. بنابراین نمى توانید به تعهد و پیمان خود پایبند بمانید.

اگر صبر کنید خداوند بهتر از این را روزى شما مى‏کند.

247 - خوب است ان شأ ا&

از طرف خداوند خیر به شما مى‏رسد که انتظارش را نداشته‏اید.

چشم شما روشن مى‏شود. پس امیدوار به خداوند باشید.

249 - بسیار خوب است ان شأ ا&

شما حرف درست و کار درست بکن، هرچند بقیه خوششان نیاید.

و اگر درست دقت کنى و خوب فکر نمایى، نشانه‏هایى از اطراف بر درستى کار، خواهى یافت.

251 - میانه بد است

با افرادى بى ایمان مواجه مى‏شوید. کار بى‏نتیجه مى‏ماند.

ممکن است تا انتهاى کار، اوضاع خوب باشد ولى در آخر ثمرى از آن درست نمى‏شود.

253 - بسیار خوب است ان شأ ا&

اگر اعتقاد داشته باشى و کار را نیز درست انجام دهى، نتیجه بسیار خوبى دارد و آینده مناسبى در انتظار است.

توکل در قدم به قدم کارها بر خداوند فراموش نشود.

255 - خوب است ان شأ ا&

با شما مخالفت مى‏شود ولى اگر توکل بر خداوند نمایید و آنها را نیز به خدا بسپارد نتیجه خواهید دید.

257 - خوب است ان شأ ا&

شما را منکر مى‏شوند ولى اگر فقط بر خدا توکل کنید ان شأ ا& نتیجه‏اى غیر منتظره به شما عنایت مى‏شود

همیشه هرچه دارید از خود ندانید بلکه بگویید نعمتى است که خداوند به ما عطا فرموده.

259 - خوب است ان شأ ا&

البته زمان به نتیجه نشستن آن با خداوند متعال مى‏باشد.

در گفتار و اعتقاد استوار باشید تا زمانى که مصلحت شما توسط خداوند رقم بخورد.

261 - بد است

زمان و مکان به نفع شما نیست حتماً ترک کنید که نتیجه‏اى ندارد.

با افرادى که مکر مى‏کنند نیز مواجه مى‏شوید. هیچ‏کس از مشورت با اهل خبره ضرر ندیده. پس صبر کنید و

بیشتر دقت نمایید.

263 - خوب است ان شأ ا&

از جاهایى که انتظار ندارید به شما کمک مى‏شود. و این کار باعث سربلندى شما مى‏شود. و این کار باعث

سربلندى شما مى‏شود. و کسانى که مى‏خواهند مشکلاتى بر سر راه ایجاد کنند، نمى‏توانند به مقصود خود

برسند.

265 - خوب است ان شأ ا&

ممکن است در ابتدا بترسید و نگران شوید، ولى هیچ ترس و نگرانى ندارد و به شما ثمرى دلخواه از جایى که

توقع ندارید داده مى‏شود.

البته این مطلب به شرط توکل به خداوند و امید به او محقق مى‏شود.

267 - بسیار بد است

مورد سؤال و مؤاخذه قرار مى‏گیرى و دلتنگ مى‏شوى.

صدقه بده و توکل کن و شکر خدا گوى.

269 - خوب است ان شأ ا&

شما راهنمایى و پشتیبانى مى‏شوید. بدون دقت در کارى وارد نشوید.

براى شکرگزارى این کار حتماً انفاق کنید.

271 - بد است

با افرادى نااهل مواجه مى‏شوید که کار شما براى آنها بى نتیجه مى‏ماند. تغییر موقعیت شاید سودمند باشد.

صبر کنید و بر خداوند توکل نمایید.

273 - بد است

قدر زحمات دانسته نمى‏شود. مال و روزى شما در جاى غیر مناسب هزینه مى‏شود.

مورد سؤال و مؤاخذه واقع مى‏شوید.

مطالب نادرستى درباره شما زده مى‏شود. حتماً ترک کنید.

275 - بد است

شما یا آنها قدرت انجام این کار را ندارند.

غیر از اینکه به خداوند توکل کنید راه دیگرى نیست و از کسى کارى بر نمى‏آید.

277 - بسیار بد است

در این کار ضرر دنیایى و آخرتى مى‏باشد. و نتیجه بد خواهد داشت حتماً ترک کنید.

در این کار بى تعهدى صورت مى‏گیرد.

279 - بد است

با افرادى بى منطق مواجه مى‏شوید که با شما مخالفت مى‏کنند.

از روى دشمنى و لجاجت با شما برخورد مى‏شود و نسبت به آنها به نتیجه‏اى نمى‏رسید.

281 - خوب است

با فکر و دقت و مشورت اقدام نمایید و در هر مرحله متوجه اشتباه خود شدید فوراً در مقام جبران آن برآیید.

در این صورت به نتیجه مى‏رسید.

283 - بسیار بد است

عجله نکنید، شما در این کار دچار ابهام هستید. و ممکن است راه اشتباهى را خوب بدانید.

بنابراین صبر کنید و از خداوند یارى و طلب کمک نمایید تا بلکه به شما عنایتى نماید.

285 - خوب است ان شأ ا&

اگر با گفتار نرم و با لطف و نیکى با آنها برخورد کنید نتیجه خیلى خوبى مى‏دهد و بدانید خدا روزى را براى هر

کس که بخواهد زیاد یا کم مى‏کند.

و هرکس روزیى براى خود دارد.

287 - بسیار بد است

اقدامات شما در این کار نتیجه ندارد با افرادى که توسط شیطان تسخیر شده‏اند روبرو مى‏شوید.

زحمات شما بى فایده مى‏ماند.

289 - بسیار بد است

در مراحل حساس و پس از اینکه از شما بهره‏مند شوند شما را تنها مى‏گذارند.

آینده خوبى ندارد. و شما از بى‏وفایى به رنج و زحمت مى‏افتید.

291 - بسیار خوب است ان شأ ا&

از خداوند بخواهید تا رحمت و لطف او شامل شما شود که مى‏شود.

در این کار تمام موانع از سر راهتان برداشته مى‏شود.

293 - بسیار خوب است ان شأ ا&

این سفره‏اى است که خداوند باز نموده اگر استفاده کنى سود کرده‏اى.

در کارهاى خود راه اعتدال را پیشه کن.

295 - خوب است ان شأ ا&

مقدارى صبر کنید و سپس اقدام نمایید.

آینده خوبى دارد که از آن تعجب مى‏کنید.

از خداوند طلب راهنمایى و کمک نمایید.

297 - بد است

با کسانى باش که متدین و راضى به رضاى خداوند هستند. و به خاطر زینتهاى دنیا، آنها را از خود دور مساز.

از کسانى که از خدا غافل و از هواى نفس پیروى مى‏کنند و کارهایشان افراطى است، اطاعت مکن.

299 - خوب است ان شأ ا&

این کار را انجام بده ولى از آینده خود غافل نباش.

بنابراین کارهاى نیک که براى بعداً تو خواهند ماند، نیز انجام بده.

301 - بسیار خوب است ان شأ ا&

مقدمات کار را تمام و کمال انجام دهید. و مواظب باشید چیزى را فراموش نکنید.

در کارها صبور باشید و از اهل دانایى مشورت نمایید.

303 - بسیار خوب است ان شأ ا&

اگر به خدا توکل کنید اسباب این کار مهیا مى‏شود.

305 - بسیار خوب و عالى است ان شأ ا&

با نام خداوند شروع کنید.

دعا و توکل فراموش نشود. در این صورت از جاهایى که فکرش رانمى کنید به شما خیر و برکت مى‏رسد.

307 - بسیار خوب ان شأ ا&

اقدام کنید ولى کسى را از کار خود خبردار ننمایید.

اگر بر شما سخت گرفتند به خدا توکل کنید که آینده‏اى خوب براى شما مهیا است.

309 - بسیار خوب است ان شأ ا&

با خداوند مطلب را درد دل کنید و با توکل به او از نزدیکان خویش یارى بخواهید.

کارهاى خود و خانواده خود را طبق دستورات الهى تنظیم نمایید.

311 - بسیار بد است

هرگز نتیجه دلخواه شما واقع نمى‏شود. و آینده‏اى نامناسب دارد.

شما از دلیل‏ها و نشانه‏هاى واضح که در اطرافتان است غافل شده‏اید.

313 - بسیار خوب است ان شأ ا&

اقدام کنید و همراه آن از مسائل مذهبى غافل نباشید.

با توکل به خداوند کارهایى مى‏کنید که مورد تبحّر و تحسین دیگران واقع مى‏شوید.

دعا در همه حال فراموش نشود.

315 - میانه است

اگر با درایت و دقت انجام شود نتیجه خواهد داد.

دیگران را نیز از منفعت بهره‏مند نمایید.

ممکن است با افرادى دروغگو و لجوج برخورد کنید.

317 - خوب است ان شأ ا&

فعلاً مراحل کار را بدون اطلاع کسانى که نباید بدانند، انجام بده.

عده‏اى در صدد مقابله با شما هستند با توکل به خداوند از آنها گریزان باش.

319 - خوب است ان شأ ا&

از اطلاعات و تجربیات گذشته دیگران استفاده کن.

حرف حق را بپذیر و به آن عمل کن، در صورتى که مرتکب گناه شوى نتیجه‏اى نمى‏دهد.

321 - بد است

مرکتب گناه مى‏شوید و عاقبت خیرى در انتظار نیست.

از تاریخ گذشته عبرت بگیر. صبر کن و توسل و دعا کن تا شرایط مهیا شود.

323 - بد است

مورد سؤال و مؤاخذه واقع مى‏شود. هیچ خیر و برکتى در آن نیست، موجب ضرر و خسران دنیایى و آخرتى

مى‏شود.

شکر خداوند کن و اراده خود را استوار نگه دار براى احقاق حق.

325 - بد است

مورد استهزأ دیگران قرار مى‏گیرید.

با افرادى که از یاد خداوند غافل هستند برخورد مى‏کنید.

327 - خوب است ان شأ ا&

در یک فرصت مناسب بدون اطلاع دیگران اقدام کنید.

البته دلیل و شاهدى نیز براى کار خود بگیرید. مشکلاتى نیز پیش مى‏آید که به بهترین نحو با توکل به خداوند،

حل مى‏شود.

329 - بسیار خوب است ان شأ ا&

توسط عده‏اى ناپیدا کمک مى‏شوید. و با توجه به خداوند، او نیز شما را حفظ و حمایت مى‏کند.

دعاى شما برآورده مى‏شود. به شرط آنکه نیکى کنید و از گناه دورى ورزید.

331 - خوب است ان شأ ا&

شاید دیگران مورد اذیت و ضرر قرار بگیرند و ناراحت و اندوهگین شوند. ولى شما به خاطر نیکى که مى‏کنید

در امان هستید.

شاید آزمایشى نیز براى شما باشد.

333 - خوب است ان شأ ا&

اگر توکل به خدا کنید و حق را رعایت کنید نتیجه مى‏دهد.

بدون آگاهى و مشورت اقدام نکنید.

335 - خوب است ان شأ ا&

بدون اینکه مرتکب گناه و حرام شوید اقدام کنید.

آینده خوب و پاکیزه‏اى دارد. اگر نذرى هم بنمایید خیلى مناسب است.

337 - خوب است ان شأ ا&

اگر به شما فشار آوردند شما نیز با توجه به مسائل شرعى مقابله نمایید.

از خداوند یارى بطلبید. اگر منکر شما شدند ناراحت نباشید، زمان همه چیز را مشخص مى‏کند.

339 - خوب است ان شأ ا&

اگر درست عمل کنید و ضمن آن کارهاى شایسته انجام دهید. نتیجه مى‏دهد.

اگر نیاز شد تغییر مکان دهید.

341 - بد است

در این کار ذره‏اى موفق نمى‏شوید. هرچه تلاش و کوشش نمایید و از دیگران نیز کمک بگیرید، نتیجه‏اى

ندارد.

343 - خوب است

اگر قدر دان همین مقدار هم نباشید از شما گرفته مى‏شود.

345 - بد است

هر چیزى که روزى تو باشد حتماً به تو مى‏رسد. بنابراین توکل بر خدا کن و عجله نکن.

347 - بسیار بد است

دچار افرادى لجوج مى‏شوید. آینده خوبى ندارد. هم ترک کنید و هم صدقه بدهید و شکرگزار نیکى باشید.

349 - بد است

اگر در مسائل خوب دقت کنید حقایقى بر شما آشکار مى‏شود. شما از مسائل مهم و ضرورى غافل شده‏اید. از

خداوند طلب رحمت کنید و منتظر زمانى مناسب باشید.

351 - بد است

به حرف دیگران که اشتباه و باطل است توجه نکنید. خیر شما در ترک این کار است. همواره قرارهاى خود را

مکتوب کنید.

353 - میانه خوب است ان شأا&

با هماهنگى وارد عمل شوید. و اگر در مرحله‏اى دیدید کار شما باعث اذیت و آزار دیگران مى‏شود از خیر کار

بگذرید.

355 - خوب است ان شأ ا&

ولى مواظب باشید که امور دنیا شا را از امور آخرت غافل نکند. و همیشه بدانید روزى هرکس دست خداوند

متعال است.

357 - میانه خوب است ان شأ ا&

اگر با افراد صالح و آگاه بیشتر مشورت کنید و درست عمل کنید آینده خوبى دارد. براى بهبود کار نماز را با

حضور قلب بخوان و صدقه نیز فراموشت نشود.

359 - خوب است ان شأا&

از اولیأ امور اجازه بگیرید و با توکل بر خداوند متعال با فکر و اندیشه عمل کنید.

361 -  بد است

از جایى که انتظار ندارید ضربه مى‏خورید در تنگنا و سختى واقع مى‏شوید. خوب باشید و صبر کنید تا فرصت

مناسب فرا رسد.

363 - خوب است ان شأ ا&

مشکلات روبروى شما حل مى‏شود.

از خداوند یارى بخواهید و از راه او خارج نشوید.

365 - خوب است ان شأ ا&

این کار را به خاطر رضاى خداوند انجام بده. و در مشکلات کار از او یارى بخواه و شکرگزار این عنایت باش.

367 - بسیار خوب است ان شأا&

با علاقه کار را شروع کن اگر هم به نتیجه‏اى نرسید ناراحت نباش. امّا کوشش خود را انجام بده.

369 - بد است

با افرادى کلاّش و غیرطبیعى مواجه مى‏شوید. اگر صبر کنید و به خداوند توکل کنید آینده‏اى مناسب‏تر برایتان

به وجود خواهد آمد.

371 - خوب است ان شأا&

با دعا و توکل آینده‏اى خوب دارد.

فرصت‏هاى مناسب را از دست نده و هیچگاه از تقواى الهى دور نشو.

373 - بد است

با کسانى مواجه مى‏شوید که برخورد مناسبى با شما ندارند، و با شما مخالفت مى‏ورزند.

رنج و زحمت فراوان دارد و به نتیجه نمى‏رسید.

375 - بد است

با شما همکارى نمى‏شود و مورد تهمت و دروغ واقع مى‏شوید. حتماً ترک کنید به نتیجه‏اى نمى‏رسید عجله

نکنید.

377 - بسیار خوب است ان شأا&

به کارتان اطمینان داشته باشید و اگر این کار مانع اعمال دینى شما نمى‏شود محکم و استوار و با توکل به

خداوند انجام دهید.

ان شأ ا& از جایى که انتظار ندارید خیر و برکت براى شما مهیا مى‏شود.

379 - خوب است ان شأا&

در کار بیشتر تحقیق نمایید. خبرى زندگى شما را متحول مى‏کند.

اگر مورد شما ازدواج است اخلاق خوب و هدیه خیلى کارساز مى‏باشد.

381 - بد است

در این کار دو دستگى ایجاد مى‏شود عاقبت خوبى ندارد. عجله نکنید در کار فریب و دورنگى به چشم

مى‏خورد. حتماً از خداوند بخواهید تا فرصت بهترى در آینده براى شما مهیا کند.

383 - بد است

از کارى که اطلاع ندارید اظهار نظر کنید. روزى شما در این کار نمى‏باشد. بیشتر در روى زمین سیر کنید تا

نکات جالبى براى شما مشخص شود.

385 - بسیار خوب است ان شأ ا&

اگر به خیرش قانع شوى بهتر است. آینده مطالب خوبى براى شما آشکار مى‏شود. در موقع شروع کار صدقه

حتماً فراموش نشود.

387 - خوب است ان شأا&

با علم و دقت و بدون اطلاع دیگران شروع کن. خود را درگیر کارهایى که به تو ربطى ندارد )در حین کار( نکن.

در تمام مراحل کار از خداوند کمک و یارى بخواه.

389 - بسیار خوب است ان شأ ا&

در ابتدا مشکلاتى دارد ولى به مرور خداوند کمک مى‏کند. اگر اشتباهى مرتکب شوى دلهره به خود راه نده

ولى آن را جبران کن. و از نزدیکان خود نیز با توکل به خداوند کمک بگیر.

391 - میانه خوب است ان شأا&

زمان و مکان در این کار خیلى مهم است اگر به آن توجه نشود ثمره‏اى ندارد.

393 - بد است

اگر چه خوشایند شما مى‏باشد ولى آنچه رضاى خداوند بر آن باشد بهتر است. آینده خوبى ندارد حتماً

پشیمان مى‏شوید.

395 - بد است

به خودت مغرور نشو. از گذشتگان عبرت بگیر. به آنچه دارى قانع باش

397 - خوب است ان شأ ا...

آینده خوبى دارد به دو شرط یکى نیکى به پدر و مادر را فراموش نکنى و دیگرى اینکه حتماً صدقه دادن را

تکرار کنى.

399 - میانه است

سختى و مشکلات فراوانى دارد ولى اگر قدرت استقامت و صبر دارید ان شأ ا... خداوند فرج مى‏رساند.

401 - بد است

خسارت و بد بختى و شاید هم ضرر جانى دارد. با افرادى زیاده خواه مواجه مى‏شوید، حتماً ترک کنید.

403 - بد است

آینده خیلى بدى دارد. وقت تنگ است، حتماً جبران کارهاى گذشته را بنمایید. ضعیف‏ترین موجودات نیز از

خدا روزى مى‏گیرند پس به خداوند توکل کنید.

405 - میانه است

ظاهر کار شما را فریب ندهد هر کارى زمان خاصّى دارد. اگر به خداوند ببخشید حتماً براى شما جبران مى‏کند.

407 - خوب است

ان شأ ا... موفقیت در کار از آن خداوند است. کسى نمى‏تواند روزى شما را بخورد. بنابراین کار را با علم و

آگاهى و دورى از گناه و هوس انجام دهید.

409 - بد است

هرکس ضرر کارش به خودش باز مى‏گردد. این کار عاقبت خوشى ندارد. اگر در موارد مشابه دقت کنید قانع

مى‏شوید.

411 - بسیار خوب است ان شأا&

اگر مرتکب اشتباه و گناه نشوید خیلى خوب است و براى شما خیر و برکت مى‏آورد به حرف کسانى که از روى

نادانى سخن مى‏گویند توجه نکنید.

413 - میانه بد است

با افرادى متعصب روبرو مى‏شوید بعید است تلاش شما به نتیجه برسد.

به خداوند توکل کن تا مورد بهترى مهیا شود.

415 - بسیار خوب است ان شأ ا&

شاید به شما نسبت دروغ بدهند و در کارتان اخلال کنند بى هیچ توجهى به آنان از خدا یارى بخواهید و انجام

دهید. البته کارهایتان را مرحله به مرحله طى کنید.

417 - بسیار بد است

حتماً ترک کنید هم در ابتدا مشکلات فراوان دارد و هم آینده پرخسارت و بدبختى دارد صدقه نیز بدهید تا

جبران گذشته شود.

419 - میانه است

مشکلات دارد ولى اگر شروع کردید حتماً به قرارهایتان پایبند باشید. البته از کار نتیجه کمى مى‏گیرید.

421 - بسیار خوب است ان شأ ا&

به قول و قرارهاى خود پایبند باشید، اگر نشد صبر کنید. و به خداوند توکل کنید.

423 - بد است

دچار اشتباه مى شوید آینده خوبى ندارد به نتیجه‏اى خم نمى رسید.

425 - میانه خوب است ان شأ ا&

زمان اکنون در دست شماست از فرصت‏ها استفاده کنید. انجام هر کارى در زمان خودش خوب و با ثمر است.

قناعت رمز خوشبختى است.

427 - بد است

آینده بسیار بدى دارد، مورد سؤال و جواب سختى واقع مى‏شوید. پشیمانى دارد، حسرت زمان حاضر را

مى‏خورید. از فرصت‏ها بیشتر استفاده کنید.

429 - بد است

در حال حاضر این کار آینده خوبى ندارد.

اگر وسائل و مقدمات کار را در فرصت مناسب مهیا کنید و نیز عمل صالح انجام دهید شاید مورد بهترى در

آینده پیش آید.

431 - میانه خوب است ان شأ ا&

اگر مقرر شما باشد مى‏شود. بنابراین راهى به جز صبر کردن و رسیدن فرصت مناسب ندارید. بدون اجازه

کارى را انجام ندهید. با توکل به خداوند متعال این کار شدنى است.

433 - میانه بد است

آینده خوبى ندارد مورد سؤال و جواب واقع مى‏شوید. راه بهترى هم هست بیشتر دقت کنید.

435 - بد است

سختى و مشکلات فراوانى دارد با مسائلى و افرادى روبرو مى‏شوید که باعث فریب شما خواهند شد. آینده

بدى دارد.

437 - بد است

کسى که در کارهایش دقت و فکر نمى‏کند حتماً نتیجه نامناسبى خواهد دید. باید بیشتر رضاى خداوند را در

نظر بگیرى.

439 - بد است

سختى و ضرر این کار فقط به خودتان مى‏رسد به شما وعده دروغ داده شده است. از این کار صرف نظر کنید و

خود را به خداوند بسپارید تا در همه کارها مراقب شما باشد.

441 -  بد است

کار شما به نتیجه نمى‏رسد و مورد انکار و تهمت واقع مى‏شوید. و آینده سخت و دشوارى دارد.

443 - بد است

بیشتر به دور اطراف خود دقت و فکر کنید.

صدقه و انفاق انجام دهید عمر انسان کوتاه است از فرصتها بهتر استفاده کنید.

445 - بد است

با اینکه تمام شرایط را فراهم آورید ولى از این کار قدردانى نمى‏شود. و آنها به غیر از جاى اصلى امید دارند.

البته ناراحت نباشى که توکل به خداوند کارساز است.

447 - بد است

رو راست باش. از کسانى که اهلیّت دارند مشورت و یارى بخواه. فعلاً از این کار صرف نظر کن.

449 - بسیار خوب است ان شأ ا&

ثمره و آینده خوبى دارد. مشکلات سر راه همگى حل خواهد شد.

اگر مورد ازدواج است فرزند خوب و صالحى نصیب شما خواهد شد. با توکل به خداوند و صبر مشکلات هم

به مرور مرتفع مى‏گردد.

451 - بد است

شما مورد مخالفت و دشمنى واقع مى‏شوید البته واقعیت بعداً روشن مى‏شود.

صبر کنید و صبور باشید.

453 - بسیار خوب است

مخالفان شما دچار دو دستگى مى‏شوند.

کار شما مورد تعجب و حیرت دیگران مى‏شود. از خداوند طلب رحمت نمایید و هرکارى که مورد رضاى

اوست انجام دهید.

455 - بد است

شما از دور و اطراف و دیگران عبرت بگیرید.

بیشتر کارهاى شایسته و خوب انجام دهید. و از خداوند در کارها مدد بخواهید.

457 - بد است

با افرادى نامناسب مواجه مى‏شوید. به اطراف بیشتر دقت کنید. زمان براى انجام کارهاى خوب براى شما

اندک است.

459 - میانه خوب است ان شأ ا&

اگر در کار اعتدال را رعایت کنید و مرتکب گناه و ناحقى نشوید مثمر ثمر خواهد شد.

461 - میانه است

قدردان نعمتهاى الهى باشید. و با توکل به خداوند و یارى از او کارهایتان را صورت دهید. شما از یاد خدا و ذکر

خداوند خیلى غافل مى‏شوید. در کار خود تجدید نظر نمایید.

463 - میانه است

اگر بهتر از این کار را انجام دهید خیلى به نفع شماست. از مسائل پیش آمده عبرت بگیرید.

465 - بد است

خودت کار را خراب کردى به دیگران ربطى ندارد. اکثراً فرصت‏هاى خوب و مناسب را از دست مى‏دهى.

بیشتر به دستورات خداوند مقید باش.

467 - خوب است ان شأ ا&

دست‏هاى غیبى به کمک شما خواهد آمد. از اعتدال و حق خارج نشوید. و پس از نتیجه یا عدم نتیجه،

شکرگزار خداوند باشید.

469 - میانه است

هرکارى بکنى نتیجه همان کار را مى‏بینى. به دیگران دل بسته‏اى، گره این کار به دست خداوند متعال است.

471 - بد است

در حق تردید داشتن ثمره‏اى جز خسران و ضرر ندارد. در کارها زیاده روى مى‏کنید از گذشته خود و انسانهاى

خوب عبرت بگیرید.

473 - بد است

ظاهر کار شما را فریب ندهد. به نتیجه‏اى نمى‏رسید. کسانى شما را ساده فرض نموده‏اند. از آگاهان بیشتر سؤال

کنید.

475 - میانه است

هر کارى به مرور صورت مى‏گیرد به نظر مى‏رسد عمر شما کفاف این کار را ندهد.

477 - بسیار خوب است ان شأ ا&

هر کارى را در زمان و مکان خودش، یعنى به موقع انجام دهید. ان شأا& آینده خوبى دارد، مواظب حق و

ناحق باشید.

479 - بد است

آینده بدى دارد. نزدیکترین چیزها به شما، علیه شما اقدام مى‏کنند. دچار گناه و معصیت مى‏شوید حتماً ترک

کنید.

481 - خوب است ان شأ ا&

آن کسى که به شما داده از شما مى‏تواند بگیرد. پس مراقب کارهاى خود باشید و خداوند را در کارهاى خود

دخیل کنید.

483 - بسیار خوب است ان شأا&

قدردادن الطاف خداوند باشید.

485 - بد است

آینده بسیار بدى دارد با اینکه راه درست و صحیح را مى‏دانید ولى از انجام آن خوددارى مى‏کنید.

فرصت را براى انجام کار درست از دست ندهید.

487 - خوب است ان شأ ا&

کار در دست خداست پس بهتر است صبر کنید و منتظر نتیجه باشید. توکل کنندگان پیروزند.

489 - بسیار خوب است ان شأ ا&

خداوند کمک مى‏کند. شما نیز چیزهایى که نمى‏دانید تحقیق کنید.

491 - بد است

با افرادى بى مبالات و متکبر روبرو مى‏شوید کارتان به نتیجه نمى‏رسد. در این کار لجاجت و بگو مگو پیش

مى‏آید.

493 - بد است

هر روز بدتر از روز دیگر مى‏شود اصلاً آینده خوبى ندارد. در این کار پیمان شکنى مى‏شود.

495 - بسیار بد است

در هیچ زمان و مکانى مناسب نیست حتماً ترک کنید و صدقه‏اى نیز بدهید.

497 - بد است

در این کار اصرار نکنید. مورد اتهام و دشمنى قرار مى‏گیرید. به خداوند پناه ببرید.

499 - بسیار خوب است ان شأ ا&

از قرائن و شواهد موجود و تجربه‏هاى دیگران استفاده کنید. اگر با دقت و بدون خطا پیش روید آینده خوبى

دارد.

501 - بد است

دنبال هواى نفس نروید. که اگر ادامه دهید خداوند بر شما غضب مى‏کند.

503 - بسیار بد است

آن چیزى که به او دل بسته‏اى بعداً دشمن شما مى‏شود و هیچ کمکى در سختیها و موارد حساس به شما

نمى‏کند.

505 - بد است

از دیگران و گذشتگان عبرت بگیرید.

حتماً ترک کنید آینده‏اى جز ضرر و زیان و خسارت ندارد.

507 - خوب است ان شأ ا&

اگر خدا را در نظر داشته باشید و کار را درست انجام دهید. خداوند کار شما را به نتیجه مى‏رساند.

509 - بد است

هرچه تلاش کنید و زحمت بکشید به نتیجه‏اى نمى‏رسید با انسانهایى دو رو و بددل مواجه مى‏شوید.

511 - بسیار خوب است ان شأ ا&

پیروزى آشکارى نصیب شما مى‏شود و خداوند نعمت و رحمت را در کار به تمام و کمال عنایت مى‏کند.

513 - میانه بد است

در آینده سختى و مشکلاتى دارد که اگر از آنها بگذرید شاید نتیجه بخش باشد.

515 - خوب است ان شأ ا&

اگر مرتکب گناه نشوید و با همه چیز و همه کس یکنواخت برخورد نکنید، آینده خوبى دارد.

517 - میانه بد است

از بسیارى از حدث و گمانها بپرهیزید و در کار دیگران تجسس نکنید. صبر و توکل به خداوند بهتر است.

519 - میانه است

اگر از هواى نفس دورى کنید بهتر است.

چون خداوند ناظر اعمال شماست بهتر است در کارهاى خود بیشتر دقت کنید.

521 - بسیار بد است

شما در مواردى ناآگاه و غافل هستید.

صدقه دهید و صبر کنید شاید با توکل مورد مناسب‏ترى فراهم شود.

523 - بد است

با شما مخالفت شدید مى‏شود و مورد اتهام قرار مى‏گیرید. سختى و مشکلات زیادى دارد.

525 - بد است

از روى عقل و تدبیر فکر نکردید والاّض نتیجه مشخص است.

527 - بد است

شما اشتباه گرفته‏اید. بیشتر تحقیق کنید.

همه کارها در دست خداوند است. از کسانى که از یاد خداوند غافل هستند دورى کن.

529 - بسیار بد است

حتماً ترک کنید اصلاً فایده‏اى ندارد.

سختى و مشکلات فراوانى دارد.

531 - بد است

اگر بیشتر دقت کنى یک راه فقط موجود است. زمان را از دست ندهى.

533 - بسیار بد است

حتماً ترک کنید به نفع شما نیست دچار ضرر و پشیمانى مى‏شوید.

535 - بسیار خوب است ان شأ ا&

همیشه نتیجه بخش خواهد بود. هم خیر دنیا دارد و هم خیر آخرت. انواع و اقسام برکات نصیب شما مى‏شود.

537 - بسیار خوب است ان شأ ا&

تا خوب و پاکیزه نشوید بهره‏اى براى شما ندارد.

539 - بسیار خوب است ان شأ ا&

مورد تحیّر و تعجب دیگران قرار مى‏گیرید. زمان مناسبى را براى این کار انتخاب کنید.

541 - خوب است ان شأ ا&

اگر عادلانه برخورد کنید هم براى شما و هم براى دیگران منفعت دارد.

543 - میانه خوب است ان شأ ا&

مخفى کارى ثمره‏اى ندارد. اگر قصد انجام دارید به خدا متوسل‏شوید تا ضررى به شما نرسد.

545 - خوب است ان شأ ا&

اگر از راه درست خارج نشوید آینده‏اى خوب و روشن پیدا مى‏کنید.

547 - بسیار خوب است ان شأ ا&

کار شما با دعا و توکل و نیکى به دیگران حل مى‏شود.

549 - بسیار خوب است ان شأ ا&

از دشمن خود و خداوند دورى کنید و این دعا را در همه حالات بخوانید. پروردگارا، ما بر تو توکل کردیم و به

سوى تو بازگشتیم و همه فرجامها بسوى تو است.

551 - میانه خوب است

اگر مورد گناه و معصیت واقع نشوید و از دشمنان خداونددورى کنید و به خداوند توکل کنید، نتیجه مى‏دهد.

553 - بسیار خوب است ان شأ ا&

با توکل به خداوند اقدام کنید براى تسریع در کار از صدقه و کار نیک غافل نشوید.

555 - بسیار بد است

پشیمانى و زحمت فراوان دارد.

557 - بسیار بد است

سختى و مشکلات زیادى دارد که از عهده آن بر نمى‏آیید. مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند.

559 - میانه خوب است

با فکر و اعتدال کارهاى خود را مرتب کنید و به اندازه وسع و قدرت خود اقدام کنید.

561 - خوب است ان شأ ا&

از گذشته عبرت بگیرید و براى آینده دعا کنید با مخالفان سختگیرى کنید و در کار خود کوشا باشید.

563 - میانه خوب است

با یاد خداوند آرامش خواهید یافت. تا مقدمات کار فراهم نشده به نتیجه‏اى نمى‏رسید. در صورت درست

انجام دادن، آینده خوبى دارد.

565 - بسیار بد است

انگشت نما و رسواى دیگران مى‏شوید حتماً ترک کنید به نتیجه‏اى جز دردسر و زحمت نمى‏رسید.

567 - بد است

با کسانى که راه حق و درست را مى‏گویند مقابله نکنید و از دیگران که اشتباه کردند و نتیجه آن را دیدند عبرت

بگیرید. چیزهایى که فکر مى‏کنید باعث سعادت شما هستند، براى شما فایده‏اى ندارند.

569 - بسیار بد است

کسى به شما کمک نمى‏کند. بنابراین به نتیجه‏اى نمى‏رسید و مورد سرزنش قرار مى‏گیرید.

آینده‏اى بسیار نکبت و بد دارد.

571 - خوب است ان شأ ا&

به شما کمک و همراهى مى‏شود. رزق و روزى فراوان کسب مى‏کنید. از خدا غافل نشوید.

573 - میانه بد است

از دو راه موجود، راه بدى را انتخاب کرده‏اید. با تحقیق و آگاهى راه دیگرى را پیگیرى کنید که با استقامت و

سعى ان شأ ا& نتیجه خواهد داد.

575 - خوب است ان شأ ا&

مشکلاتى دارد ولى به نتیجه مى‏رسد. از خداوند طلب قدرت و اراده نمایید. به مسائل دینى نیز خود را بیشتر

مقید نمایید.

577 - بسیار بد است

کمک دیگران نیز به شما فایده‏اى نمى‏رساند. از اطراف و حوادث گوشه و کنار عبرت بگیرید.

579 - بسیار خوب است ان شأ ا&

آینده روشن و خوبى دارد به شرط اینکه به قول و قرارهاى خود پایبند باشید و از گناه و معصیت دورى کنید.

581 - میانه است

زمان براى شما خیلى تعیین کننده است.

به نظر مى‏رسد اگر از خداوند کمک بخواهید و صبر کنید تا فرصت مناسب دیگر، بهتر است.

583 - بسیار خوب است ان شأ ا&

حتماً انجام دهید، رزق و روزى فراوان به سوى شما سرازیر مى‏شود. از توکل غافل نشوید.

اگر قصد ازدواج دارید، هم سن و سال براى شما بهتر است.

585 - خوب است ان شأ ا&

هرچه براى خود مى‏پسندید براى دیگران هم بپسندید. از تجربه دیگران نیز استفاده کنید.

587 - خوب است ان شأ ا&

زمان در این کار مهم است از آن غافل نشوید. نظم و دورى از خود بزرگ بینى نتیجه کار را بهتر مى‏کند.

589 - میانه خوب است

شما شاید با دقت و پشتکار به نتیجه برسید ولى دیگران بعید است که از نتیجه کار خود راضى شوند.

591 - خوب است ان شأ ا&

خیلى چیزها را نمى‏دانید. مراقب کارهاى خود باشید و تا فرصت مناسب فعلاً با کسى موضوع را مطرح نکنید.

زمان هم کم دارید.

593 - بسیار خوب است ان شأ ا&

دقت در تجربه و شکست دیگران باعث پیروزى مى‏شود. از فکر کردن و بررسى دقیق غافل نشوید.

595 - خوب است ان شأ ا&

هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کند، رستگار و پیروز خواهد شد. و آن کس که نفس خویش را با گناه آلوده

کند، محروم مى‏گردد.

597 - خوب است ان شأ ا&

با توکل به خداوند و انجام کارهاى خوب و دقت در نظم موفق خواهید شد.

599 - بسیار خوب است ان شأ ا&

ثمره‏اى خوب و طولانى دارد اگر مرتکب اشتباه و معصیت نشوید خداوند نیز خشنود مى‏شود. از خداوند هم

غافل نشوید.

601 - بسیار خوب است ان شأ ا&

توکل، صدقه، مواظبت در حق دیگران، و صبر سبب پیروزى خواهد شد.

603 -  خوب است ان شأ ا&

به حرف بدخواهان توجه نکنید. توکل به خداوند متعال کنید و آنچه خداوند اجازه داده و ثواب شمرده، انجام

دهید.

 

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۱

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی