کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
احکام نشر by: کاظم استادی

 

                                                                        احکام نشر

مطابق با نظر فقهى 22  تن از مراجع و مجتهدین

اگه به رساله هاى توضیح المسایل مراجع تقلید مراجعه نمایید به ندرت مسایلى پیرامون نشر و انتشارات در آن

ملاحظه میکنید. از آنجایى که حوزه نشر گستردگى فراوانى دارد نیاز مبرم بود تا مسایلى مبتلا به از این حوزه،

استفتا شود تا مکلفین براى عمل به وظیفه خود منابعى را در دست داشته باشند. بنابراین بنده سى و هفت

استفتأ تنظیم نمودم و از مراجع محترم;

آیت‏الله خامنه‏اى:

آیت‏الله محمدتقى بهحت:

آیت‏الله فاضل لنکرانى:

آیت‏الله مکارم شیرازى:

آیت‏الله صافى گلپایگانى:

آیت‏الله نورى همدانى:

آیت‏الله شبیرى زنجانى:

آیت‏الله حسینعلى منتظرى:

آیت‏الله جعفر سبحانى:

آیت‏الله حسین روحانى:

آیت‏الله سید صادق شیرازى:

آیت‏الله سید سعید طباطبائى حکیم:

آیت‏الله علوى گرگانى:

آیت‏الله محقق کابلى:

آیت‏الله عزالدین موسوى زنجانى:

آیت‏الله سیدمحمد حسینى‏شاهرودى:

آیت‏الله مدنى تبریزى:

آیت‏الله مسلم ملکوتى:

آیت‏الله حسین مظاهرى:

آیت‏الله محمدعلى گرامى:

آیت‏الله یوسف صانعى:

آیت‏الله مدرسى یزدى:

آیت‏الله دوزدوزانى:

جواب خواستم و آن مجموعه را به صورت کتابى 240 صفحه اى منتشر نمودم. اکنوه مقدمه و سوالات این

استفتائات در محضر شماست.

 


 

پیشاپیش اگر خوانندهگان گرامى آن کتاب، در پاسخ سؤالات برخى ناهمگونى‏ها مى‏بینید در بسیارى از موارد به خاطر این است که پاسخ‏دهندگان از سؤال، برداشت‏هاى مختلف داشته‏اند، مثلاً در سؤال اول:

# کتابى توسط ناشر چاپ مى‏شود، که در آن غلط املائى و یا صفحاتى سفید و یاناقصى در فرم‏ها وجود دارد،

آیا ناشر مجاز است آن کتاب‏ها را نشر دهد و بفروشد؟

این سؤال چند فرض دارد;

فرض اول:

آیا توزیع و پخش کتابى که غلط یا ناقصى دارد جایز است یا خیر؟

مثلاً کتاب حدیثى که در آن برخى کلمات غلط نوشته شده و یا حتى قرآنى که برخى کلمات آن اشتباه ثبت

شده است; و همچنین است در نقص، حال آیا توزیع و نشر این کتاب معیوب، شرعاً جایز است یا خیر؟

فرض دوم:

آیا فروش کتابى که غلط یا ناقصى دارد از حیث احکام بیع صحیح است یا خیر؟

مثلاً کتابى را خریدار خریده است و مشخص شده که این کتاب معیوب است )یعنى ناقص یا مغلوط است(، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ به عبارت دیگر فروش و نشر کتاب معیوب چه حکمى دارد؟(194)

پس از این دو فرض، فرض‏هاى دیگرى وجود دارد; یعنى در سؤال، موارد مختلف است، مثلاً نوع کتاب،

مقدار غلط و ناقصى، نوع واگذارى، انواع خریدار و فروشنده، مشخص بودن یا نبودن غلط یا نقص، اطلاع یا عدم اطلاع خریدار و فروشنده و فرض‏هاى دیگر، مثلاً:

ممکن است پرسش از این باشد که آیا جائز است ناشر کتاب معیوب را بى‏آنکه به مشترى اعلام کند به او بفروشد و مشترى هم هنگام خرید از معیوب بودن آن بى‏اطلاع باشد، یا واجب است اعلام کند و اگر اعلام واجب است و فروش آن بدون اعلام جایز نیست، آیا معامله باطل است یا صححیح.

و اگر صحیح است مشترى در همه موارد حق فسخ دارد یا فقط مى‏تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد و یا لازم است فروشنده کتاب ناقص را بگیرد و کتابى کامل به او بدهد و اگر حق فسخ دارد مى‏تواند فسخ نکند و تفاوت را بگیرد.

و آیا در صورتى که مشترى از معیوب بودن کتاب خبر داشته، حکم شرعى چیست.

و آیا اگر فروشنده هم هنگام فروش از معیوب بودن کتاب بى‏اطلاع بوده حکم شرعى چیست.

و آیا بین عیب کم مانند یک صفحه ناقص بودن و مثلاً پنجاه صفحه ناقص بودن فرقى هست.

و مسأله دیگر اینکه اگر مؤلف راضى نباشد کتاب او که با غلط چاپ شده منتشر شود، تکلیف و حکم شرعى چیست.

و مسأله دیگر اینکه اگر مؤلف کتابى را براى چاپ در اختیار ناشرى گذاشت و او بدون تصحیح و پرغلط چاپ کرد، حکم شرعى چیست.

بنابراین اگر در پاسخ سؤال اول، فتواهاى مختلف مى‏بینید بخشى از آن مربوط به این است که هرکدام از پاسخ

دهندگان به یک صورت از سؤال پاسخ داده‏اند، مثلاً; آىْ‏الله بهجت مرقوم داشته‏اند: »اگر اعلام کند مانعى ندارد.« اما صورت عدم اعلام و بقیه را متعرض نشده‏اند و حتى اینکه اگر اعلام نکرد معامله باطل است و یا صحیح است و فقط براى اعلام نکردن، گناهکار است را نفرموده‏اند. و همینطور...(195)

1.کتابى توسط ناشر چاپ مى‏شود، که در آن غلط املائى و یا صفحاتى سفید و یاناقصى در فرم‏ها وجود دارد، آیاناشر مجاز است آن کتابها را نشر دهد و بفروشد؟

2. بعضى مواقع، کتاب چند سال در انبار مى‏ماند تا بفروش برسد، آیا ناشر مى‏تواند قیمت پشت جلد آنها را تغییر دهد و به قیمت روز بفروشد؟ و همچنین آیا کتاب ناشر دیگرى را مى‏توان با تغییر قیمت پشت جلد آن فروخت؟

3. از چاپ کتابى توسط وزارت ارشاد اسلامى جلوگیرى شده، خسارت و هزینه‏هاى کتاب به عهده مؤلف

است یا ناشر و یا وزارت ارشاد اسلامى؟(196)

4. شخصى به عنوان مؤلف، کتابى را به ناشرى براى چاپ مى‏سپارد، پس از چاپ معلوم مى‏شود، مؤلف کتاب شخص دیگرى است، تکلیف کتاب، حق‏تألیف و هزینه‏هاى انجام شده با کیست؟

5. مؤلفى، کتابى مشابه کتاب قبلى خود تألیف مى‏کند و به ناشر دیگر مى‏دهد، ناشر کتاب اوّل آیا حق جلوگیرى از نشر کتاب مشابه را دارد؟

6. پس از چاپ کتاب، معلوم مى‏شود در یکى از مراحل فنى چاپ کتاب، اشکالاتى در متن کتاب پدید آمده، خسارت به عهده ناشر است یا عوامل فنى )مثل لیتوگرافى و یا چاپ‏خانه و...(؟(197)

7. ناشرى کتابى را چند سال است چاپ نمى‏کند، آیا مؤلف مجاز است کتاب را به ناشر دیگرى واگذار کند؟ و

آیا اگر ناشرى چاپ کتابى را معطل نماید، مؤلف مى‏تواند از او خسارت بگیرد؟(198)

8. آیا ناشر یک کتاب، حق واگذارى آن کتاب مؤلف را، به ناشر دیگرى دارد؟(199)

9.آیا مى‏توان کاغذ تعاونى را که براى چاپ یک کتاب گرفته شده، در بازار فروخت و بعداً کاغذ آزاد خریدارى شود و آن کتاب چاپ گردد؟ و همچنین آیا با کاغذ تعاونى‏اى که به کتاب خاصى تعلق گرفته است، مى‏توان کتاب دیگرى چاپ نمود؟

10. آیا مؤلفى که فقط براى یک چاپ کتابش را به ناشر واگذار کرده، براى واگذارى چاپ دوم کتاب به ناشر دیگر، باید فیلم و زینک کتاب را از ناشر اول خریدارى کند؟(200)

11. ناشرى کتابى را با هزینه مؤلف و براى مؤلف چاپ مى‏کند و بعدها مالیات یا هزینه‏اى به آن کتاب تعلق مى‏گیرد آیا باید ناشر پرداخت کند و یا مؤلف؟(201)

12. هزینه‏هایى که ناشر براى بهبود کیفیت کتاب انجام مى‏دهد، مثل ویراستاى و... آیا مى‏تواند از مؤلف

دریافت کند؟

13. اگر مسؤولیتى قانونى، ناشى از چاپ یک کتاب ایجاد شود، این مسئوولیت بر عهده ناشر است یا

مؤلف؟(202)

14. تغییر قطع یک کتاب و یا مقدار تیراژ، تأثیرى در فسخ قرارداد کتاب دارد یا نه و آیا مؤلف مى‏تواند ادعاى

خسارت نماید؟(203)

15. چاپ کتاب در موضوعات و مسائل مختلف چگونه است و آیا محدودیتى دارد؟ و همچنین حکم چاپ

کتابهایى که شبهه برانگیز، چگونه است؟

16. کتابى به نظر ناشر مفید است، ولى اداره ارشاد اجازه نشر آن را نمى‏دهد، آیا مى‏توان بدون اجازه ارشاد آن

کتاب را چاپ کرد؟

17. به طورى کلى، حق )دائمى و موقت( تألیف، ترجمه، نوشته و یا چاپ کتاب در اسلام چگونه است؟ و آیا این حق مشمول مرور زمان مى‏شود؟

18. پشت قرآن و یا کتب ادعیه، قیمت فروش درج مى‏شود حکم آن چگونه است؟

19. ناشرانى که فقط بعضى از جزهاى قرآن مثل جز سى و یا جز اول را چاپ مى‏کنند حکم آن چیست؟ و همچنین آیا مى‏توان فقط ترجمه قرآن را به صورت کتابى مستقل چاپ نمود؟

20. در چاپ یک کتاب، آیا مى‏توان در مطالب آن دخل و تصرف نمود و یا بعضى از مطالب آن را حذف کرد؟

21. مبادله کتاب )پشت جلد به پشت جلد( که بین ناشران رایج است آیا صحیح است یا خیر؟

22. آیا مى‏توان کتابى را که زیر چاپ است به صورت نسیه و چکى فروخت؟(204)

23. افرادى که اطلاعات مذهبى ندارند، مى‏توانند به عنوان ناشر، کتابهاى مذهبى نشر دهند؟

24. آیا اگر موقع فروش کتاب، تاریخ چاپ آن را در شناسنامه کتاب تغییر دهیم، اشکال دارد؟

25. چاپ کتاب عکس و نقاشى چه حکمى دارد؟ و همچنین چاپ کتابهایى که حاوى تصاویر زنان و دختران

مى‏باشد، چه علمى و چه غیر علمى آن چگونه است؟

26. کتابهایى که در چاپهاى جدید آن، مرتب اضافات دارد و تغییر مى‏کند )مثل فرهنگ‏هاى زبان و...( آیا مى‏توان چاپهاى قبلى آن را که هنوز در انبار مانده است، فروخت؟ و همچنین فروش کتابهایى که مطالب آن کلاً متروک شده است و قابل استفاده نیست چه حکمى دارد؟

27. آیا چاپ نهج‏البلاغه و صحیفه سجادیه و امثال آن، از جهت حق تألیف، براى سادات حقى ایجاد مى‏کند; و ناشر باید مبلغى را به عنوان حق سادات به حاکم شرع پرداخت کند؟

28. کتابى، فروش بسیار زیادى دارد، آیا مؤلفان و یا ناشران دیگر مى‏توانند کتابى همنام و هم مطلب آن چاپ کنند؟

29. تجدید چاپ کتابها و مقاله‏هایى که از خارج وارد شده و یا در داخل جمهورى‏اسلامى چاپ مى‏شوند،

بدون اجازه ناشران آنها چه حکمى دارد؟ و آیا این شامل تمام کتاب است یا مى‏توان بخشى از آن را منتشر

نمود؟

30. آیا جایز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنرى، مبلغى را در برابر زحماتشان و یا به عنوان

حق‏تألیف در مقابل تلاش و وقت و مالى که براى انجام آن کار صرف کرده‏اند، تقاضا نمایند؟

31. اگر مؤلف یا مترجم یا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغى را دریافت کند و در عین حال براى خود حقى را نسبت به چاپهاى بعد شرط کند، آیا مى‏تواند در چاپهاى بعدى حق خود را از ناشر مطالبه نماید؟

دریافت این مبلغ چه حکمى دارد؟

32. اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چیزى در مورد چاپهاى بعدى ذکر نکرده باشند، آیا جایز است ناشر بدون کسب اجازه مجدد و پرداخت مبلغى به آن، مبادرت به تجدید چاپ نماید؟

33. در صورتى که مصنف به علت سفر یا فوت و مانند آن غایب شود، درباره تجدید چاپ از چه کسى باید

کسب اجازه شود و چه کسى باید پول را دریافت کند؟ و آیا ناشر موظف است که ورثه او را پیدا کند تا حق‏تألیف کتاب را به آنها پرداخت کند؟

34. آیا چاپ کتاب بدون اجازه مؤلف آن و با وجود عبارت »حقوق چاپ براى مؤلف محفوظ است«، جایز است؟ و همچنین چاپ کتابهایى که مؤلف آنها ناشناخته است، چه حکمى دارد؟ و در چه مواردى ناشر مى‏تواند حق تألیف کتاب را به مؤلف پرداخت نکند.

35. آیا عناوین و نامهاى تجارى فروشگاه‏ها و شرکتها مختص مالکان آنهاست بطورى که دیگران حق نامگذارى فروشگاه‏ها و شرکتهاى خود را به آن نامها ندارند؟ به عنوان مثال فردى فروشگاهى به نام خانوادگى‏اش دارد آیا فرد دیگرى از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذارى کند؟ و آیا فردى از خانواده‏هاى دیگر حق نامگذارى فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟

36. بعضى از اشخاص به مغازه‏هایى که فتوکپى و زیراکس از اوراق و کتابها مى‏گیرند مراجعه کرده و درخواست تصویربردارى از آنها را مى‏نمایند و صاحب مغازه که از مؤمنین است تشخیص مى‏دهد که کتاب یا اوراق و یا مجله فوق براى همه مؤمنین سودمند مى‏باشد

آیا جایز است بدون اجازه صاحب کتاب از آنها تصویربردارى کند و آیا اگر بداند که صاحب کتاب راضى به این کار نیست در حکم تفاوتى بوجود مى‏آید؟

( جایز است و آیا تفاوتى با درج عبارت »حق تکثیرdisk37. آیا نسخه‏بردارى و تکثیر از نوارهاى کامپیوترى ) محفوظ است« مى‏کند؟ و بر فرض حرمت، آیا این حکم مختص نوارهایى است که در ایران تدوین شده‏اند یا شامل نوارهاى بیگانه هم مى‏شود؟ و با علم به اینکه بعضى از دیسک‏هاى کامپیوترى با توجه به اهمیت محتواى آنها، بسیار گرانبها هستند؟

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۱

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی