کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
کنابشناسی خط فارسی by: کاظم استادی

کتابشناسى خط فارسى

 کاظم استادى

باسمه‌تعالى

مقدمه

تدوین و تنظیم کتابشناسى، کارى طاقت‌فرسا و زمانبر و ناشیرین است؛ هیچ هیجانى ندارد، هم مراجعه کنندگان محدود دارد و معمولا در کتابفروشیها به دید کتاب بنجل به آن مى‌نگرند. و شاید سالهاى سال در انبار ناشران مى‌ماند. از این مهم‌تر تا مراجعه به آن نشود، کاستى‌ها و نقص‌هاى آن مشخص نمى‌شود.

با این وصف، کسانى که اقدام به تدوین و تنظیم کتاب‌شناسى مى‌کنند اگر وقت زیاد و دقت فراوان صرف کار نکنند که حتماً کارى پخته و مطمئن نخواهد بود. و اگر عمر گرانمایه خود را صرف کنند و ساعتها براى تصحیح و پیدا کردن یک تاریخ نشر یا ناشر و یا نام مؤلف صرف نمایند، شاید خواننده آن به هیچ وجه متوجه زحمات و تلاش و وقت بسیارى که مؤلف براى تدوین کتاب‌شناسى گذاشته، نشود و در صورتى که کتاب‌شناسى یک موضوع، براى مؤلفان و محققان آن موضوع، جزء حیاتى‌ترین ابزارهاى موفقیت به حساب مى‌آید و قدم اول در تألیف کتابهاى تحقیقى مراجعه به کتاب‌شناسى آن موضوع است.

از سوى دیگر تنظیم کتاب‌شناسى واقعآ دشوار و خسته کننده است.[1]  زیرا  تدوین‌گر با یک سرى اعداد و اسامى و عناوین سرکار دارد که اگر خوب دقت کند باز در مراحل حروفچینى و صفحه‌آرایى، زمینه اشتباه او مهیاست. اگر اغلاط کتابهاى معمولى را بتوان با خواندن کلمات قبل و بعد تشخیص داد امّا در کتاب‌شناسى اگر در مراحل حروفچینى قصورى رخ دهد به هیچ عنوان بدون تطبیق مکرر و دقیق نمى‌توان اشتباهات را تشخیص داد، شاید راحت‌ترین نوع کتاب‌شناسى، کتاب‌شناسى توصیفى در زیر موضوعات باشد. چرا که اعداد و ارقام و عناوین و اسامى کمترى دارد و بیشتر معرفى موضوعى کتاب مدنظر است.

همه اینها گفته شد تا شاید نقاط ضعف احتمالى این کتاب‌شناسى بخشیده شود و همچنین قدردانى کوچکى از زحمات عزیزان قبل از من باشد.

براى تدوین کتاب‌شناسى خط فارسى به چهار منبع مراجعه شد. ابتدا «کتاب‌شناسى زبان و خط» که توسط جناب آقاى محمد گلبن تهیه و تنظیم شده و در بهار سال 1356 شمسى، توسط مرکز اسناد فرهنگى آسیا منتشر شده است.

این کتاب 210 صفحه مى‌باشد که چهل صفحه از آن ضمائم خوبى شامل انواع خطوط اختراعى و نمونه صفحات برخى از کتابهاى معرفى شده مى‌باشد.

در تدوین این کتاب‌شناسى، گذشته از استفاده از چندین مجموعه غنى کتاب،[2]

چهارده فهرست و کتاب‌شناسى و دویست و چهارده نشریه ادوارى ـ که مشخصات آنها در پایان این کتاب مندرج است ـ بررسى و فهرست‌نویسى شده است.

این کتاب‌شناسى در دو بخش تنظیم شده و 2459 عنوان کتاب را معرفى نموده است که ما از بخش دوم آن که بخش خط مى‌باشد 742 عنوان کتاب را اخذ نمودیم.

دوم؛ کتاب‌شناسى خط و خوشنویسى که توسط سرکار خانم ناهید حبیبى در 464 صفحه تنظیم شده است و در سال 1375 توسط انجمن هنرهاى تجسمى منتشر شده است.

منبع و مبناى اصلى این کتاب همان کتاب‌شناسى جناب آقاى گلبن است و تمامى 742 عنوان کتب پیرامون خط آن کتاب در کتاب خانم حبیبى درج شده است بعلاوه کتب دیگرى که به آن افزوده شده است.

این کتاب شامل معرفى 2427 عنوان کتاب فارسى و غیر فارسى مى‌باشد. که حجم زیادى از آن صرف معرفى کتب آموزش خوشنویسى شده است. همچنین ترتیب موضوع بندى آن همانند کتاب آقاى گلبن مى‌باشد. از این کتاب‌شناسى نیز تعداد حدود 430 عنوان کتاب اخذ نمودیم، که شامل معرفى کتب خوشنویسى نمى‌شود.[3]

 

منبع سوم؛ کتاب‌شناسى خط‌وکتابت مى‌باشد که آن‌نیز توسط خانم حبیبى آزاد در 296 صفحه تنظیم شده و توسط وزارت ارشاد در سال 84 به مناسبت کنفرانس لوح تا لوح (پیدائى سیر و تحول خط و کتابت) منتشر شده است.

در این کتاب حدود دو هزار عنوان کتاب معرفى شده است. تفاوت این کتاب با کتاب قبلى خانم حبیبى در آن است که بسیارى از عنوانهاى کتاب پیشین ایشان در این کتاب حذف شده[4]  و بسیارى از عنوانهاى جدید در آن اضافه شده است. با دقتى  

که کردم شاید بیشترین عناوین کتابهاى تغییر خط فارسى از این کتاب‌شناسى حذف شده است، به هر صورت، از این کتاب‌شناسى نیز ما حدود 200 عنوان اخذ نمودیم.

منبع آخر؛ تحقیق کتابخانه‌اى و اینترنتى اینجانب مى‌باشد، که حاصل این تلاش حقیر، حدود ششصد عنوان کتاب پیرامون خط فارسى بود که به منابع قبلى افزوده شد.[5]  البته، تعداد کمى از این عناوین مربوط به آثار چاپ‌شده پس از  کتابشناسى‌هاى قبلى است، و اکثراً مربوط به عناوینى است که از دید کتابشناسان قبلى جامانده‌اند.

در این میان، حدود صد عنوان کتاب در کتاب‌شناسهاى قبلى، داراى عناوین تکرارى بود، که آنها نیز حذف گردید. تعدادى از عناوین هم یک عنوان بوده‌اند و همزمان یا در زمان متفاوت، در چند جا منتشر شده‌اند، آنها را تا حد امکان مشخص نموده‌ام. و نیز حدود 100 مورد اشتباه تایپى در اعداد و ارقام کتابشناسى‌ها قبلى وجود داشت، که تصحیح شدند.

کتاب‌شناسى که پیش روى شماست، قصد نداشته است کتب آموزشى خوشنویسى را معرفى نماید.[6]  و بیشتر توجه به خود خط فارسى داشته است.

بنابراین در کتاب حاضر 1957 عنوان کتاب، مقاله و پایان‌نامه، پیرامون خط فارسى، معرفى شده است، که کاملترین منبع کتابشناسى خط فارسى تا کنون مى‌باشد.

براى حسن انجام کار، مؤلف یک کتاب‌شناسى، موظف است تک تک کتب را حضورى، ملاحظه و ملاقات، نماید. البته این کار بسیار دشوار است و تحقق آن، کل طول عمر یک مؤلف را طلب مى‌کند. بنابر این، خوانندگان عزیز باید به همین کتابشناسى‌هاى ناقص، اکتفا کنند و براى مؤلفین آن طلب رحمت نمایند. ان شاء الله[1] ـ مثلا به عنوان نمونه براى یافتن مشخصات بیشترى از یک مقاله که فقط نام نشریه را به همراه داشتمجبور شدم 45 شماره نشریه را بررسى کنم.

[2] - مثلا: کتاب در پیرامون تغییر خط فارسى، یحیى ذکاء.

[3] ـ براى جلوگیرى از حجیم شدن کتاب مخصوصا از ذکر این عناوین صرفنظر کردیم؛ علاقمندان بهاطلاعات کتب خوشنویسى، مى‌توانند به همان کتاب خانم حبیبى مراجعه نمایند.

[4] - این حذف‌هاى سیاسى، کار تنظیم را بسیار مشکل نمود و مجبور شدیم دو کتاب را کامل با هم تطبیق نماییم تا موارد حذف شده را دوباره به مجموعه اضافه کنیم.

[5] ـ براى اطلاع بیشتر، مى‌توانید به کتابشناسى مختصر پیرامون خط، از پرویز اذکائى (که در آن حدودشصت عنوان کتاب معرفى شده است.) و کتابشناسى‌هاى پایان‌نامه‌هاى خط و خط فارسى و نیز الذریعه ومجلات هنر و مردم و فهارس نسخ خطى، مراجعه فرمایید.

[6] ـ طالبین عناوین خوشنویسى مى‌توانند به منابع قبلى معرفى شده مراجعه نمایند.


براى روشن شدن سختى کار، به عنوان نمونه، به معرفى آثار خطى فتحعلى آخوندزاده، پیرامون تغییر خط، در سه منبع قبل و بررسى اینجانب، مى‌پردازیم؛ تا اندکى سختى و مشکلات کار، مشخص شود.

 

کتابشناسى خط و زبان، نوشته آقاى محمد گلبن :

3384 == آخوندوف، میرزا فتحعلى «الفباى اختراعى» فهرست کتابخانه مدرسه عالى سپهسالار تهران (1316): ج 2، ص 24ـ 28.

2387 == ـــــــــ «رسم خط جدید اسلام» معروض نامه میرزا فتحعلى آخوندزاده به وزارت علوم اعلیحضرت شاهنشاهى خلد الله در خصوص اسلام، یحیى ذکاء، در پیرامون تغییر خط فارسى، تهران، ناشر ؟ (1329) : ص 33.

2388 == ـــــــــ «مواد تقدیر جمعیت علمیه عثمانیه در خصوص الفبا» در پیرامون خط فارسى، تهران، ناشر ؟ (1329) ص 33.

 

کتابشناسى خط و خوشنویسى، نوشته خانم ناهید حبیبى آزاد :

1534 == اصلاح خط اسلام

رساله‌اى در خط از میرزا فتحعلى آخوند زاده فرزند محمدتقى (1227ـ 1296) در تفلیس، این رساله در پاسخ گفتار سعاوى افندى در مورد اصلاح خط اسلام نوشته شده است، پیش از این، سعاوى گفتار خود را به ترکى در روزنامه «المخبر» در لندن به سال 1284 نوشته بود.

از این نسخه در کتابخانه‌هاى ذیل وجود دارد :

1ـ نسخه‌اى با شماره 2778 با خط نستعلیق خود نگارنده و تاریخ کتابت 1285 ه .ق در کتابخانه سپهسالار[7]  نگهدارى مى‌شود.

 

2ـ نسخه‌اى دیگر با شماره 2779 و خط نستعلیق نگارند، در کتابخانه سپهسالار موجود است. این نسخه در تاریخ 1292 به کتابخانه اعتضادیه وارد شده است.

3ـ نسخه‌اى از آن با شماره 2777، همراه با فرمان سلطان عبدالعزیز عثمانى درباره همین گفتار و جواز شرعى بودن خط از جانب جمعیت علمیه عثمانیه و نامه‌هاى دیگر، در کتابخانه سپهسالار موجود است.

4ـ نسخه‌اى نیز با شماره 82 در کتابخانه زکیه قاهره، با خط نستعلیق، همراه با مقاله سعاوى افندى و ترجمه فارسى آن موجود است.

2009 == آخوند زاده، فتحعلى، 1228 ـ 1295 ه .ق.

«الفباى آخوندزاده». در پیرامون تغییر خط فارسى، ]بى‌نا، بى‌تا[.

2010 == آخوند زاده، فتحعلى، 1228 ـ 1295 ه .ق.

«الفباى اختراعى» فهرست کتابخانه مدرسه عالى سپهسالار تهران، ج 2، (1316)، 24ـ 28.

2011 و 2012 از شماره‌ها، جا افتاده

2013 == آخوند زاده، فتحعلى، 1228 ـ 1295 ه .ق.

 «الفباى جدید و مکتوبات» ]گرد آورنده حمید محمدزاده راکتور، حمید آراسلى[ باکو: فرهنگستان علوم جمهورى شوروى، 1963م.

 

کتابشناسى خط و کتابت، نوشته خانم ناهید جبیبى آزاد :

1814 == اصلاح خط اسلام

رساله‌اى در خط از میرزا فتحعلى آخوند زاده فرزند محمدتقى (1227ـ 1296) در تفلیس، این رساله در پاسخ گفتار سعاوى افندى در مورد اصلاح خط اسلام نوشته شده است، پیش از این، سعاوى گفتار خود را به ترکى در روزنامه «المخبر» در لندن به سال 1284 نوشته بود.

از این نسخه در کتابخانه‌هاى ذیل وجود دارد :

1ـ نسخه‌اى با شماره 2778 با خط نستعلیق خود نگارنده و تاریخ کتابت 1285 ه .ق در کتابخانه سپهسالار نگهدارى مى‌شود.

2ـ نسخه‌اى دیگر با شماره 2779 و خط نستعلیق نگارند، در کتابخانه سپهسالار موجود است.

این نسخه در تاریخ 1292 به کتابخانه اعتضادیه وارد شده است.

3ـ نسخه‌اى از آن با شماره 2777، همراه با فرمان سلطان عبدالعزیز عثمانى درباره همین گفتار و جواز شرعى بودن خط از جانب جمعیت علمیه عثمانیه و نامه‌هاى دیگر، در کتابخانه سپهسالار موجود است.

4ـ نسخه‌اى نیز با شماره 82 در کتابخانه زکیه قاهره، با خط نستعلیق، همراه با مقاله سعاوى افندى و ترجمه فارسى آن موجود است.

 

بررسى ما :

از آخوندزاده، حداقل سه رساله خطى موجود است.

1ـ «رسم جدید آخوندزاده در خط اسلام» که به شماره 2779 در کتابخانه مدرسه سپهسالار (شهید مطهرى) به خط مؤلف (نستعلیق) موجود است این جزوه 17 صفحه اصلى و 4 صفحه متفرقات انضمامى از غیر مؤلف دارد. بى‌تاریخ است، ولى احتمالا مربوط به سال 1274 ه .ق و به زبان فارسى و خط عربى ـ فارسى مى‌باشد.

این رساله شامل معرفى الفباى اختراعى آخوندزاده و توضیحات مربوط به آن است.

2ـ «سواد تقریر مطبوع جمعیت علمیّه عثمانیه در خصوص الف‌باى آخوندزاده» که به شماره 2777 در کتابخانه مدرسه سپهسالار (شهید مطهرى) به خط آخوندزاده (نستعلیق) موجود است. این جزوه 24 صفحه اصلى و 4 صفحه متفرقات انضمامى از غیر تألیفى دارد و مربوط است به سال 1280 ه .ق. و همچنین زبان جزوه، 16 صفحه ترکى و 8 صفحه فارسى است. و خط آن عربى ـ فارسى مى‌باشد.

این نسخه خطى، شامل دو رساله است. رساله اول، رساله‌اى ترکى است، که «جمعیت علیمّه عثمانیّه» براى الفباى آخوندزاده نوشته است. و شامل: نامه به محضر پادشاه عثمانى و نظر جمعیّت علمیّه عثمانى، پیرامون الفباى اختراعى آخوندزاده به همراه؛ سخنرانى منیف پاشا، که قبلاً در جمع جمعیّت علمیّه ایراد شده است و نیز فرمان تشویق پادشاهى عثمانى، براى آخوندزاده مى‌باشد.

و دیگرى رساله‌اى در «تحقیق پیرامون خط اسلام» تألیف آخوندزاده، که به فارسى مى‌باشد، و ضمیمه رساله قبلى شده است. در حقیقت این مجلد، دو رساله یا جزوه مى‌باشد که در یک جلد صحافى شده است.[8]

 

3ـ «معروض نامه آخوندزاده به وزارت علوم در خصوص خط اسلام» که به شماره 2778 در کتابخانه مدرسه سپهسالار (شهید مطهرى) به خط مؤلف (نستعلیق) موجود است.

این جزوه 39 صفحه اصلى و 4 صفحه متفرقات انضمامى از غیر مؤلف دارد. و مربوط به سال 1285 ه .ق و به زبان فارسى و خط عربى ـ فارسى مى‌باشد.

در این رساله، ضمن تشریح عیوب خط فارسى، تقاضا شده است تا نسبت به تغییر خط فارسى اقدام شود.

اکنون این سه عنوان کتاب (رساله، جزوه) از آخوندزاده را با عناوین معرفى شده در سه کتابشناسى مذکور قبل، مقایسه کنید.

شنیدن کى بود مانند دیدن

 

چند نکته پیرامون کتابشناسى حاضر

1ـ ترتیب موارد اطلاعات کتاب‌شناسى، به این صورت است که: عنوان کتاب یا مقاله یا پایان‌نامه / نام خانوادگى[9]  مؤلف، اسم کوچک مؤلف / ناشر یا نشریه[10]  / تعداد صفحات[11]  / مکان نشر یا کتابت / تاریخ نشر یا کتابت[12]

      

2ـ در این کتابشناسى و شاید تمامى کتابشناسى‌هاى غیر توصیفى، وجود عناوین تکرارى ناگزیر است. علت آن، چاپ شدن بعضى از کتابها و مقالات با عناوین متفاوت توسط مؤلف یا ناشر است.

براى نمونه، عنوان: شیوه خط فارسى، درباره شیوه خط فارسى، نگاهى به شیوه خط فارسى، پیرامون شیوه خط فارسى و امثال آن، که برخى موارد توسط خود مؤلف در چاپهاى مکرر تعویض و تبدیل شده‌اند، و برخى نیز، سرخود توسط ناشر یا نشریه تغییراتى یافته‌اند.

وقتى تعداد عناوین یک کتابشناسى گسترده مى‌شود، وقت و تلاش بسیار لازم است تا عناوین مکرر، بازشناسى شوند. البته، حتى‌المقدور به مواردى که برخوردیم، تذکر داده‌ایم. امّا یقینآ، مواردى نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

 

3ـ برخى مقالات و یا کتب، توسط چندین ناشر و یا در تاریخ‌هاى مختلف منتشر شده‌اند، توجه به این نکته و بازشناسى آن نیز، کارى زمان‌بر و شاید غیر ضرورى مى‌نماید. هر کجا برخورد نموده‌ایم، تذکر داده شده است و البته بسیارى موارد نیز ناگفته مانده است.

 

4ـ پر واضح است که برخى مقالات و کتب، اختصاصآ پیرامون خط و خط فارسى و برخى تنها داراى فصلى و بخشى، پیرامون خط و خط فارسى بوده‌اند. که البته جدا نمودن این عناوین نیز، احتیاج به زمان طولانى و ملاحظه حضور تمامى کتب و مقالات دارد که از آن نیز صرف‌نظر شد.

 

5ـ این کتابشناسى، صرف نظر از عنوان کلى خط فارسى، مى‌توانست داراى زیر فصل‌هایى همانند: کتیبه‌ها، اصلاح خط، تغییر خط، مشکلات خط، پیرامون خط، کلیات، تاریخچه خط و... باشد. ولى از آنجایى که ضرورت داشت ترتیب الفبایى براى تمامى عناوین حفظ شود، از آن صرف نظر نمودیم.

البته فصل‌بندى طبق موضوع، مشکلاتى نیز به همراه دارد، که یکى از آن‌ها، مشخص نبودن عناوین تکرارى، موضوع مشترک داشتن بسیارى از عناوین است. این عناوین، هم مى‌تواند در فصل مشکلات خط، قرار گیرد؛ و هم در تاریخچه خط.  اگر در هر دو واقع شود، کتابشناسى بسیار حجیم خواهد شد و اگر در یکى قرار گیرد ناقص.[13]

 

6ـ برخى از مقالات و کتابها، توسط افراد دومى تصحیح و بازنشر شده‌اند، بنابراین ممکن است ناخواسته این عناوین، مکرر ذکر شوند. در صورتى که در واقع یک اثر محسوب مى‌شوند.

 

7ـ به ندرت چند عنوان کتاب عربى یا اردو یا روسى، در این کتابشناسى به ضرورت ذکر شده است، امّا این کتابشناسى، به دنبال ذکر کتابهاى غیر فارسى نبوده است. البته کتابهاى غیر فارسىِ پیرامون خط فارسى، به نسبت تعداد قابل توجه‌اى را نیز شامل نمى‌شوند.

 

8ـ برخى عناوین ذکر شده در کتاب، توسط خودم درج عنوان شده است، به این معنى که آن مقاله یا نوشتار، داراى عنوان از پیش تعیین شده، نبوده است. البته موارد آن انگشت شمار است.

 

9ـ صورتِاملایى عناوین حتى‌الامکان که ملاحظه شد، طبقِ اصل اثر مى‌باشد.

 

10ـ برخى عناوین، شامل تیتر یک و دو و یا نوشته‌هاى فرعى در روى جلد بوده‌اند، در آنها به ذکر نوشته‌هاى عنوان اصلى بسنده شده و معمولا عبارات فرعى در پرانتز قید شده‌اند.

این نکته در تهیه کتابشناسى بسیار مشکل آفرین است. مثلا در مقاله‌اى عنوان اینگونه در صفحه ذکر شده: ایرانشناسى، مشکلات خط فارسى، خط باید اصلاح شود. «ایرانشناسى» ریز در بالاى صفحه قید شده، «مشکلات خط فارسى» با حروف بزرگ و «خط باید اصلاح» شود با یک شماره حروف کوچکتر.

بنابراین ممکن است این کتاب در کتابشناسى‌هاى دیگر، عنوانش با ایرانشناسى شروع شود و در کتاب ما با مشکلات خط فارسى، که مراجعه کنندگان عزیز باید توجه لازم را داشته باشند.

 

11ـ اینجانب قریب به اتفاق سایتها و وبلاگ‌هاى اینترنتى را نیز ملاحظه نمودم. غالب مطالبى که پیرامون خط فارسى در اینترنت وجود داشته یا موجود است، نوشته‌هاى کتب و مقالات چاپ شدهِ قدیمى و جدید است، که یا به طور کامل و یا بخشى از آنها را شامل مى‌شود. به ندرت مطلبى منتشر نشده در آن وجود دارد.

هرچند که مطالب چاپ نشده نیز، شامل تک صفحه‌هاى از برخى نویسندگان وبلاگ‌نویس است، که معمولاً نوشته‌هایى خبرى و گذرا و گاهاً سطحى مى‌باشند. بنابراین در کتابشناسى حاضر، از ذکر عناوین آنها، جز مواردى اندک، صرف نظر شد.***

در پایان، از کسانى که پیش از من، ساختمان این موضوع را بنا کردند تا من بتوانم طبقاتى بر آن اضافه کنم، سپاسگزارم. همچنین لازم است از سرکار خانم ابراهیمى (که زحمت تایپ بسیارى از صفحات کتاب را به عهده داشتند) و نیز دخترم مهدیه (که در تصحیح کتاب یاریم کرد،) سپاسگذارى نمایم.

            کاظم استادى / 2/9/ 90

 

کتابشناسى خط فارسى

 

آئین درستنویسى (دفتر نخست، شیوه خط و املاى فارسى) / عماد افشار، حسین / موسسه عالى علوم ارتباطات اجتماعى / تهران /  1349

آئین نگارش خط فارسى / انتشارات مدرسه / مدرسه / 83 ص / تهران /  1379

آئین نگارش و آموزش خط بریل فارسى / جمالى، على‌اکبر / دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى /  1374

آثار العجم[14]  / فرصت شیرازى، محمد نصیر / بى‌نا / بمبئى /  1314

آثار الوند / بهار، محمدتقى / امیر کبیر / تهران /  1337

آثار ایرانى در میسور و بنگالور / تفضلى، ابوالقاسم / آینده ؛ س 8 / تهران /  1361

آثار شوش / بهار، محمدتقى / امیر کبیر / تهران /  1337

آثار کرمان / بهار، محمدتقى / امیر کبیر / تهران /  1337

آثار هنر دست استادان ایرانى / طاهرى، شهاب / سالنامه دنیا / تهران /  1329

آداب المشق[15]  / باباشاه حالى اصفهانى / مخطوط / تهران /  940

آداب خط / بى‌نا / مخطوط / قاهره /  1177

آداب خط  / سلطان‌على مشهدى / مخطوط[16]  / 920ق

آداب خط (قواعد خط منظوم) / مجنون فرزند محمود(محمد) رفیقى مشهدىِ چپ‌نویس / مخطوط

آداب مشق/ مخطوط / 742 ق

آداب مشق / مولانا مجنون هروى / مخطوط /  1269

آداب مشق[17]  / میرعماد حسنى قزوینى سیفى / مخطوط /  1207

 

آداب نگارش / استاد جواهر رقم خوشنویس / مخطوط / سده 12ـ13ق

آداب و علوم ایرانیان قبل از اسلام و خط و زبان ایران / آموزگار، ح  / راهنما ؛ دوره 1، ش 1 / تهران /  1329

آرامگاه بابا طاهر / صفائى، ابراهیم / ارمغان ؛ س 28 / تهران /  1338

آرامى، دائرة المعارف بزرگ اسلامى / تفضلى، احمد / بى‌نا/ تهران /  1368

آرامى شاهنشاهى / مشکور، محمد جواد / فرهنگ ایران زمین ؛ س 21 / تهران /  1355

آریائیهاى حقیقى / بهنام، عیسى / نامه راه (راه نو)؛ ش 4 / تهران /  1324

آشفتگى املاى فارسى چارهپذیر است / نیسارى، سلیم / کیهان ؛ ش 7371 / تهران /  1346

آشنایى با ابزارهاى روى میز صحاف باشى / عتیقى، محمد حسین / صنعت چاپ ؛ ش 120 / تهران /  1371

آشنایى با میراث هنرى و فرهنگى ایران / ابوذرى، محمد و تهرانى مقدم، احمد و شریف‌زاده، عبدالمجید / مدرسه / 154 ص /  1384

آشنایى با نظامهاى نوشتارى[18]  / صفوى، کورش / پژواک کیوان / 100 ص / تهران /  

 1386

آشنایى با یک کتاب ارزنده / اورنگ، مراد / ارمغان ؛ س 40، ش 9 / تهران /  1350

آشنایى با یک مدرسه منحصر بهفرد، تغییر خط فارسى در این مدرسه شروع شد / بى‌نا / اطلاعات ؛ ش 13656 / تهران /  1350

آغاز با نستعلیق / ضیاء، محمد رامین / بى‌نا / 115 ص / تهران /  1371

آموختن املاء از راه خواندن / شوقى، عباس / آموزش و پرورش ؛ س 33، ش 9 / تهران /  1342

آموختن براى زیستن / فخرى، آذر / زن روز ؛ ش 1424 / تهران /  1372

آموزش املاى فارسى / نیسارى، سلیم / دانشکده علوم تربیتى دانشگاه؛ ش 2 / تهران /  1352

آموزش خط نستعلیق از تلویزیون / بى‌نا / سروش ؛ س 17، ش 772 / تهران /  1374

آموزش دانشآموزان مبتلا به مشکلات یادگیرى و رفتارى / هامیل، دونالدوى؛ بارتل، فتى آو / وزارت آموزش و پرورش / تهران /  1380

آموزش مهارتهاى نوشتارى زبان فارسى / رضازاده، پرویز / دانشگاه فردوسى مشهد / 187 ص / مشهد /  1378

آنجا که خامه شکر، گفتار بشکند / بى‌نا / سوره ؛ دوره 1، ش 8 / تهران /  1368

آنها که با تغییر خط فارسى به لاتین موافقند بىاطلاعاند که خط فارسى از خط
لاتین کاملتر است
/ ثابت / کیهان ؛ 19 بهمن / تهران /  1338

آیا این است خط زیباى فارسى / نجمى، ناصر / اطلاعات ؛ 28 مهر / تهران /  1375

آیا تغییر الفبا لازم است؟ / حکیم معانى، ع / زبان ؛ دوره 2، ش 11 / تهران /  1324

آیا تغییر خط صلاح است / کیوان، محمد / بى‌نا / تهران /  1355

آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در سیره نبوى / رجبى، محسن / بوستان کتاب /  380 ص / قم /  1389

آیین نگارش / سمیعى (گیلانى)، احمد / مرکز نشر دانشگاهى / 138 / تهران /  1372

ابجد هوز... / جمال زاده، محمد على / کاوه؛ دوره 5، ش 10 / تهران /  1290

ابداع کاغذ ابرى براى نقاشى / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

ابن ندیم و خطوط قدیم[19]  / اذکائى، پرویز / مجموعه مقالات سیر خط و کتابت / 30 ص /   

تهران /  1384

اثر تاریخى، اکتشافات مهم / ادیب طوسى / نامه تمدن ؛ ش 1 / تهران / بى‌تا

اجازات الخطاطین / النقشبندى، اسامه ناصر / الدار العربیة للعلوم / 150 ص / بیروت /  1380

اجرت کاتب و صله کتاب / دهگان، ابراهیم / راهنماى کتاب ؛ س 10 / تهران /  1346

احوال خطوط اسلامى در آغاز قرن چهارم هجرى / دبیرى نژاد، بدیع‌الله / دانشکده ادبیات وعلوم‌انسانى؛ ش 5 / اصفهان /  1348

احیاى نشانهىِ اضافه / کابلى، ایرج / آدینه ؛ ش 80 ـ81 / تهران /  1372

اختراع خط / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 40 ص / قم /  1390

اختراع خط و زبان / کوهن، مارسل / سخن ؛ دوره 7، ش 6 / تهران /  1335

اختراع کاغذ و تاریخ خشت نبشتهها / سامى، على / هنر و مردم ؛ ش 115 / تهران /  1351

اختر و اصلاح خط و الفباى فارسى / بختیارى، منوچهر / بى‌نا (احتمالا وبلاگ یادگار) / 4 ص آچهار / تهران /  1385

اختلاف در رسم الخط کلمههاى فارسى / سلاجقه، حمید / کیهان فرهنگى؛ ش 148 /  4 ص / تهران /  1377

اختلالات یادگیرى تشخیص و درمان غلطهاى املایى دانشآموزان دورهى دبستان / ماشینى، جمیله و اباذرى، زهرا / بى‌نا (نشر در اینترنت) / 4 ص آچهار / تهران /  1385

ادباى طراز اول ما هم با این خط نمىتوانند بگویند باسوادند / رجب نیا، مسعود / کیهان ؛ 2 آذر / تهران /  1338

ادبستان، ادبتان، ادب تازه؟ / بى‌نا / ادبستان ؛ س 2، ش 24 / تهران /  1370

ارائه یک سیستم دستهبندى موضوعى متون فارسى بر اساس روشهاى احتمالاتى / عرب سرخى، محسن و فیلى، هشام و ترابى، مهدیار / شرکت داده پردازان دوران

ارائه یک مدل دستورى براى بهبود دقت سیستمهاى بازشناسى گفتار پیوسته فارسى / حافظى، محمدمهدى؛ ثامتى، حسین؛ منصورى، نیلوفر؛ منتظرى، نیلوفر؛ بحرانى، محمد؛ موثق، حامد / دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتى شریف

ارائه یک واژگان براى کلمات فارسى / قاسمى‌زاده، بهرنگ؛ رحیمى، سعید / دانشگاه علم و صنعت؛ دانشگاه تهران

ارتباط بصرى شکل یا مفهوم حروف فارسى / ممیز، مرتضى / تحقیقات روزنامه‌نگارى ؛ ش 25ـ26 / تهران /  1350

ارتباط خط به زبان / طبسى، حسن / دبستان، دوره 1، ش 2 / تهران /  1305

ارتقاء فرهنگ و باسواد شدن یک ملت ابدآ مربوط به دشوارى و سهولت خط نیست / امینى، مهندس / کیهان ؛ 24 و 25 اسفند / تهران /  1338

ارزش اجتماعى و فرهنگى کتیبههاى دوره سلجوقى مسجد جامع عتیق قزوین / اشراقى، احسان / بنیاد قزوین شناسى / قزوین /  1375

ارزش املاء در زبان / الهام، رحیم / عرفان ؛ س 19، ش 7ـ 8 / تهران /  1334

ارزش ایران از چشم انداز فرهنگ اروپا / کورس، محمود / حافظ ؛ ش 24 / تهران /  1384

ارزش خط و سیر تکاملى و تاریخى آن / محمدپور داشبندى، عبدالعزیز / تابش فرهنگ / 250 / تهران /  1382

ارزشیابى آموزشى و پیشرفت تحصیلى / کوهستانى، حسینعلى / انتشارات بنفشه / مشهد /  1380

ارزیابى خودکار تلفظ در سطح واج در سیستمهاى آموزش زبان خارجى / همایونپور، محمد مهدى؛ بختیارى، بهزاد / دانشگاه امیرکبیر

ارسال پیامک فارسى گرانتر از انگلیسى؟! / درویشى، ع / اطلاعات؛ ش 24891،  15 آبان / 1 ص / تهران /  1389

از اصول فراموش شده خط فارسى / دهناد، محمود / خرمى / 75 / تهران /  1344

از این جا از آن جا درباره کتاب، کتابت و کتابخوانى... / احمدى بیرجندى، احمد / مشکوة ؛ ش 47 / تهران /  1374

از پوست پلنگ تا تفسیر خط فارسى در دنیاى افراط و تفریط / بى‌نا / درسهایى از مکتب اسلام ؛ س 12، ش 12 / تهران /  1350

از تصویر تا خط (پیدایش و سیر تحول حروف الفباى فارسى) / معنوى‌پرست، ریاضى، محمدرضا / دانشگاه تهران / تهران / بى‌تا

از چاپ سنگى تا نقاشى رنگى براى کودک / کلانترى، پرویز / نگین ؛ ش 109 / تهران /
 1353

از خشت تا خشت / کتیرائى، محمود / مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه / 457 / تهران /  1348

از قلم غبار تا شش دانگ کتیبه / مکرى، فریبرز / همشهرى ؛ 26 شهریور / تهران /  1373

از کتاب تا کتیبه / بى‌نا / کیهان فرهنگى؛ س 9، ش 7 / تهران /  1371

از مردم ترکیه پند بگیرید که از فرهنگ گذشته خود خبرى ندارند، و خط فارسى را تغییر ندهید / صدرى میر عمادى / کیهان ؛ 16 آذر / تهران /  1338

از نستعلیق تا نستعلیق / زعیمى، خسرو / هنر و مردم ؛ ش 181 / تهران /  1356

از نیما تا روزگار ما (تغییر خط فارسى) / آرین‌پور، یحیى / بى‌نا / تهران /  1374

از همین امسال به دستهاى از نوآموزان خط نو یاد بدهید / نفیسى، سعید / تهران مصور / تهران /  1344

استاندارد سازى خط فارسى در اینترنت / بى‌نام / آفتاب یزد / یزد /  1380

استخراج شاخصهاى واژگانى متون تاریخى زبان فارسى / فضایلى هاشمى، سعید /

استخراج معیار اطمینان در سطح کلمه به منظور تشخیص کلمات خارج از واژگان در یک سیستم بازشناسى کلمات فارسى / ویسى پور، سامان؛ ثامتى، حسین؛ باباعلى، باقر / دانشگاه صنعتى شریف

استفاده از آنالیز معنایى پنهان احتمالاتى به منظور استخراج اطلاعات معنایى و بررسى عملکرد آن در بازشناسى گفتار پیوسته فارسى / امامى‌آزادى، طاهره؛ حاجیحسینى، آزاده؛ الماس گنج، فرشاد / دانشگاه صنعتى شریف، پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

استفاده از حروف لاتین و نشناختن آنچه خود داریم / مفید تهرانى، حسین / کیهان ؛  7 خرداد / تهران /  1370

استفاده از روش باز تخمین نهفته در مدل پنهان مارکوف براى بازشناسى ارقام متصل فارسى بر روى خط تلفن / همایون‌پور، محمدمهدىاستفاده از فرم خطوط کوفى در طراحى جواهرات امروزى ایران / نادرى، سمیه / کتاب ماه هنر؛ ش 158 / 9 ص / تهران /  1390

استفتاء پیرامون تغییر خط / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 15 ص / قم /  1390

استوانه کورش / فره‌وشى، بهرام / تماشا ؛ ش 25 / تهران /  1350

اسطوره خط در ایران / فریدنژاد، شروین / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 5 ص / تهران /  1388

اسناد و دستنوشتههاى قرآنى منسوب به معصومین (ع) / رامین‌نژاد، رامین / بنیاد پژوهشهاى اسلامى / 264 ص / مشهد /  1386

اسنادى درباره اجرت کتاب و صحافى در قرن سیزدهم / افشار، ایرج / هنر و مردم ؛ ش 182 / تهران /  1356

اشاراتى به تحول خط در آذربایجان / کارنگ، عبدالعلى / یغما ؛ س 28، ش 10 / تهران /  1354

اشتباه یک تلگرافچى و زبان یک تاجر را نمىتوان بهانهاى از براى از میان بردن خط فارسى قرار داد / آموخته، على اصغر / کیهان ؛ 10 آبان‌تهران /  1338

اشتقاق و املا در فارسى / دارائى، بهین / مدرسه عالى دختران / 504 / تهران /  1350

اشکالات خط فارسى ـ عربى / بى‌نام / بى‌نا (نشر در اینترنت: www.eurobaluchi) / 8 ص / تهران /  1389

اشکالات خط لاتین به مراتب از خط فارسى بیشتر است / الهامى، داود / درسهایى از مکتب اسلام ؛ س 14، ش 4 / تهران /  1352

اشکال خط فارسى / یاسمى، (رشید یاسمى) غلامرضا / دنیاى امروز ؛ دوره 1، ش 2 / تهران /  1301

اشکانیان / پیرنیا، حسن / سازمان کتابهاى حبیبى / 371 / تهران /  1342

(اشکانى) زبان، خط / پیرنیا، حسن / خیام / تهران / بى‌تا

اشیاء منقوش ایرانى / بى‌نا / فصلنامه هنر ؛ ش 4 / تهران /  1362

اصلاح الفبا / تختنسکى، محمد آقاشاه / شرق روس / تفلیس / 1283 ش

اصلاح الفباى ترکیه (به روسى) / کانونف، آ.ن / مجله تاریخ و زبانشناسى کشورهاى شرق / لنین‌گراد /  1338

اصلاح املاى فارسى را از کجا شروع کنیم / شعار، جعفر / یغما ؛ س 24، ش 3 / تهران /  1350

اصلاح املاء و رسم الخط فارسى / جمال زاده، محمد على / دانشکده‌ادبیات وعلوم انسانى؛ ش 3 / تهران /  1344

اصلاح خط اسلام / افندى، سعاوى / روزنامه المخبر / لندن / 1284ق

اصلاح خط فارسى / کسروى، احمد / بى‌نا / تهران /  1329

اصلاح خط فارسى نه تغییر آن / صهبا، ابراهیم / خواندنیها ؛ دوره 26، ش 35 / تهران /  1344

اصلاح خط و کتابت / میرزایوسف‌خان (مستشارالوزراه) / روزنامه اختر؛ س 6، ش 22 / استامبول / 1259ش

اصلاح زبان و خط فارسى باید به وسیله کسانى که صلاحیت علمى دارند انجام شود / ثمره، یدالله / کیهان ؛ ش 8693 / تهران /  1351

اصلاح فرهنگ ایران و یا تغییر الفبا / بى‌نا / شهاب ایران ؛ دوره 1، ش 12 / تهران /  1323

اصلاح فن نویسندگى / نفیسى، سعید / دنیاى علم ؛ ج 2، ش 1 / تهران /  1342

اصلاح و تغییر[20] : بحثى درباره خط و زبان فارسى[21]  / نواب، حسین / یغما ؛ ش 218 تا  220 / تهران /  1345

اصلاح یا تغییر خط فارسى[22]  / مینوى، مجتبى / یغما / 18 / تهران / دى  1344

اصول خط / ناشناس / مخطوط / سده 10ـ11ق

اصول خط نستعلیق کلک / بى‌نا / شرکت نرم‌افزارى سینا / 72 / تهران /  1374

اصول خطوط بسته / دانش پژوه، محمد تقى / هنر و مردم ؛ دوره 7، ش 86ـ 87 / تهران /  1348

اصول خطوط سته / افشار، ایرج / فرهنگ ایران زمین ؛ دوره 11 / تهران /  1342

اصول خطوط سته / صیرفى تبریزى / مخطوط / 1295ق

اصول و قواعد خط کوفى نبائى معلقى / طاهریان، غلامرضا / فرهنگ قومس ؛ ش 14ـ 15 / تهران /  1380

اصول و قواعد ستّه[23]  (یا رساله در علم خط) / فتح‌الله بن‌احمد بن‌محمود سبزوارى /

مخطوط / 930ق

اصول و مبانى خط ایران / شیرچى، اسرافیل / هنر سراى گویا / 270 / تهران /  1379

اطلاعات مربوط به کتیبههاى منارههاى اصفهان / گودار، یدا / بى‌نا/ تهران /  1314

اطلاعاتى راجع به خط و خطاطان / وفا، غلامحسین / دانشکده ادبیات تبریز؛ ش 6و7 / تبریز /  1327

اطلس خط / امیرى فیروزکوهى، عبدالکریم / یغما ؛ دوره 25، ش 1 / تهران /  1351

اطلس خط[24]  / فضائلى، حبیب الله / انجمن آثار ملى اصفهان / اصفهان /  1350

اظهار نظر ]درباره قبر بیدل[ / محمد ابراهیم خلیل / آریانا ؛ س 14، ش 12تهران /  1335

اعتباریابى فرم فارسى آزمون خط زنى / هادیان فرد، حبیب / شیراز /  1381

اعضاء انجمن تغییر خط در مقابل ملت ایران مسئول هستند / دستورى / کیهان ؛ 18 آبان / تهران /  1338

افراط و تفریط در املاء و انشاء / وحید دستگردى، حسن / ارمغان ؛ س 31 / تهران /  1341

افسانه کتیبههاى باغ تاج و یورکى / حصورى، على / آینده ؛ س 7 / تهران /  1360

افغانستان پرورشگاه خطوط متنوعه اسلامى و سرزمین کتاب نویسى و کتابشناسى / وکیلى فوفلزائى، عزیز الدین / آریانا؛ س 30، ش 6/ تهران /  1351

اقتباسات تحفه سامى / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقتباس از خلاصه التواریخ (درباره خط و خطاطان) / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقتباس از خلاصه المکاتب (درباره خط و خطاطان) / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقتباس از رساله خط سواد مجنون رفیعى / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقتباس از مراة الاصلاح (درباره خط و خطاطان) / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقتباس از مراة العالم (درباره خط و خطاطان) / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا


اقتباس از واقعات بابرى (درباره خط و خطاطان) / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقوال على (به خط ملکمى) / ملکم خان، ناظم‌الدوله / مطبعه ترقى / لندن / 1303ق

اگر خط ما لاتین بود خط اروپا فارسى باز هم گروهى از این مردم این مملکت علمدار تغییر خط لاتین مىشدند / بى‌نا / کیهان ؛ 11 بهمن / تهران /  1338

الالسن المخترعة من الحروف المبتدعة (یا کتاب الاعلام بفک الرموز من سائر الاقلام / ایوب بن مسلمة / مخطوط / 215 ق

التفاى مصوتها و مسئله صامتهاى میانجى در زبان فارسى / صادقى، على اشرف / زبان‌شناسى ؛ س 3، ش 2 / تهران /  1365

الخط الجدید / بى‌نام / بى‌نا / بیروت / 1288 ش

الخط الزهرا الجلى فى بیان فضائل الامام على علیه السلام / سبتى‌نجفى، جواد / الوقاء / 304 / تهران /  1375

الخط الکوفى / یوسف احمد / بى‌نا / قاهره / بى‌تا

الفبا / بى‌نا / روزنامه حبل‌المتین؛ دوره 37، ش 4 دى‌ماه / تهران /  1307

الفبا باید حرکات و اصوات را در خود داشته باشد / اسفندیارى، داریوش / کیهان ؛  8 اسفند / تهران /  1338

الفبا ریشه تمدن بشرى / ش، ر / کتاب هفته ؛ ش 20 / تهران /  1340

الفبا و تغییر آن / ادیب الممالک فراهانى، محمد صادق / بى‌نا / تهران /  1329

الفبا و خط فارسى / حکیم فر، عبدالله / ره آورد؛ ش 1 / تهران /  1361

الفبا و نجات زبان فارسى / باغچه‌بان، جبار / زبان ؛ دوره 2، ش 6 / تهران /  1324

الفباى آرامى / پورداود، ابراهیم / دانشگاه تهران / تهران /  1355

الفباى آسان / آزاد مراغى، ابوالقاسم / راه نو ؛ س 3 / تهران /  1324

الفباى آسان[25]  (شاهراه رستگارى ایرانیان است) / آزاد مراغى، ابوالقاسم / بى نا / 56 ص /  

تهران /  1324

الفباى اختراعى[26]  / آخوند زاده، فتحعلى / بى‌نا / تهران /  1316

الفباى ارمنى / ستوده، منوچهر / بخارا ؛ س 3، ش 13ـ 14 / تهران /  1379

الفباى اصلاح شده مرا انتخاب کنید / تقوى، صادق / کیهان ؛ 25 آذر/ تهران /  1338

الفباى اعلائى / اعلائى، جبرئیل / روزنامه نداى حق / خوى /  1314

الفباى امروز ایران کاملترین خط عالم است / نقیب زاده، مشایخ / کیهان؛ 3 آذر / تهران /  1338

الفباى انسونیت / ارسطا، عبدالعلى / بى‌نا / کرمانشاه /  1326

الفباى اوستا یا دین دبیرى / معین، محمد / سازمان لغت‌نامه / تهران /  1337

الفباى اوستایى / دانش پژوه، احمد / هوخت ؛ س 16، ش 1 / تهران /  1344

الفباى اوستایى را باید به جاى الفباى فارسى انتخاب کرد / اورنگ، مراد / کیهان ؛ 24 آذر / تهران /  1338

الفباى بهروزى / افشار بکشلو، میرزا رضاخان / شرکت ایران پیکره(چاپ سنگى) / 24 ص / تهران / 1251 ش

الفباى بین المللى مهر / ابهرى / کیهان ؛ 8 مرداد / تهران /  1351

الفباى تازه / آلان براغوشى، میرزاکاظم خان / بى‌نا / تهران / 1308ق

الفباى تفاهم / آذریمهر، غلامحسین / بى‌نا / 120 ص / انگلستان /  1372

الفباى جدید / بهروز، ذبیح؛ مقدم، محمد / شهاب ایران ؛ س 2، ش 8 / تهران /  1324

الفباى جدید، الفباى پیشنهادى چیره / چیره / روزنامه شفق سرخ؛ 8 مهرتهران /  1307

الفباى جدید کامل نیست / چهل تن / کیهان ؛ 30 فروردین / تهران /  1339

الفباى جدید و مکتوبات فتحعلى آخوندزاده[27]  / محمدزاده، حمید / فرهنگستان علوم

جمهورى شوروى / 459 / باکو / 1963م

الفباى جهانى و اصلاح خط / فرزاد، مسعود / تلاش ؛ ش 3 / تهران /  1345

الفباى زبان پهلوى / گوروالا، فریدون / فرهنگ ایران باستان ؛ س 6، ش 1تهران /  1347

الفباى صاحبالزمانى / صاحب الزمانى، سید حسن / روزنامه‌هاى مشهد/ مشهد /  1329

الفباى عبرى / بى‌نا / (کتابخانه ملک) / تهران / 1122

الفباى عربى و الفباى جدید ترکى (به روسى) / یوزباشف، ن / مجله فرهنگ و خط شرق؛ ش 1 / باکو /  1307

الفباى عمادى[28]  / عمادى، محمود / روزنامه پرچم / تهران /  1329

الفباى فارسى / کاظمى، منوچهر / ره‌آورد ؛ ش 23 / تهران /  1368

الفباى فارسى (نکته‌یى از دستور زبان فارسى) / فرزانه / پیام نوین ؛ س 4، ش 1 / تهران /  1340

الفباى فارسى و الفباى آسان / بى‌نا / روزنامه کیوان / تهران / بى‌تا

الفباى فارسى و الفباى لاتین / یاسمى، (رشید) غلامرضا / روزنامه شفق سرخ، شماره روز دوم مهر / تهران /  1307

الفباى فنیقى / پورداوود، ابراهیم / دانشگاه تهران / تهران /  1355

الفباى فونتیک بینالمللى را جاى خط فارسى انتخاب کنید / کاویانى، رضا / کیهان ؛ 27 آذر / تهران /  1338

الفباى فونتیک در ایران قدیم رایج بوده است / بى‌نا / ایران آباد ؛ س 1، ش 11 / تهران /  1339


الفباى لاتین ابتهاج / ابتهاج، غلامحسین / روزنامه شفق سرخ؛ 19 مهر / تهران /  1307

الفباى لاتین و الفباى فارسى / بى‌نام / روزنامه اطلاعات ؛ ش 30 مهر و 1 آبان / تهران /  1337

الفباى ملکم / ملکم، ناظم الدوله / بى‌نا / لندن / بى‌تا

الفباى نو / جمعیت ایران جوان / بى‌نا / بى‌جا / تهران / بى‌تا

الفباى نو / صفى نیا، رضا / راه نو ؛ س 3 / 12 / تهران /  1324

الفباى نو تاجیکى / بى‌نا / کمیته الفباى نوتاجیکى / سمرقند /  1298

الفباى نوین فارسى[29]  / خدادادى، چنگیز / نشر ارس / 22 / کلن /  1371

الفبایى براى ضبط گویش گوناگون فارسى / بى‌نا / خوشه ؛ دوره 12، ش 36 / تهران /  1346

الفباى یونانى / پورداوود، ابراهیم / دانشگاه تهران / تهران /  1355

الف و همزه، همزه قطع و وصل / حسینى، حبیب الله / نشریه فرهنگ خراسان ؛ ش 3ـ4 / تهران /  1342

القاب و عناوین پادشاهان ایران در کتیبههاى تاریخى اصفهان / هنرفر، لطف الله / هنر و مردم ؛ ش 82 / تهران /  1348

الواح بابل / شى‌یرا، ادوارد / انتشارات علمى و فرهنگى / 346 / تهران /  1375

الواح سومرى / کریمر، ساموئل نوا / ابن سینا؛ فرانکلین / 356 / تهران /  1340

امان از جدانویسى / پیربازارى، فاریا / بهکام ؛ س 1، ش 3 / تهران /  1369

امپراتورى هخامنشى / بریان، پیر / قطره / تهران /  1380

املا و رسم الخط فارسى / نعلبندیان، عباس / اطلاعات ؛ ش 13838 / تهران /  1351

املاى غلط و غلطهاى املایى / دادوى، حسین / لوح زرین / 200 ص / تهران /  1384

املاى فارسى / فرزاد، مسعود / وزارت فرهنگ و هنر / تهران /  1352

املاى فارسى، پیشنهاد به مقام فرهنگستان[30]  / بهمنیار، احمد / نامه فرهنگستان ؛ س 1،  

ش 4 و ش 1 سال دوم / تهران / 23و 1322

املاى فارسى، نوشتهاى بىسرنوشت / دانشور، امیرحسین / روزنامه رسالت؛ 19 خرداد / تهران /  1375

املاى فارسى و روش اصلاح آن با توجه به اشتقاق فارسى / دارائى، بهین / وزارت علوم / تهران /  1350

املاى کلمات فارسى و مسئله تغییر خط، مصلحت جامع ما در تغییر الفباى فارسى است / نطقى، حمید / فردوسى ؛ ش 849 / تهران /  1346

املاء فارسى در مدارس و راه رفع مشکلات آن / سجادى، ضیاء الدین / دانشکده‌ادبیات وعلوم‌انسانى ؛ ش3 / تهران /  1347

املاء قرآن / جوینى، عزیز الله / نامه آستان قدس، ش 1ـ2 / تهران /  1350

املاء و انشاء پارسى / رحیم‌زاده صفوى، على اصغر / نامه تمدن؛ س 1، ش 5ـ 6 / تهران /  1310

املاء و رسم الخط فارسى / شعار، جعفر / اطلاعات ؛ ش 3838 / تهران /  1351

انتخاب خط لاتین براى ملیت ما هیچ زیانى ندارد... / تقى زاده، سیدحسن / کیهان ؛ 20 فروردین / تهران /  1339

انتقاد کتاب الفبا / باغچه‌بان، جبار / آموزش و پرورش، دوره 11، ش 3ـ 4 / تهران /  1320

انجمن تغییر خط / بى‌نا / پیام نوین ؛ دوره 2، ش 2 / تهران /  1338

انجمن تغییر خط شورایى براى بررسى حروف لاتین تعیین کرد / بى‌نا / کیهان / تهران /  1338

انجمن تغییر خط و تغییر خط فارسى / شیفته، نصرالله / کیهان ؛ 15 آبان‌تهران /  1338

انجمن تغییر خط و نظر تازه او / بى‌نا / کیهان ؛ 16 آبان / تهران /  1338

انجمن طرفداران تغییر خط، خط کتابى جدید انتشار مىدهد / بى‌نا / کیهان ؛ 31 مهر / تهران /  1338

انجمن طرفداران تغییر خط شروع به کار کرد / بى‌نا / کیهان ؛ 20 مهر/ تهران /  1338

انحطاط خط ایران / صحیحى، حبیب الله / آموزش و پرورش؛ دوره 23، ش 3 / تهران /  1327

اندیشه تغییر خط در امپراطورى اسلامى / استادى، کاظم / چاپ محدود / 20 ص / قم /  1390

اندیشه تغییر خط در ایران / استادى، کاظم / چاپ محدود / 30 ص / قم /  1390

اندیشه تغییر خط در کشورهاى اسلامى / استادى، کاظم / چاپ محدود / 15 ص / قم /  1390

انسان چگونه ایجاد لغت کرد / خاورى، اشراق / ارمغان ؛ دوره 13، ش 2تهران /  1311

انسان و کلمه / کریم‌زاده، منوچهر / سهروردى / 24 / تهران /  1364

انگیزه تغییر خط هوس تجدد خواهى است / صفارى، حسین / کیهان ؛ 10 بهمن / تهران /  1338

انواع خطوط خوشنویسان معروف ایران[31]  / نقشى‌تبریزى، محمد / هنر و مردم ؛ س 2 ش  

21 / 10 ص / تهران /  1343

اولین رسم المشق چاپى ثبت شده در ایران / صالحى شهیدى، على / بررسى‌هاى تاریخى ایران ؛ س 1، ش 1 / تهران /  1373

اولین کتاب و اولین کتابخانه در اسلام / بى‌نا / صنعت چاپ ؛ ش 114/ تهران /  1371

اهمیت خط در اسلام / بى‌نا / خراسان ؛ 22 مرداد / خراسان /  1363

ایران دبیره به جاى دین دبیره ساسانى / بیات، خسرو / ره‌آورد ؛ ش 30تهران /  1372

ایران قدیم یا تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان / پیرنیا، حسن / وزارت معارف، مطبعه مجلس / 285 / تهران /  1308

ایران مهد تمدن جهان[32]  / همایونفرخ، رکن الدین / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 9ـ10ـ11ـ 12   

/ تهران /  1346

ایران و تاجیکستان مستقل / ایرانى، ناصر / مطالعات آسیاى مرکزى و قفقاز ؛ ش 2 / تهران /  1371

ایرانیان در میان انگلیسها / رایت، دنیس / بى‌نا / تهران /  1364

این بلبشو است نه ابداع / خبره زاده، على اصغر / اطلاعات ؛ ش 13838 / تهران /  1351

این تفننها را چرا جدى گرفتهاید؟ / زرین کوب، عبدالحسین / اطلاعات ؛ ش 3838 / تهران /  1351

با آموزش خط نوین، رقم باسوادها را بالا ببرید / شاهرخى / کیهان ؛ 29 آذر / تهران /  1338

بابا رکنالدین و قبر او / اقبال آشتیانى، عباس / یادگار ؛ س 2، ش 4 / تهران /  1324

با تغییر خط صدها هزار نفر از مردم را در سنین مختلف در جرگه باسوادان قرار مىدهیم / داودى / کیهان ؛ 17 آبان / تهران /  1338

با ثلث و نسخ بر بال کتابت قرآن کریم و کتیبهها / قنبرى، محمد رضا / فصلنامه هنر ؛ ش 9 / تهران /  1364

با خط فارسى کنونى چند نسل سرگردان است / امینیان / کیهان ؛ 24 دى‌تهران /  1338

بار دیگر خط فارسى / عاصى، مصطفى / آدینه ؛ ش 88 / 2 ص / تهران /  1372

بازآفرینى در گستره خط نگارههاى کوفى / معتقدى، محمود / نشاط ؛ 25 اسفند / تهران /  1377

بازشناسى اعداد پیوسته فارسى بصورت مستقل از گوینده بر روى خط تلفن توسط سیستم ترکیبى متشکل از مدل مخفى مارکف و شبکه عصبى / همایون‌پور، محمدمهدىبازشناسى بر خط نویسههاى فارسى[33]  / عباسیان، کریم / دانشگاه تربیت مدرس / تهران /  

 1376

بازشناسى دست نوشته بر خط فارسى / رضوى، محمد / دانشگاه تربیت مدرس / تهران /  1385

بازشناسى یک مسجد قدیمى در قشم به استناد کتیبه چوبى متعلق به قرن 8 / قوچانى، عبدالله / باستانشناسى و تاریخ ؛ ش 1 / تهران /  1367

باز هم درباره خط و زبان / ناطق، ناصح / نگین ؛ س 3، ش 34 / تهران /  1346

باز هم درباره «لا» / حصارى، میرهدایت / آینده ؛ س 13 / تهران /  1366

باز هم سخنى پیرامون تغییر خط فارسى / خسروى، میترا / ره‌آورد ؛ ش 28 / تهران /  1370

باشگاه مهرگان و تغییر خط فارسى / بى‌نا / کیهان ؛ 3 آبان / تهران /  1338

بالاخره چطور بنویسیم؟ / بى‌نا / اطلاعات ؛ 13 مرداد / تهران /  1366

بانکهاى اطلاعاتى فارسى در مواجهه با زبان و خط فارسى / مرتضایى، لیلا

باید آنطورى که تهرانى تلفظ مىکند بنویسیم / یکتائى، مجید / رستاخیز ؛ ش 272 / تهران /  1355

باید الفبائى انتخاب کنیم که آسان و طبیعى و بهتر از همه الفباها باشد / اعلائى، جبرئیل / کیهان ؛ 13 اردیبهشت / تهران /  1339

باید الفبا دیگر گردد / کسروى، احمد / بى‌نا / تهران /  1357

باید انجمن براى بررسى خط فارسى تشکیل داد / نیسارى، سلیم / کیهان ؛ 23 آبان / تهران /  1338

باید خط را تغییر داد، طرفداران سنن باستانى بهتر است بروند در بیابان زندگى کنند / بى‌نا / کیهان ؛ 15 اردیبهشت / تهران /  1339

باید خط را تغییر داد و آثار خطاطان را در موزه نگهداشت / بى‌نا / کیهان ؛ 11 دى / تهران /  1338

باید خط فارسى تغییر کند تا همه مردم ایران باسواد شوند / فرخواه / کیهان ؛ 7 آذر / تهران /  1338

باید واقعبین بود و معماى سواد را با تغییر الفباى فارسى به لاتین حل کرد / بى‌نا / کیهان ؛ 14 بهمن / تهران /  1338

باى زینت بر سر فعل / محمد باقر / دانشکده ادبیات وعلوم‌انسانى؛ ش 4 / تهران /  1340

بتن بنویسیم با بتون؟ / قالیبافان، مهدى / گسترش ؛ س 2، ش 4ـ 6 / تهران /  1365

بجاى خردهگیرى بیجا از زبان و خط فارسى توجه بیشترى به فراگرفتن آن بشود / شهابى، على‌اکبر / وحید ؛ س 10 ش 7 / 11 ص / تهران /  1351

بحث املا / ژوبل، حیدر / عرفان ؛ س 18، ش 12 / تهران /  1333

بحث در خط و هنر قدیم / جمال زاده، محمد على / سخن ؛ دوره 4، ش 2تهران /  1332

بحثى خلاف مصلحت و غیر لازم درباره تغییر خط / صبرى، خلیل / اطلاعات ؛ ش 13697 / تهران /  1350

بحثى در املاء / احمدى‌بیرجندى، احمد / آموزش‌وپرورش خراسان؛ س7، ش9ـ10 / تهران /  1351

بحثى در املاء و پیشنهادى در طرز غلط شمارى آن / رزمجو، حسین / فرهنگ خراسان ؛ س 6، ش 6 / تهران /  1345

بحثى درباره املاى فارسى / فرشید ورد، خسرو / دانشکده ادبیات و علوم انسانى ؛ ش1ـ 2 / تهران /  1368

بحثى درباره خط فارسى و پیشنهادهایى درباره یکسان کردن آن/ وحید ؛ س 9، ش 9 / 13 ص / تهران /  1350

بحثى درباره رسم الخط / رائى، محسن / اطلاعات ؛ 5 آبان / تهران /  1373

بحثى درباره رسم الخط / شعار، جعفر / یغما ؛ دوره 17، ش 12 / تهران /  1343

بحثى درباره رسم الخط فارسى / فرشیدورد، خسرو / وحید ؛ س 10، ش 12 / تهران /  1351

بحثى درباره رسم الخط فارسى / مینوى، مجتبى / سخن ؛ س 10، ش 8/ تهران /  1338

بحثى درباره «د» و «ذ» در زبان فارسى / جاوید، احمد / ادب ؛ س 2، ش 1 / تهران / بى‌تا

بحثى در خط فارسى / شعار، جعفر / هور؛ س 2، ش 1ـ2 / تهران /  1351

بحثى دستورى درباره خط فارسى / فرشیدورد، خسرو / وحید ؛ س 10 ش 11 / تهران /  1351

بحر الجواهر فى علم الدفاتر و یا بحر الجواهر در علم سیاق / حسنى شهشهانى، عبدالوهاب محمدامین / کارخانه مشهدى قلى / تهران / 1296ق

بخوان ایدک الله / پارسى خرم دین / طوفان هفتگى ؛ دوره 1، ش 10 / تهران /  1307

براى پیراستن خط فارسى (و الفباى آشتیانى) / آشتیانى، اسماعیل / روزنامه ایران ؛ ش 17 مهر / تهران /  1322

براى تعیین تکلیف خط کنونى فارسى باید یک هیئت صلاحیتدار علمى تشکیل شود / مرعشى، ابوالفضل / اتحاد ملل ؛ دوره 4، ش 6 / تهران /  1344

براى من کتاب اداى دین است / بى‌نا / جوانان امروز ؛ ش 1065 / تهران /  1366

برترى خط فارسى نسبت به سایر خطوط دنیا / بى‌نا / کیهان ؛ 8 آبان/ تهران /  1347

بررسى آمارى گونههاى مختلف املائى در کتاب «کار نویسنده» نوشته ایلیا ارنبورگ و کامیاب، منیژه / دانشگاه تهران / 276 / تهران /  1353

بررسى اثربخشى روشهاى آموزش دوجانبه و خواندن مشترک راهبردى بر درک خواندن و خودپنداره تحصیلى دانشآموزان دختر تهران / ایزدى، مهشید / دانشگاه‌علامه طباطبایى / تهران /  1383

بررسى الفبا و خط در ایران و خوشنویسان اراک / محتاط، محمد رضا / کالج /  159 ص / اراک /  1370

بررسى انواع خطوط معاصر / شریف مقدم، محمد تقى / شایسته ؛ ش 214تهران /  1364

بررسى جایگاه خط نستعلیق در تایپوگرافى فارسى / خصوصى نیاکى، جلال / دانشگاه تربیت مدرس / تهران /  1385

بررسى خطاهاى املائى و پردازش املائى در کودکان فارسى زبان / نبى فر، شیما / دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى / 175 / تهران /  1377

بررسى خطاهاى زبانى در نوشتار فارسىآموزان مازندرانى زبان / میراسماعیلى، محمود / دانشگاه علامه طباطبائى / 73 / تهران /  1380

بررسى خطاهاى نوشتارى دانشآموزان سطح متوسط ترک زبان در یادگیرى زبان فارسى / پروانه پریخانى، حسن / دانشگاه علامه طباطبائى / تهران /  1382

بررسى خطاهاى نوشتارى زبانآموزان مازندرانى زبان (پایه چهارم و پنجم شهرستان بهشهر) / اکبر پور، جعفر / دانشگاه علامه طباطبائى / بهشهر /  1382

بررسى رابطه خود پنداره تحصیلى، انگیزش پیشرفت تحصیلى دانشآموزان پایه پنجم ابتدایى بندر لنگه / رئیس سعدى، رئیس حسن / دانشگاه علامه طباطبایى /  1386

بررسى رابطه نقاشى و خوشنویسى در ایران عملى (تأملى بر اشعار مولانا) / تن، على / دانشگاه تربیت مدرس

بررسى سیر تحول تزئینات وسایل روشنایى در ایران با تاکید بر کتیبهها (قرون 5 تا 11 هجرى) / محمدیان، لیلا / دانشگاه تربیت معلم

بررسى سیر تحول خوشنویسى دو دوره صفویه و قاجاریه با تاکید بر خط نگارههاى هنرهاى کاربردى / بهزادى، مهران / دانشگاه تربیت مدرس

بررسى شمارى از مشخصههاى نوشتههاى دانشآموزان سال سوم راهنمایى / ترابى جهرمى، ژیلا / دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى / 103 / تهران

بررسى صفحهآرائى در نسخ خطى بجا مانده از قدیم (یک‌دوره500 ساله از عهدتیمورى تا پیدایش‌چاپ‌سنگى) / یارى‌راد، احمد / دانشگاه‌تربیت‌مدرس / 315 / تهران /  1387

بررسى علمى شیوهى خط فارسى[34]  / خلخالى، نازیلا / ققنوس / 182 ص / تهران /  

 1375

بررسى عمل موثر در مشکلات آموزشى انشاء در پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایى شهر اسفراین / ایجادى، زهرا / دانشگاه علامه طباطبایى / تهران /  1384

بررسى عمل و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلى در مقطع راهنمایى نواحى ششگانه مشهد / شکورى، اسفندیار / دانشگاه علامه طباطبایى /  1371

بررسى عناصر گرافیک در کتیبههاى معمارى اسلامى ایران / ملاجعفرى، طیبه / دانشگاه الزهراء

بررسى غلطهاى املائى دانشآموزان پسر دوره ابتدائى شهرستان بروجن با اختلال در املانویسى / علیخانى، جلال / دانشگاه علامه طباطبائى / 95 / تهران /  1379

بررسى قابلیتهاى تصویرى خط فارسى (با نگاهى به کتیبه‌ها) / طاهباز، کوکب / دانشگاه تربیت مدرس / تهران /  1377

بررسى کتیبههاى تاریخى مجموعه نطنز و مسجد نائین / قوچانى، عبدالله / اثر ؛ ش 26 ـ 27 / تهران /  1375

بررسى کتیبه آرامگاه علاءالدین / قوچانى، عبدالله / اثر ؛ ش 15ـ16/ تهران /  1367

بررسى لغات جدانویس فارسى / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 40 ص / قم /  1390

بررسى مبانى عرفانى خوشنویسى و ارتباط آن با سیر استکمالى وجود آدمى / حریه، بهناز / دانشگاه الزهراء

بررسى مشکلات درس انشاء در مدارس ابتدایى کردستان / برازى، محمد / شوراى آموزش و پرورش کردستان /  1379

بررسى مشکلات نگارش فارسى دانشآموزان عرب زبان جنوب ایران / فرهادى، محمد / دانشگاه شیراز / 82 /  1379

بررسى مقایسهاى آستانههاى حسلمس... (دست غالب‌وغیر غالب مدرسین‌انجمن‌خوشنویسان تهران) / شمس‌الدین‌زاده، معصومه / دانشگاه علوم بهزیستى‌وتوانبخشى / 140 /  1380

بررسى مکتب درویش عبدالمجید طالقانى / حنفى، بهرام / دانشگاه تربیت مدرس / 180 ص /  1377

بررسى منشأ غلطهاى املائى پایه اول و دوم دبستان / قربانى حق، الهام / دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى(پایان نامه) / 171 ص / تهران /  1381

بررسى نام ساوه در کتیبه یونانى پئوتینگرایا / ذکایى ساوجى، مرتضى / میراث فرهنگى / تهران /  1375

بررسى نقوش و خط نوشتههاى مسجد گوهرشاد مشهد / مصدقیان طرقبه، وحیده / دانشگاه الزهراء

بررسى و تبین صورت مسأله فقهى تغییر خط / استادى، کاظم / چاپ محدود 30 ص / قم /  1390

بررسى و شناخت خطاهاى املائى دانشآموزان ابتدائى پسرانه (مشهد) / حلّاجى، جواد / دانشگاه اصفهان / 143 /  1379

بررسى وضعیت خط در ایران از آغاز تا کنون / رمضانى، وحیده / تاریخ پژوهى؛ ش 21 / 25 ص / مشهد /  1383

بررسى و معرفى چند سنگنبشته در اسدآباد / گلزارى، مسعود / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 5 / تهران /  1354

بررسى و مقایسه الگوهاى انشاءنویسى در دانشآموزان پسر نارساخوان و نارسانویس پایه چهارم و پنجم ابتدایى با دانشآموزان عادى تهران / میر مهدى، سیدرضا / دانشگاه علامه‌طباطبایى / تهران /  1381

بررسى و مقایسه مسائل و مشکلات آموزش درس خوشنویسى از دیدگاه دانشآموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایى شهر زنجان / مقصود احمدى / دانشگاه رودهن

بررسى و نقد مقایسهاى نقوش هنرى در کتیبههاى ساسانى / محمودى، اصغر / ایران‌شناسى ؛ س 1، ش 5 / تهران /  1368

بررسى یک آزمون املائى / اورنگ، شهین و حاج سیدجوادى، شهپر / دانشگاه تهران / 126 / تهران /  1355

بر ضعیر مین فارسى کتابون کى تسمه کى مختلف رجحانات / نوشاهى، عارف / سهرورد ؛ ش 8 / تهران / 1989م

برگردان این همه کتاب به خط جدید کار آسانى نیست؟ / بى‌نا / کیهان ؛ 25 و 28 دى / تهران /  1338

برنامهریزى زبانى و نظریه واجشناسى هنجارى خط / مشیرى، مهشید / بنیاد دانشنامه بزرگ فارسى / 83 / تهران /  1383

بسامد کاربرد واجها در زبان فارسى نوشتارى / موسوى‌تربتى، سعید / دانشگاه تهران / 207 / تهران /

بشوى اوراق اگر همدرس مایى / شفیعى‌کدکنى، محمدرضا / پاژنگ / تهران /  1366

بلاى انشاء و املاء عوامانه / جمال زاده، محمد على / یغما ؛ س 15، ش 8تهران /  1341

بلبشوگرى در خط و زبان فارسى / بى‌نا / کیهان ؛ 12 اسفند / تهران /  1350

بلوچ و بلوچى / جعفرى، على‌اکبر / سخن ؛ ش 168 / تهران /  1343

بنیاد و پیدایش خط / شریف مقدم، محمدتقى / شایسته ؛ دوره جدید، ش 281 / تهران /  1365

بوقلمون = رساله... / بى‌نا / (کتابخانه دیوان هند) / هند /1010

بوم سنتى در هنرهاى ایرانى / هراتى، محمد مهدى؛ مهدى عتیقى مقدم / کمال هنر /  105 / تهران /  1382

به جاى تغییر خط و این همه جنجال خط و زبان بینالمللى بسازید / کاشفى / کیهان ؛ 6 دى / تهران /  1338

به جاى خط فارسى از خط فونتیک استفاده کنید / سیاسى، على اکبر / کیهان ؛ 11 اسفند / تهران /  1338

به چه سازى بنویسیم؟ / بندپى، پروانه / اطلاعات ؛ 17 تیر / تهران /  1385

به خط و زبان فارسى نمىشود ناخنک زد / فرزاد، مسعود / کیهان ؛ 21 و 22 تیر / تهران /  1351

بهفکرزبانوخطفارسى باشیم / شعبانى، محمدرضا/ فروهر؛ ش406 /2ص/تهران/ 1383

بیاض / احمد وزیر، تاج الدین / بى‌نا / اصفهان /  1353

بیگانه از تغییر خط سود نمىبرد / آذر، خلیل / اطلاعات ؛ ش 13791/ تهران /  1351

پاپیروس محفوظ در وین با خط دموتیک درباره کسوف و خسوف و احکام قمر / صنعتى، همایون / معارف ؛ ش 55 / تهران 1381

پارسى باستان / رولند / هوخت ؛ س 8، ش 11 / تهران /  1336

پاسخ بر یادداشتى نادرست از مسئلهى خط / روشنیان، کریم / آیندگان ادبى ؛ ش 12 / تهران /  1353

پاسخ به نقد / حصورى، على / ماه هنر ؛ ش 25 ـ26 / تهران /  1379

پاسخ وزارت معارف به ویلى شنل، فروشنده ماشینهاى تحریر فارسى، در مورد شایعه تبدیل خط فارسى به لاتین / وزارت معارف / 2 / تهران /  1316

پاسدار شروط و قواعد اصیل خط / راهجیرى، على / کیهان؛ 27 اسفند/ تهران /  1367

پایزه / قوچانى، عبدالله / میراث فرهنگى ؛ ش 17 / تهران /  1376

پایه مجسمه سنگى کتیبهدار دوره سلوکى (خوزستان) / بشاش کنزق، رسول / میراث فرهنگى ؛ ش 14 / تهران /  1374

پراکندگىهاى املایى در رسم الخط درى / راضى، محمد حسین / ادب ؛ س 13، ش 1ـ 2 / تهران /  1344

پردازش متون فارسى: دستاوردهاى گذشته، چالشهاى پیش رو / شمس فرد، مهرنوش / دانشگاه شهید بهشتى

پروژه استاندارد خط فارسى در یونىکد / شوراى عالى انفرماتیک / بى‌نا (نشر در اینترنت) / 14 ص / تهران /  1379

پژوهشى املائى براى دستیابى به گرایشهاى اصلى خط فارسى / خوانسارى، ثریا / دانشگاه تهران / 121 / تهران /  1355

پژوهشى چند در کتیبههاى شاهنشاهان هخامنشى / کشمیرى، مجید / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 3 / تهران /  1350

پژوهشى درباره دین دبیرى / نوآذین، ساسان / هوخت ؛ ش 8 / تهران /  1350

پژوهشى در تاریخ قرآن / حجتى کرمانى، سید محمد باقر / نشر فرهنگ اسلامى / 626 ص / تهران /  1358

پژوهشى در مشکلات خط فارسى / رزازى، مجید / اطلاعات ؛ 15 اسفندتهران /  1370

پس از بیست سال به این نتیجه رسیدم که چارهاى جز تغییر خط فارسى به لاتین نداریم / مروستى / کیهان ؛ 3 آبان / تهران /  1338

پلاک عاج از زیویه / چارلزورث، مارتین / کندوکاو ؛ ش 3 / تهران /  1359

پوراندوخت نامه (مقدمه، در لزوم تغییر خط) / پور داود، ابراهیم / بى‌نا / تهران / 1927م

پورداود و گاتهاى زرتشت / دریا گشت، محمد رسول / ماه هنر ؛ ش 25ـ 26 / تهران /  1379

پیام دانشمندان دانشگاه قونیه ترکیه، از دانشمندان ایران بخواهید خط فارسى را تغییر ندهند / مقدسى، محمد / کیهان ؛ 17 تیر / تهران /  1351

پیام کوتاه متنى فارسى تصویرى / شیرعلى شهرضا، محمد / دانشگاه صنعتى شریف /

پیام من به فرهنگستان / فروغى، محمد على / بى‌نا / تهران /  1316

پیامى از آذربایجان درباره اصلاح خط فارسى / عمادى، محمود / کتاب الفباى آسان / تبریز /  1324

پیدایش الفبا / مطران اندراوس صنا / رشد / تهران /  1388

پیدایش الفبا و خصوصیات آن / البستانى، فؤاد افرام / الدراسات الادبیه ؛ دوره2، ش 1 / تهران /  1339

پیدایش خط / بى‌نا / انجمن‌فرهنگ ایران باستان؛ س1، ش23 / تهران /  1312

پیدایش خط / حقیق، فضل الله / فروهر ؛ س 23، ش 9ـ10 / تهران /  1367

پیدایش خط پارسى باستانى / دیاکونف، ایگورمیخائیلوویچ / شوراى جشن‌هاى شاهنشاهى / تهران /  1351

پیدایش خط در ایران باستان / بى‌نا / آموزش و پرورش دوره 23، ش 11تهران /  1328

پیدایش خط در 40000 سال پیش / روزینسکى، آلکساندردو / سروش ؛ س 12، ش 513 / تهران /  1369

پیدایش خط میخى ایران باستان / ندیم، مصطفى / رشد آموزش تاریخ ؛ س 1، ش 2 / تهران /  1379

پیدایش خط میخى باستان / هینتز، والتر؛ ترجمه پرویز رجبى / دانشکده ادبیات و علوم انسانى؛ ش 5 / 8 ص / اصفهان /  1348

پیدایش خط میخى و نخستین کتاب درسى آن در زبان فارسى کنونى / بصیرى، حسین / ایران امروز؛ دوره 2، ش 12 / تهران /  1319

پیدایش خط و خطاطان[35]  / ایرانى، عبدالمحمد / چهره‌نما / 264 ص / مصر / 1306ق یا  

1346ش

پیدایش خط و خوشنویسى اسلامى / راهجیرى، على / انجمن خوشنویسان ایران / تهران / بى‌تا

پیدایش خط و دگرگونى خط و الفبا / رضایى، عبدالعظیم / تاریخ تمدن و فرهنگ ایران / تهران /  1381

پیدایش خط و عوامل تزئینى آن در معمارى اسلامى / ثبوتى، هوشنگ / فرهنگ زنجان ؛ س 1، ش 1 / تهران /  1379

پیدایش زبان و خط نویسى در جامعه بشرى / فضایى، یوسف / دانشگاه آزاد واحد کرج / 318 ص / کرج /  1386

پیدایش شیوههاى خطوط دوره تیموریان هرات بحیث مظاهر هنرى بر ابنیه و... / حبیبى، عبدالحى / ادب ؛ ش 3ـ 4 / تهران /  1348

پیدایش و تحول خط پارسى / بى‌نا / قدس ؛ س 3، ش 725 / تهران /  1369

پیدایش و تکامل خط نویسى / فضائى، یوسف / گوهر ؛ س 6 / تهران /  1357

پیدایش و سیر تحول خط / بى‌نا / یساولى / 303 / تهران /  1357

پیرامون املا / حیرت، محب / عرفان ؛ س 19، ش 5 / تهران /  1334

پیرامون حدوث رسم خط و تاریخ فن خوشنویسى / دبیرى نژاد، بدیع الله / ادبستان ؛ ش 35 / تهران /  1371

پیرامونفهرست نشانههاىخطاوستایى/ هوفمان، کارل/ فرهنگ؛ س6 / تهران /  1369

پیش درآمدى بر املاى درى / رویین، رازق / خراسان ؛ س 3، ش 6 / تهران /  1363

پیشنهاد کانون آزادگان به وزارت آموزش و پرورش مبنى بر تغییر خط و استفاده از خط لاتین به جاى فارسى / باهماد آزادگان (کسروى) / کانون آزادگان / 5 ص / تهران /  1344

پیشنهادى براى آسان نوشتن در فارسى / مهران، علیرضا؛ شریعت، محمدجواد / دانشکده ادبیات‌و علوم‌انسانى؛ س 5 / اصفهان /  1348

پیشنهادى براى بهکرد خط فارسى (گذرى و نظرى) / کاظمى‌موسوى، احمد / ایران نامه ؛ س 9 ش 33 / 8 ص / تهران /  1369

پیشنهادى براى یکسان شدن رسم الخط فارسى / مقربى، مصطفى / آموزش و پرورش ؛ دوره 33، ش 10 / تهران /  1342

پیشنهاد یک نویسنده ایرانى براى اصلاح خط عربى / منزوى، علینقى / کاوه ؛ ش 4 / تهران /  1350

پیشینه خط فارسى / بى‌نا / جهان اسلام ؛ 14 اردیبهشت / تهران /  1371

پیکرههاى زمان اشکانیان در کرمانشاه / بیات، عزیزالله / بررسى‌هاى تاریخى ؛ س 2، ش 1 / تهران /  1346

پیوستگى و گسستگى کلمهها / پروین گنابادى، محمد / بى‌نا / تهران /  1356

پیوسته نویسى، جدا نویسى یا بىفاصله نویسى / کابلى، ایرج / آدینه ؛ ش 96 / تهران /  1373

پیوند (ماهنامه فارسى تاجیکستان) / بى‌نا / نشر دانش ؛ س 11، ش 4 / تهران /  1370

پیوند خط با زبان / عبدالله، صفر / کیهان فرهنگى ؛ س 10، ش 8 / 3 ص / تهران /  1372

پیوند فرهنگها در پرتو کتابت قرآن / دهباشى، مهدى / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح / 19 ص / تهران /  1384

تابوى اصلاح خط (نگاهى به مشکلات خط فارسى در ارتباط با فناورى اطلاعات) / جرأت، علیرضا؛ سمائى، سپیده / جام جم ؛ (ضمیمه) 4 بهمن / تهران /  1383

تاجیکستان و الفباى نو / معروف زاده / مجله رهبر دانش؛ ش 2 / تاجیکستان /  1306

تاریخ اجتماعى ایران باستان / جوان، موسى / مولف / 527 / تهران /  1340

تاریخ ادبیات ایران از قدیمترین عصر / همایى، جلال الدین / بى‌نا / تهران / بى‌تا

تاریخ ادبیات ایران و جهان / یاحقّى، جعفر / مدرسه / 246 ص / تهران /  1383

تاریخ الوزراء / ابوالرجاء قمى، نجم الدین / بى‌نا / تهران /  1363

تاریخ اورارتو و سنگ نبشتههاى اورارتى در آذربایجان / مشکور، محمد جواد / موسسه مطالعات و بررسیها و کاوشهاى ایران باستان / 159 / تهران /  1345

تاریخ پیدایش خط کوفى و به کاربردن آن در نگارش قرآن / بهشتى، حسین / جلوه ؛ س 1، ش 1 / تهران /  1324

تاریخچه آواشناسى واکهها در زبان اوستایى / ایوانف، ولادیمیر / فرهنگ ؛ ش 51ـ 52 / تهران /  1383

تاریخچهاىازنگارشوخط[36]  / آموزگار، ژاله/ کارشناس؛ س 19، ش38 / تهران /  1381

تاریخچه پیدایش خط در ایران / سجادیه، محمدعلى / فروهر؛ س 22، ش 11 / تهران /  1366

تاریخچه جالب چاپ کتابهاى فارسى / زرین قلم، على / تلاش ؛ ش 63تهران /  1355

تاریخچه خط ایرانى طى دو هزار و پانصد سال شاهنشاهى ایران[37]  / دبیرى نژاد،  

بدیع الله / وحید ؛ س 9، 90 / تهران /  1350

تاریخچه خط و خوشنویسى / آغداشلو، آیدین / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح / 6 ص / تهران /  1384

تاریخچه خط و خوشنویسى / زمانیان، هاشم / اهل قلم ؛ ش 4 / تهران /  1374

تاریخچه خط و خوشنویسى / نورى کوتنایى، نظام الدین / زهره / 29 / سارى /  1383

تاریخچه خط و کتیبهها در افغانستان قدیم / حبیبى، عبدالحى / عرفان ؛ س 31، ش 4 / تهران /  1348

تاریخچه سنگ بسم الله الرحمن الرحیم در بقعه سید ابراهیم / نخجوانى، حسین / دانشکده ادبیات تبریز ؛ ش 1ـ2 / تبریز /  1330

تاریخچه قلمدان سازى در ایران / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

تاریخچه کتاب در ایران / حلبى، على اصغر / وزارت فرهنگ و هنر / تهران /  1355

تاریخچه کتاب و کتابخانه در ایران (کتابخانه‌هاى ایران در قرن اول اسلامى) / همایونفرخ، رکن‌الدین / هنر و مردم / 4 ص / تهران /

تاریخچهمصورالفباوخط / ژان، ژرژ / انتشارات علمى‌وفرهنگى / 216 / تهران /  1382

تاریخچه نسخههاى خطى افغانستان و احیاى متون آن / حبیبى، عبدالحى / یغما ؛ س 20، ش 7 / تهران /  1346

تاریخ خط / بى‌نا / شهاب ؛ ش 62 / چین / 1125ق

تاریخ خط / بى‌نا / کتاب هفته، ش 52 / تهران /  1341

تاریخ خط / گاور، آلبرتین / نشر مرکز / 272 / تهران /  1367

تاریخ خط حرفى در جهان و ایران[38]  (چهار مقاله) / اعتماد مقدم، علیقلى / هنر و مردم ؛

دوره 3، ش 28 ، 29 ،30 ، 31 / تهران /  1343

تاریخ خط در ایران / طویلى، عزیز / فروهر ؛ س 27، ش 11 ـ 12 / تهران /  1371

تاریخ خط در ایران / مهران، محمد / دانشکده ادبیات و علوم‌انسانى؛ ش 6اصفهان /  1350

تاریخ خط در ایران / نفیسى، سعید / کاوش ؛ دوره 2 شماره آبان / تهران /  1342

تاریخ خط در ایران و جهان (خط چینى و خط‌هاى میخى باستان) / اعتمادمقدم، علیقلى / هنر و مردم؛ س4 ش 38 / 8 ص / تهران /  1344

تاریخ خط عربى و فارسى / مینوى، مجتبى / اکسفورد / لندن / بى‌تا

تاریخ خط میخى / کریستوفر واکر؛ترجمه نادر میرسعیدى / ققنوس / 96 ص / تهران /  1386

تاریخ خط میخى فارسى باستان / رجبى، پرویز / چیستا ؛ س 2و3، ش 11 تا 20 / تهران / و 136162

تاریخ خط و الفبا و فن کتابت / بى‌نا / تموز؛ س 5، ش 128 / تهران /  1363

تاریخ خط و خطاطان / رفیعى مهرآبادى، ابوالقاسم / امیر کبیر / 260 / تهران /  1345

تاریخ خط و نقاشى = خط و خطاطان و نقاشان / بى‌نا / مخطوط / بى‌تا

تاریخ خط و نوشتههاى کهن افغانستان در عصر قبلالتاریخ تا کنون / جبیبى، برهاندعبدالحى و رفیع، مهتمم حبیب الله / انجمن تاریخ و ادب / 312 ص / کابل /  1350

تاریخ خطهاى جهان و سیر تحولات آنها از آغاز تا امروز / فریدریش، یوهانس / دنیا / 477 / تهران /  1368

تاریخ زبان فارسى / ابوالقاسمى، محسن / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى /  350 / تهران /  1373

تاریخ زبان فارسى / باقرى، مهرى / قطره / 207 / تهران /  1375

تاریخ زبان فارسى (جلد1) / ناتل خانلرى، پرویز / فرهنگ نشر نو / 414 ص / تهران /  1366

تاریخ شوش از روى کتیبههاى کشف شده / صمدى، حبیب الله / آموزش و پرورش ؛ ش 10 / تهران /  1330

تاریخ قرآن (فصل خط و کتابت قرآن) / رامیار، محمود / شرکت‌سهامى نشراندیشه /  384 ص / تهران /  1346

تاریخ قرآن (فصل خط قرآن در روزگار پیامبر(ص) / شاهین، عبدالصبور؛ ترجمه حسین سیدى / بهنشر / 400 ص / مشهد /  1382

تاریخ کتاب / دال، سوند / کویر / 236 / تهران /  1382

تاریخ کتاب از کهنترین دوران تا عصر حاضر / دال، سوند / آستان قدس رضوى / 420 / مشهد /  1372

تاریخ کتابت قرآن کریم / بى‌نا / جمهورى اسلامى ؛ 15 بهمن / تهران /  1373

تاریخ کتیبههاى تنگى از او / ریب، یوجین لودویک / آریانا ؛ ش 2 / تهران /  1347

تاریخ کشف خطوط میخى / پورداود، ابراهیم / ایرانشهر ؛ دوره 1، ش 4 / تهران /  1341

تاریخ مختصر خط / دانش پژوه، محمد تقى / هنر و مردم؛ دوره 7، ش 86ـ87 / تهران /  1348

تاریخ مختصر خط و سیر خوشنویسى در ایران / راهجیرى، على / احمد میرکریمى / 189 ص / تهران /  1349

تاریخ نظم و نثر در ایران / نفیسى، سعید / بى‌نا / تهران /  1363

تاریخ و پیدایش خط عربى و فارسى / سهیلى، احمد / بنیاد فرهنگ / تهران /  1352

تاریخ و تطور خط عربى ـ فارسى / میر حسینى، زهره / نامه فرهنگ ؛ ش 1تهران /  1372

تأثیر آموزش مهارتهاى ادراک بینایى بر عملکرد خواندن دانشآموزان پایه سوم تنکابن/ سامع سیاهکلرودى، لاله / دانشگاه علامه طباطبایى /  1383

تأثیر فناورى آموزشى بر پیشرفت تحصیلى دانشآموزان مقطع ابتدایى پسرانه ملایر / مصطفى، اکبرى / دانشگاه علامه طباطبایى / تهران /  1384

تأملى در خط کوفى / بلند الحیدرى / کیهان فرهنگى ؛ س 9، ش 86 / تهران /  1371

تبدیل کامپیوترى متون فارسى چاپ شده به خط بریل / عشقى، محمدحسن / دانشگاه شهید بهشتى / بى‌نا / بى‌جا /  1379

تجاوز به خط فارسى به نظر عدهاى نوآورى است / وزیرى، سعید / کیهان ؛ ش 8690 / تهران /  1351

تحفة المحبین[39]  / ابوالداعى یعقوب فرزند حسن (شیخ ملقب به سراج حسنى‌شیرازى) /

مخطوط / 858 ق

تحقیقات جدید درباره کتیبه بیستون / کامرون، جورج گلن / ایران و امریکا ؛ ج 3، ش 10ـ12 / تهران /  1326

تحقیقى بر چوب نوشتههاى ایران / قوچانى، عبدالله / معمارى و هنر ایران ؛ ش 2 / تهران /  1366

تحقیقى زبانشناسى روى کتیبههاى ساسانى با کاربرد کامپیوتر / معین، جواد / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 5 / تهران /  1354

تحلیلشکلىخطبنایى / شهیدى، زینب/ مجموعه‌مقالات دبیره / 22ص / تهران /  1388

تحولات تلفظ کلمات فارسى در دوره اسلامى / متینى، جلال / دانشکده ادبیات وعلوم‌انسانى؛ س 7 / مشهد /  1350

تحول به شیوه امروز / کوهستانى، کامران / ایران ؛ ش 548 / تهران /  1357

تحول خط در ایران اسلامى / بیانى، مهدى / سخن ؛ دوره 4، ش 8 / تهران /  1332

تحول خط در ایران اسلامى / علم بیگى، مجید / ابرار؛ 20 اسفند / تهران /  1379

تحول خط فارسى / مافى، رضا / اطلاعات ؛ 5 خرداد / تهران /  1349

تحول خط فارسى درى / همایونفرخ، رکن‌الدین / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 22 / تهران /  1348

تحول رسم الخط فارسى از قرن ششم تا قرن سیزدهم هجرى / متینى، جلال / دانشکده ادبیات وعلوم‌انسانى؛ ش 3 / مشهد /  1347

تحول و تکامل خط فارسى درى / همایونفرخ، رکن‌الدین / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 23ـ24 / تهران /  1348

تدوین استانداردهاى خط براى ثبت دقیق زبان فارسى در کلیه کاربردها و خدمات اطلاعاتى / سلیمانى، حجت اللهتدوین اسناد سنگى و یک نمونه / رحیم لو، یوسف / دانشکده ادبیات و علوم انسانى؛ س 29 / مشهد /  1375

تدوین قواعد املاء و انشاء فارسى / دارائى، بهین / ششمین کنگره تحقیقات ایرانى / تهران /  1375

تذکره خط و خطاطان[40]  / اصفهانى، میرزا حبیب / مستوفى/ استامبول / 1305ق

تذکره خوشنویسان / لسان‌الملک‌ثانى، میرزا هدایت‌الله / مخطوط / کتابخانه ملى / 1220ق

تذکرة الخطاطین = تاریخ کلام الملوک / محمد یوسف فرزند حسن لاهیجى / (کتابخانه مجلس)/ 94 ص / تهران / سده  13

تذکرة الخطاطین (تاریخ کلام الملوک) / محمد یوسف فرزند حسن لاهیجى / مخطوط / 1256ق

تذکرة الخطاطین = تذکره خوشنویسان / میرزا محمد شریف صدر ضیا /  مخطوط / تاشکند / بى‌تا

تذکرة الخطاطین / میرزا محمد شریف صدر متخلص به ضیاء/ بى‌نا / تاشکند / بى‌تا

تذکرة الخطاطین (یا امتحان الفضلا به انضمام سراط السطور سلطانعلى) / سنگلاخ دوران / دارالسلطنة تبریز / تبریز / 1295ق

تذکرة الخوانین / رفعت شیرازى، محمد بن محمد / بى‌نا / 178 / بمبئى /  1306

تذکرى در مورد نوشته میخى شیئى طلائى از مکشوفه ازارجان / والا، فرانسوا / اثر ؛ ش 10ـ11 / تهران /  1364

ترجمه استفتاء میرزا یوسف خان پیرامون تغییر خط / مسیو بارب / روزنامه رسمى وین / 1259ش

ترجمه الواح گلى تخت جمشید / مصطفوى، محمد تقى / گزارشهاى باستانشناسى / تهران /  1329

ترجمهاى نو از کتیبه دوزبانه یونانى ـ پارتى مجسمه هرکول در سلوکیه / مورانو، انریکو / زبانشناسى ؛ س 9، ش 2 / تهران /  1371

ترجمه فارسى کتیبه سنگ مزار دریاچه پریشان مکشوفه / تفضلى، احمد / کلک ؛ ش 80ـ 83 / تهران /  1375

ترجمه کتیبه مفصل شاپور اول ساسانى اطراف کعبه زردشت در نقش رستم / سامى، على / گزارشهاى باستانشناسى / تهران /  1338

تزئینات کاخهاى هخامنشى در موزه تهران / مصطفوى، محمد تقى / ایران امروز ؛ س 3، ش 4 / تهران /  1320

تسهیل و تکمیل الفبا (یا راه تعمیم تعلیم و متحدالروح شدن) / صدرالمعالى‌خوانسارى، آقا نورحقیق / مطبعه فرهومند[41]  / 20 ص / تهران / اسفند  1308

تشخیص خط فارسى / رئوفى، بهرام؛ فرزان، بیژن / دانشگاه صنعتى شریف /

تشخیص خط فارسى / مرکز پژوهشهاى خواص و کاربرد مواد و نیرو /

تشخیص نورى حروف دست نویس فارسى / آل احمد، ابوالفضل / دانشگاه تهران /

تصرف در رسم الخط فارسى / رضوانى نیا / پیغام امروز ؛ ش 3572 / تهران /  1351

تطور (پ، چ، ژ، گ) / شریف مقدم، محمد تقى / شایسته ؛ دوره جدید، ش 209 / تهران /  1364

تطور تاریخى عناوین دبیر و دیوان / تنکابنى، حمید / نامه فرهنگستان ؛ ش 26 (7/2) / 12 ص / تهران /  1384

تطور خط فارسى / نوایى، اسفندیار / دانشگاه هنر / تهران /  1363

تطور شکلى نمود «ى» / دهقانى، آسیه / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 14 ص / تهران /  1388

تعامل ساخت اطلاعى، توالى کلمات و تکیه جمله در فارسى / راسخ مهند، محمد / دانشگاه بوعلى سینا

تعامل ویژگیهاى واجشناختى و ساختواژى زبان و خط فارسى / داناى طوسى، مریم / پژوهشکده برنامه‌ریزى درسى و نوآوریهاى آموزشى

تعلیم الفبا / بى‌نا / معارف ؛ دوره 2، ش 4 / تهران /  1306

تعلیم الفبا جدید / باغچه‌بان، جبار / رزم ؛ ش 42 / تهران /  1322

تعلیم خط / فضائلى، حبیب الله / سروش / تهران /  1363

تعلیم خط فارسى با روش کهنه بزرگترین مشکل آموزش به شمار مىرود / پروین گنابادى، محمد / کیهان ؛ س 14 / تهران /  1339

تعلیم هنر خط و خوشنویسى در مدارس جدید ایران / عارفى، یوکابد / بهارستان؛د 2 س3 ش 11 / تهران /  1390

تغییر الفبا عقیده ما و دیگران / باغچه‌بان، جبار / زبان ؛ دوره 3، ش 13/ تهران /  1325

تغییر الفبا معجزه یا عجز؟ / اردوش، حسین / روزنامه انتخاب؛ 28 اسفندتهران /  1380

تغییر الفبا و الفباى علائى / اعلائى، جبرئیل / نواى حق / خوى /  1314

تغییر خط / آزاد مراغى، ابوالقاسم / راه نو؛ س 4 / تهران /  1325

تغییر خط / پورداود، ابراهیم / امیر کبیر / تهران /  1343

تغییر خط داستانى که ادامه دارد / ناطق، ناصح / نگین ؛ دوره 2، ش 19 / تهران /  1345

تغییر خط / کیوان، محمد / یغما ؛ دوره 24، ش 6 / تهران /  1350

تغییر خط / ناطق، ناصح / نگین ؛ س 2 ش 12 / تهران /  1345

تغییر خط از نظر ملک الشعراى بهار / گلبن، محمد / نگین ؛ دوره 4، ش 37 / تهران /  1347

تغییر خط اسلامى / مستشارالدوله، میرزا یوسف خان / بى‌نا / تهران /  1324

تغییر خط باید از هیاهو و جنجال به دور باشد زیرا این کارى است علمى نه کارى سرسرى / جهانسوز، رضا / کیهان ؛ 2 آذر / تهران /  1338

تغییر خط بزرگترین خدمت به فرهنگ ملى است / بیرامى / کیهان ؛ 7 بهمن / تهران /  1338

تغییر خط به جاى اصلاح املاء / کیوان، محمد / یغما ؛ س 24 / تهران /  1350

تغییر خط پس از انقلاب اسلامى / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 20 ص / قم /  1390

تغییر خط پهلوى / معین، محمد / سازمان لغت‌نامه / تهران /  1337

تغییر خط خیانت است / کیهانى، شاهپور / اطلاعات ؛ ش 13693 / تهران /  1350

تغییر خط داستانى کهن / آذر، خلیل / اطلاعات ؛ ش 13790 / تهران /  1350

تغییر خط فارسى / آسیم، محمد / روزنامه افکار ایران؛ ش 3 اسفند / تهران /  1322

تغییر خط فارسى / آل احمد، جلال / بى‌نا / تهران /  1363

تغییر خط فارسى[42]  / بهار، محمد تقى / نگین ؛ ش 12 / تهران /  1345

تغییر خط فارسى / پورداود، ابراهیم / انجمن زردشتیان ایرانى / بمبئى / 1927م

تغییر خط فارسى / حلاج، حسین / روزنامه شفق سرخ؛ 9 مهر / تهران /  1307

تغییر خط فارسى ادبیات ما را شکوفا مىکند / جاویدان، م / اطلاعات ؛ ش 13672 / تهران /  1350

تغییر خط فارسى به لاتین از چاله به چاه افتادن است / مقدم، محمد / کیهان ؛ ش 8715 / تهران /  1351

تغییر خط فارسى به لاتین درست نیست / نجابت / کیهان ؛ 21 اردیبهشت / تهران /  1339

تغییر خط فارسى پیش از خیانت به ملت ایران نیست / هدایتى / کیهان ؛ 4 دى / تهران /  1338

تغییر خط فارسى خیانت است نه خدمت / امیرى فیروزکوهى، سیدعبدالکریم / اطلاعات ؛ 7 آذر / تهران /  1350

تغییر خط فارسى در این مدرسه شروع شد / کیوان، محمد / اطلاعات ؛ ش 13656 / تهران /  1350

تغییر خط فارسى لازم نیست، خط فارسى کامل است / طباطبائى، سیدضیاء الدین / پیک ایران ؛ ش 1623 / تهران /  1344

تغییر خط فارسى مانند هر اصلاح دیگر دشوار مىنماید ولى غیر ممکن نیست / مهبد / کیهان ؛ 5 اسفند / تهران /  1338

تغییر خط فارسى مخالف قانون اساسى است / مستوفى زاده، على اکبر / کیهان ؛  20 آبان / تهران /  1338

تغییر خط فارسى مشکلى از زندگى ما را حل نخواهد کرد / شاهمیر / کیهان ؛ 11 آذر / تهران /  1338

تغییر خط فارسى و تجربه تاجیکستان[43]  / برجیان، حبیب / پیام کتابخانه ؛ س 2، ش 1 /   

تهران /  1371

تغییر خط فارسى و حذف حروف زاید عربى جدال با زبان و ادب فارسى نیست / رضائیان، محمود / ره‌آورد ؛ ش 27 / تهران /  1370

تغییر خط فارسى یا خیانت / شفیعى، محمود / اطلاعات ؛ ش 13658/ تهران /  1350

تغییر خط کارى به جا و شایسته است / اخترى / کیهان ؛ 21 بهمن / تهران /  1338

تغییر خط کنونى فارسى و تبدیل آن به خط لاتین / مرعشى، ابوالفضل / اتحاد ملل ؛ دوره 4، ش 7 / تهران /  1344

تغییر خط نه ضرورى است نه شایسته[44]  / شفیعى، محمود / ادرمحل نگارش وزارت

فرهنگ و هنر / 10 ص / تهران /  1353

تغییر خط هیچگونه صدمهاى به ملیت نمىزند / اعلم، هوشنگ / کیهان ؛ 9 دى / تهران /  1338

تغییر خط یک مسئله ملى است باید به افکار عمومى مراجعه کرد / مهبد / کیهان ؛  3 اسفند / تهران /  1338

تغییر خط یگانه راه باسواد شدن همه مردم است / ذکاء، یحیى / کیهان ؛ 23 دى / تهران /  1338

تغییر دادن خط فارسى کار آسانى نیست / کاتبى / کیهان ؛ 14 اردیبهشت / تهران /  1339

تغییر در خط فارسى خدمتى بزرگ است / وارسته، منوچهر / اطلاعات ؛ 25 دى / تهران /  1350

تغییر رسم الخط موجب تحریف معنى است / فره‌وشى، بهرام / اطلاعات ؛ ش  13839 / تهران /  1351

تغییر رسم الخط یک مسئله جهانى است / فرزاد، مسعود / اطلاعات ؛ ش 13838 / تهران /  1351

تغییر و اصلاح خط فارسى / تبریزى، میرزا لطفعلى / بى‌نا / تهران /  1329

تغییر و اصلاح خط فارسى صد سال دیر شروع شده است / زهرائى / کیهان ؛ 28 آذر / تهران /  1338

تغییر همه چیز و تغییر الفبا / دشتى، على / روزنامه شفق سرخ؛ 26 مهر/ تهران /  1307

تغییر یا ساده کردن خط فارسى / روشنیان، کریم / فردوسى ؛ ش 1164تهران /  1352

تقابل نگارهها و خطوط تزئینى کتابآرایى در ارتباط با هنرهاى صناعى (از دوره سلجوقى تا پایان عهد تیمورى) / سلطان حسینى، گیتى / دانشگاه شاهد / 517 ص /  1380

تقصیر از کیست؟ اصلاح خط و زبان فارسى / بى‌نا / نامه شیراز ؛ ش 27 / تهران /  1324

تقویت نوشتن املاى فارسى در دورهى ابتدایى / بى نام / بى‌نا (نشر در اینترنت، آموزش و پرورش 1 استان فارس) / 4 ص آچهار / تهران /  1389

تکلیف خط چیست؟ / رهنما، عبدالله / افست پرس / 104 ص / تهران /  1346

تکلیف خط چیست؟ (شمه‌اى از تاریخ خط و شش عیب اساسى خط فارسى) / رهنما، عبدالله / خواندنیها ؛ دوره 26، ش 45 / تهران /  1341

تکمله قرائت خط جام برنزى ارجان / بشاش کنزق، رسول / میراث فرهنگى ؛ س 2، ش 3ـ4 / تهران /  1370

تکوین و توصیف خط میخى فارسى باستان / قریب، بدرالزمان / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح / 9 ص / تهران /  1384

تلاشهاى عربى ـ اروپایى: خشنویسى، نشانهنگارى و نوشتهنگارى در ابتداى مدرنیسم / روپر، جفرى / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 17 ص / تهران /  1388

تلفظ و آوانویسى کلمات خارجى مصطلح در فارسى / نیسارى، سلیم /

تمدنایران در دورههخامنشى:زبان، خط، کتیبهها[45]  / پیرنیا، حسن/ خیام / تهران /بى‌تا

تمدن هخامنشى / سامى، على / بى‌نا / تهران /  1341

تمرین شب: فارسى و دیکته سال اول / گرامى، متین / مفاهیم / 96 / تهران /  1375

تندنویسى در زبان فارسى / کوهسار / کندوکاو / تهران /  1365

توضیحات الحاقى بر کتیبه داریوش در بغستان / هنینگ، والتربرونو هرمان / گزارشهاى باستانشناسى در ایران / تهران /  1354

توضیحى درباره مصاحبه وزیر فرهنگ درباره تغییر خط فارسى / رازانى / کیهان ؛ 10 آبان / تهران /  1338

تولد خط / بى‌نا / ایران ؛ 10 تیر / تهران /  1374

تولید خط نستعلیق فارسى بر روى دستگاه چاپ کامپیوترى / بى‌نام / دانشگاه صنعتى شریف / تهران / بى‌تا

تهمورس ـ طوس / انقطاع، ناصر / هوخت ؛ س 28، ش 8 / تهران /  1356

تهیه واژه نامهاى به خط پهلوى از نتیجه مقایسه سه دستنویس/ پژوهشگاه علوم انسانى


تىآر (TR) در کتیبه شاپور / تسرتلى، گئورگى / پژوهشنامه آسیائى ؛ دوره جدید، ش 1 / تهران /  1353

تیپشناسى موافقان تغییر خط / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 10 ص / قم /  1390

تیررس شاپور / امشه، رهیم؛ وحید صالحیه / دبیره ؛ ش 3 / تهران /  1367

ثلث نویسى / الامدى، حامد / فرهنگسرا / 88 / تهران / بى‌تا

جائى که بیگانگان به خط فارسى مىنویسند ما چرا در پى تغییر و نابودى خط خود هستیم / فرید / کیهان ؛ 9 آذر / تهران /  1338

جاى پاى همزه در رسم الخط فارسى / مهیار، عباس / رشدآموزش ادب فارسى؛ س 2، ش 4ـ5 / تهران /  1364

جایگاه رسم الخط در نسخه شناسى / مایل‌هروى، نجیب / آستان قدس رضوى / تهران /  1369

جبههبندى درباره خط فارسى صحیح نیست / نیسارى، سلیم / اطلاعات ؛ ش 13702 / تهران /  1350

جدائیها میان کلمهها / کسروى، احمد / بى‌نا / تهران /  1357

جدا باید نوشت یا پیوسته / درخشان، مهدى / اطلاعات ؛ 30 اردیبهشت / تهران /  1365

جدا نویسى / وزیرى، بزرگ‌مهر / بهکام ؛ ش 18 / تهران /  1371

جستجوى ریشههاى ایرانى خط فارسى[46]  / چنگلوایى، شهرزاد / مجموعه مقالات کتاب  

دبیره / 11 ص / تهران /  1388

جشنهاى ایرانى و خطوط باستانى و اساطیر ایرانى / فره‌وشى، بهرام / بى‌نا / تهران / بى‌تا

جغرافیاى خط / حلیمى، محمد حسین / نامه فرهنگستان علوم ؛ ش 14ـ 15 / تهران /  1378

جلد سازى و ابزار آن / مایل‌هروى، نجیب / بنیاد فرهنگ ایران / تهران /  1352

جلد سازى و صحافى / ارژنگى، رسام / طوفان هفتگى ؛ ش 11 / تهران /  1307

جلدها و قلمدانهاى ایرانى / احسانى، محمدتقى / امیر کبیر / 183 ص / تهران /  1369

جمیع العلل / على خان ایمورى کرمانى / مخطوط / 1110ق

جنبش فونت دارا / مختارى، داریوش / سى‌بال هنر / 96 ص / تهران /  1389

جنبه دینى کتیبههاى هخامنشى / معین، محمد / بى‌نا / تهران /  1367

جنجال در اطراف خط و زبان فارسى امروزى / آموزگار، حبیب الله / اطلاعات ؛ ش 13849 / تهران /  1351

جوهره و ساختار هندسى خط نستعلیق / بختیارى، جواد / فصلنامه هنر ؛ ش 9 / تهران /  1364

جوهریه (در قواعد و فواید مترسلان و منشیان و آداب انشاء) / سیمى نیشابورى / 837ق

جهانى سازى زبان فارسى / نظرى، على محمد؛ شهرجردى، شهناز / دانشگاه اراک

چاپ سنگى و سربى / رضوانى، احمد / راهنماى کتاب ؛ س 19 / تهران /  1355

چارچوب و بررسى متون تبلیغاتى متون فارسى از دیدگاه تجزیه تحلیل گفتمان / رشیدى، ناصر / دانشگاه شیراز

چاره اندیشى دبیران / وثوقى، ناصر / اندیشه و هنر ؛ س 6 / تهران /  1346

چارهجوئى در خط فارسى / وثوقى، ناصر / اندیشه و هنر ؛ دوره 5، ش 9 / تهران /  1345

چرا باید خط فارسى را تغییر داد (در اصلاح خط اقدام کنید) / نراقى / کیهان ؛ 20 دى / تهران /  1338

چرا خط کنونى را به صورت نازیباى لاتین درآوریم / مرتضوى / کیهان ؛ 25 دى / تهران /  1338

چرخشهاى چشم نواز نستعلیق پروازى در فضاى اندیشه اهل ذوق / چراتى، ژاله / کیهان ؛ 5 اردیبهشت / تهران /  1374

چشم انداز توسعه خط و زبان فارسى در محیط رایانهاى / شوراى فنى کارگروه خط و زبان فارسى در محیط رایانه‌اى / دبیرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى / 24 ص / تهران /  1389

چگونگى پیدایش خط عربى و فارسى / بى‌نا / خراسان ؛ 3 اردیبهشت/ تهران /  1364

چگونگى پیدایش خط و زبان / حسینى راویز، محمد على / پست ایران ؛ ش 46 / تهران / بى‌تا

چگونگى تشخیص آزمایشگاهى نوع کاغذ نسخههاى خطى موجود در... / ثابت جازارى، على اصغر / فصلنامه‌کتابخانه‌آستان‌قدس ؛ ش1 / تهران /  1376

چگونگى نسخهبردارى از کتیبههاى بزرگ داریوش[47]  / کامرون، جورج گلن /    

باستانشناسى، ج 1، ش 1 / تهران /  1338

چگونگى نوشتن همزه / فقیهى، على اصغر / آموزش و پرورش ؛ س 26 / تهران /  1331

چگونه املاء و انشاء بنویسیم / سرکشیکى، منیره؛ امیرى، ملک ابراهیم / رسام / 192 ص / تهران /  1366

چگونه با تغییر خط فارسى مخالف شدم / عباسى، کیومرث / اطلاعات ؛ ش 13667 / تهران /  1350

چگونه با دشواریهاى خط فارسى کنار بیاییم؟ / مرعشى، على‌اکبر / رشد تکنولوژى آموزشى ؛ ش 4 / 5 ص / تهران /  1380

چگونه باید نوشت؟ / جمال زاده، محمد على / سخن ؛ س 10، ش 6 / تهران /  1338

چگونه باید نوشت؟(حرف‌به) / پروین‌گنابادى، محمد/ سخن؛س10، ش3 / تهران/  1338

چگونه باید نوشت؟ / صفا، ذبیح الله / سخن ؛ دوره 10، ش 2 / تهران /  1338

چگونه باید نوشت؟ / نفیسى، سعید / سخن ؛ س 10، ش 5 / تهران /  1338

چگونه باید نوشت: شیوه خط فارسى / مینوى، مجتبى / سخن ؛ س 9 / تهران /  1338

چگونه بنویسیم؟ / خالقى، روح الله / پیام نوین ؛ س 1، ش 4 / تهران /  1337

چگونه خط را باید اصلاح کرد / حسیبى، کاظم / بى‌نا / 40 / تهران /  1345

چگونه خط فارسى در میان تاجیکان گم شد؟ / روزنامه همبستگى ؛ 10 آذر / تهران /  1383

چگونه خط میخى فارسى باستان به وجود آمد / فراى، ریچارد نلسون / شوراى جشنهاى شاهنشاهى / تهران /  1351

چگونه یونانیان نوشتن آموختند / دوسنت بلانکات، هانرى / دانشمند ؛ س 24، ش 3 / تهران /  1365

چلیپا و چلیپاى شکسته: نماد روح / مهدى، حسن / باستانشناسى و تاریخ ؛ س 3، ش 2 / تهران /  1368

چند اصل براى اصلاح املاى فارسى / شعار، جعفر / بى‌نا / تهران /  1352

چند پیشنهاد دربارهىِ روشِ نگارش و خطِ فارسى / آشورى، داریوش / نشر دانش ؛ س 6، ش 6 / 2 ص / تهران /  1365

چند پیشنهاد دیگر براى اصلاح خط فارسى / آشورى، داریوش / نگاه نو ؛ ش 28 /  17 ص / تهران /  1375

چند دستنوشته مانوى / اسماعیل‌پورمطلق، ابوالقاسم / چیستا ؛ س 7 / تهران /  1368

چند عقیده درباره تغییر خط فارسى / آسیم، محمد / کیهان ؛ 10 یا 11 آبان / تهران /  1338

چند قاعده و چند پیشنهاد براى تسهیل نوشتن و خواندن فارسى / کاظم زاده ایرانشهر، حسین / بى‌نا / تهران /  1313

چند کلمه درباره شیوه خط / مدرس‌صادقى، جعفر / نشاط ؛ 22 اسفند / تهران /  1377

چند گفتار ناشناخته / مخطوط / 897ق

چند متن کوچک پهلوى / ماهیارنوابى، یحیى / بى‌نا / شیراز /  1355

چند نظر درباره تغییر خط فارسى به لاتین / مرادى، مناف / کیهان ؛ 10 آذر / تهران /  1338

چند نکته درباره چاپ کردن برخى از کلمات / نفیسى، سعید / راهنماى کتاب ؛ س 1 / تهران /  1337

چند نکته درباره خط و زبان فارسى[48]  / آل احمد، جلال / علم و زندگى/ تهران /  1339

چند نکته درباره شیوه خط فارسى / شمیسا، منصور / بى‌نا / تهران /  1365

چند نکته درباره منشأ خط و سهم ایران در این بزرگترین اختراع بشرى / نیرنورى، عبدالحمید / وحید ؛ دوره 5، ش 11 / تهران /  1347

چند نکته درباره واکههاى زبان فارسى در گذشته و حال / میلانیان، هرمز / دانشکده ادبیات وعلوم‌انسانى تهران / تهران /  1350

چند نمونه از متن نوشتههاى پهلوى با واژهنامه / کیا، محمد صادق / بى‌نا / 149 / تهران /  1315

چند نمونه از متن نوشتههاى فارسى باستان / مقدم، محمد / فروهر / 66 / تهران /  1363

چند نوشته و یادگار پیش از اسلام / جنیدى، فریدون / میراث فرهنگى/ تهران /  1375

چون دهن تیغ درم ریز باش ]قلم تراش[ / راهجیرى، على / فصلنامه چلیپا ؛ س 1، ش1 / تهران /  1370

چه کلمههائى را مستقل بنویسیم؟ / پروین گنابادى، محمد / بى‌نا / تهران /  1356


حاشیهاى بر مقاله غلطهاى مصطلح / مرتضوى برازجانى، اسماعیل / گوهر ؛ س 2 / تهران /  1353

حالات هنروران[49]  / دوست‌محمد فرزند سلیمان کوشوانى هروى / مخطوط/ هرات /  

897ق[50]

حذف نویزهاى شبیه نقطه در متون اسکن شده فارسى / شیرعلى شهرضا، محمد حسن؛ شیرعلى شهرضا، سجاد / دانشگاه یزد، دانشگاه صنعتى شریف

حذف همزه ابن / مینوى، مجتبى / سخن ؛ س 5، ش 7 / تهران /  1333

حروف ابجد و الفباى لاتین / مصطفوى، محمد تقى / آموزش و پرورش ؛ دوره 27، ش 4 / تهران /  1327

حروف مصوت، پیشنهادى براى تغییر خط فارسى / استعلامى، محمد / اطلاعات ؛ ش 13839 / تهران /  1351

حروف نویسى و آوانویسى نوشتههاى ایرانى میانه غربى / ابوالقاسمى، محسن / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى / تهران /  1373

حروف و خطوط در شعر و ادب فارسى / سجادیه، ضیاء الدین / چلیپا ؛ س 1، ش 2 / تهران /  1370

حروفیه / شهیدى، زینب / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 5 ص / تهران /  1388

حسن آقا شیر مىخواهد، متعرضین خط فارسى / سفرى، محمد على / اطلاعات ؛ ش 13924 / تهران /  1353

حفر ترعه سوئز توسط داریوش کبیر و کتیبه میخى آن / سامى، على / باستانشناسى و هنر ایران ؛ ش 3ـ4 / تهران /  1347

حمایت از تغییر خط / بى‌نا / پیک ایران ؛ ش 1624 / تهران /  1341

خائنین دست بردار نیستند باز هم زمزمه تغییر خط فارسى در میان است / فلسفى، رضا / پیک ایران ؛ ش 1621 / تهران /  1341

خت (خط) پارسى ارسیه (ارثیه) از ما بهتران / رضائیان، محمود / جنگ ؛ ش 13 / تهران /  1369

خدایا زین معما پرده بردار / امیر بختیار، جمشید / اطلاعات ؛ ش 13708تهران /  1350

خدایان ناشناخته در تقویم هخامنشى / رزمجو، شاهرخ / نامه ایران باستان ؛ س 3، ش  1 / تهران /  1382

خدمتگزار و قانونگذار / مینوى، مجتبى / راهنماى کتاب ؛ س 3 / تهران /  1339

خرابکارى در خط زبان فارسى / بى‌نا / اطلاعات ؛ ش 13837 / تهران /  1351

خرابکارى در نوشتن فارسى ـزائیده یک بیمارى است / بى‌نا / کیهان ؛ س 17 / تهران /  1351

خرده اوستا / پور داود، ابراهیم / انجمن ایران لیگ / تهران /  1310

خشت نبشته تاریخى داریوش بزرگ / سامى، على / هنر و مردم ؛ ش 177 / تهران /  1356

خط / بیانى، مهدى / کمیسیون ملى یونسکو / تهران /  1342

خط = رساله‌اى در خط بنظم / بى‌نا / 12 ص/ پاکستان /  1087

خط (رساله‌اى در خط به نظم) / مخطوط / پاکستان / 1087ق

خط = رساله در... / بى‌نا / مخطوط / تهران / سده  11

خط = رساله در... / بى‌نا / (کتابخانه ملک) / تهران /  1080

خط = رساله در... / بى‌نا / (کتابخانه ملک) / تهران /  1269

خط = رساله در... (آموزش حرفهاى مفرد و مرکب) / سیدمحمد معصوم فرزند علیرضا حسینى / مخطوط / نجف /  1088

خط[51]  = رساله در... / ظهیرالدین میرعلى سلطانى فرزند حسن علوى تبریزى / (موزه بریتانیا)  

/ /انگلیس/ بى‌تا

خط آدمیت (الفباى ملکمى) / میرزا ملکم‌خان / مخطوط (کتابخانه ملک) / تهران /  1296

خط آرامى رایج در قلمرو شاهنشاهى هخامنشى / سامى، على / دانشگاه اصفهان / اصفهان /  1354

خط آرامى و نقش آن در ایجاد ارتباط فرهنگى / لومر، آندره / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح / 20 ص / تهران /  1384

خط آسان (براى تعلیم عمومى) / داعى الاسلام، محمد على / آموزش و پرورش ؛ دوره 13، ش 1ـ3 / تهران /  1322

خط آینده (آینده خط تمام اتوماتیک فارسى) / خیام، مسعود / نگاه / 100 ص / تهران /  1373

خط آینده جهان / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 20 ص / قم /  1390

خط اختراعى مسیو بارب (براى خط اسلام) / بارب، (ناظر مدرسه السنه شرقیه وین) / بى‌نا / وین / 1239ش

خط استادى / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 15 ص / قم /  1390

خطاطى / فاروقى، حافظ عبدالله / اقبال ؛ ش 2 / تهران / 1960م

خط الجزام و خط کوفى / کاظم، سید محمد امام / گوهر ؛ دوره 1، ش 1 / تهران /  1351

خط امروز فارسى قابل اطمینان نیست / نراقى، سولماز / روزنامه همبستگى ؛  13 اردیبهشت / تهران /  1382

خط امروز مدیون ایرانیان است تا اعراب / حامى، احمد / کاوه ؛ س 11، ش 1 / تهران /  1361

خط اوستایى / رضایى‌باغ‌بیدى، حسن / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح / 9 ص / تهران /  1384

خط اوستایى (زند) / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

خط اوستایى / قدیانى، عباس / آرون / تهران /  1381

خط اوهل = کاغذ و رنگها / بى‌نا / مخطوط / بى‌تا

خطایابى املایى خودکار در زبان فارسى / کاشفى، امید و نصرى، میترا و کنعانى، کامیار / دبیرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى / 190 ص / تهران /  1390

خط ایران / بیانى، مهدى / کمیسیون ملى یونسکو در ایران ؛ ش22 / تهران /  1342

خط بابرى / حبیبى، عبدالحى / آریانا؛ ج 28، ش 4 / تهران /  1349

خط بنایى[52]  / ماهر النقش، محمود / موزه‌ها ؛ ش 7 / تهران /  1365

خط به مذهب کار ندارد و تغییر خط کمک بزرگى به اقتصاد ما مىکند، فرهنگ کشور باید آن را عملى کند / همایونفر / کیهان ؛ 4 آذر/ تهران /  1338

خط پارسى[53]  / برومند، عبدالعلى / مهر ؛ دوره 11، ش 9 / تهران /  1344

 خط پارسى و تغییر خط پارسى، ما نمىتوانیم سى هزار کتاب را به خط لاتین تغییر بدهیم / پورداود، ابراهیم / تلاش ؛ ش 1 / تهران /  1345

خط پهلوى / بهار، محمد تقى / بى‌نا / تهران /  1337

خط پهلوى / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

خط پهلوى نو / فرهنگ، عبدالصمد / بى‌نا / اهواز / 1347ق

خط پهلوى و الفباى صوتى[54]  / هدایت، صادق / سخن ؛ س 2، ش 8 و 9/ تهران /  1324

خط پیدایش و پیشینه آن و نخبگان خوشنویسى / رادمنش، عطامحمد / فرهنگ اصفهان ؛ ش 27ـ28 / 6 ص / اصفهان /  1383

خط پیرآموز / همایونفرخ، رکن‌الدین / معارف اسلامى ؛ ش 13 / تهران /  1350

خط تا آغاز اسلام / آیتى، عبدالمحمد / آموزش و پرورش ؛ س 47 / تهران /  1356

خط ترکى، سیاقى، اوهل و مشجّر / مخطوط / 908ق

خط تعلیق / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

خط جدید / بى‌نام / بى‌نا / مشهد /  1299

خط چگونه پیدا شد / بى‌نا / نور جهان ؛ س 3، ش 6ـ7 / تهران /  1330

خط حروفى علمى و طبیعى بهترین راه آموختن خط و جلوگیرى از بیسوادى است... / مقدم، محمد / کیهان؛ 25 آبان / تهران /  1338

خط خوش فارسى / ذکاء، یحیى / هنر و مردم ؛ دوره 1، ش 1 / تهران /  1336

خط خوش فارسى (مجموعه مقالات) / گروهى از نویسندگان / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى / 522 ص / تهران /  1383

خط خوش فارسى و تأثیر آن در هنر و فرهنگ ایران / بى‌نا / آموزش و پرورش / تهران /  1353

خط دانش انسانیت / اندامان انجمن دانش هندوستان / بى‌نا / بمبئى هند / 1308ق[55]

خط در اسطورهها[56]  / آموزگار، ژاله / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح / 16 ص /

تهران /  1384

خط در ایران / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

خط در ایران باستان / رضا زاده، شفق، صادق / دانشگاه پهلوى / تهران /  1352

خط در ایرانمیانه / ابوالقاسمى، محسن / سازمان تدوین کتب علوم انسانى / تهران /  1373

خط در داستان ایران / پورداود، ابراهیم / دانشگاه تهران / تهران /  1355

خط در دوره باستان / ابوالقاسمى، محسن / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى / تهران /  1373

خط در دوره هخامنشى / پیرنیا، حسن / بى‌نا / تهران /  1306

خط در عصر ابوریحان / خلیلى، خلیل الله / آریانا ؛ س 31، ش 3 / تهران /  1352

خط در گرافیک / نجابتى، مسعود / مدرسه / 86 ص / تهران /  1381

خط در مرز نقاشى، دیدارى با رضا مافى / کاوه / تماشا ؛ ش 137 / تهران /  1352

خط در نقاشى / تقى‌زاده، هادى / نشر کلهر/ مشهد /  1371

خط دین دبیره / موقر، مجید / مهر ؛ دوره 11، ش 6 / تهران /  1344

خط را با زبان اشتباه نکنیم / خواب‌نما، هدایت‌الله / کیهان ؛ ش 8691/ تهران /  1351

خط سریانى = جدول / محمد طاهر انصارى / (کتابخانه دانشگاه) / تهران /  1281

خط سریانى / محمدطاهر انصارى / مخطوط / دانشگاه تهران / 1281ق

خط سومکا / منشى زاده، داود / بى‌نا / 12 / تهران /  1333

خط سیاق / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

خط شکسته به تجلى عرفان در هنر خوشنویسى / کابلى خوانسارى، یدالله / هفت هنر ؛ ش 13 / تهران /  1356

خط شیرین فارسى / امیرى معظمى / پیک ایران ؛ ش 844 / تهران /  1338

خط طرز محمدى / دانش پژوه، محمد تقى / هنر و مردم ؛ دوره 7، ش 86 ـ87 / تهران /  1349

خط عربى چون پالهنگ به گردن ما افتاده ولى صلاح نیست که خط فارسى را تغییر دهیم / پور داوود، ابراهیم / کیهان  / تهران /  1338

خط فارسى / بیانى، مهدى / زوار / تهران /  1339

خط فارسى / جعفرى، یونس / یغما ؛ س 25، ش 1 / 3 ص / تهران /  1351


خط فارسى (خط نو فارسى) / نثرى، موسى / مهر ؛ س 3 ش 4 / 10 ص / تهران /  1314

خط فارسى / عامى، احمد / بى‌نا / 38 / تهران /  1349

خط فارسى / فرادى، عبدالله / کاوه ؛ س 7، ش 23ـ24 / مونیخ /  1348

خط فارسى / مصاحب، غلامحسین / فرانکلین / تهران /  1345

خط فارسى / نثرى، موسى / مهر ؛ س 3 ش 3 / 4 ص / تهران /  1314

خط فارسى / همایونفرخ، رکن‌الدین / تلاش ؛ ش 8 / تهران /  1346

خط فارسى احتیاج به تغییر ندارد / بى‌نا / اطلاعات ؛ 14 شهریور / تهران /  1350

خط فارسى ارتباطى با سنن باستانى ما ندارد / خیامپور، عبدالرسول / کیهان ؛ 8 آبان / تهران /  1338

خط فارسى از ابتدا قاعدهاى نداشته است / ناتل خانلرى، پرویز / اطلاعات؛ ش  13838 / تهران /  1351

خط فارسى اصلاحپذیر نیست / نجفى، ابوالحسن / همبستگى ؛ 18 مهر / 4 ص آچهار / تهران /  1384

خط فارسى ایرانشناسان / بى‌نام / راهنماى کتاب ؛ جلد 12 ش 85 ـ 86 / 16 ص / تهران /  1348

خط فارسى (با خط کنونى فارسى چه باید کرد) / نثرى، موسى / مهر ؛ س 3 ش 2 /  6 ص / تهران /  1314

خط فارسى باید اصلاح شود، آشفتگى املاى فارسى چارهپذیر است/ کیهان ؛ 5 ـ 18 اسفند / تهران /  1346

خط فارسى باید تغییر کند / کیوان، محمد / اطلاعات ؛ ش 13743 / تهران /  1350

خط فارسى به اصلاحات بنیادى نیاز دارد / رجائى، مهران / آدینه ؛ ش 80ـ 81 / تهران /  1372

خط فارسى بهترین خط است و نیازى به تغییر ندارد / ضیائى / کیهان ؛ 17 آذر / تهران /  1338

خط فارسى بهترین نیست / کبیرى، سعدالله / حافظ ؛ ش 45 / 1 ص / تهران /  1386

خط فارسى به لاتین مناسب است / رازى، عبدالله / مهنامه عصر پهلوى ؛ دوره 4، ش  2 / مصر /  1307

خط فارسى تنها یک خط نیست، صنعت و هنر است / بى‌نا / ابرار ؛ 2 خرداد / تهران /  1370

خط فارسى جایگزین خط سیریلیک خواهد شد / بى‌نا / ابرار ؛ 8 تیر/ تهران /  1374

خط فارسى چگونه با اینترنت کنار مىآید / مرعشى، على‌اکبر / رشد تکنولوژى آموزشى ؛ ش 161 / تهران /  1383

خط فارسى در پیام کوتاه تلفن همراه مظلوم واقع شده است / بى‌نام / ایرنا یکشنبه  23 مهر / 2 ص / تهران /  1385

خط فارسى در زبانهاى شبه قارّه[57]  / پناهى، ثریا / نامه فرهنگستان ؛ ش 7/4 / 12 ص /  

تهران /  1384

خط فارسى درى / ابوالقاسمى، محسن / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى / تهران /  1373

خط فارسى را اصلاح کنید / نگارستانى / کیهان ؛ 25 آذر / تهران /  1338

خط فارسى را باید بینالمللى کنیم نقایص این خط باعث عقب افتادگى نیست / شریفى، احمد / کیهان ؛ 6 بهمن / تهران /  1338

خط فارسى را باید تغییر داد انجمن تغییر خط الفباى جدیدى را ارائه مىدهد / بى‌نا / کیهان؛ 26 مهر / تهران /  1338

خط فارسى را پاس بداریم / سربر، الناز

خط فارسى را تغییر بدهید / زنجانى، حسین / روزنامه شفق سرخ؛ 12 مهرتهران /  1307

خط فارسى را تغییر دهید / طاهباز / کیهان ؛ 14 آذر / تهران /  1338

خط فارسى را تغییر دهید / نفیسى، سعید / کیهان ؛ 20 مهر / تهران /  1338

خط فارسى را چگونه باید نوشت / مینوى، مجتبى / سخن ؛ دوره 10، ش 7 / تهران /  1338

خط فارسى زشتى و زیبائى بسیار دارد، آن را تغییر ندهید از راه علمى اصلاح کنید / سخى ور / کیهان ؛ 15 آذر / تهران /  1338

خط فارسى شاهکارى از زیبائى است / براهنى، رضا / اطلاعات ؛ ش 1348 / تهران /  1351

خط فارسى کنونى باید تغییر کند / نفیسى، سعید / اتحاد ملل ؛ دوره 4، ش 4 / تهران /  1344

خط فارسى کنونى نباید تغییر کند ولى باید اصلاح شود / صفا، ذبیح الله / اتحاد ملل ؛ دوره 4، ش 3 / تهران /  1344

خط فارسى مانع باسواد شدن عموم افراد ملت ایران است / کمال، احمد / کیهان ؛  12 بهمن / تهران /  1338

خط فارسى مأخوذ از خط پیرآموز ایرانى است / همایونفرخ، رکن‌الدین / تلاش ؛ ش  8 / تهران /  1346

خط فارسى متناسب با نیازمندى امروزیست / کیوان، محمد / کیهان ؛ 12 اردیبهشت / تهران /  1350

خط فارسى مناسب یا نامناسب؟ / محمودى بختیارى، بهروز / رشد آموزش زبان و ادب فارسى ؛ ش 55 / 8 ص / تهران /  1379

خط فارسى میان ایرانیان از قرن اول هجرى تا قرن هفتم / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 80 ص / قم /  1390

خط فارسى نیازى به تغییر ندارد آن را اصلاح کنید / وکیلى / کیهان ؛ 13 آذر / تهران /  1338

خط فارسى و چگونگى آن / امین، احمد / روزنامه شفق سرخ، 13 مهر/ تهران /  1307

خط فارسى و خطاطان معروف ایران / بى‌نا / اطلاعات ؛ 19 تیر / تهران /  1351

خط فارسى و خوشنویسان مسلمان / بى‌نا / سروش ؛ س 10، ش 431تهران /  1367

خط فارسى و راقان / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

خط فارسى و رایانه / معصومى‌همدانى، حسین / دانش ؛ ش 10 / 4 ص / تهران /  1381

خط فارسى و رسم الخط آدینه / بى‌نا / آدینه ؛ ش 11 / تهران /  1366

خط فارسى و عصر فضا / خیام، مسعود / مرزهاى بیکران فضا ؛ ش 14 / تهران /  1370

خط فارسى و مشکل حروفچینى / مظاهرى / کیهان ؛ 6 آذر / تهران /  1338

خط فارسى و نقد آن / مجد، امید / امید مجد / 72 / تهران /  1384

خط فارسى یک خط بینالمللى نیست و مزیتى بر هیچیک از خطوط دیگر ندارد / کیا، محمد صادق / کیهان ؛ 28 مهر / تهران /  1338

خط فارسى یکى از مظاهر ارزنده ملى ما است نباید تغییر کند / رازانى / کیهان ؛  18 آبان / تهران /  1338

خط فصیح زبان فارسى / تقى زاده، سیدحسن / بى نا / تهران /  1326

خط، فن، هنر / خداوردى، م / ادبستان؛ س 1، ش 5 / تهران /  1369

خط کرسى یا چاپخط / ادیب سلطانى، میرشمس الدین / انتشارات علمى و فرهنگى / تهران /  1374

خط کنونى از موارث ملى ما نیست باید ترک شود / بى‌نا / کیهان ؛ 18 بهمن / تهران /  1338

خط کنونى را تغییر دهید و به خط جدید کتاب منتشر کنید / اکبرى، خسرو / کیهان ؛ 17 بهمن / تهران /  1338

خط کنونى کارى مخالف استقلال فکرى دانش آموزان / تراب نیا، ا / کیهان ؛ 7 و  11 فروردین / تهران /  1339

خط کنونى مانع ترقى کشور نیست / شریفى / کیهان ؛ 21 آذر / تهران /  1348

خط کوفى با قلم نى و به شیوه قدما (سبکهاى گوناگون خط کوفى در نگارش مصحف) / بى‌نا / صنعت چاپ ؛ ش 267 / تهران /  1383

خط کوفى تزئینى بر روى ظروف سفالین / فلورى، س / هنر و مردم ؛ ش 8 / تهران /  1342

خط کوفى تزئینى در آثار تاریخى اسلامى[58]  (ایران) / زمانى، عباس / هنر و مردم ؛ ش

128 / تهران /  1352

خط کوفى معقلى در مساجد باستانى اصفهان / قوچانى، عبدالله / بنیاد اندیشه اسلامى / تهران /  1364

خط کوفى، نخستین خاستگاه تجلى هنر در اسلام / هدایت، هادى / فصلنامه هنر ؛ ش 7 / تهران /  1363

خط گرافیکى عمود مژگانى / مرادى، عبدالرضا؛ کشاورز صدر، مژگان / بى‌نا / 32 ص / تهران /  1374

خط لاتین براى زبان فارسى / نفیسى، سعید / نور جهان ؛ ش 11 / تهران /  1330

خط لاتین براى فارسى / داعى الاسلام، محمدعلى / جامعه معارف ایران(مطبع سیرى) / 28 / حیدرآباد / 1347ق

خط لاتین براى فارسى / وصال، جمشید / اراک نو ؛ دوره 1، ش 2 / تهران /  1330

خط لاتین براى فارسى مناسب نیست / فربود، عذرا / روزنامه حبل‌المتین؛ دوره 37 ؛  7 آذر / بى‌نا /  1307


خط لاتین به جاى فارسى کلیدى براى راه یافتن به فرهنگ ملل زنده / نظرى / کیهان ؛ 3 اسفند / تهران /  1338

خط لاتین در تمام ایران رواج خواهد یافت / رضاعى، حسین / روزنامه کیهان؛ 7 دى / تهران /  1338

خط لاتین هم مانند خط فارسى از کلیه ضبط صداها عاجز است/ فرشیدورد، خسرو / کیهان ؛ ش 8702 / تهران /  1351

خط ما / محیط طباطبایى، محمد / یغما ؛ دوره 18، ش 9 / تهران /  1344

خط ما از صنایع مستظرفه است تغییر خط فارسى اهانت به ملیت و قومیت ما است / کاوه، على اکبر / کیهان ؛ 22 آبان / تهران /  1338

خط، مادر فرهنگ و تمدن / بى‌نا / جهاد روستا ؛ س 11، ش 278 / تهران /  1369

خط، مهمترین اختراع بشر / ژیان، عزیز / فروهر ؛ س 22، ش 7ـ8 / تهران /  1366

خط میخى / بى‌نا / فروهر ؛ ش 9ـ 10 / تهران /  1371

خط میخى / مصاحب، غلامحسین / فرانکلین / تهران /  1345

خط میخى ایرانى / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

خط میخى ـ خط و مراحل تکامل آن / بى‌نا / چاپ و انتشار ؛ ش 6 / تهران /  1374

خط میخى در کتیبههاى ایرانى / بى‌نا / ایرانشهر / تهران /  1341

خط میخى نرمش بیشترى از سایر خطوط دارد / استولپر، ماتیو / کیهان ؛ 4 دى / تهران /  1353

خط میخى و پهلوى خط ملى ما است نه این خط / مهبد / کیهان ؛ 3 اسفند / تهران /  1338

خط میخى هخامنشى / پورداود، ابراهیم / دانشگاه تهران / تهران /  1355

خط نارساى فارسى را باید عوض کرد / بى‌نا / کیهان ؛ 12 دى / تهران /  1338

خط نخستین بار در جنوب ایران اختراع شد / کریشمن، رمان / اطلاعات ؛ 2 آذر / تهران /  1351

خط نستعلیق / ابرهارو، کروگر / کاوه ؛ دوره 9، ش 36 / تهران /  1350

خط نستعلیق / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

خط نستعلیق / کرمانى، حسن / نشر بینا / تبریز /  1366

خط نستعلیق از شاهکارهاى خوشنویسى جهان اسلام است / شیرازى هنرمند، على / گلستان قرآن ؛ ش 80 / تهران /  1379

خط نستعلیق با کامپیوتر / بى‌نا / چاپ و انتشار ؛ ش 2 / تهران /  1373

خط نستعلیق در پاکستان و هند[59]  (یا سرچشمه هنرى که از ایران جارى شد) / جغتایى،  

عبدالله / هنر و مردم ؛ دوره 13، ش 151 / تهران /  1354

خط نستعلیق مذهب سده  12 / بى‌نا / هنر و مردم ؛ دوره 12، ش 134/ تهران /  1352

خط نسخ / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

خط نسخ تعلیق و واضع آن / بى‌نا / آموزش و پرورش ؛ دوره 9، ش 7ـ8 / تهران /  1318

خط نگارى / اسدى پور، بیژن / روزن / 99 / آمریکا /  1367

خط نماینده گفتار است نه تاریخ / مقدم، محمد / اطلاعات ؛ ش 13839 / تهران /  1351

خط نو / بى‌نا / کانون الفبا / 16 ص / تهران / بى‌تا

خط نو[60] (طرح اساسى در اصلاح الفباهاى اسلامى) / اویسى، على محمدخان / چاپ شمس /   

52 ص فارسى+ 12 ص فرانسوى / اسلامبول / 1331ق

خط و از خود بیگانگى / صدرى، محمد باقر / جمهورى اسلامى ؛ 24 اسفند / تهران /  1373

خط و اصطلاحات آن = رساله در... / بى‌نا / (کتابخانه الهیات) / تهران /  1248

خط و اصلاحات آن / بى‌نام / مخطوط / کتابخانه دانشکده الهیات تهران1248ق

خط والاترین هنر اسلامى / بى‌نا / جوانان امروز ؛ ش 924 / تهران /  1363

خط و انسانیت / وحید دستگردى، حسن / ارمغان ؛ دوره 3، ش 9 / تهران /  1301

خط و تحول آن در شرق باستان (و ترجمه نبشته‌هاى میخى و پهلوى مکشوفه) / سامى، على / معرفت (چاپ مصطفوى) / 128 ص / شیراز /  1329

خط و حساب در بین النهرین / بى‌نا / کتاب هفته ؛ ش 35 / تهران /  1348

خط و خطاطان / حبیب اصفهانى / بى‌نا / استانبول /  1305

خط و خطاطان / صدیار جنگ / مقالات منتخبه ؛ س 2 / تهران / 1967م

خط و خطاطان و نقاشان[61]  (تاریخ خط و نقاشى) / قطب الدین محمد قصه‌خوان /  

(کتابخانه ملى) / تهران /  964

خط و خطاطى / یوسفى، غلامحسین / ادبستان ؛ ش 37 / تهران /  1371

خط و خوشنویسى در گذر زمان / قلیچ خانى، حمیدرضا / کتاب ماه هنر ؛ ش 69 ـ70 / 10 ص / تهران /  1383

خط و خوشنویسى، فن کتابنویسى، خط و تذهیبکارى / زکى، محمدحسین / بى‌نا / تهران /  1320

خط و زبان / امیرانى، على اصغر / خواندنیها؛س 26، ش 23 / تهران /  1344

خط و زبان[62]  / ناتل خانلرى، پرویز / سخن ؛ س 9، ش 10 / تهران /  1337

خط و زبان / وحید دستگردى، حسن / ارمغان ؛ دوره 12، ش 8 / تهران /  1310

خط و زبان پهلوى در عهد فردوسى[63]  / بهار، محمد تقى / مهر ؛ دوره 2، ش 5ـ6 / تهران

/  1313

خط و زبان در گذر فرهنگ ایران (از نگاهى نو) / فرزام، مصطفى / قوانین / تهران /  1381

خط و زبان، عرصه دیگر تهاجم فرهنگى / بى‌نا / جمهورى اسلامى ؛ 25 آبان / تهران /  1372

خط و زبان، هشت حرف زائد در خط فارسى را کنار بگذارید / قدیمى نوائى، جواد / اطلاعات ؛ ش 13857 / تهران /  1351

خط و زیبایى (پایان نامه) / نوایى، محمد شهاب / دانشگاه آزاد اسلامى / 114 ص / تهران /  1380

خط و سواد[64]  (سواد الخط منثور) / مجنون رفیقى / (کتابخانه دانشگاه) / تهران / 45ـ 940

 خطوط ایران باستان در کامپیوتر / بى‌نا / پژوهشگران ؛ ش 5 / تهران /  1372

خطوط ایرانى میانه / ژینیو، فیلیپ / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح / 11 ص / تهران /  1384

خطوط ایرانى هنرمندانه و چشم نواز (معرفى انواع عمده‌اى از سبکهاى خطاطى) / بى‌نا / گردش ؛ ش 16 / تهران /  1374

خطوط باستانى از آغاز تا خط کوفى / بهار، مهرداد / چشمه / 258 ص / تهران /  1377

خطوط علوم غریبه (دو رساله) / بى‌نام / مخطوط / کتابخانه همدان / 1234 ق

خطوط مرموزه (رساله در اقسام خطوط مرموزه) / بى‌نا / کتابخانه مجلس / تهران /  1236

خطوط معمول در دنیا و میزان تکامل خط فارسى / رضاعى، حسین / کتابخانه آمرسیک و رُیان / 69 ص / پاریس / 1315ش

خطوط میخى چگونه خوانده شد / سامى، على / بررسیهاى تاریخى ؛ دوره 7، ش 1 / تهران /  1351

خطوط و زبانهاى کهن ایران / متین دوست، احمد / سازمان میراث فرهنگى‌تهران /  1375

خط و فرهنگ / بهروز، ذبیح / انجمن ایرانویچ / 233 / تهران /  1315

خط و کتابت (مبانى نظرى خوشنویسى کنکور هنر) / مقتدائى، على اصغر / جمال هنر /  120 ص / تهران /  1385

خط و مراحل تکامل آن / نگارنده، رافت / چاپ و انتشار ؛ ش 1 / تهران /  1373

خط و مرکب / عقیلى رستمدارى، حسن / آستان قدس رضوى / مشهد /  1372

خط و نقاشى در ایران / تبریزى، صادق / تلاش ؛ ش 36 / تهران /  1351

خطها و زبانهاى ایران باستان (بخشى از کتاب التنبیه) / اصفهانى، حمزه بن الحسن / سخن ؛ س 19، ش 3 / تهران /  1348

خطهاى میخى در کتیبههاى ایران / بى‌نا / ایرانشهر ؛ دوره 1، ش 4 / تهران /  1341

خط هیروگلیف چگونه خوانده شد / بى‌نا / دانستنیها ؛ س 14، ش 8 / تهران /  1371

خط یک کارساز گویا و پرتوش و توان است / مهر پویا، جمشید / تلاش ؛ ش 35 / تهران /  1351

خط یکى از مهمترین عوامل حفظ میراث فرهنگى اسلام و ایران / بى‌نا / جوانان امروز ؛ ش 1244 / تهران /  1370

خلاصه سخنان درباه تغییر خط فارسى / صورتگر، لطفعلى؛ سیاسى، على‌اکبر / کیهان ؛ 2 اسفند / تهران /  1338

خلاصه مقاله گ.اى. کاستیگوا درباره رسم الخط سلطان على مشهدى / کاستیگوا / پیام / 48 / تهران /  1356

خواندن خطوط قدیمه / پیرنیا، حسن / بى‌نا / تهران / 7ـ 1311

خواندن کتیبههاى فارسى قدیم / دریو، ج.ر. / روزگار نو ؛ ش 5 / تهران / 1944م

خواندن مبدأ همه آگاهیها / حاج سید جوادى، کمال / فصلنامه هنر؛ ش 4 / تهران /  1362

خواندن، نوشتن تولد دوباره انسان / گل‌محمدى، حسین و صارى، امین / کار و کارگر ؛ 17 شهریور / تهران /  1373

خواندن و نوشتن در دو هفته / بهروز، ذبیح / بى‌نا / تهران /  1321

خودآموز اسیرانند / طباطبائى، شفیع / بى‌نا / تبریز / 1920م

خودآموز خط و زبان اوستایى / رضى، هاشم / فروهر / تهران /  1367

خورهاى بر خط فارسى / کساییان، على اکبر / جوان ؛ 8 مهر / تهران /  1383

خوشنویسى / رشوند، اسماعیل / مدرسه / 104 ص /  1384

خوشنویسى و انواع خطوط / عاطفى، حمید رضا / ابرار ؛ 20 اردیبهشت / تهران /  1375

خوشنویسى و فرهنگ اسلامى / شیمل، آن مارى / بى‌نا / مشهد /  1368

خوشنویسى و کتیبه نویسى، تاریخچه مختصر / پوپ، آرتور اپهام / نامه آستان قدس؛ دوره 8، ش 4 / تهران /  1349

دادگان OCR فارسى (پود) (Persian OCR Database POD) / قصرساز، ارسلان؛ اصغرى بجستانى، محمدرضا؛ یعقوب زاده، حسین / دانشگاه مالک اشتر، پژوهشکده پردازش علائم هوشمند

دادگانهاى گفتارى زبان فارسى / شیخ زادگان، جواد؛ بى‌جن خان، محمود / پژوهشکده پردازش علائم هوشمند، دانشگاه تهران

داریوشنامه یا سابقه الواح تخت جمشید / قویم / خاور / 44 / تهران /  1303

داستان جم، متن اوستا و زند با شرح لغات و ترجمه / مقدم، محمد / فروهر / 111 / تهران /  1363

داستان زال از دیدگاه قوم شناسى / اسماعیلى، حسین / ایران نامه ؛ ش 37 / تهران /  1370

داستان نگارش / رابینسون، آندرو؛ ترجمه وزیرپور و میرحسینى / نشر کتابدار / 235 ص / تهران /  1388

داشتن یک رسمالخط واحد از نان شب هم واجبتر است / بى‌نا / ایران ؛  12 اردیبهشت / تهران /  1375

دال و ذال / وحید دستگردى، حسن / ارمغان ؛ س 9 / تهران /  1307

دال و ذال ـ واو و یاء / شهشهانى، عبدالحسین / ارمغان ؛ س 9، ش 10 / تهران /  1307

دبیره[65]  / ذبیح بهروز؛ گردآورنده مقدم، محمد / جزوه2 ایران‌کوده (چاپخانه بانک ملى) /  

80 ص / تهران / بهمن  1313

دبیره / ذوالفقارى، سیما / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 3 ص / تهران /  1388

دبیره / عابدینى، رضا / نظر / 160 ص / تهران /  1388

دبیره یا خط / آجودانى، احمد / ره‌آورد ؛ ش 18ـ 19 / تهران /  1367

دبیرى[66]  (= خط) / پور داود، ابراهیم / فرهنگ ایران باستان / تهران /  1326

درآمدى بر چگونگى شیوهى خط فارسى[67]  / ادیب‌سلطانى، میرشمس‌الدین / امیرکبیر /  

317 ص / تهران /  1354

درآمدى بر خطشناسى و نظمگریزى نوشتار فارسى / افتخارى، سیداسماعیل / (مجله دانشکده علوم انسانى) مصباح ؛ س 14 ش 58 / 28 ص / تهران /  1384

درآمدى بر خوشنویسى در ایران باستان[68]  / برجیان، حبیب / ایران‌شناسى ؛ س 10، ش  4

/ 8 ص / تهران /  1377

درآمدى بر ریختشناسى نوشتار فارسى / فزونى، فرهاد / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 18 ص / تهران /  1388

در ایران دستگاه رهبرى کننده خط و زبان وجود ندارد / فرشید ورد، خسرو / کیهان ؛ 25 تیر / تهران /  1351

در باب خط کنونى فارسى، و تغییر و اصلاح آن / مینوى، مجتبى / اتحاد ملل ؛ دوره 4، ش 6 / تهران /  1344

در باب قبر حافظ ابونعیم اصفهانى / مصطفوى، محمدتقى / یادگار ؛ س 4، ش 5 / تهران /  1326

در باب کتابت و رسم الخط فارسى / بوشهرى، على محمد / رستاخیز ؛ ش 385 / تهران /  1356

در باب نقطه گذارى / شاملو، احمد / توس / تهران /  1357

 درباره خط فارسى / مصفا، مظاهر / بى‌نا / 72 ص / تهران /  1343

درباره اصلاح خط فارسى / مهدوى، یحیى / سخن ؛ دوره 2، ش 5 / 4 ص / تهران /  1324

درباره اصلاح خط فارسى / ناتل خانلرى، پرویز / سخن ؛ ش 4 س 2 (فروردین) / تهران /  1324

درباره اصلاح خط فارسى[69]  / ناتل خانلرى، پرویز / سخن ؛ ش 18 / 7 ص / تهران /

 1324

درباره اصلاح خط و ترقى زبان فارسى / طالبوف، عبدالرحیم بن ابوطالب / بى‌نا / قاهره /  1323

درباره املاى فارسى / بقائى، ناصر / وزارت فرهنگ و هنر / تهران /  1352

درباره املاء فارسى / شوقى، عباس / آموزش و پرورش ؛ س 33، ش 8 / تهران /  1342

درباره املاء و تغییر خط فارسى بحث جدید در کار نیست / الهى، صدرالدین / کیهان ؛ 17 تیر / تهران /  1351

درباره پیدایش خط حرفى / مقدم، محمد / بى‌نا / تهران /  1328

درباره ترجمه یک سنگ نبشته ]پهلوى به قلم احمد تفضلى[ / حاتمى، حسن / کلک ؛ ش 80 ـ 83 / تهران /  1375

درباره تغییر خط / پور داود، ابراهیم / سپاهان ؛ دوره 2، ش 8 / تهران /  1338

درباره تغییر خط / شفیعى، محمود / خواندنیها ؛ دوره 26، ش 36 / تهران /  1344

درباره تغییر خط از نظر صاحبنظران استفاده کنید / عجمى / کیهان؛ 8 دى / تهران /  1338

درباره تغییر خط فارسى[70]  / ناتل خانلرى، پرویز / سخن ؛ دوره 11 ش 119 / 5 ص /

تهران /  1339

درباره تغییر و اصلاح الفبا[71]  / تبریزى، میرزا لطفعلى[72]  / روزنامه اختر؛ ش 21 و 22 سال   1302ق / 1+1 ص / استامبول / 1303ق

درباره خط / یوسفى صدیق، عباس / ادبستان ؛ س 8 / تهران /  1369

درباره خط فارسى / فرشیدورد، خسرو / وحید ؛ ش 99 / تهران /  1350

درباره خط فارسى[73]  / مصفّا، مظاهر / آموزش و پرورش ؛ دوره 34، ش 8 / تهران /  1343

درباره خط فارسى / نشر دانش / دانش ؛ ش 36 / تهران /  1365

درباره خط و الفبا / کسروى، احمد / مجله پیمان / تهران /  1321

درباره خط و زبان فارسى / طبرى، احسان / کاوه ؛ ش 79 / تهران /  1365

درباره خطوط ایران باستان / صادقى، على‌اشرف / سخن ؛ دوره 19، ش 10 / 7 ص / تهران /  1348

درباره دبیره پارسى / پرتو اعظم، ابوالقاسم / ره‌آورد ؛ ش 20ـ 21 / تهران /  1367

درباره رسم الخط زبان فارسى / قاسمى، مرتضى / روزنامه آفتاب یزد ؛ 26 آذر / یزد /  1384

درباره رسم الخط فارسى / صادقى، على اشرف / زبان‌شناسى ؛ س 1، ش 2تهران /  1363

درباره رسم خط فارسى[74]  / محجوب، محمد جعفر / هفت هنر ؛ س 1، ش 3 / تهران /

 1349

درباره زبان و خط / مقدم، محمد / جهان نو؛ س 27 / تهران /  1351

درباره سه واژه فارسى میانه (پهلوى) / میرفخرایى، مهشید / انجمن آثار و مفاخر فرهنگى / تهران /  1376

درباره شیوه خط فارسى[75]  / ناتل خانلرى، پرویز / سخن ؛ س 9 / 5 ص / تهران /  1338

 درباره شیوه خط فارسى / بى‌نا / نشر دانش، س 6، ش 6 / تهران /  1365

درباره شیوه خط فارسى (طرح چهار پرسش) / بى‌نا / سخن ؛ س 10، ش 3تهران /  1338

درباره شیوه رسم الخط فارسى / محمدى، محمد / الدراسات الادبیه ؛ س 7، ش 3ـ4 / تهران /  1344

درباره شیوه نگارش خط فارسى / حقیقى، مسعود؛ شاهد، مرضیه / چیستا؛ ش 242ـ 243 / تهران /  1386

درباره فارسى نویسى / پورپیرار، ناصر / چیستا؛ س 6، ش 3ـ 4 / تهران /  1367

درباره فهارس نسخ خطى در ایران / درایتى، مصطفى / پیام بهارستان ؛ د2 س 2 ش 8 / 20 ص / تهران /  1389

درباره کتیبه کلات نادرى / آذر، مهدى (د.مهرزادى) / آینده ؛ س 18 / تهران /  1361

درباره نقطه گذارى / بیرشک، احمد / فروهر ؛ س 18، ش 8ـ 9 / تهران /  1362

درباره نگارش فارسى / آشنا ؛ س 5، ش 28 / تهران /  1375

درباره هنرهاى کتاب / شیرازى، محمدعلى / راهنماى کتاب ؛ س 15 / تهران /  1351

درباره یکنواخت کردن الفباى فارسى / کشمیرى، حسن / زبان؛ دوره 2، ش 11 / تهران /  1324

در بدر به دنبال مرجع صلاحیتدار / شاملو، احمد / اطلاعات ؛ ش 13839 / تهران /  1351

در بیان کاغذ و رنگهاى الوان و خط اوهل[76]  / محمد صالح بن محمدرضا / مخطوط /

1100ق

در پیرامون اصلاح خط فارسى کنونى / بى‌نا / بى‌نا / تهران /  1324

در پیرامون املاء و اصول نگارش / محب حیرت، ع / عرفان ؛ س 19، ش 65 / تهران /  1334

در پیرامون تاریخ پژوهش کتیبه بیستون / داندامایف، م.ا. / باستانشناسى و هنر ایران ؛ ش 3 / تهران /  1348

در پیرامون تغییرخطفارسى[77]  / ذکاء، یحیى / چاپخانه‌نقش‌جهان / 151 / تهران /  1329

در پیرامون تغییر خط فارسى / نفیسى، سعید / پیام نو ؛ دوره 4، ش 11ـ 12 / تهران /  1330

در پیرامون حرف ذال معجمه / معتمدى کردستانى، ابوالوفاء / راهنماى کتاب ؛ س 3، ش 2 / تهران /  1339

در پیرامون زبان و خط و فرهنگ ایرانیان باستان / قویم، على / دانش ؛ س 2، ش 1 / تهران /  1329

در جابلساى اینترنت (ضرورت خط لاتینى براى فارسى) / پور جوادى، نصرالله / دانش ؛ ش 108 / تهران /  1382

در جستجوى هویت گمشده / بى‌نا / پژوهشگران ؛ ش 1 / تهران /  1371

در جواب افتراح / جمال زاده، محمد على / سخن ؛ س 10، ش 6 / تهران /  1338

در جواب افتراح / معین، محمد / سخن ؛ س 10، ش 3 / تهران /  1338

در جواب افتراح / مقربى، مصطفى / سخن ؛ س 10، ش 3 / تهران /  1338

در جواب افتراح چگونه باید نوشت / زرین کوب، عبدالحسین / سخن ؛ س 10، ش 2 / تهران /  1338

در جواب پیشنهاد کنندگان اصلاح و تغییر خط / مفتون، غلامحسین / ارمغان ؛ دوره 5، ش 5 / تهران /  1303

در حاشیه خط فارسى و اصلاح و تغییر آن / ثمره، یدالله / نشریه‌نیروى زمینى ؛ ش 35 / تهران /  1335

در حاشیه خط و زبان / جمال زاده، محمد على / نگین؛ دوره 4، ش 38 / تهران /  1347

درد دلى چند درباره تغییر خط و شعر / امیرى فیروزکوهى، سیدعبدالکریم / ارمغان ؛ دوره 40 / تهران /  1350

درس املاى فارسى مشکلات و راههاى حل آن / احمدى‌بیرجندى، احمد / رشد ؛ س 1، ش 1 / تهران /  1364

درس املاء[78]  / فروزانفر، بدیع الزمان / تعلیم و تربیت ؛ س 4، ش 2 / تهران /  1313

درست بنویسم / طاهر خوانى، عبدالله / نگین / 224 / تهران /  1374

درست نویسى خط فارسى / و. آناستاس / اندیشه و هنر ؛ ش 9 / 3 ص / تهران /  1386

درستنویسى خط فارسى / کابلى، ایرج / بازتاب نگار / 173 ص / تهران /  1384

درگاه و کتیبه آستانه حضرت عبدالعظیم / پیرنیا، محمد کریم / باستانشناسى و هنر ایران ؛ ش 2 / تهران /  1348

در گستره «املاء» / خوئى، اسماعیل / فصلنامه کتاب ؛ س 3، ش 3 / تهران /  1370

درمان اختلالات خواندن / تبریزى، مصطفى / انتشارات نشر گفتمان خلاق / تهران /  1380

درمان اختلالات دیکته نویسى / تبریزى، مصطفى / انتشارات فراروان / 128 ص / تهران /  1376

در مورد تغییر خط تعصب را کنار بگذارید، این مسئله کوچکى نیست / بى‌نا / کیهان ؛ 17 دى / تهران /  1338

در مورد قبر بیدل / خلیلى، خلیل / آریانا ؛ س 14، ش 12 / تهران /  1335

دریاى سحرانگیز نستعلیق / امامى رودسرى، حسین / کیهان ؛ 18 شهریور / تهران /  1374

دستنوشتههاى مانوى / بویس، مرى / آینده ؛ س 16، ش 1ـ4 / تهران /  1369

دستور الکاتب فى تعیین المراتب / هندوشاه نخجوانى، محمد / بى‌نا / مسکو / 1971م

دستور تاریخى زبان فارسى / ابوالقاسمى، محسن / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى / 425 / تهران /  1375

دستور تعلیم الفباى جدید شهاب / فردوس، هدایت‌الله / فرهنگ خراسان ؛ دوره 7، ش 1 / تهران /  1348

دستور جدید املاء / طالقانى، کمال؛ قوامى زاده، حسن / مشعل  / 176 ص / اصفهان /  1344

دستور خط فارسى (پژوهشى درباره پیوستگى خط فارسى با زبان فارسى) / نیسارى، سلیم / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى / 336 / تهران /  1374

دستور خط فارسى (شیوه‌اى در نگارش کلمه‌هاى مرکب) / هندى، سعید / رشد آموزش زبان و ادب فارسى ؛ س 16 ش 63 / 5 ص / تهران /  1381

دستور خط فارسى / فرهنگستان زبان و ادب فارسى / فرهنگستان زبان و ادب فارسى /  52 / تهران /  1381

دستور خط فارسى / نیسارى، سلیم / بنیاد فرهنگ ؛ ش 6 / تهران /  1342

دستورهاى املاء و انشاء / فقیهى،على اصغر / کتابفروشى نوین / 172 ص / قم /  1343

دستهبندى موضوعى متون فارسى بر اساس روش آنالیز معنایى پنهان / حاجیحسینى، آزاده؛ الماس گنج، فرشاد / پژوهشکده پردازش هوشمند علائم، دانشگاه امیر کبیر

دشمن دانا به از نادان دوست، دشمنى با خط فارسى / قریب، معصومه / اطلاعات  / تهران /  1351

دشواریهاى پردازش رایانهاى خط فارسى / اسلامى، محرم / نشردانش ؛ س 20، ش 105 / 5 ص / تهران /  1381

دشواریهاى خط را نمىتوان نادیده گرفت / شهابى، على‌اکبر / کیهان؛ 27 و 29 دى / تهران /  1338

دشوارىهاى زبان فارسى با کامپیوتر / صنعتى، محمد / آدینه ؛ ش 72/ تهران /  1371

دفترچهاى در پیرامون خط و الفباى عربى / دکتر هابوى (شرقشناس) / بى‌نا / بى‌جا / بى‌تا

دگرگون شدن خط ایرانى به خط لاتین بزرگترین زیان ملى ایرانیان است / بک، سباستیان / ویژه فردوسى ؛ ش 18 ـ 21 / تهران /  1314

دگرگونىهاى رسم المصحف با وسواس و احتیاط همراه بوده است/ گلستان قرآن ؛ ش 76 / تهران /  1379

دلایل طرفداران تغییر خط بسیار محکم است / اتحاد / کیهان ؛ 8 مردادتهران /  1339

دنیاى نو ـ الفباى نو / فطرت، عبدالرؤف / مجله رهبردانش؛ ش 3 / تاجیکستان / 1306ش

دو بیت فارسى بر تربت یعقوب لیث / خلخالى، عبدالرحیم / مهر ؛ س 1تهران /  1313

دود چراغ (پژوهشهایى درباره زبان ادب و تاریخ) / محیى الدین، مهدى / بین‌المللى الهدى / 283 / تهران /  1388

دو سنگ نبشته اورارتى از آذربایجان / بندیکت، روت / راهنماى کتاب ؛ س 9 / تهران /  1345

دو فرمان تاریخى از دوران صفویه در مسجد جامع سمنان / حقیقت، عبدالرفیع / وحید / تهران /  1348

دو کتیبه کوفى از بدر بن حسنویه / ستوده، منوچهر / یغما؛ ش 205 / تهران /  1344

دو واژه سغدى در اسناد کوه مغ / تفضلى، احمد / نامه فرهنگستان ؛ ش 20 / تهران /  1381

دیباجه مرقع گلشن و چمن / بى‌نا / تهران/  1112

دیباچه مرقع شاهزاده سلیم / شیخ میر ابوالفضل / مخطوط / دانشگاه تهران‌سده 1049ق

دیکته / خیام، مسعود / آدینه ؛ ش 25 / تهران /  1367

دیکته فارسى / یغمائى، حبیب / یغما ؛ س 17، ش 9 / تهران /  1343

دیکته کلاس اول / پتکى، کبرى / نشر باران / 78 / تهران /  1374

دیکته و تمرین خواندن / مساعد، ژاله / نشر مرکز / 100 / تهران /  1375

دین دبیره، الفباى زند / پورداوود، ابراهیم / بى‌نا / تهران /  1346

دین دبیره و تاریخ سال هخامنشى / پورداوود، ابراهیم / بى‌نا / تهران /  1346

دیوارنگارى در ایران / مورگنشترن، ل / تماشا ؛ ش 223 / تهران /  1354

ذبیح بهروز و خط کودکان / حصورى، على / رودکى ؛ ش 4 / تهران /  1350

ذکر برخى از خوشنویسان و هنرمندان / فکرى سلجوقى / بى‌نا / کابل /  1349

ذکر بعضى نمونه یادداشتها و آرایش و اصطلاحات در نسخههاى خطى از مالکین و کاتبین / شیروانى، محمد / کتابدارى / تهران /  1366

ذیل چند اثر و کتیبه تاریخى دیگر / مدرسى طباطبائى، حسین / وحید/ تهران /  1348

ذیلى بر مقاله خطوط ایرانیان باستان / صادقى، على‌اشرف / سخن ؛ دوره 20، ش 2 / تهران /  1348

رابطه خط و زبان[79]  / باطنى، محمدرضا / جهان نو؛ س 23، ش 7ـ8ـ9 / تهران /  1347

 راجع به الفباى نو / افتخار، مصطفى / روزنامه شفق سرخ؛ 18 مهر / تهران /  1307

راجع به رسم الخط / بى‌نا / کاوه ؛ س 3، ش 31ـ 32 / تهران /  1288

راجع به مقاله رسم الخط[80]  / قزوینى، محمد / انجمن زردشتیان / بمبى /  1307

راه پیشرفت / فاتح، مصطفى / مطبعه سیروس / 43 ص / تهران / آذر  1310

راه دیگر براى تهذیب و آسان کردن نثر معاصر / پروین گنابادى، محمد / ایران آباد ؛ س 1، ش 11 / تهران /  1339

راهنماى آماده ساختن کتاب[81]  / ادیب سلطانى، میرشمس‌الدین / سازمان انتشارات و  

آموزش انقلاب اسلامى / 1055 / تهران /  1365

راهنماى خط و املاى فارسى / داودى، حسین / دفتر برنامه‌ریزى و تالیف کتب درسى ؛ ش 166 / تهران /  1373

راهنماى خواندن انواع خطوط کوفى بر روى سکهها، کتیبهها و... / مشیرى، محمد / موسسه سکه‌شناسى ایران / 55 / تهران /  1354

راهنماى درست نویسى و ویراستارى / قهرمانى، ابوالفتح / موسسه فرهنگى منادى تربیت / 198 ص / تهران /  1384

راهنماى زبانهاى باستانى ایران (ج 1 و 2) / ابوالقاسمى، محسن / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى / 263 و 310 ص / تهران /  1375

راهنماى گنجینه قرآن / گلچین معانى، احمد / بى‌نا / مشهد /  1347

راهنماى نگارش و ویرایش / نورى، نظام الدین / زهره / 136 ص / سارى /  1374

راهنماى نگارش و ویرایش / یاحقى، محمدجعفر؛ ناصح، محمدمهدى / موسسه چاپ و انتشارات / 189 ص / مشهد /  1368

رسالاتى در خوشنویسى و هنرهاى وابسته / قلیچ خانى، حمید رضا / روزنه ؛21 /  466 / تهران /  1373

رساله آداب المشق از بابا شاه اصفهانى[82]  / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع /

تهران / بى‌تا 0

رساله آداب خط عبدالله صیرفى تبریزى / مایل‌هروى، غلامرضا / وقف میراث جاویدان ؛ ش 4 / تهران /  1372

رساله الفباشناسى / صدرالمعالى خوانسارى، آقا نورحقیق / بى‌نا / تهران /  1332

رسالهاى از میرزا یوسف خان مستشارالدوله / پاشازاده، غلامعلى / بى‌نا (احتمالا وبلاگ زمانه) / 6 ص آچهار / تهران /  1390

رسالهاى درباره رسم الخط / سلطان‌على مشهدى / راهنماى کتاب ؛ دوره 1، ش 2 / تهران /  1337

رسالهاى در تاریخ خط و نقاشى از قطبالدین محمد قصهخوان[83]  / خدیو جم،  

حسین / سخن ؛ دوره 17، ش 6ـ7 / تهران /  1346

رسالهاى در وجوب خط اسلام / مستشار الدوله، میرزا یوسف خان / کاوش ؛ دوره 2، ش 13 / تهران /  1342

رسالهاى مختصر در قواعد خط تعلیق / محمد حسن بن ملاعلىرساله خط / دانش پژوه، محمد تقى / هنر و مردم ؛ س 7، ش 86ـ 87 / تهران /  1348

رساله خط خلیل تبریزى / تبریزى، خلیل / انجمن ایرانشناسى فرانسه در ایران / تهران /  1375

رساله خط داعى[84]  / داعى‌الاسلام، محمدعلى / اعظم استیم‌پریس چها منار / 48 ص /   

حیدرآباد دکن / 1352ق

رساله خط میر علاء الدوله حسینى / دانش پژوه، محمدتقى / هنر و مردم ؛ س 7، ش 86ـ 87 / تهران /  1348

رساله در اختراع خط جدید / کرمانى، محمد بن محمد کریم / نشر سعادت / 27 ص / کرمان /  1350

رساله در بیان خط و مخترع آن / بى‌نام / مخطوط / کتابخانه ملک / 1213 ق

رساله در سیاق / محمد کرمانى، ابواسحاق غیاث الدین / آستان قدس رضوى ؛ ش 7148 / تهران / بى‌تا

رساله در علم خطوط (فارسى) / عبدالخالق عبدالرحیم یزدى / مخطوط / کتابخانه وزیرى یزد / بى‌تا

رساله در وجوب اصلاح خط اسلام / مهادمهینى‌تبریزى(مستشارالدوله)، یوسف / چاپ سنگى / 43 / تهران /  1305

رساله رسم الخط / مجنون رفیقى / مخطوط / 1080ق

رساله رشدیه[85]  (در خصوص اصلاح الفباى اسلامیه) / تبریزى، میرزا رضا (پرنس ارفع  

الدوله، دانش) / بى‌نا / استامبول /  1296

رساله علم الکتابه / ابوحیان توحیدى / بى‌نا / دمشق / 1951م

رساله فى الخط (ترکى) / شاه تخستکى، محمدآقا[86]  / بى‌نا / تفلیس / 1323ق

رساله فى الخط / على‌مجتهد تبریزى، میرزالطف‌الله / بى‌نا / بى‌جا / بى‌تا

رساله فى الخط / مطلع، میرزاکاظم / بى‌نا / بى‌جا / بى‌تا

رساله قانون الصور صادقى بیک افشار (درباره خط و نقاشى) / دانش پژوه، محمدتقى / هنر و مردم ؛ س 8 ش 90 / تهران /  1349

رساله معرفت خط / محمدبن سلیمان راوندى / بى‌نا / بى‌جا / حدود 600 ق

رساله منظوم قانون الصور / صادقى‌بیک‌افشارکتابدار / مخطوط / 1323ق

رساله منیف پاشا (درباره تغییر خط) / پاشا، منیف (وزیر دولت عثمانى) / بى‌نا / استامبول / 1239ش

رساله تنبیه الادباء در علم املاء فارسى / کرمانى، محمد کریم / مدرسه مبارکه ابراهیمیه / کرمان /  1325

رساله خط سواد محمد رفیقى[87]  / نیازى، یمین / اورینتل ؛ س 11، ش 4 / لاهور / 1934م

رساله خط موسوم به آداب المشق / عماد الحسنى (میر) / هنر و مردم ؛ ش 177 ـ 178 / تهران /  1356

رسالة المنسوب الخط / عساکر، محمود / بى‌نا / تهران / بى‌تا

رسانه ملى و فطرى که خط فارسى را تهدید مىکند / بیات، حسین / پژوهش و سنجش ؛ ش 47 / تهران /  1385

رسم الخط / فتح‌الله فاوجى / مخطوط / فرهنگ و هنر مشهد / 1289ق

رسم الخط / مجنون رفیقى هروى / مخطوط / 940 ق

رسمالخط / مهذب‌الدین احمدبن عبدالرضاخاورى / مخطوط / بى‌جا / 1077 ق

رسم الخط امیرخانى / انجمن خوشنویسان ایران / وزارت ارشاد اسلامى / تهران /  1361

رسم الخط ایغورى و سیرى در سکه شناسى / ترابى طباطبائى، جمال الدین / اداره کل فرهنگ و هنرآذربایجان شرقى / 99 / تبریز /  1351

رسم الخط بخشى از شرح تعرف / متینى، جلال / دانشکده ادبیات و علوم انسانى فردوسى؛ ش 1 / مشهد /  1355

رسم الخط تازه / جمال زاده، محمد على / علم و هنر ؛ س 1، ش 5 / تهران /  1307

رسم الخط تازه / یزدانى، بهرام  / فردوسى ؛ ش 846 / تهران /  1346

رسم الخط غیر عملى فعلى را به مدارس تحمیل نکنیم / فرشیدورد، خسرو / اطلاعات ؛ 14 مرداد / تهران /  1365

رسم الخط فارسى / بى‌نا / اطلاعات ؛ س 19 / تهران /  1351

رسم الخط فارسى / خیامپور، عبدالرسول / دانشکده ادبیات و علوم انسانى ؛ ش 11 /  16 ص / تبریز /  1338

رسم الخط فارسى / شعار، جعفر / راهنماى کتاب ؛ دوره 9، ش 2 / تهران /  1345

رسم الخط فارسى / صفا، ذبیح الله / دانشکده ادبیات تهران / تهران /  1350

رسم الخط فارسى / قزوینى، محمد / بى‌نا / تهران /  1362

رسم الخط فارسى در قرن پنجم هجرى[88]  / متینى، جلال / دانشکده ادبیات و علوم

انسانى ؛ س 4 ش 2ـ3 / مشهد /  1346

رسم الخط قرآن / ابوالمکارم محمد زوزندى بخارى /

رسم الخط قرآن / حسین فرزند حاج بدرالدین

رسم الخط کردى اشکالات خواندن و نوشتن را برطرف ساخته است / مفتى زاده، عبدالرحمن / آموزش و پرورش ؛ دوره 32، ش 4 / تهران /  1339

رسم الخط کلمه مسئوول درست است / راضى / ادب ؛ ش 5ـ 6 / تهران /  1344

رسمالخط کوفى / شیرازى تبریزى، صدرالافاضل لطفعلى / بى‌نا / بى جا / بى‌تا

رسمالخط کوفى / میرزا زین العابدین شریف صفوى خوئى / بى‌نا / بى جا / بى‌تا

رسم الخط مرکز نشر دانشگاهى / مرکز نشر دانشگاهى / مرکز نشر دانشگاهى / تهران /  1361

رسم الخط منظوم / مجنون فرزند محمود رفیقى مشهدىِ چپ‌نویس / مخطوط / 940 ق

رسم الخط نعلبندیان / انقطاع، ناصر / کیهان ؛ ش 8691 / تهران /  1351

رسم الخط و املاى فارسى / بى‌نا / کیهان ؛ ش 8690 / تهران /  1351

رسم الخط و بعضى نمونههاى آن در افغانستان / کهزاد، احمد على / آریانا ؛ دوره 11، ش 4 / تهران /  1332

رسم الخط و زبان درى / نجم آبادى، سیف الدین / رستاخیز ؛ ش 256 / تهران /  1354

رسم الخط یوسفى / یوسفى، اکبرخان / آریانا ؛ دوره 11، ش 6 / تهران /  1332

رسم المشق عماد الکتاب السیفى / عماد الکتاب، محمدحسین / یساولى / 144 / تهران / بى‌تا

رسمجدید میرزافتحعلى آخوندزاده در خط اسلام / آخوندزاده، میرزا فتحعلى / خطى / 13 ص / تفلیس / 1271ق

رسم خط فارسى / دولت آبادى، عزیز / دانشکده ادبیات و علوم‌انسانى؛ ش 3 / تبریز /  1338

رسم خط یا رسم الخط محمود رفیقى / دانش پژوه، محمد تقى / هنر و مردم ؛ دوره 7، ش 86ـ 87 / تهران /  1348

رفتارشناسى زبان / ذوالنور، رحیم / زوار / 243 / تهران /  1373

رمزگشایى کتیبه فارسى مذکور در هدایة المتعلمین فى الطب / رضایى‌باغ‌بیدى، حسن / نامه فرهنگستان ؛ س 2، ش 3 / تهران /  1375

رموز خوشنویسى یا اسرار نستعلیق / محمودى، مهدى / صاحب الزمان(عج) / 240 / تهران /  1378

رنگ در جاى خالى، تذهیب و نقوش / بى‌نا / ابرار ؛ 7 خرداد / تهران /  1374

رنگ سازى در کاغذ و رنگ زدایى از آن / دانش پژوه، محمدتقى / هنر و مردم ؛ ش  181 / تهران /  1356

روابط خط و روانشناسى / پرهامى، م / چاپخانه موسوى / 125 ص / تهران /  1338

روانشناسى خواندن / دینو، کیت / انتشارات مرکز نشر دانشگاهى / تهران /  1378

روایت یک فرنگى (رفائل دومانس) از کتاب نگارش و تحصیل در عهد صفوى / بروجردى، آزاد / کلک ؛ ش 80ـ 83 / تهران /  1375

روح الخط العربى / کامل بابا / بى‌نا / بیروت / 1988م

روح هنر اسلامى / بورکهارت، تیتوس / هنر و مردم ؛ دوره جدید، ش 55 / تهران /  1346

روش پیشرفت رسمالخط و املاء نثر جدید / پروین گنابادى، محمد / ایران آباد ؛ س 1، ش 12 / تهران /  1339

روش خواندن خط فارسى / غلامحسین‌زاده، غلامحسین / دانشگاه تربیت مدرس / 315 /  1367

روش نوشتن کلمات بیگانه / پروین گنابادى، محمد / ایران آباد ؛ س 1، ش 13 / تهران /  1340

روش نوین براى اصلاح خط فارسى / س، م؛ تصحیح محمدى‌عراقى، احمد / چاپخانه بوذرجمهرى (پخش: پاینده) / 32 ص / تهران /  1340

روشهاى تدریس دیکته / امین، م / رشد معلم ؛ س 11، ش 1ـ2 / تهران /  1371

روشى ساده براى بازشناسى بر خط حروف مجزاى فارسى / رضوى، محمدروضات الجنان (شرحى درباره تاریخ خط) / دانش پژوه، محمد تقى / هنر و مردم ؛ دوره 7، ش 86ـ87 / تهران /  1348

روضات الجنان ابن کربلائى(شرحى درباره تاریخ خط) / حافظ، حسین / بنگاه ترجمه و نشر کتاب / 774 ص / تهران /  1349

رویدادهاى کتیبه بیستون / وامقى، ایرج / باستانشناسى و تاریخ ایران ؛ ش 1تهران /  1366

رویکردى بینافرهنگى به کارکرد خط مشترک در جهان اسلام / پاکتچى، احمد / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح وزارت ارشاد / 14 ص / تهران /  1384

ریحان نستعلیق / بى‌نا / فیروز پرنئنگ ورکس / 28 / لاهور / 1941م

ریحان نستعلیق / دانش پژوه، محمد تقى / هنر و مردم ؛ دوره 7، ش 86ـ 87 / تهران /  1348

زاد بوم زرتشت / جیوانجى، جمشیدجى مدى / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 59 / تهران /  1354

زبان آرامى در دوره هخامنشى / ماتسوخ، رودلف / دانشکده ادبیات علوم انسانى؛ س 10 ش  2 ـ 3 / تهران /  1341

زبان، ادبیات و خط فارسى از نظر سیاسى / بى‌نا / آینده ؛ س 4، ش 3/ تهران /  1338

زبان بزرگترین اختراع بشر / محجوب، محمد جعفر / کتاب هفته ؛ ش 93 / تهران /  1342

زبان پهلوى / آموزگار، ژاله؛ تفضلى، احمد / معین  / تهران /  1380

زبان تازى در میان ایرانیان (پس از اسلام تا انتهاى خلاقت عباسیان) / تویسرکانى، قاسم / دانشسرایعالى / 491 ص / تهران /  1350

زبان رایج الزامآ، زبان ادبى نیست / بى‌نا / همشهرى ؛ 26 مهر / تهران /  1372

زبانشناسى و زبان فارسى / ناتل خانلرى، پرویز / توس / 301 / تهران /  1361

زبان فارسى در مصاف با بدویت پیشرفته / الستى، محمد على / گزارش س 5، ش 48 / تهران /  1373

زبان فارسى و الفبایش باید اصلاح شود / عمادى، محمود / روزنامه کیوان؛ 25 مرداد / رضاییه /  1324

زبان فارسى و سرگذشت آن / ابوالقاسمى، محسن / هیرمند  / 60 / تهران /  1375

زبان فارسى و فرق دال و ذال / مولوى تبریزى، فضلعلى آقا / فرهنگ ایران زمین؛ س  25 / تهران /  1361

زبان فارسى و همسایههاى همزبان ما / ریاحى، محمد امین / آدینه ؛ ش 64 / تهران /  1370

زبان، کتیبه و متون کهن / بى‌نا / میراث فرهنگى / 298 / تهران /  1375

زبان محاورهاى بهترین الگو براى اصلاح خط فارسى / ژیان، عزیز / کیهان / تهران /  1351

زبان معیار باید زبان مردم باشد / داورى، رضا / بنیاد؛ س 1، ش 4 / تهران /  1356

زبان و ادبیات پهلوى: فارسى میانه / تاوادیا، ج / دانشگاه تهران / 249 / تهران /  1348

زبان و ادبیات فارسى : زبان و خط فارسى / جلى، حسین / حافظ ؛ ش 50 / تهران /  1387

زبان و تفکر / باطنى، محمدرضا / آگاه / تهران /  1354

زبان و خط اوستایى / گویرى، سوزان / بهجت / 215 ص / تهران /  1388

زبان و خط فارسى / وثوقى، ناصر / اندیشه و هنر؛ س 5، ش 9 / تهران /  1345

زبان ]و[ خط فارسى را دریابیم / شعبانى، محمدرضا / گزارش ؛ ش 205تهران /  1387

زبان و خط فارسى و چارهاندیشى دبیران / وثوقى، ناصر / اندیشه و هنر ؛ دوره 6، ش  1 / تهران /  1346

زبان و خط ما / متینى، جلال / ایران‌شناسى ؛ س 7، ش 2 / 17 ص / تهران /  1374

زبان و خط ما / نطقى، حمید / وارلیق؛ س 7، ش 1ـ2 / تهران /  1367

زبان و خط و ادبیات ایرانى / اقبال آشتیانى، عباس / دانشکده؛ س 1، ش 1تهران /  1297

زبان و نگارش فارسى / احمدى گیوى، حسن / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى / 199 ص / تهران /  1374

زبانها و خطوط ایران قدیم / پیرنیا، حسن / خیام / تهران / بى‌تا

زبانهاى ایرانى میانه / درسدن، مارک ج / ضمیمه‌مجله‌بررسیهاى‌تاریخى؛ س9، ش6 / تهران /  1353

زبانهاى جهان / کاتسنر، کِنسِت؛ ترجمه رضى هیرمندى / مرکز نشر دانشگاهى / 435 ص / تهران /  1376

زبانهاى خاموش / فریدریش، یوهانس؛ ترجمه یدالله ثمره و بدرالزمان قریب / مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگى[89]  / 218 ص / تهران /  1365

زبانهاى دنیا (نظام‌هاى نوشتارى) / ماونتفورد، جان؛ برگردان: کورش صفوى / سعاد /  140 ص / تهران /  1384

زبانهاى مردم جهان / مالرب، میشل؛ ترجمه عفت ملانظر / انتشارات علمى و فرهنگى / 714 ص / تهران /  1382

زندان و کاغذ سفید / افشار، ایرج / آینده ؛ س 7 / تهران /  1360

زند بهمن یسن / راشد محصل، محمدتقى / موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى / 180 ص / تهران /  1370

زین ابزار / پورداود، ابراهیم / بى‌نا / 71 / تهران / بى‌تا

سابقه کتاب، کاغذ و رنگ / مایل‌هروى، نجیب / بنیاد فرهنگ ایران / تهران /  1352

سابقه تاریخى خط عربى و فارسى / زمردیان، رضا / دانشکده ادبیات وعلوم‌انسانى؛ س 15، ش 1ـ2 / مشهد /  1361

ساختار یک سیستم تبدیل متن به گفتار براى زبان فارسى / قاسمى‌زاده، بهرنگ؛ نم‌نبات، مجید / دانشگاه علم و صنعت

ساخت کاغذ در دوره تمدن اسلامى / عواد، کورکیس / یادگار ؛ س 4، ش 9ـ10 / تهران /  1327

ساختمان خط تاجیکى / برجیان، حبیب / نامه فرهنگستان ؛ ش 13 / تهران /  1378

سادهترین روش تعلیم رسم الخط فارسى / هوشیار، محمدباقر / سالنامه پارس ؛ دوره 22 / تهران /  1325

ساده نویسى: املاء / بى‌نا / عصر جدید ؛ س 3 / تهران / 1335ق

ساسانى، زبان ـ کتب پهلوى ـ ادبیات ـ خط ـ تاریخ / پیرنیا، حسن / خیام‌تهران / بى‌تا

سبک پهلوى (یا شیوه نوین خط فارسى) / رحیم‌زاده صفوى، على‌اصغر / بى‌نا / 14 ص / تهران /  1328

سبکشناسى (یا تاریخ تطور نثر فارسى) / رجب‌زاده، هاشم / مجله ایرانشناسى؛ س 10 / تهران /  1377

سبکشناسى یا تاریخ تطور نثر فارسى / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1370

سخنرانى احمد کسروى پیرامون اصلاح خط / کسروى، احمد / روزنامه پرچم؛ یازدهم تیر / تهران /  1321

سخنى پیرامون روش نگارش فارسى / یغمائى، حبیب / هنر و مردم ؛ دوره جدید، ش 85 / تهران /  1348

سخنى چند پیرامون رسم الخط همزه الف / کوهپایه‌اى، محمد / فرهنگ اراک / تهران /  1337

سخنى چند درباره تغییر خط فارسى / شاهرخى، خسرو / بى‌نا / تهران / بى‌تا

سخنى چند درباره نویسه پارسى / بهرامى، احسان / هوخت ؛ س 23، ش 11 / تهران /  1351

سخنى درباره الواح تپه یحیى (کرمان) / شاملو، غلامعلى / تلاش ؛ ش 25 / تهران /  1349

سخنى در چگونگى آشنا شدن اروپائیان با نوشتههاى اوستا و پهلوى / بار، کاى / کارنامه امور تحقیقاتى ؛ ش 2 / تهران /  1354

سخنى در زمینه نگارش واکها در خط فارسى[90]  / کاظمى‌موسوى، احمد / راهنماى کتاب   

؛ جلد هجدهم / 8 ص / تهران /  1354

سرآغاز کتاب بندهش / ماهیارنوابى، یحیى / چاپ بنیاد فرهنگ ایران / شیراز /  1355

سراج الکاتبین / حسن عشقى مؤید نظام / مخطوط / 1318ق

سرچشمههاى نوشتار / دادبه، آریاسپ / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 7 ص / تهران /  1388

سرگذشت حرف ذال / جعفرى، على اکبر / ادب ؛ س 14، ش 3ـ4 / تهران /  1345

سرگذشت خط در ایران / مهر پویا، جمشید / هفت هنر ؛ ش 21 / تهران /  1354

سرگذشت خط در ایران پس از اسلام / آتابادى، بدرى / کتابفروشى ایران / امریکا / 1996م

سرنوشت نسل آینده مهمتر از کتابها است خط را تغییر دهید / عادلى / کیهان ؛ 5 دى / تهران /  1338

سریانى / پور داوود، ابراهیم / دانشگاه تهران / تهران /  1355

سفینة المحمود / محمود قاجار / بى‌نا / تهران /  1346

سلطان محمود غزنوى کى مزار کاکتبه / چغتائى، محمد عبدالله / مقالات منتخبه ؛ س 2 / تهران / 1967م

سنجش میزان تأثیر ویژگیهاى خط فارسى در خواندن / غضنفرى / دانشکده‌ادبیات و علوم انسانى؛ ش1 / تهران /  1356

سنجش یک حدیث درباره مدلول حروف مقطعه / طباطبایى، سید کاظم / علوم حدیث ؛ ش 39 / تهران /  1385

سنگ آسیا / اقتدارى، احمد / بى‌نا / تهران /  1358

سنگاب خوارزمشاهى / بینش، تقى / نامه آستان قدس ؛ ش 38 / تهران /  1347

سنگ تازهیاب و ناشناخته ]در کازرون[ / حاتمى، حسن / کلک ؛ ش 89 ـ 93 / تهران /  1376

سنگ قبر برادر مؤلف کشف الاسرار[91]  / افشار، ایرج / یغما؛ س 20، ش 228 / تهران /

 1346

سنگ قبر دختر ابوالفضل رشید الدین میبدى / افشار، ایرج / زبان اهل اشارت / یزد /  1374

سنگ قبر دکتر کلوکه / مصطفوى، محمد تقى / راهنماى کتاب ؛ س 16 / تهران /  1352

سنگ قبرهایى از دهکده فشندک / پور کریم، هوشنگ / هنر و مردم ؛ دوره 2، ش 22 / تهران /  1342

سنگ مزارهاى ایران / پور کریم، هوشنگ / هنر و مردم ؛ ش 12 / تهران /  1342

سنگ نبشتهاى از قرن ششم در جنوب خرمآباد / ایزدپناه، حمید / راهنماى کتاب ؛ س 9 / تهران /  1345

سنگ نبشته بغستان بیستون[92]  / ماهیارنوابى، یحیى / سخن ؛ س 3 / تهران /  1325

سنگ نبشته پارتى کل جنگ گاوه / فراى، ریچارد نلسون / نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان ؛ ش 1 / تهران /  1345

سنگ نبشته خشایارشا به نام دیوان / سامى، على / هنر و مردم ؛ ش 176 / تهران /  1356

سنگ نبشته داریوش بزرگ در بغستان (بیستون) / شهبازى، ع. شاپور / پژوهشهاى هخامنشى / تهران /  1354

سنگ نبشته مربوط به زمان مردوک آپال ایدین مکشوف در پل ذهاب / باستانشناسى و هنر ایران ؛ ش 1 / تهران /  1347

سنگ نبشته میخى اورامانات (کردستان) / سرفراز، على اکبر / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش  5 / تهران /  1347

سنگ نبشتهها سخن مىگویند / کوثر، بدیع الله / اداره‌روابط‌عمومى ستاد بزرگ ارتشناران / 207 / تهران /  1349

سنگ نبشتههاى اورخون، کهنترین متون ترکى / بى‌نا / همشهرى ؛ 15 مرداد / تهران /  1373

سنگ نبشتههاى تاریخى در قم از دوره افشاریه و قاجاریه / مدرسى طباطبائى، حسین / وحید ؛ س 5 / تهران /  1347

سنگ نبشتههاى هخامنشى در ترعه نیل / قائم مقامى، جهانگیر / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 3 / تهران /  1350

سنگ نبشتههایى در اطراف سبلان / کامنجش فرد، سیف الله / یادنامه پنجمین کنگره باستانشناسى و هنر ایران ؛ ش 1 / تهران /  1347

سنگ نگارههاى شاپور ساسانى و والدین / دادبه، غلامرضا / بررسى‌هاى تاریخى ؛ س 3، ش 5 / تهران /  1347

سنگ نگارههاى کوه ارنان یزد / شهزادى، دینیار / گزارشهاى باستانشناسى ؛ ش 1 / تهران /  1376

سنگ نگاره دارابگرد / روشن ضمیر، مهدى / تاریخ و فرهنگ ایران ؛ س 5 / تهران /  1355

سنگ نوشتهاى از لرستان / ایزدپناه، حمید / یغما ؛ س 20، ش 6 / تهران /  1346

سنگ نوشتهاى گم شده از داریوش / فره‌وشى، بهرام / بى‌نا / تهران /  1365

سنگ نوشته تاریخى مسجد اصفهان / هنرفر، لطف الله / وحید ؛ ش 2/ تهران /  1343

سنگ نوشته نویافته پارتى / هنینگ، والتربرونو هرمان / فروهر ؛ س 27، ش 5ـ 6 / تهران /  1371

سنگ نوشتههاى میر معصوم بکرى / جعفرى، على اکبر / هنر و مردم ؛ ش 169 ـ 170 / تهران /  1355

سنگ نوشتههایى از پادشاهان ساسانى و بویهى در بارگاه داریوش بزرگ / عقیلى، عبدالله / ره‌آورد ؛ ش 13ـ14 / تهران /  1366

سنگ وزنه زمان داریوش بزرگ در آرامگاه شاه نعمة الله ولى / سامى، على / سى گفتار درباره کرمان / کرمان /  1357

سواد تعلیقه، شیخ الاسلام قفقاز براى میرزا رضاى تبریزى / حسین زاده، آخوند احمد / روزنامه اختر؛ س 7 ش 5 / استامبول / 1259ش

سواد تقریر جمعیت علمیّه عثمانیّه / آخوندزاده، میرزا فتحعلى / خطى / 24 ص / اسلامبول / 1280ق

سوارد کونستاتینوپول (شب نشینى اسلامبول) / میسمرفرانسوى، موسیو / بى‌نااستامبول / بى‌تا

سوخت، هنرى خاموش / معصوم نژاد، شهلا / موزه‌ها ؛ ش 6 / تهران /  1364

سوداى ناپخته یک جوان نوگرا یا دیوانهاى که زبالهاى در چاه ریخته / امیرى‌بختیارى، جمشید / کیهان ؛ ش 8695 / تهران /  1351

سور سخن / مزداپور، کتایون / فرهنگ ؛ ش 51ـ 52 / تهران /  1383

س و «ش» در یونانى[93]  / طاهر، غلامرضا / آینده ؛ س 12 / تهران /  1365

سومر و اکد (خط میخى) / پورداود، ابراهیم / دانشگاه تهران / تهران /  1355

سه اصل مهم مصوبه شوراى بازنگرى نگارش خط فارسى / بى‌نا / آدینه ؛ ش 84ـ  85 / تهران /  1372

سه سنگ بازیافته در کازرون / حاتمى، حسن / آینده ؛ س 19 / تهران /  1372

سه سنگ نبشته به خط میخى اورارتو در آذربایجان / دیباج، اسماعیل / بررسیهاى تاریخى ؛ ش 3 / تهران /  1345

سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان[94]  / همایونفرخ، رکن‌الدین / هیئت  

امناى کتابخانه‌هاى عمومى کشور / 893 / تهران /  1350

سیاحتنامه شاردن / شاردن، جان / امیرکبیر / تهران /  1345

سیاستهاى فرهنگى، آموزشى و ارتباطى و اصلاح خط فارسى / آذرنگ، عبدالحسین / نامه پارسى ؛ س 9، ش 3 / 10 ص / تهران /  1383


سیاهمشقهایى در نستعلیق، شکسته نستعلیق و کتابت جلى و خفى / بى‌نا / کیهان ؛ 25 تیر / تهران /  1365

سیر انتشار دستور خط فارسى / حداد عادل، غلامعلى / کتاب هفته ؛ ش 80تهران /  1381

سیر تاریخى کتابخانهها در ایران باستان / صفى‌زاده، فاروق / ماه کلیات ؛ ش 77ـ78 / 10 ص / تهران /  1383

سیر تحول خط از اندیشه نگارى تا آوانگارى / بى‌نا / ابرار ؛ 20 تیر/ تهران /  1375

سیر تحول خط با تاکید بر دوره قاجار تا امروز / فرهودى، سیما / دانشگاه تهران / 97 / تهران /  1359

سیر تحول خط در ایران / بى‌نا / مرصاد؛ س 2، ش 58 / تهران /  1370

سیر تحول خط در ایران باستان / یارى، سیاوش / رشد آموزش ؛ س 5 ش 14 / 3 ص / تهران /  1383

سیر تحول خط عمومى در ایران پس از اسلام / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 80 ص / قم /  1390

سیر تحول خط و زبان در ایران، از سنگنبشته‌هاى میخى هخامنشى تا الفباى فارسى امروز / برادران‌نصیرى، همایون / بیمه و توسعه ؛ ش 3 / 2 ص / تهران /  1384

سیر تحول خطوط اسلامى / تهرانى، سینا / سلام ؛ 3 تیر / تهران /  1370

سیر تحول و تکامل خط فارسى درى / همایونفرخ، رکن‌الدین / بررسى‌هاى تاریخى؛ دوره 4، ش 2ـ3 / تهران /  1348

سیر تطور خط فارسى / قنبرى، علیرضا / روزنامه ایران ؛ 28 تیر / تهران /  1383

سیر تکامل خط و هنر و خوش نویسى / شریف مقدم، محمد تقى / شایسته ؛ دوره جدید، ش 177 / تهران /  1363

سیر تکامل و نمونه خطوط گوناگون قرآن / شاملو، محسن / وحید ؛ س 3، ش 3 / تهران /  1350

سیر خط در فرامین و احکام تاریخى / کوچکى، على‌رضا / گنجینه اسناد ؛ ش 39ـ 40 / 9 ص / تهران /  1379

سیر خط و کتابت / گروه نویسندگان / چامه / 680 / تهران /  1384

سیر روند خطوط اسلامى / بى‌نا / جهان اسلام ؛ 14 آبان / تهران /  1371

سیر صنعت صحافى در سدههاى نخستین اسلامى / رضوى، على / آریانا ؛ س 8، ش 17 / تهران / بى‌تا

سیرى در تاریخچه خطوط اسلامى / حاج سید جوادى، کمال / فصلنامه هنر ؛ ش 4 / تهران /  1362

سیرى در خطوط اسلامى / ذابح، ابوالفضل / کیهان ؛ 4 مرداد / تهران /  1363

سیرى در نگارش قرآن کریم به خط کوفى / خان‌محمدى، على‌اکبر / سازمان میراث فرهنگى / تهران /  1375

سى قرن طراحى گرافیک (با نگاهى به تاریخ چاپ) / کرایگ، جیمز و برتون، بروس؛ ترجمه ملک محسن قادرى / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى / 244 ص/ تهران /  1382

سیماى تاجیکان در آینه ایرانى / بى‌نا / دانشمند ؛ س 29، ش 333 / تهران /  1370

شاهکارهاى خط فارسى در اسکندریه / بى‌نا / روزنامه همبستگى ؛ 27 خرداد / تهران /  1386

شاه و الواح طلا و نقره تخت جمشید / بى‌نا / سالنامه دنیا / تهران /  1339

شب نشینى اسلامبول[95] ، یا تغییر الفبا / رشدیه، شمس الدین / بى‌نا / تهران /  1324

شرح چهار مورد از کتیبههاى منقور بر روى اشیاء منسوب به غار کلماکره / بشاش کنزق، رسول / سازمان میراث فرهنگى / تهران /  1376

شرح رشید الدین فضل الله در امتیاز خط چینى و ژاپنى / بهار (ملک‌الشعرا)، محمدتقى / زوّار / 496 ص / تهران /  1381

شش متن سغدى / زرشناس، زهره / پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى / 264 / تهران /  1380

شکسته نستعلیق، ظرافتى در هنر خوش نویسى / بى‌نا / اطلاعات هفتگى ؛ ش 238 / تهران /  1364

شکسته نویسى و شکسته خوانى[96]  / بختیار، مظفر / کتابنماى ایران / تهران /  1366

شمهاى از تاریخچه خط و معرفى خوشنویسان / تقى زاده، منصور / وحید ؛ س 14 / تهران /  1355

شمهاى از نواقص خط فارسى، مقدم بر تغییر خط و اصلاح دیگرى طرز فکر ماست که باید اصلاح شود / کمالى‌همدانى، محمود / خواندنیها ؛ دوره 26، ش 30 / تهران /  1344

شناخت کاغذ در دوره تمدن اسلامى / عواد، کورکیس / یادگار ؛ ش 9ـ10 / تهران / بى‌تا

شناخت ویژگیهاى خط فارسى / بدره‌اى، فریدون / نامه انجمن کتابداران ایران ؛ ش 3 / تهران /  1353

شناسائى فعل مرکب در فارسى / کلباسى، ایران / دانشکده ادبیات و علوم انسانى ؛ ش 3ـ 4 / تهران /  1368

شناسائى و جداسازى هم نگاشتها بر اساس با هم آیى در متون فارسى با کمک رایانه / شفیعى‌ثابت، گلنار / دانشگاه آزاد تهران مرکزى / 238 ص / تهران /  1383

شناسایى برون خط کلمات دستنویس فارسى در یک مجموعه محدود / مسرورى، کیوان / دانشگاه تربیت مدرس / تهران /  1379

شناسایى منابع و مآخذ تاریخ ایران / بیات، عزیزالله / امیر کبیر / 264 / تهران /  1370

شناسه و روشهاى نگارش آن در خط فارسى / تمیم دارى، احمد / پژوهشهاى ادبى؛ ش 5 / تهران /  1383

شیخ و وزیر (رساله‌اى درباره خط فارسى) / ملکم، ناظم الدوله / بى‌نا / تهران /  1325

شیوه املاى فارسى در مرکز نشر دانشگاهى / مرکز نشر دانشگاهى / مرکز نشر دانشگاهى / 34 / تهران /  1364

شیوه خط فارسى / بهتویى، محمد / چیستا ؛ ش 182 ـ 183 / 10 ص / تهران /  1380

شیوه خط فارسى / بى‌نا / وزارت فرهنگ / تهران / بى‌تا

شیوه خط فارسى / مقربى، مصطفى / سخن ؛ س 11، ش 7 / تهران /  1339

شیوه خط فارسى[97]  / ناتل خانلرى، پرویز / سخن ؛ دوره 11، ش 5 / تهران /  1339

شیوه خط فارسى براى کتابهاى درسى و انتشارات آموزشى / گروه نویسندگان / آموزش و پرورش ؛ س 47، ش 1 / تهران /  1356

شیوه خط فارسى، دیدگاهى دیگر / ضیاء، اسماعیل / چیستا ؛ ش 190/ تهران /  1381

شیوه خط و دستور زبان یا شیوه خط فارسى / شفیعى، محمود / بانک ملى ایران / تهران /  1352

شیوه نامه / مرکز نشر دانشگاهى / مرکز نشر دانشگاهى / 84 / تهران  /  1372

شیوهنامه و املانامهى جامع خط فارسى / سرمستانى، جمشید / سرمستان / 556 ص / تهران /  1387

شیوه نقطه گذارى و... / جمال زاده، محمد على / کلک ؛ س 1، ش 4 / تهران /  1369

شیوه نگارش فارسى در مطبوعات / عماد افشار، حسین / دانشگاه علامه طباطبائى /  192 ص / تهران /  1372

شیوه نوشتن کلمههاى مرکب / پروین گنابادى، محمد / بى‌نا / تهران /  1356

شیوه نویسندگى و نگارش / بى‌نا / حوزه؛ ش 9 / تهران /  1364

شیوهى خط معیار / شعار، جعفر / احیاء کتاب / 200 / تهران /  1375

شیوه آموزش املاى فارسى و نگارش / احمدى گیوى، حسن / سازمان پژوهش و برنامه‌ریزى آموزشى / 96 / تهران /  1368

شیوه خط / ناتل خانلرى، پرویز / سخن ؛ س 5، ش 1 / تهران /  1332

شىء نوشته / عبدالعلى، محمدرضا/ مجموعه مقالات کتاب دبیره / 14 ص / تهران /  1388

صحافى سنتى / افشار، ایرج / دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزى / 225 ص / تهران /  1375

صحافى سنتى در ماوراء النهر / افشار، ایرج / فرهنگ ایران زمین ؛ س 25 / تهران /  1361

صحافى و جلدهاى اسلامى / هالدین، دانکن / بى‌نا / تهران /  1366

صخره بیستون و راه خواندن خط پارسى باستان / نافع، محمد مبروک / مهر ؛ س 6 / تهران /  1317

صراط السطور = قلمیه / سلطان‌على مشهدى / مخطوط / 920ق

صلاح ماست در اصلاح خط نه تغییر / صهبا، ابراهیم / اتحاد ملل ؛ دوره 4، ش 4 / تهران /  1334

صنایع البدایع / سیفى بخارى / بى‌نا / اسلام‌آباد /  1368

صنایع کاغذى یا مقوائى ]در ایران[ / مصور الممالکى / نقش و نگار ؛ ش 6 / تهران /  1338

صنعت حکاکى و مهرسازى و مقدمات پیدایش خط در ایران باستان/ آموزش و پرورش؛ ج 23، ش 11 / تهران /  1328

صنعت ساخت کاغذ در ایران باستان / رضایى، عبدالعظیم / بى‌نا / تهران /  1381


صنعت قلمدان سازى / بهنام، عیسى / پیام نو ؛ س 2، ش 3 / تهران /  1324

ضرر و خطر اتصال کلمات فارسى / یغمائى، پیمان / ارمغان ؛ س 42، ش 10 / تهران /  1352

ضروب امثال (مثلهاى ترکى به خط ملکمى) / ملکم خان، ناظم‌الدوله / مطبعه ترقى / لندن / 1303ق

طبقهبندى قواعدى براى خواندن خط فارسى به منظور برنامهریزى در رایانه / ضرابى، شایسته / دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى / 65 / تهران /  1378

طبقهبندى همنویسههاى خطّ فارسى / مراد زاده، شهروز / دانشگاه تهران / 70 / تهران /  1381

طراحى حروف فارسى (نیاز رسانه‌هاى تصویرى، وظیفه گرافیست‌ها و طراحان خط) / حقیقى، ابراهیم / کلک ؛ ش 51ـ52 / 4 ص / تهران /  1373

طراحى حروف فارسى از مبدأ تا مقصد / قالیچى‌ها، امیر سعید و ذوالنور، مهرداد و پناهى / دانشگاه آزاد مرکزى / 182 ص / تهران /  1378

طراحى و پیاده سازى یک خطایاب فارسى/ دانشکده فنى دانشگاه تهران

طرح آموزش خط فارسى براى پایه اول به شیوه چهار خط / زاهدى، عباس / بى‌نا / بى‌جا / بى‌تا

طرح تبدیل الفباى ترکى ملل جماهیر شوروى به لاتین (به روسى) بى‌نا / شوروى /  1305

طرح جدید درباره رسم الخط فارسى / شعار، جعفر / بى‌نا / 15 / تهران /  1344

طرح جمعآورى و بررسى کتیبههاى کشور / بى‌نا / میراث فرهنگى ؛ ش 17 / تهران /  1376

طرح دشوارىهاى اتوماسیون خط فارسى / خیام مسعود؛ صنعتى، محمد / دنیاى سخن ؛ ش 54 / تهران /  1372

طرحى درباره اصلاح خط فارسى / آشتیانى، اسماعیل / جهان نو ؛ دوره 2، ش 5 / تهران /  1326

طرز نگارش فارسى / قزوینى، محمد / بى‌نا / تهران /  1363

طرز نگارش هاء هوز در نسخههاى خطى قدیمى فارسى / متینى، جلال / ایران نامه ؛ س 2 / تهران /  1362

طرفداران تغییر خط خائناند / پارسا، فرخ‌رو / کیهان ؛ 7 مرداد / تهران /  1351

طلسم باران از یک متن سغدى / قریب، بدرالزمان / انجمن فرهنگ ایران باستان؛ س  7 ش1 / تهران /  1348

ظهور چاپ در شرق میانه / زیدان، جرجى / خبرنامه انجمن کتابداران ؛ س 5، ش 1 / تهران /  1351

عده باسوادان ترکیه از ایران بیشتر است / اسفندیارى، داریوش / کیهان ؛ 7 اسفند / تهران /  1338

عظمت خطاطى اسلامى / خطیبى، عبدالکبیر؛ سلماسى، محمد / فصلنامه هنر؛ ش 5 / تهران /  1362

علامات و قواعد تنقیط / کاظم زاده ایرانشهر، حسین / ایرانشهر ؛ س 3، ش 6 / تهران /  1304

علامتهاى جمع در فارسى معاصر / صادقى، على‌اشرف / سخن ؛ س 19، ش 8 / تهران /  1348

علم و فرهنگ، نظریهاى درباره الفبا و زبانها / رضا، فضل الله / بى‌نا/ تهران /  1347

عمدة الکتّاب و عدة ذوى الالباب / ابن بادیس، معز تمیمى / بى‌نا / مشهد / 1409ق

عناصر ایرانى در کیش مانوى / شروو / پرادز اُکتور / طهورى / 183 ص / تهران /  1382

غرفهى توفان در (املا و رسم الخط) / امیرى، ملک ابراهیم / ملک ابراهیم امیرى / 145 / تهران /  1370

غلط املایى / اقبال آشتیانى، عباس / یادگار ؛ دوره 1، ش 4 / تهران /  1323

غلط خواندن کلمات مربوط به خط نیست نتیجه بىسوادى است / شهابى، على‌اکبر / کیهان ؛ 22 و 24 فروردین / تهران /  1349

غلط مشهور / خیامپور، عبدالرسول / دانشکده ادبیات و علوم‌انسانى؛ ش 1/ تبریز /  1337

غلط مشهور / محیط طباطبائى، محمد / گوهر ؛ س 1 / تهران /  1352

غلط مصطلح و صحیح غیر مصطلح / خیر، غلامحسین / بى‌نا / تهران /  1350

غلطهایى که در غلط ننویسیم نیست / نجفى، ابوالحسن / نشر دانش ؛ س 8، ش 6 / تهران /  1367

فارسى باستان: دستور، گزیده‌اى از کتیبه‌ها، واژه‌نامه‌ها / رضى، هاشم / فروهر / 287 / تهران /  1367

فارسى به خط عبرى[98]  / ناتل خانلرى، پرویز / بى‌نا / تهران /  1350

فاصله گذارى در خط فارسى / صفار مقدم، احمد / نامه فرهنگستان ؛ ش 36 / 15 ص / تهران /  1386

فاصله عظیم بین زبان و خط / محجوب، محمد جعفر / کتاب هفته؛ ش 95تهران /  1342

فتوح البلدان / بلاذرى، احمدبن‌یحیى / بى‌نا / تهران / 1398ق

فردوسى اسلام ستاى نه اسلام ستیز / ابوالحسنى (منذر)، على / هنر دینى ؛ ش 9 / تهران /  1380

فرمان شاه طهماسب به والى دار الارشاد اردبیل و مردم آن شهر / عناصرى، جابر / وحید ؛ س 5 / تهران /  1347

فرمانهاى شاهنشاهى هخامنشى که به زبان آریائى نوشته شده / شارپ، رالف نورمن / دانشگاه پهلوى / 163 / شیراز /  1343

فرهنگ آنتدراج / شاد، محمدپادشاه‌بن‌غلام‌محیى‌الدین / خیام / تهران /  1335

فرهنگ املائى (مشتمل بر همه ترکیبات و مشتقات پیوندپذیر فارسى) / شعار، جعفر / امیر کبیر / 311 / تهران /  1371

فرهنگ املائى خط فارسى به سیریلیک / قریبى، حسن / نشر سروش / 1000 / تهران /  1387

فرهنگ املایى خط فارسى / صادقى، على‌اشرف و زندى‌مقدم، زهرا / سازمان فرهنگستان زبان و ادب فارسى / 620 ص / تهران /  1385

فرهنگ ایران باستان / پورداود / تهران /  1326

فرهنگ بیان و اندیشه / صبا، محسن / نشر فرهنگ / 688 / تهران /  1366

فرهنگ داروها و واژههاى دشوار / امیرى، منوچهر / بى‌نا / تهران /  1353

فرهنگستان شیوه معمول خط فارسى را توصیه کرد / بى‌نا / کیهان ؛ ش 8689 / تهران /  1351

فرهنگ سغدى / قریب، بدرالزمان / فرهنگان / تهران /  1374

فرهنگ فارسى / معین، محمد / امیر کبیر / تهران /  1360

فرهنگ موضوعى دستور خط فارسى (همراه با متن کامل دستور خط فارسى) / قاسمى، مرتضى / سروش / 185 ص / تهران /  1387

فرهنگ نظام فارسى به فارسى / داعى الاسلام، محمد على / دانش  / تهران /  1366

فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسى و هنرهاى وابسته/ روزنه / 301 / تهران /  1373

فقط خواندن خط با بهترین راه مبارزه با بیسوادى جهانى / دهناد، محمود / بى‌نا / تهران /  1344

فکر تغییر خط یک قرن در ایران سابقه دارد / ذکاء، یحیى / کیهان ؛ 21 و 23 دى / تهران /  1338

فلسفه خط / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 90 ص / قم /  1390

فلسفه خط و زبان / هوشیار، محمد باقر / آموزش و پرورش، دوره 15، ش 1ـ2 / تهران /  1324

فن تعمیر اور کتیبهشناسى پرایک اهم کتاب: گورنامه / جلالى، فرخ / خدابخش لایبریرى جرنل ؛ ش 75ـ 77 / تهران / 1992م

فن خط (از نفایس الفنون) / آملى، شمس الدین محمد / آستان قدس رضوى / 33ـ42 / مشهد /  1372

فنگلیش: خط آیندهى فارسى / سادات، سعید / حافظ ؛ ش 57 / 1 ص / تهران /  1387

فنون، صنایع و آموزش آنها در ایران باستان / همایون، ناصر / فصلنامه فرهنگ ؛ ش  19 / 6 ص / تهران /  1375

فوائد الخطوط / درویش محمد (فرزند دوست‌محمد بخارى) / مخطوط / 995 ق

فواصل عددى را چگونه ضبط کنیم؟ / کاظم نقاش، ن / نشر دانش ؛ س 8 / تهران /  1367

فهرست آلبومهاى کتابخانه سلطنتى / آتابادى، بدرى / بى‌نا / تهران /  1357

فهرست اسامى و آثار خوشنویسان قرن دهم هجرى / منصورى، فیروز / بى‌نا / تهران /  1366

فهرست ایالات هخامنشى در سنگنبشتههاى فارسى باستان / کنت، ر.ج. / پژوهشهاى هخامنشى / تهران /  1354

فهرست دستنوشتههاى ایران[99]  / درایتى، مصطفى / انتشارات مجلس شوراى اسلامى /  12    جلد / تهران /  1389

فهرست دیوانهاى خطى / بى‌نام / بى‌نا / تهران /  1357

فهرست کتیبههاى تاریخى در آثار باستانى اصفهان / هنرفر، لطف الله / معارف اسلامى ؛ ش 10 / تهران /  1348

فهرست ماقبل الفهرست (آثار ایرانى پیش از اسلام) / اذکائى، پرویز /  بنیاد پژوهشهاى اسلامى / 303 ص / مشهد /  1375

فهرست مجله سخن / عالم مروستى، شهلا / سخن ؛ فهرست دوره اول تا هشتم / تهران / بى‌تا

فهرست مرقعات سلطنتى / بى‌نا / مخطوط / تهران /  1353

فهرست مندرجات سال دوم سخن / بى‌نا / سخن ؛ ش 23ـ 24 / تهران /  1324

قارن وند یا سوخرائیان / اعظمى سنگسرى، چراغ على / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 64 / تهران /  1355

قاعده الفبا / بى‌نام / مخطوط / انجمن ترقى اردوپاکستان / 1257 ق

قالبگیرى از کتیبه سرمشهد / مصطفوى، محمد تقى / آموزش و پرورش ؛ ش 10 / تهران /  1329

قانون کبیر / شادمان، سید فخرالدین / یغما؛ س 18، ش 7 / تهران /  1344

قباله کشور ایران (لوح‌هاى طلا و نقره) / مصطفوى، محمد تقى / اطلاعات ماهانه ؛ ش 73 / تهران /  1333

قبر ابوالفتح خان و صادق خان و جعفرخان زند / اشرف، اسماعیل / یادگار ؛ س 3، ش 3 / تهران /  1325

قبر ابوعلى سینا در همدان است / طاهرى، شهاب / سالنامه کشور ایران/ تهران /  1331

قبر حافظ ابونعیم / صدر هاشمى، محمد / یادگار ؛ س 4، ش 4 / تهران /  1326

قبر صائب[100]  / صدرهاشمى، محمد / یادگار ؛ س 3، ش 4 / تهران /  1325

قبر صائب تبریزى / ادیب وخشورى اصفهانى، عباس / ارمغان ؛ س 19 / تهران /  1317

قبر على بن سهل اصفهانى / صدر هاشمى، محمد / یادگار ؛ س 4، ش 8/ تهران /  1326

قبر معزالدین سلطان اویس ایلکانى جعفر سلطان القرایى[101]  / نخجوانى، حسین / یغما  

؛ س 3 ش 34 / تهران /  1329

قبر یعقوب بن لیث / راست، نیکلا / یادگار ؛ س 5، ش 4ـ5 / تهران /  1327

قبور و آیین تدفین در دوره ساسانى / مپلین، لئوترو / مجله باستانشناسى و تاریخ ؛ ش  15 / تهران /  1373

قدیمترین آثار پهلوى اشکانى / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

قدیمترین آثار زبان ایرانى / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

قدیمترین اثر تاریخدار جندق / افشار، ایرج / یغما ؛ س 28 / تهران /  1354

قرآنهاى خط کوفى ایران / افروند، قدیر / میراث جاویدان؛ س 2، ش 4 / تهران /  1373

قرآنى از سده پنجم به خط کوفى ایرانى / افروند، قدیر / میراث جاویدان ؛ س 3، ش 3ـ 4 / تهران /  1374

قرائت خط جام برنزى ارجان / ارفعى، عبدالمجید / باستان‌شناسى و تاریخ ؛ س 7، ش 1ـ2 / تهران /  1371

قرائت کامل کتیبه بوکان / بشاش کنزق، رسول / سازمان میراث فرهنگى/ تهران /  1375

قرائت کتیبه بندیان در گز دستگرد یزد شاپوران / بشاش کنزق، رسول / گزارشهاى باستانشناسى ؛ ش 1 / تهران /  1376

قرائت کتیبه سنگ یادبود تازهیاب روستاى موانا یا سرزمین ارداواشه (ارومیه) / بشاش کنزق، رسول / میراث فرهنگى؛ ش 15 / تهران /  1375

قصه پر غصه اتصال و انفصال / احمدى‌بیرجندى، احمد / یغما ؛ س 26، ش 7 / تهران /  1352

قصیده شرف الدین بغدادى در کتیبه مسجد جامع یزد / دانش پژوه، محمد تقى / راهنماى کتاب ؛ س 19 / تهران /  1355

قطاع و قطاعى / سهیلى خوانسارى، احمد / آینده ؛ س 10 / تهران /  1363

قطعهاى از بغستان / معین، محمد / دانشگاه تهران / تهران /  1329

قطعهبندى بر خط کلمات دستنویس فارسى / مرتضى پور، حمیدرضا / دانشگاه تربیت مدرس / تهران /  1378

قلم پیرآموز / دلوارى، هما / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 9 ص / تهران /  1388

قلم تراشى / بى‌نا / رسالت ؛ 11 شهریور / تهران /  1368

قلمدان ایرانى / بى‌نا / آینده ؛ س 5 / تهران /  1358

قلمدان و سایر صنایع روغنى ایرانى / کریم زاده تبریزى، محمدعلى / بى‌نا / 129 / لندن /  1370

قلم، مخلوق اول :سرگذشت خط، کتابت، چاپ / فروزفر، على / سروش ؛ س 17، ش  739 / تهران /  1374

قواعد املائى همزه در کلمات مهموز / حسینى، حبیب الله / نشریه فرهنگ خراسان ؛ ش 718 / تهران /  1341

قواعد خط / محمود فرزند محمد / مخطوط / 969 ق

قواعد خطوط[102]  / مثنوى، محمودبن محمود / مخطوط / کتابخانه بادلیان / 969ق

قواعد و ضوابط چاپ کتاب / سلطانى، پورى / کتابخانه ملى ایران / 42 / تهران /  1367

کاربرد نرمافزار پیش بینى واژه براى کاربران دچار معلولیت جسمى / قیومى، مسعود / پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

کاربرد نشانهها در خط فارسى / سمائى، مهدى / بى‌نا / بى‌جا / بى‌تا

کاربرد و تنگناهاى نرمافزارهاى نشر و گرافیک با فونت فارسى / جمالى، محمد؛ استاد راهنما سیامک درى / بى‌نا / بى‌جا / بى‌تا

کار فرهنگستان از زبان تا فارسى درى / محیط طباطبایى، محمد / وحید ؛ س 8 ش 2 /  7 ص / تهران /  1349

کاغذ ابرى / ذکاء، یحیى / آینده ؛ س 16، ش 5ـ8 / تهران /  1369

کاغذ بر و کاغذبرى / ذکاء، یحیى / آینده ؛ س 10 / تهران /  1363

کاغذ ذرتى / فرزبود، ع / آینده ؛ س 8 / تهران /  1362

کاغذ زر / مؤید، حشمت / کلک ؛ ش 8 / تبریز /  1369

کاغذ سازى در تمدن اسلامى / ذابح، ابوالفضل / کیهان فرهنگى ؛ س 2، ش 18 / تهران /  1364

کاغذ کى کهانى / عنایت الله / اورینتل کالج میگزین ؛ ش 1ـ 2 / تهران / 1972م

کاغذ و جایگاه آن در گذشته و حال / آزاد، فریدون / پیام بهارستان ؛ ش 16 / تبریز /  1381

کاغذ و کاغذ سازى[103]  / محیط طباطبایى، محمد / خبرنامه انجمن کتابداران ایران ؛ س 4، ش  

2 / تهران /  1349

کاغذ و کتاب و نسخه در شعر اشرف / افشار، ایرج / سخن / تهران /  1376

کاغذ وین (پیرامون تغییر خط) /  میرزا حسن (منشى سفارت ایران در وین) /  روزنامه اختر؛ س 6، ش 28 / استامبول / 1259ش

کافچه / جوانبخت، بهراد و راد، ایمان / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 4 ص / تهران /  1388

کالبد شناسى کتاب و پارهاى مسائل مربوط به تکوین آن / ادیب سلطانى، میرشمس الدین / انتشارات علمى و فرهنگى / تهران /  1374

کامپیوتر و رسم الخط فارسى / حرّى، عباس / اطلاعات ؛ ش 19930/ تهران /  1372

کامپیوترها شعر خواهند گفت / خیام، مسعود / دنیاى سخن ؛ ش 37 / تهران /  1369

کتاب آرایى در تمدن اسلامى / مایل‌هروى، نجیب / آستان قدس رضوى / 48 / مشهد /  1372

کتابات / بیوار، ا.د.ه  / موزه‌ها ؛ ش 6 / 47 / تهران /  1364

کتاب اطلس خط و تعلیم خط را بهجهت مبارزه اندیشه تغیر خط منتشر کردم / جعفرى، عبدالحسین / اولیاء اصفهان ؛ ش 1599 / تهران /  1364

کتاب الخط / ابن درستوبه / بى‌نا / بیروت / 1921م

کتاب الخط (عربى) / عاملى، شیخ احمد رضا / مجله عرفان

کتاب الخط / میرزامحمدحسین‌بن میرزامحمدعلى حسینى‌مرعشى‌شهرستانى / بى‌نا / 1315ق

کتاب الفبا / فروتن، على اکبر / سودمند ؛ دوره 5، ش 1 / تهران /  1309

کتاب الفبا به ترتیب راه نو / کاظم زاده ایرانشهر، حسین / ایرانشهر / آلمان / بى‌تا

کتاب الکتّاب / ابن درستویه / بى‌نا / بیروت / 1921م

کتاب املا / شریعت، محمد جواد / مشعل / اصفهان /  1349

کتابت / رفیعى، على محمد / جانباز ؛ ش 28 / تهران /  1371

کتابت در ایران پیش از اسلام / عریان، سعید / فصلنامه کتاب ؛ ش 33 / 7 ص / تهران /  1377


کتابت زبانهاى ایرانى[104]  / برجیان، حبیب / سروش / 144 ص / تهران /  1379

کتابچهاى پیرامون خط جدید / حقى‌بیک میلاسى[105] ، اسماعیل / بى نا/ استامبول و بیروت

/ 1288 ش

کتاب چیست / حلبى، على اصغر / وزارت فرهنگ و هنر / تهران /  1355

کتاب در ایران / مصاحب، محمود / مجله راهنماى کتاب / 55 / تهران /  1342

کتاب در پویه تاریخ / استیپچو، الکساندر / بنیاد پژوهشهاى اسلامى / 616 / مشهد /  1373

کتابسازى در افغانستان سده اخیر / مایل‌هروى، رضا / آریانا ؛ ش 6/ تهران /  1351

کتاب سازى در ایران / بدیع، محمد / تلاش ؛ ش 69 / تهران /  1356

کتابشناسى آیین نگارش و شیوه رسم الخط فارسى / رونق، محمدعلى / دانش ؛ س 8 / تهران /  1366

کتابشناسى خط فارسى / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 200 ص / قم /  1390

کتابشناسى خط و خوشنویسى / حبیبى آزاد، ناهید / انجمن هنرهاى تجسمى ایران با همکارى موزه هنرى معاصر / 462 / تهران /  1375

کتابشناسى خط و کتابت / حبیبى آزاد، ناهید / وزارت ارشاد / 295 / تهران /  1384

کتابشناسى زبان و خط / گلبن، محمد / مرکز اسناد فرهنگى آسیا / 210 ص / تهران /  2536

کتابشناسى کتابهاى خطى / بیانى، مهدى / بى‌نا / تهران /  1353

کتاب و آراستن آن در ایران / کوشافر، على اصغر / دانشکده ادبیات و علوم انسانى ؛ س  36 / تبریز /  1372

کتاب و کتابت در اسلام / رجبى، محمد / فصلنامه کتاب ؛ ش 1 / تهران /  1369

کتابوکتابت در ایرانباستان / عریان، سعید/ فصلنامه‌کتاب؛س1، ش2تا4 / تهران/ 1369

کتاب و کتابت در جهان اسلام / تیتلى، ن.م / موزه‌ها ؛ س 1، ش 2 / تهران /  1360

کتاب و کتابخانه در دوران پنجاه سال شاهنشاهى پهلوى / آموزگار، سیروس / وزارت فرهنگ و هنر / 288 / تهران /  1355

کتابهاى تازه / بى‌نا / سخن ؛ دوره سوم / تهران /  1325

کتابه تازهیاب خط پهلوى در کازرون / حاتمى، حسن / آینده ؛ س 12/ تهران /  1365

کتابى با الفباى لاتین / امیرخانجر، ابراهیم / بى‌نا / استامبول / 1289 ش

کتب پهلوى در سه قرن اول هجرى / دبیرى نژاد، بدیع الله / هنر و مردم ؛ ش 183 / تهران /  1356

کتیبه آرامگاه سلطان محمود غزنوى / بى‌نا / کابل ؛ س 6 / تهران /  1316

کتیبه اشکانى سرپل ذهاب / گروپ، گرد / باستانشناسى و هنر ایران ؛ ش 2 / تهران /  1348

کتیبه الیمایى نقش برجسته ایذه / بشاش کنزق، رسول / میراث فرهنگى ؛ س 12 / تهران /  1373

کتیبه اورارتو به خط میخى در ماکو / مایر، گ.ر. / راهنماى کتاب ؛ ش 8 / تهران / بى‌تا

کتیبهاى از اردشیر اول در تخت جمشید / بهار، محمد تقى / امیر کبیر/ تهران /  1337

کتیبهاى از شاپور دوم شاهنشاه ساسانى در مشکین شهر / کامنجش فرد، سیف الله / هنر و مردم ؛ دوره جدید، ش 61ـ62 / تهران /  1346

کتیبهاى از قرن ششم در خرائق، اطلاعى مهم از گذرگاه حضرت ثامن الائمه / افشار، ایرج / یغما ؛ س 19 / تهران /  1345

کتیبهاى به خط پهلوى در چین / قریب، بدر الزمان / دانشکده ادبیات وعلوم انسانى / تهران /  1345

کتیبهاى به خط کوفى در لرستان / ایزدپناه، حمید / یغما ؛ س 19، ش 12 / تهران /  1345

کتیبهاى در مدرسه گنجعلى خان کرمان / افشار، ایرج / آینده ؛ س 5/ تهران /  1358

کتیبهاى نویافته در بسطام و برج آرامگاهى از میان رفته حسامالدوله در سارى / عدل، شهریار / اثر ؛ ش 10 / تهران /  1364

کتیبه بایر میرزا / مختاروف، احرار / آشنا ؛ ش 31 / تهران /  1375

کتیبه بزرگ نهاوند / حاکمى، على / باستانشناسى ؛ ش 1ـ2 / تهران /  1338

کتیبه 699 بسطام / عدل، شهریار / آینده ؛ س 11 / تهران /  1364

کتیبه بهستان و تاریخچه آن / سپنتا، عبدالحسین / ایران لیگ ؛ ش 1 / تهران / 1930م

کتیبه بیستون / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

کتیبه بیستون / طوسى مراغى، حمید / سیمرو / 336 / تهران /  1379

کتیبه پل ]به‌تاریخ866دربدخشان[/ محمدابراهیم خلیل/ آریانا؛س10،ش10 /تهران / 1331

کتیبه پهلوى کریتر در زیر کتیبه شاپور اول در نقش رستم بر بدنه کعبه زردشت / سامى، على / دانشکده ادبیات و علوم‌انسانى ؛ ش7 / شیراز /  1341

کتیبه پیر غار، ده چشمه میزدج چهارمحال / رجائى زفره‌اى، محمد حسن / خاطرات وحید ؛ ش 36 / تهران /  1353

کتیبه تازهیاب از ابرقو / افشار، ایرج / آینده ؛ س 19 / تهران /  1372

کتیبه تازه یافته میخى منسوب به خشایارشا / قریب، بدرالزمان / دانشکده‌ادبیات دانشگاه تهران؛ س 16 ش 2ـ1 / تهران /  1347

کتیبه تخت جمشید / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

کتیبه تنگى ور / مشعوف، ایرج / فرهنگ کردستان ؛ ش 1 / تهران /  1378

کتیبه جام برنزى ارجان / بشاش کنزق، رسول / اثر ؛ ش 17 / تهران /  1369

کتیبه جدید خشایارشاه / قریب، بدرالزمان / انجمن فرهنگ ایران‌باستان ؛ س 5 ش 1 / تهران /  1346

کتیبه حاجى آباد فارس در عرصه تاریخ و اسطوره / بشاش کنزق، رسول / سازمان میراث فرهنگى / تهران /  1375


کتیبه خشایارشا در تخت جمشید / هرتسفلد، ارنست امیل / راهنماى کتاب ؛ س 17 / تهران /  1353

کتیبه داریوش اول / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

کتیبه دو دختر ]در[ کازرون / بشاش کنزق، رسول / اثر ؛ ش 21 / تهران /  1371

کتیبه روزگان / حبیبى، عبدالحى / آریانا ؛ ج 20، ش 4 / تهران /  1340

کتیبه روى ظرفها[106]  / جعفرى، محمد یونس / آشنا ؛ س 32 / تهران /  1375

 کتیبه سنگى به طول 5؛1 متر در حفارى هفت تپه کشف گردید / نگهبان، عزت الله / هنر و مردم ؛ دوره جدید، ش 66 / تهران /  1347

کتیبه شاپور سکانشاه (متن و ترجمه) / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

کتیبه فارسى مسجد هانچو در چین[107]  / ستوده، غلامرضا / دانشکده الهیات مشهد؛ ش

26ـ27 / مشهد /  1357

کتیبه فیروز آباد / هنینگ، والتربرونو هرمان / گزارشهاى باستانشناسى / تهران /  1338

کتیبه قمچقاى، فرضیهاى نو درباره منشأ خط / کردوانى، محمود / بنیاد ؛ س 1، ش 6 / تهران /  1356

کتیبه کاشى منار مسجد جامع دامغان / عدل، شهریار / اثر ؛ ش 7ـ9 / تهران /  1361

کتیبه کال چنگال / کیا، محمد صادق / مهر ؛ س 8 / تهران /  1331

کتیبه کوفى محراب قدمگاه امام رضا(ع) / قوچانى، عبدالله / میراث جاویدان ؛ س 4، ش 1 / تهران /  1375

کتیبه کوفى مسجد جامع قزوین[108]  / زراعى، باب الله / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى /

48 / تهران /  1373

کتیبه مدرسه آقاکافور و آقا کمال / هنرفر، لطف الله / وحید ؛ ش 1 / تهران /  1343

کتیبه منار سلطان مسعود ثالث در غزنه / گودار، یدا / بى‌نا / تهران /  1314

کتیبه مهم و تاریخى شاپور اول در نقش رستم / سامى، على / دانشکده ادبیات شیراز ؛ ش 2 / شیراز /  1327

کتیبه نقش رستم / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

کتیبه نگارى / فضائلى، حبیب الله / چلیپا ؛ س 1، ش 30 / تهران /  1370

کتیبه وان / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

کتیبه و کتیبه نگارى در معمارى / زنده‌دل، هدایت‌الله / ساختمان ؛ س 1، ش 3 / تهران /  1367

کتیبهها / پیرنیا، حسن / خیام / تهران / بى‌تا

کتیبهها / قدیانى، عباس / آرون / تهران /  1381

کتیبهها سخن مىگویند / فرگام، غلامحسین / پژوهشگر ؛ ش 12 / تهران /  1345

کتیبهها و اشکال دیوارى قریه بودهى / نیرهروى، محمد انور / آریانا ؛ ش 2 / تهران /  1348

کتیبههاى آستان قدس رضوى / وحیدیان، تقى / نامه آستان قدس ؛ ش 10تهران /  1340

کتیبههاى آستانه مقدسه قم / ستوده، منوچهر / معارف اسلامى ؛ دوره جدید، ش 2 / تهران /  1353

کتیبههاى اورارتوئى بسطام / شولر، ا.و. / گزارشهاى باستانشناسى در ایران / تهران /  1354

کتیبههاى بروجرد[109]  / ایزدپناه، حمید / اداره کل فرهنگ و هنر لرستان/ خرم‌آباد /  1355

کتیبههاى بقعه زینالدین ابوبکر تایبادى / صالحى کاخکى، احمد / اثر ؛ ش 25 / تهران /  1374

کتیبههاى پهلوى / مصطفوى، محمد تقى / گزارش کمیسیون ملى یونسکو در ایران؛ ش 3ـ 4 / تهران /  1330

کتیبههاى پهلوى / معین، محمد / بى‌نا / تهران /  1367

کتیبههاى پهلوى / هنینگ، والتربرونو هرمان / یغما ؛ ش 6 / تهران /  1329

کتیبههاى پهلوى اشکانى (پارتى) دفتر دوم / اکبرزاده، داریوش / پازینه / 86 ص / تهران /  1382

کتیبههاى پهلوى ساسانى / دومناش، ژان / گزارشهاى باستانشناسى؛ س 4 / تهران /  1338

کتیبههاى تاریخى لرستان از قرن چهارم هجرى قمرى تا قرن چهاردهم / ایزدپناه، حمید / اداره فرهنگ هنر لرستان / 43 / تهران /  1351

کتیبههاى جعلى / حصورى، على / سیمرغ ؛ س 1، ش 3 / تهران /  1369

کتیبههاى دوان کازرون / شیخ الحکمائى، عماد الدین / آینده ؛ س 14 / تهران /  1367

کتیبههاى دوره صفوى در قم / مدرسى طباطبائى، حسین / وحید ؛ س 4 / تهران /  1346

کتیبههاى ساسانى (نمونه) / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

کتیبههاى سغدى سند علیا / زاهدى، فرح / ایران شناخت ؛ ش 6 / تهران /  1376

کتیبههاى سفال نیشابور / قوچانى، عبدالله / وزارت ارشاد اسلامى / 324 / تهران /  1365

کتیبههاى سلجوقى مسجد ملک کرمان / اسلام پناه، محمد حسین / آینده ؛ س 14 / تهران /  1367

کتیبههاى فارسى آرامگاه میان منور محمد و میان غلام شاه کلهوراى عباسى / حاج سید جوادى، کمال / نامه پارسى ؛ س 1، ش 2 / تهران /  1375

کتیبههاى فارسى غرفههاى صحن جدید / بینش، تقى / نامه آستان قدس ؛ س 9، ش 4 / تهران /  1352

کتیبههاى فارسى و خانقاه نو شاهیه / نوشاهى، عارف / دانش ؛ ش 36/ تهران /  1372

کتیبههاى قلعه روستاى مرج شهر بابک / قوچانى، عبدالله / بى‌نا / تهران /  1374

کتیبههاى کوفى در کاخ سلطان مسعود سوم / ستوده، منوچهر / راهنماى کتاب / تهران /  1347

کتیبههاى کوفى کازرون / شیخ الحکمائى، عماد الدین / وقف میراث جاویدان؛ س 1، ش  2 / تهران /  1372

کتیبههاى هخامنشى / لولوک، پى‌یر؛ ترجمه نازیلا خلخالى / فرزان / 378 ص / تهران /  1382

کتیبههاى همدان / بهار، محمد تقى / امیر کبیر / تهران /  1337

کد استاندارد براى تبادل اطلاعات در فارسى / صنعتى، محمد / گزارش کامپیوتر ؛ ش 76 / تهران /  1365

کدامیک باید رد شود: مسئول یا مسئوول؟ / صفا، محمد ابراهیم / ادب ؛ س 14، ش 1ـ 2 / تهران /  1345

کرمان و خط نگاره تصویرى آن از ماقبل تاریخ[110]  / ضیاءپور، جلیل / هنر و مردم؛ س  

16 ش 183 /  8 ص / تهران /  1356

کریتر و سنگ نبشته او در کعبه زردشت / رجبى، پرویز / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 3 / تهران /  1350

کسانى که تحصیلات عالى دارند به خط و زبان فارسى دلبستگى ندارند / بى‌نا / کیهان ؛ 3 بهمن / تهران /  1338

کشته دبیره / کیا، محمد صادق / ایران کوده ؛ ش 5 / تهران /  1324

کشتىِ نوح یا کشتىىِ نوح / یاوریان، مرتضى / رشد آموزش زبان و ادب فارسى ؛ س  16 ش 67 / 4 ص / تهران /  1382

کشف اسرار تخت جمشید / بریستد، چارلز / مهر ؛ س 1 / تهران /  1321

کشف الواح تاریخى / انجمن آثار ملى / بى‌نا / 13 / تهران /  1312

کشف الواح تاریخى سند بناى تخت جمشید / هرتسفلد، ارنست امیل / مجموعه انتشارات قدیم انجمن / تهران /  1351

کشف تاریخ جدید نقاشى دیوارى در گاوچاه مسجد جامع اصفهان/ اثر ؛ ش 22ـ 23 / تهران /  1372

کشف چند در کتیبههاى شاهنشاهان هخامنشى / بى‌نا / آریانا ؛ ش 6/ تهران /  1348

کشف چند کتیبه پهلوى، کتیبه تنگ براقى، تنگ خشک سیونر اقلید و آتشکده / سامى، على / گزارشهاى باستانشناسى / تهران /  1338

کشف چند کتیبه تاریخى در لغمان / بى‌نا / آریانا ؛ ش 6 / تهران /  1348

کشف خط میخى (کتیبه‌هاى بیستون) / گیلهامر، لوتس / یغما ؛ ش 3 / تهران /  1334

کشف دو لوح تاریخى در همدان / هرتسفلد، ارنست امیل (ترجمه مجتبى مینوى) / مجموعه انتشارات قدیم انجمن / 196 ص / تهران /  1305

کشف دو لوحه جدید در شوش / پرو، ژان / باستان‌شناسى و هنر ایران ؛ ش 6 / تهران /  1350

کشف روش اختصار در آموختن و نوشتن و خواندن فارسى / هوشیار، محمد باقر / آموزش و پرورش ؛ دوره 14، ش 8 / تهران /  1323

کشف سنگ مسافت نما (سنگ کیلومتر) در مرودشت / کبیرى، احمد / اثر ؛ ش 22ـ 23 / تهران /  1372

کشف سنگ نبشته آرامى در لغمان / جیلانى داورى، غلام / آریانا ؛ ج 32، ش 2 / تهران /  1353

کشف کتیبهاى به خط پهلوى در چین[111]  / قریب، بدر الزمان / دانشکده ادبیات دانشگاه  

تهران ؛ س 14 ش 1 / تهران /  1345

کشف کتیبه بزرگ پهلوى در سرمشهد / مصطفوى، محمد تقى / آموزش و پرورش ؛ ش 1 / تهران /  1327

کشف و توضیح مکانیزم اختلاف تلفظ زبان فارسى نوشتارى و گفتارى / توکلى، على اصغر / زبان‌شناسى ؛ س 5، ش 2 / تهران /  1367

کشف یک کتیبه بسیار کهنه به خط میخى در آذربایجان / مشکور، محمد جواد / دانش / تهران /  1330

کشف یک نقش دوره صفوى در معبد آناهیتا / کبیرى، احمد / اثر ؛ ش 21 / تهران /  1371

کشف یکى از مهمترین نقوش برجسته جالب توجه دوره ساسانى / سرفراز، على اکبر / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 1 / تهران /  1350

کلمات بیگانه، زبانهایى که اصل آنها به خط لاتین نیست / ادیب سلطانى، میرشمس الدین / انتشارات علمى و فرهنگى / تهران /  1374

کلمات عربى و زبان فارسى / ابوالقاسمى، محسن / اطلاعات ؛27 مرداد / تهران /  1366

کلمات فارسى و کلمات عربى به حروف عربى نوشته نشود / شعار، جعفر / سخن ؛ س 24 / تهران /  1353

کلمه اهتزاز، 712 شکل نوشته مىشود / محمدى، حبیب‌الله / کیهان ؛ 6 اردیبهشت / تهران /  1339

کلمه مرکب و معیارهاى تشخیص آن در زبان فارسى / فرشیدورد، خسرو / بى‌نا / مشهد /  1351

کلمه مسئوول درست نیست[112]  / عالمشاهى / ادب ؛ ش 5ـ 6 / تهران /  1344

کلمه و مرز آن در زبان و خط فارسى / میلانیان، هرمز / دانشکده‌ادبیات و علوم انسانى ؛ ش 3 / 13 ص / تهران /  1350

کلید کامکارى ایرانیان (یا خط پهلوى نو) / فرهنگ ناصرى، عبدالصمد / بى‌نا / چاپخانه خوزستان اهواز /  1307

کلید نگارش / مجدالدین / بى‌نا / 20 / تهران /  1337

کمسیون استاندارد «فناورى اطلاعات ـ چیدمان حروف و علائم فارسى بر صفحه کلید رایانه» / تابش، یحیى / بى‌نا (نشر در اینترنت) / 30 ص / تهران /  1386

کند و کاوى در برنامهریزى زبان فارسى نوشتارى / مخبر، عباس / دانشگاه تهران /  54 / تهران /  1368

کودک دبیره الفباى نوبنیاد براى خط فارسى / بهروز، ذبیح / بى‌نا / تهران /  1324

کوشش سه قرن دانشمندان اروپایى براى خواندن خطوط میخى فارسى / سامى، على / دانشکده ادبیات وعلوم‌انسانى؛ ش 3 / شیراز /  1337

کوششى در آموزش خط سیاق / صفى‌نژاد، جواد / کتابخانه ملى / 416 ص / تهران /  1387

کوهى بر تن سفال / بى‌نا / کیهان ؛ 7 خرداد / تهران /  1365

کهنترین متون فارسى به خطوط غیر عربى (عبرى، سریانى و مانوى) / رضایى‌باغ‌بیدى، حسن / نامه فرهنگستان ؛ ش 30 / تهران /  1385

کهنترین و ارزندهترین سند تاریخى ایران / سامى، على / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 3ـ 4 / تهران /  1347

کیهان و مسئله تغییر خط فارسى / بى‌نا / کیهان ؛ 27 مهر / تهران /  1339

گاتها (مقدمه، در لزوم تغییر خط) / پور داود، ابراهیم / بى‌نا / تهران / 1927م

گامهائى در راه الفبا خواهیم برداشت / کسروى، احمد / بى‌نا / تهران /  1357

گاهشمار خط فارسى از قرن اول هجرى تا کنون / استادى، کاظم / نشر «محدود» /  22 ص / قم /  1390

گجرات کى جلد ساز / قریشى قلعه‌دارى، احمدحسین / کتابشناسى ؛ س 1 / تهران / 1986م

گذرى بر تاریخ پرماجراى خط و خوشنویسى در ایران / پارسا، محراب / جمهورى اسلامى ؛ 19 مرداد / تهران /  1374

گرایشهاى آوایى و واجى فارسى گفتارى تهران / دیهیم، گیتى / زبان‌شناسى ؛ س 6، ش 2 / تهران /  1368

گروه نگارش تاریخ جنگ سخن مىگوید / بى‌نا / صف ؛ ش 55 / تهران /  1363

گزارش سنگ نبشتههاى تنگ غرقاب گلپایگان / فرهادى، مرتضى / بى‌نا / تهران /  1375

گزارش کتیبههاى قلعه بهمن / حصورى، على / پژوهشنامه موسسه آسیایى؛ ش 2ـ4 / تهران /  1356

گزارش مقدماتى درباره چند شیئى کتیبهدار موزه رضا عباسى / صارمى، کتایون / میراث فرهنگى ؛ ش 12 / تهران /  1373

گزارش نوشتهها و پیکرهاى کال چنگال / کیا، محمد صادق / ایران کوده، ش 14 / تهران / بى‌تا

گزارشى از پازند / آموزگار، ژاله / دانشکده ادبیات تهران ؛ س 23، ش 4 / تهران /  1355

گزارش یک ساله شوراى بازنگرى در شیوه خط فارسى / کردوانى، کاظم / آدینه ؛ ش 84ـ 85 / تهران /  1372

گزیده مقالهها (فصل مربوط به رسم الخط) / پروین گنابادى، محمد / شرکت سهامى کتابهاى جیبى / تهران /  1356


گفتار و خط فارسى در گفتگویى با محمدرضاباطنى[113]  / طاهرى، فرح / بخارا ؛ ش 63 /

13 ص / تهران /  1386

گفتارهایى در پیرامون نارساییها و آکهاى خط عربى / انسى‌زاده ، سعید / روزنامه ضیاء قفقاسیه / تفلیس / 1258 ش

گفتارى درباره تغییر خط و اختراع الفباى نو / نفیسى، سعید / شفق سرخ‌تهران /  1307

گلزار صفا / صیرفى / مخطوط / 95 ق

گلستان هنر[114]  / قاضى احمد (فرزند شرف‌الدین حسین ابراهیمى حسینى‌قمى) / مخطوط /

1003 ق[115]

گناه ذال چیست؟ / مینوى، مجتبى / راهنماى کتاب ؛ س 3، ش 4 / تهران /  1339

گنج شایگان / اصفهانى متخلص به شعرى، میرزا طاهر / بى‌نا / 580 / تهران /  1272

گنجینه آثار تاریخى اصفهان / هنرفر، لطف الله / ثقفى / 104 / اصفهان /  1344

گنجینه خطوط در افغانستان / مایل‌هروى، غلامرضا / یساولى / 44 / تهران / بى‌تا

گورنبشتهاى از کازرون[116]  / شیخ الحکمائى، عماد الدین / کازرونیه ؛ ش 2 / تهران /  1373

گونههاى دانش در ایران باستان / رضایى، عبدالعظیم / در / تهران /  1381

لاتینى نویسى / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 20 ص / قم /  1390

لام الف لا / جعفرى، قدرت الله / آینده ؛ س 12 ش 1ـ3 / تهران /  1365

لام الف لا / ستوده، منوچهر / آینده ؛ س 10 ش 12 / تهران /  1363

لام الف لا / فقیهى، على اصغر / آینده ؛ س 12 ش 1ـ3 / تهران /  1365

لام الف لا / کمره‌اى، مجتبى / آینده ؛ س 12 ش 1ـ3 / تهران /  1365

لایحه الفباى نو / فطرت، عبدالرؤف / بى‌نا / تاجیکستان / 1306ش

لزوم استفاده اداره گمرکات از خط فارسى به جاى خط فرانسه در چاپ دفاتر گمرکى / گمرک جمهورى اسلامى ایران / گمرک / تهران /  1300

لزوم اصلاح خط / ملکم، ناظم الدوله / فروغ ؛ دوره 1، ش 11ـ12 / تهران /  1307

لزوم اصلاح خط فارسى / اعتصام‌زاده، ابوالقاسم / آینده ؛ س 1، ش 3ـ4 / 8 ص/ تهران /  1304

لزوم بازنگرى در شیوه نگارش خط فارسى / امامى، کریم / آدینه ؛ ش 73ـ 74 / تهران /  1371

لزوم تغییر خط فارسى و تبدیل آن به لاتین / رفعت، یدالله / روزنامه شفق سرخ؛ 20 مهر / تهران /  1307

لزوم قطعى تغییر خط / گرانفر، ابراهیم / بى‌نا / 146 / تهران /  1336

لزوم و امکان اصلاح خط فارسى / دهناد، محمود / بنیاد ؛ س 1، ش 9/ تهران /  1356

لطائف الحقایق / همدانى، رشیدالدین‌فضل‌الله / بى‌نا / تهران /  1357

لطمهاى که با تغییر خط بر پیکر ما خواهد خورد / شاهانى، خسرو / خواندنیها ؛ دوره 26، ش 14 / تهران /  1344

لغات و اصطلاحات فن کتابسازى / مایل‌هروى، غلامرضا / بنیاد فرهنگ ایران ؛ 16 / 225 / تهران /  1353

لغت نامه[117]  (مدخل خط) / دهخدا، على اکبر / دهخدا / جلد 22 / تهران /  1337

لوح طلاى داریوش / سپنتا، عبدالحسین / ایران لیگ ؛ ش 1 / تهران / 1930م

لوح نبشتههاى سیمین و زرین از شاهنشاهان هخامنشى / مصطفوى، محمد تقى / نقش و نگار ؛ ش 8 / تهران /  1342

لوحه ارشام هخامنشى[118]  (پرسشى از باستان‌شناسان) / معین، محمد / آموزش و پرورش ؛

ش 2 / تهران /  1327

لوحهاى زرین و سیمین که در گوشههاى تالاربار (آپادانا) در تخت جمشید به دست آمده / مصطفوى، محمد تقى / ایران امروز ؛ ش 4تهران /  1319

لوحهاى گلى ساسانى / لوکونین / تماشا ؛ ش 224 / تهران /  1354

ماجراى تغییر خط / شهابى، على‌اکبر / چاپ پیروز (پخش کتابفروشى مرکزى) / 44 ص / تهران / دى  1338

ماجراى جالب یک سنگ کور / مشیرى، محمد / وحید / تهران /  1344

ماجرایى به نام تغییر خط / صفویه، اکبر / فرهنگ خراسان ؛ دوره 6، ش 6تهران /  1345

مازندران شاداب و سرسبز گهواره تمدن جهان و مهد توسعه خط و فرهنگ / سجادیه، محمد على / دانستنیها ؛ دوره جدید، ش 20 / تهران /  1367

ماهیار نوایى و سنگ نبشته بغستان (پژوهشهاى ایرانى باستان و میانه (مجموعه مقالات) / قریب، بدرالزمان / طهورى / تهران /  1386

مباحثى درباره زبان و خط / ناطق، ناصح / نگین؛ س 3، ش 30 / تهران /  1346

مبارزه با بیسوادى  و تغییر خط / مقدم، محمد / اندیشه و هنر ؛ دوره 5، ش 9 / تهران /  1345

مبدأ ترقى / ملکم خان، ناظم‌الدوله / خطى / بى‌جا / بى‌تا

مبدأ خط چیست؟ / بى‌نا / مهر ؛ دوره 2، ش 7 / تهران /  1313

مبناى ریاضى عروض فارسى / فرزاد، مسعود / سخنرانى در کنگره جهانى ایرانشناسان / تهران /  1345

متن پهلوى اشکانى کتیبه حاجىآباد / نجم آبادى، سیف الدین / هنر و مردم ؛ دوره
جدید، ش 86ـ87 / تهران /  1348

متون ریاضى شوش (لوح‌ها) / مصاحب، غلامحسین / باستانشناسى و هنر ایران ؛ ش 3 / تهران /  1348

مجسمه پارتى از شوشو مجسمه مفرغى شمى / سرخوش، وستا / باستان‌شناسى و تاریخ ؛ س 10، ش 1 / تهران /  1375

مجموعه اوستا / پور داوود، ابراهیم / دانشگاه تهران / 219 ص / تهران /  1354

مجموعهاى از خط و مینیاتور ایرانى از سده هشتم تا انتهاى دوازدهم هجرى / آغداشلو، آیدین / معمارى و هنر ایران ؛ س 1، ش 6 / تهران /  1367

مجموعه ترسل / شمس الدوله / 1295ق

مجموعه خطوط / الجامى، محمد ابراهیم خلیل احمد / بیهقى کتاب خپر و موسسه، مطبعه دولتى / 114 / کابل /  1355

مجموعه کتیبههاى ایرانى / تقى زاده، سید حسن / بى‌نا / تهران /  1353

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللى از لوح تا لوح / معاونت فرهنگى وزارت ارشاد / تهران /  1384

مجموعه رسائل خط فارسى / گروه تصحیح متون معارف اسلامى / آستان قدس رضوى / مشهد /  1368

محدودیت انواع خطوط فارسى / بنات، خسرو / رستاخیز ؛ ش 388 / تهران /  1355

محل قبر صادق خان و جعفر خان زند / اقبال آشتیانى، عباس / یادگار ؛ س 3، ش 3 / تهران /  1325

محمدرضا امامى کاتب کتیبههاى بناهاى صفوى / نوروززاده چگینى، ناصر / مقالات کنگره تاریخ معمارى و شهرسازى ایران / تهران /  1374

محمد زمان، نقاش گل آراى قلمدان / صارمى، محمد / هنر ؛ ش 63ـ 64 / تهران /  1383

مخالفین تغییر خط متوجه نیستند چه نتایجى از راه تغییر خط عاید ما خواهد شد / عامرى، جواد / کیهان ؛ 8 آذر / تهران /  1338

مخترع خط جدید / بى‌نا / معارف ؛ دوره 2، ش 5 / تهران /  1306

مختصر معلومات در خصوص استکتاب و کتابخانه در افغانستان / وکیلى فوفلزائى، عزیزالدین / آریانا ؛ س 30، ش 1 / تهران /  1350

مختصرى از تاریخ عیلام: خط / پیرنیا، حسن / خیام / تهران / بى‌تا

مختصرى بر تاریخ و فلسفه کتاب و کتابخانه و مسیر تکوینى آن / صادقیان، غفور / سبلان ؛ س 2، ش 4 / تهران /  1373

مختصرى درباره نخستین کتاب چاپ شده در ایران / میناسیان، لئون / هور ؛ ش 31 / تهران /  1352

مداد الخطوط[119]  / هروى، میرعلى / مخطوط / احتمالاً بخارا / 951 ق

مدلکردن کشش زمانى واج براىسیستم تبدیل متنبه گفتار فارسى به کمک شبکه عصبى / نم‌نبات، مجید؛ کوچارى، عباس؛ رحیمى، سعید؛ قاسمى‌زاده، بهرنگ؛ سالاریان، مرتضىمرقع سازى در دوره تیموریان / هنر و مردم ؛ ش 143 / تهران / بى‌تا

مرقع سازى و جنگ نویسى / دانش پژوه، محمدتقى / فرخنده پیام / مشهد /  1360

مرقع گلشن، تحلیلى از یک سند تاریخى / هنر و مردم ؛ س 15، ش 82 / تهران / بى‌تا

مرکب سازى / مجنون رفیقى هروى / مخطوط / 1056 ق

مرکب و رنگ سازى / ابوالحسن محمدعلى فرزند سیدمحمد مقیم حسنى لاریجانى نیاکى / مخطوط /  1235

مرگ یکبار شیون یکبار، خط و زبان فارسى و تغییر خط فارسى / یغمائى، حبیب / یغما ؛ دوره 12، ش 8 / تهران /  1338

مرمت کتاب در سازمان اسناد ملى ایران / مخبرى، مهشاد / پیام کتابخانه ؛ س 1 / تهران /  1370

مرورى بر سیر تحول خط تعلیق و علل رکود آن در اصفهان / صحراگرد، مهدى / گلستان هنر س2 ش3 / 6 ص /  1385

مزار ابوعلى سینا / نخجوانى، حسین / یغما ؛ س 4 / تهران /  1330

مزارى از خاندان برهانان قزوین در چین و کتیبه آن / دبیر سیاقى، محمد / وقف میراث جاویدان ؛ ش 1 / تهران /  1373

مسئله اصلاح خط فارسى[120]  / ناتل خانلرى، پرویز / سخن ؛ دوره 2، ش 4 / تهران /

 1324

مسئلهاى از خط خروشتى / بیلى، هارولد. و / چیستا ؛ س 5، ش 8ـ9 / تهران /  1367

مسئله تغییر خط / پندار / فردوسى ؛ ش 737 / تهران /  1344

مسئول، مسؤول، مسؤل، مسوؤل، مسول، مسأول / رضوى، على / ادب ؛ ش 3ـ 4 / تهران /  1345

مسائل خط فارسى[121]  / مدنى، میرحمید / کاوه(مونیخ) ؛ ش 62 / 18 ص / مونیخ /  1355

مسائل زبان و خط فارسى در ذخیره سازى و بازیابى اطلاعات / مرتضائى، لیلا/ بى‌نا / بى‌جا / بى‌تا

مسالک المحسنین / طالبوف، میرزا عبدالحیم / بى‌نا / قاهره / 1323ق

مسأله الفباى لاتین براى زبان فارسى (به روسى) / ژیرکف، پروفسور / مجله فرهنگ و خط شرق؛ ش 1 / باکو /  1307

مسأله تبدیل الفبا به لاتین (به روسى) / پولیوانف، پروفسور / بى‌نا / شوروى / 1302 ش

مسأله تبدیل الفباى ترکیه به لاتین (به روسى) / ژلاروش، ى / مجله فرهنگ و خط شرق؛ ش 2 / باکو /  1307

مسجدى با کتیبه فارسى در چین / نوائى، عبدالحسین / توشه ؛ ش 1 / تهران /  1337

مشق معین / معین، نصرالله / انجمن خوشنویسان ایران / 28 / اصفهان /  1369

مشکلات آموزشى و یادگیرى خط فارسى در دانشآموزان دوم ابتدایى / فهیم‌نیا، فرزین / پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى / 82 / تهران /  1362[122]

مشکلات الفباى فارسى / آسیم، محمد / روزنامه افکار ایران ؛ ش 35 / تهران /  1323

مشکلات املایى دانشآموزان و روشهاى شناسایى آنها / محمدى، زهرا / بى‌نا (نشر در اینترنت، آموزش نیوز) / 4 ص آچهار / تهران /  1388

مشکلات تدریس املاى فارسى / احمدى‌بیرجندى، احمد / آموزش و پرورش خراسان ؛ ش 11ـ12 / مشهد /  1351

مشکلات حرف نگارى ترکیبات شیمیایى با خط فارسى / سمائى، مهدىمشکلات خط فارسى، پیشنهادى براى رفع مشکل / ملوندى، محمدرضا / حافظ ؛ ش 64 / 2 ص / تهران /  1388

مشکل خط فارسى / محجوب، محمد جعفر / فردوسى ؛ ش 862 / تهران /  1347

مشکل خط فارسى / یاسمى، (رشید یاسمى) غلامرضا / بى‌نا / تهران / بى‌تا

مشکل خط منحصر به ایران نیست / فرسى، بهمن / اطلاعات ؛ ش 1383 / تهران /  1351

مشکل خط منحصر به خط فارسى نیست هر خطى محاسن و معایبى دارد / کیهان ؛ 29 دى / تهران /  1338

مشکل کتابت عیب بزرگى براى خط فارسى است / مشکى، مسعود / اطلاعات ؛ ش 13857 / تهران /  1351

مشهد و آرامگاه سلطان شهاب الدین غورى / گویااعتمادى، سرور / کابل ؛ س 4 / تهران /  1314

مصحف نویسى در تمدن اسلامى از سده نخست تا عصر چاپخانه

مصور الخط العربى / ناجى زین الدین / بى‌نا / بیروت / 1400ق

مطالعه کتیبهى مسجد جامع نائین / راد، ایمان / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 9 ص / تهران /  1388

مطالعه یک مهر ساسانى و مختصرى از تاریخ پیدایش مهر / ملک زاده، ملکه / گزارشهاى باستانشناسى / تهران /  1341

معرفى خطوط اختراعى در صدوهفتاد سال اخیر / استادى، کاظم / نشر «محدود» /  50 ص / قم /  1390

معرفى سه رساله از آخوند زاده پیرامون تغییر خط / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 20 ص / قم /  1390

معرفى کتاب / بى‌نا / ماه هنر ؛ ش 55ـ 56 / تهران /  1352

معرفى کتابهاى تازه / افشار، ایرج / آینده ؛ س 14، ش 9ـ 12 / تهران /  1367

معرفى نسخ خطى پیرامون تغییر خط / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 10 ص / قم /  1390

معرفى نقوش بیش از تاریخ قوبوستان و مقایسه آن با نقشهاى لرستان / ورجاوند، پرویز / باستانشناسى و هنر ایران ؛ ش 5 / تهران /  1349

معروض نامه (در اصلاح خط اسلام) / آخوندزاده، میرزا فتحعلى / خطى / 39 ص / تهران / 1285ق

معلم الاطفال / حسین زاده، احمد / بى‌نا / تفلیس / 1297ق

معیارهاى سنجش کارآئى و زیبائى خط فارسى / خوئى، اسماعیل / فردوسى ؛ ش 1087 / تهران /  1351

مغان و نقش آنان در فرهنگ ایران زمین / ذاکرى، مصطفى / معارف ؛ شماره 51 / تهران /  1379

مفتاح الخطوط / قادرى چشتى، رضاعلى خان (فرزند حاجى شاه محمدحسین فرزند شاه عبدالرسول فرزند شاه ملاعلى قادرى چشتى) / مخطوط / هند / 1249ق

مقابر برجى و کتیبههاى آنها در ایران / بروکت، م، اى / راهنماى کتاب، ص 9 / تهران /  1345

مقالاتى پیرامون تغییرخط / بى نام / روزنامه‌هاى ترکیه (مانند: ترقى و حرّیت) / استامبول / 1242ش

مقالاتى پیرامون تغییرخط در جواب میرزاملکمخان / کمال، نامق (نویسنده شهیر عثمانى) / روزنامه‌هاى ترکیه / استامبول / 1242ش

مقاله در خصوص عدم قابلیت الفباى اسلامیه به نشر علوم / بى‌نا / روزنامه غولوس؛ سال هفدهم، شماره 266 / پطربورغ / 1247ش

مقایسه پیشرفت تحصیلى بین دروس املا و ریاضى در دانشآموزان دختر یک زبانه و دانشآموزان دوزبانه پایه سوم ابتدایى سنندج / شاه محمدى، انور / دانشگاه علامه طباطبایى /  1384

مقایسه پیشرفت سواد خواندن دانشآموزان با کتاب فارسى پایه چهارم و پنجم سبزوار / دامرودى، حسن / دانشگاه علامه طباطبایى /  1385

مقایسه پیشرفت مهارت نوشتن در دانش اموزان با اختلال نارسایى توجه، بیش فعالى و عادى پایه اول ابتدایى / بهمنى، طاهره / دانشگاه علامه طباطبایى / تهران /  1385

مقبره سلطان شهاب الدین غورى / تره‌کى، یارمحمد خان / بى‌نا / کابل /  1341

مقبره صائب تبریزى / صفائى، ابراهیم / ارمغان ؛ س 19 / تهران /  1317

مقبرهکمالالدیناسماعیلدراصفهان/ وحیددستگردى،حسن/ارمغان؛س7/تهران/5ـ 1304

مقدار یا مغدار؟ / اسلامى ندوشن، محمد على / هفت هنر ؛ ش 4 / تهران /  1349

مقدمات زبانشناسى / باقرى، مهرى / قطره   / 214 / تهران /  1375

مقدمه / ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد / بى‌نا / بیروت / 1391ق

مقدمه تعلیم عمومى (یا یکى از سرفصلهاى تمدن)[123]  / تقى زاده، سیدحسن / کتابخانه طهران

/ تهران /  1307

مقدمه رساله الفباى اختراعى میرزا رضاى تبریزى / ارفع الدوله، میرزا رضا / روزنامه اختر س 7، ش 2 / اسلامبول / 1259ش

مقدمه فقه اللغة ایرانى / ارانسکى، یوسیف میخائیلوویچ / پیام / 424 / تهران /  1358

مقدمه گلستان سعدى / ملکم خان، ناظم‌الدوله / مطبعه ترقى / لندن / 1302ق

مکاتبه با دربار در زمینه مداخله کلوپ ایران جوان در مورد تغییر خط فارسى / بى‌نا / 3 ص / تهران /  1311

ملاحظاتى پیرامون خط کنونى فارسى / امانى، مهدى / بى‌نا / تهران /  1348

ملاحظاتى درباره آغاز دوره تاریخى در ایران شمالى بر اساس یافتههاى باستانشناسى / موسوى، محمود / میراث فرهنگى ؛ش12 / تهران /  1373

ملاحظاتى درباره تغییر خط فارسى / ابوترابیان، حسین / مسائل ایران ؛ دوره 3، ش 4 / تهران /  1341

ملت ایران با انتخاب یک خط کامل فارسى نهضت خود را درخشانتر مىسازد / خراسانى، هادى / اتحاد ملل ؛ دره 4، ش 5 / تهران /  1344

ملکم خان، آخوندزاده و پیشنهاد اصلاح الفباى فارسى / الگار، حامد / بى‌نا / تهران /  1370

ملکمخانوکتابنمونهخطوطآدمیت /استادى،کاظم/ مجله‌بهارستان/ 15/ تهران/  1390

ملکوت شعر خواجو در آئینه نستعلیق / بى‌نا / کیهان فرهنگى ؛ س 8، ش 5 / تهران /  1370

ممنوعیت حک خطوط خارجى در تابلوهاى مغازهها و دکاکین و استفاده از خطفارسى و مخالفت اتباعخارجه / بى‌نا / 10 / تهران / 1300ش

مناظرهاى درباره تغییر خط فارسى / نفیسى، سعید؛ صورتگر، لطفعلى / کیهان ؛ 25 تا  30 بهمن / تهران /  1338

مناقب هنروران / عالى افندى، مصطفى / بى‌نا / تهران /  1369

من با تغییر خط فارسى مخالفم / فروزانفر، بدیع‌الزمان محمد حسین / کیهان ؛ 27 مهر / تهران /  1338

من با تغییر خط فارسى مخالفم / قریب، معصومه / اطلاعات ؛ ش 13743 / تهران /  1350

من با تغییر خط فارسى مخالفم / محیط طباطبائى، محمد / بى‌نا / تهران /  1344

من با حروف لاتین بهتر مىفهمم و بهتر مىنویسم / و.د.س / کیهان ؛ 13 آبان / تهران /  1338

منتها یا منتهى؟ / پروین گنابادى، محمد / راهنماى کتاب ؛ س 4، ش 8 / تهران /  1340

منشأ الانشاء / بى‌نام / بى‌نا / تهران /  1357

منشأ خط و سهم ایران در این بزرگترین اختراع بشرى[124]  / نیر نورى، عبدالحمید /  

نخستین کنگره تحقیقات ایران / تهران /  1354

منشور مهر شده داریوش اول / بى‌نا / پیام ؛ ش 27 / تهران /  1350

منشىگرى و خطاطى / سامى نیشابورى / مخطوط / نسخه بادلیان /  1122

من طرفدار تغییرخط نیستم / صورتگر، لطفعلى/ شفق‌سرخ؛ 11مهر / تهران /  1307


منظومه خط نویسى / بى‌نام / مخطوط / کتابخانه یزد / بى‌تا

منظومه در خصوص الفباى تازه / آخوندزاده، میرزا فتحعلى / بى‌نا/ تفلیس / 1280ق

من که معلم دبستان هستم مىدانم این خط چه مشکلى دارد / کشاورز / کیهان ؛  23 اسفند / تهران /  1338

من مخالف تغییر خط فارسىام / مرند اصفهانى / کیهان ؛ 4 بهمن / تهران /  1338

منیة المرید فى آداب المفید و المستفید / شهید ثانى، زین‌العابدین / بى‌نا / قم /  1368

موافقان تغییر خط از یحیى ذکاء تا کاظم استادى / استادى، کاظم / نشر «محدود» /  40 ص / قم /  1390

موزه هنرهاى تزئینى ایران: سیرى در خطوط اسلامى / بى‌نا / معمارى و هنر ایران ؛ ش 3ـ4 / تهران /  1367

موضوع تغییر خط اسلامى / رشدیه، شمس الدین / چاپخانه آفتاب / 12 ص / تهران /  1324

موضوع تغییر خط سخن تازهاى نیست / بى‌نا / کیهان ؛ 13 آبان / تهران /  1338

موقوف داشتن خط و زبان خارجى / بیات، کاوه / نگاه نو ؛ س 1، ش 1تهران /  1370

مهارت در جستجوى اطلاعات فارسى از اینترنت / بى‌نام / بى‌نا (نشر در اینترنت، ایران ویج) / 2 ص آچهار / تهران /  1389

مهرها و نشانهاى استوانهاى ایران باستان / همایونفرخ، رکن الدین / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 25 / تهران /  1349

مهمترین و بزرگترین نبشته از دوران شاهنشاهى ساسانى / سامى، على / بررسى‌هاى تاریخى؛ ش 2ـ3 / تهران /  1348

میانخط / ادیب سلطانى، میرشمس الدین / انتشارات علمى و فرهنگى / تهران /  1374

مىخواهم با نوآورى فرم خاصى به خط نستعلیق بدهم / بى‌نا / جوانان امروز ؛ ش 203 / تهران /  1369

میراث فارسى بر احجار بنگال / غفور، م.آ / ارمغان ؛ س 39 / تهران /  1349

میراثهایى در پس غبار / کاوه، على محمد / بى‌نا / تهران /  1366

میرزا آقاخان کرمانى (نامه‌هاى تبعید) / ناطق، هما؛ فیروز، محمد / ایران نامه ؛ ش 35 / تهران /  1370

میرزا فتحعلى آخوندوف و الفباى جدید ترکى (به روسى) / تقى‌اف، ابراهیم / مجله فرهنگ و خط شرق؛ ش 1 / باکو /  1307

میرزا ملکم خان منتقد ادبى / پارسى نژاد، ایرج / ایران نامه ؛ ش 38 / تهران /  1371

میلاد خط بزرگترین رویداد زندگى انسان / بى‌نا / کیهان ؛ ش 9706/ تهران /  1354

نارسائیهاى زبان فارسى / شاملو، محسن / یغما ؛ س 20 / تهران /  1346

ناشناس که حمله مىکند، نگاهى به مقاله اصلاح خط فارسى/ خواندنیها ؛ دوره 26، ش 43 / تهران /  1344

نام ماهها در کتیبه بیستون / گویرى، سوزان / چیستا؛ س 15 / تهران /  1376

نامه آخوند زاده به ملکم (25 آوریل) / آخوندزاده، میرزا فتحعلى / خطى/ باکو / 1870م

نامه آخوند زاده به ملکم (2 ژوئیه) / آخوندزاده، میرزا فتحعلى / خطى / باکو / 1871م

نامهاى خارجى را در فارسى چگونه باید تلفظ کرد و چگونه نوشت[125]  / ناتل  

خانلرى، پرویز / سخن ؛ س 23 ش267 / تهران /  1353

نامه پهلوانى / جنیدى، فریدون / بلخ وابسته به بنیاد نیشابور / تهران /  1360

نامه دانشوران ناصرى / ساوى، ابوالفضل؛ طالقانى، حسن؛ قزوینى، عبدالوهاب؛ عبدالرب آبادى، محمد / بى‌نا / تهران /  1296

نامه میرزا نجفعلى خان پیرامون تغییر خط / نجفعلى خان / روزنامه اختر؛ س 12 ش 37 / استامبول / 1265ش

نامه او به میرمحمد طاهر واضع کاغذ ابرى / وقارى، ملاخلیلنباید به خاطر بیگانگان خط فارسى را تغییر بدهیم / امیرى فیروزکوهى، سیدعبدالکریم / اطلاعات ؛ ش 13658 / تهران /  1350

نتایج مطالعه بین المللى پیشرفت سواد خواندن (پراز 2001) / کریمى، عبدالعظیم / پژوهشکده تعلیم و تربیت / تهران /  1384

نت راست نویس موسیقى / محجوبى، مرتضى / زمان / تهران /  137

نحو و صرف خط آریا (خط میخى) به انضمام جغرافیاى هندوستان / فرصت شیرازى، محمد نصیر / بى‌نا / بمبئى / 1322ق

نخستین کتاب و کتابخانه در تاریخ اسلام / فدایى عراقى، غلامرضا / کیهان اندیشه ؛ ش 31 / تهران /  1369

نرمافزارهاى خط نستعلیق و جایگاه خوشنویسان / بى‌نا / صنعت چاپ ؛ س 14، ش 164 / تهران /  1375

نسبت خط با مسلمانان / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 10 ص / قم /  1390

نستعلیق خط ملى ایران / قلیچ خانى، حمیدرضا / ابرار ؛ 6 اسفند / تهران /  1374

نستعلیق کامپیوترى / صنعتى، محمد / سروش؛ س 16، ش 720 / تهران /  1373

نسخههاى خطى دیوان عراقى و خط فارسى / احمدى، حسین / دانشگاه تربیت معلم

نشانهاى نگارش (راجع به نقطه گذارى) / فؤادى، حسین / مهر ؛ س 2، ش 10 / تهران /  1313

نشانه گذارى، شامل اصول و قواعد بینالمللى / پژوه، محمد / بى‌نا / 172 ص / تهران /  1364

نشأة الخط العربى و تطوّره / جبورى، محمود شکر / بى‌نا / بغداد / 1974م

نصب لوحه کتیبه تعمیر جدید مزار حضرت سنائى / محمد ابراهیم خلیل / آریانا؛ س 8، ش 5 / تهران /  1328

نظرآزمایى درباره شیوه خط فارسى / بى‌نا / آموزش و پرورش ؛ س 47، ش 1 / تهران /  1356

نظر اجمالى به تحول خط در ایران اسلامى / بیانى، مهدى / سخن ؛ س 4 / تهران /  1332

نظر بهروز درباره خط و زبان فارسى (اسفندیارى دلگر) / آزاد، اکبر / طهورى / تهران /  1350

نظریات آخوند زاده در باب تغییر خط / افشار، ایرج / نور جهان ؛ ش 6ـ 7 / تهران /  1330

نظرى بر تاریخچه کاغذ در اسلام و ایران / عنبرانى، محمود / مشکوه ؛ ش 42 / تهران /  1373

نظرى بر مساله بدخطى دانشآموزان و علل آن / فضل زاده، بیژن / اطلاعات؛ 2 بهمن / تهران /  1365

نظرى به تاریخچه حفریات شوش و کشفیات مهمى که اخیرآ به عمل آمده / نخجوانى، حسین / دانشکده ادبیات‌وعلوم‌انسانى؛ س9، ش2 / تبریز /  1336

نظرى به تکامل خط اردو / بیانى، مهدى / هلال ؛ ش 1ـ 82ـ83 / تهران /  1347

نظرى به خط خوش فارسى[126]  / سمسار، محمدحسن / هنر و مردم ؛ دوره 6، ش 72 /   

تهران /  1347

نظرى درباره تغییر خط فارسى / صورتگر، لطفعلى / کیهان ؛ 29 مهر / تهران /  1338

نظرى درباره تغییر خط فارسى / فرامرزى، عبدالرحمن / تحقیقات روزنامه‌نگارى ؛ دوره 1، ش 2 / تهران /  1345

نظرى درباره خط و زبان فارسى / فرزاد، مسعود / کیهان؛ ش 8699، 21 تیر / تهران /  1351

نظرى درباره حرف اضافه «بسمه» و «ى» در آخر واژههاى مختوم به «ا» و «و» / بیرشک، احمد / فروهر ؛ ش 5 / تهران /  1365

نظریهاى در زمینه نقطه گذارى / امیر معز، علیرضا / راهنماى کتاب ؛ س 16تهران /  1352

نقد دستور خط فارسى (متن پیشنهادى فرهنگستان زبان و ادب فارسى)/ غلامحسین‌زاده، غلامحسین / فصلنامه ادبیات و علوم انسانى دانشگاه الزهرا ؛ س 10 ش 34ـ35 /  29 ص / تهران /  1379

نقد «دشواریهاى پردازش رایانهاى خط فارسى» / طباطبایى، علاءالدین / نشردانش ؛ س 20، ش 102 / 5 ص / تهران /  1381

نقد و بحث بر مقالههاى خط الجزم و خط کوفى و سرگذشت و سرنوشت زبان فارسى و یک تکه کاغذ / بى‌نا / گوهر ؛ دوره 1، ش 3ـ4 / 3 ص / تهران /  1352

نقد و تصحیح متون / بى‌نام / بى‌نا / مشهد /  1369

نقد و نظرى درباره نکاتى در باب رسم الخط / شهابى، على‌اکبر / وحید ؛ س 10 / تهران /  1351

نقدى بر کتاب دستور خط فارسى / بابک، على / مجله علوم انسانى دانشگاه آزاد مشهد ؛ ش 4 / 15 ص / مشهد /  1382

نقدى بر کتاب سهم ایرانیان در آموزش و پیدایش خط در جهان / ضیاءپور، جلیل / وحید ؛ دوره 10، ش 10 / تهران /  1351

نقدى بر متن غلطهاى مصطلح و حاشیه آن / امیرى فیروزکوهى، کریم / گوهر ؛ س 1 / تهران /  1352

نقر و نقش یادگاریها در ابنیه باستانى / مشیرى، محمد / وحید / تهران /  1346

نقش برجسته تخت جمشید / نوروز زاده چگینى، ناصر / میراث فرهنگى ؛ ش 3ـ 4 / تهران /  1370

نقش برجستههایى که دوباره ظاهر شدند / سرفراز، على اکبر / هنر و مردم ؛ ش 155 / تهران /  1354

نقش پارسى بر احجار هند، فهرستى از کتیبهها و خطوط فارسى بر لوح سنگهاى هندوستان / حکمت، على اصغر / ابن سینا / 150 / تهران /  1337

نقش کتاب در گسترش تمدن اسلامى[127]  / سردار، ضیاء الدین / کیهان اندیشه ؛ ش 31 /

تهران /  1369

نقشى بر سنگ (نقوش برجسته مقابر لرستان) / سگوند، اردشیر / کیهان فرهنگى ؛ س 11، ش 5 / تهران /  1373

نقطه گذارى در خط فارسى / مشرف الملک، محمد / راهنماى کتاب ؛ ش 24و 26ـ27 / تهران /  1340

نقطه گذارى در خط فارسى / آرام، احمد / راهنماى کتاب ؛ دوره 4، ش 1تهران /  1340

نقطه گذارى در خط فارسى / مشرف الملک، محمد / راهنماى کتاب ؛ دوره 4، ش 9 / تهران /  1340

نقطه گذارى در نوشتن / امیر معز، علیرضا / رودکى ؛ ش 28 / تهران /  1352

نقوش برجسته ساسانیان در کوههاى فارس / سامى، على / واژه / تهران /  1338

نقوش برجسته مقابر لرستان / سگوند، اردشیر / پیغام / خرم‌آباد /  1375

نقوش حکاکى شده دره دیوین الوند همدان / صراف، محمد رحیم / گزارشتهاى باستانشناسى ؛ ش 1 / تهران /  1376

نکات مهم املائى در کلاس اول دبستان / امین، م / رشد معلم ؛ س 12، ش 3 / تهران /  1372

نکاتى چند در آیین درست نویسى / بى‌نا / نشر دانش ؛ س 3، ش 1 / تهران /  1361

نکاتى چند درباره الفباى زبان پهلوى[128]  / گوروالا، فریدون / هوخت ؛ س 10، ش 1 /  

تهران /  1339

نکاتى چند درباره خط و زبان فارسى / شید الصوفیان، اردشیر / سیمرغ؛ ش 21 / امریکا /  1370

نکاتى چند درباره شیوه خط فارسى / زند، پویا / کانون پرورش فکرى‌کودکان و نوجوانان / 47 / تهران /  1362

نکاتى در باب رسم الخط فارسى / بى‌نا / دانشکده ادبیات و علوم انسانى / 13 / تهران /  1351

نکاتى درباره رسم الخط / صدرى افشار، غلامحسین / هدهد ؛ س 3 / تهران /  1360

نکتهاى از تاریخ کتابت / افشار، ایرج / آینده ؛ س 9، ش 8ـ9 / تهران /  1362

نکته شنیدنى از آغاز صنعت چاپ در عثمانى / دبیر سیاقى، محمد / سخن ؛ س 26، ش 4 / تهران /  1356

نگارش مفید / محمدیه، نصرالله / کتابخانه علمیه اسلامى / 40 / تهران /  1307

نگارش، ویرایش و پژوهش (با تجدید نظرى فراگیر در زمینه‌هاى نشانه‌گذارى، شیوه خط فارسى، پایان نامه نویسى، ویراستارى و انواع گزارش) / ماحوزى، مهدى / زوّار / 746 ص / تهران /  1388

نگاهى به الفباى آسان / نفیسى، سعید / پیام نو ؛ دوره 2، ش 1 / تهران /  1324

نگاهى به پایان نامههاى دانشگاهى در زمینه خط فارسى / ناصح، محمد امین / نامه فرهنگستان ؛ ش 23 / تهران /  1383

نگاهى به پیامهاى کوتاه تلفن همراه / شهیدى، على / دانشگاه تهران

نگاهى به پیشینه زبان فارسى / صفوى، کورش / نشر مرکز / 133 / تهران /  1367

نگاهى به تاریخ خط / لباف، رجبعلى / کیهان علمى‌براى نوجوانان ؛ س 3، ش3 / تهران /  1370

نگاهى به تاریخ دستنوشتههاى وقفى در ایران / شریف زاده، سیدعبدالمجید / وقف میراث جاویدان؛ س 2، ش 1 / تهران /  1373

نگاهى به تاریخ زبانها و ادبیات کهن ایرانى / فاتحى، اقدس / کیهان فرهنگى ؛ ش 147 / تهران /  1377

نگاهى به تاریخ 200 سال هنر خوشنویسى در کردستان / بى‌نا / ابرار ؛ 18 دى / تهران /  1365

نگاهى به تاریخ و ادبیات ایران پیش از اسلام / ترابى، سیدمحمد / ققنوس / 97 / تهران /  1373

نگاهى به ترکیب در نستعلیق / فلسفى، امیراحمد / فرهنگسرا / 56 / تهران /  1374

نگاهى به تغییر خط فارسى / خدایى، احمد / اطلاعات ؛ ش 16388 / تهران /  1350

نگاهى به دستور خط فارسى فرهنگستان / طریقه‌دار، ابوالفضل / معارف اسلامى ؛ ش 72 / 5 ص / تهران /  1387

نگاهى به سیاه مشق و خط نگاره / فرزبود، محمدعلى / احرار / 80 / تبریز /  1374

نگاهى به سیر صحافى در ایران / افشار، ایرجنگاهى به فن کتب نویسى و مینیاتور سازى افغانستان / نعیمى، على احمد / کابل کالنى ؛ ش 1323 / تهران / بى‌تا

نگاهى به مجلات فارسى / بى‌نا / سخن ؛ ش 17 / تهران /  1324

نگاهى به مشکلات خط فارسى در ارتباط با فناورى اطلاعات / جرأت، علیرضا و سمائى، سپیده / بى‌نا (نشر در اینترنت) / 3 ص آچهار / تهران /  1384

نگاهى به نظامهاى نوشتارى زبانهاى ایرانى با نگرش خاص به خط فارسى / مقیمى،
داود / دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى / تهران /  1383

نگاهى تازه به شیوه خط فارسى / باطنى، محمدرضا / آدینه ؛ ش 75 / تهران /  1371

نگاهى دیگر به تاریخ و علل پیدایش و تحول خط شکسته / هاشم‌نژاد، علیرضا / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح / 14 ص / تهران /  1384

نگاهى زبان شناختى به مسئله ویرایش در زبان فارسى / دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى / 390 / تهران /  1379

نگاهى کوتاه بر تاریخ خط و خوشنویسى / بى‌نا / امید انقلاب ؛ س 10، ش 223 / تهران /  1369

نگاهى گذرا به دبیره فارسى / نعمتى، ناظر / آدینه ؛ ش 12 / تهران /  1366

نگاهى نو به تاریخ ایران و زبان فارسى / مکرى، محمد / بى‌نا / 195 ص / کلن /  1385

نگرشى انتقادى بر بنیادهاى ادبیات آموزشگاهى / آریان فر، عبدالله / توس / 273 / تهران /  1353

نگرشى بر خطوط کوفى برج علاء الدوله در ورامین / رجبى، صفر / مطالعات تاریخى ؛ س 2 / تهران /  1369

نگرشى به روند خطوط اسلامى / بى‌نا / جهان اسلام ؛ 1 مهر / تهران /  1370

نمادها و نشانه ها / هوهنه‌گر، آلفرد؛ ترجمه على صلح‌جو / وزارت فرهنگ و ارشاد /  284 ص /  1376

نمایش عرفان و هنر در آثار پیشینیان / بى‌نا / همشهرى ؛ 7 آذر / تهران /  1379

نمایشگاه جهانى مخابرات / خیام، مسعود / جامعه سالم ؛ ش 3 / تهران /  1370

نمونه افکار (الفباى جدید) / دبیر، میرزا حسن خان[129]  / بى‌نا / اسلامبول / 1303ق

نمونهاى از رسم الخط ایرانى / آربرى، ا.ج / روزگار نو، دوره 1، ش 1/ تهران / 1941م

نمونه خط اوستائى / پیر نیا، حسن / خیام / تهران / بى‌تا

نمونه خط پهلوى در تاریخ ایران / پیر نیا، حسن / خیام / تهران / بى‌تا

نمونه خط میخى پارسى / پیر نیا، حسن / خیام / تهران / بى‌تا

نمونه خطوط آدمیت / ملکم خان، ناظم‌الدوله / مطبعه ترقى / 61 ص / لندن / 1303ق

نمونههایى از خطها و تذهیبها / بى‌نا / بنیاد فرهنگ ایران / تهران /  135

نمونههایى از صفحه آرایى و نقاشى در کتابهاى چاپ سنگى / بى‌نا / کتابدارى ؛ ش 13 / تهران /  1367

نمونههایى از نوشتههاى ایرانى میانه غربى / ابوالقاسمى، محسن / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى / تهران /  1373

نوآورى در خط تحقق خواهد یافت / بى‌نا / فرجاد ؛ س 2، ش 1 / تهران /  1370

نوساختن خط فارسى خوبست نه خیانت / کیوان، محمد / اطلاعات ؛ ش 13685 / تهران /  1350

نوشته کوفى بر سنگ بلور از زمان ابوعلى سینا / مصطفوى، محمد تقى / نامه تمدن ؛ س 2 / تهران / بى‌تا

نوشتههاى پارسى باستانى و زبان ایران امروز / باتلیوالا، سهراب / ایران لیگ ؛ س  12 / تهران / 1942م

نوشتههاى تاریخى در آثار متبرکه تهران قدیم و خارج شهر / مصطفوى، محمدتقى / اطلاعات ماهانه ؛ س 4 تا6 / تهران / 2ـ 1330

نویسا جیبى (سیستم شناسایى گفتار براى رایانه‌هاى جیبى) / حسین زاده، خسرو؛ ثامتى، حسین؛ شکیبایى، علیرضا / دانشگاه صنعتى شریف

نویسنده الکترونیکى / خیام، مسعود / دنیاى سخن ؛ ش 36 / تهران /  1369

نویسنده یکى دیگر از کتابهاى عجیب از خودش دفاع مىکند / آریانا، داوود / کیهان ؛ 13 تیر / تهران /  1351

نویکندى از سده دوم میلادى / ماهیارنوابى، یحیى / چیستا ؛ س 4 / تهران /  1365

واپسمانده اهالىشرق از ترقى بخاطر نقصان الفبا / شخص کامل (از بیکزاد کان گرجستان) ترجمه رشدى / روزنامه اختر؛ ش 17 / استامبول / 1256ش

واژهزایى و بىفاصله نویسى / کابلى، ایرج / آدینه ؛ ش 97 / تهران /  1373

واژه سازى الفبا / نور حقیق، / آموزش و پرورش ؛ دوره 12، ش 5ـ6ـ7 / تهران /  1321

واژهنامه پهلوى / عریان، سعید / حوزه هنرى / 589 / تهران /  1377

واژهنامه طبرى / کیا، محمدصادق / انجمن ایرانویچ / 289 / تهران /  1316

واژههاى اوستائى و پهلوى در قرآن / جبارى، ع / ایران لیگ ؛ س 12/ تهران /  1342

واکههاى ترکیبى یا دیفتونگهاى زبان فارسى / قریب، معصومه / بى‌نا/ مشهد /  1351

و باز هم رسم الخط فارسى / امیرى، ملک ابراهیم / اطلاعات ؛ 15 شهریور / تهران /  1367

وزارت فرهنگ خط فارسى را تقویت خواهد کرد / بى‌نا / کیهان ؛ 29 مهر / تهران /  1338

وزن شعر فارسى / خانلرى، پرویز / توس / تهران /  1361

وصل یا فصل / یارشاطر، احسان / ایران‌شناسى ؛ س 1 / تهران /  1368

وطن دیلمى / رشدیه تبریزى، میرزا حسن / بى‌نا / بى‌جا / بى‌تا

وقتى فیل یاد هندوستان مىکند / آموزگار، حبیب الله / اطلاعات ؛ 28 اسفند / تهران /  1350

ویژگى دستخط علماى اسلامى / هـ. سبحانى، توفیق / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح / 9 ص / تهران /  1384

ویژگىهاى روان سنجى آزمون پیشرفت تحصیلى نوشتن پایه اول ابتدایى / راغب، حجت اله / مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایى /  1384

ویسپرد به کوشش بهرام فروهشى / پور داوود، ابراهیم / دانشگاه تهران / 193 ص /
تهران /  1357

هرات کى فن تجلید پرچند آراء / اسلاناپا، اوکتاى / بى‌نا / تهران / 1986م

هر مانعى که عامل پیشرفت مردم است باید برداشته شود / عزیزى / کیهان ؛ 18،  19 و 23 اسفند / تهران /  1338

هزار سال است با خط و زبان فردوسى تکلم مىکنیم و عیبى ندارد چرا باید آن را تغییر دهیم؟ / بى‌نا / کیهان ؛ 13 دى / تهران /  1338

هزوارش پهلوى / رئیسى، سیدعلى / دانشگاه تبریز / 250 / تبریز /  1378

هژده گفتار (مجموعه مقالات) / مقربى، مصطفى / نشر توس / 252 ص / تهران /  1375

هفت کتیبه قدیم تخارى، سنسکریت، عربى در روزگان و جغتو و توچى / حبیبى، عبدالحى / آریانا ؛ ج 27، ش 2 / تهران /  1348

هماهنگى و حسن همجوارى در نستعلیق / چهاردولى، احمد / فرهنگسرا / تهران /  1373

همزه چیست؟ / نیسارى، سلیم / بنیاد فرهنگ ؛ ش 3 / تهران /  1339

همزه در زبان و خط فارسى[130]  / حق شناس، على محمد / دانشکده ادبیات و علوم انسانى

تربیت معلم؛ ش 9 تا11 / تهران /  1374

همزه و دشوارى نوشتن آن / آذرنوش، آذرتاش / مقالات و بررسیها ؛ ش 17ـ 18 / تهران /  1353

همنگارى در خط فارسى / طیب، سید محمدتقى / پژوهشى علوم انسانى دانشگاه اصفهان ؛ ش 4 / اصفهان /  1371

هنر آیه نگارى قرآن کریم (احیاى کتیبه‌هاى کهن) / هراتى، محمد مهدى / کتاب ماه هنر ؛ ش 6 / تهران /  1377

هنر آیه نگارى قرآن کریم / عطارهروى، محمدعلى / پیام آزادى / 77 / تهران /  1375

هنر خطاطى افغانستان امروز[131]  / مایل‌هروى، غلامرضا / هنر و مردم ؛ دوره 8، ش 95 /  

تهران /  1349

هنر خط در افغانستان در دو قرن اخیر / وکیلى فوفلزائى، عزیز الدین / نشرات انجمن کابل / 10 / کابل /  1342

هنر خط در ایران / فخاریان، پژمان / مجله آناهید؛ س 1 ش 2 / 7 ص / تهران /  1384

هنر خط شکسته نستعلیق / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مولفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

هنر خط نویسى در سه قرن اول هجرى، ابداع خط کوفى / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

هنر خط و زنان خوشنویس در تمدن اسلامى / عقیقى بخشایشى، عذرا / آذربایجان / 208 ص / تبریز /  1375

هنر خوشنویسى ایرانیان در دوران پیش از اسلام / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

هنر خوشنویسى و بازتاب آن در اشعار صائب تبریزى / نجم، امیر / دانشگاه رودهن

هنر ساسانى در غرفه مدالها / مورگنشترن، ل / سخن ؛ س 3 / تهران /  1325

هنر عهد تیموریان / حبیبى، عبدالحى / بى‌نا / تهران /  1353

هنر قطاعى / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

هنر قلمدان / ادیب برومند، عبدالعلى / وحید / 215 / تهران /  1366

هنر قلمدان سازى / ذابح، ابوالفضل / موزه‌ها ؛ ش 6 / تهران /  1364

هنر قلمدان سازى در ایران / احسانى، محمدتقى / ره‌آورد ؛ ش 16ـ 17 / تهران /  1366

هنر کتاب آرایى در عصر مغول / کیانفر، جمشید / فصلنامه کتاب ؛ س 8، ش 4 / تهران /  1376

هنر کتاب سازى در ایران[132]  / سهیلى خوانسارى، احمد / راهنماى کتاب ؛ س 14 / تهران /

 1350

هنر کتیبه نویسى در اسلام / احمدى تیمورلویى، مهدى / اطلاعات علمى ؛ س1، ش 24 / تهران /  1365

هنر کتیبه نویسى را حفظ و احیاء کنیم / پارسا، ولى / اطلاعات هفتگى ؛ ش 2683 / تهران /  1373

هنر معرق (تاریخچه و کلیات) / نصیرى، نوشین / صنایع چوب و کاغذ ؛ ش 1 / تهران /  1380

هنرهاى زیباى خوراک پزى و خوان آرایى در ایران باستان / امام شوشترى، محمدعلى / بررسى‌هاى تاریخى ؛ ش 13 / تهران /  1347

هنرهاى فراموش شده کتاب سازى / ناظرى، عبدالرضا / کار و کارگر ؛ 8 تیر / تهران /  1373

هویت فرهنگى گرافیک معاصر ایران با تاکید بر خوشنویسى و خط فارسى / خادم شریعت، زهرا / دانشگاه الزهرا / تهران /  1386

هیولا و خط فارسى / عابدینى، رضا / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 5 ص / تهران /  1388

یادبود دیدار پادشاهان از «تجر» کاخ داریوش بزرگ در تخت جمشید / سامى، على / هنر و مردم ؛ ش 148 / تهران /  1353

یادداشتهائى درباره علائم خط فارسى باستانى / ویندفور، کرنوت / شوراى جشن‌هاى شاهنشاهى / تهران /  1351

یادداشتهائى در تاریخ صنایع افغانستان / حبیبى، عبدالحى / آریانا ؛ ش 8 / تهران /  1341

یادداشتهاى قزوینى / قزوینى، محمد / بى‌نا / تهران /  1363

یادداشتهاى گاثاها / پور داوود، ابراهیم / دانشگاه تهران / 527 / تهران /  1356

یادداشتهایى در زمینه فرهنگ و تاریخ / یوسفى، غلامحسین / سخن / 344 / تهران /  1371

یادداشتى تاریخى در مسجد بازار نیریز / افشار، ایرج / یغما ؛ س 21/ تهران /  1347

یادداشتى چند درباره کتیبه حاجى آباد / کلیما، اتکار / هنر و مردم ؛ دوره جدید، ش 86ـ87 / تهران /  1348

یادگار داریوش (متن الواح طلا و نقره) / بى‌نا / مهر ؛ ش 8 / تهران /  1312

یادگار داریوش بزرگ در بیستون[133]  / آبادانى، فرهاد / هوخت ؛ س10، ش 12 / تهران /  

 1338

یادگار دشت مرغاب / پورداود، ابراهیم / آینده ؛ س 8 / تهران /  1361

یادگارهاى تایباد / هنرفر، لطف الله / هنر و مردم ؛ ش 172 / تهران /  1355

یادگارهایى از تویسرکان / افشار تویسرکانى، صالح / آینده ؛ س 19 / تهران /  1373

یادگاریهاى گنبدخانه مزار مولانا زین الدین ابوبکر تایبادى / صالحى کاخکى، احمد / رواق ؛ ش 5 / تهران /  1379

یادگاریهاى ]مدرسه چهارباغ، ضبط شده در  1291[ / محمد باقر / وحید ؛ س 7 / تهران /  1349

یادگاریهاى مزار شیخ احمد جامى / مؤید ثابتى، على / مهر ؛ س 2 / تهران /  1312

یشتها / پور داوود، ابراهیم / دانشگاه تهران / تهران /  1356

یک اقدام لازم براى یکسان شدن شیوه ویرایش کتابهاى درسى / کابلى، ایرج / آدینه؛ ش 102 / تهران /  1374

یک الفباى بازیچه / بهروز، ذبیح / شهاب ایران ؛ دوره 1، ش 12 / تهران /  1323

یک پیشنهاد براى تغییر خط فارسى / دامغانى، م / سخن ؛ دوره 2، ش 9 / تهران /  1324

یک درس از تغییر الفباى ترکیه / جواهر کلام، على / طوفان هفتگى؛ دوره 1، ش 11 / تهران /  1307

یکسان کردن املاى فارسى / نیسارى، سلیم / دانشگاه تهران / تهران /  1350

یک عقیده مخالف با تغییر خط فارسى / فرشچیان، فضل الله / کیهان ؛ 19 آبان / تهران /  1338

یک عمر تلاش در شیوه نستعلیق / بى‌نا / همشهرى ؛ 8 اردیبهشت / تهران /  1372

یک فرمان از شاه طهماسب اول (در مسجد جامع تبریز) / مصطفوى، محمد تقى / یغما  / تهران /  1329

یک کشف جدید در تخت جمشید، متن کتیبه عیلامى خشایارشا / کامرون، جورج گلن / گزارشهاى باستانشناسى / تهران /  1338

یک نواخت شدن تدریس الفبا / کشمیرى، حسن / زبان ؛ دوره 2، ش 9 / تهران /  1324

یک نوشته از زمانه اشکانیان (به زبان سریانى) / اسماعیل‌پور مطلق، ابوالقاسم / دبیره ؛ ش 2 / تهران /  1366

یکى از طرفداران تغییر خط فارسى و نظر او / داراب / کیهان ؛ 5 آبان/ تهران /  1338

یکى از نقوش رى / اقبال آشتیانى، عباس / دنیاى کتاب / تهران /  1369

یگانگى پوشاک و زبان پارسى سره / خدادادمهر، مهربان / طوفان هفتگى؛ دوره 1، ش 18 / تهران /  1307

                پایان


 

 

 

 

 

 

فهرست اعلام


 

 

آبادانى، فرهاد،  158

آتابادى، بدرى، 102،  116

آجودانى، احمد،  82

آخوندزاده، میرزا فتحعلى، 29، 97، 105، 140، 144،  145

آذر، خلیل، 43،  55

آذر، مهدى (د.مهرزادى)،  86

آذرنگ، عبدالحسین،  106

آذرنوش، آذرتاش،  155

آذریمهر، غلامحسین،  29

آرام، احمد،  149

آربرى، ا.ج،  152

آریانا، داوود،  153

آریان فر، عبدالله،  152

آرین‌پور، یحیى،  23

آزاد، اکبر،  147

آزاد، فریدون،  120

آزاد مراغى، ابوالقاسم، 28، 29،  55

آسیم، محمد، 56، 63،  139

آشتیانى، اسماعیل، 37،  113

آشورى، داریوش،  63

آغداشلو، آیدین، 48،  136

آل احمد، ابوالفضل،  54

آل احمد، جلال، 56،  64

آلان براغوشى، میرزاکاظم خان،  29

آملى، شمس الدین محمد،  116

آموخته، على اصغر،  24

آموزگار، حبیب الله، 18، 61،  154

آموزگار، ژاله، 47، 69،  132

آموزگار، سیروس،  123

آیتى، عبدالمحمد،  69

اباذرى، زهرا،  21

ابتهاج، غلامحسین،  31

ابرهارو، کروگر،  77

ابن بادیس، معز تمیمى،  113

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد،  142

ابن درستوبه، 121 ،  121

ابوالحسن محمدعلى فرزند سیدمحمد مقیم حسنى لاریجانى نیاکى،  137

ابوالحسنى (منذر)، على،  114

ابوالداعى یعقوب فرزند حسن (شیخ ملقب به سراج حسنى‌شیرازى)،  51

ابوالرجاء قمى، نجم الدین،  47

ابوالقاسمى، محسن، 50، 65، 69، 70، 72، 88، 92، 99، 130،  153

ابوالمکارم محمد زوزندى بخارى،  96

ابوترابیان، حسین،  142

ابوحیان توحیدى،  94

ابوذرى، محمد،  19

ابهرى،  29

اتحاد،  90

احسانى، محمدتقى، 61،  156

احمد وزیر، تاج الدین،  43

احمدى‌بیرجندى، احمد، 22، 37، 88، 119،  139

احمدى تیمورلویى، مهدى،  157

احمدى، حسین،  146

احمدى گیوى، حسن، 100،  111

اخترى،  57

ادیب الممالک فراهانى، محمد صادق،  28

ادیب برومند، عبدالعلى،  156

ادیب سلطانى، میرشمس الدین، 74، 82، 91، 121، 130،  144

ادیب طوسى،  20

ادیب وخشورى اصفهانى، عباس،  118

اذکائى، پرویز، 20،  117

ارانسکى، یوسیف میخائیلوویچ،  142

اردوش، حسین،  55

ارژنگى، رسام،  61

ارسطا، عبدالعلى،  29

ارفع الدوله، میرزا رضا،  142

ارفعى، عبدالمجید،  118

استاد جواهر رقم خوشنویس،  18

استادى، کاظم، 24، 33، 40، 41، 55، 60، 67، 73، 107، 116، 122، 132، 133، 140، 142، 144،  146

استعلامى، محمد،  65

استولپر، ماتیو،  76

استیپچو، الکساندر،  122

اسدى پور، بیژن،  77

اسفندیارى، داریوش، 28،  113

اسلام پناه، محمد حسین،  127

اسلامى، محرم،  89

اسلامى ندوشن، محمد على،  142

اسلاناپا، اوکتاى،  155

اسماعیل‌پور مطلق، ابوالقاسم، 63،  159

اسماعیلى، حسین،  81

اشراقى، احسان،  22

اشرف، اسماعیل،  117

اصغرى بجستانى، محمدرضا،  81

اصفهانى، حمزه بن الحسن،  80

اصفهانى متخلص به شعرى، میرزا طاهر،  133

اصفهانى، میرزا حبیب،  52

اعتصام‌زاده، ابوالقاسم،  134

اعتماد مقدم، علیقلى، 49،  49

اعظمى سنگسرى، چراغ على،  117

اعلائى، جبرئیل، 29، 36،  55

اعلم، هوشنگ،  57

افتخار، مصطفى،  91

افتخارى، سیداسماعیل،  82

افروند، قدیر،  118

افشار، ایرج، 24، 26، 101، 103، 111، 118، 120، 123، 124، 140، 147، 150، 151،  158

افشار بکشلو، میرزا رضاخان،  29

افشار تویسرکانى، صالح،  158

افندى، سعاوى،  25

اقبال آشتیانى، عباس، 34، 100، 114، 136،  159

اقتدارى، احمد،  103

اکبر،  130

اکبر پور، جعفر،  38

اکبرزاده، داریوش،  127

اکبرى، خسرو،  74

الامدى، حامد،  60

البستانى، فؤاد افرام،  44

الجامى، محمد ابراهیم خلیل احمد،  136

الستى، محمد على،  99

الگار، حامد،  142

الماس گنج، فرشاد، 23،  89

النقشبندى، اسامه ناصر،  20

الهام، رحیم،  22

الهامى، داود،  24

الهى، صدرالدین،  84

امام شوشترى، محمدعلى،  157

امامى‌آزادى، طاهره،  23

امامى رودسرى، حسین،  88

امامى، کریم،  134

امانى، مهدى،  142

امشه، رهیم،  60

امیرانى، على اصغر،  78

امیر بختیار، جمشید،  66

امیرخانجر، ابراهیم،  123

امیر معز، علیرضا، 148،  149

امیرى‌بختیارى، جمشید،  106

امیرى فیروزکوهى، سیدعبدالکریم، 56، 87،  146

امیرى فیروزکوهى، عبدالکریم،  26

امیرى فیروزکوهى، کریم،  148

امیرى معظمى،  70

امیرى، ملک ابراهیم، 62، 113،  154

امیرى، منوچهر،  115

امین، احمد،  74

امین، م، 98،  149

امینیان،  35

امینى، مهندس،  22

انسى‌زاده ، سعید،  133

انقطاع، ناصر، 59،  96

اورنگ، شهین،  41

اورنگ، مراد، 19،  29

اویسى، على محمدخان،  77

ایجادى، زهرا،  39

ایرانى، عبدالمحمد،  45

ایرانى، ناصر،  34

ایزدپناه، حمید، 104، 105، 123، 126،  127

ایزدى، مهشید،  38

ایوانف، ولادیمیر،  47

ایوب بن مسلمة،  28

باباشاه حالى اصفهانى،  18

باباعلى، باقر،  23

بابک، على،  148

باتلیوالا، سهراب،  153

بارتل، فتى آو،  19

بار، کاى،  102

باستانى،  139

باطنى، محمدرضا، 91، 99،  152

باغچه‌بان، جبار، 28، 32، 54،  55

باقرى، مهرى، 50،  142

باهماد آزادگان (کسروى)،  46

بحرانى، محمد،  21

بختیار، مظفر،  109

بختیارى، بهزاد،  22

بختیارى، جواد،  61

بختیارى، منوچهر،  21

بدره‌اى، فریدون،  109

بدیع، محمد،  122

برادران‌نصیرى، همایون،  107

برازى، محمد،  40

براهنى، رضا،  73

برتون، بروس،  108

برجیان، حبیب، 57، 82، 101،  122

بروجردى، آزاد،  97

بروکت، م، اى،  141

برومند، عبدالعلى،  68

بریان، پیر،  31

بریزى، صادق،  80

بریستد، چارلز،  129

بشاش کنزق، رسول، 43، 59، 109، 118، 119، 123، 124،  125

بصیرى، حسین،  45

بقائى، ناصر،  83

بک، سباستیان،  90

بلاذرى، احمدبن‌یحیى،  114

بلند الحیدرى،  51

بنات، خسرو،  136

بندپى، پروانه،  42

بندیکت، روت،  90

بورکهارت، تیتوس،  97

بوشهرى، على محمد،  83

بویس، مرى،  88

بهار، محمد تقى، 17، 56، 68، 69، 74، 79، 101، 109، 118، 123، 124، 125، 126، 127،  128

بهار، مهرداد،  79

بهتویى، محمد،  110

بهرامى، احسان،  102

بهرامى (خانم)،  129

بهروز، ذبیح، 80، 81، 131،  159

بهزادى، مهران،  39

بهشتى، حسین،  47

بهمنیار، احمد،  32

بهمنى، طاهره،  141

بهنام، عیسى، 18،  112

بیات، حسین،  95

بیات، خسرو،  34

بیات، عزیزالله، 46،  110

بیات، کاوه،  144

بیانى، مهدى، 52، 66، 68، 70، 122،  147

بى‌جن خان، محمود،  81

بیرامى،  55

بیرشک، احمد، 86،  148

بیلى، هارولد. و،  138

بینش، تقى، 103،  127

بیوار، ا.د.ه ،  121

پارسا، فرخ‌رو،  113

پارسا، محراب،  132

پارسا، ولى،  157

پارسى خرم دین،  37

پارسى نژاد، ایرج،  145

پاشازاده، غلامعلى،  92

پاشا، منیف (وزیر دولت عثمانى)،  94

پاکتچى، احمد،  98

پتکى، کبرى،  90

پرتو اعظم، ابوالقاسم،  85

پروانه پریخانى، حسن،  38

پرو، ژان،  129

پروین گنابادى، محمد، 47، 55، 62، 64، 91، 97، 98، 111، 132،  143

پرهامى، م،  97

پژوه، محمد،  146

پناهى،  112

پناهى، ثریا،  72

پندار،  138

پوپ، آرتور اپهام،  81

پورپیرار، ناصر،  86

پور جوادى، نصرالله،  87

پورداود، ابراهیم، 28، 30، 31، 44، 50، 55، 56، 66، 68، 70، 70، 76، 82، 84،91، 101، 103، 106، 115، 132، 136، 154، 158،  158

پور کریم، هوشنگ، 103،  104

پولیوانف، پروفسور،  138

پیربازارى، فاریا،  31

پیرنیا، حسن، 25، 34، 59، 70، 80، 100، 101، 126، 137،  153

پیرنیا، محمد کریم،  88

تابش، یحیى،  131

تاوادیا، ج،  99

تبریزى، خلیل،  93

تبریزى، مصطفى، 88،  88

تبریزى، میرزا رضا (پرنس ارفع الدوله، دانش)،  94

تبریزى، میرزا لطفعلى، 58،  84

تختنسکى، محمد آقاشاه،  25

تراب نیا، ا،  75

ترابى جهرمى، ژیلا،  39

ترابى، سیدمحمد،  151

ترابى طباطبائى، جمال الدین،  95

ترابى، مهدیار،  21

تره‌کى، یارمحمد خان،  141

تسرتلى، گئورگى،  60

تفضلى، ابوالقاسم،  17

تفضلى، احمد، 18، 53، 90،  99

تقوى، صادق،  29

تقى‌اف، ابراهیم،  145

تقى زاده، سیدحسن، 32، 74، 136،  142

تقى زاده، منصور،  109

تقى‌زاده، هادى،  70

تمیم دارى، احمد،  110

تن، على،  39

تنکابنى، حمید،  54

توکلى، على اصغر،  130

تویسرکانى، قاسم،  99

تهرانى، سینا،  107

تهرانى، محمد،  90

تهرانى مقدم، احمد،  19

تیتلى، ن.م،  123

ثابت،  20

ثابت جازارى، على اصغر،  62

ثامتى، حسین، 21، 23،  153

ثبوتى، هوشنگ،  45

ثمره، یدالله، 25،  87

ثمره، یدالله،  100

جاوید، احمد،  37

جاویدان، م،  56

جبارى، ع،  154

جبورى، محمود شکر،  146

جبیبى، برهاندعبدالحى،  49

جرأت، علیرضا، 47،  151

جعفرى، عبدالحسین،  121

جعفرى، على اکبر،42، 102،  105

جعفرى، قدرت الله،  133

جعفرى، محمد یونس،  125

جعفرى، یونس،  70

جغتایى، عبدالله،  77

جلالى، فرخ،  116

جلى، حسین،  99

جمال زاده، محمد على، 20، 25، 36، 42، 62، 87، 95،  110

جمالى، على‌اکبر،  17

جمالى، محمد،  120

جمعیت ایران جوان،  31

جنیدى، فریدون، 64،  145

جوانبخت، بهراد،  121

جوان، موسى،  47

جواهر کلام، على،  159

جوینى، عزیز الله،  32

جهانسوز، رضا،  55

جیلانى داورى، غلام،  129

جیوانجى، جمشیدجى مدى،  98

چارلزورث، مارتین،  44

چراتى، ژاله،  61

چغتائى، محمد عبدالله،  103

چنگلوایى، شهرزاد،  60

چهاردولى، احمد،  155

چهل تن،  30

چیره،  29

حاتمى، حسن، 84، 103، 106،  123

حاج سیدجوادى، شهپر،  41

حاج سید جوادى، کمال، 81، 108،  127

حاجیحسینى، آزاده، 23،  89

حافظ، حسین،  98

حافظى، محمدمهدى،  21

حاکمى، على، 104،  124

حامى، احمد،  67

حبیب اصفهانى،  78

حبیبى آزاد، ناهید،  122

حبیبى، عبدالحى، 46، 48، 68، 125، 155، 156،  158

حجتى کرمانى، سید محمد باقر،  44

حداد عادل، غلامعلى،  107

حرّى، عباس،  121

حریه، بهناز،  40

حسن عشقى مؤید نظام،  102

حسنى شهشهانى، عبدالوهاب محمدامین،  37

حسیبى، کاظم،  63

حسین زاده، آخوند احمد،  105

حسین زاده، احمد،  140

حسین زاده، خسرو،  153

حسین فرزند حاج بدرالدین،  96

حسینى، حبیب الله، 31،  119

حسینى راویز، محمد على،  62

حصارى، میرهدایت،  35

حصورى، على، 27، 43، 91، 127،  132

حق شناس، على محمد،  155

حقى‌بیک میلاسى، اسماعیل،  122

حقیقت، عبدالرفیع، 20، 48، 68، 69، 70، 76، 77، 90،  156

حقیق، فضل الله،  44

حقیقى، ابراهیم،  112

حقیقى، مسعود،  85

حکمت، على اصغر،  149

حکیم فر، عبدالله،  28

حکیم معانى، ع،  20

حلاج، حسین،  56

حلّاجى، جواد،  41

حلبى، على اصغر، 48،  122

حلیمى، محمد حسین،  60

حنفى، بهرام،  40

حیرت، محب،  46

خادم شریعت، زهرا،  157

خالقى، روح الله،  63

خانلرى، پرویز،  154

خان‌محمدى، على‌اکبر،  108

خاورى، اشراق،  33

خبره زاده، على اصغر،  34

خدادادمهر، مهربان،  159

خدادادى، چنگیز،  31

خداوردى، م،  74

خدایى، احمد،  151

خدیو جم، حسین،  93

خراسانى، هادى،  142

خسروى، میترا،  35

خصوصى نیاکى، جلال،  38

خطیبى، عبدالکبیر،  113

خلخالى، عبدالرحیم،  90

خلخالى، نازیلا، 39،  128

خلیلى، خلیل،  88

خلیلى، خلیل الله،  70

خوئى، اسماعیل، 88،  140

خواب‌نما، هدایت‌الله،  70

خوانسارى، ثریا،  43

خیامپور، عبدالرسول، 71، 95،  114

خیام، مسعود، 67، 74، 90، 112، 121، 152،  153

خیر، غلامحسین،  114

دادبه، آریاسپ،  102

دادبه، غلامرضا،  105

دادوى، حسین،  32

دارائى، بهین، 24، 32،  52

داراب،  159

داعى الاسلام، محمد على، 67، 75، 93،  115

دال، سوند،  50

دامرودى، حسن،  141

دامغانى، م،  159

داناى طوسى، مریم،  54

داندامایف، م.ا.،  86

دانش پژوه، احمد،  29

دانش پژوه، محمد تقى، 26، 50، 70، 93،، 93، 94، 97، 97، 98، 119،  137

دانشور، امیرحسین،  32

داودى،  34

داودى، حسین،  92

داورى، رضا،  99

دبیر سیاقى، محمد، 138،  150

دبیر، میرزا حسن خان،  152

دبیرى نژاد، بدیع‌الله،  20

دبیرى نژاد، بدیع الله، 46، 48،  123

 

درایتى، مصطفى، 86،  116

درخشان، مهدى،  60

درسدن، مارک ج،  100

درویش محمد (فرزند دوست‌محمد بخارى)،  116

درویشى، ع،  22

دریا گشت، محمد رسول،  44

درى نوگورانى، صادق،  112

دریو، ج.ر.،  81

دستورى،  27

دشتى، على،  58

دکتر هابوى (شرقشناس)،  90

دلوارى، هما،  119

دوست‌محمد فرزند سلیمان کوشوانى هروى،  65

دوسنت بلانکات، هانرى،  63

دولت آبادى، عزیز،  97

دومناش، ژان،  127

دهباشى، مهدى،  47

دهخدا، على اکبر،  134

دهقانى، آسیه،  54

دهگان، ابراهیم،  20

دهناد، محمود، 22، 115،  134

دیاکونف، ایگورمیخائیلوویچ،  44

دیباج، اسماعیل،  106

دینو، کیت،  97

دیهیم، گیتى،  132

ذابح، ابوالفضل، 108، 120،  156

ذاکرى، مصطفى،  141

ذبیح بهروز،  82

ذکایى ساوجى، مرتضى،  40

ذکاء، یحیى، 57، 69، 86، 115،  120

ذوالفقارى، سیما،  82

ذوالنور، رحیم،  97

ذوالنور، مهرداد،  112

رئوفى، بهرام،  54

رئیس سعدى، رئیس حسن،  39

رئیسى، سیدعلى،  155

رائى، محسن،  37

رابینسون، آندرو،  82

راد، ایمان، 121،  140

رادمنش، عطامحمد،  69

رازانى، 59،  74

رازى، عبدالله،  72

راست، نیکلا،  118

راسخ مهند، محمد،  54

راشد محصل، محمدتقى،  101

راضى،  96

راضى، محمد حسین،  43

راغب، حجت اله،  154

رامیار، محمود،  50

رامین‌نژاد، رامین،  24

راهجیرى، على، 43، 45، 50،  64

رایت، دنیس،  34

رجائى زفره‌اى، محمد حسن،  124

رجائى، مهران،  71

رجب‌زاده، هاشم،  101

رجب نیا، مسعود،  21

رجبى، پرویز، 45، 49،  128

رجبى، صفر،  152

رجبى، محسن،  20

رجبى، محمد،  122

رحیم‌زاده صفوى، على‌اصغر، 32،  101

رحیم لو، یوسف،  52

رحیمى، سعید، 21،  137

رزازى، مجید،  44

رزمجو، حسین،  37

رزمجو، شاهرخ،  66

رشدى،  154

رشدیه تبریزى، میرزا حسن،  154

رشدیه، شمس الدین، 108،  144

رشوند، اسماعیل،  81

رشیدى، ناصر،  61

رضائیان، محمود، 57،  66

رضازاده، پرویز،  19

رضا زاده، شفق، صادق،  69

رضاعى، حسین، 76،  79

رضا، فضل الله،  113

رضایى‌باغ‌بیدى، حسن، 68، 97،  131

رضایى، عبدالعظیم، 45، 111،  133

رضوانى، احمد،  61

رضوانى نیا،  54

رضوى، على، 108،  138

رضوى، محمد، 35،  98

رضى، هاشم، 81،  114

رفعت شیرازى، محمد بن محمد،  53

رفعت، یدالله،  134

رفیع، مهتمم حبیب‌الله،  49

رفیعى، على محمد،  121

رفیعى مهرآبادى، ابوالقاسم،  49

رمضانى، وحیده،  41

روپر، جفرى،  59

روزینسکى، آلکساندردو،  45

روشن ضمیر، مهدى،  105

روشنیان، کریم، 43،  58

رولند،  43

رونق، محمدعلى،  122

رویین، رازق،  46

رهنما، عبدالله،  58

ریاحى، محمد امین،  99

ریب، یوجین لودویک،  50

زاهدى، عباس،  112

زاهدى، فرح،  127

زراعى، باب الله،  125

زرشناس، زهره،  109

زرین قلم، على،  48

زرین کوب، عبدالحسین، 34،  87

زعیمى، خسرو،  23

زکى، محمدحسین،  78

زمانیان، هاشم،  48

زمانى، عباس،  75

زمردیان، رضا،  101

زنجانى، حسین،  73

زند، پویا،  150

زنده‌دل، هدایت‌الله،  126

زندى‌مقدم، زهرا،  115

زهرائى،  58

زیدان، جرجى،  113

ژان، ژرژ،  48

ژلاروش، ى،  138

ژوبل، حیدر،  36

ژیان، عزیز، 76،  99

ژیرکف، پروفسور،  138

ژینیو، فیلیپ،  79

سادات، سعید،  116

سالاریان، مرتضى،  137

سامع سیاهکلرودى، لاله،  51

سامى، على، 21، 53، 59، 65، 66، 67، 78، 80، 104، 105، 124، 126، 129، 131، 144، 149،  157

سامى نیشابورى،  143

ساوى، ابوالفضل،  145

سبتى‌نجفى، جواد،  28

سپنتا، عبدالحسین، 124،  134

ستوده، غلامرضا،  125

ستوده، منوچهر، 29، 90، 126، 128،  133

سجادى، ضیاء الدین،  32

سجادیه، ضیاء الدین،  65

سجادیه، محمدعلى،  48

سجادیه، محمد على،  135

سخى ور،  73

سربر، الناز،  72

سرخوش، وستا،  136

سردار، ضیاء الدین،  149

سرفراز، على اکبر، 104،  149

سرکشیکى، منیره،  62

سرمستانى، جمشید،  110

سفرى، محمد على،  65

سگوند، اردشیر،  149

سلاجقه، حمید،  21

سلطان حسینى، گیتى،  58

سلطان‌على مشهدى، 18، 93،  111

سلطانى، پورى،  120

سلماسى، محمد،  113

سلیمانى، حجت الله،  52

س، م،  98

سمائى، سپیده، 47،  151

سمائى، مهدى، 120،  139

سمسار، محمدحسن،  147

سمیعى (گیلانى)، احمد،  20

سنگلاخ دوران،  53

سهیلى، احمد،  51

سهیلى خوانسارى، احمد، 119،  157

سیاسى، على‌اکبر، 42،  80

سیامک درى،  120

سیدمحمد معصوم فرزند علیرضا حسینى،  66

سیدى، حسین،   50

سیفى بخارى،  111

سیمى نیشابورى،  61

شادمان، سید فخرالدین،  117

شاد، محمدپادشاه‌بن‌غلام‌محیى‌الدین،  115

شارپ، رالف نورمن،  114

شاردن، جان،  106

شاملو، احمد، 83،  86

شاملو، غلامعلى،  102

شاملو، محسن، 107،  145

شاهانى، خسرو،  134

شاه تخستکى، محمدآقا،  94

شاهد، مرضیه،  85

شاهرخى،  34

شاهرخى، خسرو،  102

شاهرى لنگرودى، سید جلیل،  152

شاه محمدى، انور،  141

شاهمیر،  57

شاهین، عبدالصبور،  50

شخص کامل،  154

ش، ر،  28

شروو،  113

شریعت، محمد جواد،  121

شریعت، محمدجواد،  46

شریف زاده، سیدعبدالمجید، 19،  151

شریف مقدم، محمد تقى، 38، 42، 54،  107

شریفى،  75

شریفى، احمد،  72

شعار، جعفر، 25، 32، 37، 63، 96، 111، 112، 115،  130

شعبانى، محمدرضا، 42،  100

شفیع، محمد، 27، 28،  92

شفیعى‌ثابت، گلنار،  109

شفیعى‌کدکنى، محمدرضا،  42

شفیعى، محمود، 57، 84،  110

شکورى، اسفندیار،  39

شکیبایى، علیرضا،  153

شمس الدوله،  136

شمس‌الدین‌زاده، معصومه،  40

شمس فرد، مهرنوش،  43

شمیسا، منصور،  64

شوقى، عباس، 19،  84

شولر، ا.و.،  126

شهابى، على‌اکبر، 36، 89، 114، 135،  148

شهبازى، ع. شاپور،  104

شهرجردى، شهناز،  61

شهزادى، دینیار،  105

شهشهانى، عبدالحسین،  82

شهید ثانى، زین‌العابدین،  144

شهیدى، زینب، 51،  65

شهیدى، على،  150

شیخ الحکمائى، عماد الدین، 127، 128،  133

شیخ زادگان، جواد،  81

شیخ میر ابوالفضل،  90

شید الصوفیان، اردشیر،  150

شیرازى تبریزى، صدرالافاضل لطفعلى،  96

شیرازى، محمدعلى،  86

شیرازى هنرمند، على،  77

شیرچى، اسرافیل،  26

شیرعلى شهرضا، سجاد،  65

شیرعلى شهرضا، محمد،  44

شیرعلى شهرضا، محمد حسن،  65

شیروانى، محمد،  91

شیفته، نصرالله،  33

شیمل، آن مارى،  81

شى‌یرا، ادوارد،  31

صاحب الزمانى، سید حسن،  30

صادقیان، غفور،  137

صادقى‌بیک‌افشارکتابدار،  94

صادقى، على‌اشرف، 28، 85، 85، 91، 113،  115

صارمى، کتایون،  132

صارمى، محمد،  136

صارى، امین،  81

صالحى شهیدى، على،  33

صالحى کاخکى، احمد، 127،  158

صبا، محسن،  115

صبرى، خلیل،  36

صبوریان، محسن،  112

صحراگرد، مهدى،  138

صحیحى، حبیب الله،  33

صدرالمعالى خوانسارى، آقا نورحقیق، 54،  92

صدر هاشمى، محمد،  118

صدرهاشمى، محمد،  118

صدرى افشار، غلامحسین،  150

صدرى، محمد باقر،  77

صدرى میر عمادى،  23

صدیار جنگ،  78

صراف، محمد رحیم،  149

صفائى، ابراهیم، 18،  141

صفا، ذبیح الله، 63، 73،  96

صفار مقدم، احمد،  114

صفارى، حسین،  33

صفا، محمد ابراهیم،  128

صفوى، کورش، 100،  151

صفویه، اکبر،  135

صفى‌زاده، فاروق،  107

صفى‌نژاد، جواد،  131

صفى نیا، رضا،  31

صلح‌جو، على،  152

صمدى، حبیب الله،  50

صنعتى، محمد، 89، 112، 128،  146

صنعتى، همایون،  43

صورتگر، لطفعلى، 80، 143، 143،  147

صهبا، ابراهیم، 25،  111

صیرفى،  133

صیرفى‌تبریزى (فرزند محمود)، عبدالله، 18،  26

ضرابى، شایسته،  112

ضیائى،  71

ضیاء، اسماعیل،  110

ضیاءپور، جلیل، 128،  148

ضیاء، محمد رامین،  19

طالبوف، عبدالرحیم بن ابوطالب، 83،  138

طالقانى، حسن،  145

طالقانى، کمال،  89

طاهباز،  73

طاهباز، کوکب،  40

طاهر خوانى، عبدالله،  88

طاهر، غلامرضا،  106

طاهریان، غلامرضا،  26

طاهرى، شهاب، 17،  117

طاهرى، فرح،  133

طباطبائى، سیدضیاء الدین،  56

طباطبائى، شفیع،  81

طباطبایى، سید کاظم،  103

طباطبایى، علاءالدین،  148

طبرى، احسان،  85

طبسى، حسن،  21

طریقه‌دار، ابوالفضل،  151

طوسى مراغى، حمید،  124

طویلى، عزیز،  49

طیب، سید محمدتقى،  155

ظهیرالدین میرعلى سلطانى فرزند حسن علوى تبریزى،  67

عابدینى، رضا، 82،  157

عادلى،  103

عارفى، یوکابد،  55

عاصى، مصطفى،  35

عاطفى، حمید رضا،  81

عالمشاهى،  131

عالم مروستى، شهلا،  117

عالى افندى، مصطفى،  143

عامرى، جواد،  137

عاملى، شیخ احمد رضا،  121

عامى، احمد،  71

عباسیان، کریم،  35

عباسى، کیومرث،  62

عبدالخالق عبدالرحیم یزدى،  94

عبدالرب آبادى، محمد،  145

عبدالعلى، محمدرضا،  111

عبدالله، صفر،  47

عتیقى، محمد حسین،  18

عجمى،  84

عدل، شهریار، 124،  125

عرب سرخى، محسن،  21

عریان، سعید، 121، 122،  154

عزیزى،  155

عساکر، محمود،  95

عشقى، محمدحسن،  51

عطارهروى، محمدعلى،  156

عقیقى بخشایشى، عذرا،  156

عقیلى رستمدارى، حسن،  80

عقیلى، عبدالله،  105

علم بیگى، مجید،  52

على خان ایمورى کرمانى،  61

علیخانى، جلال،  40

على‌مجتهد تبریزى، میرزالطف‌الله،  94

عماد افشار، حسین، 17،  110

عماد الحسنى (میر)،  95

عماد الکتاب، محمدحسین،  97

عمادى، محمود، 30، 44،  99

عناصرى، جابر،  114

عنایت الله،  120

عنبرانى، محمود،  147

عواد، کورکیس، 101،  109

غضنفرى،  103

غفور، م.آ،  145

غلامحسین‌زاده، غلامحسین، 98،  148

فاتح، مصطفى،  91

فاتحى، اقدس،  151

فاروقى، حافظ عبدالله،  67

فتح‌الله بن‌احمد بن‌محمود سبزوارى،  26

فتح‌الله فاوجى،  95

فخاریان، پژمان،  156

فخرى، آذر،  19

فدایى عراقى، غلامرضا،  146

فرادى، عبدالله،  71

فرامرزى، عبدالرحمن،  147

فراى، ریچارد نلسون، 63،  104

فربود، عذرا،  75

فرخواه،  36

فردوس، هدایت‌الله،  89

فرزاد، مسعود، 30، 32، 42، 58، 135،  148

فرزام، مصطفى،  79

فرزان، بیژن،  54

فرزانه،  30

فرزبود، ع،  120

فرزبود، محمدعلى،  151

فرسى، بهمن،  139

فرشچیان، فضل الله،  159

فرشیدورد، خسرو، 37، 37، 76، 83، 84، 95،  130

فرصت شیرازى، محمد نصیر، 17،  146

فرگام، غلامحسین،  126

فروتن، على اکبر،  121

فروزانفر، بدیع‌الزمان، 88،  143

فروزفر، على،  119

فروغى، محمد على،  44

فرهادى، محمد،  40

فرهادى، مرتضى،  132

فرهنگ ناصرى، عبدالصمد، 68،  131

فرهودى، سیما،  107

فره‌وشى، بهرام، 24، 58، 60،  105

فرید،  60

فریدریش، یوهانس، 50،  100

فریدنژاد، شروین،  24

فزونى، فرهاد،  83

فضائلى، حبیب الله، 27، 54،  126

فضائى، یوسف،  46

فضایلى هاشمى، سعید،  23

فضایى، یوسف،  45

فضل زاده، بیژن،  147

فطرت، عبدالرؤف، 90،  134

فقیهى، على اصغر، 62،89،  133

فکرى سلجوقى،  91

فلسفى، امیراحمد،  151

فلسفى، رضا،  66

فلورى، س،  75

فهیم‌نیا، فرزین،  139

فیروز، محمد،  145

فیلى، هشام،  21

فؤادى، حسین،  146

قائم مقامى، جهانگیر،  104

قادرى چشتى، رضاعلى خان (فرزند حاجى شاه محمدحسین فرزند شاه عبدالرسول فرزند شاه ملاعلى قادرى چشتى)،  141

قادرى، ملک محسن،  108

قاسمى‌زاده، بهرنگ، 21، 101،  137

قاسمى، مرتضى، 85،  115

قاضى احمد (فرزند شرف‌الدین حسین ابراهیمى حسینى‌قمى)،  133

قالیبافان، مهدى،  36

قالیچى‌ها، امیر سعید،  112

قدیانى، عباس، 68،  126

قدیمى نوائى، جواد،  79

قربانى حق، الهام،  40

قریب، بدرالزمان، 59، 100، 113، 115، 124،  135

قریب، بدر الزمان، 123،  130

قریب، معصومه، 89، 143،  154

قریبى، حسن،  115

قریشى قلعه‌دارى، احمدحسین،  132

قزوینى، عبدالوهاب،  145

قزوینى، محمد، 91، 96، 113،  158

قصرساز، ارسلان،  81

قطب الدین محمد قصه‌خوان،  78

قلیچ خانى، حمیدرضا، 78، 92، 115،  146

قنبرى، علیرضا،  107

قنبرى، محمد رضا،  34

قوامى زاده، حسن،  89

قوچانى، عبدالله، 35، 40، 51، 75، 125، 127،  128

قویم،  81

قویم، على،  87

قهرمانى، ابوالفتح،  92

قیومى، مسعود،  120

کابلى، ایرج، 20، 47، 88، 154،  159

کابلى خوانسارى، یدالله،  70

کاتبى،  58

کاتسنر، کِنسِت،  100

کارنگ، عبدالعلى،  24

کاستیگوا،  80

کاشفى،  42

کاشفى، امید،  68

کاظم زاده ایرانشهر، حسین، 63، 113،  121

کاظم، سید محمد امام،  67

کاظم نقاش، ن،  116

کاظمى، منوچهر،  30

کاظمى‌موسوى، احمد، 46،  102

کامبیز، جواد،  111

کامرون، جورج گلن، 51، 62،  159

کامل بابا،  97

کامنجش فرد، سیف الله، 105،  123

کانونف، آ.ن،  25

کاوه،  70

کاوه، على اکبر،  76

کاوه، على محمد،  145

کاویانى، رضا،  30

کبیرى، احمد، 129،  130

کبیرى، سعدالله،  72

کتیرائى، محمود،  23

کرایگ، جیمز،  108

کردوانى، کاظم،  132

کردوانى، محمود،  125

کرمانى، حسن،  77

کرمانى، محمد بن محمد کریم،  93

کرمانى، محمد کریم،  94

کریستوفر واکر،  49

کریشمن، رمان،  76

کریمر، ساموئل نوا،  31

کریم زاده تبریزى، محمدعلى،  119

کریم‌زاده، منوچهر،  33

کریمى، عبدالعظیم،  146

کساییان، على اکبر،  81

کسروى، احمد، 25، 36، 60، 85، 101،  132

کشاورز،  144

کشاورز صدر، مژگان،  75

کشمیرى، حسن، 86،  159

کشمیرى، مجید،  43

کلانترى، پرویز،  22

کلباسى، ایران،  109

کلیما، اتکار،  158

کمال، احمد،  73

کمال، نامق (نویسنده شهیر عثمانى)،  141

کمالى‌همدانى، محمود،  109

کمره‌اى، مجتبى،  133

کنت، ر.ج.،  116

کنعانى، کامیار،  68

کوثر، بدیع الله،  104

کوچارى، عباس،  137

کوچکى، على‌رضا،  108

کورس، محمود،  22

کورش،  19

کوشافر، على اصغر،  122

کوهپایه‌اى، محمد،  102

کوهسار،  59

کوهستانى، حسینعلى،  22

کوهستانى، کامران،  52

کوهن، مارسل،  21

کهزاد، احمد على،  96

کیا، محمد صادق، 64، 74، 125، 128، 132،  154

کیانفر، جمشید،  157

کیوان، محمد، 20، 55، 56، 71، 73،  153

کیهانى، شاهپور،  55

گاور، آلبرتین،  49

گرامى، متین،  59

گرانفر، ابراهیم،  134

گروپ، گرد،  123

گلبن، محمد، 55،  122

گلچین معانى، احمد،  92

گلزارى، مسعود،  41

گل‌محمدى، حسین،  81

گودار، یدا، 26،  126

گوروالا، فریدون، 30،  150

گویااعتمادى، سرور،  140

گویرى، سوزان، 100،  145

گیلهامر، لوتس،  129

لباف، رجبعلى،  151

لسان‌الملک‌ثانى، میرزا هدایت‌الله،  52

لوکونین،  135

لولوک، پى‌یر،  128

لومر، آندره،  67

ماتسوخ، رودلف،  98

ماحوزى، مهدى،  150

ماشینى، جمیله،  21

مافى، رضا،  52

مالرب، میشل،  100

ماونتفورد، جان،  100

ماهر النقش، محمود،  68

ماهیارنوابى، یحیى، 64، 102، 104،  154

مایر، گ.ر.،  123

مایل‌هروى، رضا،  122

مایل‌هروى، غلامرضا، 92، 133، 134،  156

مایل‌هروى، نجیب، 60، 61، 101،  121

مپلین، لئوترو،  118

متین دوست، احمد،  80

متینى، جلال، 52، 95، 96، 100،  113

مثنوى، محمودبن محمود،  119

مجدالدین،  131

مجد، امید،  74

مجنون رفیقى هروى، 79، 94، 95،  137

مجنون فرزند محمود رفیقى مشهدىِ چپ‌نویس، 18،  96

محب حیرت، ع،  86

محتاط، محمد رضا،  38

محجوب، محمد جعفر، 85، 99، 114،  139

محجوبى، مرتضى،  146

محمد ابراهیم خلیل، 27، 124،  146

محمد باقر، 36،  158

محمدبن سلیمان راوندى،  94

محمدپور داشبندى، عبدالعزیز،  22

محمد حسن بن ملاعلى،  93

محمدزاده، حمید،  30

محمد صالح بن محمدرضا،  86

محمد طاهر انصارى، 70،  70

محمد کرمانى، ابواسحاق غیاث الدین،  93

محمدیان، لیلا،  39

محمدى، حبیب‌الله،  130

محمدى، زهرا،  139

محمدى‌عراقى، احمد،  98

محمدى، محمد،  85

محمد یوسف فرزند حسن لاهیجى، 52،  53

محمدیه، نصرالله،  150

محمود فرزند محمد،  119

محمود قاجار،  103

محمودى، اصغر،  41

محمودى بختیارى، بهروز،  73

محمودى، مهدى،  97

محیط طباطبائى، محمد، 76، 114، 120، 143،  145

محیى الدین، مهدى،  90

مخبر، عباس،  131

مخبرى، مهشاد،  138

مختاروف، احرار،  124

مختارى، داریوش،  61

مدرس‌صادقى، جعفر،  64

مدرسى طباطبائى، حسین، 91، 104،  127

مدنى، میرحمید،  138

مراد زاده، شهروز،  112

مرادى، عبدالرضا،  75

مرادى، مناف،  64

مرتضائى، لیلا،  138

مرتضایى، لیلا،  35

مرتضوى،  61

مرتضوى برازجانى، اسماعیل،  65

مرتضى پور، حمیدرضا،  119

مرعشى، ابوالفضل، 38،  57

مرعشى، على‌اکبر، 62،  72

مرند اصفهانى،  144

مروستى،  44

مزداپور، کتایون،  106

مساعد، ژاله،  91

مستشار الدوله، میرزا یوسف خان،  93

مستوفى زاده، على اکبر،  57

مسرورى، کیوان،  110

مسیو بارب،  53

مشرف الملک، محمد،  149

مشعوف، ایرج،  124

مشکور، محمد جواد، 18، 47،  130

مشکى، مسعود،  139

مشیرى، محمد، 92، 135،  148

مشیرى، مهشید،  42

مصاحب، غلامحسین، 71، 76،  136

مصاحب، محمود،  122

مصدقیان طرقبه، وحیده،  41

مصطفوى، محمد تقى، 53، 65، 83، 103، 117، 127، 130، 134، 135، 153، 153،  159

مصطفى، اکبرى،  51

مصفا، مظاهر، 83،  84

مصور الممالکى،  111

مطران اندراوس صنا،  44

مطلع، میرزاکاظم،  94

مظاهرى،  74

معتقدى، محمود،  35

معتمدى کردستانى، ابوالوفاء،  87

معروف زاده،  47

معصوم نژاد، شهلا،  106

معصومى‌همدانى، حسین،  74

معنوى‌پرست، ریاضى، محمدرضا،  22

معین، جواد،  51

معین، محمد، 29، 55، 61، 87، 115، 119، 127،  135

معین، نصرالله،  139

مفتون، غلامحسین،  87

مفتى زاده، عبدالرحمن،  96

مفید تهرانى، حسین،  23

مقتدائى، على اصغر،  80

مقدسى، محمد،  44

مقدم، محمد، 29، 56، 64، 69، 77، 81، 82، 84، 85،  135

مقربى، مصطفى، 46، 87، 110،  155

مقصود احمدى،  41

مقیمى، داود،  152

مکرى، فریبرز،  23

مکرى، محمد،  152

ملاجعفرى، طیبه،  39

ملانظر، عفت،  100

ملک زاده، ملکه،  140

ملکم خان، ناظم‌الدوله، 28، 31، 67، 110، 112، 134، 135، 142،  153

ملوندى، محمدرضا،  139

ممیز، مرتضى،  21

منتظرى، نیلوفر،  21

منزوى، علینقى،  46

منشى زاده، داود،  70

منصورى، فیروز،  116

منصورى، نیلوفر،  21

موثق، حامد،  21

مورانو، انریکو،  53

مورگنشترن، ل، 91،  156

موسوى‌تربتى، سعید،  42

موسوى، محمود،  142

موقر، مجید،  70

مولانا مجنون هروى،  18

مولوى تبریزى، فضلعلى آقا،  99

مهادمهینى‌تبریزى(مستشارالدوله)، یوسف،  94

مهبد، 56، 57،  76

مهدوى، یحیى،  83

مهدى، حسن،  63

مهدى عتیقى مقدم،  42

مهذب‌الدین احمدبن عبدالرضاخاورى،  95

مهران، علیرضا،  46

مهران، محمد،  49

مهر پویا، جمشید، 80،  102

مهیار، عباس،  60

میراسماعیلى، محمود،  38

میرحسینى،  82

میر حسینى، زهره،  51

میرزا حسن (منشى سفارت ایران در وین)،  120

میرزا زین العابدین شریف صفوى خوئى،  96

میرزامحمدحسین‌بن میرزامحمدعلى حسینى‌مرعشى‌شهرستانى،  121

میرزا محمد شریف صدر ضیا،  53

میرزا محمد شریف صدر متخلص به ضیاء،  53

میرزایوسف‌خان (مستشارالوزراه)،  25

میرسعیدى، نادر،  49

میرعماد حسنى قزوینى سیفى،  18

میرفخرایى، مهشید،  85

میر مهدى، سیدرضا،  41

میسمرفرانسوى، موسیو،  106

میلانیان، هرمز، 64،  131

میناسیان، لئون،  137

مینوى، مجتبى، 26، 37، 49، 63، 65، 66، 73، 83،  133

مؤید ثابتى، على،  158

مؤید، حشمت،  120

ناتل خانلرى، پرویز، 50، 71، 78، 83، 84، 85، 99، 110، 111، 114، 138،  145

ناجى زین الدین،  140

نادرى، سمیه،  24

ناصح، محمد امین،  150

ناصح، محمدمهدى،  92

ناطق، ناصح، 35، 55،  135

ناطق، هما،  145

ناظرى، عبدالرضا،  157

نافع، محمد مبروک،  111

نبى فر، شیما،  38

نثرى، موسى،  71

نجابت،  56

نجابتى، مسعود،  70

نجفعلى خان،  145

نجفى، ابوالحسن، 71،  114

نجم آبادى، سیف الدین، 96،  135

نجم، امیر،  156

نجمى، ناصر،  20

نخجوانى، حسین، 48، 118، 138،  147

ندیم، مصطفى،  45

نراقى،  61

نراقى، سولماز،  67

نصرى، میترا،  68

نصیرى، نوشین،  157

نطقى، حمید، 32،  100

نظرى،  76

نظرى، على محمد،  61

نعلبندیان، عباس،  31

نعمتى، ناظر،  152

نعیمى، على احمد،  151

نفیسى، سعید، 23، 25، 49، 51، 63، 64، 73، 75، 87، 133،  150

نفیسى، سعید،  143

نقشى‌تبریزى، محمد،  33

نقیب زاده، مشایخ،  29

نگارستانى،  72

نگارنده، رافت،  80

نگهبان، عزت الله،  125

نم‌نبات، مجید، 101،  137

نوآذین، ساسان،  44

نوائى، عبدالحسین،  139

نواب، حسین،  26

نوایى، اسفندیار،  54

نوایى، محمد شهاب،  79

نور حقیق،،  154

نوروززاده چگینى، ناصر،  136

نوروز زاده چگینى، ناصر،  148

نورى کوتنایى، نظام الدین، 48 ،  92

نوشاهى، عارف، 41،  128

نیازى، یمین،  95

نیر نورى، عبدالحمید، 64،  143

نیرهروى، محمد انور،  126

نیسارى، سلیم، 18، 19، 36، 59، 60، 71، 89، 155،  159

و. آناستاس،  88

وارسته، منوچهر،  58

والا، فرانسوا،  53

وامقى، ایرج،  98

وثوقى، ناصر، 61،  100

وحید دستگردى، حسن، 27، 78، 82،  141

وحید صالحیه،  60

وحیدیان، تقى،  126

و.د.س،  143

ورجاوند، پرویز،  140

وزیرپور،  82

وزیرى، بزرگ‌مهر،  60

وزیرى، سعید،  51

وصال، جمشید،  75

وفا، غلامحسین،  26

وقارى، ملاخلیل،  146

وکیلى،  74

وکیلى فوفلزائى، عزیز الدین، 27، 137،  156

ویسى پور، سامان،  23

ویندفور، کرنوت،  157

هادیان فرد، حبیب،  27

هاشم‌نژاد، علیرضا،  152

هالدین، دانکن،  111

هامیل، دونالدوى،  19

هدایت، صادق،  68

هدایت، هادى،  75

هدایتى،  56

هراتى، محمد مهدى، 42،  155

هرتسفلد، ارنست امیل، 125،  129

هروى، میرعلى،  137

هـ. سبحانى، توفیق،  154

همایون‌پور، محمدمهدى، 22، 24،  35

همایونفر،  68

همایونفرخ، رکن‌الدین، 34، 48، 52، 69، 71، 73، 106، 107،  144

همایون، ناصر،  116

همایى، جلال الدین،  47

همدانى، رشیدالدین‌فضل‌الله،  134

هندوشاه نخجوانى، محمد،  88

هندى، سعید،  89

هنرفر، لطف الله، 31، 105، 117، 126، 133،  158

هنینگ، والتربرونو هرمان، 59، 105، 125،  127

هوشیار، محمد باقر، 101، 116،  129

هوفمان، کارل،  46

هوهنه‌گر، آلفرد،  152

هیرمندى، رضى،  100

هینتز، والتر،  45

یاحقّى، جعفر،  47

یاحقى، محمدجعفر،  92

یارشاطر، احسان،  154

یارى‌راد، احمد،  39

یارى، سیاوش،  107

یاسمى، (رشید) غلامرضا، 24، 30،  139

یاوریان، مرتضى،  128

یزدانى، بهرام،  95

یعقوب زاده، حسین،  81

یغمائى، پیمان،  112

یغمائى، حبیب، 90، 102،  137

یکتائى، مجید،  36

یوزباشف، ن،  30

یوسف احمد،  28

یوسفى، اکبرخان،  96

یوسفى صدیق، عباس،  84

یوسفى، غلامحسین، 78،  158

 [1] ـ مثلا به عنوان نمونه براى یافتن مشخصات بیشترى از یک مقاله که فقط نام نشریه را به همراه داشتمجبور شدم 45 شماره نشریه را بررسى کنم.

[2] - مثلا: کتاب در پیرامون تغییر خط فارسى، یحیى ذکاء.

[3] ـ براى جلوگیرى از حجیم شدن کتاب مخصوصا از ذکر این عناوین صرفنظر کردیم؛ علاقمندان بهاطلاعات کتب خوشنویسى، مى‌توانند به همان کتاب خانم حبیبى مراجعه نمایند.

[4] - این حذف‌هاى سیاسى، کار تنظیم را بسیار مشکل نمود و مجبور شدیم دو کتاب را کامل با هم تطبیق نماییم تا موارد حذف شده را دوباره به مجموعه اضافه کنیم.

[5] ـ براى اطلاع بیشتر، مى‌توانید به کتابشناسى مختصر پیرامون خط، از پرویز اذکائى (که در آن حدودشصت عنوان کتاب معرفى شده است.) و کتابشناسى‌هاى پایان‌نامه‌هاى خط و خط فارسى و نیز الذریعه ومجلات هنر و مردم و فهارس نسخ خطى، مراجعه فرمایید.

[6] ـ طالبین عناوین خوشنویسى مى‌توانند به منابع قبلى معرفى شده مراجعه نمایند.

[7] ـ کتابخانه شهید مطهرى.

[8] ـ مؤلف تاریخ تحقیق را 1374 قمرى ذکر نموده است.

[9] ـ در روزگاران قدیم، نام‌خانوادگى مرسوم نبوده، لذا اسامى با ذکر نام پدر درج شده است.

[10] ـ در برخى موارد نام روزنامه یا دانشگاه محل پایان‌نامه یا کتابخانه مى‌باشد.

[11] ـ مواردى از عناوین، که تعداد صفحات آنها قید نشده، بیشتر شامل مجلات است، که چون تعدادصفحات آنها اندک و طبق عرف قوانین نشریات مى‌باشد، معمولاً از ذکر تعداد صفحات آنها، صرف نظرشده. اما اگر عنوان کتابى، داراى اطلاعات درج تعداد صفحات نیست، به این معنى است که دسترسى بهآن کتاب نداشته‌ایم.

[12] ـ به غیر از تاریخهایى که مبدأ آن مشخص است، بقیه تاریخها اگر از سال 1344 بیشتر است، حتماًشمسى مى‌باشد. و اگر از سال 1304 کمتر است، حتماً قمرى مى‌باشد. ما بین این سالها (یعنى حدود  40سال) مشخص نیست، که قمرى است یا شمسى؛ بنابراین باید به قرائن مراجعه نمایید. تاریخ‌هاى میلادىنیز بسیار اندک‌اند و مبدأ آنها مشخص شده است.

[13] ـ البته مناسب است این موضوع بندى، در فهارس انتهاى کتاب با ارجاع آدرس، انجام شود.

[14] ـ آثار العجم (در تاریخ و جغرافیا، شرح بلاد و اماکن فارس) / فرصت، محمد نصیربن جعفر /فرهنگسرا / تهران /  1362

[15] ـ رساله آداب‌المشق‌ازباباشاه‌اصفهانى / شفیع،محمد / مقالات‌مولوى‌محمدشفیع / تهران/ بى‌تا

[16] ـ نسخ متعددى از این کتاب موجود است.

[17] ـ آداب المشق (با نصایح الملوک فى السیر و السلوک به انضمام ضیاء العیون) / حسنى قزوینى،میرعماد / بى‌نا / تهران / 1308ق

[18] ـ خط و نظام نوشتارى / صفوى، کورش / مجموعه مقالات همایش از لوح تا لوح / 9 ص / تهران / 1384

[19] ـ این مقاله، خطابه‌اى است که در همایش «از لوح تا لوح» ایراد گردید و در مجموعه مقالات «سیرخط و کتابت» سال 84 منتشر شد. و نیز در مجله «میراث شهاب» کتابخانه آیت الله مرعشى نیز اخیرا چاپشده است.

[20] ـ اصلاح و تغییر خط فارسى / نواب، حسین / یغما ؛ دوره 19، ش 2  / تهران /  1345

[21] ـ به جز مقاله اول در مقالات بعدى، کلمه «بحثى درباره» وجود ندارد.

[22] ـ این جزوه به صورت مجزا توسط چاپ بهمن نیز منتشر شده است. و نیز: اصلاح یا تغییر، تغییر خطفارسى زیان‌بخش است یا سودمند / مینوى، مجتبى / ره‌آورد ؛ ش 2 / تهران / 1361 .

[23] ـ در فرهنگ ایرانزمین جلد 11 نیز منتشر شده است.

[24] ـ اطلس خط / فضائلى، حبیب الله / مشعل / اصفهان /  1362

[25] ـ الفباى آسان، شاهراه رستگارى ایرانیان است / آزاد مراغى، ابوالقاسم / گلهاى رنگارنگ ؛ دوره14، ش 9 / تهران /  1325

[26] ـ الفباى آخوند زاده / آخوند زاده، فتحعلى / بى‌نا / تهران / بى‌تا

[27] ـ الفباى جدیدومکتوبات آخوندزاده / محمدزاده، حمید / نشر احیاء / 440 / تبریز /  1357

[28] ـ تغییر خط فارسى / عمادى، محمود / بى‌نا / تهران /  1329

[29] ـ تحت دو عنوان ذیل نیز معرفى شده:کتاب آموزگار (روش تدریس کتاب فارسى اول دبستان) /خدادادى، چنگیز / نشر ارس / 43 / کلن / 1371 و فارسى اول دبستان (معرفى الفباى نوین فارسى)/ خدادادى، چنگیز / نشر ارس / کلن /  1371

[30] ـ املاى فارسى / بهمنیار، احمد / آموزش و پرورش ؛ ش 4 / تهران / 1328 و املاى فارسى /بهمنیار، احمد / بى‌نا / تهران /  1338

[31] ـ این مقاله، در مجموعه مقالات خط خوش فارسى توسط وزارت ارشاد در سال 84 نیز منتشر شدهاست.

[32] ـ ایران مهد تمدن جهان تطور خط / همایونفرخ، رکن الدین / بررسى‌هاى تاریخى ؛ دوره 2، ش  6/ تهران / 1346. این عنوان، در کتابشاسى خانم حبیبى‌آزاد بود، اما با مراجعه به نشریه بررسى‌هاىتاریخى، مقاله یافت نشد.

[33] ـ عنوان بالا با مشخصات ذیل نیز موجود است «بازشناسى بر خط نویسه‌هاى فارسى / کبیر، احسان الله/ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسى»

[34] ـ بررسى رسم الخط فارسى / خلخالى، نازیلا / دانشگاه تهران (پایان نامه) / 199 ص / تهران / 1373

[35] ـ پیدایش خط و خطاطان / ایرانى، عبدالمحمد / ابن سینا / 223 / تهران / 1346. و پیدایش خطو خطاطان / ایرانى، عبدالمحمد / فرهنگسرا (یساولى) / 299 / تهران /  1363

[36] ـ تاریخچه‌اى از نگارش و خط / آموزگار، ژاله / اطلاعات / تهران / 1381. متعدد چاپ شده،همچنین در کتاب ایشان به نام زبان، فرهنگ، اسطوره

[37] ـ تاریخچه خط ایرانى در طول دو هزار و پانصد سال / دبیرى نژاد، بدیع الله / شوراى جشنهاىشاهنشاهى / تهران /  1351

[38] ـ در مجموعه مقالات «خط خوش فارسى» صفحه 13 نیز سال 83 چاپ شده است.

[39] ـ ر.ک به منزوى، 1907/3 .

[40] ـ خط و خطاطان (ترکى).

[41] ـ جداى از روى جلد، داخل کتاب، مطبعه نوبهار ذکر شده است.

[42] ـ تغییر خط فارسى / بهار، محمد تقى / حبیبى / تهران /  1351

[43] ـ این مقاله در یک سال توسط سه نشریه با تفاوتهایى جزیى چاپ شده است رجوع کنید: تاجیکستانو خط فارسى / برجیان، حبیب / آینده ؛ س 18، ش 7ـ 12 / تهران / 1371 و تجربه تاجیکستان درتغییر خط فارسى / برجیان، حبیب / ایرانشناسى ؛ س 5 ش 17 / تهران /  1372

[44] ـ (مجموعه مقالات) سخنرانیهاى سومین دوره جلسات سخنرانى و بحث درباره زبان فارسى.

[45] ـ خط در دوره هخامنشى / پیرنیا، حسن / بى‌نا / تهران /  1306

[46] ـ این مقاله، خلاصه مقاله: «خط فارسى مأخوذ از خط پیرآموز ایرانى است / همایونفرخ، رکن‌الدین/ تلاش ؛ ش 8 / تهران / 1346» مى‌باشد.

[47] ـ چگونگى نسخه بردارى از کتیبه‌هاى بزرگ داریوش / کامرون، جورج گلن / بى‌نا / تهران /1350. و چگونگى نسخه بردارى از کتیبه‌هاى بزرگ داریوش / کامرون، جورج گلن / مهر ؛ ش 12 /تهران / بى‌تا. و چگونگى نسخه بردارى از کتیبه‌هاى بزرگ داریوش / کامرون، جورج گلن / هوخت؛ج 17، ش 8 / تهران /  1345

[48] ـ چند نکته درباره خطّ فارسى / آل‌احمد، جلال / بى‌نا / تهران /  1342

[49] ـ در برخى جاها با این عنوان ذکر شده خط = رساله در... = حالات هنروران / دوست محمد فرزندسلیمان / هرات / 897ق

[50] ـ یا 953 ق.

[51] ـ رساله خط ظهیرالدین میرعلى سلطانى بن حسن علوى تبریزى (850 ق) که واضع نستعلیق خواندهشده است (فهرست نیکلسون، ص 205)

[52] ـ خط بنایى / ماهر النقش، محمود / سروش / 262 / تهران /  1370

[53] ـ خط پارسى / برومند، عبدالعلى / تلاش ؛ دوره 1، ش 1 / تهران / 1345 و خط پارسى / ادیببرومند، عبدالعلى / ارمغان ؛ ش 9 / تهران /  1350

[54] ـ خط پهلوى و الفباى صوتى / هدایت، صادق / امیر کبیر / تهران /  1344

[55] ـ الذریعه 1308ق ذکر کرده ولى احتمالاً یحیى ذکاء 1307 ش ذکر کرده.

[56] ـ این مقاله، در مجموعه مقالات ایشان با نام زبان، فرهنگ و اسطوره نیز منتشر شده است.

[57] ـ این مقاله با عنوان «خط فارسى در شبه قاره و تأثیرات فرهنگى» در مجموعه مقالات همایش «از لوحتا لوح» نیز توسط وزارت ارشاد اسلامى به سال 84 در 18 صفحه رقعى چاپ شده است.

[58] ـ خط کوفى تزئینى در آثار تاریخى اسلامى / زمانى، عباس / بى‌نا / تهران /  1363

[59] ـ این مقاله در مجموعه مقالات «خط خوش فارسى» توسط وزارت ارشاد در سال 84 نیز منتشر شدهاست.

[60] ـ الفباى خط نو براى نوآموزان پارسى / اویسى، على محمد خان / بى‌نا / 12ص / اسلامبول /1331ق. این کتاب و کتاب «خط نو» که کانونى الفبا در تهران چاپ نموده، احتمالاً جزوه‌اى 12 ص،از کتاب اصلى على‌محد خان اویسى باشد.

[61] ـ در برخى با این عنوان ذکر شده: خط و نقاشى و نیز رساله‌اى در تاریخ خط و نقاشى از قطب‌الدینمحمد قصه‌خوان / خدیو جم، حسین / سخن ؛ دوره 17، ش 6ـ7 / تهران /  1346

[62] ـ زبانشناسى و زبان فارسى (مجموعه مقالات) / ناتل خانلرى، پرویز / نشر توس /  1361

[63] ـ خط و زبان پهلوى در عصر فردوسى / بهار، محمدتقى / سپهر / تهران /  1345

[64] ـ رساله خط سواد محمد رفیقى / نیازى، یمین / اورینتل ؛ س 11، ش 4 / لاهور / 1934م و رسالةسواد الخط / مجنون مشهدى، میرعلى بن محمود / آریانا؛ س 30، ش 1 / تهران /  1350

[65] ـ دبیره / بهروز، ذبیح / انجمن ایرانویچ / 80 ص / تهران / 1315 و دبیره / بهروز، ذبیح / فروهر/ 80 ص / تهران /  1363

[66] ـ دبیرى (= خط) / پور داود، ابراهیم / دانشگاه تهران / تهران /  1355

[67] ـ درآمدى بر چگونگى شیوه‌ى خط فارسى / ادیب‌سلطانى، میرشمس‌الدین / امیرکبیر / 319 /تهران / 1371 و چاپ 87 ویراست سوم 328 ص

[68] ـ این مقاله فصلى از کتاب «کتابت زبانهاى ایرانى» است که توسط نشر سروش منتشر شده است.

[69] ـ درباره اصلاح خط فارسى / ناتل خانلرى، پرویز / هفتاد سخن / تهران /  1367

[70] ـ زبانشناسى و زبان فارسى (مجموعه مقالات) / ناتل خانلرى، پرویز / نشر توس / 1361.

[71] ـ ورقه‌اى از تفلیس (نامه لطفعلى تبریزى به روزنامه اختر) / تبریزى، لطفعلى / روزنامه اختر؛ دوره12، ش 21 / 1 ص / استامبول / 1303 و ورقه‌اى دوم از تفلیس (نامه لطفعلى تبریزى به روزنامهاختر) / تبریزى، لطفعلى / روزنامه اختر؛ دوره 12، ش 22 / 1 ص / استامبول /  1303

[72] ـ در کتاب «دانشمندان آذربایجان» الفبا و کتابچه‌اى نیز از «حاج میرزا لطفعلى آقا مجتهد تبریزى» یادمى‌کند که یافت نشد. احتمالاً همین میرزا لطفعلى، منشى اول کونسلگرى دولت ایران در تفلیس یاشد.

[73] ـ این مقاله را حضورى دیدم، عنوان بالا را داشت؛ اما در منبعى دیگر، با نام «راهى از بن بست»معرفى شده بود.

[74] ـ درباره رسم خط فارسى / محجوب، محمد جعفر / کتاب جمعه‌ها ؛ ش 10 / تهران /  1366

[75] ـ زبانشناسى و زبان فارسى (مجموعه مقالات) / ناتل خانلرى، پرویز / نشر توس / 1361 و دربارهشیوه خط فارسى / ناتل خانلرى، پرویز / هفتاد سخن / تهران /  1367

[76] ـ و نیز «در بیان کاغذ و رنگهاى الوان / 908ق» که ممکن است با عنوان بالا یکى باشد.

[77] ـ کتاب دیگرى با این عنوان: کوشش‌هایى که در پیرامون اصلاح و تغییر خط در خارج از ایران شدهاست / ذکاء، یحیى / بى‌نا/ تهران / 1329 در کتابشناسى‌ها فهرست شده، که احتمالا اشتباه باشد؛ چوناین عنوان، همان چهارمین گفتار از کتاب در «پیرامون تغییر خط فارى» مى‌باشد.

[78] ـ درس املاء / فروزانفر، محمد حسین بدیع الزمان / دهخدا / تهران /  1351

[79] ـ رابطه خط و زبان / باطنى، محمدرضا / آدینه؛ ش 78ـ79 / تهران / 1371 و رابطه خط و زبان/ باطنى، محمدرضا / فرهنگ معاصر / تهران /  1369

[80] ـ راجع به مقاله رسم الخط / قزوینى، محمد / کاوه ؛ ش 34 / تهران /  1337

[81] ـ راهنماى آماده ساختن کتاب / ادیب سلطانى، میرشمس‌الدین / انتشارات علمى و فرهنگى /1231 / تهران /  1381

[82] ـ آداب المشق / بابا شاه حالى اصفهانى / مخطوط / 940ق.

[83] ـ خط و خطاطان و نقاشان (تاریخ خط و نقاشى) / قطب الدین محمد قصه‌خوان / (کتابخانه ملى) /تهران / 964.

[84] ـ این دو عنوان: «الفباى فارسى / داعى الاسلام، محمد على / بى‌نا / حیدرآباد / 1312 و فارسىجدید / داعى الاسلام، محمد على / بى‌نا / حیدرآباد / 1349ق» شناخته نشد، احتمالاً با عنوان اصلىیکى باشد.

[85] ـ الفباى اختراعى میرزا رضاى تبریزى / ارفع الدوله، میرزا رضا / مطبعه شرکت ایرانیه / اسلامبول /1259ش

[86] ـ مدیر جریده شرق روس.

[87] ـ رسالة سواد الخط / مجنون مشهدى، میرعلى بن محمود / آریانا؛ س 30، ش 1 / تهران /  1350و خط و سواد = سواد الخط منثور / مجنون رفیقى / (کتابخانه دانشگاه) / تهران / 45ـ 940

[88] ـ با همان شکل به صورت مجزا (جداى از مجله) نیز چاپ شده است.

[89] ـ پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، چاپ سوم 81.

[90] ـ مقاله بالا را حضورى دیدم، که مشخصات فوق را داشت. اما در برخى منابع به این عنوان و آدرسمعرفى شده: عقاید و آراء: سخنى در زمینه نگارش واکها در خط فارسى / کاظمى موسوى، احمد /راهنماى کتاب ؛ ش 157 تا159 / تهران /  1354

[91] ـ سنگ قبر برادر مؤلف کشف الاسرار / افشار، ایرج / زبان اهل اشارت / یزد /  1374

[92] ـ سنگ نبشته بغستان (بیستون) / ماهیارنوابى، یحیى / بى‌نا / شیراز /  1355

[93] ـ عنوان بالا و این دو عنوان س و «ش» در یونانى / لطفى، محمدحسن / آینده ؛ س 12 / تهران /1365 و س و «ش» در یونانى / مجتهدى، مهدى / آینده ؛ س 12 / تهران / 1365؛ که درکتابشناسى خانم ناهید حبیبى ذکر شده، در آدرس مورد نظر یافت نشد.

[94] ـ سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان / همایونفرخ، رکن‌الدین / اساطیر / 893 ص /تهران /  1384

[95] ـ شمس‌الدین رشیدیه، کتابچه به نام «موضوع تغییر خط اسلامى» دارد که در سال 1324 منتشر شده؛احتمالاً کتابچه «شب نشینى اسلامبول» براى مسیو میسمر فرانسوى باشد، که تحت عنوان «سواردکونستاتینوپول» نوشته است.

[96] ـ شکسته نویسى و شکسته خوانى / ممیز، مرتضى / بى‌نا / تهران /  1366

[97] ـ شیوه خط فارسى / ناتل خانلرى، پرویز / هفتاد سخن / تهران /  1367

[98] ـ فارسى به خط عبرى / ناتل خانلرى، پرویز / توس / تهران /  1369

[99] ـ چون عنوان بالا، حاوى کل فهرست‌هاى خطى در ایران مى‌باشد، از ذکر مابقى همانند: فهرستنسخه‌هاى خطى فارسى / منزوى، احمد / موسسه فرهنگى منطقه‌اى / تهران / 1349 یا فهرستنسخه‌هاى خطى کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران / دانش پژوه، محمدتقى / تهران / 1333. و نیزفهارس دیگر صرف‌نظر شد.

[100] ـ قبر صائب تبریزى / میراغلو، جمیل / یادگار ؛ س 4، ش 6ـ 7 / تهران /  1327

[101] ـ قبر معزالدین سلطان اویس ایلکانى در شادى آباد مشلیخ / نخجوانى، حسین / دانشکده ادبیات وعلوم انسانى تبریز ؛ ش 23 / تبریز /  1329

[102] ـ قوانین خطوط / محمود بن محمود / کتابخانه نورس / 62 / لاهور / 1969م

[103] ـ کاغذ و کاغذ سازى / مرادى، نورالله / خبرنامه انجمن کتابداران ایران ؛ س 3، ش 4 / تهران / 1349

[104] ـ کتابت زبان‌هاى ایرانى (پایان نامه) / برجیان، حبیب الله / دانشگاه تهران / 120 / تهران /  1377

[105] ـ اهل ترکیه و عضو «جمعیت تعمیم معارف و اصلاح حروف».

[106] ـ عنوان بالا و این عنوان «کتیبه روى ظرفها / مختاروف، احرار / آشنا ؛ س 30 / تهران / 1375»شناخته نشد.

[107] ـ کتیبه فارسى مسجد هانچو در چین / ستوده، غلامرضا / آینده ؛ س 6 / تهران /  1359

[108] ـ کتیبه کوفى مسجد جامع قزوین / زراعى، باب الله / مسجد ؛ ش 22 / تهران /  1374

[109] ـ عنوان بالاو این چاپ دیگر آن ک «کتیبه‌هاى بروجرد / ایزدپناه، حمید / هفتمین کنگره تحقیقاتایرانى / تهران / 1357» شناخته نشد. اما کتیبه‌هاى تاریخى لرستان، 43 ص از همین مؤلف شناخته شد.

[110] ـ کرمان و خط نگاره تصویرى / ضیاءپور، جلیل / کرمان در قلمرو تحقیقات ایرانى / کرمان /1370 و نیز در مجموعه مقالات خط خوش فارسى توسط وزارت ارشاد اسلامى منتشر شده است.

[111] ـ و نیز رجوع کنید به «پژوهشهاى ایرانى باستان و میانه» (مجموعه مقالات) بدرالزمان قریب، بهکوشش محمد شکرى فومشى.

[112] ـ عنوان بالا و این عنوان: «کلمه مسئوول صحیح است / عالمشاهى / ادب ؛ ش 1ـ 2 / تهران /1345» یافت نشد. ولى در کتاب خانم حبیبى موجود است.

[113] ـ برگرفته از روزنامه شهروند، چاپ تورنتو، 24 آگوست 2004.

[114] ـ گلستان هنر / قمى، قاضى احمد / تهران /  1352

[115] ـ یا 1007 ق

[116] ـ و نیز رجوع کنید به «کازرونیه (مجموعه مقالات) ناشر کازرونیه، تهران 1381».

[117] ـ و نیز رجوع کنید به تمامى لغتنامه‌هاى دیگر همانند معین و غیره...

[118] ـ لوحه ارشام هخامنشى / معین، محمد / سالنامه ایران جاویدان / تهران /  1328

[119] ـ با امتحان الفضلا سنگلاخ 1291 ق چاپ شده است.

[120] ـ مسئله اصلاح خط فارسى / ناتل خانلرى، پرویز / هفتاد سخن / تهران /  1367

[121] ـ سخنرانى در سمینار لیندیخ ـ توبینگن.

[122] -  یا  1381

[123] ـ مؤلف بیست سال بعد در طى سخنرانى‌اى، از تالیف این کتاب استغفار مى‌نماید.

[124] ـ منشأ خط و سهم ایران در این بزرگترین اختراع بشرى / نیر نورى، عبدالحمید / انجمن آثار ومفاخر فرهنگى / تهران /  1377

[125] ـ نامهاى خارجى را در فارسى چگونه باید تلفظ کرد و چگونه باید نوشت / ناتل خانلرى، پرویز /هفتاد سخن (ج2) / نشر توس / تهران /  1367

[126] ـ در روزنامه ابرار 18 مهر سال 1378 نیز چاپ شده است. و نیز با کمى تفاوت در مجموعه مقالاتخط خوش فارسى با عنوان «نظرى به خط خوش فارسى و نقش آن در فرهنگ و هنر ایران» در سال  86منتشر شده است.

[127] ـ نقش کتاب در گسترش تمدن اسلامى / سردار، ضیاء الدین / مشکوة ؛ ش 29 / تهران /  1369

[128] ـ نکاتى چند درباره الفباى زبان پهلوى / گوروالا، فریدون / دانشکده ادبیات و علوم انسانى ؛ س 4/ اصفهان /  1347

[129] ـ عضو وزارت خارجه.

[130] ـ و نیز همزه در زبان و خط فارسى / حق شناس، على محمد / دانشگاه علامه طباطبائى

[131] ـ این مقاله در سال 84 در مجموعه مقالات «خط خوش فارسى» توسط وزارت ارشاد چاپ شدهاست.

[132] ـ هنر کتاب سازى در ایران / همایونفرخ، رکن الدین / راهنماى کتاب ؛ س 14 / تهران /  1350

[133] ـ یادگار داریوش بزرگ در بیستون / آبادانى، فرهاد / مهر ؛ س 11 / تهران / 1344 و یادگارداریوش بزرگ در بیستون / آبادانى، فرهاد / نامه سخنوران سپاهان ؛ ش 5 / تهران / 1356.

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳٩٠/۱٢/۸

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی