کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
گاهشمار انقلاب اسلامی ایران by: کاظم استادی

                                            گاهشمار تاریخ انقلاب اسلامى

 

1320/06/03   متفقین خاک ایران را اشغال کردند؛ قواى شوروى از شمال و قواى انگلیس از جنوب به ایران‏حمله کردند.

1320/06/05   بر کنارى رضاخان و دولت.

1320/06/18   امضاى قرارداد تحمیلى متفقین و در واقع تسلیم ایران

1320/06/25   رضاشاه پهلوى از سلطنت کناره‏گیرى کرد و محمّدرضا پهلوى به جاى وى به تخت نشست.

1320/11/09   پیمان اتحاد سه جانبه بین ایران، شوروى و انگلیس امضا شد.

1320/11/00   تشکیل اولین کابینه سهیلى و استعفاى فروغى

 

1321/05/00   استعفاى سهیلى و تشکیل اوّلین دولت قوام

1321/09/17   در اثر کمبود و نامرغوبى نان و نبودن مایحتاج اوّلیه، تظاهرات گسترده‏اى از سوى مردم درمیدان بهارستان برپا گردید که به حمله به مجلس، ضرب و شتم نمایندگان و هجوم به مغازه‏ها منجر شد و شهرتهران از حالت عادى خارج شد. این تظاهرات با کشتار مردم و اعلام حکومت نظامى سرکوب شد.

1321/11/24   استعفاى قوام و تشکیل دومین کابینه سهیلى

1322/06/08   عده زیادى از مقامات لشگرى و کشورى و روزنامه‏نگاران ایرانى به اتهام همکارى با آلمان،از سوى قواى شوروى و انگلیس توقیف و زندانى شدند.

1322/09/06   کنفرانس تهران با حضور سران سه کشور شوروى، آمریکا و انگلیس )استالین، روزولت وچرچیل( در تهران تشکیل شد.

1322/12/06   افتتاح مجلس دوره 14

1323/01/00   تشکیل کابینه ساعد

1323/03/28   آیت‏اللَّه سیّدابوالقاسم کاشانى توسّط مقامات متفقین بازداشت شد.

 

1323/05/04   مرگ رضاخان در جزیره موریس در آفریقاى جنوبى.

1323/06/04   تشکیل دوّمین کابینه ساعد.

1323/08/19   استعفاى ساعد و تشکیل کابینه مرتضى قلى‏بیات.


1324/01/29   استعفاى بیات از نخست وزیرى.

1324/02/18   تسلیم آلمان و پایان جنگ در اروپا.

1324/02/20   تشکیل کابینه إبراهیم حکیمى.

1324/03/13   سقوط دولت حکیمى به علّت رأى عدم اعتماد مجلس.

1324/03/22   محسن صدر )معروف به صدرالاشراف( مأمور تشکیل دولت شد.

1324/06/12   سید جعفر پیشه ورى طى بیانیه‏اى خود مختارى آذربایجان را اعلام کرد.

1324/09/21   جمهورى آذربایجان به ریاست یکى از سران فرقه دمکرات اعلام شد و پیشه‏ورى نخست‏وزیر شد.

1324/07/29   استعفاى صدر از نخست‏وزیرى.

1324/08/12   حکیمى بار دیگر مأمور تشکیل دولت مى‏شود.

1324/09/26   قاضى محمّد، رئیس حزب دموکرات کردستان، جمهورى خود مختار کردستان را اعلام‏کرد.

1324/10/00   شکایت ایران به سازمان ملل در مورد عدم خروج نیروهاى شوروى از آذربایجان.

1324/11/01   دومین استعفاى حکیمى از نخست وزیرى.

1324/11/06   احمد قوام مأمور تشکیل کابینه شد.

1324/11/29   قوام براى مذاکره در مورد نیروهاى روسى در ایران به مسکو مى‏رود.

 

1325/01/15   موافقت‏نامه قوام - سادچیکف در مورد خروج نیروهاى شوروى از ایران، مسأله آذربایجان وامتیاز نفت شمال امضاء شد.

1325/02/18   ورود پیشه‏ورى به تهران به دعوت قوام‏السلطنه.

1325/05/12   شرکت حزب توده در هیأت دولت.

1325/09/18   سقوط کابینه قوام به علّت رأى عدم‏اعتماد مجلس.

1325/09/21   سقوط دولت دست‏نشانده شوروى در آذربایجان

1325/09/21   نیروهاى دولتى وارد شهر تبریز شدند، حکومت خودمختار آذربایجان سقوط کرد و سران‏فرقه دموکرات به شوروى گریختند.

 

1325/10/06   تشکیل کابینه سوّم حکیمى.

 

1326/09/26   سقوط دولت قوام

 

1327/02/30   تظاهرات گسترده‏اى در مسجد شاه علیه عملیات صهیونیست‏ها در فلسطین، تحت زعامت‏آیت‏اللَّه کاشانى برپا گردید.

1327/03/18   سقوط سومین کابینه حکیمى

1327/03/23   تشکیل کابینه عبدالحسین هژیر وزیردربار شاه.

1327/08/15   سقوط کابینه هژیر به علّت رأى عدم‏اعتماد مجلس.

1327/08/25   تشکیل کابینه ساعد مراغه‏اى.

1327/11/15   شاه توسط ناصر فخرآرایى در جلوى دانشکده حقوق دانشگاه تهران مورد سوء قصدقرارگرفت و جان سالم بدربرد. در تهران حکومت‏نظامى اعلام شد و عده زیادى بازداشت شدند.

1327/11/17   آیت‏اللَّه سیّدابوالقاسم کاشانى بازداشت و به خرّم‏آباد تبعید شد.

 

1328/02/01   گشایش سومین مجلس مؤسسان براى تجدیدنظر در اصول 44 و 48 و تأسیس مجلس سنا.

1328/08/13   عبدالحسین هژیر وزیردربار، در مسجد سپهسالار بوسیله حسین امامى، عضو جمعیّت‏فدائیان‏اسلام، ترور شد.

1328/08/18   اعلام ابطال انتخابات تهران از طرف انجمن نظارت.

1328/08/21   جبهه ملى ایران به رهبرى دکتر محمّد مصدق تشکیل گردید.

1328/08/24   اوّلین سفر شاه به آمریکا و ملاقات با ترومن.

1328/11/06   میتینگ بزرگى به دعوت آیت‏اللَّه‏کاشانى در مسجد شاه در جهت ملى‏کردن صنعت نفت‏برگزار شد.

1328/12/27   استعفاى ساعد از نخست وزیرى

 

1329/01/04   على منصور به نخست وزیرى منصوب مى‏شود.

1329/02/17   حمل )ظاهرى( جنازه رضاشاه از مصر به ایران.

1329/04/05   على منصور استعفا مى‏دهد.

1329/04/13   على رزم‏آرا به نخست‏وزیرى منصوب مى‏شود.

1329/12/03   پیشنهاد ملى‏شدن نفت در مجلس.

 

1329/12/16   سپهبدرزم‏آرا، نخست وزیر، در مسجد شاه به وسیله خلیل طهماسبى، عضو جمعیّت‏فداییان اسلام در مراسم ختم مرحوم آیت‏اللَّه فیض به قتل رسید.

1329/12/20    حسین علاء به نخست‏وزیرى منصوب مى‏شود.

1329/12/24   تصویب ملى‏شدن نفت در مجلس شوراى ملى.

1329/12/29   قانون ملى‏شدن صنعت نفت پس از تصویب مجلس به وسیله شاه نیز امضا شد.

 

1330/02/06   استعفاى علاء از نخست‏وزیرى.

1330/02/09   آغاز نخست‏وزیرى دکتر محمّد مصدق.

1330/02/10   تصویب طرح خلع‏ید و ملى‏شدن نفت در مجلس.

1330/02/12   شروع نخست‏وزیرى اوّلین دولت مصدق.

1330/10/30   بسته‏شدن کنسولگریهاى انگلیس در ایران.

1330/12/29   ملى‏شدن نفت و خلع‏ید از انگلیس.

 

1331/02/07   شروع هفدهمین دوره مجلس شوراى ملى.

1331/04/25   استعفاى مصدق به علّت ردّ پیشنهاد اختیارات تام و تصدى پست وزارت جنگ.

1331/04/30   به دنبال استعفاى دکتر مصدق، با تعطیل عمومى در تهران و سایر شهرها، مردم دست به‏تظاهرات زدند. این تظاهرات با کشتار مردم سرکوب شد و هزاران نفر کشته و مجروح شدند، شاه قوام را ازنخست‏وزیرى معزول کرد و دکتر مصدّق مجدداً نخست وزیر شد.

1331/04/31   استعفاى قوام و تشکیل دولت مصدق با حفظ سمت وزارت جنگ.

1331/06/18   نیکسون معاون رئیس جمهورى آمریکا در رأس هیأتى وارد تهران شد.

1331/07/21   عده‏اى از نمایندگان جمهوریخواه کنگره، به اتفاق هندرسن سفیر آمریکا در ایران، واردتهران مى‏شوند.

1331/07/30   قطع روابط سیاسى ایران و انگلیس.

1331/09/14   برقرارى روابط ایران و انگلیس.

1331/09/18   انحلال مجلسین.

1331/10/13   کمیسیون نفت مجلس با تشکیل کنسرسیوم موافقت کرد.

1331/12/09   تصمیم شاه به خروج از کشور.

 

1332/02/00    ربودن و کشتن افشار توس رئیس شهربانى.

 

1332/03/31   امضاى قرارداد معروف باصل چهار ترومن توسط صدیقى وزیرکشور مصدق

1332/03/31   امضاى قرارداد معروف امینى - پیچ

1332/04/00   استعفاى جمعى از نمایندگان طرفدار مصدق و عضو فراکسیون نهضت ملى، براى‏زمینه‏چینى انحلال مجلس.

1332/05/19   برگزارى رفراندوم پیشنهادى مصدق براى انحلال مجلس.

1332/05/22   شاه، محرمانه فرمان عزل دکتر محمّد مصدق و انتصاب سرلشکر زاهدى به نخست‏وزیرى‏را صادرکرد و خودش و ثریا ظاهراًبراى استراحت برامسر رفتند.

1332/05/24   نعمت‏اللَّه نصیرى رئیس گارد، مأمور ابلاغ عزل مصدق مى‏شود.

1332/05/25   انحلال مجلس شوراى ملى دوره هفدهم.

               × دولت طى اعلامیه‏اى خنثى نمودن یک کودتاى نظامى را اعلام نمود.

               × شاه به اتفاق ثریا با هواپیماى اختصاصى به بغداد گریخت. مجسمه‏هاى محمّدرضا شاه ورضا شاه پایین کشیده شد.

1332/05/27   نامه تاریخى آیةاللَّه کاشانى به مصدق و جواب متقابل وى.

1332/05/28   دولت دکتر مصدق درپى کودتایى که به وسیله سیا رهبرى مى‏شد سقوط کرد و سرلشکرزاهدى نخست وزیر شد. و از شاه تلگرافى مى‏خواهد تا به ایران برگردد.

1332/05/29   دستگیرى مصدق.

1332/05/30   بازگشت شاه.

1332/06/11   زاهدى از آمریکا تقاضاى کمک مى‏کند.

1332/06/15   آمریکا با پرداخت وام 45 میلیون دلارى به ایران موافقت مى‏کند.

1332/06/27   قرارداد نفت ایران و کنسرسیوم شامل 51 ماده و دو ضمیمه مربوط به غرامت و مالیات‏بردرآمد به امضاء رسید. این قرارداد با مخالفت شدید مردم روبرو شد.

1332/08/17   محاکمه دکتر محمّد مصدق آغاز شد.

1332/09/16   ورود نیکسون )معاون رئیس جمهور آمریکا( به ایران و تظاهرات دانشجویى علیه او.

 

1333/01/17   استعفاى زاهدى از نخست وزیرى.

1333/01/19   حسین علاء براى اولین بار به نخست‏وزیرى منصوب مى‏شود.

1333/01/27   افتتاح مجلس هیجدهم و دومین مجلس سنا.

1333/05/21   کشف و متلاشى‏کردن شبکه نظامى حزب توده با دستگیرى سروان عباسى.

1333/08/08   سقوط هواپیماى علیرضا برادر شاه و مرگ وى.

 

1333/08/19   دکتر حسین فاطمى، وزیر امورخارجه دولت دکتر مصدّق، در میدان تیرلشکر 2 زرهى‏تیرباران شد.

 

1334/02/16   به دنبال سخنرانى‏هاى شیخ محمّدتقى فلسفى در مورد فرقه بهایى، تظاهرات عظیمى ازطرف مردم تهران و شهرستانها بر علیه این فرقه به وقوع پیوست.

1334/07/19   الحاق ایران به پیمان بغداد.

1334/09/01   نواب صفوى و خلیل طهماسبى و بسیارى از فدائیان اسلام دستگیر و بازداشت شدند.

1334/10/27   نواب صفوى، خلیل طهماسبى، محمد واحدى و مظفر ذوالقدر به شهادت رسیدند.

 

1335/01/30   جلسه شوراى وزیران پیمان بغداد )سنتو( پایان یافت. از ایران حسین علاء نخست وزیر دراین شورا شرکت کرد.

1335/08/25   حسین علاء نخست‏وزیر توسّط مظفر ذوالقدر که قصد کشتن وى را داشت مضروب شد.

1335/10/15   پیمان دفاعى دو جانبه ایران و آمریکا.

1335/12/23   لایحه تشکیل سازمان اطلاعات و امنیّت کشور به تصویب مجلس شوراى ملّى رسید.

 

1336/06/15   استعفاى علاء و شروع دوران نخست‏وزیرى منوچهر اقبال و پایان حکومت‏نظامى.

1336/12/08   سرلشگر ولى قره‏نى، معاون ستاد ارتش و رئیس رکن 2  به اتهام کودتا بازداشت شد.

 

1337/07/29   دکتر منوچهر اقبال، نخست وزیر، لایحه "از کجا آورده‏اى؟" مبنى بر اینکه کلیّه مأمورین‏دولتى باید با سند و مدرک ثابت کنند دارایى خود را از کجا آورده‏اند، به مجلس داد.

1337/10/02   اوّلین کمیته برگزارى جشن بیست و پنجمین سده بنیانگذارى شاهنشاهى ایران تشکیل شد.

1337/12/14   موافقتنامه دو جانبه آمریکا با کشورهاى ایران و پاکستان و ترکیه امضا شد که مخالفت شدیدشوروى را برانگیخت و خروشچف طى نطقى اظهار داشت: شاه ایران از ملّت خود مى‏ترسد و لذا براى حفظخود با آمریکایى‏ها قرار داد مى‏بندد.

 

1338/03/07   پرداخت وام 72 میلیون دلارى بانک جهانى به ایران.

1338/12/10   پرداخت وام 42 میلیون دلارى بانک جهانى به ایران.

1338/12/21   لایحه اصلاحات ارضى در مجلس تصویب شد.

1339/06/05   مطبوعات کشور سرمقاله‏هاى خود را به فساد در انتخابات اختصاص دادند و از شاه تقاضاى

برکنارى منوچهر اقبال را کردند.

1339/04/21   حضرت آیت‏الله‏العظمى بروجردى در مصاحبه‏اى، رواج فساد در ایران را مورد انتقاد قرارداد.

1339/04/30   جبهه ملى دوم اعلام موجودیت کرد.

1339/05/26   انتخابات دوره بیستم مجلس شوراى ملى آغاز شد.

1339/06/05   استعفاى اقبال از نخست وزیرى و انتصاب شریف امامى به نخست‏وزیرى.

1339/06/23   به موجب تصمیم کنفرانس کشورهاى نفت‏خیز خاورمیانه در بغداد، »سازمانى« به نام‏سازمان کشورهاى صادر کننده نفت با نام اختصارى »اوپک« تشکیل گردید.

1339/06/31   وزیرخارجه، به آمریکا اطمینان داد که ایران، اتحاد خود را با غرب نخواهد شکست.

1339/08/14   شاه فرمان ولایتعهدى رضا پهلوى اوّلین فرزند ذکور خود را صادر کرد.

1339/08/21   شاه با ارسال تلگرامى، انتخاب جان‏اف کندى را به ریاست جمهورى آمریکا تبریک گفت.

1339/09/29   قرارداد پرداخت وام 26 میلیون دلارى آمریکا به ایران، امضاء شد.

1339/12/04   دانشجویان دانشگاه تهران به علّت عدم رضایت از مسائل جارى سیاسى دست به اعتصاب‏و تظاهرات شدید زدند، که سرکوب شدند.

1339/11/22   نتیجه انتخابات تهران اعلام شد.

1339/12/16   جعفر شریف امامى از نخست‏وزیرى استعفا کرد و شاه مجدداً وى را مأمور تشکیل کابینه‏نمود.

1339/12/22   سیاست جدید آمریکا در کمکهاى خارجى اعلام شد. از این پس آمریکا به کشورهایى کمک‏مى‏کند که دست به اصلاحات بزنند.

1339/12/24   به فرمان شاه، سپهبد حجازى به ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران، سپهبد عظیمى به فرماندهى‏نیروى زمینى، سپهبد کمال به ریاست اداره دوم ستاد بزرگ و سرتیپ پاکروان به ریاست سازمان اطلاعات وامنیت کشور منصوب شدند.

1340/01/10   آیت‏اللَّه‏العظمى بروجردى، مرجع تقلید شیعیان، در شهر قم درگذشت.

               × به مناسبت درگذشت آیت‏الله‏العظمى بروجردى، شاه با تلگرام تسلیتى به آیت‏الله‏العظمى‏حکیم، در جهت تجزیه مرجعیت، کوشید.

               × با انتشار خبر رحلت مرجع شیعیان جهان، مردم سراسر کشور و خصوصاً شهر قم،یکپارچه گریان و اندوهگین شدند.

               × به مجرد انتشار خبر رحلت مرجع بزرگ شیعه، سفارتخانه‏هاى دول اسلامى تعطیل شد وسفیران کشورهاى اسلامى در مراسم ترحیم شرکت کردند. در پاکستان و عراق به مدت سه روز عزاى عمومى

اعلام شد. در عراق علاوه بر عزاى عمومى، مراسم ترحیم تا چهلم مرحوم ادامه داشت.

1340/01/12   شاه در مجلس ختم آیت‏الله‏العظمى بروجردى که از طرف وزارت دربار در مسجد شاه برپاشده بود، شرکت کرد.

1340/01/24   روزنامه اطلاعات نوشت: سرپرستان حوزه علمیه قم ) آیت‏الله گلپایگانى و آیت‏الله‏شریعتمدارى ( انتخاب شدند.

1340/02/15   استعفاى شریف امامى، دکتر على امینى مأمور تشکیل کابینه شد.

1340/02/19   به فرمان شاه، مجلسین منحل شد.

               × على امینى، کابینه خود را معرفى کرد.

1340/02/21   مهندس بازرگان تأسیس جمعیّت نهضت آزادى را طى نامه‏اى به اطلاع دکتر مصدّق رساند.

1340/02/23   هیأت وزیران با دریافت  7 میلیون دلار وام بانک صادرات و واردات آمریکا به ایران،موافقت کرد.

1340/06/11   پرداخت وام 900 میلیون مارکى آلمان به ایران.

45   1340/08/12 میلیون دلار وام از آمریکا.

1340/08/20   شاه در فرمانى به هیأت دولت، نخست‏وزیر و کابینه را موظف به تهیه و تصویب قوانینى‏درباره انجمنهاى ایالتى و ولایتى، اصلاحات ارضى کرد.

1340/10/19   تصویب طرح اصلاحات ارضى در کابینه امینى.

1340/10/25   به دنبال ابلاغ قانون اصلاحات ارضى از طرف شاه به دولت، روحانیون با این قانون مخالفت‏کردند.

1340/11/01   تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران علیه دولت امینى و اعلام شاه مبنى بر اینکه تظاهرات‏دانشگاه به تحریک مالکان و فئودالها صورت گرفته.

1340/11/04   پرداخت 18 میلیون دلار توسط دولت آمریکا براى کمک به پیشبرد برنامه اصلاحات ارضى‏دکتر امینى.

1340/11/05   سپهبد بختیار رئیس ساواک از ایران تبعید شد.

1340/11/09   قرارداد خرید یکصد هزار تن گندم از آمریکا امضاء شد.

1340/11/21   دکتر امینى اصلاحات ارضى را »انقلاب سفید« نام نهاد.

1340/12/02   امضاء قرار داد پرداخت 20 میلیون دلار وام توسّط آمریکا به ایران.

1340/12/23   آیت‏اللَّه سیدابوالقاسم کاشانى درگذشت.

 

1341/01/06   در کمیته نیروهاى مسلح سناى آمریکا گفته شد: ایران و پاکستان دوستان خوب آمریکا به

شمار مى‏روند.

1341/01/10   سالگرد رحلت حضرت آیت‏الله‏العظمى بروجردى در قم برگزار شد.

1341/01/15   دانشگاه تهران، که به علّت تظاهرات دانشجویان علیه دولت در بهمن ماه 1340 تعطیل شده‏بود، گشایش یافت.

1341/01/21   شاه همراه فرح براى یک سفر دو هفته‏اى روانه آمریکا شد. و با جان‏کندى ملاقات کرد.

1341/01/22   شاه در مراسم استقبال کندى از وى، در واشنگتن گفت: امروز کلمه »آمریکا« براى افراد دردورافتاده‏ترین نقاط جهان مفهومى خاص دارد؛ به طورى که طنین این کلمه در گوشها، طنین آزادى، آبادانى،پیشرفت، نوعدوستى، جوانمردى و دفاع از حق و عدالت اشت.

1341/01/25   اعلامیه مشترک شاه و کندى مبنى بر تأیید پیمان دفاعى دو جانبه ایران و آمریکا )منعقد درسال 1335).

1341/01/29   هیأت دولت دریافت وام هشت میلیون دلارى از آمریکا، را تصویب کرد.

1341/04/11   انتشار قطعنامه تأسیس سازمان »اوپک« توسّط دکتر على امینى و اخطار به کمپانیها که بایدقیمت نفت خام افزایش یابد.

1341/04/24   دکتر امینى دولت آمریکا را به قطع کمکهاى وعده داده شده، متهم کرد.

1341/04/26   على امینى، نخست وزیر، استعفا کرد.

1341/04/28   امیراسداللَّه علم از طرف شاه فرمان نخست وزیرى گرفت.

1341/06/03   لیندن جانسون )معاون کندى( طى مسافرتى به ایران، تعهد پشتیبانى آمریکا از ایران را به‏اطلاع شاه رساند.

1341/06/08   جان کندى اعلام کرد: عدم کمک به ایران اشتباه محض است.

1341/07/15   لایحه انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى در هیأت دولت به تصویب رسید. از جمله بندهاى این‏لایحه، حذف قسم به قرآن براى نمایندگان، حذف قید اسلام براى انتخاب شوندگان و آزادى بانوان براى‏شرکت در انتخابات بود.

1341/07/17   هریک از مراجع تقلید جداگانه طى تلگرافى از شاه خواستند تا نسبت به لغو تصویبنامه‏اقدام کند.

1341/07/24   محمد رضا پهلوى در پاسخ تلگراف آیات عظام با اشاره به اینکه ما بیش از هرکس در حفظشعایر دینى کوشا هستیم توجّه آنان را به وضعیّت زمانه و تاریخ و وضع سایر ممالک جلب کرد. شاه در این‏حرکت کوشید با پاسخ ندادن به تلگراف آیت‏اللَّه خمینى ایشان را نادیده بگیرد.

1341/07/28   تلگراف‏هاى متعددى از طرف علما، آیات عظام و اقشار مختلف مردم در پاسخ محمّدرضاپهلوى مخابره شد. آیت‏اللَّه خمینى در تلگرافى که در همین رابطه براى شاه مخابره شد، اعلام کردند که علماى

اعلام ایران و سایر مسلمین در امور مخالف با شرع ساکت نخواهند ماند.

1341/08/10   اقشار و گروه‏هاى مختلف مردم در سراسر کشور، حمایت خویش از مراجع و علماى اسلام‏را در رابطه با لغو تصویبنامه اعلام کردند و اجتماعاتى در مساجد تهران و قم در این زمینه برگزار شد.

1341/08/15   از سوى مراجع قم و نجف بار دیگر تلگراف‏هاى جداگانه‏اى در اعتراض به تصویبنامه‏مخابره گردید. در تلگراف آیت‏اللَّه خمینى خطاب به امیر اسداللَّه عَلَم، ایشان عواقب تخلّف از شرع و قانون رابه مشارإلیه تذکّر دادند.

1341/09/07   هیأت دولت در پى سخنرانى تهدیدآمیز محمّدتقى فلسفى - در مسجد ارک - مبنى براقدامات شدید مردم در صورت عدم لغو تصویبنامه، تشکیل جلسه داد.

1341/09/08   رژیم در برابر علما عقب‏نشینى کرد و هیأت وزیران تصویبنامه را لغو کرد.

1341/09/10   بر اثر افشاگریها و تهدیدهاى مکرر امام خمینى - که طى دو ماه صورت گرفت - دولت علم‏قانون انجمنهاى ایالتى و ولایتى را مسکوت گذاشت.

1341/09/11   آیت‏اللَّه خمینى در سخنرانى به مناسبت آغاز درس رسمى حوزه، ضمن اشاره به نقش‏اساسى روحانیّت در کشور، دولت را به شدّت مورد انتقاد قرار داد. سرانجام آیت‏اللَّه خمینى و مراجع وقت طى‏اعلامیه‏هایى پایان غائله را اعلام و از مردم تشکر کردند.

1341/10/17   تظاهرات فرمایشى و مصنوعى گروهى از زنان وابسته به دربار براى حمایت از رفع حجاب)سالروز 17 دى 1314) و علیه لغو قانون انجمنهاى ایالتى و ولایتى.

1341/10/19   اصول شش گانه انقلاب سفید از طرف شاه اعلام شد: الغاى نظام ارباب رعیتى، ملّى کردن‏جنگل‏ها، فروش سهام کارخانه‏هاى دولتى به کارگران، سهیم‏کردن کارگران در منافع کارگاه‏هاى تولیدى وصنعتى، لایحه اصلاحى قانون انتخابات و لایحه ایجاد سپاه دانش.

1341/10/23   نخست‏وزیر 6 بهمن را به عنوان روز رفراندم لوایح شش‏گانه انقلاب سفید اعلام کرد.

1341/11/02   به دنبال پخش اعلامیه آیت‏اللَّه خمینى مبنى بر تحریم رفراندم، تظاهرات گسترده‏اى در تهران‏و قم علیه رفراندم برپا شد. آیت‏اللَّه خوانسارى، که در تهران در جمع تظاهر کنندگان بود، مورد اهانت مأموران‏رژیم قرار گرفت؛ نظامیان شهر را محاصره و شروع به جلب و بازداشت روحانیون کردند. روحانیون تهران، که‏براى اعتراض به لوایح شش‏گانه در منزل آیت‏اللَّه غروى اجتماع کرده بودند، مورد هجوم قرار گرفته و عده‏اى ازآنان دستگیر شدند. آیت‏اللَّه خمینى ضمن اعلامیه‏هایى این اعمال را محکوم کردند.

1341/11/03   درپى اعلام سفر شاه به قم، تظاهرات گسترده‏اى از سوى مردم و روحانیون در میدان آستانه‏شهر برپا شد که مورد حمله مزدوران رژیم قرار گرفت. به دنبال آن، شهر توسّط مأمورین و عمّال رژیم محاصره‏و عده‏اى از روحانیون بازداشت شدند.

1341/11/04   در تهران مأموران امنیتى به دانشگاه تهران حمله بردند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم

قرار دادند.

               × شاه وارد قم شد و در صحن حرم حضرت معصومه)س( و در مقابل گروهى )که از تهران‏براى استقبال از شاه به قم برده بودند( به سخنرانى پرداخت و روحانیون و علما را ارتجاع سیاه نامید.

               × بسیارى از سران جبهه ملى و نهضت آزادى، چند روحانى )از جمله آیت‏اللَّه طالقانى( ودانشجو بازداشت شدند.

1341/11/06   اصول شش‏گانه شاه با اعلام آرایى نزدیک به شش ملیون به تصویب رسید. و جمع آراءمخالف 4500 نفر اعلام شد.

1341/11/07   با درخواست علماى قم، روحانیون و ائمة جماعات از رفتن به مسجد و اقامه نماز خوددارى‏کردند.

1341/11/13   جان کندى )رئیس جمهور آمریکا( با ارسال پیامى به تهران، پیروزى شاه را در برگذارى‏رفراندم 6 بهمن تبریک گفت.

1341/11/14   به دنبال بروز اختلاف و فشارهاى رژیم و مراجعه بعضى از روحانیون، اعتصاب مساجدشکسته شد.

1341/11/28   نُه تن از مراجع و علماى طراز اوّل از جمله آیت‏اللَّه خمینى با صدور اعلامیه‏اى در برابر وقایع‏اخیر اعلام موضع کردند.

1341/12/07   آیت‏اللَّه خمینى طىّ بیاناتى به مناسبت عید فطر، مردم را به ایستادگى و استقامت در مقابل‏حکومت استبداد ترغیب کرده، با تأکید بر عدم همراهى مردم، رفراندم شاه را یک رسوایى براى دولت‏خواندند.

1341/12/22   عید نوروز سال 1342 از سوى آیت‏اللَّه خمینى و سایر مراجع تحریم و به عنوان عزاى‏عمومى اعلام شد که مورد حمایت علما، روحانیون و جمعیّت‏هاى مذهبى قرار گرفت.

1341/12/28   آیت‏الله میلانى با انتشار اعلامیه‏اى مراسم عید نوروز را تحریم کرد.

 

1342/01/01   اعلامیه آیت‏اللَّه خمینى مبنى بر تحریم عید، به ابتکار حجةالاسلام محمّد منتظرى توسطگروهى از طلاب توزیع شد.

1342/01/02   مأمورین رژیم با هجوم به فیضیّه ضمن ضرب و جرح طلاب و تخریب مدرسه، عده‏اى رامقتول و مجروح و بازداشت کردند.

               × هم‏زمان با یورش به مدرسه فیضیه، مدرسه طالبیّه تبریز و منزل آیت‏اللَّه قمى در مشهد نیزمورد هجوم قرار گرفت.

               × آیت‏الله میلانى در نامه‏اى به محضر آیت‏الله‏العظمى خمینى، از حال مجروهین فیضیه

تفقد کرد.

1342/01/03   بازار تهران به پشتیبانى از نهضت روحانیت، تعطیل شد.

1342/01/06   جامعه روحانیّت مبارز تهران، قم، مشهد، اصفهان و شیراز به منظور اظهار همدردى وپشتیبانى از حوزه علمیه قم اعلام اعتصاب کردند. بازار تهران و سایر شهرها نیز در اعتصاب روحانیّت شرکت‏کردند.

1342/01/13   آیت‏اللَّه خمینى با صدور اعلامیه‏اى حمله رژیم به مدرسه فیضیّه را تجدید خاطرات حمله‏مغول توسط دولت خواندند و ضمن حرام‏دانستن تقیه اظهار داشتند که من به نام ملّت از آقاى عَلَم استیضاح‏مى‏کنم.

1342/01/14   آیت‏اللَّه سیّدمحسن حکیم طىّ تلگرافى خطاب به آیت‏اللَّه خمینى از روحانیون و مراجع قم‏خواست تا به نجف مهاجرت کنند.

1342/01/20   رژیم شاه در یورشى دیگر، معافیت تحصیلى طلاب را نادیده گرفت و جمعى از روحانیون‏را به سربازى برد.

1342/01/23   آیت‏اللَّه خمینى طى تلگرافى خطاب به آیت‏اللَّه حکیم، مهاجرت علما را به نجف مصلحت‏ندانستند.

1342/02/12   با فرارسیدن اربعین شهداى فیضیّه، اعلامیه‏هایى از سوى آیت‏اللَّه خمینى به سایر مراجع‏صادر شد.

1342/02/18   براى رفع کمبود غذایى، کمک آمریکا به ایران افزایش یافت.

1342/02/26   آیت‏الله میلانى در نامه‏اى که خطاب به آیات عظام و روحانیت نوشت، ضمن بررسى‏اقدامات و توطئه‏هاى رژیم، از آنان خواست که در مقابل رژیم کوتاه نیایند.

1342/02/28   اعلامیه آیت‏اللَّه خمینى خطاب به وعاظ و گویندگان و هیئت‏هاى مذهبى در مورد وظایف‏آنها در قبال تبلیغات رژیم و استفاده از ماه محرّم براى پیشبرد اهداف نهضت انتشار یافت.

1342/03/1   گروهى از متدینین تهران موسوم به هیئت‏هاى مؤتلفه اسلامى کار جدید تشکیلاتى خود را آغازکردند. این گروه نقش مؤثرى در پخش اعلامیه‏هاى آیت‏اللَّه خمینى و انجام کارهاى اجرایى نهضت داشت.

1342/03/12   طبق گزارش شهربانى بیرجند، سیّد على خامنه‏اى به علّت تحریک اذهان عمومى و صحبت‏کردن از جریان قم و... بر روى منبر، دستگیر شد.

1342/03/13   عزادارى مردم به مناسبت عاشوراى حسینى در تهران و قم به تظاهرات گسترده‏اى علیه‏رژیم شاه تبدیل شد.

               × آیت‏اللَّه خمینى در عصر عاشورا، در مدرسه فیضیّه با نطق تاریخى خود ابهت دروغین شاه‏را درهم شکست و خطاب به شاه گفتند: »اى جناب شاه! من به تو نصیحت مى‏کنم، دست بردار از این کارها.«

               × توطئه رژیم براى تحریک اوباش و جوانان الوات تهران براى سرکوب مراسم روز عاشورا،با جوانمردى مرحوم طیب حاج رضایى خنثى شد.

               × دسته‏هاى سینه‏زنى با حرکت به طرف مسجد حاج‏ابوالفتح در خیابان مولوى تهران و باهدایت هیأت‏هاى موتلفه اسلامى به طرف کاخ شاه تظاهرات کردند.

1342/03/15   ساعت 3 بامداد آیت‏اللَّه خمینى در قم، آیت‏اللَّه حاج حسن قمى در مشهد، آیت‏اللَّه شیخ‏بهاءالدین محلاتى در شیراز و چند تن دیگر از علما و وعاظ توسط رژیم دستگیر شدند.

               × در اعتراض به دستگیرى آیت‏اللَّه خمینى و سایر روحانیون، در سراسر کشور به ویژه قم،تهران، مشهد، شیراز، قزوین، کاشان و ورامین، بازاریان و کسبه دست به اعتصاب زدند و تظاهرات خونینى برپا شد؛ در این تظاهرات نظامیان با تانک و مسلسل مردم را به گلوله بستند و در اکثر شهرها حکومت نظامى‏اعلام شد؛ در تهران حکومت نظامى دست به بازداشت روحانیون و متنفذین زد. تعداد کشته‏شدگان ومجروحان مردم در قیام 15 خرداد متجاوز از 5 هزار نفر تخمین زده‏شد.

               × آیت‏اللَّه مرعشى نجفى در اعلامیه‏اى تأکید کردند تا زمانى که آیت‏اللَّه خمینى را صحیح وسالم به دست ما ندهند، دست از این قیام بر نمى‏داریم.

1342/03/16   آیت اللَّه خمینى از باشگاه افسران به زندان قصر انتقال یافت.

1342/03/17   علم در مصاحبه خود تهدید کرد، پانزده نفر از پیشوایان مذهبى که بازداشت شده‏اند، ازجمله آیت‏الله‏العظمى خمینى، اعدام خواهند شد.

1342/03/18   آیت‏اللَّه شیخ بهاءالدین محلاتى، آیت‏اللَّه سیّد عبدالحسین دستغیب و حجةالاسلام سیّدمهدى دستغیب در شیراز بازداشت شدند.

               × علم، اعلام کرد که آرامش کامل در سراسر کشور برقرار است و محاکمه دستگیرشدگان‏در دادگاه نظامى انجام خواهد شد.

1342/03/20   تلگراف آیت‏الله میلانى در پشتیبانى از آیت‏الله‏العظمى خمینى براى ایشان ارسال شد.

1342/03/30   عدّه زیادى از آیات عظام و علما و روحانیون از سراسر کشور به تهران آمدند و خواستارآزادى آیت‏اللَّه خمینى یا بازداشت خود شدند. آیت‏اللَّه حاج روح‏اللَّه کمالوند از طرف علماى مهاجر نزد شاه‏رفت و شاه در مورد حفظ جان آیت‏اللَّه خمینى به ایشان تضمین داد.

               × پس از ملاقات آیت‏اللَّه سیّد احمد خوانسارى با آیت‏اللَّه خمینى در زندان، بازاریان و کسبه‏تهران و شهرستان‏ها به اعتصاب 14 روزه خود پایان دادند.

1342/04/04   آیت‏اللَّه خمینى به پادگان عشرت‏آباد انتقال داده شد.

1342/04/09   با وجود اینکه رژیم، یک بار از مهاجرت آیت‏الله میلانى به تهران براى شرکت در تحصن‏علما جلوگیرى کرده بود، لیکن ایشان موفق به ورود به تهران شد.

1342/04/25   با فرا رسیدن اربعین شهداى 15 خرداد فعالیّت تازه‏اى به سود نهضت و براى بزرگداشت‏شهداى این روز بر پا شد.

1342/04/29   کلیه علما و روحانیونى که از 15 خرداد به بعد در تهران و قم و سایر شهرستان‏ها بازداشت‏شده بودند آزاد شدند، ولى حضرت آیات خمینى، قمى و محلاتى همچنان در بازداشت باقى ماندند.

1342/05/02   حکومت نظامى در تهران و شیراز براى دو ماه تمدید شد.

               × آیت‏الله‏العظمى میلانى در مورد قصد رژیم بر تبعید آیت‏الله‏العظمى خمینى، محلاتى وقمى، و انجام انتخابات اعلامیه‏اى منتشر کرد.

1342/05/11   حضرات آیات خمینى، قمى و محلاتى از پادگان عشرت آباد به خانه‏اى در داودیه تهران‏منتقل شدند؛ این خانه تحت محاصره مأمورین امنیّتى بود و از رفت و آمد مردم، جلوگیرى مى‏شد.

1342/05/31   انتخابات مجلس بیست و یکم توسّط جامعه روحانیّت و اکثر مراجع و اقشار مردم تحریم‏شد.

1342/06/25   اعلامیه مشترکى از سوى آیت‏الله میلانى و شریعتمدارى درباره 15 خرداد و مسایل بعد ازآن انتشار یافت.

1342/07/02   آیت‏الله میلانى از عموم مردم خواست تا در تاریخ 13 مهر، به عنوان اعتراض به تشکیل‏مجلس غیرقانونى، دست به اعتصاب و اعلام انزجار بزنند.

1342/07/14   اعتصاب بازار در اعتراض به گشایش مجلس سنا و شوراى ملى با دخالت مأمورین سرکوب‏شد.

1342/07/15   با تلاش رژیم و دادن امتیازاتى از جمله وعده آزادى آیت‏اللَّه خمینى، علماى متحصن درتهران به شهرهاى خود بازگشتند.

1342/08/11   طیب حاج رضایى و برادرش اسماعیل حاج رضایى از دستگیر شدگان حادثه پانزده خرداددر میدان تیر پادگان حشمتیه اعدام شدند.

               × هیأت‏هاى مؤتلفه اسلامى در پشتیبانى از طیب و محکوم کردن اعدام او، طى اعلامیه‏اى‏خشم خود را علیه رژیم اعلام داشتند.

1342/08/26   دولت عَلَم لایحه‏اى به مجلس تقدیم کرد که به موجب آن به نظامیان آمریکایى در ایران‏مصونیّت قضایى داده شود.

1342/09/02   به دستور شاه و به مناسبت قتل کندى، رییس جمهور آمریکا، پرچمهاى ایران در سراسرکشور به صورت نیمه‏افراشته درآمد و تلگراف تسلیتى ارسال شد. به همین مناسبت، جلسه مجلس شوراى‏ملى نیز تعطیل شد.

1342/09/13   به دنبال دستگیرى چند تن از روحانیون برجسته تبریز، مردم شهر دست به اعتصاب زدند که

دولت با اعلام حکومت نظامى به سرکوبى آنان پرداخت.

1342/10/16   به موجب رأى دادگاه ویژه شماره یک دادرسى ارتش، آیت‏اللَّه طالقانى و مهندس مهدى‏بازرگان از سران نهضت آزادى به 10 سال زندان محکوم شدند.

1342/12/17   دولت عَلَم سقوط کرد. حسنعلى منصور دبیر کلّ حزب ایران نوین به عنوان نخست وزیرمعرفى شد.

1342/12/20   جمعیت مؤتلفه اسلامى در سالگرد فیضیه، طى اعلامیه‏اى جنایات شاه و کشتار طلاب قم رامحکوم کرد.

 

1343/01/17   امام خمینى از زندان آزاد و به قم عزیمت فرمودند.

1343/01/18   با رفع حصر از آیت‏اللَّه خمینى ایشان به قم وارد شدند و به منزل خویش رفتند. ورود ایشان‏به قم با شادى و استقبال مردم و برپایى جشن در حوزه علمیه و سایر شهرها همراه بود.

1343/01/20   خانواده شهداى 15 خرداد با امام خمینى دیدار کردند.

1343/01/21   آیت‏اللَّه خمینى در جمع اقشارى که براى دیدار از ایشان به قم آمده بودند، با اشاره به‏تبلیغات رژیم در مورد تفاهم روحانیت و دولت و مطالب روزنامه‏ها در این زمینه گفتند: »خمینى را اگرداربزنند، تفاهم نخواهد کرد«.

1343/01/22   مهندس شریف‏امامى مجدداً به ریاست مجلس سنا انتخاب شد.

1343/01/24   آیت‏اللَّه خمینى در مسجد اعظم قم سخنرانى مبسوطى ایراد داشته و ضمن انتقاد شدید ازدولت مواضع خود را اعلام و بر تداوم مبارزه تأکید کردند.

1343/02/06   اولین تشکیلات سیاسى - نظامى از درون حوزه علمیه قم، با نام جمعیّت سرى اصلاح حوزه‏پایه گذارى شد. از بنیانگذاران آن مى‏توان به سید على خامنه‏اى، اکبر هاشمى‏رفسنجانى، حسینعلى منتظرى،على مشکینى، ربانى شیرازى و... اشاره کرد. این گروه داراى اساسنامه مدوّن و مفصلى بودند و نشریات مخفى‏بعثت و انتقام را منتشر مى‏کردند.

1343/03/10   قرارداد دریافت وام هفت میلیون و هشصد هزار دلارى از آمریکا، به امضا رسید

1343/03/15   در سالگرد واقعه 15 خرداد، اعلامیه مشترکى از سوى حضرات آیات خمینى، میلانى، قمى‏و مرعشى نجفى منتشر شد.

1343/05/03   قانون کاپیتولاسیون در مجلس سنا به تصویب رسید.

1343/06/18   آیت‏اللَّه خمینى نخستین جلسه درس حوزه پس از تعطیلات تابستانى را به انتقاد از نفوذبیگانگان در کشور و افشاگرى نقشه‏هاى استعمار براى غارت ممالک اسلامى اختصاص دادند.

1343/07/07   قرارداد خرید یکصد و چهل هزار تن گندم از آمریکا به امضا رسید.

 

1343/07/21   تصویب قانون کاپیتولاسیون )مصونیّت مستشاران آمریکایى در ایران( در مجلس شوراى‏ملى.

1343/08/04   آیت‏اللَّه خمینى در نطق شدیداللحنى با قانون اسارت‏بار کاپیتولاسیون به مخالفت برخاستندو ضمن ردّ قانون، مجلس و دولت فرمودند: »اینها خائن‏اند، خائن به کشورند«.

               × پخش اعلامیه حضرت آیت‏الله‏العظمى خمینى در افشاى کاپیتولاسیون، یکى از افتخارات‏هیأت‏هاى مؤتلفه اسلامى و همچنین گواه بر مردمى بودن نهضت بود؛ که در مدت کوتاهى، بدون اینکه رژیم‏آگاهى پیدا کند، چند صد هزار نسخه از آن در شهرهاى مختلف پخش شد.

1343/08/09   لایحه وام دویست میلیون دلارى از ایالات متحده، براى تقویت نیروى دفاعى به تصویب‏مجلس سنا رسید.

1343/08/13   نیمه‏شب آیت‏اللَّه خمینى در منزل خویش در قم دستگیر و پس از انتقال به تهران، با هواپیمابه ترکیه تبعید شدند. با انتشار خبر تبعید آیت‏اللَّه خمینى، موج اعتراض سراسر کشور را فراگرفت. بازار تهران‏اعتصاب کرد، مردم نجف‏آباد به رهبرى آقاى منتظرى دست به تحصن زدند و مراجع و روحانیون سراسرکشور ضمن اعتراض به این عمل، حمایت خویش از آیت‏اللَّه خمینى را اعلام کردند. در تهران و قم و شهرهاى‏بزرگ حکومت نظامى اعلام شد و سیّد مصطفى خمینى -فرزند آیت‏اللَّه خمینى - نیز دستگیر شد.

1343/08/13   تلگراف آیت‏الله میلانى و سایر مراجع در پشتیبانى آیت‏الله‏العظمى خمینى و اعلام تأثر ازتبعید، خطاب به ایشان ارسال گردید.

1343/08/14   به مناسبت اعتراض به تبعید آیت‏اللَّه خمینى درس‏هاى حوزه علمیه و نماز جماعت در قم،مشهد، تهران و بسیارى از شهرها تعطیل شد.

1343/08/21   محلّ سکونت آیت‏اللَّه خمینى از آنکارا به شهر بورسا، واقع در غرب آنکارا، تغییر کرد.

1343/08/25   قرارداد خرید 5 هزار تن ذرت از آمریکا به امضا رسید.

1343/08/27   در مجلسى که از سوى آقاى شریعتمدارى در مسجد اعظم قم برگزار شد، اطرافیان ایشان باعلاقمندان امام درگیر شدند؛ این حادثه که در جدایى هواداران نهضت از آقاى شریعتمدارى نقش مؤثرى‏داشت، به لیلةالضرب معروف شد.

1343/09/15   ترمیم کابینه توسط حسنعلى منصور، انجام شد.

1343/09/20   آیت‏الله میلانى در نامه‏اى، با بیان جنایات رژیم شاه و شکایت از تبعید آیت‏الله العظمى‏خمینى، نوشت: خواسته آیت‏الله خمینى خواسته مجامع روحانى و دینى است.

1343/10/13   سید مصطفى خمینى، که چند روز قبل آزاد شده بود، مجدّداً دستگیر و به ترکیه تبعید شد.

1343/11/01   حسنعلى منصور، نخست وزیر، در مقابل مجلس توسط محمد بخارایى ترور شد.

1343/11/01   با ترور منصور، جلسات مذهبى و دانشگاه تهران مورد تهاجم قرار گرفت و مجلس مسجد

جامع بازار تعطیل شد.

1343/11/06   حسنعلى منصور، پس از چند روز تلاش پزشکان ایرانى و چند پزشک خارجى، درگذشت.

               × خبر درگذشت حسنعلى منصور توسط امیر عباس هویدا، به شاه اعلام شد.

               × به مناسبت روز ششم بهمن، شاه طى پیامى گفت: منصور هدف گلوله مخربین قرار گرفت.خارجیان همیشه مى‏خواستند ایران را تجزیه کنند. حتى متفقین دو - سه روز از شناسایى سلطنت من خوددارى‏کردند.

1343/11/07   امیر عباس هویدا، وزیر دارایى، فرمان نخست وزیرى گرفت.

               × هویدا طى اولین اظهاراتش گفت: مرگ منصور، ضایعه بزرگ براى من و کشور بود.

1343/11/29   جمعى از حجج‏اسلام و فضلاى حوزه علمیّه قم در نامه‏اى سرگشاده به امیرعباس هویدا، به‏اقدامات خلاف مذهب و قانون دولت، خفقان و استبداد حاکم بر کشور، شکنجه و آزار زندانیان سیاسى، تبعیدآیت‏اللَّه خمینى و وضعیّت اسفبار مملکت اعتراض کردند.

                × نخست وزیرى هویدا، بهانه‏اى براى حمایت از نهضت و اعتراض مجدد به تبعیدآیت‏الله‏العظمى خمینى شد. از این‏رو تلگرافهاى متعددى در این ارتباط به هویدا مخابره شد.

1343/12/07   مراسم اوّلین سالگرد حمله به مدرسه فیضیّه (25 شوال( در قم به تظاهرات طلاب درحمایت از آیت اللَّه خمینى منجر شد.

1344/01/09   دادستان تهران طى مصاحبه‏اى کوشید تا پیروزى رژیم در دستگیرى قاتلین منصور را نشانه‏قدرت و تسلط رژیم معرفى کند.

1344/01/21   درپى ترور ناموفق شاه در کاخ مرمر رضا شمس آبادى، عامل ترور، و دو استوار دیگر به قتل‏رسیدند.

1344/02/07   محاکمه برخى از اعضاى مؤتلفه اسلامى در ارتباط با قتل حسنعلى منصور، در دادرسى‏ارتش آغاز شد.

1344/02/16   دادگاه نظامى ارتش، رأى خود را درباره 13 نفر از متهمان قتل منصور صادر کرد. طبق این‏رأى، محمد بخارایى و حاج صادق امانى و دو تن دیگر محکوم به اعدام، و نه نفر دیگر به زندان محکوم شدند.

1344/02/26   دادگاه محاکمه اعضاى مؤتلفه اسلامى به کار خود پایان داد.

1344/03/01   در مورد گروه بخارایى، آیت‏الله سیدعبدالله شیرازى در پاسخ به استفتاء از طرف مدرسین ومحصلین حوزه علیمه قم نوشت: حکم دادگاه در این باره ... هیچگونه از نظر شرع ارزشى ندارد.

1344/03/10   رأى دادگاه مبنى بر اعدام گروه بخارایى اعلام شد.

1344/03/11   عده‏اى از طلاب و فضاى حوزه علمیه قم در اعتراض به حکم اعدام گروه بخارایى و براى‏نجات آنها، در منزل مراجع قم دست به تحصن زدند.

 

1344/03/13   رژیم با وعده‏هایى، تحصن بیوت مراجع را شکست.

1344/03/17   در مورد محاکمه گروه محمد بخارایى، نامه‏اى از سوى آیت‏الله حکیم خطاب به آیت‏الله‏مرعشى نجفى نوشته شد.

1344/03/26   حکم اعدام بخارایى، امانى، صفار هرندى و نیک نژاد - عاملین ترور منصور - به اجرا درآمد.

1344/06/25   در جلسه فوق‏العاده مشترک مجلسین سنا و شوراى ملى به شاه لقب »آریا مهر« داده شد.

1344/07/13   محل تبعید آیت‏اللَّه خمینى و فرزندشان - سید مصطفى - از ترکیه به عراق انتقال یافت. ایشان‏در نجف ساکن شدند.

1344/07/24   خبر کشف و دستگیرى تدریجى اعضاى حزب ملل اسلامى توسط مطبوعات اعلام شد.

1344/10/02   لیست اسامى 12 نفر از وعاظ و »روحانیون افراطى« ممنوع المنبر ایام سوگوارى از سوى‏ساواک تهیه شد.

1344/12/27   عده‏اى از طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم، در بیت آیت‏اللَّه مرعشى‏نجفى تجمّع کردند وخواستار رفع تبعید از آیت‏اللَّه خمینى و آزادى زندانیان سیاسى شدند.

 

1345/01/01   مقارن با تحویل سال، به طرفدارى از آیت‏اللَّه خمینى، اعلامیه‏اى تحت عنوان »اعلام خطر«درقم منتشرشد و عده‏اى از روحانیون از جمله آقاى منتظرى و حجةالاسلام ربانى شیرازى دستگیر شدند وتحت بازجویى قرار گرفتند.

1345/02/03   برأساس رأى کمیسیون حفظ امنیّت اجتماعى در فرماندارى قم، علاوه بر تبعید چند تن ازروحانیون مقرر گردید که برخى نیز تحت مراقبت و کنترل شدید قرار گیرند.

1345/03/17   در پى‏دستگیرى جمعى از روحانیون در جریان پخش اعلامیه »اعلام خطر« اساسنامه‏جمعیّت سرى اصلاح حوزه کشف شد که منجر به مهاجرت چند تن از بنیانگذاران جمعیّت از جمله سید على‏خامنه‏اى و اکبر هاشمى رفسنجانى به زادگاه خود شد.

1345/03/31   شاه و فرح براى یک مسافرت 10 روزه، به شوروى رفتند و سران شوروى اقدامات شاهنشاه‏را به دلیل محو فئودالیسم در ایران ستودند.

1345/05/01   حجةالاسلام سیدمحمدرضا سعیدى به اتهام اقدام علیه امنیّت داخلى کشور دستگیر شد.

1345/10/17   آیت‏الله سیدعلى خامنه‏اى، که در مسجد جامع کرج به منبر مى‏رفت، به شهربانى جلب شدو چون حاضر به دادن تعهد کتبى مبنى بر عدم بیان مسائل غیر دینى نشد از منبر رفتن وى جلوگیرى و به تهران‏برگردانده شد.

 

1346/01/01   مدرسه رفاه تهران، که با پیشنهاد اکبر هاشمى رفسنجانى تأسیس شده بود، شروع به کار کرد

و به تدریج به صورت یکى از پایگاه‏هاى نهضت در آمد.

1346/03/15   جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل آغاز و با شکست اعراب آتش‏بس برقرار شد.

1346/05/31   سفر شاه به آمریکا به دعوت رئیس جمهورى آمریکا.

1346/06/16   مجلس مؤسسان سوم نیابت سلطنت را تصویب کرد.

1346/07/18   دولت ایران از انگلیس جهت توسعه قدرت ارتش موشک خرید.

1346/08/04   تاجگذارى شاه و فرح.

 

1350/07/00   برگذارى جشنهاى 2500 ساله شاهنشاهى.

 

1353/12/11   تشکیل حزب رستاخیز توسط شاه.

 

1355/08/13   انتخاب جیمى کارتر به ریاست جمهورى آمریکا.

1355/12/00   تغییر مبدأ تاریخ ایران از اسلامى به شاهنشاهى.

1356/05/16   استعفاء هویدا از نخست وزیرى و انتصاب جمشید آموزگار.

1356/08/20   سفر شاه و فرح به آمریکا براى ملاقات با کارتر و تظاهرات مخالفین شاه در مقابل کاخ سفید.

1356/10/10   سفر کارتر به ایران و توصیف او از ایران به عنوان »جزیره ثبات«.

1356/10/17   انتشار مقاله توهین‏آمیز نسبت به امام خمینى در روزنامه اطلاعات.

1356/10/19   قیام مردم قم و سرکوب آنان توسط مأموران رژیم.

1356/11/29   قیام مردم تبریز به مناسبت چهلم شهداى واقعه قم.

 

1357/01/10   قیام مردم یزد به مناسبت چهلم شهداى واقعه تبریز.

1357/05/25   اعلام حکومت نظامى در اصفهان و توابع.

1357/05/28   فاجعه آتش‏زدن سینما رکس آبادان.

1357/05/29   استعفاء جمشید آموزگار از نخست وزیرى.

1357/06/05   نخست‏وزیرى شریف امامى.

1357/06/13   نماز عید فطر به امامت آیت‏اللَّه مفتح در قیطریه و اولین راهپیمایى عظیم مردم تهران علیه‏رژیم.

1357/06/17   اعلام حکومت‏نظامى درتهران و 11 شهرکشور. کشتار مردم درمیدان ژاله تهران.

1357/07/14   هجرت امام خمینى از نجف به پاریس.

 

1357/07/24   فاجعه آتش‏زدن مسجد جامع کرمان توسط ایادى رژیم.

1357/08/13   کشتار دانشجویان در دانشگاه تهران.

1357/08/14   به راه‏انداختن آتش‏سوزى و تخریب در تهران توسط ساواک.

1357/08/15   تشکیل دولت‏نظامى و نخست‏وزیرى ارتشبد ازهارى.

1357/09/10   اوّل محرّم سال 1399 قمرى و فریاد اللَّه‏اکبر مردم بر فراز پشت‏بام‏ها.

1357/09/19   راهپیمایى میلیونى مردم به مناسبت تاسوعا.

1357/09/20   راهپیمایى میلیونى روز عاشورا و حمله دو سرباز گارد به پادگان لویزان.

1357/10/09   انتصاب شاهپور بختیار به نخست‏وزیرى.

1357/10/26   خروج شاه از ایران و عزیمت او به مصر.

1357/10/29   راهپیمایى میلیونى مردم به مناسبت اربعین و اعلام حمایت از خواسته‏هاى امام‏خمینى.

1357/11/02   عزیمت شاه از مصر به مراکش.

1357/11/12   بازگشت امام خیمنى به ایران.

1357/11/22   پیروزى انقلاب اسلامى و پایان سلطنت شاه و رژیم شاهنشاهى.

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢٦

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی