کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
کتابشناسی استخاره by: کاظم استادی

 

                                            کتابشناسى استخاره

إرشاد المستبصر فى الاستخارات

سید عبدالله شبّر (1242 - 1188 ه . ق( ، قم ، ناشر: کتابفروشى بصیرتى، 80 ص ، کتابخانه حجتیّة )خطى(

مأخذ: فهرست نسخه‏هاى خطى کتابخانه حجتیّه قم  - صفحه آخر کتاب، مرآت الکتب ج 32/3 ، به نقل ازکتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

ارمغان تشیع

نویسنده: گروهى‏از نویسندگان ، ناشر: معارف اسلام و قرآن، محل‏نشر: مشهد، کتابخانه: آیه‏الله مرعشى‏نجفى،تاریخ‏نشر: 1347 ش موضوع: تشیع، اسلام، ایران

موضوع فرعى: حقیقت استخاره،  از ص 181 تا 206

 

ادعیه آوى

سید رضى الدین محمد آوى، تحقیق مهدى شریعتى، قم ، انتشارات ناصر، 102 ص .

موضوع فرعى: دعاهاى استخاره


استخاره

محمدبن مسعود عیّاشى سمرقندى.

مأخذ: مفاخر اسلام 321/2 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

استخاره

آثار ، آداب و انواع آن در پرتو چهل حدیث

محمدباقر حیدرى ، قم ، مؤسسه‏فرهنگى شهید محمدرضا حیدرى، 68ص ، رقعى ، چاپ اول 1378 ش

 

<Page = 24>

مأخذ: کتاب هفته شماره 12/324 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

استخاره

راهنماى استخاره با قرآن

غلامرضا نوعى / مهدى الهى‏قمشه‏اى ، تهران ، نشر ویدا ، 624 ص ، جیبى ، چاپ اول.

 

استخاره با قرآن

شیخ بهایى ، تهران ، کتابخانه مجلس شوراى اسلامى - شماره 3 از مجموعه 312 خطى

دو طریق استخاره با قرآن از املاء شیخ بهایى در این کتاب نقل شده است.

مأخذ: فهرست نسخه‏هاى خطى کتابخانه مجلس شوراى اسلامى ج 100/22 ، به نقل از کتابنامه بزرگ‏قرآن‏کریم.

 

استخاره با قرآن

محمد روحى . قم - انتشارات قم ، 604 ص  جیبى . چاپ اول 1382.

 

استخاره با قرآن

سعید عبدالهى . تهران - افسون ، 478 ص  جیبى . چاپ اول 1382.

 

استخاره به زبان ساده

على فلسفى ، تهران ، فلسفى ، 256 ص ، جیبى ، چاپ دوم.

 

استخاره راه نجات از سردرگمى‏ها

شامل توضیحات استخاره با قرآن مجید بانضمام نمازها و ختومات قرآنى جهت رفع مشکلات

سید محمد حسین سجّاد ، تهران ، محسن ، 288 ص ، جیبى ، چاپ دوم.

 

إستخاره قرآنیّه مع صدرى مجرّبات )اردو(

حکیم سیّد ناظر حسین شاه زنجانى ، لاهور پاکستان ، انتشارات نامى ، 64 ص . مأخذ: فهرست آثار چاپى‏شیعه در شبه‏قارّه - بخش اول / 38 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

 

<Page = 34>

استخاره مشورت با خداوند

محمدحسین محمدى ، قم ، یارغائب ، 96 ص ، رقعى ، چاپ اول.

 

استخاره‏نامه

سید عبدالحسین اللاّرى (1342 - 1264 ه.ق(.

مأخذ: نقباء البشر فى القرن الرّابع عشر ج 1049/3 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

استخاره‏نامه

سید على اکبر آیت‏اللهى )جهرم ... - 1340 ه.ش(.

مأخذ: کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

استخاره و تفأل به قرآن کریم

به نقل از شیخ‏الاکبر محى‏الدین عربى

به اهتمام : مرتضى مولانا . تهران :پایا - 64 ص . وزیرى - چاپ اول 1383.

 

استخاره و نقش آن در زندگى

مجموعه پرسش‏ها و پاسخ‏هادرباره استخاره

احمد لقمانى ، قم ، سابقون ، 80 ص ، پالتویى ، چاپ دوم و سوم.

 

استخاره امام صادق )ع(

صادق جعفر عسکرپور ، قم ، یاسین ، 128 ص ، جیبى ، چاپ اول.

 

استعاذه

نویسنده: شهید سیدعبدالحسین دستغیب، ناشر: انتشارات جیبى، کتابخانه: آیه‏الله مرعشى‏نجفى، تاریخ نشر:1353ش ، موضوع: استعاذه، اخلاق. موضوع فرعى: خوب و بد و استخاره،  از ص 142 تا 159

 

اسرار هزار ساله

نویسنده: على اکبر حکمى‏زاده

 

 

<Page = 44>

الاثارة عن معانى الاستخارة

شیخ محمدبن فیض کاشانى

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 237

 

الاستخارات

محمد حسین‏بن محمدعلى الحسینى المرعشى الشهرستانى (1315 - 1255 ه.ق( .

مأخذ: معجم مؤلّفى الشیعة / 229  ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

الاستخارات

رضى‏الدّین على‏بن موسى‏بن جعفربن محمدبن أحمد الطّاوس الحسنى.

مأخذ: بهجّة الآمال فى شرح زبدة المقال ، ج 538/5 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

الاستخارات

احمدبن عبدالسلام البحرانى

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 237

 

الاستخارات

تألیف بعضى از شاگردان ناصربن احمدبن متوج بحرانى )متوفى 841 ه(. مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره‏ص 238

 

الاستخارات

شیخ ابى‏الحسن سلیمان‏بن عبدالله ماحوزى بحرانى (1121 - 1075 ه(

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 237

 

الاستخارة

الطّحطاوى ، لبنان ، ناشر مؤسسة المفید .

مأخذ: فهرست موضوعى کتابهاى ناشران خارجى - چهارمین نمایشگاه بین‏المللى کتاب تهران - قرآن / 65  ، به‏نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

 

<Page = 54>

الاستخارة

سید على‏بن محمد على حسینى میبدى یزدى.

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

 

الاستخارة المجرّبة فى الکتاب العزیز

بى‏نا / قم ، پرهیزکار، 614 ص ، نیم جیبى ، چاپ اول.

 

الاستخارة المجربة و یلیه‏الادعیة و الزیارات‏المهمة

انوارالهدى ، 616 ص ، جیبى ، چاپ اول.

 

الاستخارة من القرآن المجید و الفرقان الحمید

میرزا أبوالمعالى بن محمد ابراهیم الکلباسى اصفهانى (1315 - 1247ه. ق( تحقیق: مدرسةالامام المهدى‏علیه‏السلام ، قم ، ناشر : محقق  ، 1411 ه.ق

 

الاستشارة و الاستخارة

الزّبیر بن أحمد بن سلیمان البصرى الزّبیرى )شافعى(

مأخذ: طبقات الشّافعیّة ج 606/1 ، و فیات الأعیان ج 313/2 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

البشارة لطلاّب الاستخاره

الشیخ احمدبن صالح البحرانى

مأخذ: مرآت الکتب ج 104/2 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

القواعد الفقهیّه

شیخ ناصر مکارم شیرازى

مباحث استخاره آن ذیل قاعده قرعه مى‏باشد.

مأخذ: میدانى.

 

النضید / ج3

)شرح فارسى بر شرح لمعه( نویسنده: حسن قاروبى تبریزى، نوبت‏چاپ: اول، ناشر: کتابفروشى داورى ،

<Page = 64>

محل‏نشر: قم ، کتابخانه: آیه‏الله‏گلپایگانى، تاریخ نشر: 1404ق ، موضوع: نماز، واجبات، مستحبات، عیدنوروز

موضوع فرعى: نماز استخاره و شکر  ، از ص 162  تا 164

 

انتخاب همسر

نویسنده: ابراهیم امینى ، نوبت چاپ: 1 ، ناشر: سازمان تبلیغات اسلامى ، محل‏نشر: تهران کتابخانه:آیه‏الله‏مرعشى‏نجفى ، تاریخ نشر: 1369ش  ، موضوع: ازدواج، همسر، جوانى، اخلاق

      موضوع‏فرعى: خانواده و مشورت و استخاره درباره‏ازدواج، از ص155تا168

 

انواع استخاره و تفأل

تهیه و تنظیم : على فلسفى؛ مصحح : فرزانه حسن‏زاده ، تهران : گلپا. 32 ص جیبى - چاپ اول 1382.

 

أرجوزةٌ فى أوقات الاستخارة

الشیخ جواد بن ... أبى‏جامع الحارثى الهمدانى النجفى

مأخذ: معارف الرّجال فى تراجم العلماء و الأدباء ج 191/1 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

بحار الانوار / ج 91

علامه محمد تقى مجلسى.

 

بررسیهاى اسلامى / ج2

نویسنده: علامه طباطبائى ناشر: هجرت ، محل‏نشر: قم ، تاریخ‏نشر: 1397ق  ، موضوع: اسلام

موضوع فرعى: مباهله و غلو، استخاره ، از ص 207  تا 209

 

پرسش‏ها و پاسخ‏هاى مذهبى / ج2

نویسنده: ناصرمکارم شیرازى ، جعفرسبحانى ، ناشر: نسل‏جوان، محل‏نشر: قم ، کتابخانه: جامعه‏الزهراء )س(موضوع: مسیحیت، مریم)س( ، اخلاق. موضوع‏فرعى: استخاره ، از ص 138 تا 143

 

تاریخ انقلاب مشروطیت ایران / ج3

نویسنده: مهدى ملک‏زاده، نوبت‏چاپ: 2 ، ناشر: علمى ، محل‏نشر: تهران، تاریخ‏نشر: 1363 ش ، موضوع:مشروطیت، ایران، تاریخ

 

<Page = 74>

موضوع‏فرعى: استخاره مظفرالدین شاه ،  از ص 534 تا 551

 

تاریخ و تحلیل پنج سال از هجرت محمد)ص(

حسین ایرانى ، موضوع‏فرعى: استخاره

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 240

 

تتمه الایقاظ

نویسنده: محمدباقر شریعتى ، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: مؤلف، محل‏نشر: تهران ، کتابخانه: آستان قدس رضوى)ع( ، تاریخ‏نشر: 1358 ش موضوع: خلافت، شریعتى، انقلاب‏اسلامى

موضوع‏فرعى: استخاره، زیارتنامه، از ص 162  تا 176

 

تقویم شرعى

نویسنده: مظاهرى نجفى، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: چاپخانه طلوع، محل‏نشر: اراک ، کتابخانه: آستان قدس‏رضوى)ع( ، تاریخ‏نشر: 1368 ش موضوع: تقویم، سعد، نحس

موضوع‏فرعى: ایام لباس بریدن و ساعت استخاره از ص 43 تا 48

 

ثورة فى‏العالم الفلسفه

شیخ حمید خالصى

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

 

جامع‏الشتات فى دفع‏الاشکالات

نویسنده: محمدباقر رشاد ، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: افتخاریان ، محل‏نشر: تهران ، تاریخ‏نشر: 1351 ش ،موضوع: عزادارى، ولایت، دعاى ندبه

موضوع‏فرعى: استخاره به قرآن ،  از ص 168 تا 198

 

جدول عظیم لاستخراج الفأل من القرآن‏العظیم

شیخ محیى‏الدین محمدبن العربى)م 638 ه.ق( ، مصر ، دارالکتب المصریّه شماره 40/7 خطى.

مأخذ: مؤلّفات ابن عربى / 266 ، فهرست الکتب العربیّة المحفوظة باالکتبخانة المصریّة ج 76/7 ، به نقل ازکتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 

<Page = 84>

 

جوانان چه مى‏پرسند؟

نویسنده: محمدعلى عالمى ، نوبت‏چاپ: 2 ، ناشر: پیام‏اسلام ، محل‏نشر: قم، کتابخانه: جامعه‏الزهراء)س(تاریخ‏نشر: 1349ش موضوع: ایمان، عقاید. موضوع‏فرعى: فائده استخاره ،  از ص 68 تا 73

 

چه باید کرد؟

نگاهى‏نو به چیستى و چگونگى استخاره.

محمدرضا ضمیرى ، قم نشر حماسه ، 124 ص ، رقعى ، چاپ اوّل.

 

حول الاستقسام بالازلام و الاستخاره

آیت‏الله شیخ لطف‏الله صافى گلپایگانى

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

 

دائره‏المعارف علوى ج6

نویسنده: على فلسفى ، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: محل‏نشر: مشهد ، کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم)ع( تاریخ‏نشر:1401 ق موضوع: فهرست، علوم، امام‏على)ع(

موضوع‏فرعى: علم ارصاد و استخاره و استخراج ،  از ص 39 تا 47

 

دائره‏المعارف فارسى‏مصاحب   ج1

نویسنده: غلامحسین مصاحب ، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: فرانکلین ، محل‏نشر: تهران ، کتابخانه:دفترتبلیغات‏اسلامى ، تاریخ‏نشر: 1345 ش ، موضوع: دائره‏المعارف، تعریف اسامى

موضوع‏فرعى: استخاره ذات‏الرقاع  ص 1037

 

داستانهایى از استخاره

کاظم مقدم . قم - انتشارات محدث ، 160 ص  رقعى . چاپ اول 1382.

 

دانه درّ  ج1

نویسنده: عبدالمنتظر مقدسیان ، نوبت‏چاپ: 1 ناشر: چاپ میهن محل‏نشر: تهران ، کتابخانه:آستان‏قدس‏رضوى)ع( موضوع: عقاید، نبوت، امامت

 

<Page = 94>

موضوع‏فرعى:  شفاعت و استخاره به قرآن  ، از ص 57   تا 67

 

دعا و یاد

نویسنده: شهیدسیدعبدالحسین دستغیب ، نوبت‏چاپ: 1 ناشر: کانون تربیت شیراز ، محل‏نشر: شیراز ،کتابخانه: پژوهشکده‏باقرالعلوم )ع( تاریخ نشر: 1363ش ، موضوع: دعا، اخلاق

موضوع‏فرعى: دعا و استخاره  ، از ص 211 تا 228

 

راهنماى جامع و کامل استخاره با قرآن

    محمد احمدى‏نیشابورى ، مشهد: رحیمى‏نژاد - 620ص جیبى - چاپ‏اول 1382

 

رسالة فى الاستخاره

شیخ محمدبن محمود المغلوى وفایى حنفى رومى (940 ه(

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

 

سرمایه سخنوران  ج1

نویسنده: سیدمحمدتقى مقدم ، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: پخش‏مقدم ، محل‏نشر: مشهد ، کتابخانه:پژوهشکده‏باقرالعلوم )ع( ، تاریخ‏نشر: 1360ش ، موضوع: تفسیر، قرآن، علوم، اخلاق

موضوع‏فرعى: احترام قرآن و استخاره به آن ،  از ص 46 تا 59

 

شرح حدیث الاستخاره

شیخ محمدبن محمود المغلوى وفایى حنفى رومى (940 ه(

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

 

شناخت دین

نویسنده: سیدمحمدباقر آیت‏اللهى ، نوبت‏چاپ: 1 ناشر: نشرکتاب، محل‏نشر: قم ، کتابخانه:آستان‏قدس‏رضوى )ع( تاریخ‏نشر: 1365ش ، موضوع: توحید، قرآن، معجزه، دعا، عقاید

موضوع‏فرعى: سر اسارت ائمه و موارد استخاره ، از ص 305 تا 317

 

صحیفه سجادیه امام زین‏العابدین

 

<Page = 05>

نویسنده: جواد فاضل ، نوبت‏چاپ: 15 ناشر: امیرکبیر ، محل‏نشر: تهران ، تاریخ‏نشر: 1367ش موضوع:اخلاق، دعا، امام سجاد)ع(

موضوع‏فرعى: استخاره و گناهکار ، از ص 310  تا 316

 

عنوان الصواب فى اقسام الاستخاره من الائمة الاطیاب

حاج کریم خان بن ابراهیم کرمانى (1288 ه(

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 

فتح‏الابواب بین ذوى‏الالباب و بین رب‏الرباب فى‏الاستخارات

سید على‏بن موسى‏بن طاووس

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 

قرآن پژوهى، هفتاد بحث و تحقیق قرآنى

نویسنده: بهاءالدین خرمشاهى، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: مرکزنشرفرهنگى شرق ، کتابخانه: آیه‏الله‏مرعشى‏نجفى، تاریخ‏نشر: 1372ش ، موضوع: قرآن، تفاسیر، ترجمه‏ها، تاریخ قرآن

موضوع‏فرعى: آیه‏الکرسى و استخاره در قرآن ، از ص 624 تا 634

 

کشف‏الاسرار

نویسنده: امام خمینى)قدس‏سره( موضوع: توحید، وهابیت، ولایت فقیه، امامت

موضوع‏فرعى: استخاره و مسائل آن  ، از ص 89   تا 105

 

کلید مشکل‏گشا

روش‏هاى استخاره ، مشورت و تفأل

مجید حبیبى مشکینى . تهران - انتشارات پازینه ، 208 ص وزیرى. چاپ اول 1382.

 

کندوکاوى درباره استخاره و تفأل

همراه با نقل استخاره‏هاى عجیب

نویسنده: ابوالفضل طریقه‏دار ، نوبت‏چاپ: 2 ، ناشر: مدین و دفتر تبلیغات اسلامى ، محل‏نشر: قم ، تاریخ نشر:1374 و 1381 ش

 

<Page = 15>

 

کنزالحسینى

نوبت‏چاپ: 1  ، ناشر: چاپ علمى ، کتابخانه: آستان قدس‏رضوى)ع(، تاریخ‏نشر: 1332 ، موضوع:علوم‏غربیه، محرم‏نامه، قیافه‏شناسى

موضوع‏فرعى: ترکیبى چند از تکسیر و نقوش و استخاره ، از ص 234  تا 272

 

گفتار رمضان

نویسنده: على طنطاوى ، مترجم: احمدآرام ناشر: شرکت انتشار، محل‏نشر: تهران ، کتابخانه: آیه‏الله‏مرعشى‏نجفى ، تاریخ‏نشر: 1338ش موضوع: نماز، روزه، صبر، امانت، نگاه

موضوع‏فرعى: استخاره  ، از ص 71 تا 75

 

گلزار اکبرى و لاله‏زار منبرى

نویسنده: على‏اکبر نهاوندى  ، ناشر: محل‏نشر: تهران ، تاریخ نشر: 1336ش موضوع: تاریخ، اخلاق، عقاید

موضوع‏فرعى: استخاره با قرآن  ، از ص 194 تا 201

 

گوشه‏هائى از آداب و رسوم مردم شیراز

نویسنده: صادق همایونى ، نوبت‏چاپ: 1 ناشر: اداره کل فرهنگ و هنر فارس ، محل‏نشر: تبریز، کتابخانه:آستان قدس‏رضوى )ع( ، تاریخ‏نشر: 1353ش ، موضوع: فرهنگ، شیراز، تاریخ، آداب

موضوع‏فرعى: انواع استخاره و نذر در شیراز ، از ص 174 تا 195

 

مجمع السعادات

نویسنده: سلطان محمدبن حیدرمحمد ، کتابخانه: آستان قدس رضوى)ع( موضوع: توحید، امام شناسى، علم،ایمان

موضوع‏فرعى: آداب مکاتبه و استخاره  ، از ص 521  تا 525

 

مردان علم در میدان عمل

نویسنده: سید نعمت‏الله حسینى  نوبت‏چاپ: 1 ناشر: جامعه مدرسین حوزه‏علمیه‏قم ، محل‏نشر: قم ، کتابخانه:دانشگاه باقرالعلوم )ع( تاریخ‏نشر: 1373ش ، موضوع: رجال، علماء، دانشمندان

موضوع‏فرعى: علم و عالم و استخاره ، از ص 486 تا 489

 

<Page = 25>

 

مرزداران / ش 14

نویسنده: گروهى‏از نویسندگان ، نوبت‏چاپ: 1 ناشر: ژاندارمرى ، محل‏نشر: تهران ، کتابخانه:دفترتبلیغات‏اسلامى ، تاریخ‏نشر: 1362ش ، موضوع: ژاندارمرى، ائمه، غدیر، عاشورا

موضوع‏فرعى: استخاره، علم زدگى  ، ص 46

 

مسائل عصرجدید

نویسنده: سیدمهدى غضنفرى  ، نوبت‏چاپ: 1 ناشر: سیدمهدى غضنفرى، محل‏نشر: قم ، کتابخانه: آیه‏الله‏مرعشى‏نجفى ، تاریخ‏نشر: 1372ش ، موضوع: قرآن، خانواده، فروع دین، اسلام

موضوع‏فرعى: استخاره، علم، بیع و طلاق در اسلام ، از ص 100 تا 114

 

مفاتح الغیب

در آداب استخاره

نویسنده: محمدباقر مجلسى ، نوبت چاپ: ششم ناشر: آستان قدس‏رضوى محل‏نشر: مشهد ، کتابخانه:پژوهشکده باقرالعلوم)ع( تاریخ‏نشر: 1381ش

 

مفاتح‏الغیب فى‏الاستخارات

امیر محمد حسین بن امیرمحمد صالح خاتون‏آبادى (1151 ه(

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 

مفاتح الغیب فى الاستخارة و الاستشارة

شیخ کفعمى

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 

مفاتح الغیب و مصباح الوحى

سید مهدى الغریفى

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 

مفاتیح الجنان

 

<Page = 35>

محدث کبیر شیخ عباس قمى . قم - انتشارات مصطفى ، 1200 ص وزیرى . چاپ مکرر 1382.

 

منهاج المستخیر

حاج میرزا محمد حسین‏بن کاظم حسینى تبریزى (1350 ه(

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 

نخستین رساله‏اخلاق و تعلیم‏وتربیت

نویسنده: زین‏العابدین قربانى لاهیجى، نوبت‏چاپ: 2 ، ناشر: انصاریان، محل‏نشر: قم ، کتابخانه: پژوهشکده‏باقرالعلوم)ع( تاریخ‏نشر: 1374ش ، موضوع: اخلاق، تعلیم، تربیت

موضوع‏فرعى: توکل، اخلاص در دعا، استخاره ،  از ص 220 تا 228

 

نشان‏از بى‏نشانى‏ها

نویسنده: على مقدادى اصفهانى نوبت‏چاپ: 2 ناشر: جمهورى ، محل‏نشر: تهران ، کتابخانه: پژوهشکده‏باقرالعلوم )ع( تاریخ‏نشر: 1372ش ، موضوع: رجال، اخلاق، تاریخى، روائى

موضوع‏فرعى: رزق انسان، مشورت و استخاره ،  از ص 380 تا 385

 

هدایة المسترشدین فى الاستشارة و الاستخارة

حسن بن محمد صالح نصیرى طوسى

مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 

یادداشتها و اندیشه‏ها

نویسنده: عبدالحسین زرین‏کوب ، نوبت‏چاپ: 2 ، ناشر: جاویدان، محل‏نشر: تهران ، کتابخانه:دفترتبلیغات‏اسلامى ، تاریخ‏نشر: 1353ش ، موضوع: نقد، شعراء، ادبیات، تراجم

موضوع‏فرعى: فال و استخاره ،  از ص 251  تا 274

 

یادگار / ش 8 و 9

نویسنده: عباس اقبال  ، نوبت چاپ: 1 ، ناشر: رشدیه، محل‏نشر: تهران، کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامى ،تاریخ‏نشر: 1328ش موضوع: پاکستان، بلوچستان، محمدعلیشاه

موضوع‏فرعى: محمدعلیشاه و استخاره ، از ص 45 تا 65

 

<Page = 45>

    مقنعه

    محاسن برقعى

   امالى شیخ طوسى

   مکارم الاخلاق

    من‏لایحضره الفقیه

    قرب الاسناد

    البلدالامین

    فروع کافى

    تهذیب الاحکام

    مصباح کفعمى

    فقه‏الرضا)ع(

   عیون اخبار الرضا)ع(

    احتجاج طبرسى

    مجمع الدعوات

    استفتائات مراجع

    تفاسیر قرآن

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢٦

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی