کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
کتابشناسى آیین نگارش by: کاظم استادی

گلهایى که دوست دارند بنویسند و نوشته‏اى آفتابى و در خور شأن داشته باشند باید آستین بالا بزنند و از

جایى شروع کنند، تا به مرور زمان، اعتماد به نفس بیابند که در پناه آن، نویسنده شوند.

به نظر من ابتداى راه اگر از خواندن متون، و پس از آن ویراستارى متون شروع کنند، تا کمى با قواعد و فنون

نویسندگى آشنا شوند، کار بسیار مناسبى است.

براى این منظور، مى‏توانند کتاب تمرین ویراستارى را تهیه کنند، آن کتاب در در سه فصل تنظیم شده است:

فصل اول; آشنایى با علایمى جهت رانندگى در کلمات.


 

 

 

کتابشناسى آیین نگارش

 

آموزش گام به گام آیین نگارش (5) سال سوم نظام جدید

ناشر :نشر آزمون

نویسنده :احمدى‏طباطبایى - زهرا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1377/08/10

قیمت :4000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :104

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2000

شابک :9644614143

موضوع :

1 -فن نگارش  آزمونها و تمرینها )متوسطه(

2 -فارسى  انشائ و تمرین کتابهاى درسى راهنماى آموزشى

 

 

آموزش گام به گام انشائ و نامه‏نگارى از کلاس اول ابتدایى تا کلاس سوم راهنمایى

ناشر :انزلى

نویسنده :انزلى - حسن

محل نشر :ارومیه

تاریخ نشر :1377/09/02

قیمت :4500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :160

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9646614019

موضوع :

1 -نامه‏نگارى فارسى راهنماى آموزشى

2 -فن نگارش

3 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى

 

 

آموزش گام به گام فارسى و آیین نگارش (5) سال سوم نظام جدید

ناشر :نشر آزمون

نویسنده :قوامى - پرویز

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1376/10/06

قیمت :3800

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :176

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

شابک :9644612949

موضوع :

1 -فارسى  راهنماى آموزشى )متوسطه(

2 -فارسى  کتابهاى درسى

 

 

آموزش نگارش در کلاس با آزمون و تست و ایجاد خلاقیت در نویسندگى

ناشر :گلبرگ

نویسنده :معینیان - مهدى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/05/28

قیمت :10000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :234

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9645699193

موضوع :

1 -نامه‏هاى فارسى راهنماى آموزشى

2 -فن نگارش  راهنماى آموزشى

3 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى

 

 

ویژه دوره راهنمایى ’انشائ و آیین نگارش’آموزش و راهنماى کامل

ناشر :باستان

نویسنده :جعفرنژاد - على‏رضا

نویسنده :چنگیزى - پریسا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/06/31

قیمت :8000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :176

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9647394004

موضوع :

1 -فن نگارش

2 -نامه‏نگارى فارسى

3 -فارسى  انشائ و تمرین

 

 

آموزش و راهنماى نامه‏نگارى به زبان عربى )فارسى(

ناشر :خورشید باران

نویسنده :سبزیان‏پور - وحید

ویراستار :یزدى‏نژاد - زهرا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/06/01

قیمت :12000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :176

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

X-964-94816-3:شابک

موضوع :

1 -نامه‏نگارى عربى

2 -نامه‏نگارى فارسى

3 -فارسى  واژه‏نامه‏ها عربى

خلاصه کتاب :

هدف از تدوین این کتاب عرضه منبعى براى درس نامه‏نگارى )المراسله( دانشجویان رشته ادبیات عرب

است .در این کتاب متن 50نامه به زبان عربى و ترجمه  فارسى در موضوعات متنوع خانوادگى درج گردیده و

مخاطب با مقایسه اصطلاحات و تعبیرات فارسى و عربى، با شیوه‏هاى مکاتبه در این دو زبان آشنا مى‏شود .

 

 

آیین انشائ نامه‏نگارى نوذر بانضمام چند نمونه از نامه‏هاى ادارى تجارى خصوصى خانوادگى

ناشر :صاحب اثر

نویسنده :یاربخت - شهریار

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1371/08/01

قیمت :700

قطع :رقعى

جلد :گالینگر

تعداد صفحه :159

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :5

تیراژ :20000

 

 

آیین نگارش

ناشر :سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1370/06/01

قیمت :500

تعداد صفحه :66

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :0

تیراژ :2000

 

 

آیین نگارش

ناشر :پارسایان

نویسنده :صفایى‏حایرى - مریم

محل نشر :قم

تاریخ نشر :1379/12/20

قیمت :8000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :216

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

X-964-6566-43:شابک

موضوع :

1 -پایان‏نامه‏ها

2 -گزارش‏نویسى

3 -فن نگارش

 

 

آیین نگارش

ناشر :بخشایش

نویسنده :دلیرى‏مالوانى - ابراهیم

نویسنده :اسکندرى‏ورزلى - حسین

محل نشر :قم

تاریخ نشر :1379/12/20

قطع :وزیرى

جلد :گالینگر

تعداد صفحه :310

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :1000

شابک :964

موضوع :

1 -فارسى  انشائ و تمرین

2 -فن نگارش

 

 

آیین نگارش

ناشر :آرمان رشد

نویسنده :دولتى - رحیم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/03/05

قیمت :3500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :40

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2000

شابک :9649349855

موضوع :

1 -زبان انگلیسى راهنماى آموزشى

2 -الفباى انگلیسى راهنماى آموزشى

 

 

آیین نگارش

ناشر :اساطیر

نویسنده :شریعت - محمدجواد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1370/07/01

قیمت :1050

قطع :وزیرى

تعداد صفحه :318

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :5

تیراژ :5000

 

 

آیین نگارش

ناشر :مرکز نشر دانشگاهى

نویسنده :سمیعى - احمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/12/19

قیمت :2500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :144

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :9

تیراژ :6000

شابک :9640103349

 

 

آیین نگارش (1)

ناشر :نیکان کتاب

نویسنده :حیدرى - غلامرضا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/04/10

قیمت :7000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :112

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :1000

شابک :9647441010

موضوع :

1 -ویراستارى  کتابهاى درسى راهنماى آموزشى

2 -فن نگارش  کتابهاى درسى راهنماى آموزشى

 

 

آیین نگارش (2)

ناشر :نیکان کتاب

نویسنده :حیدرى - غلامرضا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/04/10

قیمت :8500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :120

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :1000

شابک :9647441029

موضوع :

1 -گزارش‏نویسى

2 -پایان‏نامه‏ها

3 -فن نگارش

 

 

gnitirW dnaH آیین نگارش

ناشر :رشد،آرمان

نویسنده :دولتى - رحیم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1371/07/01

قیمت :500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :40

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

آیین نگارش آرائ قضایى

ناشر :قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهى

گرداورنده :واحدتهیه‏وتدوین‏متون‏آموزشى -

محل نشر :قم

تاریخ نشر :1381/04/25

قیمت :11000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :160

نوع اثر :گردآورى

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

موضوع :

1 -فن نگارش  آراى حقوقى

2 -فن نگارش  حقوق

خلاصه کتاب :

رعایت"، "، استوارى نثر"درست نویسى"، مباحث "آیین نگارش آراى قضایى"در بخش نخست کتاب

توجیه و استدلال قضایى"، "تسلط بر پرونده و نظم در فکر"، "به گزینى واژه‏ها"، "نشانه گذارى"، "رسم‏الخط

مطرح شده است .در بخش دوم نمونه هایى از آراى  قضایى با توجه به شماره پرونده، تاریخ دادنامه، مرجع"

رسیدگى، خواهان، خوانده، گردشکار و راى دادگاه درج گردیده است .

 

 

آیین نگارش انگلیسى به زبان ساده

ناشر :طه، کتابهاى جوانه،رهنما

نویسنده :نورمحمدى - محمود

محل نشر :قزوین

تاریخ نشر :1370/06/01

قیمت :1850

تعداد صفحه :359

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

 

 

آیین نگارش حقوقى و کلیات عملى علم حقوق

ناشر :جهاد دانشگاهى (دانشگاه شهید بهشتى)

نویسنده :کشاورز - بهمن

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/11/29

قیمت :6500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :231

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

تیراژ :5000

 

 

آیین نگارش علمى

ناشر :دبیرخانه هیات امناى کتابخانه‏هاى عمومى کشور

نویسنده :حرى - عباس

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/12/18

قیمت :25000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :240

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

تیراژ :5000

X-964-6619-07:شابک

موضوع :

1 -گزارش‏نویسى

2 -فن نگارش

 

 

آیین نگارش فرانسه

ناشر :مرکز نشر دانشگاهى

نویسنده :قویمى - مهوش

نویسنده :فاطمى - ژیلبرت

نقاش :خلدى - نسرین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1373/01/31

قیمت :2000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :173

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :1000

 

 

آیین نگارش مکاتبات ادارى

ناشر :مرکز آموزش مدیریت دولتى

نویسنده :امینى - سیدکاظم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/03/27

قیمت :2700

قطع :رحلى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :96

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :18

تیراژ :3000

 

 

آیین نگارش و دستور زبان انگلیسى

ناشر :غلامحسین خدرى

نویسنده :وارینر - جان‏اى

نویسنده :واتین - مرى‏اى.

مترجم :خدرى - غلامحسین

مترجم :شمس - کامبیز

مترجم :فلاح‏گروى - محمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1373/08/12

قیمت :1100

قطع :وزیرى

جلد :سولفون

تعداد صفحه :573

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

آیین‏نگارش و سخنورى

ناشر :زرین

نویسنده :محمدى‏ملایرى - احمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1376/05/06

قیمت :16000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :460

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2200

شابک :9644070704

 

 

آیین نگارش و قواعد رسم‏الخط عربى

ناشر :آینده سازان،شهرآب

نویسنده :جعفرى‏مهدى‏شهرى - محمود

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/06/31

قیمت :34000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :320

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2000

شابک :9643140431

موضوع :1 -زبان عربى املأ

2 -زبان عربى  فن نگارش

خلاصه کتاب :

 

 

آیین نگارش و مکاتبات ادارى ویژه دانشجویان دانشگاه‏ها و مراکز آموزش ضمن خدمت سازمان‏ها، ...

ناشر :سازمان بسیج دانشجویى

نویسنده :آسمندجونقانى - على

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/07/22

قیمت :12000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :174

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2200

X-964-94400-2:شابک

موضوع :1 -نامه‏نگارى فارسى

2 -نامه‏نگارى ادارى

3 -فن نگارش

4 -فارسى  انشائ و تمرین

 

 

آیین نگارش و ویرایش: راهنماى کتاب‏نویسى، گزارش‏نویسى، مقاله‏نویسى، پژوهش‏نگارى،...

ناشر :ارسباران

نویسنده :صافى - قاسم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/02/14

قیمت :11500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :168

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2100

شابک :9646389155

موضوع :1 -فن نگارش

2 -ویراستارى

3 -تحقیق  آموزش برنامه‏اى

خلاصه کتاب :کتاب، راهنمایى است براى نگارش و چگونگى ویرایش که این عناوین را

یادداشت بردارى و خلاصه"، " :کلیاتى درباره نوشتن"شامل مى‏شود

مقاله"، "گزارش نویسى"، "نامه  نگارى و آیین نگارش ادارى"، "نویسى

نمایش‏نامه نویسى و"، "داستان نویسى"، "سفرنامه نویسى"، "نویسى

شیوه‏هاى سخن‏آرایى و صنایع ادبى"، "طنز نویسى"، "فیلم‏نامه نگارى

،"قواعد کلى در دستور زبان، شیوه کتابت و نشانه‏گذارى"، "(آرایه)

،"ویرایش متن‏هاى علمى، ادبى و ادارى"، "آیین استناد و سندآورى"

در پایان"نقدهاى علمى و ادبى ."، و "نشر و اشاعه یافته‏هاى علمى"

کتاب فهرست منابع و کتابنامه درج گردیده است .

 

 

آیین‏نگارش و ویرایش: شامل تاریخچه مختصر تحول زبان فارسى، شیوه خط فارسى (رسم الخط)

ناشر :زهره

نویسنده :نورى - نظام‏الدین

محل نشر :سارى

تاریخ نشر :1376/03/29

قیمت :2800

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :138

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :4

تیراژ :5000

 

 

2 ویژه رشته‏هاى ادبیات فارسى و عمومى دانشگاه‏ها’ و ’آیین نگارش و ویرایش 1

ناشر :ارمغان

نویسنده :حسینى‏کازرونى - سیداحمد

نویسنده :حمیدى - سیدجعفر

نویسنده :تبرا - حبیب

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/07/05

قیمت :0

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :248

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9645560608

موضوع :1 -فن نگارش

2 -ویراستارى

 

 

ادب و نگارش

مختصرى در فن نویسندگى، شیوه تحقیق، ترجمه، تلخیص، نامه‏نگارى، گزارش‏نویسى، نقطه‏گذارى.

ناشر :نشر قطره

نویسنده :احمدى‏گیوى - حسن

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1373/08/26

قیمت :5800

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :323

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ: 10

تیراژ :5000

 

 

از انشا تا نویسندگى

ناشر :سازمان پژوهش و برنامه‏ریزى آموزشى، انتشارات مدرسه

نویسنده :ربانى - جعفر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/12/06

قیمت :16500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :376

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9643535576

موضوع :

1 -نویسندگى

2 -فارسى  انشائ و تمرین

3 -فن نگارش

خلاصه کتاب :

نگارنده در این کتاب مى‏کوشد طرحى از مسیر نوشتن را از آغاز تا دوره نویسندگى براى مخاطبان بازگو

نماید. مجموعه حاضر در سه فصل تدوین شده است. فصل نخست، مشتمل بر کلیاتى است درباره انشا که در

سخن مى‏رود .فصل سوم متضمن نمونه‏هایى است از آثار برگزیده که"چگونه نوشتن "پى آن در فصل دوم از

."به‏زعم نگارنده اغلب آنها از بهترین نوشته‏ها و ترجمه‏هایى است که در زبان فارسى معاصر پدید آمده است

،"نامه‏نگارى"، "توصیف"، "بازنویسى"، "خلاصه‏نویسى"، "قالب‏هاى انشانویسى"، "ضرورت نوشتن

پاره‏اى از"موضوعاتى براى نوشتن "و "نقد و تصحیح انشا "، "گزارش‏نویسى"، "داستان‏نویسى"، "مقاله‏نویسى"

مباحث این کتاب هستند .

 

 

از انشا تا نویسندگى

ناشر :سازمان پژوهش و برنامه‏ریزى آموزشى، انتشارات مدرسه

نویسنده :ربانى - جعفر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/12/06

قیمت :16500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :376

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9643535576

موضوع :

1 -نویسندگى

2 -فارسى  انشائ و تمرین

3 -فن نگارش

خلاصه کتاب :نگارنده در این کتاب مى‏کوشد طرحى از مسیر نوشتن را از آغاز تا

دوره نویسندگى براى مخاطبان بازگو نماید .مجموعه حاضر در سه فصل

تدوین شده است .فصل نخست، مشتمل بر کلیاتى است درباره انشا که در

سخن مى‏رود .فصل سوم متضمن"چگونه نوشتن "پى آن در فصل دوم از

نمونه‏هایى است از آثار برگزیده که به‏زعم نگارنده اغلب آنها از

بهترین نوشته‏ها و ترجمه‏هایى است که در زبان فارسى معاصر پدید آمده

،"خلاصه‏نویسى"، "قالب‏هاى انشانویسى"، " .ضرورت نوشتن"است

،"داستان‏نویسى"، "مقاله‏نویسى"، "نامه‏نگارى"، "توصیف"، "بازنویسى"

موضوعاتى براى نوشتن"و "نقد و تصحیح انشا "، "گزارش‏نویسى"

پاره‏اى از مباحث این کتاب هستند ."

 

 

از انشائ نویسى تا نویسندگى

ناشر :کوشامهر

نویسنده :جواهرى - ملیحه

محل نشر :شیراز

تاریخ نشر :1375/11/28

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :132

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

 

 

از فن نگارش تا هنر نویسندگى

ناشر :سخن

نویسنده :احمدى‏گیوى - حسن

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/07/23

قیمت :6500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :320

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

 

 

اصول نامه‏نگارى انگلیسى

ناشر :پرک

نویسنده :هودلین - تیم

نویسنده :هودلین - سو

مترجم :مدرسى‏قزوینى - سعید

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/01/26

قیمت :2500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :148

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :2

تیراژ :3000

 

 

اصول نامه‏نگارى بین‏المللى براى ایرانیان

ناشر :صاحب اثر

نویسنده :بنیلى - اسدالله

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1370

قیمت :1000

قطع :

جلد :

تعداد صفحه :206

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :3300

 

 

اصول نامه‏نگارى در انگلیسى

ناشر :سناباد

نویسنده :اژدرى‏منفرد - خسرو

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1371/10/01

قیمت :680

قطع :رقعى

جلد :

تعداد صفحه :127

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

تیراژ :0

شابک :

موضوع :

خلاصه کتاب :

 

 

اصول نامه‏نگارى در زبان انگلیسى

ناشر :دانشگاه هرمزگان

نویسنده :سحاب - محمدقاسم

محل نشر :بندرعباس

تاریخ نشر :1378/08/10

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :168

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :2000

شابک :9646426107

موضوع :1 -نامه‏نگارى انگلیسى راهنماى آموزشى

خلاصه کتاب :«اصول نامه‏نگارى در زبان انگلیسى» کتابى است که عمدتا براى

دانشجویان رشته بازرگانى به چاپ رسیده است .در این کتاب، علاوه بر

شکل کلى یک نامه، چگونگى نگارش نامه‏هایى براى موقعیت‏هاى بازرگانى

و اجتماعى، همچنین چگونگى نگارش تلگراف‏ها و پیغام‏هاى تلکس

همراه با نمونه‏هاى گوناگون آموزش داده مى‏شود .اصطلاحات مرجع، و

پاسخ پرسش‏هاى متن، در انتهاى کتاب فراهم آمده است .

 

 

etelpmocاصول نامه‏نگارى کامل انگلیسى

ناشر :جانزاده

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1370/07/01

قیمت :750

قطع :رقعى

جلد :

تعداد صفحه :240

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

 

 

اصول نویسندگى و فن نگارش انشائ و نامه‏نگارى حافظ

ناشر :حافظ نوین

گرداورنده :مرعشى - امیر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1372/07/01

قیمت :1100

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :208

نوع اثر :تالیف

تیراژ :10000

 

 

اصول نویسندگى و فن نگارش یا انشائ و نامه‏نگارى حافظ (2)

ناشر :حافظ

نویسنده :مرعشى - عبدالامیر

ویراستار :صدرنیا - امیر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/10/25

قیمت :2800

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :192

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :13

تیراژ :20000

 

 

اصول و روش نامه‏نگارى در زبان روسى

ناشر :دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نویسنده :یحیى‏پور - مرضیه

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/03/11

قیمت :14000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :234

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :1000

X-964-03-4687:شابک

موضوع :

1 -نامه‏نگارى روسى

2 -زبان روسى  فن‏نگارش

 

 

انشا، دیدگاه‏ها، روش‏ها

ناشر :لوح زرین

نویسنده :حسینى‏نژاد - سیدحسین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/07/22

قیمت :12000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :168

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :4

تیراژ :3000

شابک :9649425640

موضوع :

1 -فارسى  انشائ و تمرین

2 -فن نگارش

خلاصه کتاب :

و"دکتر محمدرضا سنگرى "در این کتاب بعد از درج دیدگاه افرادى چون

درباره زنگ انشائ و فن نگارش، روش برخى"هوشنگ مرادى کرمانى "

معلمان درباره بهتر  شدن این درس در مدارس بیان مى‏شود ;سپس نتیجه

گردهمایى معلمان ابتدایى اسلام شهر از زنگ انشائ به طبع مى‏رسد

معرفى"، ":خواندنى‏هاى همراه ".عناوین دیگر کتاب عبارت‏اند از

"یادى از جلال ."و "معرفى نویسنده "، "کتاب

 

 

انشا و اندیشه سوم دبستان

ناشر :عابد

نویسنده :فرخ‏مهر - حسین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/07/22

قیمت :7000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :120

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :3000

شابک :9643643638

موضوع : فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (ابتدایى)

 

 

انشا و خلاقیت: درسنامه‏اى براى نویسندگى خلاق نوجوانان

ناشر :اسرار دانش

نویسنده :نعمت‏اللهى - مسرور

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/09/13

قیمت :9500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :160

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9646719953

موضوع :

1 -خلاقیت (نویسندگى)

2 -نویسندگى

خلاصه کتاب :

در این کتاب سعى شده است نکات و اصول ابتدایى نویسندگى، به گونه

درس به درس، با ذکر مثال و تمرین تشریح گردد .پاره‏اى از مطالب

،"آیین نگارش"، "زیبانویسى"، ":نقش کلمات "کتاب از این  قرار است

،"تخیل و قدرت تصور"، "انواع نوشته"، "تمرین براى تقویت  زبان"

،"گزارش‏نویسى"، "اصول مقاله‏نویسى"، "انشاى وصفى"، "کنایه"

"خاطره‏نویسى ."و "زندگى‏نامه "، "سفرنامه"

 

 

انشا و نامه‏نگارى بنفشه

ناشر :مهرداد

نویسنده :منصورى - حسن

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/11/11

قیمت :6500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :240

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :7

تیراژ :3000

شابک :9649049010

موضوع :1 -نویسندگى ادبیات نوجوانان

2 -فن نگارش

3 -نامه‏نگارى فارسى

4 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى

 

 

انشا و نگارش

ناشر :دانشوران توس

نویسنده :جلیلى - محمود

محل نشر :مشهد

تاریخ نشر :1380/12/14

قیمت :7000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :108

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :2000

شابک :9649308067

موضوع :

1 -فن نگارش

2 -فارسى  انشائ و تمرین

خلاصه کتاب :

است، نسبت به جلد نخست"انشا مانند "این نوشتار که شامل شصت نوشته

داراى تنوع بیشترى است .بطوریکه هم دانش آموزان و هم دانش جویان

مى‏توانند از نوشته‏هاى آن استفاده کنند، در، نامه‏اى به ادیسون،

عشق، نماز، سیماى دوزن، باران، نامه قائم مقام به یکى از دوستان،

تولدى دیگر و ...از جمله عناوین نوشته‏هاى موجود در این  کتاب

هستند .

 

 

’آموزش آیین نگارش به روش آسان’انشائ نامه‏نگارى

ناشر :جام جم

نویسنده :دلفراقى - عبدالرحمن

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1371/08/01

قیمت :1600

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :208

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى ابتدایى براى پایه‏هاى سوم و چهارم و پنجم دبستان

ناشر :حافظ نوین

نویسنده :مولوى - احمد

نویسنده :مولوى - عباسعلى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/12/07

قیمت :6500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :224

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9646180744

موضوع :

1 -فن نگارش  کتابهاى درسى راهنماى آموزشى )ابتدایى(

2 -نامه‏نگارى فارسى راهنماى آموزشى

3 -فارسى  انشائ و تمرین کتابهاى درسى راهنماى آموزشى )ابتدایى(

خلاصه کتاب :این کتاب به منظور آموزش فنون و مهارت انشانویسى و نامه‏نگارى،

براى دانش‏آموزان سال‏هاى سوم، چهارم و پنجم ابتدایى تالیف شده است. کتاب متشکل از سه بخش

است .در بخش اول چگونگى جمله‏نویسى، استفاده

از کلمه‏هاى  مترادف و متضاد و هم خانواده (براى دانش‏آموزان سوم

دبستان) آموزش داده  شده است .بخش دوم درباره نشانه‏گذارى، شیوه خط

فارسى، دستور زبان، تخیل، تشبیه، انواع نامه‏ها و نامه‏نگارى همراه

با نمونه‏هایى از سخنان بزرگان و مثل‏هاى فارسى است .در بخش سوم،

55انشاى نمونه درج گردیده است .این مطالب با تمرین‏ها، پرسش‏ها و

نمونه‏هاى متعدد همراه است .

 

 

انشائ و نامه‏نگارى اسلامى

ناشر :تلاش

نویسنده :پرکارخطیبى - محمدحسین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/09/10

قیمت :4000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :110

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :4

تیراژ :5000

شابک :9645750741

موضوع :1 -فن نگارش

2 -نامه‏نگارى فارسى

3 -فارسى  انشائ و تمرین

 

 

انشائ و نامه‏نگارى اسلامى تلاش: شامل راهنمائیهاى مفید براى نوشتن انشا و درست‏نویسى، توضیح

نکات ...

ناشر :تلاش

به اهتمام :حریقى - رحیم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/07/26

قیمت :7500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :160

نوع اثر :گردآورى

نوبت چاپ :5

تیراژ :10000

شابک :9645750172

موضوع :1 -نامه‏نگارى فارسى

2 -فارسى  انشائ و تمرین

 

 

انشائ و نامه‏نگارى اقبال براى استفاده همگان و دانش‏آموزان

ناشر :اقبال

نویسنده :امینیان - توفیق

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/01/21

قیمت :1500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :88

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

شابک :9644060326

 

 

انشائ و نامه‏نگارى اندیشه

ناشر :بهترین

نویسنده :حریقى - رحیم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/03/03

قیمت :2000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :120

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :7

شماره مجلد :4

تیراژ :1000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى انقلاب

ناشر :ارم

نویسنده :مستقیمى - مهدى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/11/26

قیمت :700

قطع :جیبى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :160

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

تیراژ :3000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى (انگلیسى)

ناشر :کتاب ایران

نویسنده :بهزاد - سیاوش

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1373/09/24

قیمت :1500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :96

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :0

تیراژ :5000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى انگلیسى

ناشر :اشکان

نویسنده :میرزائى - مسعود

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/09/18

قیمت :5000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :256

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى براى همه

ناشر :دانشور

نویسنده :دلخوش‏نواز - هاشم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1370/04/01

قیمت :500

تعداد صفحه :208

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى بنفشه

ناشر :مهرداد

نویسنده :منصورى - حسن

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/06/16

قیمت :2950

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :240

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :6

تیراژ :5000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى تلاش

ناشر :تلاش

نویسنده :حریقى - رحیم

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1373/08/26

قیمت :2800

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :192

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

 

 

انشائ و نامه نگارى حافظ )اصول نویسندگى و فن نگارش(

ناشر :حافظ

نویسنده :مرعشى - امیر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1371

قیمت :600

قطع :رقعى

تعداد صفحه :192

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :12

تیراژ :5000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى مصور

ناشر :جام جم

نویسنده :دلفراقى - عبدالرحمن

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1373/11/13

قیمت :2000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :208

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :7000

شابک :

موضوع :

خلاصه کتاب :

 

 

’آموزش آیین‏نگارش به روش آسان’انشائ و نامه‏نگارى مصور

ناشر :جام جم

نویسنده :دلفراقى - عبدالرحمن

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1375/12/14

قیمت :4500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :224

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

تیراژ :7000

شابک :964

موضوع :

خلاصه کتاب :

 

 

انشائ و نامه نگارى مقدماتى

ناشر :حافظ

گرداورنده :مرعشى - عبدالامیر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1371/09/01

قیمت :700

قطع :رقعى

جلد :شومیز

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى مقدماتى حافظ

ناشر :حافظ

نویسنده :مرعشى - عبدالامیر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1372/05/01

قیمت :1000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :160

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

تیراژ :10000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى: نامه‏هاى دوستانه خانوادگى ادارى تجارتى تبریکات و غیره انتخاب شده، و ...

ناشر :رجبى

گرداورنده :رجبى - عباس

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1370/02/01

قیمت :150

قطع :

جلد :

تعداد صفحه :47

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :4

تیراژ :10000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى نمونه: براى استفاده دانش‏آموزان دبیرستان و راهنمایى

ناشر :یاران

نویسنده :خوش‏خبر - کاظم

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1380/10/09

قیمت :8500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :160

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :3000

شابک :9646009131

موضوع :

1 -نامه‏نگارى فارسى

2 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (راهنمایى)

3 -فن نگارش

 

 

انشائ و نامه‏نگارى نوین

ناشر :حافظ نوین

نویسنده :مولوى - عباسعلى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/06/28

قیمت :4500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :220

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :10000

 

 

انشائ و نامه‏نگارى نوین

شامل انواع انشائ و نامه‏هاى‏ادارى تجارى حقوقى خانوادگى و دوستانه ...

ناشر :عطار

نویسنده :سیدعلیخانى - لیدا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1378/12/22

قیمت :12500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :288

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9646210015

موضوع :

1 -نامه‏نگارى فارسى

2 -فارسى  انشائ و تمرین

3 -فن نگارش

خلاصه کتاب :در کتاب ضمن تشریح چگونگى نگارش انشائ، نمونه‏هایى چند از انواع

نامه‏ها و چند نمونه از نثرهاى نویسندگان ایرانى و خارجى به طبع

رسیده است .

 

 

انشائ و نامه‏نگارى یاران شامل: طرز نوشتن انشائ، نکات دستورى و نقطه‏گذارى و 47 نمونه انشائ و ...

ناشر :یاران

نویسنده :ایلخانى‏زاده - مصطفى

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1375/12/18

قیمت :3500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :144

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :6000

 

 

انشائ یا روش نویسندگى براى کلاسهاى ابتدایى و دوره راهنمایى و دبیرستانها

ناشر :انتشارات تهران

نویسنده :صفا - فضل‏الله

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1377/06/24

قیمت :4000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :120

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9645609410

موضوع :

1 -فن نگارش  راهنماى آموزشى

2 -نویسندگى

3 -فارسى  انشائ و تمرین

خلاصه کتاب :

کتاب حاضر حاوى آموزش‏ها و راهنمایى‏هایى است درباره روش نویسندگى و

انشاى فارسى .این مطالب با نمونه‏ها و تمرین‏هاى مختلف براى

دانش‏آموزان ابتدایى، راهنمایى و دبیرستان در یازده فصل تدوین شده

است .برخى مباحث کتاب عبارت‏اند از :انشا شفاهى و جمله‏سازى و نگارش

عبارت‏هاى ساده به همراه تصویر براى کلاس سوم ابتدایى، آموزش

نامه‏نویسى به کمک تصویر براى کلاس چهارم، طرح انشا به همراه نمونه

براى کلاس پنجم، انواع انشا )وصفى، نقلى، خیالى، اجتماعى، ادبى،

فلسفى(، نامه‏نگارى براى دوره راهنمایى و دبیرستان، چگونگى فراهم

آوردن مطالب و معانى، جمله‏شناسى و جمله‏سازى، نقطه‏گذارى و نظایر آن.

 

 

انگلیسى تجارى در سفر: مکالمات و گفتگوهاى تجارى، اصول نامه‏نگارى ...

ناشر :استاندارد

نویسنده :شیبانى‏اصل - صابر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1379/11/29

قیمت :12000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :280

نوع اثر :تالیف وترجمه

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

شابک :9646255183

موضوع :1 -زبان انگلیسى تلفظ

2 -زبان انگلیسى خودآموز (راهنمایى)

3 -زبان انگلیسى  مکالمه و جمله‏سازى فارسى

4 -زبان انگلیسى  مکالمه و جمله‏سازى (براى بازرگانان)

 

 

بر بال قلم: چهل درس در قلمرو ادب پارسى و آیین نگارش

ناشر :ظفر

نویسنده :حسینى - ابوالقاسم

محل نشر :قم

تاریخ نشر :1380/08/20

قیمت :18000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :392

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :7500

شابک :9647057067

موضوع :1 -فن نگارش

2 -نویسندگى

 

 

بر ساحل سخن: آئین درست‏نویسى و شیوانگارى همراه با تجربه‏هاى قلمى و دانستنیهاى ادبى

ناشر :معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى

نویسنده :حسینى - ابوالقاسم

محل نشر :قم

تاریخ نشر :1376/12/28

قیمت :7000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :376

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :5

تیراژ :3000

خلاصه کتاب :در این مجموعه دو جلدى نکاتى چند درباره درست‏نویسى و معیارهاى آن،

شیوه‏هاى خط و قواعد نشانه‏گذارى، اصطلاحات ادبى، عروض، تجزیه و

ترکیب، ساخت و قطع کتاب، روش پژوهش، مقاله‏نویسى، ترجمه،

نامه‏نگارى، خلاصه‏نویسى، ویرایش و مانند آن فراهم آمده است .مطالب

کتاب، عمدتا با شواهد و مثال‏هایى همراه شده است .

 

 

برگزیده ادب پارسى: نظم و نثر آیین نگارش دستور زبان اقسام شعر اصطلاحات و سبک‏هاى ادبى

ناشر :چاپار فرزانگان

گرداورنده :شیخ‏باقرمهاجر - على

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1378/12/24

قیمت :10000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :240

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9646091296

موضوع :1 -ادبیات فارسى مجموعه‏ها

2 -فارسى  دستور

3 -فن نگارش

تدریس در "ادبیات فارسى "که براى متن عمومى "برگزیده ادب پارسى "خلاصه کتاب :

دوره کارشناسى رشته‏هاى مختلف دانشگاهى تدوین یافته کارى است از

اعضاى هیات  علمى گروه زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى"

که این مطالب  را شامل مى‏شود :برگزیده‏اى از نظم و نثر، آیین"اراک

نگارش، دستور زبان، اقسام شعر، و اصطلاحات و سبک‏هاى ادبى .در

انتهاى این مجموعه، واژه‏نامه متن حاوى معانى واژگان و عبارات

دشوار  به ترتیب الفبا درج گردیده است .

 

 

برگزیده ادب پارسى: نظم و نثر آیین نگارش دستور زبان اقسام شعر اصطلاحات و سبک‏هاى ادبى

ناشر :پیام دیگر

گرداورنده :اسعد - محمدرضا

- ]و دیگران  [گرداورنده :...

محل نشر :اراک

تاریخ نشر :1381/09/09

قیمت :15000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :234

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :2000

شابک :9647623003

موضوع :1 -شعر فارسى مجموعه‏ها

2 -ادبیات فارسى  قرن 14 مجموعه‏ها

خلاصه کتاب :

 

 

بهشت سخن، یا، آئین نویسندگى

ناشر :محمد مصرى

نویسنده :مصرى - محمد

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1373/08/05

قیمت :2200

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :96

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :14

تیراژ :5000

 

 

پارسى را از یاد نبرده‏ایم نامه‏نگارى، پارسى‏نگارى

ناشر :نوید شیراز

نویسنده :حیدریان - م.

محل نشر :مشهد

تاریخ نشر :1373/06/02

قیمت :2000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :162

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :6000

 

 

پرسشهاى چهارگزینه‏اى فارسى و آیین نگارش (5)

ناشر :مهراوه

نویسنده :صالحى - ایراندخت

نویسنده :وهابى - نسیم

ویراستار :پیریایى - سیاوش

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1377/12/02

قیمت :8500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :224

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9649182292

موضوع :1 -فارسى کتابهاى درسى آزمونها و تمرینها )متوسطه(

2 -فارسى  انشائ و تمرین آزمونها و تمرینها )متوسطه( راهنماى مطالعه

3 -فارسى  آزمونها و تمرینها )متوسطه( راهنماى مطالعه

4 -فارسى  انشائ و تمرین آزمونها و تمرینها )متوسطه(

خلاصه کتاب :

 

 

براى دانش آموزان پنجم ’نگارش’پرورش مهارت در نوشتن: زمینه‏هاى یاددهى یادگیرى نوشتن انشا!

دبستان

ناشر :محراب قلم

نویسنده :صفارپور - عبدالرحمن

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/07/07

قیمت :7500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :104

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3300

X-964-323-097:شابک

موضوع :

1 -خواندن (ابتدایى) راهنماى آموزشى

2 -فارسى  املائ  راهنماى آموزشى (ابتدایى)

3 -فارسى  کتابهاى درسى راهنماى آموزشى (ابتدایى)

 

 

پنجره‏هاى زندگانى: گزیده متون ادب فارسى و نگاهى دیگر به آیین نگارش

ناشر :روزگار

نویسنده :محبتى - مهدى

نویسنده :عزیزى - محمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1378/06/27

قیمت :11000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :264

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9646675808

موضوع :1 -فن نگارش

2 -ادبیات فارسى مجموعه‏ها

خلاصه کتاب :

 

 

: سال سوم نظام جدید’5’تستهاى درس به درس فارسى و آیین‏نگارش

ناشر :نشر آزمون

نویسنده :لاجوردى - سیدحسن

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1376/05/11

قیمت :11000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :376

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2000

شابک :9644611519

موضوع :

خلاصه کتاب :

 

 

تست‏هاى گام به گام فارسى و آیین نگارش (1تا5) دوره نظام جدید متوسطه

ناشر :نشر آزمون

نویسنده :اسلامى - رقیه

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/11/27

قیمت :2500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :328

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

5 دوره نظام جدید’تا  ’تستهاى هدفدار فارسى و آیین نگارش 1

ناشر :نشر آزمون

نویسنده :پورخانى - نادر

نویسنده :پورعلى - احمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1376/03/24

قیمت :12000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :412

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9644611187

موضوع :

خلاصه کتاب :

 

 

چشمه خورشیدها: فارسى پیش دانشگاهى: متون نظم و نثر انواع ادبى ،آیین نگارش و خلاصه‏اى درباره

دستور...

ناشر :شهر فیروزه

نویسنده :حلاجى - عباسعلى

مقدمه :اشرف‏زاده - رضا

محل نشر :نیشابور

تاریخ نشر :1381/09/01

قیمت :9500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :164

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9649434119

موضوع :1 -فارسى دستور

2 -ادبیات فارسى مجموعه‏ها

خلاصه کتاب :این مجموعه جهت رفع نیاز دانشجویان در درس فارسى پیش دانشگاهى تهیه و تنظیم

گردیده، اما براى دیگران نیز خالى از فایده نیست، زیرا در این مجموعه نگاهى گذرا به شکل گیرى فرهنگ و

ادب فارسى از ابتدا تا زمان حاضر داشته و به مقولاتى چون انواع ادبى که شامل آثار حماسى، قیامى، تعلیمى و

نمایشى و ...مى‏باشد، پرداخته است و مختصر بحثى در خصوص مراحل تکامل زبان فارسى دارد و همچنین

خلاصه‏اى از دستور زبان و آیین نگارش فارسى در آن گنجانده شده‏است .این مطالب شامل چهار بخش کتاب

مى باشد.

 

 

چگونه بنویسیم شامل: انشائ و نامه‏نگارى و آئین‏نگارش‏و ...

ناشر :نشاط

نویسنده :قاسمى - مجید

محل نشر :قم

تاریخ نشر :1376/06/27

قیمت :3500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :224

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :6000

 

 

خودآموز فارسى و آیین نگارش (2 و 1) نظام جدید متوسطه

ناشر :تابان

نویسنده :قوامى - پرویز

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/07/30

قیمت :2900

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :124

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :0

موضوع :

خلاصه کتاب :

 

 

خودآموز مشق خط انگلیسى پویا: درست‏نویسى و زیبانویسى‏خط انگلیسى

ناشر :رهام

تهیه وتنظیم :مهرانفر - غضنفر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1377/05/27

قیمت :2500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :64

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9649184619

موضوع: الفباى انگلیسى راهنماى آموزشى

 

 

خودآموز نامه‏نگارى مصور نامه‏ها و پیامهاى کوتاه شامل: نکاتى چند درباره نگارش و نمونه‏هایى از: نامه

ش

ناشر :جام جم

نویسنده :دلفراقى - عبدالرحمن

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1372/04/01

قیمت :500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :64

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :6000

 

 

دستور زبان و آیین نگارش

ناشر :دهسرا

نویسنده :زنجانى - على

محل نشر :رشت

تاریخ نشر :1380/12/28

قیمت :4900

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :76

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

راهنماى انشاى فارسى (اندیشه) شامل: راه و رسم درست نویسى انشاهاى گوناگون، شیوه نشانه‏گذارى،

...

ناشر :بهترین

نویسنده :مهربان - ح

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1373/12/12

قیمت :2800

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :192

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

راهنماى انشائ و آیین‏نگارش

ناشر :تابان

نویسنده :مولوى - عباسعلى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/10/11

قیمت :5000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :256

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

 

 

راهنماى انشائ و آیین‏نگارش پرسشهاى چهارجوابى آیین همراه با جواب

ناشر :تابان

نویسنده :مولوى - عباسعلى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1373/11/06

قیمت :3200

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :253

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

راهنماى انشائ و نامه‏نگارى

ناشر :بهزاد

نویسنده :قانعى - سعید

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1376/10/28

قیمت :6000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :280

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9645959128

موضوع :1 -نامه‏نگارى راهنماها

2 -انشائ  راهنماها

خلاصه کتاب :

 

 

راهنماى فارسى، دستور و آیین‏نگارش (3): نظام جدید دبیرستان

ناشر :منشور دانش

نویسنده :کاظمى - کاظم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/12/07

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :224

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

راهنماى فارسى، دستور و آیین‏نگارش (2): نظام جدید متوسطه

ناشر :منشور دانش

نویسنده :کاظمى - کاظم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/09/13

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :224

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

راهنماى کامل نامه‏نگارى

ناشر :عطار

نویسنده :مرتضى‏پور - اکبر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/12/13

قیمت :45000

قطع :وزیرى

تعداد صفحه :512

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9646210295

خلاصه کتاب :

در این مجموعه پس از بیان تاریخچه نامه نگارى و راهنماى نگارش

فارسى، سبک هاى نثر و شعر فارسى بیان شده نحوه گزارش نویسى، مقاله

نویسى و داستان نویسى به اجمال تشریح شده است; آن‏گاه نمونه‏هایى

چند از نامه‏هایى با مضامین متفرقه اعم از تبریک، تسلیت، حقوقى،

دعوت، ارتقا و انتصاب، ادارى، عاشقانه، و تقاضاى شغل فراهم آمده

است.

 

 

راهنماى کامل نامه‏نگارى به زبان انگلیسى

ناشر :رهنما

مترجم :نادرپور - حسین

ویراستار :بهرامى - على

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1376/12/13

قیمت :6000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :236

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9646054188

 

 

راهنماى گام به گام فارسى و آیین نگارش (5) سال سوم نظام جدید

ناشر :نشر آزمون

نویسنده :نادرپور - محمد

نویسنده :رفیعى - منصور

نویسنده :وفایى - على

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1377/02/26

قیمت :6200

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :212

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9644613465

موضوع :1 -فارسى آزمونها و تمرینها )متوسطه( راهنماى مطالعه

2 -فن نگارش  آزمونها و تمرینها )متوسطه(

3 -فارسى  کتابهاى درسى آزمونها و تمرینها )متوسطه(

خلاصه کتاب :

 

 

راه نو در فراگیرى انگلیسى شامل نکات گرامر، حروف اضافه، نامه‏نگارى...

ناشر :صبا

نویسنده :حاجتى - فریدون

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1370/05/01

قیمت :3400

تعداد صفحه :560

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

تیراژ :2000

 

 

راههاى درست‏نویسى و ویراستارى

درباره: خط و زبان فارسى، ویرایش و ویراستارى، وظایف ویراستار، ...

ناشر :نخستین

گرداورنده :قهرمانى - ابوالفتح

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/10/07

قیمت :11000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :176

نوع اثر :گردآورى

نوبت چاپ :1

تیراژ :2300

شابک :9646716814

موضوع :

1 -ویراستارى

2 -فن نگارش

 

 

راههاى درست‏نویسى و ویراستارى درباره: خط و زبان فارسى، ویرایش و ویراستارى، وظایف ویراستار،

...

ناشر :نخستین

گرداورنده :قهرمانى - ابوالفتح

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/10/07

قیمت :11000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :176

نوع اثر :گردآورى

نوبت چاپ :1

تیراژ :2300

شابک :9646716814

موضوع :

1 -ویراستارى

2 -فن نگارش

 

 

روش درست‏نویسى مخصوص دانش‏آموزان، دانش‏جویان و کارمندان ادارى

ناشر :آثار اندیشه

نویسنده :حیرت‏سجادى - سیدعبدالحمید

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/05/07

قیمت :4500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :60

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9647268009

موضوع :

1 -فارسى  املائ

2 -فن نگارش

خلاصه کتاب :در این کتاب، نکاتى چند در باب درست‏نویسى و پرهیز از غلطهاى فاحش،

رسم‏الخط فارسى و نظایر آن ذکر گردیده، همچنین معادل فارسى برخى

لغات عربى  که در زبان فارسى راه جسته، فراهم آمده است .در انتهاى

کتاب هم‏خانواده  پاره‏اى از واژگان عربى به طبع رسیده است .

 

 

روش نامه‏نگارى و انشائ شامل: 430 نمونه نامه‏هاى ادارى و خصوصى و 100 نوع ...

ناشر :خورشید

تهیه وتنظیم :بهرامنى - على

گرداورنده :على‏نیا - محمدمهدى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1379/04/12

قیمت :6500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :224

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3100

شابک :9646361374

موضوع :1 -نامه‏نگارى ادارى

2 -فارسى  انشائ و تمرین

3 -فن نگارش

خلاصه کتاب :

در مجموعه حاضر، مولف با اشاره به نمونه‏هایى از نامه‏هاى ادارى و

خصوصى نیز آثار برخى از نویسندگان ایران و جهان، رهنمودهایى در

باب نامه‏نگارى فراهم آورده است .مخاطبان کتاب را با این عناوین

مطالعه مى‏کنند :«انشائ و نویسندگى»، «بهترین انشاهاى تصحیح

شده دانش‏آموزان»، «آثار نویسندگان» و «تبریک‏ها، تسلیت‏ها،

دعوت‏ها، نامه‏هاى کوتاه و نامه‏هاى ادارى» .

 

 

روش نویسندگى براى نوجوانان

ناشر :فروغ آزادى

نویسنده :نورآذر - حسن

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1380/09/18

قیمت :3900

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :56

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9646971202

موضوع :

1 -نویسندگى  ادبیات نوجوانان

2 -فن نگارش  ادبیات نوجوانان

خلاصه کتاب :

نوجوانان علاقه‏مند به فراگیرى نویسندگى در این کتاب با روش‏ها،

مقدمات، مهارت‏ها و راهنمایى‏هاى لازم براى این کار آشنا مى‏شوند. کتاب از چهار فصل تشکیل شده

ابتدا ویژگى‏هاى نویسنده، سپس مشخصات یک نوشته"دید و بینش نویسنده "است .در فصل اول با عنوان

خوب

اختصاص دارد و در آن"داستان نویسى "برشمرده مى‏شود .فصل دوم به

ویژگى‏هاى داستان کوتاه، داستان بلند )رمان(، و نمایش‏نامه و

فیلم‏نامه بازگو مى‏شود .در ادامه مراحل آغاز نگارش یک داستان

توضیح داده شده است .فصل سوم حاوى مطالبى است براى نوجوانانى که

به نویسندگى روى مى‏آورند .آخرین فصل کتاب نیز به آشنایى مخاطبان

با نشانه‏گذارى و علایم نوشتارى و دستورى مربوط به داستان اختصاص

دارد .کتاب با تعدادى تمرین و فهرست منابع به پایان مى‏رسد .

 

 

روش نوین نامه‏نگارى شامل: نامه‏هاى ادارى و حقوقى

ناشر :حافظ نوین

نویسنده :مولوى - محمد

نویسنده :مولوى - عباسعلى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1377/06/18

قیمت :4000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :160

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9646180078

موضوع :1 -فارسى  انشائ و تمرین

2 -فن نگارش  کتابهاى درسى راهنماى آموزشى

3 -نامه‏نگارى فارسى

 

 

ره‏یافت‏هاى آموزشى و تربیتى در درس انشا: مجموعه مقالات

ناشر :سهیل پویش

به اهتمام :حسینى‏نژاد - سیدحسین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/02/04

قیمت :15000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :248

نوع اثر :گردآورى

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9649336958

موضوع :

1 -فن نگارش  کنگره‏ها

2 -فن نگارش  مقاله‏ها و خطابه‏ها

3 -فارسى  انشائ و تمرین کنگره‏ها

4 -فارسى  انشائ و تمرین مقاله‏ها و خطابه‏ها

خلاصه کتاب :

است که در سال 1374در"ره یافت‏هاى آموزشى و تربیى انشا "مجموعه حاضر، حاصل برگزارى همایش

:استفاده از "ورامین برگزار شد .مطالب کتاب حاوى 20مقاله، دو میزگرد  و یک گزارش است که عبارت‏اند از

انشا و رابطه آن با"، "جایگاه تفکر در انشا/ خسرو باقرى"، "الگوى بدیعه‏پردازى در کلاس انشا/ محسن الهامى

،"کتابت در آیات و روایات/ محمد  ناصر حسینى علائى"، "ریاضى و حل مسئله/ سید حسین حسینى

کتاب شناسى انشا و نگارش/ سید حسین"، "شیوه‏هاى اداره کلاس انشا/ سید حسین حسینى‏نژاد"

،"راه‏هاى فعال کردن کلاس انشا/ حسن ذوالفقارى"، "روش آموزش انشا/ محمد فرهمندیان"، "حسینى‏نژاد

آیینه وصف/"، "راه‏هاى آموزش انشا/ احمد سمیعى"، "نویسندگى، دشوار یا آسان/ مصطفى رحماندوست"

شیوه‏هاى ایجاد انگیزه نوشتن در"، "ضرورت اندیشیدن در درس انشا/ مهرناز شهرآراى"، "محمدرضا سنگرى

تفکر خلاق و شیوه‏هاى پرورش آن/ حسین"، "موضوع انشا/ محمدعزیزى"، "کودکان/ حسین على یوسفى

،"مقصر اصلى کیست/ مسلم میرزاپور"، "منزلت انشا و همت ما/ جواد محقق نیشابورى"، "قاسم‏پرور مقدم

انشا و مرحله رشد"، "مشکلات ما در باب نگارش/ سیما وزیرنیا"، "ویژگى‏هاى مبهم  انشا/ على‏اکبر نصیرى"

میزگرد اول با حضور خسرو"گزارش همایش انشا در استان مرکزى/ علیرضا مقامى ."، "کودک/ غلامعلى هنرى

باقرى و احمد سمیعى، و میزگرد دوم با حضور فریدون عموزاده خلیلى، على‏اکبر نصیرى و محمد عزیزى

تشکیل شده است .

 

 

زبان و ادب فارسى و آیین نگارش (فارسى عمومى 1و2)

ناشر :جعفرى

نویسنده :فروهر - نصرت‏الله

نویسنده :ذاکرى - احمد

نویسنده :محمدى‏ملایرى - احمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/10/10

قیمت :5500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :328

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

تیراژ :5000

 

 

زبان و ادبیات فارسى و آیین نگارش فارسى عمومى 1 و 2

ناشر :دانشگاه آزاد اسلامى (واحد کرج)

نویسنده :محمدى‏ملایرى - احمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1370/10/01

قیمت :1200

قطع :

جلد :

تعداد صفحه :288

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

 

 

زنگ انشا

ناشر :نهج

نویسنده :رحیمى - علیرضا

باهمکارى :رمضانى - فاطمه و دیگران

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/04/21

قیمت :3500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :44

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9649486925

موضوع : داستانهاى فارسى قرن 14 ادبیات نوجوانان

 

 

زنگ انشا: چهارم و پنجم دبستان

ناشر :عابد

نویسنده :فرخ‏مهر - حسین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/05/21

قیمت :12000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :190

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :3000

شابک :9643643530

موضوع :

1 -فن نگارش

2 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (ابتدایى)

 

 

زودآموزى و تندآموزى با ابتکارى ساده و نواز واژه شناسى تا نامه‏نگارى

ناشر :نوید شیراز

گرداورنده :صالح - مجید

مترجم :معماریان‏تهرانى - عزیزالله

محل نشر :مشهد

تاریخ نشر :1372/07/01

قیمت :2000

قطع :بیاضى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :265

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

ساختار و مبانى ادبیات داستانى: لوازم نویسندگى

ناشر :سوره مهر

نویسنده :ابراهیمى - نادر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1377/05/25

قیمت :12000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :388

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

شماره مجلد :1

تیراژ :3300

شابک :9644713516

موضوع :

1 -داستان‏نویسى  فن

2 -داستان‏نویسى  هسته اصلى، طرح و غیره

 

 

سایتهاى طلایى اینترنت: به همراه سایتهاى داخلى ایران فرهنگ چت و نامه‏نگارى اینترنتى، حوزه‏ها و ...

ناشر :ساربان،زرین مهر

نویسنده :سالمى‏فیه - کیوان

محل نشر :کرج

تاریخ نشر :1382/04/24

قیمت :21000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :208

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9648093172

موضوع :

1 -منابع شبکه کامپیوترى

2 -اینترنت (شبکه کامپیوترى) آدرسها راهنماها

3 -وب  سایتها  راهنماها

 

 

شیوا سخن، شیوه تعلیم انشائ نویسندگى و نامه‏نگارى

ناشر :زهره

نویسنده :نورى - نظام‏الدین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1373/10/29

قیمت :450

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :426

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3300

 

 

شیوه جدید درست‏نویسى در نوشتار زبان آلمانى

ناشر :رهنما

مترجم :کیهان‏خدیو - بهرام

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/06/11

قیمت :8800

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :86

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :1

تیراژ :1200

شابک :9643670007

موضوع: زبان آلمانى  املائ

خلاصه کتاب :

این کتاب راهنما از پنج بخش تشکیل گردیده و در هر بخش درباره هر یک از قواعد درست‏نویسى در زبان

آلمانى توضیحاتى به دست داده شده است .هدف اصلى  این قواعد، نظام بخشیدن به خط کنونى زبان آلمانى و

در نتیجه، ساده کردن آن است .ترجمه فارسى این کتاب، با مثال‏هاى گوناگون به زبان آلمانى همراه است

،":نظرى اجمالى به تاریخچه رسم خط زبان آلمانى و تغییراتى در آن ".پاره‏اى از مباحث کتاب بدین قرار است

بزرگ و کوچک‏نویسى حرف"، "املاى واژه‏هاى بیگانه"، "تکرار حروف صامت بعد از حروف مصوت کوتاه"

چند نمونه دیکته آلمانى به شیوه"و "نشانه‏گذارى "، "جدا و سرهم نویسى حرف اول واژه‏ها"، "اول واژه‏ها

"نگارش قدیم و جدید .

 

 

شیوه نویسندگى و نگارش

ناشر :سازمان تبلیغات اسلامى

نویسنده :احمدى‏بیرجندى - احمد

محل نشر :قم

تاریخ نشر :1373/05/26

قیمت :1600

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :157

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :3000

 

 

شیوه‏هاى خلاق آموزش انشا

ناشر :لوح زرین

به اهتمام :حسینى‏نژاد - سیدحسین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/12/18

قیمت :13000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :184

نوع اثر :گردآورى

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9649425659

موضوع :

1 -فارسى  انشائ و تمرین

2 -فن نگارش

خلاصه کتاب :

مطالب کتاب در چهار بخش تدوین شده است. بخش اول بیشتر شامل مصاحبه با صاحب نظران و طرح

دیدگاه‏هاى آنان درباره نگارش است. در بخش دوم تجربه معلمان انشا در آموزش این درس درج مى‏گردد.

مطالب بخش سوم درباره خاطره‏نویسى و راه‏هاى گسترش آن است. در بخش پایانى چند نمونه شعر و داستان

کوتاه گرد آمده است.

 

 

صدویک راه براى نامه‏نگارى و نگارش تجارى

ناشر :موسسه انتشارات قدیانى

نویسنده :فاستر - تیموتى

مترجم :ضرغام - على

ویراستار :صدوقى - سیروس

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1378/11/30

قیمت :11000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :240

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :1

تیراژ :3300

شابک :9644172841

موضوع : کسب و کار گزارش‏نویسى دستنامه‏ها

خلاصه کتاب :

در این کتاب طى هفت فصل، صد و یک رهنمود در باب نامه‏نگارى تجارى فراهم آمده است .مولف در

فصل اول نیاز به ارتباط بهتر و شناخت مخاطبان را یادآور مى‏شود  و در فصل دوم اجزاى نامه‏نگارى و برقرارى

ارتباط را شرح مى‏دهد .فصل سوم مشتمل است بر تشریح نیاز به سبک نگارش با توجه به فرهنگ‏هاى

مختلف موجود در جهان . فصل‏هاى دیگر کتاب عبارت‏اند از: »نیاز به تبادل نظر و به کارگیرى استدلال‏هاى

منطقى«، »ضرورت انجام کار با شیوه‏هاى نوین«، »نیاز به انجام درست کار« و »نیاز به نوشتن براى وظایف

خاص«.

 

 

فارسى، دستور و آئین‏نگارش (4) آموزش کامل کتاب شامل: متون ادب فارسى، آیین نگارش و دستور

زبان فارسى

ناشر :منشور دانش

نویسنده :کاظمى - کاظم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1376/10/08

قیمت :7000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :240

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :7000

شابک :964

موضوع :1 -فارسى راهنماى آموزشى )متوسطه(

2 -فارسى  کتابهاى درسى

3 -فارسى  آزمونها و تمرینها

 

 

فارسى عمومى شامل: برگزیده متون ادب فارسى، دستور، زیباشناسى سخن، آیین نگارش، تحقیق و

پژوهش، ...

ناشر :مرسل

نویسنده :شریفى - محمدرضا

محل نشر :کاشان

تاریخ نشر :1382/08/03

قیمت :12000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :208

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :2000

شابک :9646446647

موضوع :1 -ادبیات فارسى مجموعه‏ها

 

 

فارسى عمومى و آیین نگارش (براى استفاده دانشجویان و علاقه‏مندان ...)

ناشر :توسعه علوم

به اهتمام :ابراهیمى‏جویبارى - عسکرى

- ]و دیگران  [به اهتمام :...

محل نشر :سارى

تاریخ نشر :1379/07/30

قیمت :8000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :224

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9646842100

موضوع :1 -ادبیات فارسى مجموعه‏ها

2 -فن نگارش

 

 

فارسى و آیین‏نگارش (3) نظام جدید آموزش متوسطه شامل: راهنماى درک مفاهیم متون و ...

ناشر :حیان

نویسنده :باطنى - محمدعلى

نویسنده :ناظرى - کیهان

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1376/03/31

قیمت :5850

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :194

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9644600177

 

 

فرهنگ تصویرى واژگان کامپیوتر و اینترنت (به همراه ضمیمه اختصارات نامه‏نگارى، چت و کلیدهاى

میان‏بر)...

ناشر :موسسه انتشاراتى زرین‏مهر

نویسنده :سالمى‏فیه - کیوان

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/09/20

قیمت :32000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :432

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3300

شابک :9649362339

موضوع :

1 -اینترنت (شبکه کامپیوترى) واژه‏نامه‏ها انگلیسى

2 -زبان انگلیسى واژه‏نامه‏ها

3 -کامپیوترها  واژه‏نامه‏ها انگلیسى

 

 

فرهنگ کامل نامه‏نگارى و بازرگانى

ناشر :موسسه انتشارات امیرکبیر

نویسنده :مدیرى - احمدحسین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/12/07

قیمت :20000

قطع :رقعى

جلد :گالینگر

تعداد صفحه :810

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :8

تیراژ :3000

شابک :9640001619

 

 

فن فراگیرى انشائ و نامه‏نگارى

ناشر :خرد شیراز،لقائ

نویسنده :حسامى - حبیب‏الله

محل نشر :قم

تاریخ نشر :1381/06/20

قیمت :10000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :296

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2000

شابک :9649155163

موضوع :1 -نامه‏نگارى

2 -انشائ  آموزش

 

 

کارگاه انشا: آموزش انشا و آیین‏نگارش: اول دبیرستان

ناشر :قدیانى، کتابهاى بنفشه

نویسنده :کمالى - رودابه

مقدمه :روحانى - مریم

ویراستار :کریمى - فرزانه

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/08/15

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :96

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

شماره مجلد :4

تیراژ :5000

شابک :9644174771

موضوع :

1 -فن نگارش

2 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (راهنمایى)

 

 

کارگاه انشا: آموزش انشا و آیین نگارش: اول راهنمایى

ناشر :قدیانى، کتابهاى بنفشه

نویسنده :کمالى - رودابه

زیر نظر :روحانى - مریم

ویراستار :کریمى - فرزانه

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/11/19

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :88

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :7

تیراژ :5000

شابک :9644173716

موضوع :

1 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (راهنمایى)

2 -فن نگارش  راهنماى آموزشى (راهنمایى)

 

 

کارگاه انشا: آموزش انشا و آیین‏نگارش: براى دانش‏آموزان دوم راهنمایى

ناشر :قدیانى، کتابهاى بنفشه

نویسنده :کمالى - رودابه

زیر نظر :روحانى - مریم

ویراستار :کریمى - فرزانه

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1379/07/03

قیمت :4000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :96

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

شماره مجلد :2

تیراژ :4400

شابک :9644173724

موضوع :

1 -فن نگارش

2 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (راهنمایى)

 

 

کارگاه انشا: آموزش انشا و آیین‏نگارش: براى دانش‏آموزان سوم راهنمایى

ناشر :قدیانى، کتابهاى بنفشه

نویسنده :کمالى - رودابه

زیر نظر :روحانى - مریم

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1379/07/03

قیمت :4000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :88

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

شماره مجلد :3

تیراژ :4400

شابک :9644173732

موضوع :

1 -فن نگارش

2 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (راهنمایى)

 

 

کارگاه انشا: آموزش انشا و آیین‏نگارش: دوم دبیرستان

ناشر :قدیانى، کتابهاى بنفشه

نویسنده :کمالى - رودابه

مقدمه :روحانى - مریم

ویراستار :کریمى - فرزانه

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/08/15

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :96

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

شماره مجلد :5

تیراژ :5000

شابک :9644173740

موضوع :

1 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (راهنمایى)

2 -فن نگارش

 

 

کارگاه انشا: آموزش انشا و آیین‏نگارش: سوم دبیرستان

ناشر :قدیانى، کتابهاى بنفشه

نویسنده :کمالى - رودابه

زیر نظر :روحانى - مریم

ویراستار :کریمى - فرزانه

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/08/15

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :96

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

شماره مجلد :6

تیراژ :5000

شابک :9644174798

موضوع :

1 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (راهنمایى)

2 -فن نگارش

 

 

کارگاه انشا: پنجم دبستان: چند روش براى پرورش تفکر و تقویت مهارت نوشتن

ناشر :قدیانى، کتابهاى بنفشه

نویسنده :کمالى - رودابه

ویراستار :کریمى - فاطمه

نقاش :مشیرى - مهنوش

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/07/28

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :88

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9644176081

موضوع :

1 -فن نگارش

2 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (ابتدایى)

 

 

کارگاه انشا: چهارم دبستان: چند روش براى پرورش تفکر و تقویت مهارت نوشتن

ناشر :موسسه انتشارات قدیانى،قدیانى، کتابهاى بنفشه

نویسنده :کمالى - رودابه

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/07/28

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :112

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9644176073

موضوع :

1 -فن نگارش  راهنماى آموزشى (ابتدایى)

2 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (ابتدایى)

 

 

کارگاه انشا: سوم دبستان: چند روش براى پرورش تفکر و تقویت مهارت نوشتن

ناشر :قدیانى، کتابهاى بنفشه،موسسه انتشارات قدیانى

نویسنده :کمالى - رودابه

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/07/28

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :88

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9644176065

موضوع :

1 -فارسى  انشائ و تمرین راهنماى آموزشى (ابتدایى)

2 -فن نگارش  راهنماى آموزشى (ابتدایى)

 

 

کتابه الرسائل باللغه العربیه و فن التلخیص (نامه‏نگارى به زبان عربى و خلاصه‏نویسى)

ناشر :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت)

نویسنده :میرقادرى - سیدفضل‏الله

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/06/16

قیمت :13500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :288

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9644597141

موضوع :1 -چکیده‏نویسى

2 -نامه‏نگارى عربى

3 -زبان عربى  انشائ و تمرین

4 -فن نگارش

 

 

کلیدهاى نویسندگى )براى سینما، تئاتر و تلویزیون(

ناشر :دفتر پژوهشهاى فرهنگى

مترجم :عمرانى - حیدرعلى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/10/03

قیمت :4900

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :216

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

 

 

گزارش‏نویسى و آیین نگارش

ناشر :اساطیر

نویسنده :ماحوزى - مهدى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1377/08/02

قیمت :19400

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :644

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :6

تیراژ :3300

شابک :9645960487

موضوع :1 -گزارش‏نویسى

2 -فن نگارش

 

 

گزیده متون ادب فارسى و آیین نگارش

ناشر :دانشگاه آزاد اسلامى (تهران)، واحد مرکزى، اداره کل چاپ، انتشارات و توزیع

نویسنده :بهزادى‏اندوهجردى - حسین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/03/30

قیمت :19000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :350

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :4

تیراژ :3000

شابک :9646493556

موضوع :1 -آیین نگارش

2 -متون ادب فارسى کتابهاى درسى

 

 

گلزار سخن یا هنر نویسندگى

ناشر :یاران

نویسنده :مصرى - محمد

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1372/03/01

قیمت :2500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :336

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

گنجینه داستانهاى انگلیسى و اصول نامه‏نگارى شامل: داستانها، ...

ناشر :باستان

مترجم :صدیقى‏ارفعى - عنایت‏الله

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1371/08/01

قیمت :1250

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :264

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :3

تیراژ :5000

 

 

گوهر دریاى سخن شامل: برگزیده متون ادب فارسى، انواع نثر و ترسل و نامه‏نگارى

ناشر :مرسل

گرداورنده :شریفى - محمدرضا

محل نشر :کاشان

تاریخ نشر :1381/12/26

قیمت :6000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :104

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2000

شابک :9646446663

موضوع :1 -شعر فارسى مجموعه‏ها آزمونها و تمرینها

2 -نثر فارسى  مجموعه‏ها

3 -ادبیات فارسى مجموعه‏ها

خلاصه کتاب :

این مجموعه برگزیده‏اى از متون ادب فارسى (اعم از نظم و نثر) است

دانشگاه‏ها در نظر گرفته شده"ادبیات فارسى "که براى واحد عمومى

است . در پایان کتاب اطلاعات مختصرى درباره انواع نثر، ترسل و

نامه‏نگارى آورده شده، همچنین چند نمونه از برگردان شعر به نثر درج

گردیده است .

 

 

لوازم نویسندگى

ناشر :فرهنگان

نویسنده :ابراهیمى - نادر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1370/03/01

قیمت :1900

تعداد صفحه :378

نوع اثر :تالیف

تیراژ :3000

 

 

مباحثى در انشائ و نامه‏نگارى: زنگ انشائ

ناشر :هلال

نویسنده :سبزه‏اى - جواد

نویسنده :شب‏زنده‏دار - محمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/08/09

قیمت :4000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :176

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :10000

شابک :9649007369

 

 

متون ماشین‏نویسى و نامه‏نگارى فارسى و لاتین

ناشر :ناصح

نویسنده :معاضدى - شریف

محل نشر :بیرجند

تاریخ نشر :1377/12/27

قیمت :18000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :322

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

تیراژ :500

شابک :9649029214

 

 

مجموعه طبقه‏بندى شده و استاندارد آموزش، نکته و ادبیات فارسى و آیین‏نگارش 1 2 3 4 5 6 و...

ناشر :کانون گسترش علوم

نویسنده :نیک‏روش - نصرت‏الله

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1378/12/11

قیمت :21000

قطع :رحلى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :344

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :6000

شابک :9643400506

موضوع :1 -ادبیات فارسى کتابهاى درسى آزمونها و تمرینها )متوسطه(

2 -ادبیات فارسى  کتابهاى درسى راهنماى آموزشى )متوسطه(

 

 

مجموعه طبقه‏بندى شده و استاندارد آموزش، نکته و ادبیات فارسى و آیین‏نگارش 1 2 3 4 5 6 و...

ناشر :کانون گسترش علوم

نویسنده :نیک‏روش - نصرت‏الله

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1379/05/17

قیمت :23900

قطع :رحلى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :344

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

شابک :9643400506

موضوع :1 -ادبیات فارسى کتابهاى درسى آزمونها و تمرینها )متوسطه(

2 -ادبیات فارسى  کتابهاى درسى راهنماى آموزشى )متوسطه(

 

 

مفاهیم و مجموعه تست ادبیات فارسى و آیین نگارش: سال‏اول نظام جدید 1 و 2

ناشر :پیش دانشگاهیان

نویسنده :هاشمى - محمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/08/23

قیمت :5000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :176

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

 

 

نامه‏نگارى براى همه

ناشر :مروى

گرداورنده :حسین‏زاده - حسین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1376/06/10

قیمت :2500

قطع :رقعى

جلد :مقوایى

تعداد صفحه :80

نوع اثر :گردآورى

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

شابک :9646442005

 

 

نامه‏نگارى براى همه: شامل: طریقه نوشتن عناوین نامه‏ها، نامه‏هاى خانوادگى ...

ناشر :معراجى

نویسنده :زرازوند - احمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/04/23

قیمت :6000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :160

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9649051171

خلاصه کتاب :

مطلب آغازین کتاب درباره طرز نوشتن عناوین نامه‏هاست که در پى آن

چگونگى نگارش نامه‏هاى خانوادگى، نامه‏هاى دوستان، مراسلات رسمى و

ادارى، درخواست‏ها، تبریکات و مراسلات گوناگون همراه با

نمونه‏هاى متعدد  آموزش داده مى‏شود . بخش دوم کتاب مربوط به فنون

نگارش انشائ است که با چند نوشته از نویسندگان معاصر و توضیحات

مختلف طبیعت، همراه شده است .

 

 

< gnitirw retteLنامه‏نگارى بزبان انگلیسى و فارسى

ناشر :صانعى

نویسنده :صانعى - غازى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1378/11/03

قیمت :2500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :48

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2000

X-964-91749-4:شابک

موضوع :1 -نامه‏نگارى انگلیسى

خلاصه کتاب :در این کتاب کوچک، انواع نامه‏نگارى، در دو زبان انگلیسى و فارسى آموزش داده مى‏شود .

 

 

< ?rettel a etirw ot woHنامه‏نگارى به زبان انگلیسى

ناشر :موسسه مکتب اهلبیت (ع)

تدوین :لطف‏اللهى - الیاس

محل نشر :قم

تاریخ نشر :1382/10/02

قیمت :8000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :52

نوع اثر :غیره

نوبت چاپ :1

تیراژ :2000

شابک :964

موضوع :1 -نامه‏نگارى انگلیسى

خلاصه کتاب :در این نوشتار مجموعه اى از انواع نامه هاى ادارى به همراه ذکر نکات قوانینى که باید در

فراهم آمده است . در پایان کتاب نیز برخى اصطلاحات تجارى _به زبان انگلیسى  _نگارش آنها رعایت شود

که در نامه نگارى استفاده مى شود به همراه معناى فارسى هر یک درج شده است .

 

 

نامه‏نگارى به زبان انگلیسى براى دانشجویان ایرانى

ناشر :بنیاد پژوهشهاى اسلامى

نویسنده :راتلج‏مریدى - ساراجین

محل نشر :مشهد

تاریخ نشر :1371/10/01

قیمت :0

قطع :رقعى

جلد :

تعداد صفحه :93

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :15

تیراژ :5000

 

 

نامه‏نگارى در زبان انگلیسى

ناشر :دانشگاه پیام نور

نویسنده :جعفرى‏گهر - منوچهر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/03/25

قیمت :11900

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :242

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :5

تیراژ :2000

شابک :9644555635

موضوع :1 -نامه‏نگارى انگلیسى آموزش برنامه‏اى

2 -آموزش از راه دور  ایران

 

 

نامه‏نگارى، روش سودمند و ساده شامل: نامه‏هاى خانوادگى و دوستانه، نامه‏هاى ادارى نامه‏هاى و ...

ناشر :خوشه

نویسنده :نیک‏اندیش - بهنام

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1370/04/01

قیمت :400

تعداد صفحه :80

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :0

تیراژ :3000

 

 

نامه‏نگارى لاتین، پست الکترونیکى، و گفتگوى اینترنتى

ناشر :دانشگاه صنعتى شریف، موسسه انتشارات علمى

نویسنده :بیغش - مهرزاد

نویسنده :فرزانه - فروهر

ویراستار :جلال‏زاده - زهرا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1381/12/10

قیمت :6000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :124

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :2000

شابک :9646379958

موضوع :

1 -گروههاى گپ الکترونیکى

2 -نامه‏نگارى انگلیسى

3 -پست الکترونیکى

خلاصه کتاب :هدف از تدوین این کتاب، به دست دادن ساختار رایج و ساده براى تدوین نامه‏ها، خلاصه

نگارش"، "رد و بدل کردن یادداشت کوتاه"، "نامه تسلیت"، " .اصول نگارش نامه"سوابق و مکاتبات علمى است

از موضوعات "آداب گفت و گوى اینترنتى "و "آداب پست الکترونیکى "، "بررسى خلاصه سوابق"، "توصیه نامه

اصلى این کتاب هستند .

 

 

نامه‏نگارى و نامه الکترونیکى

ناشر :سیمین حاجى‏پورساردوئى

نویسنده :حاجى‏پورساردویى - مریم

ویراستار :حاجى‏پورساردویى - پروین

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1382/09/30

قیمت :12000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :112

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

شابک :9640634492

موضوع :

1 -نامه‏نگارى انگلیسى

2 -نامه‏نگارى فارسى

3 -نامه‏نگارى الکترونیکى

4 -پست الکترونیکى

خلاصه کتاب :

کتاب حاضر به منظور مطالعه دانشجویان و زبان آموزان زبان زبان انگلیسى و افرادى که در روابط عمومى و

امور بین الملل سازمانها و شرکتها مشغول به کارند تدوین شده است. در این کتاب راهنما متونى از انواع نامه ها

و نامه هاى الکترونیکى عرضه شده ویژگى هاى صورى و محتوایى هر یک بررسى گردیده است; همچنین

شیوه هاى لازم براى نوشتن این گونه نامه ها آموزش داده شده است. گفتنى است در کنار متن فارسى ترجمه

انگلیسى آن نیز درج گردیده است.

 

 

نگارش و انشا: مخصوص کودکان دوره‏ى ابتدایى و راهنمایى، اولیا و مربیان

ناشر :راهگشا

گرداورنده :عسکرى - محمد

محل نشر :شیراز

تاریخ نشر :1380/10/08

قیمت :7500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :126

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9646444717

موضوع :

1 -فن نگارش  ادبیات نوجوانان

2 -فن نگارش

 

 

 

نمونه‏هائى از انشائ و نامه‏نگارى براى مبتدى (1)

ناشر :فخر رازى

نویسنده :برادران‏شاهرودى - اسماعیل

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/08/24

قیمت :1900

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :80

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :7000

 

 

نمونه‏هائى از انشائ و نامه‏نگارى براى مبتدى (2)

ناشر :فخر رازى

نویسنده :برادران‏شاهرودى - اسماعیل

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1374/08/24

قیمت :2000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :112

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :6000

 

 

نوشته‏هاى ادارى: راهنماى درست‏نویسى

ناشر :قصیده

تهیه وتنظیم :طاهرى - فرزانه

ویراستار :بهارى - محمدرضا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1378/03/22

قیمت :3500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :72

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :4400

X-964-5629-08:شابک

موضوع :

1 -نامه‏نگارى فارسى

2 -نامه‏نگارى ادارى

خلاصه کتاب :

در کتاب حاضر، برخى قواعد درست‏نویسى، با این مشخصات به طبع رسیده

است «توصیه‏هاى نگارشى»، «توصیه‏هاى دستورى»، «توصیه‏هاى

نوشتارى»، «واژه‏ها  و ترکیب‏هاى نادرست»، «کاربرد نادرست

واژه‏ها و ترکیب‏ها»، «نشانه‏گذارى (سجاوندها)» و «نحوه تنظیم

نامه‏هاى ادارى» .نگارنده در کتاب به منظور ایجاز، روانى و سادگى

نیز، همچنین پرهیز از بى‏نظمى و ابهام در نامه‏هاى ادارى،

توصیه‏هایى را همراه با شواهد مختلف، به دست مى‏دهد .

 

 

 

نویسندگى براى رادیو و تلویزیون

ناشر :صدا و سیما

نویسنده :خزائلى - عذرا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/03/16

قیمت :5500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :336

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

 

 

نویسندگى براى کودکان

ناشر :برگ

نویسنده :توکلى‏صابرى - علیرضا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/11/24

قیمت :2300

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :104

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3300

 

 

نویسندگى معاصر ایران

ناشر :سیمین‏دخت

نویسنده :جعفرى - احمدعلى

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1380/02/30

قیمت :11000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :190

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

شابک :9647363052

موضوع :

1 -داستان‏نویسان ایرانى قرن 14 تاریخ و نقد

2 -داستانهاى فارسى  قرن 14 تاریخ و نقد

3 -نویسندگان ایرانى  قرن 14 سرگذشتنامه

خلاصه کتاب :

در فصل نخست کتاب، به اختصار از جایگاه نثر فارسى معاصر )اعم از نثر داستانى، رمان تاریخى، نثر

ترجمه‏اى، نثر روزنامه‏اى و نظایر آن( سخن به میان مى‏آید ; آن گاه نویسندگان معاصر ایرانى به اجمال معرفى

شده ویژگى‏هاى نگارش هر یک ذکر گردیده، گاه نمونه‏اى از آثار آنها بررسى و ارزیابى شده است .برخى از

این اشخاص عبارت‏اند از: على‏اکبر دهخدا، محمدعلى جمال‏زاده، طالبوف، زین‏العابدین مراغه‏اى، صادق

هدایت، جلال آل‏احمد، سیمین دانشور، صادق چوبک، بزرگ علوى، محمود دولت‏آبادى، بهرام صادقى،

:نیمه "عباس اقبال آشتیانى، رشید یاسمى و فروزانفر. در فصل سوم خلاصه‏اى از این رمان‏ها فراهم آمده است

دراز ناى شب/"، "مدیر مدرسه/ جلال آل‏احمد"، "یکلیا و تنهایى او/ تقى مدرسى"، "راه بهشت/ سعید  نفیسى

سو و شون/ سیمین"و "پرگاه/ محمود گلابدره‏اى "، "شوهر آهو خانم/ على محمد افغانى"، "جمال میرصادقى

"دانشور .

 

 

واژه‏نامه چهار زبانه روزنامه‏نگارى )مطبوعات(: انگلیسى فرانسوى فارسى آلمانى

ناشر :سروش

نویسنده :تورانى - بهروز

نویسنده :اسکارپیت - دنیز

نویسنده :پوکرن - ژیزلا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/09/13

قیمت :2500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :116

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

واژه‏نامه روزنامه‏نگارى

ناشر :وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات

نویسنده :محمدى‏فر - محمدرضا

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1379/03/04

قیمت :11500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :222

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9644221745

موضوع :

1 -فارسى  واژه‏نامه‏ها انگلیسى

2 -روزنامه‏نگارى واژه‏نامه‏ها

3 -روزنامه‏نگارى واژه‏نامه‏ها انگلیسى

4 -زبان انگلیسى واژه‏نامه‏ها فرانسه

 

 

ویراستارى و مدیریت اخبار

ناشر :ایران

نویسنده :قاضى‏زاده - على‏اکبر

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1379/10/21

قیمت :12000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :242

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :1

تیراژ :3000

شابک :9646707408

موضوع :

1 -روزنامه‏نگارى ویراستارى

2 -روزنامه‏نگارى شیوه‏نامه‏ها

خلاصه کتاب :

در این کتاب مولف ضمن به دست دادن تعریف ویراستارى و مدیریت خبر، انواع مسئولیت‏ها و پیامدهاى

 .مدیریت خبر، مجموعه آگاهى و آموزه‏هایى است که در محیطهاى رسانه‏اى به کار"آن را بررسى و تبیین نماید

و مشتقات آن، در tidEیکى از معناهاى واژه "به‏زعم مولف "تصمیم‏گیران اداره خبرى رسانه، یازى مى‏دهد .

فقط ویرایشگر ,rotidEزبان‏هاى اروپایى، سرپرستى و مدیریت در امور مطبوعات و رسانه‏اى است .در این معنا

متن‏ها نیست .بلکه او مسئول تمامى مضمون یک رسانه است .این کتاب کوششى است براى نمایان ساختن این

،"ویرایش"، "ویراستاران"، "گزینش و پردازش"، ":خبربانى "عناوین فصل‏هاى کتاب عبارت‏اند از"مسئولیت‏ها .

"مخاطب ."و "آماده‏سازى "، "عکس‏ها و تصویرها"، "پس از نگارش خبر"

 

 

ویراستارى و مدیریت اخبار

ناشر :خجسته

نویسنده :توکلى - احمد

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1379/12/20

قیمت :10000

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :172

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :2000

شابک :9646233341

 

 

’روش نویسندگى’ویژگى‏هاى نگارش داستان کوتاه

ناشر :فوژان

نویسنده :آرترنلى - ویلسون

مترجم :مقصودى - سیروس

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1375/01/19

قیمت :6500

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :254

نوع اثر :ترجمه

نوبت چاپ :1

تیراژ :5000

 

 

هنر انشائ‏نویسى و نامه‏نگارى گلزار سخن براى استفاده دانش‏آموزان دبیرستانى، داوطلبان کنکور ...

ناشر :یاران

نویسنده :مصرى - محمد

محل نشر :تبریز

تاریخ نشر :1374/04/03

قیمت :6500

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :336

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :2

تیراژ :5000

 

 

هنر نوشتن و مهارتهاى مقاله‏نویسى

طرز نوشتن مقاله‏هاى پژوهشى، علمى و ادبى با افزوده‏ها و ...

ناشر :تابران

نویسنده :طوسى - بهرام

محل نشر :مشهد

تاریخ نشر :1382/07/26

نوبت ویرایش :3

قیمت :12000

قطع :وزیرى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :184

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :4

تیراژ :2000

شابک :9649235515

موضوع :

1 -فن نگارش

2 -مقاله‏نویسى

 

 

هنر نویسندگى یا رهنمودى براى نویسندگان، گویندگان و خوانندگان

ناشر :نشر مطهر

گرداورنده :دوانى - على

محل نشر :تهران

تاریخ نشر :1373/04/29

قیمت :800

قطع :رقعى

جلد :شومیز

تعداد صفحه :87

نوع اثر :تالیف

نوبت چاپ :3

تیراژ :3300

 

 

نقطه گذارى در خط فارسى

آرام، احمد راهنماى کتاب، دوره 4 ش 1 )فروردین 1340) ص 14 - 19 و ش 2 )اردیبهشت 1340) ص

108 - 115.

 

 

چند پیشنهاد درباره روش نگارش و خط فارسى

آشورى، داریوش: نشر دانش، سال ششم، ش 6 )مهر و آبان 1365) ص 2 - 8.

 

 

چند نکته درباره خط فارسى

آل احمد، جلال، سه مقاله دیگر، تهران 1342 ص 40 - 65.

 

 

بحثى در انشا و نویسندگى

احمدى بیرجندى، احمد، انتشارات کتاب فروشى باستان، مشهد 1349.

 

 

بحثى در ادبیات فارسى

انتشارات دانش سراى راهنمایى تحصیلى مشهد)شماره 8»، مشهد 1353.

 

 

فرهنگ نشانه‏هاى اختصارى

ادیب‏پور، عبدا&، تهران 1353.

 

 

درآمدى بر چگونگى خط فارسى

ادیب سلطانى، میر شمس الدین، انتشارات امیرکبیر، تهران 1354

 

 

غلط املایى

اقبال آشتیانى، عباس، یادگار، دوره 2، شم 4 )آذر 1323) ص 1 - 5

 

 

نشان گذارى در زبان فرانسه

امشه‏اى، ابوالقاسم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1349

 

 

آیین نگارش مقدماتى

انورى، حسن، هوشنگ ارژنگى، انتشارات پیام، تهران 1365

 

 

آیین نگارش پیشرفته

انتشارات پیام، تهران 1365

 

 

روش تحقیق در دستور زبان فارسى و شیوه نگارش

اوستا، مهرداد، انتشارات عطائى، تهران 1348.

 

 

شناخت ویژگیهاى خط فارسى

نامه انجمن کتابداران ایران، دوره 7 ش 3 )پاییز 1353) ص 271 - 285.

 

 

انشا و نامه نگارى نوین

1363 ]بى جا]بذلى، على، انتشارات تکنیک، چاپ اول

 

 

آیین نامه انتشاراتى بنگاه ترجمه و نشر کتاب

[بى تا]بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران

 

 

املاى فارسى

پیشنهاد به مقام فرهنگستان سال اول ش 4 )آبان 1322); و سال دوم ش 1 )خرداد 1323)، )همین مطلب

در مقدمه لغت نامه دهخدا، تهران 1337 ص 148 نیز چاپ شده است(

 

 

فن گزارش نویسى، چگونه مى‏توان گزارش فنى بهتر نوشت

 تهران[بى تا]بیات، پرویز، انتشارات وزارت اقتصاد،

 

 

گزارش نویسى

تبرا، حبیب، انتشارات امیرکبیر، تهران 1355

 

 

اصلاح املا و رسم الخط فارسى

جمال زاده، سید محمد على، مجله دانشکده ادبیات تهران، دوره 12، ش 3)فروردین 1344) ص 319 -

311

 

 

فن تصحیح متون

جواد، مصطفى، ترجمه على محدث، نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامى مشهد، شماره 25

)زمستان 1356) ص 134 - 158.

 

 

راهنمایى نویسنده و ویراستار

جهانشاهى، ایرج، شوراى کتاب کودک، تهران 1360

 

 

آیین گزارش نویسى

حرى، عباس، انتشارات دبیرخانه هیأت امناى کتابخانه‏هاى عمومى کشور7 تهران 1371

 

 

قلمرو قلم )در آیین نگارش فارسى(

، تهران 1351.]بى تا]حکیمیان، ابولفتح،

 

 

باید - بایست - بایستى )دستور زبان(

مجله سخن، دوره 8، ش 6 )مهر 1336) ص 529 - 537

 

 

بررسى علمى شیوه خط فارسى

خلخالى، نازیلا، انتشارات ققنوس، ج اول، تهران 1375

 

 

خط آینده، آینده خط تمام اتوماتیک فارسى

خیام، مسعود، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران 1373

 

 

اشتقاق و املا در فارسى

انتشارات مدرسه عالى دختران، تهران 1350

 

 

یادداشت بردارى

دیّانى، دکتر محمد حسین، مجله مشکوْ، شماره‏هاى 12 و 13 )پاییز و زمستان 1365) ص 174 - 197

 

 

آیین نگارش تاریخ

رشید یاسمى، غلامرضا، مؤسسه وعظ و خطابه، تهران 1316

 

 

شیوه نقد و تصحیح متون

مجله سخن، سال 9 ص 105 - 110

 

 

مرجع‏شناسى و روش تحقیق در ادبیات فارسى

ستوده، دکتر غلامرضا، انتشارات سمت، تهران 1371

 

 

چند اصل براى اصلاح املاى فارسى

شعار، جعفر، سخنرانیهاى نخستین دوره بحث درباره زبان فارسى، انتشارات فرهنگ و هنر، تهران 1352

ص 109 - 114

 

 

شیوه خط معیار

شرکت انتشارات احیأ کتاب، چاپ اول، تهران 1375

 

 

فرهنگ املایى، با مقدمه‏اى درباره روش و قواعد املأ

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 1360

 

 

چند نکته )... گفت و گویى درباره زبان پارسى(، انتشارات مؤسسه عالى حسابدارى (47)، تهران 1349

 

 

نقد و نظرى درباره رسم الخط فارسى

شهابى، على اکبر، مجله وحید، دوره 10، ش 10 )دى 1351) ص 1079 - 1088

 

 

روش صحیح گزارش نویسى تحصیلى، علمى، بازرگانى و پایان نامه

صابونچى، احمد، چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردى، تهران 1354

 

 

روش تألیف و نقد و اصلاح

صافى، قاسم، انتشارات گوتنبرگ، تهران 1364

 

 

هنر نوشتن

مرکز مدارک علمى مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزى علمى و آموزشى، چاپ چهارم، تهران 1354

 

 

هنر نوشتن و مهارتهاى مقاله‏نویسى

نشر و کتاب فرخ، چاپ پنجم، مشهد 1365

 

 

آیین درست‏نویسى، )دفتر نخست(

عماد افشار، حسین، شیوه خط و املاى فارسى، انتشارات علوم ارتباطات اجتماعى، تهران 1348

 

 

املاى فارسى

سخنرانیها و بحث درباره زبان فارسى، انتشارت فرهنگ و هنر، تهران 1352، ص 112 - 126

 

 

بحثى درباره رسخ الخط فارسى

فرشید ورد، خسرو، مجله وحید، دوره 10 ش 12 )اسفند 1351) ص 1360 - 1366، دوره 11 ش 1

)فروردین 1352) ص 79 - 82، ش 2 )اردیبهشت 1352) ص 232 - 235، ش 3 )خرداد 1352) ص 326 -

319

 

 

املاى فارسى و نشانه گذارى

انتشارت وحید، تهران 1352

 

 

راجع به رسم الخط

قزوینى، محمد، دوره 3 ش 34، )مهر 1288) ص 8

 

 

راجع به مقاله رسم الخط

بیست مقاله قزوینى، به اهتمام پور داود، انجمن زرتشتیان بمبئى (1307) ص 24 - 26

 

 

شیوه نامه نگارش

کافى، دکتر مرتضى، انتشارات امیرکبیر، تهران 1373

 

 

چگونه باید نوشت )حرف به(

کیا، صادق، مجله سخن، دوره 10 ش 3 )خرداد 1338) ص 235، ش 5 )مرداد 1338) ص 462 - 463

 

 

کتاب‏شناسى زبان و خط

گُلبن، محمد، مرکز اسناد فرهنگى آسیا، تهران 1356

 

 

تراز یا روش نویسندگى

مبشرى، اسدا&، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران 1359

 

 

رسم الخط فارسى از قرن ششم تا قرن سیزدهم هجرى

متینى، جلال، مجله دانشکده ادبیات مشهد، دوره 4 ش 3 )پاییز 1347) ص 135 - 162

 

 

انشأ اعلى

محمد، چاپ بمبئى 1339

 

 

دستور دبیرى، تصحیح عدنان صادق ارزى

محمد بن عبدالخالق المهینى، انتشارات دانشکده الهیات دانشگاه آنقره 1962

 

 

رسم الخط مرکز نشر دانشگاهى

مرکز نشر دانشگاهى، تهران 1361 )پلى کپى(

 

 

نقطه گذارى در خط فارسى

مشرف الملک، محمد، مجله راهنماى کتاب، دوره 4، ش 9 )آذر 1340) ص 826 - 832، ش 11 و 12

)بهمن و اسفند 1340) ص 1008 - 1013

 

 

چگونه باید نوشت

معین، محمد، مجله سخن، دوره 10، ش 3 )خرداد 1338) ص 233 - 235

 

 

راهنما براى تهیه گزارش تحقیقى

مهرآسا، امیرهوشنگ، دانشکده علوم ادارى و مدیریت بازرگانى، تهران 1348 )پلى کپى(

 

 

بحثى در باب رسم الخط فارسى

مینوى، مجتبى، مجله سخن، دوره 10 ش 8 )آبان 1338) ص 805 - 807

 

 

خط فارسى را چگونه باید نوشت

مجله سخن، دوره 10 ش 7 )مهر 1338) ص 699 - 708

 

 

)و دیگران( نکاتى در باب رسم الخط فارسى

مؤسه انتشارت و چاپ دانشگاه تهران، تهران 1351

 

 

غلط ننویسیم، فرهنگ دشواریهاى زبان فارسى

نجفى، ابولحسن، مرکز نشر دانشگاهى، چاپ اول، تهران 1366

 

 

فن نویسندگى

وزین پور، نادره، مؤسسه عالى علوم ارتباطات اجتماعى، تهران 1349

 

 

اصول گزارشى نویسى

ویدال هال، جودیت، راهنماى نوشتن گزارشهاى علمى و ادارى، ترجمه و تلخیص محمد نقى مهدوى،

مرکز اسناد و مدارک علمى، تهران 1366.

 

 

دیکته فارسى یا شیوه نوشتن فارسى

یغمایى، حبیب، مجله یغما، دوره 17 ش 9 )آذر 1343) ص 393 - 396.

 

 

 

 

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۱

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی