کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
شرح حال آیت الله شبیری زنجانی by: کاظم استادی

شرح حال آیةاللَّه شبیرى زنجانى

تولد و دوران کودکى

آیة اللَّه سید موسى شبیرى زنجانى در هشتم ماه مبارک رمضان 1346 قمرى / 1306 شمسى در شهر قم دیده‏به جهان گشود؛ یعنى چند ماه پس از رسیدن پدر بزرگوارش به حرم کریمه اهل بیت، حضرت معصومه3 دخترامام موسى کاظم7 - و انتخاب آن شهر به عنوان جایگاه و محل اقامت. نام سید موسى را مادربزرگ پدرى‏ایشان براى بزرگداشت و احترام حضرت معصومه3 - و تشکر از عنایت و مهمان نوازى آن حضرت براى ایشان‏انتخاب کرد.

پدر فقیه، آگاه و پرهیزگار ایشان آیة اللَّه العظمى سید احمد حسینى زنجانى1393 - 1308) 1 ق( است که‏تصنیف هاى بسیار در فنون مختلف دارد. وى نزدیک به شصت کتاب و رساله در فقه، حدیث، کلام، لغت،ادبیات و موضوعات دیگر تألیفات کرده است.

امامت جماعت نماز صبح، مغرب و عشاى نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه3 به عهده ایشان بود و این‏به سبب جایگاه بسیار بلند ایشان در میان علماى اعلام، شهرت به پرهیزگارى و فضائل اخلاقى وى بود. ظهرهادر مدرسه فیضیه امام جماعت بود و جمعیتى از علما، فضلا و اساتید حوزه علمیه به ایشان اقتدا مى کردند.ایشان درجایى امام جماعت انتخاب شده بود که مأمومین علما، افراد صالح و فضلاى طلاب حوزه بودند درروزهاى پایانى حیات وقتى از انجام این مهم ناتوان شده بود، حضرت آیة اللَّه العظمى زنجانى در آن جا نماز مى‏خواند.

ایشان در آن زمان به سبب دارا بودن شرایط و اوصاف لازم براى تصدى امامت جماعت در این دو مکان‏شریف براى امر مهم امامت جماعت انتخاب شد.

جد پدرى ایشان سید عنایت اللَّه )م. 1343 ق( و جد مادرى او سید میرعلى نقى )م. 1367ق( از علماى زنجان‏و به فضل و تقوا مشهور بود. دایى‏اش آیة اللَّه سید محمد ولائى )م. 1387ق ( عالمى جامع و فقیه بود. آیة اللَّه‏العظمى سید محمد حجت )م. 1372 ق( در سال 1352 اجازه اجتهاد به ایشان داده بودند.

اجازه آیة اللَّه العظمى حجت ارزش علمى ویژه‏اى داشت، زیرا ایشان به سخت گیرى در اعطاى اجازه اجتهادمعروف و از این جهت بسیار اهل احتیاط و پرهیز بود. به همین علت نقل شده است هنگامى که اجازه مسبوق‏الذکر بر آیة اللَّه العظمى خوئى عرضه شده بود ایشان آن را با شگفتى و تقدیر از آیة اللَّه زنجانى دریافت کرده‏بود؛ به سبب این که از احتیاط و سختگیرى شخص اجازه دهنده آگاهى داشت.

 

دوران تحصیل

آیة اللَّه زنجانى درس هاى حوزوى را در سال هاى 1360 - 1359 قمرى / 1320 - 1319 شمسى آغاز کرد ومراحل مختلف کتاب هاى سطح را در حدود سه یا چهار سال به پایان رسانید. معظم له در درس خارج آیة اللَّه‏العظمى سید صدرالدین صدر (1373 - 1299ق( شرکت کرد. محل درس آیة اللَّه صدر مملو از افراد فاضل وعلماى بزرگى بود که ایشان کم سن ترین آنها بود.

اساتید درس‏هاى خارج

ایشان در مجلس درس بسیارى از علماى مدرس خارج آن روزگار حاضر شد، اما کسانى که از آبخشور زلال‏علمى آنان و از معارف عمیق و گوارایشان مدت معتنابهى استفاده برد، عبارت بودند از:

1 - فقیه محقق آیة اللَّه العظمى امام بروجردى (1380 - 1292ق(: پس از ورود آیة اللَّه بروجردى به قم در درس‏خارج اصول ایشان و همچنین در فقه )کتاب الغصب، کتاب الاجاره و کتاب الصلاة( شرکت کرد.

2 - عالم محقق آیة اللَّه العظمى سید محمد معروف به داماد )م. 1388 ق(: نزدیک به یک دوره کامل در درس‏اصول ایشان شرکت کرد و 21 سال در درس فقه )اندکى از کتاب الصلاة، کتاب الطهارة، کتاب الصوم، کتاب‏الخمس و کتاب الحج( ایشان حضور داشت.

امتیازهاى درس این دو استاد محقق:

در نظر ایشان درس حضرت آیة اللَّه بروجردى ویژگى ها و مزایایى خاص داشت که عبارت بودند از:

- در برداشتن کامل مسائل اصلى فقه )اصول متلقاة(؛

- طرح سخنان قدماى اصحاب و بررسى و تفسیر دقیق و متقن از آنها؛

- طرح سخنان عامه.

ایشان توجه ویژه‏اى به طرح سخنان عامه و بررسى آن داشتند؛ به این سبب که فقه شیعه ناظر به فقه عامه‏است، موارد اشتباه آن را رد و موارد صحیح را امضا مى کند، و به قول ایشان فقه شیعه به منزله تعلیقه‏اى بر فقه‏عامه است؛ براى همین مراجعه به متنى را که به آن تعلیقه زده شده لازم مى دانست.

از این مراجعه دو امر مد نظر است:

اول: فهم کامل از روایت‏هایى که از منابع عصمت و طهارت: صادر شده است. چون - همان گونه که گذشت -این روایات به منزله تعلیقه بر آراى اهل سنت است و بى تردید شناخت نظرى که مورد تعلیقه قرار گرفته است‏به فهم مضمون کمک مى کند.

دوم: استناد به فقه عامه در مواردى که از ائمه معصوم: ردعى نرسیده باشد - یعنى عدم ردع دلیل امضاست.

- ژرف اندیشى و دقت در روایات اهل بیت: براى فهم محتواى سخنانشان و اهداف آنان؛

- کوشش براى تتبع در فقه.

این کار محققانه فراگیر ایشان بر حوزه علمیه قم و نجف تأثیر بلیغ خود را گذارد؛ به گونه اى که اندیشه تألیف

»معجم رجال حدیث« متأثر از این فکر روشن بود.

- دقت در احادیثى که مضمون آنها متحد یا شبیه یکدیگر بود، براى شناخت وحدت یا تعدد آنها و یافتن وقوع‏نقل به معنا در آن؛

- استفاده از روش ویژه خود در علم رجال براى شناخت طبقه راویان حدیث و مرتب نمودن سندهابه منظوریافتن افتادگى‏هایى که احیاناً براى سند ایجاد شده و حل عنوان‏هاى مبهم در آنها؛

- مراجعه به نسخ خطى معتبر حدیثى گاه براى یافتن متنى صحیح و بدون تحریف و اشتباه هم در سند و هم درمتن و گاه براى تأکید بر صحیح بودن سند.

همین طور به نظر حضرت آیت ا... زنجانى درس استاد سید محمد داماد مزایاى خاصى داشت که از این قراربود:

- طرح یک مسئله با همه اطراف و جوانب آن به طور بسیار فراگیر و گسترده، سپس ارائه نظریات جدید پس ازبررسى نظرات و خدشه در آنها و مستحکم کردن برداشت‏هاى خود با دقت فراوان؛

- سعى ایشان در بررسى همه وجوه و اقوال که در مسائل وارد شده بود؛

- مطرح کردن فروع مسئله و گفتار مبسوط براى بیرون آوردن حکم آن.

از دیگر مزایاى درس ایشان این بود که روایاتى را که براى استدلال بر حکم استفاده مى شد از نظر مى گذرانداز زوایاى مختلف آنها را بررسى مى کرد و با خصوصیات و قیود کاملاً ادراک نموده، از مضمون آنها مبنایى‏کلى به دست مى‏آورد. سپس هنگام بررسى و به دست آوردن هر فرع، دوباره کار فهم مضمون را انجام مى دادو آن فرع را با ویژگى‏هایش مطرح مى نمود. و غالباً به مبناى کلى مورد اختیار خود به جهت اطلاق یا عموم‏ابتدایى لفظ استناد نمى‏کرد. بلکه نظر ایشان این بود که هنگام تطبیق هر فرع جداگانه آن را با نصى که حکم ازآن استفاده مى شد، بررسى مى کرد )و مقایسه مى کرد( تا مقدار انطباق آن را بر فرعى که مى خواست استنباطکند، دریابد.

مسافرت به نجف اشرف

او در میان درس‏هاى خارج مسافرت‏هایى به نجف اشرف کرد تا از معارف این حوزه ریشه دار در بخش‏هاى‏مختلف علوم دینى بهره ببرد. مسافرت اول ایشان در سال 1373 و مسافرت دوم در سال 1374 بود. معظم له‏در درس علماى معروف و اساتید بزرگ یعنى فقه آیة اللَّه العظمى سید عبدالهادى شیرازى (1382 - 1305 ق(کتاب الصلاة و فقه آیة اللَّه العظمى سید محسن حکیم (1390 - 1306ق( کتاب الحج. و درس اصول آیة اللَّه‏العظمى سید ابوالقاسم خوئى (1413 - 1317ق( و در فقه بحث رضاع را شرکت نمود.

تدریس مرحله خارج

بیش از چهل سال است که ایشان به تدریس درس خارج اشتغال داشته است.

تدریس درس خارج فقه کتاب الحج را در زمان حیات استاد محقق خود آیة اللَّه محقق داماد1388) 1 ق( آغاز

کرد که بیش از پانزده سال ادامه یافت و مدار بحث ایشان گاه کتاب عروة الوثقى و گاه کتاب شرایع بود. پس ازآن بحث خود را درباره کتاب عروةالوثقى متمرکز کرد.

روش تدریس و ویژگى آن

تدریس ایشان از مزایاى تدریس دو استاد دانشمند و برجسته‏اش خالى نبود؛ همان طور که ویژگى‏هاى منحصربه فردى نیز داشت. مزایاى بحث معظم له را مى‏توان در امور ذیل خلاصه نمود:

- طرح نظرات فقها به ویژه نظرات قدما در مسائل اصلى و نقل آنها مستقیماً از کتاب‏هایشان و اکتفا نکردن به‏نقل متأخرین از آنها.

- استناد به اجماع فقهاى امامیه به شرط آنکه پیوستگى آن به زمان حضور ائمه: احراز گردد.

- مراجعه به تمامى کتاب‏هاى استدلالى فقهاى عظام در مورد مسئله‏اى که اطراف آن بحث در جریان است،بدین سبب که مبادا در مسئله نکته‏اى که یکى از آنان متوجه شده‏اند فوت شود.

- طرح وجوه و نظریات در مسئله مورد بحث، و تحقیق کامل و به دست آوردن نظر صحیح.

- بحث جامع از مبانى کلى به همراه بحث از فروع.

- آوردن نص احادیث به طور کامل و بحث از فقه حدیث و دقت نظر در مفاد آن. و بسنده نکردن به قطعه‏اى که‏به مسئله مورد نظر مربوط است؛ چرا که احیاناً برخى نکته‏ها و اشاره‏ها در بقیه قسمت‏هاى احادیث نهفته‏است که مى تواند در فهم حدیث و برخى از خصوصیات و قیود آن کمک نماید.

- بررسى تمامى روایات مربوط به بحث؛ اگر چه در جوامع حدیثى در ابواب دیگرى ذکر شده باشد، بسا همین‏کار از جهت زیاد شدن احادیث موجب اطمینان به صدور گردد.

- بحث کامل از سند روایات و احوال راویان حدیث؛ البته زمانى که نتیجه گیرى متوقف بر سند حدیث باشد،یعنى از نظر تعداد به اندازه‏اى که موجب علم و اطمینان به صدور گردد نرسیده است.

- دقت در احادیث و بخش‏هاى مختلف آن براى به دست آوردن وجوه جمع بین روایات متعارض.

- مراجعه مستقیم به مصادر اولیه احادیث مانند کتاب هاى اربعه )که خود معظم له آنها را با نسخه هاى خطى‏بسیار معتبر که نزد مشایخ و علماى مشهور قرائت شده، مقابله نموده اند( و بقیه کتاب‏هاى حدیثى قدماى‏اصحاب که بسیارى از آنها را نیز بر نسخه‏هاى خطى معتبر مقابله نموده‏اند.

- استناد به اجماع فقیهان اهل سنت معاصر ائمه: هنگامى که ردع و انکارى در مسائل مورد احتیاج از سوى‏ائمه: نرسیده باشد، که در این مورد از استاد بزرگش آیة اللَّه بروجردى الگو گرفته است. استاد معروف محقق اوآیة اللَّه داماد نیز همین روش را پیروى نموده‏اند.

- طرح مسائل اصول فقه با تفصیل بسیار در ضمن تدریس فقه و انطباق آن بر فروع فقهى.

- براى فهم مفردات وارد شده در احادیث احکام با دقت در الفاظ و تفسیر هیئت‏هاى ترکیبى که عارض برموارد گردید، کوشش فراوان صورت مى گیرد.

این کار با مراجعه به کتاب‏هاى مختلف لغت، ادبیات و مطالعه و دیدن موارد استعمال و دقت نظر در این که این‏استعمال‏ها آیا همراه تأویل یا عنایتى صورت گرفته )که این قرینه بر معناى حقیقى نباشد( یا بدون تأویل وادعاست )که قرینه بر معناى حقیقى باشد(، صورت مى گیرد.

- از فهرست الفاظ و برنامه‏هاى کامپیوترى براى دست یابى به احادیث و موارد استعمال لغات و ترکیبات درآنها و ارتباط برخى راویان سند با برخى دیگر و ... کمک گرفته مى شود.

- مراجعه به کتاب هاى تفسیر قرآن و فقه شیعه و سنى و به دست آوردن تمامى سخنان گفته شده در آیات‏الاحکام.

- مراجعه به مصادر متفرقه مربوط به بحث فقه مثل کتاب هاى تاریخ، انساب، شرح احوال ، جغرافیا و ... .

- در تشخیص موضوعات احکام از افراد با اطلاع و متخصص بهره گرفته مى‏شود.

طبیعى است بحثى این چنین که تمامى این کوشش‏ها و مزایا را در بردارد عمق وسعت و شمولى خواهد یافت‏که آن را در سطحى ویژه و متمایز قرار مى دهد.

آثار و تألیفات

در زمینه فقه و اصول مى توان از این آثار نام برد:

- تحریر الجواهر )کتاب الحج(؛

- تجرید فتاوى الجواهر )کتاب الحج(؛

- شرح على حج العروة الوثقى )بخص اقسام حج(؛

- تعلیقه‏هایى بر جامع احادیث شیعه، به ویژه کتاب الحج آن. معظم له بر بیشتر احادیث آن تعلیقه‏ها متن و سندپربهایى زده‏اند و در موارد مورد احتیاج، بسیار مبسوط است؛

- مناسک حج )فارسى و عربى( و خلاصه‏اى با نام مناسک زائر )فارسى(؛

- دراسة فى فقه الحج؛

- گزیده‏هایى از کتاب‏هاى فقه و حدیثى و غیر آن به ویژه در مواردى که به کتاب حج مربوط است؛

- توضیح المسائل فارسى؛

- دراسة فى فقه الاجاره؛

- دراسة فى فقه الخمس که بخشى از تقریرات درس‏هاى روزانه استاد در شش مجلد انتشار یافته است؛

- دراسات فى فقه النکاح که هجده قسمت از تقریرات بحث آن انتشار یافته است؛

- تقریرات و پژوهش‏هایى بر اساس بحث‏هاى اساتید ایشان آیات عظام حجت و داماد؛

- بحوث فى التعادل و التراجیح؛

- بحوث فى قاعدتى الفراغ و التجاوز.

اما نوشته‏هاى ایشان درباره حدیث و رجال و درایه اینهاست.

- تعلیقه‏هاى متنى و سندى بر بیشتر کتاب‏هاى حدیث به ویژه کتب اربعه؛

- دو تعلیقه بر رجال شیخ: تعلیقه‏اى مفصل )تا میانه باب ما روى عن النبى6 فى الصحابه( در یک جلد وتعلیقه‏اى مختصر ) تا آخر کتاب( در یک جلد؛

- تعلیقه‏هایى بر کتاب‏هاى رجال از جمله رجال نجاشى، این کتاب با تحقیق زیباى آن به چاپ رسیده است؛

- بررسى‏هایى در درایه و قاعده‏هاى کلى علم رجال؛

- فهرست‏هال رجالى )که سند بیشتر کتاب‏هاى حدیثى - به غیر از کتاب هاى اربعه را در بر دارد(؛

- سندهاى اصحاب اجماع همراه با مشخص نمودن راوى و مروى عنه )در 5 جلد(.

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۸

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی