کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
راه نجات روحانیتِ امروز by: کاظم استادی

 تکنولوژی­های جدید و ابزارهای ارتباطیِ جدید، جدای از همۀ مزایایی که دارد، می­تواند تهدید کنندۀ و یا حداقل، موجب بروز برخی مشکلات برای افراد یا گروه­هایی گردد.

تا پیش از این، اگر طلبه یا روحانی­ای، ناخواسته یا خدای ناکرده به وسوسه و القائات شیطانی، مرتکب اشتباه و گناهی می­شد، عدۀ بسیار محدودی از اجتماعِ مردم، متوجه و مطلع از این خطا می­شدند.

امّا امروزه، اگر سری به اینترنت و رسانه­های ارتباط جمعی و اجتماعی بزنیم، به وضوح مشخص است که اگر خطایی از روحانیت سر بزند، اخبار و اسناد آن به سرعت و وسیع منتشر می­شود؛ و در دسترس همگان قرار می­گیرد.

بدون تردید، این وضعیت و گسترش این تهدید، موجب صدمه دیدن وجهۀ عمومی روحانیت، و به طبع آن، صدمه دیدن نهادهای مرتبط با آن، همانند «نظام اسلامی» می­گردد.

اگر این وضعیت خطرناک، ادامه یابد، در آینده­ای نزدیدک، روحانی به معنای واقعی آن، نزد مردم ایران، جایگاه معنوی و ارشادی خود را کاملاً از دست خواهد داد. و همانندِ موقعیت کشیش­های امروز غرب می­گردد.

به نظر می­رسد دو راه­کار برای جلوگیری از صدمه دیدن جایگاه روحانیت، کارساز است. یکی، توصیه روحانیون به تقوای الهی بیشتر و تأکید به پرهیز از نگاه شغلی و صنفی به تحصیل علوم اسلامی است. و دیگری پرهیز یا به کاگیری حداقلِ زمانِ استفاده از لباس روحانیت می­باشد. چراکه، لباس یک شاخصه است.

می­دانیم که؛ نقد و بررسی هیچ گروه و صنفی بدون وجود شاخصه­های شناسائی آن گروه و صنف، در جامعه آماری کشور، تحقق نمی­یابد. به عبارت ساده­تر و به عنوان مثال؛ وقتی می­توان رشد علمی و یا فساد عملیِ جامعه دانشگاهیان را مورد بررسی قرار داد، که مشخصه و معیاری برای تشخیص دانشجو و دانشگاهی بودن افراد، وجود داشته باشد.

به عنوان نمونه؛ وقتی فردی قصد خودکشی دارد، چه این عمل او منجر به فوت شود یا نشود؛ تا هنگامی که کارت دانشجوئی یا مشخصۀ دیگر از فرد مورد نظر در دسترس نباشد، (که اثبات شود فرد خاطی دانشجو است،) نمی­توان عمل او را در آمار خودکشی بین دانشجویان محسوب و اعلام کرد. بنابراین، بدون مشخصه شناسائی، عمل خودکشی وی، در گروه دانشگاهیان نمی­گنجد و در دایرۀ کلی­تری همانند افراد شهر یا کشور یا حداکثر در یک صنف دیگرِ غیر دانشگاهی، در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین، موجب خدشه به اعتبار دانشگاهیان نخواهد بود.

همین وضعیت در گروه و صنف روحانیت، قابل تعمیم است. یعنی تا وقتی، فردی معمم نباشد یا دارای کارت تحصیلی حوزۀ علمیه نباشد، در جامعۀ آماری روحانیت محسوب نمی­گردد.

اکنون، بسیاری از ملبسین به لباس روحانیت، مشغولِ وظایف اصلی این لباس نیستند. به این معنی که از وظایف تاریخی این نهاد، دور افتاده­اند. افراد روحانیِ بسیاری هستند که سالهایی تحصیل نموده و ملبس به لباسِ روحانیت شده­اند؛ امّا اکنون به درس و بحث و تبلیغ علوم اسلامی (که شاید به لباس روحانیت نیاز داشته باشد،) مشغول نیستند؛ به عنوان مثال؛ کارمند ادارات دولتی یا نیمه دولتی هستند یا شغل­های اجتماعی دیگری همانند چاپ و نشر دارند، که الزاماً مرتبط با لباس روحانیت نیست.

آنها ممکن هست با همین وضعیت و لباس، ده­ها سال زندگی کنند، با اینکه نیازی به این لباس نداشته باشند. ایشان، کلاه خودشان را قاضی کنند؛ که اگر نمی­توانند زندگی مشابهی همانند رسول خدا و ائمه هدی در رفتار و اخلاق و سیرۀ زندگی خود داشته باشند، شایسته است از لباس روحانیت، دوری کنند.

در زندگی شهر نشینی امروزی، مشکلات فراوانی وجود دارد که همه آنها دست به دست هم می­دهند و می­توانند معنویت و جایگاه تاریخی روحانیت را تحت­الشعاع قرار دهند.

یک روحانیِ ملبس به لباسِ منسوب به پیامبر(ص)، در این مسیر زندگیِ سختِ امروزی، زمانی می­تواند الگو و معرّف عملیِ گرایش به اسلام و معنویت شود، که از بسیاری حقوق و آزادی­های شخصیِ خود بگذرد و ایثار نماید. تا در اذهان مردم مورد قبول واقع گردند.

اگر نمی­توانیم به گونه­ای زندگی کنیم که زندگی ما، یادآور حداقل­هایی از اخلاق و رفتار و سیرۀ معصومین باشد؛ چه نیاز است که مشخصه­ای داشته باشیم که نمادِ منسوب به آن بزرگواران باشد؛ و رفتارِ ناپسند یا حتی به دور از عرفِ ما، موجب وهن جایگاهِ روحانیت و صدمه دیدن اسلام و نظام اسلامی گردد.

به نظر می­رسد آنهایی باید ملبس به لباس روحانی شوند و یا باشند، (البته تعداد این افراد بسیار محدود است.) که؛ رویۀ زندگی­شان موجب پیشرفت و گرایشِ عملی به اسلام گردد. اگر این چنین نیست، تلبّس به لباس روحانیت، نمی­تواند برای رضای خدا باشد؛ و آنچه برای رضایِ او نیست، لاجرم مورد پشیمانیِ انسان در یوم­الدین واقع می­گردد.

روحانیِ معممِ عزیز، جلوی ضرر را هر گاه بگیرید، منفعت است. اگر نمی­توانید پیامبرگونه زندگی و رفتار کنید، همین امروز لباس عادی بر تن کند، که موجب خشنودی پروردگار خواهد شد.

 گناه کردن پنهان به از عبادت فاش

اگر خدای پرستی هواپرست مباش

به عین عجب و تکبر نگه به خلق مکن

که دوستان خدا ممکن‌اند در او باش

برین زمین که تو بینی ملوک طبعانند

که ملک روی زمین پیششان نیرزد لاش

به چشم کوته اغیار درنمی‌آیند

مثال چشمۀ خورشید و دیدۀ خفاش

کرم کنند و نبینند بر کسی منت

قفا خورند و نجویند با کسی پر خاش

ز دیگدان لئیمان چو دود بگریزند

نه دست کفچه کنند از برای کاسهٔ آش

دل از محبت دنیا و آخرت خالی

که ذکر دوست توان کرد یا حساب قماش

به نیکمردی در حضرت خدای، قبول

میان خلق به رندی و لاابالی فاش

قدم زنند بزرگان دین و دم نزنند

که از میان تهی بانگ می‌کند خشخاش

کمال نفس خردمند نیکبخت آن است

که سر گران نکند بر قلندر قلاش

مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست

نظر به حسن معادست نه به حسن معاش

اگر ز مغز حقیقت به پوست خرسندی

تو نیز جامۀ ازرق بپوش و سر بتراش

مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست

کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش

وز آنچه فیض خداوند بر تو می‌پاشد

تو نیز در قدم بندگان او می‌پاش

چو دور دور تو باشد مراد خلق بده

چو دست دست تو باشد درون کس مخراش

نه صورتیست مزخرف عبادت سعدی

چنانکه بر در گرمابه می‌کند نقاش

که برقعیست مرصع به لعل و مروارید

فرو گذاشته بر روی شاهد جماش

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳٩۳/۳/۱٢

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی