کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
«نصیحت انتخاباتی به روحانیون» by: کاظم استادی

«نصیحت انتخاباتی به روحانیون»

ورودِ مصداقیِ روحانیت در انتخابات، به ضررِ نظام اسلامی یا حداقل به ضررِ روحانیتِ عالی مقام است. پس از اینکه روحانیونِ عالی مقام، به حمایت از یک کاندیدا، در انتخابات (مخصوصاً انتخابات ریاست جمهوری) حضور پیدا می کنند؛ از دو حال خارج نیست؛ یا شخص مورد نظر و مورد حمایت ایشان، رأی می آورد، یا وی رأی نمی آورد. در هر دو صورت، روحانیت عالی مقام بازنده هستند.

اگر شخص مورد توجه، رأی نیاورد، مقبولیت روحانیت عالی مقام در میان مردم، زیر سؤال خواهد رفت و خدشه دار می گردد؛ که این به نفع روحانیت و نظام اسلامی نیست. یا در حالت دوم، فرض کنید که شخص مورد حمایت روحانیت، رأی بیاورد. در این صورت نیز معلوم نیست فعالیت و ادامۀ کار شخصِ منتخب، به نفع روحانیتِ عالی مقام تمام شود. به طوری که روحانیت، باید چندین سال جوابگوی افعال و رفتار منتخبِ موردِ حمایت خود باشند.

این وضعیتِ باخت باخت، را در دو انتخابات ریاست جمهوریِ ایران، تاکنون تجربه کرده ایم. در یکی از انتخاباتِ ریاست جمهوری، از اعمال و رفتار و گفتارِ روحانیت معظم، مشخص شد که ایشان روی شخص مشخصی، نظر دارند. از قضا آن کاندیدای محترم، رأی نیاورد. این شکستِ انتخاباتی، جدای از آنکه مقبولیت روحانیتِ عالی مقام را زیر سؤال برد، تا مدتها، این وضعیت به وجود آمده، برای روحانیت سنگین تمام شد، به گونه ای که مجبور شدند تا چندی انفعالی رفتار نمایند؛ و محترمانه به روی خود نیاوردند که چه اتفاقی افتاده است.

در یکی دیگر از انتخابات ریاست جمهوری، دوباره از «اعمال و رفتار» و شاید گفتارِ روحانیت عالی مقام، بوی حمایت از شخص خاصی بر مشام رسید؛ به گونه ای که تمامی علاقمندان و اطرافیان روحانیتِ عالی مقام، فهمیدند که روحانیت، روی شخص خاصی نظر دارد. به گونه ای که علاقمندان روحانیت برای پیروزی آن کاندیدا فعالیت نمودند.

از قضایِ روزگار، آن شخص رأی آورد. این رأی آوردن وی همان، و هشت سال جوابگوی اعمال و رفتار وی بودن همان. این وضعیت جدید، سبب شد تا روحانیت عالی مقام، به سبب حمایتی که از کاندیدا مورد نظر نموده بودند، نتوانند از رییس جمهور ایران، انتفادِ «نیکو» کنند و مجبور شدند بسیاری از کارهای وی را با «سکوت» و یا «توجیه» و «لاپوشانی» ، رد کنند.

این رویۀ روحانیتِ معظم، باعث شد تا شخص رأی آورده، خود را «یکه تاز» میدان «سوء استفاده» ببیند؛ و از از وضعیت به وجود آمده، کمال بهره برداری را بنماید. و هر آنچه می توانست از این سکوت و توجیهِ روحانیت، سود جست.

امّا سؤال اینجاست که؛ آیا روحانیت و نظام اسلامی از حمایت «شخصی و مصداقی» کاندیدا سود جسته است؟ آیا اگر از شخصی حمایت نمی کردند (و طوری وانمود نمی نمودند که علاقمندان و اطرافیانشان، استنباط نمی کردند که روحانیت عالی مقام از شخص خاصی حمایت می کند،) دست روحانیت عالی مقام، برای ارشاد و هدایت و انتقاد در جامعه و همچنین از دولت باز نبود؟

به عقیدۀ شما، ورودِ مصداقیِ روحانیتِ عالی مقام در انتخابات به نفع نظام اسلامی و روحانیت معظم است؟

به نظر می رسد؛ رویه حضرت امام خمینی (ره) می تواند الگوی مناسبی برای عملکردِ روحانیت معظم باشد. ایشان در عمل، به گونه ای رفتار می نمودند که رأی ایشان، واقعاً و حقیقتاً، یک رأی بود؛ نه بیشتر و نه کمتر.

البته شاید برخی عقیدۀ دارند که روحانیتِ عالی مقام، از آنجا که «آگاه تر» از جامعه و مردم هستند، باید در انتخابات، مصداق مشخص کنند. این سخن اگر درست است، باید روحانیت معظم، بدون انتخابات، از این «آگاهی کامل و فراگیر خود» استفاده کنند و مستقیماً رییس جمهور را مشخص نمایند. مردم هم ان شاء الله، به این انتخاب روحانیت عالی مقام، احترام می گذارند. از سوی دیگر، با این روش، در هزینه های زیاد انتخابات، مخصوصاً انتخابات ریاست جمهوری، صرفه جویی خواهد شد.

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳٩۱/۱۱/۱٤

روزنامه اختر و تغییر خط by: کاظم استادی

روزنامه اختر و تغییر خط فارسی

کاظم استادی

(این مقاله در مجله بهارستان ، شماره 16 سال 91 منتشر شده است، برای استفاده از پاورقی ها به آن مقاله مراجعه فرمایید)

مقدمه در اندیشه تغییر خط از آغاز تا دورۀ انتشار روزنامۀ اختر

زمان پیامبر اسلام در جزیرة العرب، دو خط «کوفی» و «نسخ» وجود داشته است. خط کوفی از برخی خط­های رایج در کشورهای دیگر همانند خط پهلوی در ایران، آسان­تر بود، امّا خود این خط نیز، دارای کمیها و عیبهای بزرگی بود. و برخی مسلمانان دانشمند، از نخست، هوشیار آنها بوده و برای از میان بردن آن عیب­ها و رسایی خط، کوششهایی کرده و کارهایی انجام داده‌اند. که از آن جمله است: 1. ابداع حرکات حروف خط کوفى به شکل نقطه توسط «ابوالاسود دوئلى». 2. ابداع «نقطه» و ابداع «زیر و زبر» با دوایر کوچک و یا خطوط مورب نازک توسط «یحیى بن یعمر العدوانى» در خط کوفى. 3. پیشنهاد علایمى شامل: فتحه، ضمه، کسره، سکون، تشدید، مد، همزه و تنوین توسط «خلیل ابن احمد فراهیدى».

با ورود اعراب مسلمان به ایران، در زمانى نسبتاً کوتاه، خط پهلوى که در آن زمان خط نوشتارى اکثر مناطق ایران بود، از کاربرد عمومى ساقط شد. و حتى تا چند قرن خط یا زبان نوشتارى مردم ایران، زبان و خط عربى گشت و مردم ایران به زبان فارسى چیزى نمى‌نوشتند، مگر در گوشه و کنار، و آن هم غیر قابل توجه. در واقع و به طور رسمى و همه گیر، از اواسط قرن ششم زبان فارسى در نوشتارها، نمایان شد. سده ششم هجرى قمرى، آغاز خطاطى فارسى در ایران و سده نهم و دهم هجرى قمرى، اوج خطاطى کتابهاى فارسى است.[1]

سده دوازدهم، با ورود چاپ و حروفچینى سربى به ایران، کاهش چشم‌گیرى در خطاطى فارسى پدید آمد؛ حتى پس از آن، به مرور خطاطى کتاب، فقط به صورت تفنّنى و تفریحى و تزیینى به کار رفته است. در همین دوران، پس از گرفتاریهایی که بر سر کشورهای اسلامی همانند عثمانی و ایران به وجود آمد و پیشرفتهای چشم گیری که اروپاییان پیدا نمودند. بسیاری را متوجه عقب ماندگی های مسلمانان نمود. و به طبع آن در فکر جبران این عقب افتادگی ها برآمدند. در این میان توجه آنها به سطح سواد مردم جلب شد. و به این ترتیب الفبای فارسی – عربی را علت بی سوادی مردم دانستند و راه پیشرفت را در باسواد نمودن مردم، از طریق تغییر الفبای قدیم پیگیری کردند.[2]

طبق اسناد موجود، شاید آخوندزاده اولین کسی باشد که نسبت به ابداع خط جدید اقدام نمود و این اقدام او خبری شد. به نظر می­رسد ایجاد طرح اولیه ایده تغییر خط از سوی آخوندزاده، به علت آزمایش عملی دولت روس, در تغییر خط آنها به لاتین ، پس از تصرف داغستان باشد.[3]

البته پیش از آخوندزاده، مسیو بارب، ناظر مدرسه السنه شرقیه وین، خطی برای خط اسلام، اختراع نمود. و چند کتاب فارسی و عربی را به همان خط در وین منتشر کرد. همچنین منیف‌افندی وزیر دولت عثمانی، در سال 1239 ش رساله­ای درباره تغییر خط نوشت و دو  سال بعد خطابه‌ای درباره ضرورت‌ اصلاح‌ الفبا در جمعیت‌ علمیه عثمانیه‌ ایراد کرد؛ که‌ منشأ آشنایی و ارتباط‌ او با میرزافتحعلی آخوندزاده‌ شد.

احتمالاً آخوند­زاده پس از اطلاع از اینکه، کسانی در عثمانی موافق تغییر خط هستند، علاقمند شد تا از طریق عثمانی پیگیر طرح خط خود شود. وی رساله ی خود را به صدراعظم عثمانی، فواد پاشا  تقدیم کرد. صدر اعظم عثمانی شخص او را به انجمن دانش یا «جمعیت علمیه عثمانیه» راهنمایی کرد.  اما آخوندزاده بدون گرفتن نتیجه از استانبول به قفقاز بازگشت. و تلاش دوباره او نیز در دربار عثمانی، بی‌ثمر ماند.[4]

در سال 1247ش مقاله­ای در خصوص عدم قابلیت الفبای اسلامیه به نشر علوم، در روزنامه غولوس چاپ پطرزبورغ منتشر شد.[5]  در همین سال آخوند­زاده، رساله­ی خط اختراعی خود را با دو رساله ی دیگر، نزد وزیر علوم ناصرالدین شاه، اعتضادالسلطنه  فرستاد. که نتیجه­ای در بر نداشت.

در سال 1248ش دیگر آخوندزاده تنها نبود و میرزا ملکم خان نیز به جرگه طرفداران تغییر خط پیوسته بود. در این سال، چاپ مقالاتى پیرامون تغییرخط در روزنامه‌هاى ترقى و حرّیت و مقالات نامق کمال در جواب میرزاملکم‌خان رخ داد. در همین دوران، گروهی از شرقیان در این راه به کوشش برخاستند و در نارسایی خط کنونی ملل اسلامی مطالبی گفتند و رسالاتی نوشتند و بعضی از آن­ها خود الفبایی نیز اختراع کردند.

آخوند زاده پس از این آزمایش­ها و شکست­های پیاپی، سرانجام از اندیشه­ی اصلاح خط عربی منصرف شد و خط جدید ملل اسلامی را تنظیم کرد. اما عمر او کفاف نداد، و در سال 1256ش در تفلیس درگذشت.

در سال مرگ آخوندزاده، دیگر بحث تغییر خط رونق گرفت؛ و مقالاتی در روزنامه­های فارسی (اختر) و ترکی (حریت، ترقی) عثمانی و نیز روزنامه­های قفقاسیه (ضیاء) منتشر شدند، و این انتشار، ادامه پیدا نمود.[6]


Read More ... ادامه مطلب
Link لینک      Comments () نظرات ۱۳٩۱/۱۱/٧

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی