کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
بهلول شگفتی زمانه by: کاظم استادی

 

                                                    بهلول شگفتى زمانه

 پاى منبر بهلول در مشهد نشسته بودم، و چندین بار در شهرهاى مختلف او را دیده بودم. امّا نمى‏دانم چه شدکه سحرگاه 12 مرداد ماه، بعد از نماز صبح، بدون هیچ مقدمه‏اى ذهنم را به خود مشغول کرد، هرچه کردم‏بخوابم، بى‏اختیار در ذهنم قرار گرفته بود، مثل اینکه الهامى غیبى بود که باید در رابطه با او کارى انجام دهم،بعد از ساعتى، بالاخره تصمیم گرفتم اثرى به عنوان یادمان او آماده کنم.

بنابراین از چند منبع، کتاب »بهلول شگفتى زمانه« را آماده ساختم، تا در چهلم او در دست مشتاقان خوانده‏شود. یادش گرامى


شرح حال او

نیاکان او

مرحوم »حاج محمد طاهر خزائى« جد بزرگ بهلول در عربستان زندگى مى‏کرده است. وى درصدد تحقیق درمذهب شیعه برمى‏آید، و به حقّانیت شیعه اثنى‏عشرى پى مى‏برد و مذهب شیعه را اختیار مى‏کند.

با توجه به این که آن منطقه سنى‏نشین بوده‏اند، از محل سکونت خود، به ایران مهاجرت مى‏کند.

شرح حال پدر بهلول

پدر ایشان »شیخ نظام‏الدین« فرزند شیخ زین‏الدین از علماء و اهل علم بوده‏اند.

معظم‏له مى‏فرمودند: »پدرم مجتهد شهر گناباد و در علم سرآمد اهل زمان خود بود و من الآن ده یک او هم عالم‏نیستم«، وى دروس علمیه خود را در شهر گناباد شروع کرد و در همان جا با دختر مرحوم حاج محمدباقرازدواج کرد.

شیخ نظام بعد از تحصیل در گناباد، براى تکمیل تحصیلات خود به مشهد مى‏رود و در کنار مرقد ثامن‏الحجج‏على‏بن موسى‏الرضا)ع( به تحصیل مى‏پردازد. بعد از مدتى که در آنجا مشغول به تحصیل بود، متوجه مى‏شودکه عالمى بزرگوار به نام حاج ابراهیم سبزوارى در سبزوار، کرسى درس پررونقى دارد، بدین ترتیب به شوق‏کسب علم، وارد سبزوار مى‏شود و در درس خارج مرحوم حاج میرزا ابراهیم سبزوارى شرکت مى‏کند و درهمان‏جا توفیق راهیابى به درس حکیم متأله حاج ملاهادى سبزوارى راه پیدا مى‏کند و دروس حکمت و فلسفه‏را نیز نزد حکیم سبزوارى فرا مى‏گیرد.

 

ولادت

جناب شیخ‏نظام بعد از هفت سال به محل خود برمى‏گردد و در کنار خانواده‏اش قرار مى‏گیرد؛ و خداوند متعال‏در آنجا به آنها فرزندى عطا مى‏کند که محمدتقى نام گرفت.

تولّد وى بنابر گفته ایشان در تاریخ 8 جمادى‏الثانى 1320 بوده است.

شیخ نظام الدین تا دو سالگىِ فرزندش، در شهر گناباد بوده است، و پس از آن که به مقام وکالت دست مى‏یابد،همراه خانواده خود به تهران عزیمت مى‏کند و تا یک سال و نیم در تهران مى‏ماند.

وقتى دولت، او را از مقام وکالت برکنار مى‏کند، دوباره همراه با خانواده خویش به شهر گناباد برمى‏گردند.


 اهمیت به نماز اول وقت

</align>معظم‏له مى‏فرمودند: در دوران کودکى، روزى به همراه مادرم به گناباد مى‏رفتیم، درشکه‏اى آمد و ما را سوارکرد، در بین راه، وقت نماز فرا رسید، مادرم به درشکه‏چى گفت: آقا! وقت نماز است، کنار بزن ما نماز بخوانیم؛ولى او توجهى نکرد و به مادرم گفت: توى این بیابان چه وقت نماز است؟!

ولى مادرم خیلى اصرار کرد، تا اینکه سرانجام به جائى رسیدیم که آب داشت، مادرم گفت: نگهدار والا پیاده‏مى‏شوم.

درشکه‏چى نگه داشت و ما پیاده شدیم.

مادرم نمازش را خواند و من خیلى مى‏ترسیدم و گریه مى‏کردم و مادرم مرا آرامش مى‏داد، در این هنگام‏درشکه‏اى آمد که معلوم شد مال فرماندار است. من و مادرم را سوار کرد و چون با مادرم نامحرم بود، فرماندارجلو رفت و کنار درشکه‏چى نشست و ما را با احترام و عزت خاص به شهر رساند. بله، چون مادرم به نمازاحترام گذاشت، خدا هم به ما احترام گذاشت.<align = Center>×××

 

تحصیل

پس از برگشت از تهران، شیخ نظام الدین، استاد جغرافیائى که از شاگردان خود ایشان بوده‏اند را براى فرزندش‏برمى‏گزیند.

فرزند خردسالش نیز با ذکاوت تمام، تحصیل علم را شروع مى‏کند و در سن 6 سالگى نیز به مکتب مى‏رود وقرآن را نزد خاله پدرش مى‏آموزد.

ایشان از حافظه و استعداد فوق‏العاده‏اى برخوردار بود، تا جایى که در ظرف دو سال تمام قرآن را حفظ کرد.


از ادبیات تا قوانین را نزد پدرش آموخت.

 <align = Center>کدام یک از شماها مثل این بچه درس میخوانید؟!

</align>آیت‏الله حاج سید عباس کاشانى مى‏فرمودند: حضرت آیت‏الله میلانى برایمان نقل کردند که:

من زمانى که مرحوم حکیم درس مى‏فرمودند، لیاقت درس مرحوم حکیم را نداشتم یعنى سنم کم بود، ولى به‏جهت علاقه‏اى که به بیانات ایشان داشتم به کلاس ایشان مى‏رفتم، آن زمان جناب شیخ بهلول هم کم سن وسال بود و به درس مى‏آمد، عده‏اى از طلاب اعتراض مى‏کردند که آقا این برادرزاده شما به درس مى‏آید واشکال هم مى‏کند. لطف کنید به ایشان بگویید چون هنوز به این درس نرسیده به کلاس حاضر نشوند. مرحوم‏حکیم خراسانى فرمودند: جواب شما را فردا مى‏دهم، لذا فردا بعد از اتمام درس فرمودند: محمد تقى بیاببینم!

ایشان جلو رفتند، استاد از محل افاضه درس بلند شدند و فرمودند: محمد تقى بنشین و آنچه را گفتم بگو!

جناب بهلول هم تمامى مطالبى را که استاد در آن روز گفته بود همه را مثل خود استاد پاسخ دادند.

بعد مرحوم حکیم فرمودند: کدام یک از شماها مثل این بچه درس میخوانید؟! بعد از این جریان شاگردان‏احترام خاصى براى بهلول قائل بودند.

<align = Center>×××

</align>سپس پدرش او را به سبزوار منتقل مى‏کند. پس از آنکه ایشان در سبزوار سکونت اختیار مى‏کند، چون پدرعلاقمند درس خواندن ایشان بود، با منبر رفتن محمد تقى مخالفت مى‏کرد، بنابراین ایشان مدت نه ماه درسبزوار منبر نرفت، تا اینکه ماه رمضان، مردم از پدرش درخواست مى‏کنند، تا موافقت خود را براى سخنرانى‏و مجلس وعظ اعلام کند، پدرش هم موافقت مى‏کند، و از آن پس ایشان در کنار تحصیل به منبر و سخنرانى نیزمى‏پردازند.

 

چرا به »بهلول« شهرت یافتند؟

معظم له مى‏فرمودند: در سنین کودکى براى زنها منبر مى‏رفتم و بعد از منبر و درس اوقات فراغت خود رامشغول به بازى با حیوانات مى‏شدم، زنهاى محل نیز مى‏گفتند: نه به این منبر و روضه و درس و نه به این بازى،او مثل بهلولِ امام صادق)ع( دیوانه است، بنابراین از آن به بعد مشهور به بهلول شدم. در زمان رضا شاه نیز که‏قرار بود تذکره )شناسنامه( بدهند شهرت مرا بهلول گرفتند.


هجرت

معظم‏له بعد از تحصیل در سبزوار، براى ادامه تحصیلات به قم مهاجرت کردند و دروس سطح )رسائل ومکاسب( را نزد مرحوم آخوند ملاعلى معصومى همدانى؛ و آیت‏الله مرحوم مرعشى نجفى فرا مى‏گیرند و بعداز مدتى ابتداء براى زیارت و سپس براى تکمیل تحصیلات خویش، به نجف اشرف مهاجرت مى‏کنند و درآنجا در درس خارج مرحوم آیت‏الله آقا سید ابوالحسن اصفهانى که از مراجع تقلید زمان بود، حاضر مى‏شوند.

 

<align = Center>مهمان آیت الله بروجردى

</align>معظم‏له مى‏فرمودند: از خاطرات خوش زندگى من، یکى این است که یکسال قبل از قیام گوهرشاد مى‏خواستم‏مخفیانه و دور از چشم دولت به عتبات بروم، لذا حرکت کردم وقتى به بروجرد رسیدم به منزل حضرت آیت‏الله بروجردى وارد شدم. ایشان چون ماه رمضان بود، اصرار کردند که بمانم و من هم قبول کردم و 20 روز ازدهم رمضان تا آخر ماه در بروجرد منبر رفتم، یکروز مأموران به محضر آقا مى‏رسند و تهدید مى‏کنند که نبایداین شخص منبر برود، حضرت آقا هم در جواب فرموده بودند: هنوز خداوند این قدر به شما قدرت نداده که‏در کار روحانیت دخالت کنید، اگر زیاد رودارى کنید مى‏گویم تهران شما را بردارد. و بعد به خودم فرمودند: آنهااینقدر عرضه ندارند که بتوانند در مقابل ما بمانند. بدین ترتیب بعد از اتمام منبر، شهربانى قصد داشت که شب‏آخر مرا با حیله دستگیر کنند، ولى من یکشب قبل از آن به همراه چند نفر که آقاى بروجردى آنان را مأمورهمراهى من کرده بودند، بروجرد را ترک کردم.

 

بازگشت به ایران و شروع مبارزه

پس از مدتى که ایشان از محضر پرفیض آقاسید ابوالحسن اصفهانى استفاده مى‏کند، روزى استاد به ایشان‏مى‏فرمایند: شما از چه کسى تقلید مى‏کنید؟ بهلول در جواب مى‏گویند: از شما. آقا سید ابوالحسن اصفهانى‏مى‏فرمایند: اگر از من تقلید مى‏کنید من مى‏گویم در اینجا مجتهد درسخوان زیاد داریم، ولى مجتهد مبارز، کم‏داریم شما بهتر است به ایران برگردید و علیه رژیم ستم‏شاهىِ حکومت رضاشاه مبارزه کنید. ایشان هم امراستاد را اطاعت کرده و بلافاصله به ایران مهاجرت و مبارزه خود را بر علیه حکومت رضاشاهى شروع‏مى‏کنند.

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢٦

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی